Регистър на разрешенията за таксиметрови превози, актуални към 3.06.2021 г.

Регистърът съдържа следните данни:

  • Превозвач: Наименование и ЕИК;
  • МПС: държавен контролен номер (ДКН), марка и модел;
  • Разрешително за превоз: Номер на разрешителното, дата на издаване и дата на валидност.