ИНДИКАЦИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ


Канидатите – семейства или двойки – да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:

а) преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;
б) три и повече предходни опита инвитро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;
в) генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки.