Обратно Нова медицинска апаратура ще закупи МЦ № 31 с решение на СОС

Общинският "Медицински център" № 31 иска да закупи със собствени средства нов ехограф с абдоминален трансдюсер за нуждите на лечебното заведение. Апаратурата ще обслужва кабинетите по гастроентерология, нефрология и рентгенография в центъра, който се намира в район "Нови Искър". Техниката ще помогне за подобряване на диагностиката и качеството на специализираната извънболнична помощ. За това информира заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов.

За да закупи тази техника, МЦ № 31 трябва да получи одобрението на Столичния общински съвет.

Общата стойност на новия ехограф, заедно с принтер за нуждите на лечебното заведение, е 19 200 лв. с ДДС. Към доклада са приложени и офертите от няколко фирми за доставка и монтаж на медицинската апаратура.

Миналия месец други две общински заведения за доболнична помощ – ДКЦ № 8 и ДКЦ № 14 – получиха одобрението на Столичен общински съвет да закупят със собствени средства нови ехографи.