Регистър на озеленените площи
Район ОВЧА КУПЕЛ

Парцел № І, отреден за парк и баня кв.1, кв."Горна баня"

 

Граници: югоизток - ул."Планиница"; север - ул."Урал"; югозапад - ул."Обзор" и п-ли V и VІ; североизток - ул."Хр.Стефчов";

Обща площ: 29396 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 699

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Овча купел"

Парцел № І, отреден за баня, озеленяване и балнеоложки комплекс кв.23, м."Овча купел", бул."Овча купел" № 2

 

Граници: изток - река Владайска; запад - бул."Овча купел"; север - ул."672"; юг - бул."Овча купел";

Обща площ: 52530 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 786

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Овча купел"

Квартал 22, отреден за парк, църква и КОО м."Овча купел"

 

Граници: изток - бул."Овча купел"; запад - улица; север - ул."Буземска"; юг - ул."Лечебно изворче";

Обща площ: 33400 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1511

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Овча купел"