Назад

„Традиции в преход“ – изложба на Ремзие Ллога, Ениос Ерос Джоогос, Марсела Пап и Йордан Михалев (5 – 19 август)

Фондация „Опън Спейс“ и галерия Credo Bonum представя „Традиции в преход“ – изложба на Ремзие Ллога, Ениос Ерос Джоогос, Марсела Пап и Йордан Михалев

5 – 19 август 2021 г. 


Изложбата „Традиции в преход“ е резултат от организираната за втора поредна година от фондация Open Space международна артистична резиденция. Тя е проведена в София през месец май тази година и в нея са взели участие четирима млади автори от Северна Македония, Гърция, Унгария и България.

Резиденцията си поставя за цел да ги въведе и свърже с местния национален контекст, да ги запознае с художественото наследство, култура и природа на България. Този подход не е използван като ограничаващ и затварящ, а като възможност за обогатяване на художествената практика на младите автори, като поле за контакти и взаимно обогатяване. При избора на автори организаторите не поставят формални ограничения. Интересна им е реакцията на автори, които работят както в традиционни живописни техники, така и в областта на дизайна.

Проектът се финансира по Програма „Творческа Европа“ на ЕС, Програма „Култура“ на Столична община и Национален фонд "Култура".