За осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ, общината финансира общинските лечебни заведения за извършване на строително-ремонтни дейности и закупуване на нова медицинска апаратура.
За осигуряване на здравословна, адаптирана към нуждите на детския организъм храна са изградени общински комплекси за детско хранене, предоставящи храна за децата, отглеждани в домашни условия.
За опазване здравето на учениците, са разкрити във всички училища здравни кабинети, където медицински специалисти оказват медицинска помощ, следят за здравословното състояние на учениците и работят по профилактиката и превенцията на социално значимите заболявания.

ОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

Лечебни заведения за болнична помощ:

 • „Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД  - доставка на оборудване за отделение „Патологична бременност“;
 • „Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД - ремонт на Неонатологично отделение иа доставка на медицинско оборудване;
 • „Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД - ремонт на Отделение по патологична бременност и централните стълбища;
 • „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД - закупуване на два броя неонатални респиратори;
 • „Пета МБАЛ – София“ ЕАД - закупуване на компютърна дигитална радиология  (CR система) с мобилен рентгенов апарат за нуждите на лечебното заведение;
 • „Първа МБАЛ – София“ ЕАД - ремонтни дейности на Неврологично интензивно отделение;
 • „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД – закупуване на мед. апаратура.

Лечебни заведения за извънболнична помощ:

 • „ДКЦ XVII София“ ЕООД и „ДКЦ Св. Лука – Диабетен център“ ЕООД  -  ремонт на покривна конструкция;
 • „МЦ І – Банкя“ ЕООД - за ремонт на помещения;
 • „ДКЦ XXIX – София“ ЕООД - за ремонт на асансьори в сградата;
 • „ДКЦ XIII – София“ ремонт на сградата на (т.нар. „детско отделение“).

Нова медицинска апаратура и ремонтни дейности в лечебните заведения