АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ПРЕДСТОЯЩИ ОБРАБОТКИ ЗА МЕСЕЦИТЕ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2021 г.

 

На основание „Наредба 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“ и провеждането на задължителните годишни обработки срещу кръвосмучещи членестоноги (комари, бълхи, кърлежи),  върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината, към момента за 2021 година са изпълнени следните дейности:

Извършено до момента (съобразно даденото предписание от СРЗИ):
- през месеците март, април и май 2021 г. са извършени: ларвицидна обработка срещу комари, обработка срещу кърлежи и гризачи;
- през месец юни – юли 2021 г. са извършени обработките срещу възрастни комари (имагоцидна) и обработка срещу бълхи.

Предстои да бъде извършено:
Предстои да бъдат извършени обработки срещу възрастни комари, кърлежи и гризачи през месеците август и септември 2021 г.

(стартират на 16.08.2021 г.)

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при ниско (окосена) трева за кърлежите и бълхите. Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20:00 часа.  

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Специализиранят контрол, ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

 График за провеждане на дезинсекционна обработка по обособена позиция 1 – паркове-запад – за 2021 г. 
 График за провеждане на дезинсекционна обработка по обособена позиция 2 – паркове-изток – за 2021 г. 
• График за провеждане на обработка срещу бълхи по обособена позиция 3 – зелени площи към транспортни обекти – за 2021 г. 
• График за провеждане на обработка срещу бълхи по обособена позиция 4 – зелени площи към районни администрации – североизток – за 2021 г. 
• График за провеждане на обработка срещу бълхи по обособена позиция 5 – зелени площи към районни администрации – югозапад – 2021 г. 
• График за провеждане на обработка срещу бълхи по обособена позиция 6 –  гробищни паркове – за 2021 г.Започват обработки на зелени площи срещу комари и бълхи

До момента са извършени обработки срещу кърлежи, ларви на комари и гризачи

 

Столичната община под контрола на Регионалната здравна инспекция извършва необходимите задължителни обработки, предвидени за годината за кърлежи, комари и бълхи.

До момента през месеците април и май са извършени обработки срещу ларви на комари, както и обработки срещу кърлежи и гризачи. Дейностите се изпълняват съобразно предписание от Регионалната здравна инспекция.

При благоприятни метеорологични условия от 15 юни започват обработки срещу възрастни комари (имагоцидна) и обработка срещу бълхи.

 

Предстоящи обработки за месеците юни – юли 2021 г.
 

На основание Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Столична община провежда обработки на общински зелени площи срещу комари, бълхи, кърлежи, върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината.

Към момента за 2021 година са изпълнени следните дейности:

Извършено до момента:

До момента през месеците април и май са извършени: ларвицидна обработка срещу комари, обработка срещу кърлежи и гризачи съобразно даденото предписание от СРЗИ.

Предстои да бъде извършено:

Предстои да бъдат извършени обработките срещу възрастни комари (имагоцидна) и обработка срещу бълхи съгласно годишния график през месец юни – юли 2021 г.

 

Задължителните годишни обработки са следните:

- трикратна обработка срещу комари, в т.ч. 1 ларвицидна през м. март– април и при необходимост допълнителни ларвицидни през април – май и 2 имагоцидни – юни – юли, август –септември;

- двукратна обработка срещу кърлежи през м. април – май и август – септември;

- еднократна обработка срещу бълхи през м. юни – юли;

- двукратна обработка срещу гризачи през  м. март – април и септември –октомври.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при ниска (окосена) трева за кърлежите и бълхите.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари късно вечерта след 20:00 часа.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации, ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Специализиранят контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.


Със затопляне на времето започват първите обработки срещу ларви на комари, както и срещу гризачи. От 29 март, понеделник, ще се извършат обработки с дезинсекционни препарати на водоеми и езера срещу ларви на комари. Ще се извършва и дератизация – обработка срещу гризачи.

Съгласно предписание от Министерство на здравеопазването и Столична Регионална здравна инспекция и с цел качествено и ефективно провеждане на обработките са актуализирани всички общински площи към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през 2021 година.

На 29 март ще се обработват водни обекти в Южен парк – трета част, след това в Северен парк и др.

От 5 април при благоприятни метеорологични условия, сухо време, се планира да започнат и обработки на зелените площи срещу кърлежи.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на районната администрация.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия.

Специализираният контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.
 

 

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

Градинка "Баня Лозенец"

Градинката „Баня Лозенец“  носи името си от местната къпалня с минерална вода, разрушена в периода 1975 – 1976 г.
Цялата територия на градината е около 14 дка, от които 2.8 дка са настилки, които са сменени, изградени са поливна система, нови алеи, осветление, детска площадка, засадени са широколистни и иглолистни дървета, поставени са пейки и кошчета за отпадъци, видеонаблюдение. Подменено е и тревното покритие.
Намира се между бул. "Черни връх", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Калиакра" и ул. "Ралица".


"Градската градина"

"Градската градина" е най-старата градина на София. През 2012 г. са обновени тревните масиви и зелени площи. Изградена е автоматизирана поливна система и сондажен кладенец. Подменено е изцяло парковото обзавеждане от пейки. Поставени са каскадни конструкции за зацветяване. През 2011 г. е изградена тематична детска площадка в градината.
Намира се до Народния театър „Иван Вазов” и Софийската градска художествена галерия.


"Докторска градина"

Паркът "Докторска градина" получава названието си по името на намиращия се в него "Докторски паметник", изграден в памет на загиналите медицински работници в Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г., повечето от които са работили в мисията на Руския Червен кръст и са паднали в сраженията при Плевен, Пловдив, с. Мечка и на връх Шипка.
Намира се между улиците „Оборище“ и „Шипка“, на гърба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.


Парк "Борисова градина"

"Борисовата градина" е най-големият парк в рамките на град София. В началото на "Борисовата градина" се намира езерото Ариана.
Граници: бул."П. Яворов", бул."Драган Цанков", бул."Евлоги Георгиев"

Обща площ: 581043 дка