КАК СЕ ИЗВЪРШВА ФИНАНСИРАНЕТО?Финансирането по Програмата се извършва въз основа на договори, сключени между Столична община и лечебните заведения, които желаят да сътрудничат с Програмата.

Финансирането по Програмата се извършва чрез банков превод на съответното лечебно заведение за реално извършени и коректно отчетени медицински дейности.