Проект: „#ХРАНА ЗА ЗЕМЯТА - МЛАДЕЖИ“


 

Направление: „Опазване на околната среда“

Ментор: арх. Елица Панайотова

Автори: Елена Георгиева

 

 

Целта на проекта е въвеждането на система за разделно събиране на биоотпадъци в училищата и въвличане на учениците в действия за компостиране чрез изграждане на компост зона. Пилотно проектът стартира в 18. СУ „Уилям Гладстон“, където беше изградена и оборудвана компост зона в двора на училището, реализирани четири образователни работилници с експерти за създаване на нови навици и поведение сред учениците; проведен един компост пикник за целевата група, както и формирани училищни екопатрули от ученици, които съблюдават работата на компостера и разделното събиране на хранителните растителни остатъци.