Регистър на озеленените площи
Район СЕРДИКА

Терен - парцел І, кв.63, м."Орландовци" ул."Мара Бунева"

 • Граници: р-н "Сердика"; ул."Мара Бунева" без №; м."Орландовци", кв.63, п-л І;
 • Обща площ: 5828 кв.м
 • Вид собственост: стар общински имот публична общинска
 • Собственик: СО
 • Акт за собственост: № 485
 • Защита Паметник на културата: не
 • Предназначение: за ограничено обществено ползване
 • Вид на озеленената площ: зелена площ и градина
 • Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"

Градина - парцел УПИ І - зелена площ бул. "Хр.Ботев", ул. "Клокотница", ул. "Бр.Миладинови" и ул. "Струга"

 • Граници: бул. "Хр.Ботев", ул. "Клокотница", ул. "Бр.Миладинови", ул. "Струга" - п-л І, кв.81, м. ГГЦ - Зона В15;
 • Обща площ: 12526 кв.м
 • Вид собственост: публична общинска
 • Собственик: СО
 • Акт за собственост: № 688
 • Защита Паметник на културата: не
 • Предназначение: за ограничено обществено ползване
 • Вид на озеленената площ: зелена площ и градина
 • Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"

УПИ І - зелена площ за озеленяване, КОО и обществена тоалетна (по з-д № РД-09-50-69/20.02.2003 г.) - бул. "Хр.Ботев", ул. "Клокотница", ул. "С.Врачански" и ул. "Струга"

 • Граници: бул. "Хр.Ботев", ул."Клокотница", ул. "Софроний Врачански", ул. "Струга", кв. 19, м. ГГЦ-Зона В-17;
 • Обща площ: 11856 кв.м
 • Вид собственост: публична общинска
 • Собственик: СО
 • Акт за собственост: № 689
 • Защита Паметник на културата: не
 • Предназначение: за ограничено обществено ползване
 • Вид на озеленената площ: зелена площ
 • Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"

Зелена площ - градина - УПИ І - кв. 37 а , ул. "Железопътна" и ул. "Димитър Гущеров"

 • Граници: от двете страни ул."Железопътна", ул."Димитър Несторов" и УПИ І в кв.37а;
 • Обща площ: 34629 кв.м
 • Вид собственост: публична общинска
 • Собственик: СО
 • Акт за собственост: № 864
 • Защита Паметник на културата: не
 • Предназначение: за ограничено обществено ползване
 • Вид на озеленената площ: зелена площ
 • Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"

Градина - УПИ ХVІІ - кв.47, м."Орландовци" - ул."Свързочник" и ул."Христо Батанджиев"

 • Граници: ул. "Свързочник", ул. "Христо Батанджиев", УПИ ХVІІ, кв. 47, м. "Орландовци";
 • Обща площ: 1292 кв.м
 • Вид собственост: публична общинска
 • Собственик: СО
 • Акт за собственост: № 865
 • Защита Паметник на културата: не
 • Предназначение: за ограничено обществено ползване
 • Вид на озеленената площ: зелена площ
 • Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Сердика"