ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

Защитено жилище за лица с умствени затруднения

Адрес: гр. София, ул. „Царибродска” № 33
Директор: Ана Кръстанова
Тел.: 0878 939 017

Защитено жилище за хора с психични увреждания

Адрес: гр. София, ж.к. "Слатина", ул. "Роглец" № 17
Директор: Калина Иванова
Тел.: 02 421 40 51

Защитено жилище "Васил Априлов"

Адрес: гр. София, ж.к. "Дружба 1", кв. "Канала" № 80
Директор: Радостина Вълчева
Тел.: 0878 308 159