Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори"

Адрес: бул. ''Петко Каравелов'' № 5
Директор: инж. Тодор Тодоров
Телефон: 029525083     
Факс: 029522774              
Е-mail: tit_uozg@abv.bg   
Web сайт: http://zemiigori.com/

Предмет и дейност:

  • управление на земи от общинския поземлен фонд;
  • стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите в Община София;
  • стопанисването, опазването и ползването на земите от общинските горски територии – частна общинска собственост.

Гори

  • Общата площ на общинските гори е 8 272,0 ха, от които 4604,6 ха са залесени. В границите на Природен парк "Витоша" попадат 856,2 ха гори, собственост на Столична община.
  • Територията на горския фонд на Столична община попада върху землищата Балша, Доброславци, Кътина, Подгумер, Требич, Гниляне, Курило, Войняговци, Локорско, Кремиковци, Сеславци, Челопеч, Бухово, Горни Богров, Долни Богров, Желява, Долни Лозен, Горни Лозен, Герман, Горубляне, Долни Пасарел, Кокаляне, Плана, Железница, Суходол, Горна Баня, Мало Бучино, Клисура, Банкя, Вердикал, Михайлово, Градоман, Бояна, Бистрица, Симеоново, Драгалевци.
  • На територията на Столична община попадат две защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Земи

  • Установяване на фактическото юридическо състояние на имота/имотите, придобити по силата на ЗСПЗЗ към даден момент, чрез регистъра на АГКК.
  • Окомплектоване на документацията, свързана с имотите, която включва изваждане на кадастрални скици от АГКК и партиди на имотите с координатните точки от ОСЗ – София- град
  • Установяване на терен наличието и размера на горската растителност.
  • Извършване на въводи във владение на имоти, когато има законова предпоставка по процедурите на ЗСПЗЗ и ЗГ.

!Сигнали за незаконна сеч се подават чрез Контактния център на Столична община.

ОП "Управление на общински гори и земи" – Фотогалерия