Регистър на озеленените площи
Район СЛАТИНА

УПИ - Парцел І, отреден за физкултурен комплекс и озеленяване м."Гео Милев-Подуяне-Редута" кв. 236

 

Граници: север - ул."Иван Щерев"; изток - ул."Марко Бочар"; юг - парцел ІІ и ул."Гео Милев"; запад - ул."Николай Коперник";

Обща площ: 200000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1026

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Слатина"1/ В площта на парцела не се включват площите на деактуваните преди 30.11.2001 г. имоти и на църковния имот;2/ АОС № 1060/15.02.2002 г. - УПИ VІІІ - КОО;3/ Футболен стадион с АОС № 234/23.05.1997 г.

УПИ - ІІ, отреден за мемориален комплекс, озеленяване и спорт - кв.26, м."Гео Милев-Подуяне-Редута"

 

Граници: север - ул."Калиманци"; изток - ул."Николай Коперник"; юг - урегулирани поземлени имоти; запад - ул."Кочани";

Обща площ: около 100 дка

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1117

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Слатина"