Проект: „ХАРБАЛНС“


 

Направление: „Спорт и здравословен начин на живот“

Ментор: Виктор Кирков

Автори: Йоанна Петкова и Веселин Николов

 

 

Проектът изследва връзката: физическа активност – здравословно хранене – психическо здраве, като представя лесни начини за постигане на „здрав дух в здраво тяло“. В рамките на проекта бяха създадени 9 видеа със съвети от специалисти за балансиран начин на живот.

На 8 октомври 2022 г. в парк „Овча купел“ се проведе младежко събитие в подкрепа на здравословния начин на живот с участието на спортни специалисти, експерти в областта на здравословното хранене и психолози.