Столична програма "Социални иновации" 2020 година
За 2020 година програмата стартира на 06.01.2020 г. Програмата предоставя финансиране на краткосрочни (реализиращи се в определен период, в рамките на една календарна година) проекти за социални иновации ...

Програма "Зелена София" 2019
Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на общината ...

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.
Програмата е разработена в сътрудничество с общинските училища и центровете за подкрепа за личностно развитие ...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2019 г.
...

Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2012 – 2019 г.
Обобщена справка за Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2012 – 2018 г. ...
Отчет на Програмата за физическото възпитание и спорта
...

Програма за развитие на детско-юношеския спорт – 2018 г.
Столичната община обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г." ...

Програма за ремонт на спортна инфраструктура – 2018 г.
Решение № 123 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет за утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 година ...

Съдържателен и финансов отчет за дейности, форуми и кампании на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2018 година
Съдържателен и финансов отчет за дейности, форуми и кампании на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" за 2018 година ...

Столична програма "Социални иновации" 2019 година
Програмата предоставя финансиране на краткосрочни (реализиращи се в определен период, в рамките на една календарна година) проекти за социални иновации ...