Интегриран Столичен градски транспорт
Модернизиране на градския транспорт в София, подобряване на скоростта и условията за пътуване, намаляване на задръстванията на най-натоварените кръстовища ...

Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2017 г.
Програмата за развитие на детско-юношеския спорт е разработена в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2020 г. ...

Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2016 г.
...

Програма за ремонт на спортна инфраструктура – 2016 г.
Средствата се осигуряват от сборен бюджет на Столична община, параграф 1020, дейност 714 спортна база за спорт за всички ...

Стипендии за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас
Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта ...

Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронаж на Кмета на Столичната община - 2016
Процедури и изисквания в три направления ...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта-сесия м.февруари 2016 г.
...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта: 2012–2015 година
...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – сесия м. септември 2016 г.
Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта има две стратегически цели ...

Програма "Зелена София" 2016
Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на общината. ...