Регистър на озеленените площи
Район ИЛИНДЕН

Парцел ІІ кв.169 - м."Разсадника-Бежанци"

 

Граници: изток - бул."К.Величков", запад - ул."Татарли" и парцел І; север - ул."Пиротска"; юг - парцел ІІІ;

Обща площ: 2320 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 692

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"

Западен парк - Парцел І - за парк, спорт и атракции кв.1 - м."Западен парк"

 

Граници: североизток - бул."Сливница"; запад - река Суходолска; юг - жп линия;

Обща площ: 480316 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 828

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за широко обществено ползване

Вид на озеленената площ: парк

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"

Парцел І - за парк - кв.51 - м."Разсадника - Бежанци"

 

Граници: изток - парцел ІV и парцел V от кв.51; запад ул."Хисаря"; север - ул."Цар Симеон"; юг - ул."Пиротска";

Обща площ: 55394 кв.м

Вид собственост: публична общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 842

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"

Парцел І - за парк и параклис - кв.175 - м."Гевгелийски"

 

Граници: изток - бул."Вардар" /бивш "Яне Сандански"/; запад - улица; север - парцели ІІ, ІІІ, ІV и V; юг - улица;

Обща площ: 30400 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 422

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден" ЧИРП по заповед № РД-09-50-582/19.11.2003 г. - обособен парцел VІ с АОС № 1010

Парцел ІІІ - за озеленяване - кв.79 - м."Разсадника-Бежанци"

 

Граници: североизток - парцел V за ОЖС и подземни гаражи; северозапад - парцел V за ветеринарна амбулатория и жп линия; юг - ул."Сава Михайлов";

Обща площ: 3610 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 683

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"

Квартал 31 - за озеленяване и подземен гараж - м."Разсадника-Бежанци"

 

Граници: изток - кв.28; запад - ул."Хайдут Сидер"; север - надлез бул."Сливница"; юг - улица и кв.28;

Обща площ: 3316 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 703

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): На основание Решение № 34 от Протокол № 45 от 28.11.2002 г. на СОС, имотът е включен в капитала на "Пазари Теменуга" ЕАД

Парцел ХІІ - за озеленяване, КОО и трафопост - кв.187 - м."Гевгелийски"

 

Граници: изток - улица; запад - улица; север - п-л ХІ от кв.187; юг - улица;

Обща площ: 1645 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 792

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"

УПИ ІІ - за озеленяване - кв.35а - м."Разсадника-Бежанци"

 

Граници: изток - ул."Георче Петров"; запад - ул."Иван Хаджиенев"; север - п-л І от кв.35а; юг - нова улица;

Обща площ: 1326 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 826

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"

УПИ ІІ - за озеленяване - кв.174 - м."Гевгелийски"

 

Граници: североизток - УПИ І от кв.175; запад - УПИ І от 174; юг - трасе на метро;

Обща площ: 1280 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 970

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"

УПИ VІІ - за озеленяване - кв.49 - м."Зона В 17"

 

Граници: изток - бул."Димитър Петков"; запад - алея; север - ул."Пловдив"; юг - ул."Ген.Столетов";

Обща площ: 1000 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 989

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"

УПИ ІV - им.пл. № 231 - за гараж, спорт и озеленяване - кв.43 - м."Захарна фабрика"

 

Граници: запад - ул."753" и УПИ І; изток - улица; север - им.пл. № 39 и улица; юг - ул."Кукуш"; югоизток - бул."Сливница";

Обща площ: 26890 кв.м

Вид собственост: частна общинска

Собственик: СО

Акт за собственост: № 992

Защита Паметник на културата: не

Предназначение: за ограничено обществено ползване

Вид на озеленената площ: зелена площ

Забележка (стопанисва се от): СО - Район "Илинден"