Title Publish Date
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Преводи на документация, свързана с реализацията на проект: „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” 05.10.2012
Отпечатване и доставка на папки, резолюции, визитки, бланки писма и други материали с логото на Столична община, по заявка 04.10.2012
Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции: (12 обособени позиции) 29.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци, откривани на територията на Столична община” 29.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изграждане на съоръжения за подземни води в 7 броя градини на територията на Столична община” 26.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на технически средства за улавяне на безстопанствени кучета на територията на Столична община” 24.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Проектиране и изпълнение на климатична инсталация за климатизиране на сградата на ул. Париж” № 1” 21.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Организиране на двудневна конференция”, по проект „Включване на родителите за превенция ранното отпадане на децата от училищe” (Involving Parents in the Prevention of Early School Leaving – PREVENT) по Програма URBACT II на Европейския съюз 21.09.2012
Избор на външен консултант по управление на проект „Адаптация на централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода 20.09.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Застраховане на автомобилния парк на Столична община по обособени позиции: Обособена позиция І – Застраховка "Пълно Каско", вкл. застраховка "Злополука на местата в МПС, както и за новопридобити МПС през 2013 г.", Обособена позиция ІІ - Застраховка “Гражданска отговорност”, както и за новопридобити МПС през 2013 г.” 20.09.2012