Регистър на озеленените площи
Район ОБОРИЩЕ

Площад и градина около храм-паметник "Св.Александър Невски", храм "Св.София" и Светия Синод

 

Граници: изток - ул."19-ти февруари"; запад - ул."Париж" и ул."Г.С.Раковски"; север - ул."Московска"; юг - ул."Шипка" и Светия Синод;

Паспортизация: 1986

Обща площ: 28990 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 395

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Оборище"

Градина "Докторски паметник"

 

Граници: ул."Кракра", ул."Шипка", ул."Сан Стефано" и ул."Оборище";

Обща площ: 20626 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 396

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Оборище"

Градина "Банска"

 

Граници: бул."Мария Луиза", ул."Екзарх Йосиф", ул."Триадица", П.ІІІ от кв.7б /Минерална баня/;

Паспортизация: 1986

Обща площ: 7831,15 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 466

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: градина

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Оборище"

Празно дворно място - градина на ул."Искър" ъгъла с ул."Бели Искър" - Парцел І - за озеленяване, кв.719, м."ГГД-Зона Г-13"

 

Граници: изток - ул."Христо Ковачев"; запад - бул."Васил Левски"; север - ул."Бели Искър"; юг - ул."Искър";

Обща площ: 5700 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 564

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: празно дворно място за озеленяване

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Оборище"

Дворно място пред УБ "Царица Йоана" - градина на ул."Стара планина", съставляващо целия кв.727-а, м."ГГЦ-Зона Г-13"

 

Граници: изток - ул."Бяло море"; запад - ул."Петра"; север улица между О.К.313 и 314; юг - ул."Стара планина";

Обща площ: 1650 кв.м

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 594

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): в границите на терена: обществена тоалетна - "Чистота-Искър" ЕООД; обект "Кафе-закуски" - ЕТ "Емил Динев" от 53,70 кв. м с право на строеж

Парк "Оборище" /бивш парк "Заимов"/ - парцел І и парцел ІV- за парк и КОО

 

Граници: за п.І - изток - тупик на север - общинска собственост; п. ІІ - театър и общинска собственост; запад ул."Кракра"; север - алея, южно от к-с "Вл.Заимов"; юг - бул."Янко Сакъзов" /БЕЗ п.VІ - за спорт/; п.ІV - изток - бул."Евл.Георгиев"; запад - тупик на север общинска собственост; тупик на юг - общинска собственост; север п.ІІІ - за театър; юг - бул."Евл.Георгиев";

Паспортизация: 1992

Обща площ: около 116,160 дка

Вегетативна площ: 84,52 дка

Алеи и площадки: 31,68 дка

Вид собственост: стар общински имот публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 617

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): в границите на терена: обществена тоалетна - "Чистота-Искър" ЕООД /продадена/. "Расикомерс-Рашко Юруков и сие" СД придобило право на собственост върху "Кафе - закуски" - 70 кв.м и право на строеж;Кафене на "Еврокомерс" ООД; Кафене ЕТ "Плам-Пламен Станков"