Регистър на озеленените площи
Район ПОДУЯНЕ

УПИ ІІ - за озеленяване кв.45, м."Хаджи Димитър" - Градина пред РУМ жк "Хаджи Димитър"

 

Граници: изток -ул."Макгахан"; запад - ул."Скайлер"; север - ул."Уошбърн"; юг - бл.116 /УПИ-ІІІ/;

Обща площ: 7930 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 92

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ и градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

Част от п-л V от кв.148, до ул."Тодорини кукли" и ул."Русалски лък", м."Суха река" - Парк "Герена"

 

Граници: север - п-л VІ, изток - алея до стадиона и п-л ІV; юг - ул."Тодорини кукли"; запад - ул."Русалски лък";

Обща площ: 58900 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 93

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне" 1310 кв.м са включени в нов УПИ Х от кв.148 с АОС № 1896/27.03.2003 г.

Квартална градинка между улиците: "Селимица", "Хан Кардам", "Поп Груйо" и "Велбъжд" - кв.329, м."Левски", к-с "Ботевградско шосе" ІІ част

 

Граници: север - ул."Хан Кардам"; изток - ул."Поп Груйо"; юг - ул."Велбъжд"; запад - ул."Селимица";

Обща площ: 3800 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1034

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

Зелена площ /градинка/ на пл."Родина" на ъгъла на ул."Черковна" и "Екатерина Симитчийска" - кв.12, м."Суха река - запад"

 

Граници: изток - ул."Подуенска" запад - ул."Черковна"; север - ул."Христо Г.Данов"; юг - ул."Екатерина Симитчийска";

Обща площ: 9600 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1246

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

Част от УПИ за озеленяване кв.10б, м."Суха река" бул."Ботевградско шосе- рамка" І част

 

Граници: север - реализирана улица; изток - паркинг; запад - зелена площ върху реализиран подлез; юг - зелена площ до реализиран тротоар на бул."Ботевградско шосе";

Обща площ: около 600 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1637

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

УПИ - І за озеленяване жк "Хаджи Димитър" до 24-то СОУ - кв.43, м."Хаджи Димитър"

 

Граници: изток - 24-то СОУ; запад - ул."Клисура"; север ул."Дончо Ватах"; юг - ул."Спас Гинев";

Обща площ: 3325 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1709

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

УПИ-ІV за озеленяване между улици: "Баба Вида", "Васил Кънчев" и "Ангел Войвода" - кв.37, м."Хаджи Димитър"

 

Граници: изток - ул."Васил Кънчев"; запад - ул."Баба Вида"; север - ул."Ангел Войвода"; юг - УПИ І-V;

Обща площ: 3390 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1710

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

Терен между ул."Батуня", ул."Самуилец" до О.К.336, О.К. 334 и О.К. 350, ул."Железни врата" и им.пл. № 50 от кв. 64, м."Суха река" - "Квартали от североизточен град, прилежащи към І-ва задгарова артерия"

 

Граници: на актуваната част - север - ул."Батуня"; изток - ул."Самуилец"; юг - ул."Железни врати"; запад - им.пл. № 50;

Обща площ: 3650 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1713

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ с детска площадка

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"има детска площадка от преди 1990 г.

Терен /градина/ за озеленяване - жк "Хаджи Димитър" между - ул."Уошбърн"; ул."Никола Войновски"; ул."Видини кули"; ул."Къкринско ханче", кв.47 - нов /кв.27 - стар/

 

Граници: север - ул."Уошбърн"; изток - ул."Никола Войновски"; юг - ул."Видини кули"; запад - ул."Къкринско ханче";

Обща площ: 8200 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1724

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ с детска площадка

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"има детска площадка от преди 1990 г.

Част от терен, отреден за озеленяване /градина/ м.НПЗ "Х.Димитър-Малашевци" ІІ ч.

 

Граници: ул."Ильо Войвода", празно място между О.К.181 и О.К.194, бул."Владимир Вазов" / бивша ул."Черешово топче" / и ул."Скайлер", до кв.11-нов /кв.59-стар/

Граници: север - ул."Ильо Войвода"; изток - празно място между о.к.181 и о.к.194; юг - бул."Владимир Вазов" /бивша ул."Черешово топче"/; запад ул."Скайлер";

Обща площ: 5100 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1725

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ с детска площадка

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"има детска площадка от преди 1990 г.

УПИ ІV - за озеленяване и трафопост - Терен /Кв.градинка/ бул."Ботевградско шосе рамка" между улиците: "Иван Чушков", "Селимица" и "Княгиня Тамара", кв.334-а - нов

 

Граници: север - ул."Иван Чушков"; изток - ул."Селимица"; юг - ул."Княгиня Тамара"; запад - УПИ ІІІ-570 и УПИ V-571;

Обща площ: около 3000 кв.м;

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1726

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ с детска площадка

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"има детска площадка от преди 1990 г.

УПИ-І за озеленяване, м."Левски", к-с "Ботевградско шосе", кв.298а, ул."Баба Тонка", ул."Григорий Цамблак" и ул."Иван Добровски"

 

Граници: север - улица с о.к.649а - о.к.650а; изток - ул."Иван Добровски"; юг - ул.Григорий Цамблак"; запад - ул."Баба Тонка";

Обща площ: 2624 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1954

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

Терен - част от УПИ-VІІ за озеленяване, м."Левски", к-с "Ботевградско шосе" ІІ ч. кв.322, ъгъла на ул."Ст.Доспевски" и ул."Кн. Тамара"

 

Граници: на УПИ-VІІ за озеленяване: север - УПИ VІІІ-689 и УПИ VІ-690; изток - ул."Станислав Доспевски"; юг - ул."Княгиня Тамара"; запад - ул."553";

Обща площ: 737,50 кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1995

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

Терен УПИ ІІІ - за трафопост и озеленяване кв.346, м.бул."Бот.шосе-рамка-Левски"

 

Граници: север - УПИ-ІІ за "Църква"; изток - ул."Проф.Беньо Цонев"; юг - ул."Кап.Райчо Николов"; запад - ул."Витиня";

Обща площ: 4730 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2038

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"

Идеални части от УПИ-ІІ - за църква, кв.346, м."Левски"

 

Граници: изток- ул."Проф.Беньо Цонев"; запад - ул."Витиня"; север - ПИ №№ 1081 и 1119; юг - УПИ-ІІІ за "Озеленяване и трафопост";

Обща площ: 3475/ 3630 ид.части от УПИ ІІ

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2040

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Подуяне"