ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:


2.  Одобрени проекти – сесия 2020 г. – съгласно Решение на СОС от заседание № 15/11.06.2020 г.

1. Одобрени проекти на образователни институции
2. Одобрени проекти на районни администрации и малки населени места
3. Одобрени проекти на спортни клубове и организации
4. Одобрени проекти на младежки организации

 

Формуляри за отчитане на дейностите:

1. Формуляр за Съдържателен и Финансов отчет (за образователни институции, районни администрации и малки населени места)
2. Формуляр за съдържателен и финансов отчет (за спортни клубове и НПО)


ВАЖНО!

След приключване на дейностите се предоставя Съдържателен и Финансов отчет, входиран към вх. № на подадения проект в деловодството на СО.

Краен срок за входиране на отчетите –  най-късно до 4 декември 2020 г.


3.  ОТЧЕТИ:


4. АРХИВ

ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ 2020 г., както следва:

ГРАФИК ЗА МОНИТОРИНГ – информацията изпращайте до 26 юни 2020 г., на електронен адрес programasofia@abv.bg