ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 – 2013

Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода

Цел на проекта: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура чрез създаване на постоянно действаща експозиция на историята на гр. София в три основни направления: ...

Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София

Цел на проекта: Модернизиране на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София  чрез ремонт и закупуване на ново медицинско оборудване за...