КАКВО ФИНАНСИРА ПРОГРАМАТА?


Програмата има за цел да подпомогне финансово семейства и двойки от Столична община с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването.

Програмата финансира следните дейности по асистирана репродукция, свързани с ин витро процедурата с донорска яйцеклетка на одобрените кандидати:

1. Ехографски прегледи (до максимум 6 бр.) на стойност по 30 лева всеки;

2. Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 20 лева всеки;

3. Ин витро оплождане:

•  класическо ин витро оплождане на стойност 1600 лева;

•  оплождане чрез ICSI на стойност 1780 лева; 

4. Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност до 500 лева;

5. Криоконсервация на ембриони на стойност до 400 лева.

6. Лекарствени продукти за овариална стимулация на донорката при: 

•  класическо ин витро оплождане - до 500 лева. 

•  оплождане чрез ICSI - до 500 лева.

Максималната стойност на финансиране на семейство или двойка по Програмата не може да надхвърли сумата от 3620 лева.

Програмата приключва работата си с изчерпване на финансовите средства, гласувани за нея в бюджета на Столична община през съответната календарна година.