Title Publish Date
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти 21.09.2021
“ВиК” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството 20.09.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Драгалевци“ и в район „Студентски“ 17.09.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 17.09.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“, „Драгалевци“ и дървени халета зад ИСК на УНСС 17.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа, магазини и др. 17.09.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район "Сердика” 15.09.2021
Район „Сердика” обявява конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост 13.09.2021
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на стационарни рекламни елементи в спортен комплекс „Зона Б-5” и в спортен комплекс парк „Борисова градина” 10.09.2021
Район "Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение на партера на триетажна административна делова сграда, за редакция 10.09.2021