КАКВО НЕ ФИНАНСИРА ПРОГРАМАТА?Програмата не финансира трети и следващ опит.