Title Publish Date
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на помещения 26.04.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и сгради 24.04.2021
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“ 23.04.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси и паркоместа 23.04.2021
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност, находящи се в кв.„Горубляне“, ул.„инж. Г. Белов” № 2 20.04.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем на терени и помещения - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика“ 19.04.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Сердика” 16.04.2021
Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: по 1 кв. м за поставяне на три броя кафеавтомати; 1 кв. м за поставяне на хладилна витрина за готови ястия; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност 14.04.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 13.04.2021
Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Симеон" № 1, представляваща част от партерен етаж на триетажна административна сграда – за поставяне на банкомат" 09.04.2021