Изпълнява се миене на улици по карета в столични райони

 

Изпълнява се миене на улици, сегментирани в определени карета, които са на територията на столични райони. Днес се мие в районите „Красно село“ и „Триадица“ – следните карета: ул. „Баба Илийца“, ул. „Христо Матов“, ул. „Драгшан“, ул. “Мъглен“, ул. “Йосиф Цанков“, ул. “Троянски проход“, ул. “Коломан“ от бул. “Овча купел“ до ул. “Житница“, ул. “Славия“ от бул. “Цар Борис III“ до ул. “Коломан“, ул. “Хайдушка поляна“, ул. „Родопски извор“ от ул. „Дебър“ до ул. “Тодор Каблешков“, ул. “Света Марина“, ул .“Ладога“, ул. „Пирински проход“, ул. “Солун“ от ул. “Тодор Каблешков“ до ул. “Нишава“, бул. „Цар Борис III“ – локални платна и др.

В район „Триадица“ се извършва миене на каре между бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев“, ул. „Княз Борис I“, бул. “Пенчо Славейков“, бул. „Витоша“, ул. “Свиленица“, ул. “Цар Асен“, ул. “Удово“, ул.  “Н. Славков“, ул. “Бузлуджа“ и др.

Дейностите по миене на улици се извършват след почистване на дъждоприемните шахти и почистване на пътните регули.

Работата по почистващите фирми се контролира от Столичен инспекторат.

През нощта с цел да не се пречи на движението се извършва миене по основни булеварди като бул. “Акад. Ив. Евст. Гешов“, бул. „България“ – локално платно, бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ – централно и локално платно, бул. „Никола Мушанов“ от ул. “Житница“ до ул. “Добротич“ и др.