Регистър на озеленените площи
Район МЛАДОСТ

Незастроено дворно място, отредено за ОЖС и озеленяване - жк "Младост І"

 

Граници: изток - кв.9; запад; ул. с о.к.-о.к.152-156; север - кв.9; юг - кв.11;

Обща площ: 22800 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 79

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"Частни имоти - виж АОС - 7 бр. заповеди

Терен, отреден за ОЖС и магазини кв.5 - жк "Младост І"

 

Граници: изток - кв.6 п-ли І и ІІІ; запад; ул. с о.к.-о.к.228-251; север - кв.4 п-л І и кв.6 п-л І; юг - кв.13 п-л І и кв.12 п-л І;

Обща площ: 18819 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 192

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост" 1480 кв.м са отделени по АОС № 835/18.07.2001 г.

Парцел, отреден за младежки дом и летен театър п-л ІІ кв.31 - жк "Младост І"

 

Граници: изток - кв.32; запад - кв.28; север - кв.31 п-л І; юг - кв.31 п-ли ІІІ и ІV;

Обща площ: 9045 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 278

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост" Отписани имоти от акта: Заповед № РД-57-551/24.09.2001 г. на Кмета на СО - част с площ 450 кв.м им.пл. № 3023

Парцел, отреден за ОЖС п-л І кв.33 - жк "Младост - І"

 

Граници: изток - кв.33 п-л ІІ и ул.о.к.-о.к.72-91; запад - ул.о.к.-о.к.75-76; север - ул."А.Сахаров"; юг - ул.о.к.-о.к.76-91;

Обща площ: 24660 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 408

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост" Отписани имоти от акта: Заповедна Кмета на СО: № РД-57-537/12.08.1998 г. им.пл. № 3706 - 612 кв.м; № РД-57-686/22.11.2001 г. им.пл.№ 3682 - 1825 кв.м и им.пл.№ 3683 - 1200 кв.м; № РД-57-290/13.06.2002 г. - им.пл. № 3025 - 440 кв.м; № РД-57-286/13.06.2002 г. - им.пл.№ 3025 - 542 кв.м.

Парцели, отредени за озеленяване п. І и п. ІІ кв.20 - жк "Младост - І"

 

Граници: изток - кв.19 п-л ІІІ и асфалт; запад - ул. о.к.-о.к.64-203; север - кв.21 п-л І, кв.18 п-ли І и ІІ; юг - ул."А.Сахаров";

Обща площ: 4066 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 483

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"

Парцел, отреден за спорт и озеленяване кв.37 - жк "Младост - І"

 

Граници: югоизток - ул. о.к.-о.к.52-53; югозапад - ул.о.к.-о.к.53-55; север - кв.30 п-л І;

Обща площ: 8790 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 567

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост" Отписани имоти от акта: Заповед № РД-57-493/24.07.2001 г. на Кмета на СО - част с площ 224 кв.м им.пл. № 3540

Парк "100 години София"- Част от парцел, отреден за ОЖС и озеленяване кв.10 - жк "Младост - ІІ"

 

Граници: изток - кв-ли 8, 9 15 и п-ли І., VІ, VІІ от кв.10; запад - п-л І кв.10, кв-ли 14,12,11, п-л VІІІ кв.10; север - ул. о.к.-о.к.36-37; юг - ул.о.к.-о.к.13-14;

Обща площ: 92800 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 107

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"

Парцел, отреден за ОДЗ п. ІІІ кв.6 - жк "Младост - ІІ"

 

Граници: изток - кв.2 п-л І; запад - кв.6 п-л І; север - кв.6 п-л ІІ; юг - кв.З;

Обща площ: 12000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 277

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"

Парцел, отреден за ОЖС п. І кв.12 - жк "Младост - ІІ"

 

Граници: изток - кв.10 п-л ІІ; запад - ул.о.к.-о.к.6-9; север - кв.14 п-л І и кв.10 п-л ІІ; юг - кв.10 п-л VІІ;

Обща площ: 19268 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 292

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост" Отписани имоти от акта: Заповед № РД-57-412/02.09.2002 г. на Кмета на СО - част с площ 322 кв.м им.пл. № 1538

Парцел, част от кв.12 по плана на бул."Ал.Малинов", отреден за ОЖС, озеленяване и улица с о.к.-о.к.266-278 кв.2 - жк "Младост - ІІ"

 

Граници: изток - асфалтов път; запад - кв.3 и кв.6;север - ул."Антон Попов"; юг - асфалтов път;

Обща площ: 51400 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 405

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост" Отписани имоти от акта: Заповедна Кмета на СО: № РД-57-531/07.08.1998 г. им.пл. № 3887 - 1360 кв.м; № РД-57-600/23.09.1999 г. им.пл. № 3887 - 1260 кв.м; № РД-57-370/26.05.1999 г. - им.пл. № 1551 - 1670 кв.м; № РД-57-490/08.11.2002 г. - им.пл.№ 1549 - 1180 кв.м.

Парцел, отреден за ОЖС и трафопост кв.16 - жк "Младост - ІІІ"

 

Граници: изток - ул.о.к.-о.к.127-130; запад кв.15; север - кв.14 и 15;

Обща площ: 46500 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 286

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"

Парцел, отреден за ОЖС, озеленяване и спорт кв.10 - жк "Младост - ІІІ"

 

Граници: изток - кв.1 п-л І; запад - кв.9а п-л І; север - ул.о.к.-о.к.48-51; юг - кв.9;

Обща площ: 12870 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 433

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост" Отписани имоти от акта: Заповедна Кмета на СО: № РД-57-621/25.10.2001 г. им.пл. № 3585 - 2320 кв.м; № РД-57-242/21.06.2004 г. им.пл.№ 3634 - 405 кв.м.

Кв.1 с парцели: п. І, отреден за ОЖС и трафопостове и п. ІІІ за битови услуги и трафопостове кв.1 - жк "Младост - ІІІ"

 

Граници: североизток - бул."Й.Милев"; югоизток - кв.7 п-л І; юг - кв.8 п-л І; запад - кв.10; северозапад - кв.1А;

Обща площ: п. І 30875 кв.м и п. ІІІ 2840 кв.м за битови услуги и трафопостове;

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 484

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост" Отписани имоти от акта: Заповедна Кмета на СО: № РД-57-556/26.09.2001 г. им.пл. № 3038/75г. - 1003 кв.м; № РД-57-17/25.09.2002 г. им.пл. № 3639/75г. - 470 кв.м; № РД-57-83/26.02.2003 г. - им.пл. № 3641 - 1267 кв.м; № РД-57-488/24.09.2002 г. - им.пл. № 3635 - 540 кв.м.

УПИ ІV, отреден за озеленяване кв.7 - жк "Младост - ІІІ"

 

Граници: бул."Филип Аврамов"; запад - 144-то СОУ и 81-во СОУ; север 144-то СОУ, ул."Бъднина", бул."Ф.Аврамов"; юг - бул."Свето Преображение";

Обща площ: 30400 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 998

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"

УПИ ІІ, отреден за озеленяване кв.16 и пътен възел /обръщало/, м."Югоизточен град", район 4 зона 5 - жк "Младост - ІV"

 

Граници: по скица;

Обща площ: 23150 кв.м и 2238 кв.м пътен възел

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 1006

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"

Парцел І, отреден за битов комбинат кв.63 - кв."Горубляне"

 

Граници: изток - кв.63 п-л ІІ; запад - ул."Самоковско шосе"; север - ул."Петър Дипларов"; юг - кв.63 п-л ІІІ;

Обща площ: 3660 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 487

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"Нов УПИ V - кв.63 с площ 240 кв.м при АОС № 977/12.06.2003 г.

Незастроен терен, отреден за озеленяване в южната част на кв.35 - кв."Горубляне"

 

Граници: ул."Самоковско шосе"; запад - ул."5-ти ноември"; север - пешеходна зона;

Обща площ: 304кв.м

Вид собственост: стар общински имот частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 667

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Младост"