Обратно Извършиха тестове за коронавирус на педагогическия и непедадогическия персонал в общинските детски градини

В съвместна инициатива на СРЗИ и Столична община се извършиха два вида тестове за коронавирус на педагогическия и непедадогическия персонал във всички детски градини в София.

PCR тестове са направени на 653 души, от които положителен резултат е имало при един човек, а кръвни проби за антитела са направени на 648 души, като положителен резултат е имало при двама души.

Направеният скрининг обхваща 10% от педагогическия и непедадогическия персонал.

Тестовете са направени в Първа МБАЛ, Четвърта МБАЛ, Пета МБАЛ и 12 ДКЦ.