Регистър на озеленените площи
Район ПАНЧАРЕВО

Терен за озеленяване кв.8, в.з."Бистрица", с.Бистрица

 

Граници: улица и общински имоти №№ 1087, 1083 1085 и 1089;

Обща площ: 4620 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 81

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"Заповед на Кмета на СО № РД-57-197/21.03.1997 г. отписва частта имот пл.№ 1086 кад.лист Г-12-2-1 иден.им.пл.№ 1986, кв. 92 м."Под корията" общо от 3900 кв.м.

Терен за озеленяване п. Ікв. 51, с.Герман

 

Граници: ул."Шипка; ул."Хр.Ботев";ул."Вела Пеева";

Обща площ: 3600 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 112

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Герман; 100 кв.м от терена са актувани с акт № 586/98 г. за трафопост.

Детска градина - сграда и гаражни клетки-п. ІІІ пл. № 140кв. 31, с.Герман

 

Граници: улица; Йордан Андреев, Георги Стоичков; Здравко Христов; Георги Михайлов;

Обща площ: обща площ 1400 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 116

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Герман

Терен за озеленяване - борова гора-п. VІІІ, кв.10 с.Герман

 

Граници: парцели VІІ и VІ и край на регулацията;

Обща площ: 13850 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 117

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Герман

Училище - 201 ОУ "Кирил и Методий" - сграда и двор с.Горни Лозен

 

Граници: от четири страни улици;

Обща площ: сграда 716кв.м и обща площ 9000 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 153

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Лозен

Терен за озеленяване-пл. № 493 и № 427 кв.53, с. Кривина

 

Граници: канал; шосе Казичене-Кривина; манастир "Св.Спас"; манастирски имот и кв. 42 и 43;

Обща площ: 35000 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 154

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Кривина; Заповед на Кмета на СО се деактува им.пл. № 498с площ 5000 кв.м.

Училище - 200 ОУ "Отец Паисий"- сграда и двор с.Долни Лозен

 

Граници: парцели №№ ХVІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, улица; п-ли №№ І-617, І-619, ІХ, VІІ, VІ;

Обща площ: сграда 485кв.м и обща площ 4200 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 155

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Лозен

Детска градина - застроена и незастроена площ кв.17, с.Кривина

 

Граници: от две страни двора на старо училище 155-то ОУ; улица и частни имоти;

Обща площ: застроена и незастроена площ750/4500 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 174

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Кривина

Парцел ІІІ - Детска градина – сграда кв.11, с.Пасарел

 

Граници: от две страни улици ипарцели №№ ІІ, ІV, V и VІ;

Обща площ: застроена и незастроена площ 3500 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 184

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Пасарел

Терен за озеленяване- им.пл. 1163 кв.92 /стар кв.8/, в.з."Бистрица", с.Бистрица

 

Граници: улица и имоти пл.№№ 1162, 1160 и 1150;

Обща площ: 620 кв.

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 198

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"Кметство с.Бистрица; Заповед на Кмета на СО № РД-57-790/06.11.1997 г. -деактува изцяло имота.

Терен за озеленяване - между кварталите: 30, 32, 40, 41 и 27 с.Лозен

 

Граници: между кварталите 30, 32, 40, 41 и 27;

Обща площ: 2000 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 226

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"Кметство с.Лозен

Парцел І им.пл. № 158 -за озеленяване кв.7, с.Железница

 

Граници: от две страни улици и парцел ІІ-267;

Обща площ: 320 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 305

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"Кметство с.Железница; Заповед на Кмета на СО № РД-57-38/06.02.1998 г. -деактуват се 220 кв.м.

Терен за озеленяване -п. V кв. 50, м."Агина Бахча", с.Лозен

 

Граници: край на регулация, шосе - главното; мера и парцели ІІІ и ІV;

Обща площ: 62500 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 456

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"Кметство с.Лозен; Заповед на Кмета на СО № РД-57-427/24.09.2003 г. - деактуват се 1656 кв.м.

Училище - 155-то ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - сграда, застроена и незастроена площ кв.50, с. Кривина

 

Граници: от четири страни улици; земеделска земя и частни парцели;

Обща площ: застроена и незастроена площ 57220 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 464

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Кривина; Заповед на Кмета на СО № РД-57-165/93 г.се отписват 25375 кв.м, заедно с построените в него сгради без 3 етаж от уч.сграда и без новопостроения физкултурен салон;в терена на настоящия акт е включен и № 8335/75 г. 10 дка за ДГ "Г.Димитров".

Парцел за озеленяване кв. 21, в.з."Кокалянски ханчета" с.Кокаляне

 

Граници: между кварталите - 13, 23, 22 и 8 от в.з. "Кокалянски ханчета";

Обща площ: 6368 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 466

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Кокаляне; Заповед на Кмета на СО № РД-57-922/21.08.1996 г. се деактувт 610 кв.м от имота;Заповед на Кмета на СО № РД-57-86/24.02.1998 г. се деактуват 351 кв.м; Заповед на Кмета на СО № РД-57-45/29.01.1999 г. се деактуват 411 кв.м.

Парцел ІІІ - Детска градина - застроена и незастроена площ кв.36с. Панчарево

 

Граници: ул."Самоковско шосе"; ул."Ловджийска чешма"; ул."Г.Димитров" и частни имоти;

Обща площ: 5355 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 499

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"

Терен за озеленяване - парцел І кв.39, с.Железница

 

Граници: дере; парцел ІІ и улица;

Обща площ: 1900 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 635

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Железница

Терен за озеленяване кв.7, в.з."Манастира", с. Бистрица

 

Граници: от трите страни улици и парцел на манастир "Свети Илия";

Обща площ: 2200 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 824

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"

Терен за озеленяване между кв. 11 и кв. 13, с.Плана

 

Граници: улица и квартали 13, 14 и 16;

Обща площ: 21000 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 843

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"

ЦДГ - сгради и терен кв.77, с.Лозен

 

Граници: улици и съседни парцели;

Обща площ: сгради 315и 192кв.м и терен10200 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 903

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"

ЦДГ- филиал - сграда и терен- п.V кв.27, с.Лозен

 

Граници: улици и съседни парцели;

Обща площ: сграда 290 кв.м и терен12000 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 904

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"

Възстановено старо училище -сграда, и двор- п. Ікв. 17,с. Кривина

 

Граници: от две страни улици; двор на детска градина и частен имот;

Обща площ: сграда 700 кв.м. и 42 кв.м и двор 3350 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 917

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Кривина; 750 кв.м за детска градина - акт№ 1748/97 г.

Училище - 192-ро ОУ - сграда и двор - п.V кв.65, с. Бистрица

 

Граници: от всички страни улици;

Обща площ: сграда 1180 кв.м и двор 7500 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 923

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Бистрица

ЦДГ - сгради и двор -п.VІІІ кв.68, с.Бистрица

 

Граници: от две страни улици, шосе за Железница и частни имоти;

Обща площ: сгради 250 кв.м и терен6000 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 925

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Бистрица

Училище - 202-ро ОУ - сграда и двор - п. ХVІ кв.47, с.Пасарел

 

Граници: от две страни улици и парцели №№ І-356, ІІ-355, ІV-353, ІІІ-354, VІ-352, VІІ-349, VІІІ-348, ХХХІ- за озеленяване от кв. 47;

Обща площ: сграда 600 кв.м и двор 4000 кв.м /10750 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 930

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Пасарел

Училище - 84-то ОУ - сгради и двор - п.Х кв.1, с.Герман

 

Граници: от три страни улици и парцели №№ ІХ и V от кв. 1;

Обща площ: сграда 230 кв.м и 50 кв.м и двор 3457 кв.м;

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 933

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Герман

Училище - 191-во ОУ - сгради и двор - п.V кв.34, с.Железница

 

Граници: от две страни улици и парцел № VІ за озеленяване и частни имоти;

Обща площ: сграда 485 кв.м и 2200 кв.м и двор 8000 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1159

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Железница

ЦДГ - сграда и двор -п.ІV кв.4, с.Железница

 

Граници: от две страни улици и от две страни частни имоти;

Обща площ: сграда 125 кв.м и терен 900 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1160

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Железница

Дворно място -парцел пл.№ 22 кв.6, с.Плана

 

Граници: парцел ІV и от три страни мера;

Обща площ: 1250 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1189

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"

Училище - 71-во СОУ - сграда и терен – ІХ. кв.55, с.Казичене

 

Граници: от всички страни улици;

Обща площ: сграда 1954 кв.м и двор 14880 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1218

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Казичене

Детска градина -парцел І кв.52, с.Казичене

 

Граници: кметство, улица и зелена площ; за бараката - улица и зелени площи;

Обща площ: сграда 150 кв.м и барака 232 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1224

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Казичене

Терен за озеленяване -п.ІІ кв.18а, с.Казичене

 

Граници: парцел І за стадион и спорт от кв. 18а, частни имоти и околовръстно шосе;

Обща площ: 48000 кв.м, от които около 20000 са частни имоти

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1246

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Казичене; Заповед на Кмета на СО № РД-57-215/30.03.1999 г. - отписва 781 кв.м; Заповед на Кмета на СО№ РД-57-632/12.10.2000 г. - отписва 760 кв.м.

Терен за озеленяване м."Бела нива" - п.VІ кв.22б, с.Kокаляне

 

Граници: от две улици; парцели №№ ІІ, ІІІ и ІV и края на регулацията;

Обща площ: 11500 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1261

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Кокаляне; Заповед на Кмета на СО № РД-57-274/14.05.1999 г. се деактувт 799 кв.м от имота; Заповед на Кмета на СО № РД-57-720/06.08.1999 г.- отписва 823 кв.м; Заповед на Кмета на СО № РД-57-838/19.12.2000 г. - отписва 680 кв.м; Заповед на Кмета на СО № РД-57-274/07.05.2001 г. - деактуват се 1444 кв.м; Заповед на Кмета на СО № РД-57-219/16.06.2004 г. - деактуват се 621 кв.м.

Терен за озеленяване -п.ХV кв.21, с.Кривина

 

Граници: от две страни улици и парцел ХІV от кв. 21;

Обща площ: 4420 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1284

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Кривина

Терен- УПИ І - за КОО, трафопост и озеленяване кв.10 а, с.Кривина

 

Граници: от всички страни улици;

Обща площ: 1064 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1290

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Казичене

Терен за озеленяване -п.ХХVІІ кв.40, с.Железница

 

Граници: улица, терен за обществен център и парцели №№ І и ХVІІІ;

Обща площ: 35770 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1298

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Железница; Заповед на Кмета на СО № РД-57-485/10.07.2000 г. - деактува се 558 кв.м.

Парцел І за озеленяване в.з."Михово блато" кв.22, с.Кокаляне

 

Граници: улица; стадион;

Обща площ: 990 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1303

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"; Заповед на Кмета на СО № РД-57-911/26.10.1999 г. - отписва 20 кв.м.

Сграда и поземлен имот - здравна сграда, детска градина п.Х - за ОДЗ, кв.61, с.Казичене

 

Граници: изток, запад и юг - улици; север парцели №№ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, ІХ и ХІ;

Обща площ: разгърната застроена площ 3084 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1658

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево"

Терен за озеленяване в.з."Китката" с.Кокаляне

 

Граници: от три страни улици - между квартали 10, 11 и 7;

Обща площ: 860 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1660

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Панчарево" Кметство с.Кокаляне

Прилежащ терен към игрището -имот № 14021м."Елхова кория", с.Герман

 

Граници: имот 14022 /игрище/, от две страни път и имоти: 14017, 14018, 14019;

Обща площ: 10309 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1729

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ ІІ - за училище и трафопост - Училище - 83-то ОУ - сгради, метален павилион, бюфет кв.29, с.Панчарево

 

Граници: Самоковско шосе, ул."Риляник", УПИ ІV - за училище и трафопост и УПИ V - за търговия;

Обща площ: сгради 870, 70, 120 кв.м; терен 7900 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1734

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ ІV - Парцел за инж.инфраструктура и озеленяване кв.1а, с.Казичене

 

Граници: УПИ ІІІ-1356, УПИ ІІ-1364 от кв. 1а; улици;

Обща площ: 1275кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1740

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ ІІ, отреден за младежки парк кв.29, с.Казичене

 

Граници: от три страни улици и парцели: VІІ-288, ІІ-286, VІ-285;

Обща площ: 6000кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1788

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ, отреден за озеленяване и КОО кв. 31, с. Казичене

 

Граници: от три страни улици и УПИ: ХVІІ, УПИ ХІХ - за мотел;

Обща площ: 2010кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1798

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

Зона за отдих р-н Плажа- УПИ № VІІІ кв. 56, с.Кокаляне

 

Граници: улица;

Обща площ: 5750 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1814

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

Зона за отдих - р-н ПлажаУПИ № І кв.56, с.Кокаляне

 

Граници: от две стари улици; УПИ ІІ - за плувен комплекс;

Обща площ: 600 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1815

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

Зона за отдих -р-н Плажа УПИ № ІІ кв.56, с.Кокаляне

 

Граници: улици; УПИ І - за озеленяване;

Обща площ: 11000 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1818

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

Терен за озеленяване кв.14, с.Лозен

 

Граници: от две страни улици и УПИ VІІІ-2039, УПИ VІІ-2038, УПИ VІ-2037, УПИ ІХ-2041, УПИ V-2040;

Обща площ: 700 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1827

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

Спортни площадки- 2 бр. П.И. пл. № 1689, П.И. пл. № 1690 с прилежаща площ кв.50, м."Агина бахча", с.Лозен

 

Граници: останалата част от УПИ ІV - за спорт и озеленяване;

Обща площ: 1487 кв.м

Вид собственост: общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2066

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ, отреден за озеленяване кв.84А, с.Казичене

 

Граници: от три страни улици;

Обща площ: 3268 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2069

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ, отреден за озеленяване и КОО кв.92, с.Казичене

 

Граници: от две страни улици, УПИ ІІ - общ., "Трансконтинентал" ЕООД;

Обща площ: 2742 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2070

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ, отреден за озеленяване, спорт, КОО, трафопост и детски площадки кв.91, с.Казичене

 

Граници: от три страни улици;

Обща площ: 10380 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2072

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ, отреден за озеленяване кв.91А, с.Казичене

 

Граници: от четири страни улици;

Обща площ: 3035 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2073

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"

УПИ, отреден за озеленяване, КОО и спорт кв.17, с.Казичене

 

Граници: улица; УПИ І - за магазин; УПИ ІІ-196; УПИ ІІІ-1295; УПИ ІV-197; УПИ V-198; УПИ VІ-199; УПИ VІІ-200, УПИ VІІІ-1409 и улица;

Обща площ: 5710 кв.м

Вид собственост: общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 2341

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Р-н "Панчарево"