Регистър на озеленените площи
Район СРЕДЕЦ

Тревна площ, асфалтови алеи и Паметник на Съветската армия

 

Граници: бул."България", бул."Васил Левски", ул."Ген.Гурко", ул."Цар Освободител"

Паспортизация: 1992

Обща площ: 89,30 дка

Вегетативна площ: 57,3

Алеи и площадки: 25,51

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 37

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: районен парк

Забележка (стопанисва се от): Озеленяване ЕАД

Градска градина - зелени площи, м. Центъра, масивна сграда - изложбена зала

 

Граници: ул."Княз Батенберг", ул."Ген.Гурко", бул."В.Левски", пл."Княз Батенберг";

Паспортизация: 1992

Обща площ: 25,44 дка

Вегетативна площ: 10,55

Алеи и площадки: 11,6

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 393 и 499

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Средец"

Зелена площ

 

Граници: ул."Иван Вазов", ул."Г.С.Раковски", ул."Ген.Гурко";

Паспортизация: 1992

Обща площ: 1800 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 449

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: сквер

Забележка (стопанисва се от): СО

Градинка "Такев"-зона Г-6, м. "Центъра"

 

Граници: ул."Солунска", ул."Ангел Кънчев", ул."Райко Даскалов";

Паспортизация: 1992

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 500

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО

Парк "Борисова градина"

 

Граници: югозапад - подстанция "Юнак"; югоизток - алея; североизток - игрища и спортни площадки; северозапад - алея посока стадион "ЦСКА";

Паспортизация: 1986

Обща площ: 14981 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 757

Защита Паметник на културата: да - частична

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: общоградски парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Средец" ,"Спортна София" ЕАД

Градинка бул."Цар Освободител" ("Кристал")

 

Граници: бул."Цар Освоодител", ул."Г.С.Раковски", ул."Аксаков", ул."6-ти септември";

Обща площ: 8,33 дка

Вегетативна площ: 4,71 дка

Алеи и площадки: 3,5 дка

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 788

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: сквер

Забележка (стопанисва се от): Озеленяване ЕАД

Столичен парк "Борисова градина" - терени с изградени обекти публична държавна собственост и терени, включени в капитала на търговски дружества

 

Граници: бул."П.Яворов", бул."Драган Цанков", бул."Евлоги Георгиев";

Обща площ: 581043 дка

Вид собственост: изключителна държавна собственост - резерват

Собственик: СО

Акт за собственост: № 797

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: общоградски парк

Забележка (стопанисва се от): СО - "Озеленяване" ЕАД; "Егида" ЕАД; "Спортна София" ЕАД; "Софийски имоти" ЕАД; държавни обекти: "Национален стадион", Столичен колодрум, Стадион "Народна армия", кортове "Левски-Спартак"; Астрономическа обсерватория

Терен - УПИ п-л10, кв.5, ул."Леонардо да Винчи" № 5, м."Трета извънградска част"

 

Граници: район "Средец" кв.5; м."Трета извънградска част", ул."Леонардо да Винчи" №5;

Обща площ: 424 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 801-А

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Средец"