Общинско предприятие "Социален патронаж"
 

Адрес: бул. ''Цар Борис III'' № 207
Директор: Радослав Йорданов
Телефон: 028188520
Факс: 028188523               
Е-mail: social_patronaj@mail.bg
Web сайт:  http://www.socialenpatronaj.com/

Предмет и дейност:

  • Приготвяне на топла храна по диети за обслужваните лица.
  • Приготвяне на топла храна за бенефициентите на социални трапезарии и социални кухни.
  • Доставка на храна по домовете на обслужваните лица със специализиран транспорт.
  • Поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на личната хигиена на обслужваните лица. Оказване на долекарска медицинска помощ от медицински специалист (измерване на кръвно налягане, поставяне на мускулни инжекции по предписание на лекуващ лекар, профилактика на декубитус, наблюдение и помощ за спазване на назначената от лекуващия лекар терапия).
  • Психо-социална интервенция (дейности, извършвани от психолог за подобряване на психическия статус на обслужваните лица и преодоляване на възникнал проблем, преодоляване чувството на самотност и намаляване на тревожността).
  • Медицинска рехабилитация по предписание от лекар специалист (по предварително изготвен индивидуален план според заболяването) на ползващия социалната услуга; социална работа.
  • Административно-правни и битови услуги.

Създадено с Решение № 7 по Протокол № 48/17.02.2003 г. от Столичен общински съвет