ВИСШИ УЧИЛИЩА
 
 НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС  КОНТАКТИ
 Академия на МВР  гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1  тел.:  (02) 982 92 13
 факс: (02) 974 37 85
 e-mail: academy@mvr.bg
 
 Висше строително училище "Любен Каравелов"  гр. София, п.к. 1373, ул. "Суходолска" № 175  тел.: (02) 802 91 00, (02) 802 91 91
 e-mail: vsu@vsu.bg
 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"  гр. София, п.к. 1574, ул. "Гео Милев" № 158  тел.: (02) 970 92 11
 факс:  (02) 970 92 42; (02) 970 94 07
 Висше училище по застраховане и финанси  гр. София, п.к. 1618, ул. "Гусла" № 1  тел: (02) 401 58 12
 факс: (02) 401 58 21
 е-mail: office@vuzf.bg
 Висше училище по телекомуникации и пощи  гр. София, п.к. 1700, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1  тел.: (02) 862 28 93, (02) 862 10 34
 e-mail:  rectoroffice@utp.bg, admission@vutp.bg

 Военна академия "Георги Стойков Раковски"

 гр. София, п.к. 1504, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 82  тел.: (02) 922 65 50, (02) 922 65 09
 факс: (02) 944 16 57
 e-mail: rectornda@armf.bg, rnda@armf.bg
 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг  гр. София, п.к. 1612, бул. "Цар Борис III" № 126  тел.: (02) 445 61 48; 0889 869 400
 факс: (02) 445 61 45
 e-mail: info@mtmcollege.bg
 Лесотехнически университет  гр. София, п.к. 1797, бул. "Климент Охридски" № 10  тел.: (02) 962 59 97
 e-mail: uo_ltu@abv.bg
 Медицински университет  гр. София, п.к. 1431, бул. "Акад. Иван Гешов" № 15  тел.: (02) 915 21 29

 Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски"

 гр. София, п.к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов"  тел.: (02) 806 05 30, (02) 806 02 08
 е-mail: education.uio@mgu.bg

 Национална академия за театрално и филмово изкуство
"Кръстьо Сарафов"

 гр. София, п.к. 1000, ул. "Георги С. Раковски" № 108А  тел.: (02) 923 12 25
 факс: (02) 989 73 89
 e-mail: rector.office@natfiz.bg

 Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров"

 гр. София, п.к. 1000, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94  тел.: (02) 440 97 84; (02) 440 97 83

 Национална спортна академия "Васил Левски"

 гр. София, п.к. 1700, "Студентски град"  тел.: (02) 401 41 00, 0898 776 687
 e-mail: rector.@nsa.bg
 Национална художествена академия  гр. София, п.к. 1000 , ул. "Шипка" № 1  тел.: (02) 988 17 01
 факс: (02) 987 80 64
 e-mail: rector@nha.bg
 Нов български университет  гр. София, п.к. 1618, ж.к. "Овча купел", ул. "Монтевидео" № 21  тел.: (02) 811 01 80; (02) 811 01 70
 e-mail: student@nbu.bg

 Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 гр. София, п.к. 1504, бул. "Цар Освободител" № 15  тел.: (02) 930 82 00
 факс: (02) 946 02 55
 e-mail: info@admin.uni-sofia.bg

 Театрален колеж "Любен Гройс"

 гр. София, п.к. 1504, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 169  тел.: (02) 428 11 03; 0894 304 840
 е-mail: l.groys.college@gmail.com
 Технически университет  гр. София, п.к. 1000, бул. "Климент Охридски" № 8  тел.: (02) 965 28 44; (02) 965 28 45
 e-mail: info@tu-sofia.bg
 Университет за национално и световно стопанство  гр. София, п.к. 1700, "Студентски град", ул. "8 декември"  тел.: (02) 819 52 11
 факс: (02) 962 39 03
 Университет по архитектура, строителство и геодезия  гр. София, п.к. 1046, бул. "Христо Смирненски" № 1  тел.: (02) 963 52 45
 Университет по библиотекознание и информационни технологии  гр. София, п.к. 1784, бул. "Цариградско шосе" № 119  тел.: (02) 971 80 68; 0882 809 422
 e-mail: unibit@unibit.bg
 Химикотехнологичен и металургичен университет  гр. София, п.к. 1756, бул. "Климент Охридски" № 8  тел.: (02) 816 31 00        
 факс: (02) 868 54 88
 е-mail: uctm.rector@uctm.edu

 

 НАУЧНИ ИНСТИТУТИ
 

 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 гр. София, п.к. 1040, ул. "15 ноември" № 1

 тел.: (02) 979 53 33; (02) 979 52 23
 факс:  (02) 981 72 62

 СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

 гр. София, п.к. 1517,  ул. "Суходолска" № 30  тел.: (02) 812 75 05
 факс: (02) 812 75 15
 е-mail: ssa@agriacad.bg