Регистър на озеленените площи
Район НАДЕЖДА

Зелена площ кв.850 - м."Триъгълника" - Район "Надежда"

 

Граници: м."Триъгълника";

Обща площ: 8154 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 773

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Надежда" Изграден кафе-аперитив по чл. 120 от ППЗСТСУ

Северен парк - Зелена площ "Северен парк" - жк "Свобода", включващ част І и част ІІ от м."Северен парк", имота на ТКЗС "Мрамор" и празни дворни места в кв. Връбница

 

Граници: шосето София - Лом; ТКЗС "Връбница"; шосето за "Яйцекооп"; шосето София - Илиенци;

Обща площ: 760 кв.м и празни дворни места от кв. Връбница с площ от около 202 дка

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 869

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Надежда"

Квартална градинка с отреждане за ОЖС, училище, ОДЗ, църква и озеленяване кв.12 бул."Станке Димитров" - Район "Надежда"

 

Граници: ул."Хаджи Мано Стоянов" /"Ремсист"/, ул."Екзарх Стефан" /"Георги Костов"/, ул."Митрополит Авксентий Велешки" /"Септемврийско въстание"/ и имоти пл. № 146 и № 147 от кв.9;

Обща площ: 5400 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 959

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Надежда"

УПИ ІІ - Квартална градинка кв.86 бул."Станке Димитров"

 

Граници: ул."Света Петка Търновска"/"Самоковска комуна"/, ул."Митрополит Авксентий Велешки" /"Септемврийско въстание"/, ул."Екзарх Стефан" /"Георги Костов"/;

Обща площ: 3140 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1154

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Надежда"