Title Publish Date
Район „Оборище“ обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 10 (десет) броя магазини за извършване на търговска дейност в пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ (ъгъла с ул. "Оборище") 07.09.2021
Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на Южно помещение от магазин № 3, ж.к. „Връх Манчо“, бл. 2, вх. А 07.09.2021
Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на помещение – магазин № 2, ж. к. „Връбница-2“, бл. 636, вх. Б, партер 07.09.2021
Район „Връбница“ изменя срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на помещения за здравни услуги в Битов комбинат, с. Мрамор 07.09.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособено помещение за стоматологичен кабинет в здравна служба, с. Локорско 07.09.2021
"Софийски имоти" ЕАД обявява конкурс за учредяване право на строеж за: Построяване на сграда върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.304.293" 03.09.2021
„ДКЦ XX – София” ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на търговски обекти № 1 и № 3, аптеки 02.09.2021
Район „Надежда“ удължава срока за приемане на документи за отдаване под наем на части от поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Надежда“ 01.09.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на обекти № 1, № 2 и № 3 по Схема № 15 за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на район „Слатина” 31.08.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на обекти № 1 и № 2 по Схема № 17 за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на район „Слатина” 31.08.2021