Back

Борсово представителство за доставка на горива за моторните превозни средства, собственост на Столична община

Столична община, ул. ”Московска” №33, публикува настоящата покана за представяне на оферти за: "Борсово представителство за доставка на горива за моторните превозни средства, собственост на Столична община", при условията на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП.

***

Публикувано на 9.11.2012 г.

Срокът за подаване на оферти за "Борсово представителство за доставка на горива за моторните превозни средства, собственост на Столична община" се удължава до 12:00 часа на 16.11.2012 г.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 02 9377 545, лице за контакт - Блага Живкова.