ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ


Седмо заседание на КСПМ – 16 юли, 11:00 ч.

1. Информация по направени предложения за дейността на КСПМ:

 • Конкурс за добра практика на Ученически съвет по инициатива на квота УС на КСПМ;
 • Провеждане на срещи с автори в различни области на културата и изкуството; 
 • Консултации за младежка заетост;
 • Фейсбук група за споделяне на информация;
 • Софийска лаборатория за иновации – споделени инициативи и събития;
 • Други.

2. Отбелязване на Международния ден на младите хора – 12 август в София.

3. Разни:

 • Следващо заседание на Съвета – дневен ред, дата и час, други.

   

Шесто заседание на КСПМ – 18 юни 2021 г.:

1. Изменение на заповед за сформиране на Консултативен съвет по политиките за младежта на Столична община
2. Организационни въпроси:
- Предложения за създаване на тематичен Календар за дейността на Консултативния съвет по политиките за младите хора през 2021 година;
Отбелязване на Международния ден на младите хора – 12 август в София;
- Предложения за включване в Общинския план за действие в изпълнение на Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 
3. Учеща общност за дигитална младежка работа по проект #AlwaysONForYouth, Диляна Вучкова, Сдружение „Надежда – ЦРД“
4. Разни:
- Следващо заседание на Съвета – дневен ред, дата и час, други.

 

Пето заседание на КСПМ – 28 май 2021 г.:

1. Обсъждане на предложения за създаване на Тематичен календар за дейността на Консултативния съвет по политиките за младите хора през 2021 година. 
2. Споделяне на информация за дейности и инициативи на участващите в КСПМ организации.
3. Международен ден на младите хора – 12 август.
4. Разни – Следващо заседание на Съвета – дневен ред, дата и час; други.


Четвърто заседание на КСПМ – 26 март 2021 г.

1. Обсъждане на постъпили предложения за създаване на Тематичен календар за дейността на Съвета през 2021 година.
2. Представяне на обобщена информация за резултатите от обявената Сесия за финансиране на младежки проекти по Програма „София – град на младите и активните“ и инициативата „Академия за визионери“ на СО.
3. Възможност за включване на членове на КСПМ в дейностите по европейски проект „Достъп до култура“ (Access to culture for all).
4. Разни –  насрочване на дата и дневен ред за следващо заседание на Съвета; други. 

 

Трето заседание на КСПМ – 29 януари 2021 г.

1. Обсъждане на Правила за работа на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община.
2. Информация за Програма за София (Визия за София и План за интегрирано развитие 2021 –2027), д-р Миглена Герасимова, ОП „Софияплан“
3. Разни: организационни въпроси – насрочване на следващо заседание на Съвета.
 

Второ заседание на КСПМ – 18 декември 2020 г.

 • Обсъждане на Правила за работа на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община;
 • Обсъждане на Календар за дейности и заседания на Съвета през 2021 година. Въпроси относно Програма, Стратегия и представяне на механизми на Столична община за подпомагане на младежки дейности.


Първо заседание на КСПМ – 11 декември 2020 г.

 • Приветствие от кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова.
 • Представяне на членовете на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община.
 • Представяне на Програма „София – град на младите и активните“.
 • Организационни въпроси (Актуализиране на Правила за работа на консултативния орган; обсъждане на предложения за начин на работа; обсъждане на Календар за дейности и заседания).