Регистър на озеленените площи
Район ЛОЗЕНЕЦ

Терен за озеленяване ул."Черни връх"

 

Граници: бул."Черни връх";

Обща площ: 6805 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4031

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяване кв.200 - Район "Лозенец"

 

Граници: ул."Трепетлика"; ул."Майор Томпсън";

Обща площ: 2190 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4032

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Парцел ІІ - за озеленяване пл."Площад на свободата" кв.80 - Район "Лозенец"

 

Граници: бул."Евлоги Георгиев", ул."Милин камък", "Площад на свободата" /Градина пл."Йоан Павел ІІ"/;

Обща площ: 2053,50 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4033

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяване пл."Журналист"

 

Граници: ул."Цанко Церковски"; ул."Арх.Миланов", ул."Хр.Смирненски";

Обща площ: 2008 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4034

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяване кв.193 - Район "Лозенец"

 

Граници: ул."Персенк" бл.16, бл.15, ул."Майор Томпсън";

Обща площ: 1945 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4035

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяване кв.200 - Район "Лозенец"

 

Граници: п-л ІІ-202, им.202, 199, 200;

Обща площ: 1865,50 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4036

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяване ул."Арх. Миланов"

 

Граници: ул."Арх.Миланов", ул."Хр.Смирненски", кв.273, кв.65;

Обща площ: 1298 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4037

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Парцел VІ за градина кв.184 - Район "Лозенец"

 

Граници: п-л ІІ, п-л V, ул."Якубица", ул."Бигла";

Обща площ: 743,25 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4040

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец" Преактуван с нов АПОС № 4599/09.10.2002 г.

Терен за озеленяване кв.97 - Район "Лозенец"

 

Граници: п-л VІІІ 57,58; п-л І-61; ул."Добър юнак";

Обща площ: 480,50 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4041

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Част от п-л І, отреден за озеленяване и трафопост кв.160 - ул."Галичица", ъгъла "Т.Търновски", ъгъла ул."Плачковица"

 

Граници: им.пл.№ 534 , ул."Галичица", ул."Т.Търновски", ул."Плачковица";

Обща площ: 725 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4132

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяванеб ул."Джеймс Баучер", ъгъла ул."Плачковица", ул."Т.Търновски" - м."Лозенец"

 

Граници: бул."Дж.Баучер", ул."Плачковица", ул."Т.Търновски" и им.пл.№ 534;

Обща площ: 785 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4133

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяване ул."Галичица", ул."Плачковица", ул."Т.Търновски" кв.160 - м."Лозенец"

 

Граници: ул."Галичица", ул."Плачковица", ул."Т.Търновски" ;

Обща площ: 540 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4134

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяване ул."Развигор" ул."Крум Попов", ул."Миджур" - кв.108 - м."Лозенец"

 

Граници: ул."Крум Попов", ул."Миджур" и блок на МВР;

Обща площ: 1470 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4135

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Парцел І кв.65 - м."Лозенец" ІІІ част

 

Граници: ул."Борова гора", ул."Кирил Видински", ул."Велчова завера", ул. "Арх. Миланов" и п-л ІІ за ресторант;

Обща площ: 91664 кв.м отредени за парк

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4175

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Парцел І за озеленяване пл."Велчова завера" кв.170а - м."Лозенец"

 

Граници: п-л ІІ "За бензиностанция" и от три страни улица;

Обща площ: 1640 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4459

Защита Паметник на културата: да

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Парцел ХІV за озеленяване и трафопост кв.173 - м."Лозенец" ІІІ част

 

Граници: бул."Н.Й.Вапцаров", ул."Златовръх", ул."Кричим", п-л ХІ - за СО, ХІІ-529, ХІІІ за трафопост, п-л ХVІ - общ, ул."Персенк", ул."Якубица", ул."Мала планина" и ул."Плачковица";

Обща площ: 32494 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4537

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

Терен за озеленяване ул."Криволак", ул."Милин камък", ул."Света гора" кв.120 и кв.124 - Район "Лозенец"

 

Граници: ул."Криволак", ул."Милин камък", ул."Света гора";

Обща площ: 300 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4587а

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"

УПИ - VІ за озеленяване ул."Бигла" ъгъла ул."Якубица" кв.184 - Район "Лозенец"

 

Граници: п-л ХІV - за КОО, п-л V - 295, ул."Якубица", ул."Бигла";

Обща площ: 748 кв.м;

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 4599

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Лозенец"