Back

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 110 тона сено, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 110 тона сено, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София"

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9003489.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: