Регистър на озеленените площи
Район КРЕМИКОВЦИ

Младежки дом – сграда от метална конструкция и парк с.Яна - Район "Кремиковци"

 

Граници: север - ул."Мургаш"; запад - ул."Готен", Никола Ценов, Пламен Петров; север - Никола Ценов и Димитър Зарев; юг - ул."Райна княгиня" ;

Обща площ: сграда 400 кв.м и парк 3450 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 48

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" - Кметство с.Яна

Парк гр.Бухово

 

Граници: изток - ул."Никола Бонев"; запад - ул."Младежка"; север - Културен дом; юг - ул. с ОК 33-29;

Обща площ: 10100 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 59

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

Културен дом - сграда и парк гр.Бухово

 

Граници: изток - ул."Никола Бонев"; запад - ул."Младежка"; север - ул."Детелина"; юг - парк кв.10;

Обща площ: сграда 1350 кв.м и парк 6850 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 65

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

Градина и водни площи с.Долни Богров

 

Граници: изток - кв.6; запад - кв.5; север - кв.4; юг - кв.10;

Обща площ: градина 7600 кв.м и водни площи 3400 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 71

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство с.Д.Богров

Поща - сграда и терен - парк и паркинг с.Горни Богров

 

Граници: изток - ул."В.Левски"; север- ул."Ал.Стамболийски"; юг - парк;

Обща площ: сграда 74,66 кв.м и терен 3490 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 78

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО Район "Кремиковци"Заповед № РД-57-311/23.06.2003 г. на Кмета на СО отписват се 2865 кв.м

Парк с.Горни Богров

 

Граници: изток - ул."В.Левски"; запад - ул."3-ти март";север - Културен дом; юг - ул."Стубела";

Обща площ: 7048 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 79

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство с.Г.Богров

Парк с.Горни Богров

 

Граници: изток - кв.6, ул."3-ти март"; запад - кв.2, ул."3-ти март"; север - кв.3, ул."Чавдар"; юг - кв.7, ул."Морава";

Обща площ: 1456 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 80

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство с.Г.Богров

Парк с волейболно, баскетболно и футболно игрище кв.Сеславци

 

Обща площ: парк 86 дка и футболно игрище 6400 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 123

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство кв.Сеславци

Парк кв."Карашки" кв.Челопечене

 

Граници: изток - кв."Карашки"; запад - шосе София-Кремиковци;

Обща площ: 4000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 146

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

Културен дом - сграда и парк с.Яна

 

Граници: изток - ул."В.Левски"; запад - ул."Мургаш"; север - ритуална зала и Радой Петров Масарлиев;

Обща площ: сграда 368 кв.м и парк 15641 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 165

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство с.Яна

Парк - зелени площи "Акациите" - терен в кв.24а и терен в кв.11а без имоти пл. №455а,456а,459а с.Яна

 

Обща площ: парк 10152 кв.м и терен 5959 кв.

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 166

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство с.Яна

Парк - парцел І в кв.5а кв."Ботунец-1"

 

Граници: изток - жилищни блокове; запад - шосе София-Кремиковци;

Обща площ: 54500 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 167

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

Спортна зала - сграда, стадион и парк гр.Бухово

 

Граници: изток - ул."Никола Бонев"; запад - ул."Младежка"; север парк кв.10;

Обща площ: сграда 1800 кв.м, стадиони парк 104000 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 168

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство гр.Бухово

Зелена площ - част от имоти пл. №№ 561 и 564 кв.51, кв."Кремиковци"

 

Граници: север - кметство и здравна служба; запад - читалище;

Обща площ: 3100 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 198

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство "Кремиковци"

Зелена площ - парцел ІХ кв.37, с.Желява

 

Граници: изток - парцел - І-193 и парцел VІІІ-197; запад - ул."В.Левски";

Обща площ: 9430 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 203

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци" Кметство с.Желява

Зелена площ кв.Враждебна

 

Граници: изток - асфалтов подход; запад - училище; север - бул."Ботевградско шосе"; юг - асфалтов път;

Обща площ: 4410 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 252

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"; Решение № 5 по Протокол № 19/11.12.2000 г. на СОС са образувани парцели №№ ІІ-574, ХV-955, ХV-954, ХVІ-953 и ХVІІ - озеленяване; Договор от 17.05.2002 г. се прехвърля собствеността на УПИ № ХVІ-953 та ЕТ "Мето-СС-Методи Сухарев" с площ 2965 кв.м.

Зелена площ кв.Челопечене

 

Граници: изток - ул."Доло"; запад ул."Доло"; север - ул."Пионер"; юг - ул."А.Маджаров";

Обща площ: 2500 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 289

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

Зелена площ кв.42, кв.Челопечене

 

Граници: изток - ул."Стари Искър"; запад - нива; север ул."Й.Димчев";

Обща площ: 3900 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 290

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

Парк кв.Враждебна

 

Граници: изток - ул."55-та"; запад ул."9-та"; север - ул."8-ма"; юг - кв.65;

Обща площ: 7200 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 297

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

Терен, отреден за градина, в който попадат част от имоти пл. №№ 885,884, 881,880 и имот 883, ул."Ботевградско шосе", кв.3 с.Яна

 

Граници: изток - ул."Димитър Стоичков"; запад - парцели І-885 и ІІ-884; север парцел ХVІ-881; юг - ул."Ботевградско шосе";

Обща площ: 1316 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 602

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

Парк кв.51, кв.Челопечене

 

Граници: север - улица; юг - река Искър; запад - спортен комплекс;

Обща площ: 52545 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 852

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

УПИ № ХІІ - за озеленяване и КОО кв.1, кв.Челопечене

 

Граници: изток - улица; запад - улица; север - улица;

Обща площ: 4024 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 859

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

УПИ № ІІ - парк кв.102, кв.Враждебна

 

Граници: изток - улица; запад - улица и УПИ № І; север - улица; юг - улица;

Обща площ: 50560 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 884

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"

УПИ № ХІІІ, отреден за озеленяване и трафопост кв.94, кв.Враждебна

 

Граници: изток - улица; запад - УПИ № ХХІІ-1095; север - УПИ № ХІІІ-348; юг - улица;

Обща площ: 480 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 891

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Кремиковци"