Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде организиран в район „Студентски“


На 5 ноември ще бъде организиран мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинства  в район „Студентски“. Работното време ще бъде oт :.30 до 1:.30 часа.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен в ж.к. "Дървеница", паркинг пред читалище „Възраждане“ (ул. „Иван Боримечката“ № 6).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.