Back

Организация на движението относно провеждане на културно мероприятие на 01.12.2021 г.

 

От 10:00 до 20:00 часа на 01.12.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на ул. „Цар Шишман“ № 31 – 4 (четири) паркоместа.