Title Publish Date
„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем 1-И-ГО/2022 год., за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството 17.01.2022
„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти, гаражи и търговски обект 17.01.2022
„Софинвест“ ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “Софинвест” ЕАД 14.01.2022
"Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа и магазини 14.01.2022
"Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район "Възраждане" 14.01.2022
Район "Надежда" обявява публично оповестен конкурс за самостоятелен обект, находящ се на бул. „Ломско шосе“ № 79, на първи етаж в двуетажна сграда, заедно с пристройка към него, със специфично конкурсно условие – за търговска дейност 14.01.2022
„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на оборудван медицински кабинет (по стерилитет) № 22, находящ се на партерен етаж в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19, за срок от 3 (три) години 13.01.2022
Медицински център XXXI ЕООД, гр. Нови Искър, обявява търг за отдаване на обекти, находящи се в сградата на Центъра 12.01.2022
Район „Слатина” удължава срока с 15 дни за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – за поставяне на преместваеми обекти 10.01.2022
„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Свободно помещение в АП "Дружба", представляващо склад с площ 132 кв. м, намиращо се в сграда с идентификатор 68134.1506.175.12 по скица от АГКК” 10.01.2022