РАЗШИРЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Разширение и физкултурен салон към ДГ № 12 „Лилия“

Местоположение:
Район „Студентски“, ул. „Боян Дановски“ № 3

Описание:
Нов модул за 3 групи и физкултурен салон към ДГ № 12 „Лилия”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.

Разширение към ДГ № 37 „Вълшебство“

Местоположение:
Район „Витоша“, кв. „Павлово“, ул. „Белмекен“ № 1

Описание:
Нов модул за 3 групи и физкултурен салон към ДГ № 37 „Вълшебство”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.

Разширение към ДГ № 60 „Бор“

Местоположение:
Район „Витоша“, кв. „Княжево“, ул. „Княжевска“ № 41

Описание:
Нов модул за 2 групи и физкултурен салон към ДГ № 60 „Бор”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.

Разширение към ДГ № 135 „Мое детство“

Местоположение:
Район „Нови Искър“, кв. „Курило“, ул. „Варна“ № 1

Описание:
Нова сграда за 6 групи (2 нови яслени групи) към ДГ № 135 „Мое детство“ на мястото на старата сграда.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.

Пристройка за учебни кабинети към 63. ОУ „Христо Ботев”

Местоположение:
Район „Надежда”, кв. „Требич“, ул. „Леденика“ № 12.  

Описание:
Пристройка за 9 класни стаи към 63. ОУ „Христо Ботев” съгласно изискванията на нормативната уредба.               

Нова ученическа столова към 104. ОУ „Захари Стоянов”

Местоположение:
Район „Триадица”, ул. „Костенски водопад“ № 60

Описание:
Нова ученическа столова към 104. ОУ „Захари Стоянов”, разполагаща с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

Пристройка и надстройка на І АЕГ и 112. ОУ „Стоян Заимов“

Местоположение:
Район „Оборище”, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 60

Описание:
През 2018 г. е въведен в експлоатация етап IA от конструктивно укрепване на североизточната част на съществуващия блок, нова 4-етажна пристройка със сутерен, евакуационно стълбище, кабинет по музика, кабинет за презентация, лингвистични кабинети и др. учебни кабинети, а през 2019 г. е въведен в експлоатация етап І Б.
Гимназията разполага с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

Разширение за ДГ № 161 „Ласка” – филиал

Местоположение: 
Район „Овча купел", ул. „Маестро Кънев” № 2А

Описание:
През 2013 г. е открит Общностен център  за 1 група  – филиал 2 към ДГ № 161 „Ласка”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

Разширение за ДГ № 65 „Слънчево детство” – филиал

Местоположение: 
Район „Слатина", ул. „Ал. Момчев” № 2

Описание:
През 2012 г. е открит общностен център за 3 групи  – филиал към ДГ № 65 „Слънчево детство”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

Нова пристройка за ученическа столова и бюфет към 171. ОУ „Стоян Попов”

Местоположение:
Район „Нови Искър”, кв. „Кумарица“, ул. „Светлина“ № 26

Описание:
През 2018 г. е въведена в експлоатация пристройка за столова и бюфет към 171. ОУ „Стоян Попов”, разполагащ с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 44 резултата.