Back

Доставка монтаж на офис обзавеждане за Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България

Столична община, ул. Московска №33, набира оферта за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка монтаж на офис обзавеждане за Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България".

Съобщение
 

Приложение: