Започна замерване на качеството на въздуха в районите "Красна поляна" и "Овча купел"

По инициатива на Столична община и получени сигнали на граждани Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) разположи мобилна станция за измерване качеството на атмосферния въздух в районите „Красна поляна“ и „Овча купел“.

Замерването ще продължи 4 денонощия и ще се проведе на няколко локации в районите. Средноденонощните данни, отчетени от станцията, ще бъдат обобщени и анализирани.

Междувременно, кметът на София г-жа Фандъкова и министърът на околната среда и водите Нено Димов ще обсъдят мерките, които могат да се предприемат за санкциониране на горенето на отпадъчни материали за битово отопление.


Щe се събират стари гуми в район "Младост"

Столична община чрез Столичен инспекторат и районна администрация „Младост“ за втора поредна седмица продължават събирането на стари гуми от домакинствата. Целта на инициативата е да се намали възможността този вид отпадък да се изхвърля безразборно и да не се замърсява околната среда.

На 16 и 17 декември (събота и неделя) от 09.00 ч. до 15.00 ч. жителите на район „Младост“ ще имат възможност да се освободят от старите си гуми.

За целта се откриват стационарни пунктове и мобилен пункт.

 

Адреси на пет временни стационарни пункта:

- кв. „Горубляне“ – ул. „Цветна градина“ до Стадиона;

- ж.к. „Младост 4“, ул. „Проф. Александър Танев“, терен срещу колелото на автобус № 213 и № 76;

- ж.к. „Младост 3“, ул. Жечо Гюмюшев“, терен преди пресечката с ул. „Инж. Георги Белов“;

- ж.к. „Младост 1“, ул. „Митрополит Серафим Сливенски“ на терен до дърводелски цех;

- ж.к. „Младост 1“, ул. „Проф. Марко Семов“ и ул. „Андрей Сахаров“.

 

Мобилен пункт за заявка

За кв. „Горубляне“ и ж.к. „Младост 2“ има мобилен пункт, като на телефон: 0882- 271- 215 може да подадете информация за точния адрес, от който трябва да се вземат гумите.

От проведената инициатива в район „Овча купел“ през изминалата седмица бяха събрани 960 бр. гуми, предадени от гражданите.

Напомняме, че търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми. Всеки обект, който нарушава разпоредбите на законодателството, подлежи на санкция в размер от 1400 до 4000 лв.

 


Столична община предлага цялостен механизъм от действия при различни нива на прогнозни превишения на ФПЧ10

Механизъм с разнообразни мерки, които да влизат в сила при различни прогнозни превишения на нивата на фини прахови частици в Столицата, представи пред медиите зам.-кметът по Околна среда в СО Йоана Христова. Още днес той ще бъде депозиран за широко обсъждане от различните специализирани комисии на Столичен общински съвет. Окончателният му вариант ще влезе в сила след гласуване от Столичния общински съвет.
Мерките, заложени в предложението на Столична община, са разделени в две основни групи – такива, които да се предприемат с еднократен акт, и такива, които да се предприемат в зависимост от прогнозите за превишения на фини прахови частици.
Сред основните действия, които са заложени в предложението на Столична община, за еднократна реализация са: разширение на Зона 1 (с включване към нея на бул. „Черни връх“, "Околовръстен път", бул. „Никола Петков“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“, бул. „Н. Мушанов“); обезпечаване на автобусния парк на масовия градски транспорт, така че в Зоните 1 и „Център“ да се движат само превозни средства с Евро 6; оптимизиране на трафика на сметоизвозването в същите зони през зимните месеци; увеличение на месечните такси за престой в същите зони на товарни и строителни машини и камиони; проучване и изграждане на второ депо за земни маси в западната част на София, планово привеждане в съответствие на уличните неравности за ограничаване на скоростта на движение и др.
Предложеният от СО цялостен механизъм от мерки, неразделна част от системата за прогнозиране на нивата на фини прахови частици с обсег 48 часа, обхваща поетапно въвеждане на разнообразни действия, в зависимост от прогнозите. При най-ниската прогнозна стойност (между 51 до 100 µg/m3) СО ще се обръща с призив към гражданите да не използват личните си автомобили, както и към онези, които използват твърдо гориво за битово отопление – при възможност да го заменят с екологично. Предвидено е и оросяване, когато метеорологичните условия позволяват това. Логиката на механизма добавя нови мерки при всяко следващо ниво на превишение (101 – 150 µg/m3, 151 – 200 µg/m3 и над 200 µg/m3). Така при прогнозно превишение между 101 – 150 µg/m3, освен всички гореупоменати мерки, които се предприемат при по-ниските стойности (51 – 100 µg/m3), ще бъде добавена и още една мярка – разрешаване на безплатно паркиране в буферните паркинги при използване на градски транспорт. При прогнозно превишение между 151 – 200 µg/m3 , ще бъдат предприемани всички мерки за предните две нива, като към тях ще бъде добавено и двойно увеличаване на таксата за паркиране в „Синя“ зона. При прогнозни превишения от над 200 µg/m3 за всички градски станции от системата за прогнозиране за 2 поредни дни ще влизат в сила мерките от всички предходни превишения, като ще се добавя по една нова мярка за всяка следваща прогноза, при реализирано предходно превишение. Новите мерки съответно са:
 (1) въвеждане на т.нар. „Зелен билет за градски транспорт“ – на цена от 1 лев за целия ден;

  (2) сезиране на органите на КАТ за въвеждане на проверки за екологична изправност на автомобилите;

  (3) забрана на движението на МПС от 08:00 до 20:00 часа в зона Център;

  (4) забрана за влизане на всички ППС в карето, ограничено от бул. “Т. Александров”, бул. “Княз Ал. Дондуков”, бул. „В. Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Хр. Ботев“;

  (5) разширяване забраната за МПС до “Зона Център“;

  (6) въвеждане на плаващо работно време в общинската администрация (стъпаловиден график) с цел намаляване на трафика в пиковите часове;

  (7) пълна забрана за движение на МПС и безплатен градски транспорт за територията на цяла София.

Така според предложения от СО механизъм до последната предложена мярка – пълна забрана за движение на МПС и респективно – безплатен градски транспорт, ще се стигне едва при 8 поредни реализирани превишения от над 200 µg/m3 въпреки предприетите преди това действия.
Механизмът е пилотен и ще премине през тестов период. За максимална публичност и достъпност на информацията от системата за прогнозиране на нива на фини прахови частици с обсег 48 часа, изработена от БАН по поръчка на Столична община, прогнозните данни ще започнат да се публикуват ежедневно на сайта на СО, считано от 13.12.2017 г. След окончателно приемане на финалния вариант на механизма от Столичния общински съвет предстои да бъде разработено мобилно приложение за визуализация, което ще включва както прогнозните данни, така и конкретните действия, които ще бъдат предприемани на територията на СО.


Фандъкова : "Подкрепяме отговорния бизнес, който използва иновативни и зелени решения"

"Днес все по-често говорим за чистотата на въздуха. Мерките, които трябва да приложим, зависят от всички нас  – институциите, бизнеса , гражданите,  от усилията на всеки човек и от промяна на навиците и нагласата на хората. Ето защо подкрепяме отговорния бизнес, който има отношение към развитието на зелени политики. Приоритетите ни за работа във всички сектори са за развитие на София като зелен и иновативен град. Обединяваме всичките си цели в тази стратегическа визия за София."

Това каза по време на годишната среща с представители на Българския икономически форум кметът на София Йорданка Фандъкова.  В срещата участваха зам.-кметът Евгени Крусев и изпълнителният директор на  Столичната агенцията за инвестиции и приватизация Владимир Данаилов.  

"Развитието на София през последните години е резултат на активното и усилено темпо на работа, което наложихме. София привлича все повече чуждестранни инвеститори."

Според столичния кмет една от причините е възможността за намиране на висококвалифицирани кадри, както и инвестициите, които държавата и общината правят в публичната инфраструктура и в създаването на добра дигитална инфраструктура.

"Столичната община е една от най-големите възложители на публична инфраструктура", припомни още столичният кмет.

"Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" повиши дългосрочния кредитен рейтинг на София от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива. Така той вече влиза в групата на „инвестиционните рейтинги“, отбеляза Фандъкова.  Това означава, че София  става още по-привлекателно място за насочване на инвестиции. Добрият рейтинг е не само полезен ориентир за чуждестранните инвеститори, а и за самата община и нейните граждани, защото помага за привличане на финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на столицата.

"София продължава да бъде най-голямата областна икономика в страната.  В столицата се произвежда около 40% от брутния вътрешен продукт на България. Приносът на Столичната община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години, което отразява продължаващата концентрация на икономическа активност в столицата", припомни столичният кмет .

"Към края на 2015 г. столицата е привлякла 52% или над 12 млрд. евро чужди инвестиции или над 9 000 евро на човек от населението, което е около три пъти повече от средната стойност за страната. София се отличава и с добро усвояване на европейски средства, което е основен източник на публични инвестиции. До края на септември 2017 г. столицата е усвоила 3,5 млрд. лева", посочи Фандъкова.

Най-големият бенефициент е общинското дружество "Метрополитен", което стопанисва столичното метро.  В София е регистриран най-високият коефициент на заетост в България сред населението в трудоспособна възраст през 2016 г. – 72.5%, като достига до 89.9% във възрастовата група между 35 и 44 години. Фандъкова посочи още, че се подобрява  образователната структура на заетите. Наблюдава се сериозен ръст на работните места в ИТ индустрията и професионалните дейности, което е следствие от бума на тези сектори през последните години. Секторът на информационните технологии е една от най-бързо развиващите се индустрии в Столична община. Делът на сектора в столичната икономика се увеличава от 3,8% до 5,7% от общия обем на произведената продукция и до почти 50% от по-широкия отрасъл на информационно-комуникационните технологии.

По време на срещата си с представителите на Българския икономически форум столичният кмет Йорданка Фандъкова представи основните приоритети в проекта за бюджет за 2018 година, както и инвестиционна програма.

"Планираме да инвестираме над 103 милиона лева в реконструкции на улици и булеварди, изграждане и ремонт на улици в кварталите, за цялостни ремонти на трамвайни трасета и мостови съоръжения.  „Един от най-трудните за изпълнение проекти през следващата година е ремонтът на ул. „Граф Игнатиев“, посочи Фандъкова.

"Очакваме заедно с държавата да започнем разширението на "Околовръстен път" от „Младост 4“ до АМ Тракия. Проектът е готов и предаден в Агенция „Пътна инфраструктура“ . Продължаваме разширението на третата линия на метрото, като до края на 2019 г. ще бъдат готови още 12 километра метро, свързващо кварталите „Левски“ и "Горна баня" при "Околовръстното" с центъра на града.  Планираме изграждане на нови детски градини и разширения на училища, възстановяване на Западен парк, изграждане на парк „Въртопо“ и ремонт на Зоологическата градина", посочи още столичният кмет Фандъкова.


Стимулирането на екологично поведение на жителите е в основата на устойчивото развитие на Столична община

„Стимулирането на екологично поведение от страна на жителите, разширяването на възможностите за екологично придвижване в градската среда, увеличаването на интензитета и качеството на зелената система и интегрираният подход при управление на отпадъците са сред приоритетните действия, които Столична община предприема, за да повиши качеството на живот. Благодарение и на съдействието на урбаниста Ян Гейл и неговия екип в последните години София насочва усилията си приоритетно в посока на това да постави човека и неговите нужди в центъра на градската среда.“ Това подчерта зам.-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова на международния форум „Санкт Петербург и славянският свят“. В представянето си тя обърна внимание върху мерките за подобряване на привлекателността на градския транспорт и разширяването на линията на метрото, подобряването и разширяването на зелената система в града, както и на целевото повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради, вкл. училища и детски градини. Акцент в изказването ѝ беше представянето работата на инсталацията в Столичния завод за третиране на отпадъците, както и подготовката на общината за въвеждане на цялостно оползотворяване на произведеното в завода RDF гориво и превръщането му в топло- и електроенергия за нуждите на общо 50 000 семейства.

„Целта на София е чрез инвестициите в екологична, транспортна и градска инфраструктура да успеем и с жителите на града, всеки ден заедно, да правим града си все по-зелен, по-удобен за живеене, по-модерен и предпочитан за живот, работа и туризъм“, подчерта Христова.

 


Успешно приключи есенният сезон в Новата гора на София

С 12 000 засадени дървета приключи първият сезон от масовото засаждане на новия зелен пояс на София – Новата гора на София. В засаждането на фиданките от липа, акация и цер се включиха над 1000 доброволци от различни възрасти. Инициативата ще продължи и следващия залесителен сезон, когато очакванията са за нови 50 000 дървета.

Новата гора на София е проект на Столична община за трансформация на пустеещ общински терен и превръщането му в зелен пояс със 120 000 дървета на площ от 225 дка до края на 2018 г. За засаждането общината разчита изцяло на доброволци, предоставяйки организацията, фиданките и материалите за засаждането.

За повече информация: www.novatagora.bg

 

 

 


Създадена организация за непрекъснато наблюдение на реки, критични речни участъци и общински язовири

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за София днес, 1 декември, е за оранжев код, с валежи между 35 и 65 л/кв. м. В местата със снежна покривка, с очакваните валежи от дъжд и умерения до силен вятър, снеготопенето също ще е интензивно.
Във връзка с очакваните обилни валежи Столична община създаде организация за непрекъснато наблюдение на реки, критични речни участъци и общински язовири.
Със заповед на кмета на Столична община е въведен общинският щаб за наводнения.
Мобилизиран е и изнесен щаб за наблюдение, както и допълнителна техника за реакция при обилни валежи. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община работи в координация със СДВР и Столичната пожарна.
Всички 10 екипа на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са на терен и извършват обходи и отреагират на сигнали.
Районните кметове с техните екипи са длъжни да следят в реално време нивата на язовирите – общинска собственост, на реките и на критичните речни участъци и дерета.
От вчера във връзка със снеготопенето е засилено почистване на дъждоприемните шахти и оттоци, като работата продължава и в утрешния ден. Столичен инспекторат контролира дейността на почистващите фирми.
Във връзка и с възможния силен вятър Столична община препоръчва на гражданите да обезопасят незакрепени предмети от своите тераси на домовете или офисите си. Строителните фирми да проверят конструктивните скелета и огради на обектите, които изпълняват.
При наличие на паднали клони или дървета, които са предпоставка за затруднение на проводимостта на речните корита, гражданите могат да подават сигнали. Не трябва да се изхвърлят отпадъци в речните корита, канали и дерета.
Гражданите могат да подават сигнали на тел.112.
Тази година Столична община извърши почистването на около 115 км речни корита, както и 5 км от река Искър, в участъка от моста на „Чепинско шосе“ до корекцията на летище София.
 

Зам.-кметът на София Йоана Христова разговаря с еврокомисаря по Околна среда Кармену Вела

Зам.-кметът на Столична община Йоана Христова участва в работна среща с комисаря по Околна среда в ЕК Кармену Вела, посветена на мерките, които България предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух, след осъдителното решение на Европейския съд от април 2017 г. за страната. В рамките на срещата беше отчетен напредъкът и усилията на държавата и местните власти за ограничаване на проблема със завишените нива на фини прахови частици. Подобни срещи са изключително важни, тъй като на база оценката по напредъка ЕК ще прецени последващите действия спрямо България във връзка с евентуални финансови санкции по делото.

На срещата, водена от министъра на околната среда и водите Нено Димов, Христова запозна подробно комисаря и неговия екип с мерките, които Столична община предприема за намаляване и поддържане в норма на емисиите на фини прахови частици във въздуха на София. Тя акцентира върху действията, предприемани едновременно, както по посока намаляване на емисиите от транспорт и подобряване привлекателността на градския транспорт, така и тези, предприети в посока ограничаване на емисиите от битовото отопление.

Напомняме, че в последните няколко месеца, Столична община предприема различни мерки, насочени към двата основни емитера на фини прахови частици за Столицата – транспорт и битово отопление. Вече е готова системата за прогнозиране на замърсяването с обсег 48 часа, като в момента се финализира механизмът към нея, който ще регламентира конкретни действия при евентуални прогнозни превишения. След съгласуването му от СОС ще бъде разработено и представено пред обществеността онлайн приложение за максимална достъпност на информацията.

 

По отношение на транспорта, общината вече закупи и предостави на КАТ 7 газанализатора, които да повишат контрола над първоначалните технически прегледи при регистрация на автомобили. Работи се съвместно с компетентните институции както за затягане на контрола върху техническите прегледи в пунктовете, така и за въвеждане на стимули при закупуването на нискоемисионни или електрически автомобили. Успоредно с това Столична община  активно работи за повишаване на привлекателността на градския транспорт – пусната е поръчка за нови 120 автобуса на метан, предстои доставка на 13 нови трамвая, както и е обявена поръчка за закупуване на 20 електробуса. Внедрена е и система за интелигентен контрол на трафика на 180 кръстовища, както и интерактивна система за приоритизиране движението на градския транспорт в пиковите часове, така че да се намалят закъсненията на рейсовете и да се обезпечи спазването на графика.

По отношение на битовото горене, Столична община разработва различни комплексни мерки на местно ниво като успоредно инициира промени в националното законодателство, свързани както с повишаване на екологичните качества на горивата за отопление, така и за въвеждане на екологичен регламент в горивата за социално подпомагане.

Към момента СО вече е обявила поръчка за закупуване на 30 бр. екологични печки за подмяна на отоплителните системи в домакинства. Проектът е пилотен и ще обхване домакинства в район "Нови Искър". Желаещите да получат безплатни печки ще могат да кандидатстват в кметствата на района, а с приоритет при кандидатстването ще бъдат социалните критерии:  семейства с деца с увреждания, хора с ТЕЛК и т.н. Индикативната стойност на проекта е 60 000 лв. Целта е още в този отоплителен сезон печките да бъдат монтирани и въведени в употреба. Наред с това общината вече е възложила изпълнение и на детайлен анализ на домакинствата, които  потребяват битово отопление. Към него предстои да бъде разработен и подробен финансово-икономически анализ на възможния инструментариум за замяна на битовото отопление в конкретните домакинства. Данните ще бъдат използвани от екипа на Столична община за последващо разработване на конкретни проекти за финансиране по ОПОС. 


12 100 са вече дърветата в Новата гора на София

В предпоследния уикенд от есенния етап на инициативата Новата гора на София броят на засадените от доброволци фиданки е 12 100.

Въпреки затруднените метеорологични условия, събота и неделя доброволците засадиха близо 800 дървета от вида цер. Официалният финал на залесителния сезон е планиран за неделя – 3 декември.

Инициативата Новата гора на София е част от кампанията на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух – "Мисли чисто". В рамките на инициативата, Столична община, с помощта на доброволци, трансформира пустеещ общински терен в зелен пояс. Плановете са в рамките на три залесителни сезона: до края на 2018 г. на площ от 225 дка  да бъдат засадени 120 000 дървета от вида липа, акация и цер.

Повече за инициативата можете да прочетете тук: www.novatagora.bg

 

 


Нови близо 5 км почистени реки и дерета

Почистването на корита на реки и дерета в Столична община продължава по план, като се очаква дейностите да приключат напълно до месец декември. Общата почистена към момента дължина на трасетата е над 90 км.

През изминалата седмица бяха почистени коритата на реките Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Е. Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1 100 м), река Рекмарица (250 м) и Дървенишка (450 м) в район „Студентски” и река Аджибарица (330 м) в район „Лозенец”.

Продължава почистването на река Боянска (1400 м) и дере в кв. "Бояна" (400 м )в район „Витоша”.

До финализиране на дейностите по плана предстои да започне почистването на нови 2 930 м речни корита: река Боянска бара (800 м), десен приток на река Боянска бара (980 м), десен приток на река Бара Изливо (750 м) в район „Триадица” и река Боянска (400 м) в район „Красно село”.


Фандъкова: "Мерките за чистотата на въздуха са каузът за по-здравословен живот и изискват усилие от всеки човек"

Фандъкова: "Мерките за чистотата на въздуха са каузът за по-здравословен живот и изискват усилие от всеки човек"

В София всички контролирани замърсители са в норма с изключение на фините прахови частици

"Темата за чистотата на въздуха изисква обединение на всички в една цел – подобряване чистотата на въздуха, която за нас в Столична община, е най-важната. Подобряване качеството на въздуха е приоритет, който залагаме във всичките ни проекти, по които работим. Пред нас стои най-важната задача за намаляване на фините прахови частици и тя стои пред нас в абсолютно всички проекти и сектори, които развиваме". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на конференцията "Проблеми и решения за подобряване качеството на атмосферния въздух", организирана от Министерство на околната среда и водите.

Във форума участваха представители на всички институции, които имат отношение към решаването на проблема. Кметът на София посочи, че в София всички контролирани замърсители са в норма с изключение на фините прахови частици. Азотните оксиди, които преди 2 – 3 години имаха превишавания на годишна база, вече са в норма. Под праговете са въглеродният оксид и озонът, с които имат проблеми някои от големите европейски градове. Трябва да припомним, че след затварянето на Кремиковци през 2008 г., имаме значително подобряване на качеството на въздуха в София. Окуражителната новина от последните измервания на Националната система за контрол на качеството на въздуха е ясната тенденция за намаляване на средногодишните стойности на концентрацията на ФПЧ. Фактите, които всички знаем са, че транспортът и битовото отопление на твърдо гориво са основните източници на ФПЧ.

"В първата програма на Столична община бяха насочени усилия към обществения транспорт и има много добри резултати. С метрото пътуват 350 хиляди души на ден и спестяваме 75 хил. тона вредни емисии на година. С третата линия ще достигнем около половин милион дневни пътувания и 90 хил. тона спестени вредни емисии. Фандъкова посочи, че за 4 – 5 години успяхме да подменим 60% от автобусите, 90% от тролеите и да купим първите 25 нови трамвая. Всички 290 нови автобуса са със стандарт ЕВРО6 и сме в процедура по закупуване на още 120 автобуса на природен газ и първите 20 електробуса. Успяхме да реализираме най-мащабната модернизация на градския транспорт за толкова кратко време. По данни на Евростат за 2016 г. София е на 6-о място в ЕС по използване на градския транспорт и нашата цел е да увеличим този процент. Истината е, че мерките за чистотата на въздуха са каузът за по-здравословен живот и изискват усилие от всеки човек", каза кметът Фандъкова. "Затова съм убедена, че засилвайки вниманието на хората към проблема, към поведението на всеки, който допринася, то всеки ще е по-внимателен и склонен на промяна".

Чистотата на въздуха е кауза, за която институциите могат да имат само един съюзник и това са гражданите.


Подхранват над 1000 дървета в София с екологичен мулч

Алейните отвори в основите на дърветата по 4 основни булеварда в столицата  бул. "Г. С. Раковски", бул. "Ал. Дондуков", бул. "Ситняково" и бул. "В. Левски", както и тези по ул. "Черковна", са засипани с дървесен мулч. Тази посипка предотвратява загубата на влага в почвата, уплътнява почвата, намалява растежа на плевелите и поддържа благоприятна почвена температура. 

Мулчът е изцяло биологичен материал, който се произвежда от биоотпадъци  и в процеса на разграждането му в почвата я обогатява с хранителни вещества.

Използваният от Столичната община мулч е произведен изцяло от компостиращата инсталация на Общинското предприятие за третиране на отпадъците, в която се преработват градските био- и зелени отпадъци.

Към настоящия момент количеството на положения дървесен мулч е 15 240 кг. Предвижда се обогатяването на алейните отвори през есенния сезон да продължи и по бул. „Витоша“, бул. „Прага“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и други. През миналата година пилотно бяха посипани с мулч отворите на дърветата по бул. "Г. С. Раковски".

 


Столична община раздаде 80 ръчни снегорина на училища и районни администрации

Преди началото на зимния сезон Столична община подсигури на училища и столични районни администрации 80 броя нови ръчни бензинови снегорина. Целта е чрез тях да се подпомогне почистването в дворовете на  училищата, както и да се обезпечи своевременната реакция на районните администрации при необходимост. Средствата за закупуването на снегорините са подсигурени от бюджета на СО.

Инициативата е пилотна и, при добър резултат от усилията през предстоящата зима, се предвижда увеличение на броя на предоставените снегорини за следващия зимен сезон.

 

 


Йорданка Фандъкова: "Подкрепяме инвеститори, които имат отношение към околната среда, чистота на въздуха и новите технологии"

"Подкрепяме инвеститори, които имат отношение към околната среда, чистота на въздуха и новите технологии". Това каза кметът на София по време на среща с представители на малкия и среден бизнес.

"Столичната община е и един от най-големите възложители", припомни столичният кмет. "Инвестираме в проекти, които са свързани с опазването на околната среда и подобряването чистотата на въздуха.  Продължаваме с модернизирането на градския транспорт. В момента тече процедура за нови 120 автобуса на природен газ. Обявихме и процедурата за първите 20 електробусa. Предстои доставка на 13 трамвая, които ще се движат след обновяването на трасето по бул. “Цар Борис Трети“.

Продължаваме инвестициите в обновяване на градската инфраструктура и зелената система на града, която обновяваме и възстановяваме. Предстои да започнем ремонта на Западен парк, през следващата година планираме и обновяване на две централни зони – ул. "Граф Игнатиев“ и зоната около храм-паметника "Александър Невски". Целта е да се запази духът на тези пространства и да се подобри пешеходният достъп", подчерта столичният кмет.  

"По данни на Института за пазарна икономика София е привлякла 54% от инвестициите в България и произвежда 40% от БВП на страната", припомни още Фандъкова и посочи, че в икономиката на града през последните години най-голям ръст имат стартиращите компании в IT сектора."София е с най-ниска безработица и в същото време привлича най-много от образованата част от населението на страната. Заетостта в столицата е  най-висока в сравнение с всяка една друга област в страната. Столицата привлича най-вече хора в трудоспособната възраст с превес на младежите, които търсят реализация на пазара на труда. Средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 701 300 души . От тях най-много са заетите в сектор търговия, ремонти на автомобили и мотоциклети и това е безспорно резултатът от нашите усилия и от развитието и усилията на малкия и среден бизнес в града", припомни още столичният кмет.  

Кметът Фандъкова представи и най-новите продукти на  Агенцията за инвестиции на София:  дигитална карта с 4 подкарти на София. Картите улесняват бизнеса при намирането на информация за  бизнес, офис, логистични и индустриални площи в съответните квартали и райони на града. Посочен е и броят на производства в съответния квартал. Четвъртата карта е „Карта на концентрацията на заетите лица“. Целта на тази карта е да посочи къде се съсредоточава работната сила на София – къде има най-много заети лица, къде са по-малко и т.н. Информацията е полезна и на Столичната община, която планира своите инвестиции съобразно развитието на бизнес площите.

В срещата на кмета с представители на бизнеса участваха общинските съветници Николай Стойнев и Зафир Зарков, директорът на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Мариета Захариева и директорът на Общинската агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов.   Срещата се организира за трета поредна година.


Нови 1000 акации в Новата гора на София

Засаждането на 120 000 дървета в Новата гора на София продължи и през изминалия уикенд въпреки хладното време. Благодарение на доброволци бяха засадени малко над 1000 нови акации. С тях общата бройка на засадените акации и липи от началото на кампанията (21 октомври) надвишава 11 000. Инициативата по засаждане на нов зелен филтър в близост до София се реализира в рамките на кампанията на Столична община за подобряване на качеството на атмосферния въздух „Мисли чисто“. Новата гора на София е проект за трансформация на пустееща общинска земя, на която, изцяло с помощта на доброволци, предстои да бъдат засадени 120 000 дървета до края на 2018 г. на площ от 220 дка.

Повече информация за инициативата, както и да заявите своето участие, можете да намерите тук: www.novatagora.bg

 

 


Нови 5.3 км речни корита бяха почистени през изминалата седмица

Благоприятните климатични условия в началото на м. ноември позволиха работата по почистването на речните корита в рамките на Столична община да се реализира по план. Така през изминалата седмица бяха добавени нови 5 335 м към почистените от началото на годината 105 км речни корита. Новите обработени участъци са от реките Селска река (450 м) в с. Железница, Симаничка (450 м) и Суха река (1 450 м) в район „Витоша”, Владайска (1 210 м) в район „Подуяне”, Суходолска (1 160 м) в район „Сердика” и Буховска (615 м) в район „Кремиковци”.

Продължава почистването и на река Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1 100 м), Домуз дере (900 м) в район „Овча купел”, дере в кв. "Бояна" (400 м) в район „Витоша” и река Суходолска (380 м) в район „Сердика”.

През настоящата седмица започва почистването на три безименни дерета в кв. "Горна баня" (2 030 м) в район „Овча купел”.

 


Засаждаме 930 нови дървета в дворове на детски градини и училища

Започва инициативата "Моето зелено училище"/"Моята зелена детска градина"

"Идея в подкрепа на развитието на София като зелен град "Моето зелено училище"/"Моята зелена детска градина", която започваме, е важна мярка за подобряване на чистотата на въздуха." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при засаждането на нови дървета в двора на 31-во училище "Иван Вазов". На събитието присъства и заместник-кметът на София Йоана Христова.
Обърнахме се към всички училища и детски градини и към момента се включиха 175 от тях. В 31-во училище "Иван Вазов" засаждаме липи, брези и явор, както и рози, туя, чемшири. Дейностите са част от инициативата "Моето зелено училище"/ "Моята зелена  детска градина". Тя е насочена към разширяване и подобряване на растителността в дворовете на училища и детски градини в София. Поканени за участие бяха всички детски градини и училища, които след това си подадоха заявките за желани бройки и видове растителност, която да получат от Дирекция "Зелена система". В 175 детски и учебни заведения ще бъдат доставени: 930 дървета (широколистни и иглолистни) – растителността е характерна за нашата географска ширина – липа, кестен, бреза, явор, ясен, дъб, върба, смърч, ела, бор, пирамидална туя, лъжекипарис и кълбовидна туя;
3800 храсти (хвойна, спирея, форзиция, дрян, люляк, керия, чашкодрян, кисел трън, лавровишна, пираканта); 4000 цветя (рози, пролетни и луковици на лалета).

Растенията ще бъдат доставени в самите училища, като развозването ще продължи до края на месеца.
За нас ще е много важно учебните заведения да направят вътрешна организация, така че да въвлекат учениците си както в засаждането на растенията, така и в последващата грижа за тях.
Същевременно продължава и есенната залесителна дейност в града. До сега са засадени нови 1700 броя дървета от началото на 2017 г. (като само през есенния залесителен сезон до момента са засадени 800 броя).

Продължава и засаждането в Новата гора на София – от 21 октомври до момента са засадени малко над 10 000 дървета.
Есенно засаждане на цветя продължава и в последните дни, като 950 000 цветя са засадени в паркове, градини и покрай основни булеварди в София. Това са теменужки, белис, виола и силене. Посадени са също 326 хил. луковици на лалета и мускари, както и над 2600 корена рози.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приблизително 80% повече цветя в София през пролетта на 2018 г.

В последните две седмици близо 950 000 цветя са засадени в паркове, градини и покрай основни булеварди в столицата. Есенното зацветяване ще продължи до началото на декември 2017 година. Общият брой на посадените цветя, които ще цъфнат през пролетта, се очаква да надвиши 1 000 000 броя, което бележи ръст от приблизително 80% спрямо броя на засадените в Столична община цветя през 2016 г.

Към момента най-голям е броят на засадените пролетни цветя – теменужки, белис (парички), виола и силене – 619 000. Посадени са също 326 000 луковици на лалета и мускари, както и над 2600 корена рози. Общата зацветена до момента площ е 15 000 кв. м.


Нови 6 км речни корита бяха почистени през последната седмица

Нови 6 км речни корита бяха почистени през последната седмица

Почистиха се нови 5 950 м речни корита от реките Перловска (1210 м) в район „Подуяне”, Драгалевска (1910 м) и Копаница (400 м) в район „Витоша”, Суходолска (1330 м) в район „Връбница”, безименно дере (30 м) в с. Железница и два участъка от река Буховска (1070 м) в район „Кремиковци”.

Продължава почистването на участъци от река Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100 м), река Домуз дере (900 м) в район „Овча купел”, река Селска река (450 м) в с. Железница, река Буховска (615 м) в гр. Бухово в район „Кремиковци”, както и река Симаничка (450 м) в район „Витоша”.

През седмицата започва почистване на нови 4 600 м речни корита от реките Суха река (1450 м) и дере в кв. "Бояна" (400 м) в район „Витоша”, Владайска (1210 м) в район „Подуяне” и два участъка от река Суходолска (1540 м) в район „Сердика”.

 


 

Радиожурналисти засадиха 400 дървета в "Новата гора на София"

Нови 3000 дървета бяха засадени от доброволци в "Новата гора на София" през изминалия уикенд. Така общият брой засадени дървета от началото на инициативата надвишава 10 000. Припомняме, че в "Новата гора на София" до края на 2018 г. предстои да бъдат засадени общо 120 000 дървета от вида липа и акация на площ от 225 кв.м, с което да се обособи нов „зелен филтър“ край София.

В засаждането в събота с доброволен труд се включиха и екипите на радиогрупата "Оберон", в която влизат радиата "Фреш", "FM+", "Мелъди" и "Новините Сега". Ива Дойчинова, Евелина Павлова и техните колеги с общи усилия засадиха малко над 400 дръвчета.

За реализиране на инициативата "Новата гора на София" екипът на Столична община разчита изцяло на доброволци, като от своя страна осигурява дърветата, уредите за засаждането и поддръжката на растителността. Първият етап от инициативата ще продължи всяка събота и неделя от 10:00 до 14:00 часа до 3 декември. За максимално улеснение на доброволците има подсигурен специализиран транспорт с номер 56А и първоначална спирка "Метростанция Вардар“.

Припомняме, че инициативата е част от кампанията на Столичната община „Мисли чисто“, която е насочена към активно участие на гражданите в подобряване параметрите на околната среда в града ни. Повече информация за инициативата можете да откриете тук: www.novatagora.bg


София и 8 европейски столици искат ЕК да въведе единни мерки за намаляване на замърсяването от транспорт

София заедно с още 8 европейски столици – Рим, Париж, Амстердам, Мадрид, Копенхаген, Виена, Брюксел и Хелзинки – изпрати общо писмо до европейските институции, в което се настоява за въвеждане на единни мерки за намаляване замърсяването на въздуха от транспорт.

В писмото, изпратено едновременно до Съвета на ЕС и до Европейската комисия, кметовете на градовете отбелязват, че транспортът е един от секторите, при които количествата на емисиите на парникови газове продължават да нарастват. Според тях, преустановяването на тази тенденция се състои в предприемане на конкретни, единни мерки, които да намерят последващо отражение и в националните законодателства. Кметовете на градовете посочват още, че ако мерките не се вземат в спешен порядък, има риск ангажиментът, поет със Споразумението от Париж за намаляване дела на въглеродните емисии от транспорт с 95% до 2050 г., да не бъде постигнат.

Три са основните действия, за които кметовете на градовете настояват в писмото си към европейските институции:

- До края на 2017 г. да бъде финализирана европейската реформа за типово одобрение, да бъдат въведени задължителни автомобилни тестове на европейско и национално ниво, както и строг надзор от организациите, отговорни за контрол върху тестовете на емисии на превозните средства на национално ниво.

- Да се изработят общи стандарти за допустимите емисии на въглероден диоксид с хоризонт 2025 г. и 2030 г., като целта е постепенно намаляване на емисиите от конвенционални превозни средства и широко въвеждане на превозни средства с нулеви емисии, в т.ч. от автомобилите.

- Да се допълнят съществуващите регулации за въглеродни емисии от автомобили със задължителни цели за продажба на превозни средства с нулеви емисии, като се осигури Европейски пазар за нулеви емисии.

 


Нови 4 км почистени речни корита на територията на Столична община

През изминалата седмица приключи плановото почистването на участъци от река Ваташка (1 950 м) и дере Панчарица (1 000 м) в район „Витоша” и река Селска (1000 м) в с. Волуяк.


Продължава изпълнението на плановата програма за почистване на: река Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100 м), Перловска река (1210 м) в район „Подуяне”, река Домуз дере (900 м) в район „Овча купел”, река Селска река (450 м) и безименно дере (30 м) в с. Железница, както и река Буховска (1685 м) в гр. Бухово в район „Кремиковци”.
 

През настоящата седмица ще започне почистването и на река Суходолска (1330 м) в район „Връбница”, река Драгалевска (1910 м), река Копаница (400 м) и река Симаничка (450 м) в район „Витоша”.

 

 


Над 7000 нови дръвчета в „Новата гора на София“

След втория уикенд от началото на инициативата „Новата гора на София“ засадените дръвчета в нея вече надхвърлят 7000. Въпреки лошото време в събота и неделя в засаждането се включиха над 300 доброволци. Кампанията беше припозната и от екипа на столичната "Пивоварна Ариана", който организира феновете си и заедно засадиха дръвчетата в събота. Специален поздрав към доброволците отправи и Лорита Радева, председател на Комисията по околна среда в Столичния общински съвет.

Засаждането ще продължи по график всяка събота и неделя от 10 до 16 часа до 3 декември.

За повече информация и записване за групови или корпоративни засаждания, моля посетете www.novatagora.bg.


Зам.-кметът Йоана Христова: "Винаги има място за граждански организации по екологичните теми на Столичната община"

„Ролята на гражданските организации във формирането на управленски екологични политики е важна, защото НПО секторът има специфична гледна точка. Екологичното направление е доказало диалогичността си с неправителствените организации по всяка тема.

Това, което предстои да се случи в началото на следващата година и за което призовавам всички заинтересовани страни да изразят своята активна и експертна позиция, е че ще представим за обществено обсъждане заданието на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух след 2020 г., която ще бъде на разположение за бележки, коментари и допълване в продължение на няколко месеца.

Целта ни е да дадем максимална публичност и максимална възможност за участие във формулирането на бъдещите действия.“ Това обяви зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова по време на участието си в конференцията Визия за София по-рано днес.

Тя подчерта, че вече няколко месеца тече активното изпълнение на мерките към Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2020 г., заложени в Плана за 2017 г.

 

 


Джордж Кремлис: Заводът за МБТ на София е вторият най-важен завод в ЕС в областта на екологията

Осигурихме над 80% намаляване на количествата на депонирани отпадъци

Ръководителят на отдел "Кохезионна политика и екооценки" в Главна Дирекция "Околна среда" на Европейската Комисия Джордж Кремлис провери работата на завода за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на София заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и министъра на околната среда и водите Нено Димов. На проверката присъства и заместник-кметът на София по направление екология Йоана Христова и директорът на предприятието инж.Николай Желев. Заводът за механично-биологична третиране на твърдите битови отпадъци на София с производство на RDF гориво бе изграден през 2015г. по ОП „Околна среда“ като част от проекта за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО“.

Кметът Йорданка Фандъкова съобщи, че за две години, откакто заводът работи, около 600 хиляди тона смесен битов отпадък са преработени в завода. Само от началото на тази година имаме преработени над 252 хиляди тона отпадък. До този момент е осигурено намаляване на депонираните количества отпадък с над 80 процента, каза кметът Фандъкова. Целта ни е по-бързо да изградим следващата - третата фаза, с която планираме построяването на инсталация за оползотворяване на RDF горивото на площадката на ТЕЦ - София. Очаква се от RDF горивото да се произвежда топлоенергия за 30 000 - 40 000 домакинства и електроенргия за между 20 000 и 30 000 домакинства.

Джордж Кремлис напомни, че преди две години е бил тук на откриването на завода, който той определи като втория най-важен завод в ЕС в областта на екологията, който работи. Това съоръжение е с огромен потенциал, който може да бъде доразвиван и надграждан. По думите му важно е изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF гориво от Топлофикация. Надяваме се, че в следващия програмен период на Оперативна програма "Околна среда" ще има и "София - 4" - проект за разширение на топлопреносната мрежа на "Топлофикация", каза също Кремлис.

Министър Нено Димов отбеляза, че това е едно от двете най-модерни съоръжения за третиране на отпадъци в Европа. Той посочи, че имат много добра комуникация с общината и се надява до края на годината да приключи документално третата фаза. Ще направим всичко необходимо да започнем максимално бързо изграждането на инсталацията за изгаряне на RDF гориво, защото тя ще спомогне за намаляването на замърсяването с фини прахови частици, каза също министър Димов.

Фотограф: Гео Калев

 

 

 

 

 

 

 


Нови 1 645 м речни корита се почистиха през изминалата седмица

Нови 1 645 м речни корита се почистиха през изминалата седмица: река Рекмарица (400 м), дере по ул. „Радин дол” (420 м) в район „Витоша”, дере Беравица (625м) в район „Връбница” и река Шеовица (200 м) в с. Иваняне.

Продължава дейността в реките: Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100 м), Перловска (1210 м) в район „Подуяне”, Домуз дере(900 м) в район „Овча купел”, Буховска в гр. Бухово (1685 м) в район „Кремиковци”, Селска (1000 м) в с. Волуяк, район „Връбница“, река Селска река (450 м) и безименно дере (30 м) в с. Железница, район "Панчарево".

От тази седмица започва почистването на още 2 950 м речни корита от: река Ваташка (1 950 м) и дере Панчарица (1 000 м) в район „Витоша”.

 

 


Механизирано и ръчно метене на листа се извършва във всички райони на София

Продължава почистването на падналите есенни листа в София, като екипите, ангажирани с дейностите, извършват метене на тротоари, улици и булеварди във всички райони на града. Дейностите са възложени по график и се изпълняват превантивно с цел осигуряване на чистотата на пътните платна и дъждоприемните шахти. Ежедневно почистването на шумата се извършва механизирано с мотометачки и ръчно и приоритетно работата започва от улици и булеварди, по които се движи обществения транспорт, след 9.00 часа се навлиза в по-малките квартални улици. Дейностите се контролират от екипи на Столичен инспекторат.

Събраната шума се транспортира до инсталацията за зелени отпадъци в "Ханбогров", където се преработва в компост, предназначен за обогатяване на паркове и градини.

Във връзка с прогнозата за валежи и жълт код за София районните администрации осигуряват дежурни. Пет екипа на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" извършват обходи и реагират на сигнали.

Столична община изпълнява и "Програма за планово почистване на речните корита". Към момента са почистени 114 бр. участъци от речни корита, дерета и отводнителни канали с обща дължина над 66 км. Почистени са речни корита на територията на почти всички районни администрации, в т.ч. "Възраждане", "Оборище", "Красно село", "Изгрев", "Нови Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Банкя", "Връбница", "Лозенец". Успоредно с това са почистени и 5 км от река Искър – от Летище София до Чепинско шосе.

До края на месец ноември предстои почистването на още 40 бр. участъци с обща дължина 29 км. Осигурява се проводимостта на реките. Предстои да се работи основно в райони "Витоша", "Триадица", "Овча купел", "Подуяне" и "Студентски".

Осигурява се и проводимостта на 500 метровите участъци след язовирните стени на язовирите общинска собственост. Създадена е организация за следене на водното ниво и контролираното изпускане на водни обеми.


3000 дървета в „Новата гора на София“ след първия уикенд от инициативата

3000 дървета бяха засадени от столичани и гости на София през първия уикенд от инициативата на Столична община „Новата гора на София“. В първите два дни от кампанията, на терен – със засаждане, се включиха над 400 доброволци. Кампанията ще продължи всяка събота и неделя до 3 декември, между 10 и 16 часа.

„Изключително съм благодарна на всички, които се включиха и ще се включат със засаждане в "Новата гора на София". Този проект се реализира в рамките на кампанията за подобряване на качеството на атмосферния въздух в столицата – Мисли чисто. В рамките на инициативата планираме да посадим над 120 000 дървета на площ от 220 дка. Плановете са дърветата да бъдат засадени в  три залесителни сезона – т.е. до края на 2018 г. Дърветата за първия залесителен сезон са ни предоставени от gorata.bg. За засаждането на фиданките се обръщаме и ще разчитаме изцяло на доброволци, затова още каня всички столичани, и отделни хора и семейства, и най-вече – представители на бизнеса, да се организират и да се включат в някой от уикендите до 3 декември, така че заедно да засадим новия зелен филтър на София“. Обяви зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова.

На разположение на доброволците е разкрита и временна линия на градския транспорт, която спира в непосредствена близост до Новата гора на София. За повече информация и предварителни записвания за групови (корпоративни засаждания), моля посетете www.novatagora.bg.


В събота започва засаждането на „Новата гора на София“

На 21 октомври, събота, от 11:00 часа, Столична община ще постави официално началото на мащабната си залесителна инициатива „Новата гора на София“, в рамките на която ще бъдат засадени над 120 000 нови дървета. Новата гора на София ще се намира в кв. „Суходол“, в близост до рекултивираното депо, и ще заема площ от 225 дка. За засаждането на дърветата в гората екипът на Столична община ще разчита на всички софиянци, тъй като трудът в кампанията е изцяло доброволчески. По план всичките дървета трябва да бъдат засадени в гората в рамките на три залесителни сезона – до края на 2018 г. Фиданките за първия залесителен сезон, който ще продължи до 3 декември, са предоставени от неправителствената организация gorata.bg.

„Новата гора на София" ще трансформира общински пустеещи земи в гора от липа и акация, обособявайки нов зелен филтър в близост до града. За да се случи това обаче, бихме искали да се обърнем с покана за участие в самото засаждане към всички софиянци и гости на града, както към отделните хора и семейства, така и към представителите на бизнеса и институциите, с призив да се организират и да дойдат заедно да посадят дървета в гората. Залесителните инициативи през първия залесителен сезон (тази есен), ще протичат всяка събота и неделя от 21 октомври до 3 декември. Всяко дърво е важно и участието на всеки един е важно – както конкретно в засаждането на Новата ни гора, така и в опазването на въздуха, който дишаме. Дърветата, които ще бъдат посадени тази есен в "Новата гора на София" са предоставени от gorata.bg, така че всичко, което трябва да направят доброволците, е да дойдат и с труда си да станат част от Новата гора на София“. Това обяви зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова.

Организацията по засаждане на дървета в "Новата гора на София" ще се реализира всяка събота и неделя от 21 октомври до 3 декември, между 10:00 и 16:00 часа, при благоприятни климатични условия. "Новата гора на София" се намира на терен, граничещ с ул. „Прохладен кът“ в местност „Дреновица“. Входът за гората се намира срещу входа на старото депо за битови отпадъци „Суходол“

За повече информацияwww.novatagora.bg


Фандъкова: Фирмите, ангажирани с почистването на снега, разполагат с достатъчно техника и соли

От понеделник започнаха проверките на Столичния инспекторат за готовността на фирмите за зимния сезон. Част от базите на фирмите вече са проверени.  Кметът на София Йорданка Фандъкова участва в днешната проверка на Столичния инспекторат в база на фирма „Заубермахер“. 

„Към този момент проверките показват, че фирмите разполагат с техника, която отговаря на заложената в договорите, има и достатъчно количество сили.  Очаквам от тях да направят добра организация на своята работа“, каза столичният кмет по време на проверка в базата в район „Витоша“.   „Контролът, които упражняваме, е  сериозен“, подчерта Фандъкова и припомни, че Столичната община има изградена GPS система и всички камиони са снабдени с датчици, така че работата се следи в реално време.  237 снегорини ще работят в София през зимата, като при нужда фирмите имат ангажимента да осигурят допълнителен брой техника. При прогноза за снеговалеж фирмите трябва да разположат своята техника на  68 местостоянки в града, така че да  бъдат максимално близо до зоните, които ще почистват, и при необходимост да започват работа веднага. „Санкциите са изключително сериозни: при над 5 процента неизпълнение на отделна дейност не се заплаща работата в  цялата зона“, подчерта столичният кмет.  В договорите е заложено и изискването до 7.30  часа спирките да са почистени, а санкцията за една непочистена спирка е 2000 лева. „Като част от нашите усилия за по-чист въздух изискахме от новите фирми техниката им да отговаря на най-високите екологични стандарти и новозакупените камиони са Евро 6“, подчерта Йорданка Фандъкова.


Продължава засаждането на нови дървета по улици и булеварди

22 нови дървета бяха засадени в празни обособени места по булевардите „Мария-Луиза“, „Патриарх Евтимий“ и „Витоша“ през изминалата седмица. През настоящата седмица ще бъдат засадени нови дървета от вида кълбовиден шистил покрай улиците „Алабин“, „Позитано“ и „Св. Неделя“. Предвижда се до края на есенния сезон покрай улици и булеварди да бъдат засадени над 500 дървета от видовете конски кестен, кълбовиден шестил, кълбовидна акация, червен американски дъб, копривка, липи, шестили и ясени. Залесяването е част от есенната залесителна кампания, в рамките на която се предвижда засаждане на общо 1350 дървета в зелени площи, паркове, градини и по тротоари на улици и булеварди на територията на Столична община. Плановото залесяване и попълване на празни обособени места за дървета ще обхване улици и булеварди: бул. „Цар Борис III“, бул. „Овча купел“, бул. „Ев. и Хр. Георгиеви“,  ул. „Алдомировска“, ул. „Самодивско изворче“, ул. „Доспат“, бул. „Възкресение“,  бул. „България“,  бул. „Самоковско шосе“,  бул. „Ал. Стамболийски“,  ул. „Цар Петър“,  ул. „Шандор Петьофи“,  ул. „Ген. Гурко“,  бул. „Цар Освободител“,  бул. „Черни връх“, ул. „Румяна“ , бул. „Мадрид“, бул. „Г. Димитров“, бул. „Арсеналски“ и др.
В рамките на есенната залесителна кампания ще се проведат и допълнителни инициативи, включително кампанията „Моето зелено училище/детска градина“. Целта на инициативата е  училищата и детските градини на територията на Столична община да получат допълнително озеленяване за дворовете си. Тази есен ще бъде даден старт и на мащабната инициатива „Новата гора на София“, която предвижда засаждане на 125 000 дървета на площ от 225 дка в кв. „Суходол“.

 


Зам.-кметът Йоана Христова ще договаря финансиране за енергийна ефективност по Норвежкия фонд

Зам.-кметът по екология Йоана Христова заминава на работно посещение в норвежката столица Осло, за да участва в  договарянето на партньорства в областта на програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, организирана от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло международен хъб.
Целта на посещението е установяване на партньорства за подготовка на проекти по линия на Финансовия механизъм на „Европейското икономическо пространство“ и Норвежката програма 2014 – 2020 в областта на „Енергийната ефективност и енергийната сигурност“, за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкият департамент за водни ресурси и енергийни източници.
Темите, които предстои да бъдат обхванати в рамките на срещите, са свързани с използване на геотермална енергия, подобряване на енергийната ефективност за изпълнение на пилотни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия; рехабилитация и модернизация на улично осветление и мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради.
Събитието се финансира по линия на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, по Фонда за двустранни отношения, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.


Почистването на речни корита в София продължава по график

Предстои да започне почистването на нови 4065 м речни корита

През изминалата седмица приключи почистването на нови 3195 м речни корита, дерета и отводнителни канали на територията на Столична община: дере „Витошки бор” (400 м) в район „Витоша”, река Църна бара (450м) в район „Надежда”, отводнителен канал в кв. "Кремиковци" (585м), река Войнежка (450м) в район „Нови Искър”, два участъка на река Слатинска (670м) в район „Подуяне” и отводнителен канал в с. Казичане (640м). Продължава почистването на реките: Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100м), Перловска (1210м) в район „Подуяне”, Шеовица (200м) в с. Иваняне, дере "Беравица" (625м) в район „Връбница” и дере „Радин дол” (420м) в район „Витоша”. Предстои да започне почистването на нови 4065 м речни корита, в четири участъка на река Буховска в гр. Бухово, район „Кремиковци” с обща дължина 1685 м, река Домуз дере (900м) в район „Овча купел”, река Селска (1000м) в с. Волуяк, река Селска река (450м) и безименно дере (30м) в с. Железница.


Алея на птиците има вече и в "Княз-Борисовата градина"

Една от най-посещаваните алеи в парк „Княз-Борисова градина“, която свързва стадион „В. Левски“ с бул. „П. К. Яворов“ и разделя парка от лесопарковата му част, вече е обособена като Алея на птиците. Изборът ѝ е съобразен с естествените навици на пернатите. В близост до алеята са разположени 5 табели, които разказват за най-характерните и най-любопитните навици на птиците, обитаващи парка. Предстои броят на табелите да бъде увеличен, така че информацията да обхване всички пернати.
„Тази инициатива е част от кампанията за отбелязване на „135 години парк „Княз-Борисова градина“. Паркът е изключително богат на видове и брой птици и за нас е много важно да покажем това на посетителите. Стилът на табелите е с повече изображения и по-малко текст, за да може информацията да е едновременно интересна и лесна за възприемане. Стартираме с 5 табели, като плановете са броят им да нарасне, така че постепенно да обхванем всички видове, които могат да бъдат срещнати тук.“ Това каза по време на откриването зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова.
Откриването на Алеята на птиците беше отбелязано с работилница за деца, посветена на птиците, в която с помощта на експертите от Българското дружество за защита на птиците, децата бяха обучени как да си направят хранилка за птици и как да разпознават най-типичните обитатели на парка.

 

 


Предстои премахване на 10 сухи дървета покрай бул. „Цариградско шосе“

Подновяват 10 дървета по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „П. К. Яворов“.

Предстои подновяването на 10 дървета, разположени по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „П. К. Яворов“. В предстоящите дни, при подходящи метеорологични условия,  дърветата, които са с влошено физиологично състояние, ще бъдат премахнати. На тяхно място, още в настоящия залесителен сезон, ще бъдат посадени нови 10 липи, с които ще се балансира лесопарковият фонд.

Дейностите са част от регулярната поддръжка на зелената система в Столична община и ще бъдат реализирани съгласно разрешение, издадено от Дирекция „Зелена система“ № СЕК17- ТД26-1622/03.10.2017 год. и писмо № 18433/27.10.2015 г. на Софийска градска прокуратура.


София ще се включи в учредяването на Глобална обсерватория, която ще се бори със замърсяването на въздуха

София ще се включи в учредяването на Глобална обсерватория за замърсяването на въздуха в градовете. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на срещата си с експерти в областта на околната среда от Париж, Виена и Мадрид. Международните експерти са в София, за да вземат участие в SOFAIR – конференция за обмяна на опит и добри практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда. Първата задача на Глобалната обсерватория е да създаде платформа за обмен на данни и анализи – от градовете за градовете, както и да се представят  практики и опит, свързан с намирането на работещи решения за  преодоляване на замърсяването на въздуха. Друга цел е подобряване на информираността и екологичното образование на гражданите.

Глобалната обсерватория се учредява в края на ноември по инициатива на кмета на Париж Ан Идалго. Интерес да участват в работата и до момента са заявили кметовете на Лондон, Ню Йорк, Ротердам, Мексико, Атина, Монреал, Пекин и Токио. Платформата ще ползва и  експертизата на Световната здравна организация.

По време на срещата   между кмета Фандъкова и международните експерти бяха обсъдени мерките за опазване чистота на въздуха, заложени от Столична община  в краткосрочен и дългосрочен план.  „През последните години Столичната община извършва модернизация на градския транспорт с въвеждане на нови газови автобуси, обновяваме парка, предстои закупуването на електробуси,   изграждаме и разширение на столичното метро“, каза кметът на София и прояви интерес към въведените от Париж и Виена политики за ограничаване на замърсяването на въздуха.  

Международните експерти обсъдиха ефекта от взетите  кратковременни мерки в различните европейски градове по време на регистрирани превишения на замърсяване на въздуха като ограничаване на движението на  четни и нечетни автомобили и насърчаване  алтернативни  начини за придвижване. По време на срещате бе обсъден и въпросът с битовото отопление и насърчаването на хората да ползват  екологични горива.  

 


Кметът Фандъкова: "Проектът за оползотворяване на полученото RDF гориво за производство на топлинна енергия осигурява нуждите на 40 000 домакинства"

Подобряването на качеството на атмосферния въздух е основен приоритет в работата на Столичната община през последните години

"Подобряването на качеството на атмосферния въздух е основен приоритет в работата на Столичната община през последните години и хоризонтална мярка във всичките ни проекти". Това каза Й. Фандъкова в рамките на конференция SOFAIR за обмяна на опит и добри практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда, която се провежда на 12 – 13 октомври 2017 г. в София.

В конференцията участват Джордж Кремлис от Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия, министърът на околната среда и водите Нено Димов и експерти от градовете Париж, Виена, Наймейхен, Холандия.

Кметът Фандъкова посочи, че през 2017 г., в сравнение с 2011 г., нивата на бензин, въглероден окис, серен диоксид и олово, показатели, които са сред основните предизвикателства за много от европейските градове, в София се поддържат трайно под нормите. Тези данни са резултат от множество насочени и комплексни мерки, които общината предприема: изграждането на метрото, модернизацията на градския транспорт, строителството на завода за отпадъци, работа по енергийната ефективност на сгради, изграждането и възстановяване на паркове.

Въпреки регистрираните постижения обаче, като всеки един голям град в Европейския съюз и София има своите предизвикателства, свързани с качеството на атмосферния въздух. Това са фините прахови частици. Именно в трайното намаляване на концентрацията на ФПЧ10  под нормите Столичната община концентрира всичките си усилия. От пролетта на 2017 г. Столичната община работи по нова Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух до 2020 г. В нея са заложени и се изпълняват мерки  за обновяване на градския транспорт, конкретно със закупуване на нови газови автобуси и електробуси, намаляване на емисиите от битовото отопление, разширяване на зелената система в града.

Много важен е проектът за третата фаза на завода за отпадъци, с който се предвижда оползотворяване на полученото RDF гориво за производство на топлинна енергия на територията на "Топлофикация – София" ЕАД. С инсталация ще се постигне завършеност на системата за управление на отпадъци, като се използва енергийния потенциал на отпадъци, което има екологични и социални ползи." С новата инсталацията в "Топлофикация – София" ще се осигури топлоенергия за нуждите на 40 000 домакинства и ще се намали консумацията на природен газ", каза също кметът Фандъкова.

Джордж Кремлис, ГД "Околна среда" на ЕК: Важно е изпълнението на инсталацията за производство на енергия в "Топлофикация"

Важно е продължението на проекта за завода и изпълнението на инсталацията в "Топлофикация". Трябва да сте доста по-амбициозни по разширяването на проекта в "Топлофикация". Това каза Джордж Кремлис от Генералната дирекция "Околна среда" на ЕК в рамките на SOFAIR – конференция за обмяна на опит и добри практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда, която се провежда на 12 –13 октомври 2017 г. в София. Конференцията се организира от "Зелена София" към Столичната община.

Столичната община подготви проект за трета фаза на Завода за преработка на отпадъци, в който ще се оползотворява полученото RDF гориво за производство на топлинна енергия на територията на "Топлофикация – София" ЕАД. Проектът е по ОП "Околна среда 2014 – 2020".

"България трябва бързо и качествено да работи в посока подобряване качеството на въздуха след решението на Европейския съд", каза Кремлис. "Тези действия се предприемат от Столичната община. В тази посока се оказа много важен заводът за отпадъци, който изградихте в София. Продължаването на линиите на метрото също, както и ускоряване процеса за когенерационните мощности", посочи в изказването си Кремлис.

Кремлис подчерта, че конференцията е важна за информирането на гражданите. Подобряването на качеството на въздуха зависи от всеки, от съвместните усилия на институциите и гражданите.

 


Откриват "Алея на птиците" в "Борисовата градина"

С уъркшоп, посветен на птиците, и тематично обучение за разпознаване на птици за деца ще бъде открита новата "Алея на птиците" в парк „Княз-Борисова градина“ в събота (14 октомври) от 11 часа. Събитието е част от кампанията на Столична община за отбелязване на 135 години от създаването на най-големия парк в София.

Табели, които разказват за най-характерните и най-любопитните навици на птиците, обитаващи парка, ще бъдат разположени по една от централните му алеи, която се намира покрай стадион „Българска армия“, успоредна на бул. „Цариградско шосе“ (в близост до „Маймунарника“). В рамките на инициативата ще бъде обособено и място за хранене на птици, на което всеки желаещ ще има възможност да се опита да нахрани сам, от ръката си, птица в парка.

Уъркшопът за направа на хранилка за птици от подръчни материали и обучението на деца за разпознаване на птици ще бъдат проведени от специалистите от Българското дружество за защита на птиците и ще продължат от 11:00 до 14:00 часа на обособена локация покрай "Алеята на птиците". За участие са канени всички деца (и техните родители) на възраст между 3 и 12 години, като единственото условие за участие е всеки да си донесе празно пластмасово шише и 2 молива.

 


51 кучета от приюта на ОП „Екоравновесие“ са били осиновени през септември

 "51 кучета от приюта на  ОП „Екоравновесие“ са били  осиновени през септември". Това каза директорът на предприятието Веселин Асенов. 

"Броят на осиновените кучета нараства  поради успешната  кампания „Подари си приятел“,  която  реализираме през последните месеци", каза Асенов. Събития с кучета от приюта през есента са провеждани в столичен МОЛ и в парк „Заимов“.  „Екоравновесие“ ще продължи кампанията през есента  в сътрудничество с верига зоомагазини, от където  гражданите ще имат възможност директно да  осиновят куче. Процедурата по осиновяването е облекчена и тя се реализира с попълване на документи на място единствено срещу данните от личната карта на новия собственик.

  „Със събитията по кампанията „Подари си приятел”, искаме да покажем на обществеността, че нашите кучета  са здрави, социални, добре гледани и могат да бъдат добри домашни любимци. Осиновяването не е емоционален момент, а отговорно решение. Ние и нашите доброволци запознаваме хората с културата на отглеждане, с грижите и с ползата от кастрацията на домашните любимци“, посочи още Асенов. По време на събитията от кампанията, извън приюта, на място, досега  са осиновени 22 кучета.

През месец септември от екипите на „Екоравновесие“ са заловени 307 кучета,  като 218 от тях са кастрирани.  Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 13 кучета. "За съжаление продължава изхвърлянето на домашни кучета и поколението на домашни кучета", коментира още Веселин Асенов.  В приютите има както кучета от смесени породи, така също ротвайлери, питбули, хъскита и други.   

За месец септември изразходваните финансови средства за дейността на предприятието са 147 105 лв., като в тях влизат разходи за ветеринарномедицински консумативи и лекарства, храна за животните в приютите и ветеринарната клиника, поддръжка на трафопост за приют „Горни Богров“, сметоизвозване, техническо поддържане на компютърна техника и системи за видеонаблюдение, почистване на изгребните  ями,  обслужване на МПС,   заплати и осигуровки на работниците и служителите.

 


Готов е докладът "София – град за хората" на урбаниста проф. Ян Геел

Поканата към Ян Геел е резултат нашата визия за развитие на София като зелен и иновативен град

В края на миналата година световноизвестният датски урбанист проф. Ян Геел прие поканата на кмета на София Йорданка Фандъкова и арх. Здравко Здравков да консултира Столичната община в създаването на стратегия за развитие на публичните пространства в градския център, поставяйки началото на проект “София – град за хората”.

"Сега докладът е готов. Предстои анализа на световноизвестния урбанист и неговия екип да бъде развит в програма с конкретни мерки за действие. Целта ни да развиваме София като зелен и иновативен град, по-удобен за хората получи подкрепа на проф. Геел, с когото ще продължим да работим. "

Това каза кметът Йорданка Фандъкова при представяне на доклада за София в присъствието на проф.Ян Геел.
"Поканата ни към Ян Геел е резултат нашата визия за развитие на София като зелен и иновативен град."

"Столичната община има огромно желание да подобри градската среда и има визия за това", каза проф.Ян Геел.
С това изследване на градската среда София се нареди сред градове като Цюрих, Лондон, Стокхолм, Копенхаген, Ню Йорк, Истанбул, Москва, Шанхай и Берн, които в последните 10-ина година работят с проф. Геел.
Както казва проф. Геел, промените в инфраструктурата са по-лесни, много по-трудно е да се променят нагласите на хората. Затова е нужно повече време, но е важна посоката, към която да вървим – за подобряване на средата за пешеходно движение и придвижване с велосипед, модернизацията на градския транспорт, намаляване на автомобилния трафик в историческия център, опазване на културно-историческото наследство и оформяне на публичните пространства, така че да са по-удобни и достъпни за гражданите.

"В доклада подробно са описани предизвикателствата, с които трябва да се справим и да намерим най-добрите за София решения. По част от описаните мерки вече работим", каза кметът Фандъкова.

"Това са удължаване на пешеходните зони и тяхното обвързване, въвеждането на успокоено движение в малките улици в историческия център на града, разкриването и експонирането на културно-историческото наследство. Готово е заданието за проектиране на площада пред „Св. Неделя“. Важна част е и развитието на велоалеите в обща мрежа. Работим активно и за извеждане на транзитния трафик от центъра за града – това означава да довършим както вътрешния градски ринг, така и Околовръстния път."

"Изключително важна стъпка са предложенията за промени в Закона за устройство и застрояване на Столичната община, които разработихме", посочи също кметът Фандъкова. "С тях целим да въведем ред в строителството и сме предложили в синхрон с доклада ограничение до 75 м за височината на сградите в зоната пред планината Витоша - между бул. „Цар Борис III“, центъра, бул. „Драган Цанков“ и бул. „Ал. Малинов“."

Тук можете да намерите пълният текст на доклада:
https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=Sofia_Jan%20Gehl_small.pdf

Направление “Архитектура и градоустройство” към Столичната община организира публично представяне на Доклада по проект “София - град за хората” на 4 октомври (сряда) 2017 г.

Събитието ще се проведе от 17.00 до 20.30 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. “Христо Смирненски” № 1, Аула “Максима”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотограф: Гео Калев


От днес стартира пилотен проект на Столичната община и платформата „Гражданите“

От днес започва да се реализира пилотен проект на Столичната община и платформата „Гражданите“ за подаване и обработка на сигнали на граждани.

 Платформата се състои от уебсайт, мобилно приложение и чатбот  с изкуствен интелект, в които граждани, институции, бизнеси и медии могат да подават сигнали за социални проблеми.  Проектът ще се реализира в пет столични района: "Люлин", "Слатина", "Красно село", "Витоша" и "Лозенец". Ще се приемат  сигнали, свързани с инфраструктурата, осветлението, чистотата, зелената система и други.

 „Интелигентните решения за града предполагат използването на новите технологии във всички сектори: градски транспорт, екология, образование, включително и при комуникацията с гражданите.  Основното предимство на платформата „Гражданите“ е, че с помощта на дигиталните технологии връзката между служителите, които отговарят за отделните направления, и гражданите е директна и много бърза. Работата на служителите може да се проследи, както и каква е реакцията след подаването на сигнала до решаването на конкретния проблем". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представянето на платформата. 

Сигналите могат да бъдат придружени със снимка, клип и да указват максимално точно мястото, което се визира в конкретния сигнал. 

„Общината ще има и възможност да информира гражданите чрез платформата по определени теми, включително за предстоящи ремонтни дейности и събития, които са в близост до домовете и офисите им.“, каза още столичният кмет Фандъкова при представянето на проекта.

От 2 години Столичният инспекторат работи с платформата по темата изоставени и излезли от употреба автомобили. Общо 70 хиляди сигнала са подадени чрез платформата за нарушения на правилата за движение през изминалите две години, като над 200 от тях са за излезли от употреба моторни превозни средства.

Любопитното е, че в комуникацията може да се включи и нарушителят като отправи извинение . Ако извинението се приеме от подалия сигнала, снимката се скрива.

 

 


Зелена София реализира проекта "Пеша на училище"

В края на 2016 г., Столична община даде начало на проект „Зелена София“. Задачата на неговия екип е да очертае рамката на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие на София, както и да подготви началния етап от кандидатурата на града в конкурса "Зелена столица на Европа", организиран от Европейската комисия.

Две от основните предизвикателства, по които „Зелена София“ се стреми да постигне напредък, са мобилността и качеството на въздуха в столицата. В тази връзка, през септември 2017 г. стартира инициативата „Пеша на училище“, която цели да окуражи родителите на ученици в първи клас, да предпочетат алтернативи на използването на личен автомобил за придвижването до/от училище.

В пилотното си издание „ИСКАМ ПЕША!“ включва три училища, които бяха селектирани съвместно с екипа на “Дирекция Сигурност“ на Столична община: 2 СУ в ж.к. "Бъкстон", 138 СУ в ж.к. "Гео Милев" и 96 СУ в ж.к. "Люлин 4", с общо над 450 първокласници и техните родители.

Етап I "Подготовка"

По време на подговката за „ИСКАМ ПЕША!“, с помощта на група доброволци, бяха изследвани десетки пешеходни маршрути в района на училищата, с цел идентифициране на нуждите за подобряване на заобикалящата инфрастрктура – тротоари, улично осветление, пешеходни пътеки и т. н.

Ремонтите вече започнаха и до края на месец септември:

- 2 СУ ще се сдобие с нов и обезопасен тротоар, който свързва двата основни булеварда – “Братя Бъкстон” и “Цар Борис III” и нова маркировка на пешеходните пътеки;
- 138 СУ ще има ремонтиран и нов широк тротоар и нова маркировка на пешеходните пътеки;
- 96 СУ – обезопасяване на тротоар, за да не паркират по него коли, две нови повдигнати пешеходни пътеки.
 
Етап II "Срещи с родители"

Преди началото на учебната година, екипът на „Зелена София“ се срещна с родителите на първокласниците в трите училища и представи инициативата. Освен нашия екип, гост на тази родителски срещи беше и Магдалена Малеева, една от най-добрите тенисистки в историята на българския тенис. Магдалена е родител на три деца и разказа, как тя самата се справя с воденето им на училище. По време на тези разговори, родителите бяха запознати и с изследването на пешеходните маршрути, по които преминават с децата си, както и попълниха анкети, резултатите от които ще бъдат обявени отново в края на септември.

Етап III "Игра с децата"

От началото на учебната година започна и работата с децата. На изявилите желание, бяха раздадени тракери – устройства, които записват маршрута от вкъщи до училище. Така те могат да бъдат сравнени с вече обходените маршрути и да бъдат направените финалните препоръчителни трасета за ходене пеша.

От началото на следващата седмица започва и  интерактивната игра „Трафик змия“ - основният начин, по който ще се стремим да мотивираме децата да ходят пеша. Тя е с продължителност две седмици и има състезателен характер. Децата трябва да поставят точки върху банер всеки път, когато се придвижват до и от училището пеша, с велосипед, с обществен транспорт или като споделят автомобил. Идеята е в края на двуседмичния период банерът на трафик-змията да се запълни с точки.

Етап IV "Доброволци"

Последният елемент от инициативата е обезопасяването на пресичането на децата на големи кръстовища по пътя към училище. В момента „Зелена София“ започва кампания за набиране на доброволци, които в период на няколко дни да помагат на децата и техните родители да пресичат по-сигурно на основните пътни артерии в района на трите училища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Етап V  Седмица “Пеша на училище”

След приключването на пилотния проект, екипът на „Зелена София“ ще се стреми да разшири значително обхвата на иницитивата и през 2018 г. да включи училища от всички райони на града.

През пролетта на 2018 г. Столична община ще обяви седмица за “Пеша на училище”, като се надяваме към тази дата да още много училища, които да са се включили в инициативата.

Партньори

Партньори на пилотния проект са: Здрави деца в България (Nestle), Decathlon, Детска архитектурна работилница, Енергийна агенция Пловдив и Горичка.

Станете и вие партньор на децата и им помогнете да се чувстват сигурни и безгрижни по пътя до училище!


Приключи почистването на 5 км от р. Искър в Столична община

Приключи цялостното почистване на общо 5 км от коритото на р. Искър, разположени на територията на Столична община. Проектът е на стойност 1 070 000 млн. лв и се реализира с финансовата подкрепа на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Междувременно през последната седмица бяха почистени и коритата на Перловската река в централна градска част (2840 м) и Суходолска в район „Люлин” (802 м).

И през настоящата седмица ще продължи изпълнението на програмата на Столична община за почистване на речни корита с река Шеовица в с. Мало Бучино (500 м) и в с. Иваняне (200 м). Едновременно с това продължава да се почистват още 5985 м речни корита от реките Суха Лешница (650 м) и Владайска в с. Владая (1450 м), Какач (810 м) и дере Беравица в район „Връбница” (625 м), Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Е. Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100 м), отводнителен канал западно от с. Мировяне (900 м), Войнежка в с. Войняговци (450 м), както и язовирните стени на язовирите „Суходол 2“ и „Бистрица“, заедно с и 500 метровите участъци под тях.


Официално закрихме Седмица на мобилността 2017 г., от утре започва Седмицата на спорта

Днес, от 10 ч. на Лятната сцена на Борисовата градина  се състоя официалното закриване на Европейската Седмица на мобилността. Сред официалните гости бяха зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов; зам.-министърът на младежта и спорта Ваня Колева; председателят на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичния общински съвет и председател на инициативния комитет за провеждане Седмицата на мобилността Екатерина Йорданова; зам.-кметът по транспорта към Столична община Евгени Крусев; общинските съветници Ивелина Джартова и Силвия Христова, Цветан Цолов и Даниела Златкова от инициативния комитет за провеждане  седмицата на мобилността; посланикът на Кралство Дания; председателят на "Национална велосипедна асоциация"  Евгений Апостолов.

Приветствия към столичани, гости и участници поднесоха Екатерина Йорданова  - председател на Постоянна комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет; Сьорен Якобсен - посланик на Кралство Дания; Евгени Крусев – зам.-кмет направление „Транспорт и транспортни комуникации“; Ваня Колева - зам.-министър на младежта и спорта и Боб Худблуд – професионален велосипедист от отбора на Novo Nordisk за борба с диабета

Екатерина Йорданова направи обобщение на духа на седмицата: „Това беше една голяма седмица на споделени каузи и събития, която ни научи, че ако работим в името на добра кауза ЗАЕДНО стигаме не просто по-далеч, а навсякъде, където поискаме! През цялото време различни кампании споделяха пространството и се обогатяваха по чудесен начин. Заедно общини, транспортни дружества, НПО-та, компании и граждани се учехме да променяме навиците си на движение, и да  създаваме нови.“

„Нека от днес нататък правим още и все по-смели крачки напред. Заедно. Към повече споделено време и движение. Към по-здравословен начин на живот и повече спортуване. Към една по-чиста и полезна за града ни и самите нас мобилост.“ - завърши Екатерина Йорданова и символично предаде щафетата от завършващата Европейска седмица на мобилността към започващата Европейска седмица на спорта, като връчи на зам.-министър Ваня Колева брандирана тениска на седмицата.

Като връзка между устойчивата градска мобилност и спорта, пак от Лятната сцена стартира вело-поход „Заедно с велосипед“. Това бе финалното събитие от Седмицата на мобилността, организирано от Център за градска мобилност, Столична община и Посолство на Кралство Дания. Освен стотиците столичани – любители на колоезденето и спорта, във велопохода се включиха зам.министърът на младежта и спорта Ваня Колева; зам.-кметът по транспорта към Столична община Евгени Крусев;, представители на Центъра за градска мобилност и Столичен инспекторат, общински съветник Силвия Христова със семейството си, кметът на район Студентски Димитър Дилчев и зам. кметът Ивелина Джартова; експерти от Столична община и общински дружества. В обиколката взеха участие и някои от професионалните велосипедисти от Novo Nordisk в подкрепа на спорта и здравословния начин на живот. Всички заедно изминаха близо 13 км от „Борисовата градина“, през Ловния парк, до Южен парк и обратно до Борисова градина.

Връчени бяха грамоти на всички, участвали в организацията и провеждането на Европейската седмица на мобилността. Обявен беше стартът на инициативата „Награди за корпоративно партньорство в обществения транспорт“

Drag Bicycles предоставиха на столичани, които дойдоха без велосипед, но искаха да се раздвижат, възможността да разглеждат и тестват велосипеди. Имаше и работилница, която показваше как да се грижим за колелото си. За всички, които нямаха възможност да се включат във велопохода, на Лятната сцена беше подготвена богата и забавна програма, която подготви прехода от Седмицата на мобилността към Седмицата на спорта. Имаше зумба танци, йога практика и образователни игри по безопасност на движението за най-малките, много от които дойдоха на празника с колела или тротинетки. Информационни щандове на проекти за устойчива мобилност на Столична община, „Център за градска мобилност“ ЕАД и други организации и Информационен щанд на ТЕЛЕНОР с томбола.

И през последния ден от Седмицата на мобилността, от 11 до 15 ч. ретро трамваят вървеше по обичайния си маршрут, и беше домакин на  информационна кампания на тема „От „Европейска седмица на мобилността“ към „Европейска седмица на спорта“.


Кметът на София Йорданка Фандъкова посети завода за регенерация на градски отпадъци „Гетлини еко“ в Рига

Кметът Фандъкова прояви интерес към използваната от латвийската столица технология за оползотворяване и системата за събиране и преработка на отпадъците. Усилията на общината в Рига, както и във всички големи европейски градове, е оползотворяването на отпадъците, тяхното рециклиране и производство на електрическа и топлинна енергия.

Преди две години София реализира проект за Интегрирана система от съоръжения за третиране на твърди битови отпадъци с 85% безвъзмездно европейско финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013“. С изградените инсталации от отпадъци произвеждаме ресурси – ел. енергия и компост. От началото на тази година от зелени и био отпадъци са произведени 6478 тона компост и 1553 MW ел енергия. В завода са преработени над 249 700 тона смесени битови отпадъци. В процес на подготовка е третата фаза на проекта, която е изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво на територията на „Топлофикация София“ с финансиране от ОП „Околна среда 2014-2020“.

В момента проектът за трета фаза на завода е на етап финализиране на предпроектно проучване и подготовка на апликационна форма, заедно с изискуемите, съгласно изискванията на ЕК, документи. В работата върху подготовка им участват експерти от Европейската инвестиционна банка и „Джаспърс“.

Капацитетът на инсталацията е за оползотворяване на 180 000 тона RDF на година и ще се произвеждат:

- 135 000 MWh електроенергия, достатъчна за покриването на нуждите на 25 000-30 000 домакинства;

- 390 000 MWh топлоенергия, достатъчна за покриването на нуждите на 30 000-40 000 домакинства;

- Ще се намали консумацията на природен газ с 65 000 000 Nm3.

Общата енергийна ефективност на инсталацията е над 90%.

Кметът на София е в Рига във връзка с провеждането на шести директен диалог между кметовете на столици в Европейския съюз и ще участва днес във форум „Кметовете на столици на Европейския съюз, обединени за бъдещето в рамките на променящия се Европейски съюз“.


Започна есенното засаждане на дървета по улици и булеварди в София

Засаждаме над 1500 дървета покрай пътната инфраструктура и в междублокови пространства на града

От днес започна есенното засаждането на нови дървета по улици и булеварди в София. На бул. „Цар Освободител“ екипи, ангажирани с дейностите по озеленяване, извършиха засаждане на дървета на празни места в участъка между площадите „Княз Александър Първи“ и „Независимост“. Засаждането на нови дървета се извършва при подходящи метеорологични условия.

"Засаждаме дървета устойчиви на климатичните промени като ясен, сребриста липа, червен дъб. Видовете сме консултирали с експерти от Лесотехническия университет", каза заместник-кметът по екология на София Йоана Христова.

През предстоящия сезон залесителните инициативи ще се реализират в три посоки:

- Озеленяване и засаждане на над 1500 дървета покрай улици, булеварди и в междублокови пространства

„Стартираме с компенсаторно засаждане и попълване на празните места по тротоарите от премахнати изсъхнали или изгнили дървета, по бул.„Цар Освободител“, бул.„Прага“, бул.„Патриарх Евтимий“, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви“, бул.„ Васил Левски“, ул.„Георги Раковски“, бул.„Пенчо Славейков“. След централните булеварди, кампанията ще обхване постепенно по-малки улици и ще продължи график в междублокови пространства и паркове.

- Озеленяване в дворове на училища и детски градини под надслов „Моето зелено училище“ 

В тази част от кампанията екипът на Столична община ще се обърне към ръководствата на училищата и детските градини, които да създадат вътрешна организация и така да включат самите ученици в саденето на растенията.

- Старт на проекта Новата гора на София

В рамките на този проект, Столичната община инициира създаването на изцяло нова гора на равнинен терен между кварталите Люлин и Суходол. Гората ще е с площ 225 декара и се очаква в нея да бъдат засадени 125 000 дървета в рамките на 3 залесителни сезона. Предстои след официалния старт на проекта – в края на октомври.

В инициативата ще бъдат привлечени и доброволци – столичани, които да се включат в процеса по засаждането й. Материалите ще бъдат предоставени от Столичната община.  


Столичната община призовава софиянци да слязат от личните си автомобили

„Европейската седмица на мобилността е подходящ повод да се замислим за собствения въглероден отпечатък – за това какъв е нашият личен принос, към качеството на въздуха, който дишаме, извършвайки всекидневните си дейности. Заставаме напълно зад мотото на тазгодишната кампания „Заедно стигаме по-далеч“ и ще подкрепяме и насърчаваме гражданите по-често и по-за дълго да слизат от собствените си автомобили“.

Това обяви зам.-кметът по Екология на Столична община Йоана Христова по време на официалното откриване на Европейската седмица на мобилността. Тя припомни, че масовите бензинови автомобили, карани в София, образуват около 4 кг въглероден диоксид на всеки 10 км. и призова гражданите поне за един ден в седмицата да слизат от личните си транспортни средства, като ги заменят с велосипед, градски транспорт или разходка пеша. Тя и зам.-кметът по Транспорт Евгени Крусев след откриването, поведоха велошествие в подкрепа на активния начин на живот, което премина по велоалеята на бул. „Мария Луиза“.

През 2017 г. Европейската седмица на мобилността (16-22 септември) ще премине под мотото “Заедно стигаме по-далеч” към по-чист, споделен и интелигентен начин на придвижване. В синхрон с мотото на кампанията в подготовката и провеждането й заедно със Столична община и Столичен общински съвет участват “Център за градска мобилност” ЕАД, общинските транспортни дружества, както и редица неправителствени организации и граждански инициативи.

Цялата програма от събития, които ще се проведат в рамките на Европейската седмица на мобилността, може да намерите тук: https://www.sofia.bg/documents/20182/657378/mobility_brochure_2017_web.pdf/3c968d87-e65d-4728-85b1-217f7131ca51

 


Почистени са нови над 3 км речни корита

Нови 3 805 метра речни корита се почистиха през изминалата седмица от реките  Владайска в централна градска част – от пл. „Сточна гара” до пл. „Лъвов мост”  и в район „Овча купел”  (2725 м), Суха река в район „Студентски” (500 м) и река Искър (580 м).

Продължава почистването на река Перловска в централна градска част, река Суходолска в район „Люлин”, отводнителен канал западно от с. Мировяне, река Войнежка в с. Войняговци, както и на язовирните стени на язовирите „Суходол 2“ и „Бистрица“.

През настоящата седмица предстои да започнат дейности по почистване на река Суха Лешница и река Владайска в с. Владая, дере Беравица и река Какач в район „Връбница”, с обща дължина 3 485 м.

 


Кметът Йорданка Фандъкова разговаря с Вернер Хойер - президент на Европейската инвестиционна банка

Доверието на европейските институции е важно за успешната подготовка и изпълнение на проектите за града

Кметът Йорданка Фандъкова разговаря с Вернер Хойер - президент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), който е на посещение в София във връзка с откриването на офис на финансовата институция в столицата.

"Впечатлен съм от промяната на София през последните години", каза Вернер Хойер. По думите му в града се реализираха важни проекти. Особено е впечатлен от строителството на метрото, посочи също Хойер.

Кметът Фандъкова каза, че Европейската инвестиционна банка е стратегически партньор на Столичната община в работата по проекти, с които развиваме София като зелен и иновативен град. 

Екологията е основен приоритет във всички сектори и проекти, които защитаваме.
Доверието на европейските институции е важно за успешната подготовката и изпълнение на проектите за града.

Столичната община спазва строга финансова дисциплина. Международната рейтингова агенция "Стандарт енд Пуърс" S&P GlobalRatings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на столицата BB+ с положителна перспектива.

В София през последните години са реализирани много важни проекти, с финансовата подкрепата на ЕИБ. Над 251 млн. евро са инвестирани при строителството на втората линия на метрото и разширението на първа "Младост - Цариградско шосе", първа и втора фаза на Завода за преработка на битови отпадъци, кръстовища на две нива, инвестиционна програма за рехабилитация на улици и булеварди, доставка на нови автобуси за градския транспорт.

В момента Столичната община води преговори с Европейската инвестиционна банка за финансиране на третата линия на метрото, както и за трета фаза на Завода за преработка на отпадъци, с която ще изградим инсталацията за RDF гориво в "Топлофикация - София".

Очакваме и разрешението на ЕИБ с остатъка от средствата за закупуване на автобуси, който е в размер на 8.6 млн. лева, да бъде насочен за закупуване на нови 22 броя автобуси на природен газ.


Организират мобилен събирателен пункт за райони „Лозенец“ и „Триадица“

Пунктът ще бъде разположен на 18 септември (понеделник) от 8.30 до 14.30 часа на бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“.

Гражданите ще имат още една възможност безплатно да предадат следните опасни битови отпадъци:
• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за шеста поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

График на Мобилния събирателен пункт за 2017 г.

Електронна листовка.
 


Столична община започва дистанционно измерване на емисиите на превозните средства в града

Няколко дни след като ЕК обяви, че вредните емисии от автомобилите ще се отчитат в реални условия, по покана на Столична община (“Зелена София”) и съвместно с отдел „Пътна полиция“ на СДВР в столицата идва екип на испанската RSLab, който ще извърши дистанционно измерване на емисиите от автомобилите в реално време и без необходимост от тяхното спиране.

В периода от 4.09 - 15.09.2017 г. на четири различни локации в града, мобилната лаборатория на RSLab  ще следи количествата финни прахови частици (ФПЧ), въглеводороди (HC), въглероден окис (CO) и азотен оксид (NOx). Това са основните замърсяващи елементи на въздуха.

Процесът на измерване на емисиите от разстояние не включва никаква намеса в трафика по пътните артерии. Той отнема секунди и започва в момента, когато превозното средство пресече инфрачервените (ИЧ) и ултравиолетовите (UV) лъчи, излъчвани от системата. Устройството може също така да отчита скоростта на движение и да заснема регистрационните номера с цел идентификация на емисиите с конкретния вид автомобил, марка, двигател, година на производство. Всички данни от имерванията се изпращат директно на наблюдаван от оператор компютър, разположен в мобилната станция, паркирана по протежение на пътя.

RSLabs имат дългогодишен опит в работата с администрациите в ЕС, както и с частни компании. В момента те работят съвместно с испанското правителство и с Европейската комисия по проект за промяна на законодателството. Системата е сертифицирана по стандарт ISO 17025, което удостоверява надежността й.

След приключване на изследването, собствениците на превозни средства с отчетени наднормени стойности на замърсяване, ще бъдат известени с писма. Резултатите от пилотното проучване ще бъдат обявени по време на конференцията SOFAIR през октомври, когато по покана на кмета в София ще дойдат кметове и представители на общинската администрация на Париж, Лондон, Талин, Виена и Букурещ, както и експерти, за обсъждане на мерки за справяне със замърсяването на въздуха.

Инициативата за дистанционното измерване е на екипа на „Зелена София“ към Столична община, който подготвя кандидатурата на града в конкурса „Зелена столица на Европа“, организиран от Европейската комисия.

Проектът се осъществява с подкрепата на Kapsch България.


Д-р Тодор Чобанов: Парк „Врана“ е привлякъл над 40 хил. посетители годишно

Д-р Тодор Чобанов: Парк „Врана“ е привлякъл над 40 хил. посетители годишно.

12 зеленоглави патета и 4 керкенеза бяха пуснати на свобода в парка.

За голяма радост на децата с нашите партньори от „Зелени Балкани“ днес пускаме 12 зеленоглави патици, които ще живеят в добре познатото на всички посетители на парка езеро с лилии. Днес бяха пуснати и 4 керкенеза, които са местни птици за София и околностите. Те също ще живеят в парка постоянно.

Паркът „Врана“ вече е туристическа атракция с над 40 хил. посетители годишно. Това каза в парк-музей „Врана“ зам.-кметът на София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ доц. д-р Тодор Чобанов.

Паркът „Врана“ е паметник на парковото изкуство, отворен е събота и неделя от 10.00 до 16.00 часа и има екскурзоводи. Директорът на Общинското предприятие „Паркове и градски градини“ Милена Васева посочи, че освен с историческата си стойност паркът е интересен с това, че е над 100 годишен и е една своеобразна ботаническа градина. Паркът е отворен за първи път за посещение от гражданите през 2013 година. Столична община е осигурила автобусна линия номер 505, която води до входа на парка, и тръгва от „Орлов мост“. Във връзка с пускането на патиците на 2 септември входът ще бъде свободен за гражданите“, каза още Васева.

От няколко години Столична община полага системни усилия, за да подържа и възстанови парк Врана. Във втората половина на 20 век той е загубил много от оригиналните си черти. Стъпка по стъпка възстановяваме оригиналния облик на парка и подобряваме средата - засаждаме различни редки видове, каквато е оригиналната идея на този парк, каза също д-р Чобанов. Работим с фондация „Цар Борис III и Царица Йоана“ за отваряне и на самия музей в историческата дворцова сграда, съобщи също зам.-кметът на София Тодор Чобанов.

Кметът на София провери почистването на участък от река Искър

Фандъкова: Тази година почистваме над 100 км речни корита
Кметът на София провери почистването на участък от река Искър

Тази година почистваме над 100 км речни корита на територията на София. Инвестициите са над 4.3 млн. лева, от които над 2.3 млн. лева са средства отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на почистването на участък от река Искър. На проверката присъства и
заместник-кметът по околна среда Йоана Христова.
Кметът Фандъкова посочи, че почистването на речни корита е една от най-важните дейности за превенция срещу наводнения. Важно е как ще се пази и да не се изхвърлят отпадъци в реките, каза също кметът.
Река Искър се почиства за първи път от повече от 50 години. Столична община изготви проект за почистване и осигуряване на проводимостта на 5 километра от река Искър, в участъка от моста на Чепинско шосе до изградената корекция при Летище София. Средствата, в размер на 1.5 млн. лева са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Извършва се премахване на сухи или паднали в коритото дървета, почистване от битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци.
Участъкът от река Искър от язовир Искър до Панчарево трябва да бъде възложен от областна управа - София град. Надявам се да получим подкрепа за финансиране от Междуведомствената комисия, посочи също кмета.
Столична община ежегодно изпълнява дейности по почистване на речни корита. Програмата за планово почистване предвижда почистване на още над 150 участъка от речни корита с дължина над 95 километра. Отделно от това се извършва целогодишна поддръжка на реките Владайска и
Перловска в централната градска част и водостоците на Софийски околовръстен път - Южната дъга с обща дължина около 15 км.
В момента да се почистват 3.5 км от реките Владайска в район "Овча купел", Суходолска в район "Люлин", Суха река в район "Студентски" и 3 бр. отводнителни канали в кв. Славовци и с. Кривина в райони  "Нови Искър" и "Панчарево".
В края на тази седмица започва второто основно почистване на реките Перловска и Владайска в централната градска част, с около 7 км.

Фотограф: Гео Калев
 


Започват обработки срещу кърлежи и гризачи в зелени площи

От 31 август 2017 г. ще започне поредната обработка срещу кърлежи и гризачи в зелените площи на София. Ще бъдат обработени зелени площи по паркове, градски градини, зелени ивици на транспортни обекти и междублокови пространства. Екипите, ангажирани с дейността, работят по график рано сутрин при благоприятни атмосферни условия при сухо време. Ще се работи поетапно в Борисова градина, парк „Лебед“, градина църква „Св. Георги“, градина „Майчин дом“ и „Алжир“ и други.

Контролът на дейността се извършва от РЗИ – София и дирекция „Зелена система“.

Графици за обработка на паркове, градини, зелени площи към транспортните ивици и в междублокови пространства, речни корита, гробищни паркове на територията на Столична община срещу насекоми, акари и гризачи (дезинсекция, дезакаризация и дератизация) за три години 2015 -2018 г.: 

Списък на обектите в позиция 1

Списък на обектите в позиция 2

Списък на обектите в позиция 3

График за обработка срещу кърлежи и гризачи месец 09 - 2017 г . - позиция 4 

Списък на обектите в позиция 5

График за обработка срещу кърлежи и гризачи месец 09 - 2017 г . - позиция 6

 


Кметът на София Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за преработка на битови отпадъци

За по-екологично придвижване при извършване на ежедневните си дейности на площадката на завода служители на предприятието използват велосипеди.

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за преработка на битови отпадъци на Столична община и присъства на работна оперативка заедно с директора на предприятието инж. Николай Желев и заместник-председателя на Столичния общински съвет Николай Стойнев на 25 август. Бяха представени данни за работата на инсталациите на площадка "Садината", на която се преработват твърди битови отпадъци и на "Хан Богров", където от зелени и био отпадъци се произвежда компост и ел енергия.

В рамките на проведената оперативка бе обсъдено и предстоящото допълнително обучение на работещите с цел повишаване на тяхната квалификация. За по-екологично придвижване при извършване на ежедневните си дейности на площадката на завода служители на предприятието използват велосипеди.

От началото на годината до втората половина на август в завода за твърди битови отпадъци са постъпили и са преработени над 207 000 тона отпадъци. В инсталациите за зелени и био отпадъци, които са на площадка "Хан Богров", се произвежда компост и ел енергия. Преработени са 5550 тона хранителни отпадъци и 8942 тона зелени отпадъци. От тях са произведени - 5780 тона компост и 1390 MW ел енергия.

Компостът се използва за наторяване на паркове и градини и се продава.

Всеки, който е заплатил своите местни данъци и такса битови отпадъци, има възможност да получи безплатно 10 кг компост. Тази година са раздадени безплатно 16,2 тона компост на граждани.


Започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Борисовата градина

От днес започна маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Борисовата градина. Инициативата е част от дейностите, включени в кампанията 135 години „Княз-Борисова градина“ и е в резултат на решението на Комисията по околна среда към СОС, взето с единодушие на заседение в края на юли, когато беше приета Инвентаризацията и анализът на състоянието на дърветата в Борисовата градина, извършена от експерти на Лесотехническия университет в София.

Маркирането на опасните, сухи и гнили дървета ще обхване пилотен участък от лесопарковата част на Борисовата градина - карето между бул. „Драган Цанков“ и бул. „П.К. Яворов“ и главните алеи покрай стадион „Българска армия“ (вж. картата). То ще се извършва от експерти от Лесотехническия университет и за максимална защита ще се осъществява с лична и поименна марка.

"За нас е от особено значение да се подходи внимателно към всяко едно дърво, така че да сме сигурни на финала на маркирането, че всички набелязани дървета са точно тези, които трябва да бъдат и да не допуснем последващо премахване на здрави видове", това подчерта директорът на Дирекция "Зелена система" Димитър Данчев.

През месец септември маркирането предстои да бъде прието от междуинституционална комисия в разширен състав от експерти от Лесотехническия университет, БАН, Българско дружество за защита на птиците и др. Дърветата, за които има съгласие, ще бъдат премахнати.

След извършване на дейностите в пилотния обект, предстои публичен отчет на свършеното, преди да се продължи с последващи действия в следващи периметри от лесопарковата част на Борисова градина.

"В Борисовата градина гнездят около 15 вида птици, повечето от тях са пойни. Щастливи сме да имаме редки видове – като например и трите вида кълвачи. Цялата инициатива по премахването на опасните и дървета, е съобразена максимално с обитателите – от една страна действията са съобразени с периода на гнездене на птиците, от друга – обърнали сме се към специалисти – орнитолози, които ще бъдат включени и после в комисията по приемане на маркираните дървета, за да сме сигурни, че всичко ще е както го искаме. В допълнение към това искам да подчертая, че при маркирането ще бъдат оставяни и биотопни дървета, така че да запазим биоразнообразието и естествения достъп до храна на птиците", подчерта още Данчев.

 


Мобилeн събирателен пункт организират за райони „Люлин“ и „Банкя“

Мобилен събирателен пункт организират за райони „Люлин“ и „Банкя“, ще бъде на 25 август 2017 г. (петък).

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен:

От 8³° до 11³° часа на бул. „Захари Стоянов“ № 15, пред районна администрация „Люлин“.

От 12:30 до 15:30 часа ще се премести в гр. Банкя на ул. „Цар Симеон“ № 1, пред районна администрация „Банкя“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за шеста поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).  

График на Мобилния събирателен пункт за 2017 г. и електронна листовка.


Почистени са 32 километра речни участъци в София

До този момент са почистили основно 32 километра речни участъци като река Владайска, в райони  „Възраждане“, „Сердика“, „Оборище“, „Подуяне“ и „Витоша“;река Перловска в районите „Средец“ и „Оборище“; река Суходолска, в районите „Илинден“ и „Надежда“; река Какач, в районите  „Връбница“, „Люлин“ и „Надежда“. В момента се почистват основно участъци от реките: Дреновичка – от вливане на река Ваташка до ул. „Сребърна” с дължина 1500 метра и река Кътинска – от мост на ул. „Искърско дефиле” до вливане в река Искър, с дължина 1020 метра, дере Люти дол - участък от ул. „Смесна китка” до ул. „10-ти километър”.

Изпълнява се и проекта за почистване и осигуряване на проводимостта на 5 километра от река Искър, в участъка от моста на Чепинско шосе до изградената корекция при Летище София. Дейностите започнаха през месец май. Средствата, в размер на 1 579 293 лева са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Срокът за приключване на дейностите е 5 месеца - до 10 октомври тази година. До момента са почистени 3738 метра.

Ежегодно Столичната община изпълнява Програмата за планово почистване на речните корита в урбанизираната територия на общината. За тази година  ще се почистят и ще се осигури проводимостта на водата в над 160 участъка от речни корита с дължина около 95 километра, включително и целогодишна поддръжка на реките в централната градска част.

 


Столичният зоопарк ще прави всеки уикенд демонстративно хранене

Всяка събота и неделя посетителите на Столичния зоопарк могат да се включат безплатно в демоностративно хране на някои от най-атрактивните и посещавани животни. По време на събитието, освен възможността за участие в храненето на маймуните, хищните котки, видрите, хипопотама и слона, посетителите ще могат да научат много любопитни факти, свързани с навиците и ежедневието им. В летните месеци желаещите могат да участват и в къпането и разхлаждането на слона и носорога.
„За пръв път предоставяме възможност за демонстративно хранене на някои от животните. Тази инициатива ще се реализира всяка събота и неделя, като при закупуване на билет за зоопарка, посетителите ще получават брошура с разписание – в колко часа и в храненето на кой животински вид ще могат да се включат. Този своеобразен образователен тур е напълно безплатен за всички желаещи. Очакваме, че към него не само ще има интерес, но и ще се превърне в една от най-любимите инициативи, както на децата, така и на възрастните“, коментира зам.-кмета по Екология Йоана Христова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Продължава плановото почистване на реки в Столичната община

Изпълнява се графикът за почистване на речните корита, обхванати от плановата програма, като през седмицата се добавиха още 1500м, в т.ч.: за пореден път основно се почистиха водостоците на южната дъга на Софийски околовръстен път (900м) и река Какач в район „Надежда” (600м).

Продължава почистването на 2 броя дерета в с.Лозен (600м), на река Суходолска (130м) в район „Люлин“, река Боянска бара  в район „Витоша”(50м), река Габровница (760м) в с. Доброславци и река Крива река в с. Житен (820м) и река Домуз дере в район Овча купел (520м).

От река Искър изцяло са почистени 2385м. в район „Кремиковци“. Продължават дейностите при Северната скоростна тангента (участък от 1352м.).


В езерото на Борисовата градина отново има зеленоглави патета

5 зеленоглави патета бяха пуснати днес в Езерото с водоплаващите птици до детската площадка в парка.Инициативата е част от юбилейната кампания на Столична община по повод 135 години парк „Княз-Борисова градина“. За да се създаде подходяща среда за живот на патетата, езерото е оградено с дървена ограда, а на острова му е поставена къщичка с храна. По време на събитието, на свобода бяха пуснати и 4 керкенеза, лекувани от Спасителния център за диви птици в гр. Стара Загора.

„Решихме да възстановим първоначалния облик на езерото. От самото му създаване през 70-те години на 20 век, Езерото с водоплаващите птици е планирано и поддържано като дом на птици, които да радват посетителите на парка. От доста години в него за съжаление не живееха птици. Надяваме се, че след като сложихме ограда и допълнителна зеленина в езерото, то ще бъде достатъчно привлекателно за зеленоглавите патета и те няма да го напуснат. Обръщаме се към всички собственици на домашни кучета с апел да държат кучетата си далеч от езерото, така че да избегнем евентуални инциденти.“ Това подчерта зам.-кметът по Екология Йоана Христова. 

Животните са предоставени на столичани от Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. Грижа за птиците ще се полагат от парковата управа на Борисова градина със съдействието на експертите от Столичния зоопарк и със съдействието на Българското дружество за защита на птиците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В езерото на Борисовата градина отново ще заживеят патета

5 зеленоглави патета ще бъдат пуснати да живеят в Езерото с водоплаващите птици (срещу детската площадка) в четвъртък (27 юли) от 11:30 часа. Инициативата е част от юбилейната кампания на Столична община, по повод 135 години парк „Княз-Борисова градина“. За да се създаде подходяща среда за живот на патетата, езерото е оградено с дървена ограда, а на острова му е поставена къщичка с храна. 

„Решихме да възстановим първоначалния облик на езерото. От самото му създаване през 70-те години на 20 век., Езерото с водоплаващите птици е планирано и поддържано като дом на птици, които да радват посетителите на парка. От доста години в него за съжаление не живееха птици. Надяваме се, че след като сложихме ограда и допълнителна зеленина в езерото, то ще бъде достатъчно привлекателно за зеленоглавите патета и те няма да го напуснат. Обръщаме се към всички собственици на домашни кучета с апел да държат кучетата си далеч от езерото, така че да избегнем евентуални инциденти.“ Това подчерта зам.-кметът по Екология Йоана Христова и покани всички желаещи да присъстват на пускането на патетата в четвъртък.
Животните са предоставени на столичани от Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. Грижа за птиците ще се полагат от парковата управа на Борисова градина със съдействието на експертите от Столичния зоопарк.


Продължава плановото почистване на реките

През изминалата седмица, на територията на Столична община бяха почистени 2330м речни корита. Осигурена е проводимостта на водата в река Домуз дере (430м след бул. „Н. Петков” в район „Овча купел”), река Какач (600м в район „Люлин”), дере Блазна, дере Брожданска бара (общо 400м в с. Лозен) и река Уршак (900м) в с.Доброславци. 

Участъците на реки и дерета, обхванати от плановата програма за почистване през настоящата седмица са река Искър (в участък от 1000м при Северната скоростна тангента), река Какач (600м в район „Надежда”), река Габровница (760м) в с. Доброславци и река Крива река в с. Житен (820м), река Домуз дере в 520м преди ул. „Любляна” в район „Овча купел”, река Боянска бара (50м в район „Витоша”), както и 2 броя дерета в с.Лозен с обща дължина 600м.

 


Комисията по околна среда към СОС прие единодушно Инвентаризацията на Борисова градина

На редовното си заседание комисията по околна среда към Столичния общински съвет гласува с единодушие и прие за изпълнение Инвентаризацията и анализа на състоянието на дървесно-храстовата растителност в лесопарковата част на Борисова градина, направена от екип на Лесотехническия университет по поръчка на Столична община.

Инвентаризацията обхваща в детайл състоянието на дърветата в лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“ и дава препоръки за последващи действия, които са свързани с премахването на опасни и сухи дървета, с цел обезпечаване безопасността на гражданите и подобряване на общото състояние на гората. Резюме на инвентаризацията, можете да намерите тук.
На базата на отчетеното от експертите на Лесотехническия университет, предстоят действия по маркиране и последващо отстраняване на опасните дървета в ограничен пилотен периметър от лесопарковата част – в карето между бул. „Драган Цанков“ и бул. „П.К. Яворов и главните алеи покрай стадион „Българска армия“ (вж. картата).
Процесът ще премине през следните етапи – маркиране на сухи и опасни дървета с лична и поименна марка (м. август), одобряване на маркираните дървета от междуведомствена комисия в разширен състав с експерти от Лесотехническия университет, БАН, Българско дружество за защита на птиците и др. (м. септември) и последващо премахване на дърветата, за които има съгласие (до края на 2017г.). След извършване на дейностите в пилотния обект, предстои публичен отчет на свършеното преди да се продължи с последващи действия в следващи периметри от лесопарковата част на Борисова градина. 
Обхватът на дейностите, предвидени в Инвентаризацията, обхваща период от 10 години.
Предвид широкия публичен интерес, дирекция „Зелена система“ кани всички желаещи на представяне – разговор, свързан с реализиране на предписанията от Инвентаризацията, на 26 юли, от 15 часа в зала „Максима“ на Лесотехническия университет.

 


Кампанията „Подари си приятел“ отново протече при огромен интерес

При голям интерес с много усмивки, забавни моменти и игри протече поредната инициатива от основителската кампания „Подари си приятел” на ОП „Екоравновесие”, която се проведе в неделя в парк „Заимов”. Посетителите на парка имаха възможност да се запознаят с нови 10 кучета от общинските приюти в с. Горни Богров и кв. „Слатина”. 
Всички желаещи имаха възможността да се запознаят, погалят, поразходят и да се порадват на кучетата. Едно от кученцата – любвеобилната Нана, освен нови приятели, получи и ново семейство, защото беше избрана за домашен любимец и осиновена на място по време на събитието. 
Кампанията „Подари си приятел“ ще продължи с инициативи на открито през септември и октомври.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кучетата на ОП „Екоравновесие“ са участници във въздействаща фотоизложба

28 от кучетата, стопанисвани от Общинско предприятие „Екоравновесие“ са участници във фотоизложба под надслов „Безмълвните затворници“, организирана от WPX Hosting и фондация „Дана“. Тя ще бъде открита на 25 юли от 10:00 часа и ще бъде разположена в градинката „Кристал“ до 5 август.

Целта на изложбата е да покаже по особено въздействащ начин кучетата от Общинския приют в с. Горни Богров, като освен визуално, те са представени и чрез индивидуалните им житейски истории. Освен възможността за осиновяване на животните от приюта, събитието цели да популяризира и значението на кастрацията на домашните животни, като елемент от социално отговорното поведение на стопаните им.
На откриването участие ще вземе и зам.-кметът по Екология Йоана Христова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Предстои нова осиновителска акция на кучета в парка „Заимов“ в неделя

Нова осиновителска акция на Общинско предприятие „Екоравновесие” ще протече в неделя (23 юли) в парка „Заимов“. Тя е част от кампанията „Подари си приятел“ и е насочена към повишаване на броя на осиновяванията на кучета от общинските приюти. Между 18 и 21 часа в неделя всеки ще може да се запознае с кучетата и да ги поразходи. Онези, които си харесат някое от животните, ще имат възможността да го осиновят на място, единствено срещу лична карта. Процедурата е напълно безплатна.

Напомняме, че кучетата от приютите на ОП „Екоравновесие“ са обезпаразитени, кастрирани и чипирани и са подходящи за съжителство, както с други домашни кучета, така и с деца. На място, по време на събитието доброволци на ОП „Екоравновесие“ ще са на разположение да отговарят на въпроси, свързани с отглеждането, храненето и навиците на кучетата.


Започнаха честванията на 135 години парк „Княз-Борисова градина“

В събота софиянци имаха възможността в рамките на няколко часа да се повозят безплатно в парк „Княз-Борисова градина“ на един от музейните експонати на Столична община - файтон „Паризер Ландо”, сватбен подарък на княз Фердинанд и Мария-Луиза (1893г.). Със събитието беше даден и официален старт на честванията на 135 годишния юбилей от създаването на най-големия и най-стария парк в София.

„Във връзка с юбилея на най-стария и най-големия парк в София, планираме в рамките на следващите месеци, провеждане на различни инициативи. Събрахме историята на парка, направихме двуезични клипове с най-интересните моменти от нея – всичко това може да се намери на sofia.bg/Borissova. Предстои възстановяване на автентичния вид на Езерото с водоплаващите птици – вкл. ще направим така, че да заживеят отново в него патици. Планираме да обособим Алея на вековните дъбове и Алея на птиците. Планираме прочистване на гората на Борисова градина от опасни дървета, както и в края на сезона и спрямо гнезденото на птиците, ще поставим голям брой къщички за птици, така че когато дойдат първите прелетни птици в първите месеци на новата година, да намерят и новите си гнезда“. Това коментира зам.-кметът по Екология Йоана Христова.
„Тук по алеите на Борисовата градина ние буквално се движим и във времето. Край нас са повече от 50 знакови личности – титаните на българщината. Използваме този юбилей, за да дадем уникална възможност на гражданите не само да видят царския файтон „Паризер Ландо”, но и да се повозят на него. Той е може би най-добре запазеният образец на файтон от края на 19 век. Подарен е от княгиня Клементина по повод сватбата на княз Фердинанд и Мария-Луиза. Това събитие е било изключително важно, защото това е важна стъпка за признаването на Фердинанд като български владетел и утвърждаването на България на европейската политическа карта“, подчерта и зам.-кметът по Култура в СО – д-р Тодор Чобанов.

Повече за предстоящите инициативи на Столична община по повод 135 години парк „Княз-Борисова градина“, можете да следите на sofia.bg/Borissova и на страницата във Facebook – Зелени решения за София.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Йоана Христова връчи награда за проектиране на парково пространство

Зам.- кметът по Екология Йоана Христова отличи победителя в конкурса  "Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", организиран от Академия ГРАДЪТ. Първата награда в тази категория получи проектното предложение на София Стоянова, студент от Университета в Гринуич, Великобритания.

Конкурсът "Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" е един от четирите конкурса за студентски проекти, организирани от Академия ГРАДЪТ. През 2017 г. в отделните конкурси с предложения участват над 100 млади професионалисти от различни световни програми по архитектура. Наред с изявени български учебни заведения като УАСГ, Варненски свободен университет, Лесотехническия университет, ВСУ "Любен Каравелов", Нов български университет, Национална художествена академия, участие взеха млади българи, възпитаници от Bartlett School of Architecture - Лондон, Delft University of Technology - Холандия, Politecnico di Milano, University of Greenwhich.


Предстои обследване на вековни дървета в Централна градска част

Поради установен случай на загниване на вътрешността на едно от Защитените по смисъла на закона за биологичното разнообразие „Вековни дървета“, находящо се в Царската градина, зад сградата на Националната художествена академия, екипът на Дирекция „Зелена система“ свика експертен съвет в разширен състав – вкл. експерти от РИОСВ - София, Лесотехнически университет и Лесозащитна станция – София, за провеждане на специализирано обследване на състоянието на вековни дървета в същата градинка.

Загниването се появява най-често във вътрешността на стеблото, без видими белези върху кората, короната или листната част на дървото, които изглеждат във видимо добро състояние. То обаче прави дървото крехко от вътре и увеличава възможността за внезапно разцепване, особено при екстремни температури и силни бури. Според експертите, причината за загниването на сърцевината най-често е наличие на т. нар. „дъбова гъба“.

Междувременно предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за специализирано обследване на дървета в Централната градска част – широк периметър. Целта е да се направи пълен анализ на здравословното състояние на дърветата, за да се избегнат евентуални инциденти или загуба на видове. Дърветата, при които се окаже наличие на загниваща вътрешна част, ще бъдат третирани целенасочено. Възможно е да се проведат последващи обезопасителни акции, включително и по премахване на части от дърветата, така че да се гарантира безопасността на минувачите.

 


Започнаха обработките срещу комари на територията на СО

От днес започват първите годишни обработки срещу възрастни  комари на територията на общинските градини, паркове и зелени площи в Столицата, които ще се изпълняват по предварително одобрени графици и при благоприятни метеорологични условия.

Обработките ще се провеждат вечер след 20.00 часа с топъл аерозол в големите паркове и студен аерозол в малките градини и зелени площи, близо до улици и транспортни артерии.

Съгласно “Наредба № 3 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации” на МЗ  публ. ДВ бр. 12/2005 г. специализиран контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Графиците за пръскане срещу комари можете да намерите тук:

ГРАФИК 1 ЗОНА
ГРАФИК 2 ЗОНА
ГРАФИК 3 ЗОНА
ГРАФИК 4 ЗОНА
ГРАФИК 5 ЗОНА
ГРАФИК 6 ЗОНА


Мобилният събирателен пункт

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинството ще работи в райони „Искър“ и „Панчарево“  на 14 юли 

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен:  

От 8.30 до 11.30 часа - в Район „Искър“ – на бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, пред районна администрация „Искър“.

От 12.30 до 15.30 часа – ще се премести в с. Панчарево и ще бъде разположен на ул. „Самоковско шосе“ № 230, пред районна администрация „Панчарево“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за шеста поредна година.

 


Изложба с творби на финалистите и победителите от втория национален фотоконкурс „Най-красивата страна”

До 22 юли в Галерия на открито в Градската градина е представена изложбата с творби на финалистите и победителите от втория национален фотоконкурс „Най-красивата страна”, организиран от Руското географско дружество.

Конкурсът е мащабен медиен проект, посветен на съхранението на дивата природа на Русия и на грижата към околната среда. В правилата на творческото състезание няма ограничения за възраст и местожителство на участниците, но главното условие е фотографиите да са направени само на територията на Русия.

През 2016 г. в конкурса участват 23 000 руски и чуждестранни фотографи, които са изпратили около 110 000 снимки. Най-възрастният участник е на 87 години, а най-младият – само на 5.

Фотографиите са разпределени в категориите: „Народите на Русия“, „Светът е в нашите ръце“, „Най-красивата страна. Пейзаж“, „Животни“, „Птици“, „Макро свят“, „Подводен свят“, „Черно-бяла природа“, „Млад фотограф“, „Забравено наследство“, „Защитена Русия“, „Индустриален пейзаж“ и „Награда на публиката“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Нови над 4 км речни корита бяха почистени през изминалата седмица

През изминалата седмица, на територията на Столична община бяха почистени нови 4 145м речни корита. Осигурена е проводимостта на водата в река Гнилянска (800м) и отводнителен канал в с. Мировяне (1 150 м) в район „Нови Искър”, дере в с. Кокаляне (420м) в район „Панчарево”, река Банска (1 445м) и река Градоманска (330м) в район „Банкя”. 

Участъците на реки и дерета, обхванати от плановата програма за почистване през настоящата седмица са река Искър (5км от нея), река Какач (600м в район „Люлин”), реките Габровница (760м) и Уршак (900м) в с. Доброславци и река Крива река в с. Житен (820м), река Слатинска (740м в район „Подуене”), река Стара река (1450м в район „Витоша”), както и 4 броя дерета в с.Лозен с обща дължина 1000м.

 


Столичният зоопарк отваря врати за тематични кино прожекции на открито

Три вечери през м. Юли, Столичният зоопарк отваря врати за кино на открито – „Кино в Зоопарка“. Със съдействието на София Филм Фест любителите на дивата природа ще могат да се насладят на фимите „Императорът“ (с прожекция на 15 юли от 21.00 часа), „Прегръдката на земята“ (с прожекция на 16 юли от 21.00 часа) и „Солта на земята“ (с прожекция на 23 юли от 21.00 часа). 

Инициативата „Кино в Зоопарка” е събитие с кауза. 40% от приходите от продажбата на билети ще бъдат дарени в полза на Зоологическа градина София и нейните обитатели. Преди началото на прожекцията, всички посетители, закупили билет за „Кино в Зоопарка” , ще могат да се включат в кратък вечерен тур, по време на който ще научат любопитни факти за част от обитателите му.
Цените на билетите са 8 лв. при предварителна продажба и 10 лв. при покупка в деня на прожекцията на място. За деца до 7 г. входът е свободен. 
Повече за филмите и инициативата можете да научите тук: http://zoosofia.eu/ 

 

 


Открита е процедурата за избор на изпълнител на реконструкцията на Западен парк

Процедурата за набиране на оферти за изпълнител на предстоящата реконструкция на Западен парк е официално открита. Поръчката включва изпълнение на строителен проект за възстановяване на Западен парк, който предвижда цялостно обновяване на парка на площ от 530 дка. Проектът е част от Инвестиционен приоритет „Градска среда” към Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Общата стойност на СМР е 10 233 400,00 лв. с ДДС и има включени 10 % непредвидени разходи.

Проектът обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, включващи дейности по ремонт и обновяване на настилките, подмяна на парковото обзавеждане, изграждане на нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура и др., с цел възтановяване на представителния вид на парка, потвърждавайки общоградското му значение, като един от най-големите столични паркове, запазвайки автентичния му характер.

Предвижда се също  изграждане на нови настилки от гранитни плочи, гранитни павета, бетонова настилка и опесъчена настилка, при запазване на съществуващата алейна мрежа с предложение за веломаршрут, изграждане на нова детска площадка с нови детски съоръжения, разполагане на пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели, велосипедни стендове, възстановяване и оформяне на водните обекти, изграждане на ново алейно и декоративно осветление, смяна на осветителни тела с енергоспестяващо, автоматично регулируемо осветление, изграждане на видеонаблюдение, захранване на помпени станции и водни площи, ремонт на техническата ВиК инфраструктура, отводняване на определени площи, изграждане на нова поливна система,  проектиране на ново озеленяване, запазване на съществуващата ценна едроразмерна дървесна растителност, възстановяване на съществуващи цветни площи и изграждане на нови.

Знаковите места в парка са разработени като отделни подобекти:

• Главния вход на парка към бул.“Сливница“ и пространството около него;

• Езерото и алпинеумът на югоизток от главния вход на парка;

• Сух фонтан на мястото на пресичане на двете основни алеи на парка;

• Розариум

• Цветна изложба

• Зелено училище

• Детска площадка

• Пикник кът

• Площадка за кучета и разходка за кучета;

• Пешеходен мост – вход от бул. „П. Дертлиев“

 

Цялата процедура можете да намерите тук: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=66393&companyId=20779

 

 

  

 


Представяне на идеен проект за поставяне на паметник на полк Борис Дрангов

Инициативата за поставяне на паметник на полковник Борис Дрангов предвижда изграждането му в двора на парка на Военна академия „Г.С.Раковски“. Разработен е идеен проект. Приетият от Инициативния комитет идеен  проект е представен в  следните разработки - ІІ-ри Вариант.

 


Кучета-бебета от общинския приют ще участват в „София диша“

За първи бебета от приюта за безстопанствени кучета на ОП „Екоравновесие“ ще участват във фестивала за градска кутлура София диша. По време на събитието, всички желаещи могат да посетят обособеното „кучешко пространство“ в Спортната зона на фестивала в двата дни между.... часа, да се срещнат и разгледат животните. Всеки, който иска да си осинови кученце, ще може да направи това на място, по време на събитието. Осиновяването е безплатно, като е необходима единствено лична карта.

„За нас участието на кучетата на подобни е места е изключително важно. Колкото повече кученцата ни са навън, сред хората, толкова по-голям е техният шанс да бъдат припознати, харесани и осиновени. Целта на ОП „Екоравновесие“ не е да държи кучетата в приюта, а да създава предпоставки колкото може повече от тях да намерят нов дом и семейство, което да ги обича и да им се радва“. Това коментира зам.-кмета по Екология в СО Йоана Христова.

Напомняме, че всички кучета на ОП „Екоравновесие“ са обезпаразитени, ваксинирани, кастрирани и чипирани. Всяко едно от тях притежава паспорт и е освободено от данък за първата година.

От началото на годината осиновените кучета от приютите на ОП „Екоравовесие“ са.....

 

 


Йоана Христова: Ускорихме диалога с бизнеса, за да сме още по-ефективни в зелените решения

„Приветствам всички участници в Осмия зелен форум. Искам да подчертая, че ръководството на Столична община не само приветства всички зелени бизнес инициативи, но работи засилено в ускорен диалог с бизнеса за реализиране на разнообразни екологични проекти в градска среда. Предстои съвсем скоро да ви представим проект, който да регламентира и най-вече да насърчава бизнеса за реализиране на още повече зелени проекти на територията на Столична община“. Това обяви зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова по време на откриването на Зеления бизнес форум, организиран от сп. Мениджър и ЕКОПАК.
Събитието се провежда за 8-ми пореден път, като целта е да инициира активна дискусия по актуални теми, свързани с опазването на околната среда и устойчивите зелени решения. През тази година в Националния зелен форум 2017 участие взеха представители на властта и бизнеса, еко- и научни организации, специалисти по енергийна ефективност и управление на отпадъци, които се обединиха около идеята за развитие на екоиновации и зелена градска среда в България. Te демонстрираха ясна визия и намерение да  работят заедно за намаляването на въглеродните емисии, ефективното управление на отпадъци, дигитализацията и други инициативи за създаване на условия за устойчиво развитие на градовете и опазване на околната среда.


Продължава плановото почистване на реки и дерета в София

Добавихме още 1,875 км към почистените речни корита на река Янешница (0,325 км) в район Кремиковци, река Дзуката (1км) в район Нови Искър, както и на две дерета (0,550км) в район Панчарево (с. Герман и в.з. Бункера).

Плановата програма за почистване на речните корита продължава с река Искър (5км от нея), река Какач (0,6км в район Люлин), река Банска (1,4км) и река Градоманска (0,33км) в район Банкя, река Гнилянска (0,8км), река Габровница (0,76км), река Уршак (0,9км), река Крива река (0,82км) и отводнителния канал в с.Мировяне (1,15км) в район Нови Искър, две дерета в район Панчарево- в с. Кокаляне (0,42км) и в с.Лозен (0,2км), река Старата река (1.4км.) и дере в кв.Бояна (0,15км) в район Витоша.


Четири екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция” на Столична община обработват получени сигнали

Във връзка с обилните валежи придружени с градушки на места над София очакваните количества валежи са около 30 л на кв. м. Най-много валежите са паднали в районите Люлин, Банкя и Витоша. Във всички райони на Столична община има дежурни, които следят обстановката. Нивата на речните корита, които се наблюдават, са в норма.

Четири екипа  на дирекция „Аварийна помощ и превенция” на Столична община продължават работа като обработват получени сигнали за завирявания, паднали клони на дървета. Екипите работят на ул.”Кукуш”, където отстраняват завиряване. Аварийните екипи работят заедно с екипи на Столичната „Пожарна безопасност и защита на населението”, които са отстранили 10 сигнала за завирявания в различни части на София, както и за паднали клони и дървета в с. Требич, с. Житен и др.

В момента градския транспорт се движи по всичките си маршрути. Възстановено е движението по маршрута на автобусни линии 45 и 77 по ул.”Вардар”.

Възложено е на почистващите фирми да следят състоянието на дъждоприемните шахти. Столичен инспекторат контролират дейността на фирмите, ангажирани с почистването на града.

По данни на „ЧЕЗ Електроразпределение - София” без електрозахранване е част от с.Клисура, район Банкя поради локална авария. Екип на дружеството е на място и работи за възстановяване на електрозахранването. На 6 сигнала отреагират аварийни екипи на „Софийска вода”. 


Отворен е новият вход към парка на Военната академия

От днес е отворен новият вход към парка на Военната академия „Г.С. Раковски“, който се намира откъм улица „Хан Омуртаг“. Решението за отварянето му дойде след настояване на живущите в района, както и на самия директор на Академията – ген.Груди Ангелов с подкрепата на кмета на София Йорданка Фандъкова и на районите „Средец“ и „Оборище“. Благодарение на новият вход, вече няма да се налага на желаещите да го посетят да обикалят. 

Паркът на Военната академия „Г.С.Раковски“ е с паркова площ от 100 дка, която е отворена за граждани от 2010 г. Той е предпочитано място за отдих в центъра на Столицата. В парка се провеждат и културни събития на открито, като тази вечер се открива фестивала „Опера в парка“. 


Фотограф: Гео Калев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12 нови речни корита ще бъдат почистени през тази седмица

Нови 2.4 км речни корита на територията на Столична община бяха почистени през изминалата седмица, включително реките Владайска (в централната градска част с последния плануван 1км - от бул. „Сливница” до бул. „Христо Ботев”) и Локорска и Бубляк (в район Нови Искър – 1.4км.).

Благодарение и на благоприятното време и ниските води в речните корита, през предстоящата седмица едновременно ще се почистват участъци на общо 12 реки, дерета и канали, с обща дължина малко над 12 км.

Реките, които ще бъдат обхванати в плановите почиствания са р.Искър (5км от нея), р.Банска (1.4км) и р.Градоманска (с два участъка-330м. в район Банкя), три дерета в район Панчарево с дължина 970м (в с.Герман, с.Кокаляне и в.з. Бункера, р.Янешница-325м.) и река Дзуката (1км. в район Кремиковци), река Гнилянска (800м.)  и отводнителният канал в с.Мировяне (1.1 км. в район Нови Искър), река Старата река (1.4км. в кв.Симеоново) и дере в кв.Бояна (150м в район Витоша).

 

 


От утре започва монтиране на строителната ограда за ремонта на площад „България“ пред сградата на НДК

От утре ще започне подготовка за монтиране на строителна ограда за изпълнение на строително-ремонтните работи на площада пред сградата на НДК. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова.

Пространството известно като площад „България“ е с площ 12.5 дка и предстои да бъде ремонтирано.

Миналата година отделихме тази зона от проекта за ремонта на парка на НДК, с цел необходимост от изграждане на цялостна хидроизолация, посочи също кметът.

Срокът за завършване на обекта е до края на годината, но се очаква да приключи до есента.

Инвестицията е около 5 млн. лева. Ще бъде направена цялостна хидроизолация и ще бъдат монтирани гранитни плочи в два нюанса, така че да се запази вида на парка. Оформят се и стъпала около централния фонтан и ще се реконструира парапетът и бетоновият борд при подлезите.


Почистени са близо 4 км речни корита в централна градска част

Въпреки изминалата дъждовна седмица, бяха почистени още 3800 метра речни корита, в т.ч. река Владайска в централна градска част - от бул. „Акад. Иван Гешов” до бул. „Сливница” (1740м),  река Ракита в с. Пасарел,  район „Панчарево” (1500м), река Желявска в с. Желява (400м) и река Какач - под и след мост на бул. „Ломско шосе” (160м).

Продължава плановото почистване на реките Искър в район «Кремиковци» - 5000м, река Бубляк и река Локорска в район „Нови Искър - общо 1550 м и река Градоманска в район „Банкя”- 100м. Ще се почистят още 1000 м от река Владайска в централната градска част - от бул. „Сливница” до бул. „Христо Ботев”. 

Нови 5140 метра започват да се почистват през тази седмица - река Янешница в с. Яна - 325 м, река Дзуката в с. Чепинци - 1000м, река Банска в район „Банкя” - 1445м, река Стара река в район „Витоша” - 1450м и безименни дерета в с. Кокаляне и с. Герман - съответно 420м и 500м.

Междувременно бе почистен от растителност водния и въздушния откос на язовирната стена на язовир „Суходол-2”, съгласно предписанията на комисия, назначена от областен управител на област София. 

 


Посадиха 80 нови дървета в Северен парк

80 нови дървета от вида бреза, каталпа, магнолия, рустифина, кедър и смърч, бяха засадени в Северен парк вчера. Дирекция „Зелена система“ към СО, съвместно с администрацията на Район „Надежда“, възложиха засаждането като част от проекта за подобряване на облика на Северния парк.


Фандъкова: Осигурихме повече площ за животните в сектор „Хищници“ с ремонта в Столичния зоопарк

Реконструкцията е съгласувана с Европейската агенция за зоопарковете и аквариумите.

Между три и пет пъти повече площ за животните в сектор „Хищници“ осигуряваме с новите шест клетки. Това е първото разширение в Столичния зоопарк, каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова.

Основната цел на реконструкцията е животните да се чувстват добре, а посетителите да имат по-добър достъп. Затова ремонтираме и алеи, осветление и озеленяване.

След разширението и ремонта на местообитанията на Тигър, Пума, Ягуар и Леопард, предстои реконструкция на сектор „Примати“. Реконструкцията е съгласувана с Европейската агенция за зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) и това е важно, за да може нашият зоопарк да се включи в общата мрежа, посочи също Фандъкова.

Преди няколко месеца почистихме езерото, а сега търсим начин да разширим паркинга на зоопарка.

На финалната фаза сме на съгласуване на големия идеен проект за цялостната реконструкция на Столичния зоопарк, като се отразяват коментарите на консултанта от ЕАЗА. В проекта една от идеите на експертите е животните да не се показват по видове, а на географски принцип – ще има зони „Африка“, „Азия“, "Северна Америка“, "Южна Америка", "Български хищници и фауна".

Фотограф: Гео Калев


Цветна фигура с първия такт от "Одата на радостта"

Нови рози се засаждат покрай бул."Сливница"

Цветна фигура с петолинието и първите два такта от "Одата на радостта" -химн на Европейския съюз е направена в парка в ж.к."Дружба" до културния дом "Искър". Изписано е и името на града София.

Във фигурата са засадени цветя и зелени храсти като 600 спиреи, 1000 луницера, 700 сенецио, оформена е геопластика от 100 куб. м почва.


"През последните години София става все по цветна и настоящата идея е в подкреп на стремежа за възстановяване и озеленяване на града" каза кметът на София Йорданка Фандъкова.


Фигурата от цветя може да се свърже с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз.
"Тази година увеличихме средствата за поддръжка на зелената система и
районните кметове получиха средства за поддържане на междублокови
пространства и детски площадки. Още 10 млн. лева инвестираме в изграждане и
ремонт на паркове", каза също кметът Фандъкова.

Предстои подписването на договор с избрания изпълнител за изграждане на парк Въртопо в ж.к."Младост 1". Първият етап включва 8 дка ще започне да се изгражда през август. Предвижда се изграждане на алейна мрежа, изграждане на две детски площадки.


Тази година за лятото в София са засадени 480 000 летни цветя като тагетес, салвия, кана, бегония, петуния. Те са с 60 000 повече от засадените миналата година. В града цъфтят 12000 рози, които са засадени миналата есен по булевардите "Владимир Вазов", "Ботевградско шосе", "Цариградско шосе", "България". Нови рози се засаждат покрай бул. Сливница.


Тази пролет над 1000 дървета са засадени и отделно в Лесопарковата част на Западен парк - 3000 дървета.

Фотограф: Гео Калев


Удължава се срока за представяне на писмени презентации и концепции, във връзка със стратегическо партньорство при стопанисването на общинските приюти за безстопанствени кучета

Столична община допълнително удължава срока за представяне на писмени презентации и концепции, във връзка с предложението за стратегическо партньорство при стопанисването на общинските приюти за безстопанствени кучета, намиращи се в с. Горни Богров и кв. Слатина.

Всички заинтересовани организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устав е предвидена дейност за защита на животните могат да участват, като представят писмена презентация на дейността си, както и писмено разработена концепция за стопанисване на избрания от тях приют, в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, в срок до 15.07.2017 г.

Възможността за самостоятелно или съвместно стопанисване на обектите включва, както подбор и управление на екипа от служители на съответния приют, така и ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета и предоставяне на цялостна грижа за отглеждането им, в съответствие с действащата нормативна уредба и препоръките на Световната здравна организация за прилагане на принципа „кастрирай и върни“.


Обработка за бълхи през месец юни

От утре 13.06.2017г. стартира годишната обработка срещу бълхи на територията на градините и парковете в столицата. Обработките ще се изпълняват по приложените графици, при благоприятни метеорологични условия. Обработките ще се провеждат извършват рано сутрин до 10.00 часа.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Извършват се и допълнителни обработки срещу кърлежите, чиято популация напоследък нараства, поради променливото време.

Съгласно “Наредба №3 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации” на МЗ  публ. ДВ бр. 12/2005г. специализиран контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Обработките в междублоковите пространства ще бъдат съобразени  с косенето на тревните площи и до скоро провежданите обработки там срещу кърлежи. За тези територии ще обявим график допълнително.

 

Списък на обектите в позиция 1

Списък на обектите в позиция 2


"Умни" сензори показват обема на отпадъци в контейнери

На Женския пазар в София е внедрена иновативна система, която следи в реално време какъв е обема на отпадъците и кога подземните контейнери за боклук са пълни. Системата е поставена експериментално, а чрез нея се спестяват близо 20 % от разходите за сметоизвозване. Три пъти на ден системата, която е вградена в подземните контейнери, изпраща данни колко е запълнен всеки един от тях - нещо, което обичайно е трудно за проверка.

Софтуерът може да бъде използван и от гражданите, а чрез него те могат да изпращат и сигнали, ако контейнерът не е в изправност. Заради положителните резултати, системата се тества и при наземните контейнери.

Идеята е да имаме своевременна информация, както ние, така и фирмите, които се занимават със сметоизвозването, за да може от една страна да се оптимизират тези транспортни разходи, а от друга страна да се подава сигнал, за да може да сме по-бързи, когато тези контейнери вече са пълни, каза Йоана Христова, заместник-кмет на София по направление екология.
На представянето присъстваха и заместник-председателят на Столичен общински съвет Николай Стойнев, директорът на Пазари Възраждане Драгомир Димитров, както и зам.-кметът на район "Възраждане" Николай Диков.


 


Зам.-кметът Йоана Христова връчи награди за най-зелена община

Зам.-кметът по eкология в Столична община,  Йоана Христова връчи наградите в категория „Обществени организации, общини и държавни структури“ на конкурса „Най-зелените компании в България“, организиран от B2B Media в Деня на околната среда вчера. Победител в оспорваната надпревара в тази категория беше община Стара Загора. Второто място беше отредено за екологичните усилия на Българската хранителна банка, а на трето място журито постави „Столичен Електротранспорт“.

„Както днес, в Деня на околната среда, така и всеки останал ден, все по-важно за всички нас и като граждани, и като институции, и като бизнес,  е да вършим ежедневните си задължения с мисъл за околната среда. Тези награди изваждат именно тези „зелени усилия“ напред, показвайки, че това е нещо, което никак не е трудно, но пък е изключително важно. Вярвам, че когато говорим за околна среда добрата връзка между институциите, и гражданите и бизнесът е от изключително значение, затова още веднъж – приветствам всички участници и се надявам, че с годините броят им ще расте“. Това каза по време на връчването Христова.


Премахват опасни дървета в лесопарка на Борисовата градина

Във връзка с влошеното физиологично състояние на дървесната растителност в лесопарк „Борисова градина“ предстои премахване на сухи и опасни  дървета по периферията на лесопарка, граничеща с бул. „Стоян Михайловски“ и бул. „Симеоновско шосе“,  както и по вътрешните  алеи.  Направен е оглед, експертна оценка и е издадено разрешение за премахване  от  дирекция „Зелена система“.


Стартира кампанията на Столична община за затревяване на кални точки

В неделя стартира кампанията на Столична община за затревяване и зацветяване на т.нар. „кални точки“. С помощта и на доброволците от Gorata.bg, експерти от „Зеленa системa“ към СО и Столичния инспекторат обработиха няколко декара в кв. Света Троица, по покрай ул. „Цар Симеон“. В рамките на кампанията през месец юни предстои да бъдат затревени малко над 100 дка в различните райони на Столицата. За по-големите площи събитията ще бъдат отворени за участието на доброволци, а по-малките терени ще бъдат обработени по разпореждане на районните администрации.
„Инициативата ни е свързана с изпълнение на приоритетите ни за превръщането на София в още по-зелен град. Затревяването на т.нар. „кални точки“ е важно, не само от есетическа гледна точка, но и заради това, че използвани най-вече за паркинги, при влизане и излизане от тези терени, колите разнасят кал и пепел, която замърсява, освен околните улици, така и въздуха. Това, което беше свършено в неделя и най-вече желанието, с което се включиха доброволците, ни показва, от една страна – че сме на прав път с тази инициатива и от друга – че софиянци имат желание да участват и да дават от себе си. Не трябва да забравяме, че когато говорим за поддържането на околната среда, именно това участие на всички, които живеят в нея с малки отделни действия, е от изключително значение.“ Това коментира зам.-кметът по Екология в Столична община Йоана Христова.
Повече за кампанията и предстоящите доброволчески инициативи, можете да следите и на страницата във Фейсбук на направление „Зелена система, екология и земеползване“ при СО – „Зелени решения за София“.


 


Приключи почистването на Перловската река

Изцяло приключи почистването на река Перловска в централна градска част. Общата дължина на почистеното трасе е 2840 м. Така общата дължина на речните корита на територията на Столична община, почистени в рамките на пролетната кампания тази година, е 21 км.

В рамките на плановото почистване на речни корита, продължава почистването на още 10 км от реките Владайска (в централна градска част от бул. „Акад. Иван Е. Гешов” до бул. „Христо Ботев”), р. Искър (в район Кремиковци), р. Ракита (в с. Пасарел, район „Панчарево”) и р. Бубляк (в с. Локорско, район „Нови Искър”).

През тази седмица ще започне почистването на нови общо 660 м от реките Желявска (в с. Желява, район „Кремиковци”), р. Какач (под и след мост на бул. „Ломско шосе”, район „Връбница”) и р. Градоманска (кв. Градоман, район „Банкя”).

Напомняме, че кампанията по почистване на речните корита през 2017 г. ще продължи до месец ноември и ще обхване общо 95 км речни корита, с финансовата подкрепа на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.


В неделя стартира кампанията по затревяване на 100 дка „кални точки“ в Столицата

Кампанията по затревяване на над 100 дка „кални точки“, идентифицирани на територията на Столична община, ще стартира в неделя, 4 юни от 10 часа в кв. Света Троица, на ъгъла на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Димитър Петков“ (до пазара за цветя).

Събитието е първото от серията инициативи, в които предстои по график, в рамките на месец юни, да се затревят и зацветят безстопанствени площи на територията на Столична община. За озеленяването на по-големите терени общината ще се обърне за съдействие и към доброволците от Gorata.bg, а за по-малките ще се погрижат екипите на районните кметове, със съдействието на Столичния инспекторат.

„С тази кампания планираме до края на юни да затревим над 100 дка площи, повечето от които в момента са нерегламентирани паркинги. Площите ще бъдат прекопани, ще се посадят тревни смески и храсти и ще се добави компост от площадката за компостиране „Хан Богров“, ще бъде осигурена и водоноска, с която да се поливат посевите. Ангажимент на районните кметове ще е тези площи да бъдат оградени с кашпи или колчета, така че да се предотврати превръщането им отново в паркинги“. Това каза зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова.

Повече информация за доброволческите инициативи по затревяване, можете да намерите в страницата във Facebook на направление „Зелена система, екология и земеползване“ в СО, която се казва - Зелени решения за София.


През месец юни в седем района на столицата ще има мобилен пункт за отпадъци

Първият Мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци е за райони „Средец“ и „Сердика“ на 5 юни 2017 /понеделник/, от 8.30 до 14.30 часа.
Пунктът ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5 – на паркинга пред Столичен инспекторат.
Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда и действията на всеки един от нас за нейното опазване имат значение и допринасят за една по-чиста Планета.
За тридневната кампания 22-24 юни ще получите подробна информация.
Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за шеста поредна година.
Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 
График на Мобилния събирателен пункт за 2017 г. и информационна листовка.

ГРАФИК

ЛИСТОВКА


Инспектори на велосипеди ще следят за реда и чистотата

Инспектори на велосипеди ще следят за реда и чистотата в столичните паркове.
От днес служителите на Столичния инспекторат, които следят за реда и чистотата в Борисовата градина   ползват велосипеди. Така по ефективно ще следят за нарушения на столичните наредби, свързани с чистотата, неправилното паркиране и извършването на нерегламентирана търговска дейност. 
Велосипеди ще ползват и инспекторите от районите „Триадица“, „ Оборище“, „ Средец“ и „Слатина“  в ежедневния си  текущ и превантивен  контрол. Инспекторите, контролиращи реда и чистотата в останалите паркове, градини и райони също така ще започнат да използват  велосипеди. Столичният инспекторат използва и електрически автомобил за ежедневен контрол в централната градска част. 


Фандъкова участва в обществен форум за Зелена София

Как да изградим по-устойчив и атрактивен град с проактивна стратегия за градско планиране и мобилност
Създаването на зеленият и устойчив град започва с правилното устройствено планиране. Предизвикателството, пред което ние сме изправени е да намираме баланса между предприемачите, проектантите и активното гражданско общество, като най-силните и легитимни инструменти затова са законодателството и градоустройствените регламенти, тоест плановете. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на Обществен форум за зелена София Как да изградим по-устойчив и атрактивен град с проактивна стратегия за градско планиране и мобилност” в присъствието на Н.Пр.Посланика на Франция Ерик Льобедел, главният архитект на София – арх.Здравков. Събитието се организира съвместно от Френски културен институт с участието на френски експерти в областта на градското планиране като Ерик Жан-Баптист, урбанист и заместник-директор на общинската дирекция по градско планиране на Париж. 
Затова миналата година общинският  съвет възложи изработването на Визия за развитие на София в един по далечен хоризонт - до 2050 година. Необходимо е да отговорим на актуалните въпроси - къде да разположим бъдещото сити на София, то едно ли да е, как да съхраним най-ценното за нашия град,  планината и достъпа до нея, как да решим конфликта между собствениците на възстановени имоти в комплексите, изградени през 70-те и 80-те години и собствениците на апартаменти в тях. В дългосрочен хоризонт ние трябва да решим как искаме да развиваме София - като компактен и устойчив град или разпръснат град. 
Разчитаме на международния опит в това ни усилие, за промяна на града и превръщане на центъра като исторически и пешеходен с максимално запазване духа на стара София. Затова поканих екипа на световно известния датски урбанист Ян Геел, който до октомври да представи своя анализ за центъра на София. Разчитам и на огромния френски опит в областта на градското планиране, за да променим приоритетите, както и на сътрудничеството ни с парижкия район Маре в опита за опазване на историческите градски зони, каза също Фандъкова. 

ПРОГРАМА

Фотограф: Йордан Симеонов


Столична община затревява 100 дка „кални точки“

Предстои затревяване на над 100 дка „кални точки“ идентифицирани на територията на Столична община. Кампанията ще стартира на 4 юни в район Възраждане и ще обхване по график всички райони, чийто кметове са заявили площи при предварителното проучване и „картиране“ на площите. За затревяването на по-големите площи общината ще се обърне за съдействие към доброволците от Gorata.bg, а за по-малките ще се погрижат екипите на районните кметове, със съдействието на Столичния инспекторат.

„С тази кампания планираме до края на юни да затревим над 100 дка площи, повечето от които в момента са нерегламентирани паркинги. Площите ще бъдат прекопани, ще се посадят тревни смески и храсти и ще се добави компост от площадката за компостиране „Хан Богров“, ще бъде осигурена и водоноска, с която да се поливат посевите. Ангажимент на районните кметове ще е тези площи да бъдат оградени с кашпи или колчета, така че да се предотврати превръщането им отново в паркинги“. Това каза зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова.

Повече информация за доброволческите инициативи по затревяване, можете да намерите в страницата във Facebook на направление „Зелена система, екология и земеползване“ в СО, която се казва - Зелени решения за София.


Над 3 км са почистените речни корита през изминалата седмица

Нови 3 км речни корита бяха почистени през последната седмица на територията на Столична община. Дейностите обхаванаха 1250 км от река Владайска в централната градска част (от бул. Христо Ботев до пл. Сточна гара), 980 м от река Какач (от метростанция „Обеля” до бул. „Ломско шосе”) и 1500 м от река Банишка в район „Витоша”.

Кампанията по почистване на речни корита продължава с дейности по почистването на река Искър в район Кремиковци, река Перловска в централната градска част, река Подгумерска в район Нови Искър и 5-те отводнителни канала в с. Долни Богров.
Нови 3 обекта стартират в рамките на предстоящата седмица и това са почистванията на реките Ракита (1500 м от нея), дерето по ул. „Момин камък” в с. Пасарел, район Панчарево (100 м), река Какач - под и след мост на бул. „Ломско шосе” (150 м). Предстои и извършавне на уборка на 9 броя водостоци по Южната дъга на Софийски околовръстен път.


Започват Дните на доброволчеството

На 19 май 2017, петък, от 10,00 часа пред Софийската градска художествена галерия /ул. „Ген. Гурко“ №1/ ще бъде даден старт на Дните на доброволчеството – пролет 2017.

Дните на доброволчеството ще бъдат открити от Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация Bcause, Красимира Чемишанска, президент  на Американска търговска камара в България, Биляна Генова, директор на Дирекция „Култура“ на Столична община и Мартина Стронг – заместник-посланик на САЩ в България.

Дните на доброволчеството са съвместна инициатива на Фондация BCause и Американска търговска камара в България, която цели насърчаването на доброволчеството на работното място. Пролетното издание през 2017 г. се провежда с партньорството на Дирекция „Култура“ на Столична община и ще бъде посветено на културните и образователни институции и научни центрове – библиотеки, музеи, галерии, читалища.

Очаква се близо 250 души да отделят един работен ден – 19 май, в полза на обществени каузи в областта на изкуството и културата, а техните работодатели да подкрепят желанието им за доброволен труд и да инвестират средства в необходимите материали – бои, четки, ръкавици, чували и пр.

От 2008 г. са проведени 13 издания на Дните на доброволчеството, в които участваха 4000 доброволци – служители в български и международни компании. Със съдействието на своите работодатели, те са дарили 17 000 часа труд и над 40 000 лева за материали в полза на 80 организации-домакини – музеи, библиотеки, училища, социални институции, дневни центрове за хора с увреждания, природни паркове и др.

Повече информация може да намерите на http://www.bcause.bg/daritelstvo/news-giving/286-katalog-dni-na-dobrovlochestvoto-prolet-2017.html.


Фандъкова: Започнахме планово почистване на речното корито на река Искър

Тази година почистваме общо 75 км речни корита на реки

Започнахме почистването и осигуряване на проводимостта на 5 км от река Искър, в участъка от моста на „Чепинско шосе“ до корекцията на летище София. Преди две години направихме аварийно почистване на реката и контролирано изпускане на язовир „Искър“. Тази година почистваме общо 75 км речни корита на реки, които преминават през територията на Столична община. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на място.

Почистването на 5 км участък ще приключи през октомври.

Изпълнението на програмата за планово почистване тази година започнахме на 20 март и до момента са почистени 9 км. Работи се също и на участъци от реките Владайска и Перловска в централната градска част, р. Подгумерска в район „Нови Искър“, р. Какач в район „Връбница“, р. Банишка в район „Витоша“ и отводнителни канали в район „Кремиковци“. За тази година осигурихме от общинския бюджет 1 700 000 лева за дейността, с които ще се почистят и ще се осигури проводимостта на водата в над 100 участъка от речни корита с дължина около 75 километра.

Столична община разполага с първата система за денонощно наблюдение на нивата на реките и за ранно предупреждение. Създадохме организация за денонощно наблюдение на водните нива на речните корита на територията на общината. Водните нива се наблюдават чрез системата за ранно предупреждаване и прогнозиране при опасност от наводнения, извършват се и огледи на място от районните администрации.

Фотограф: Гео Калев


Столичани все повече изхвърлят разделно опасните си битови отпадъци

За 4 години са предадени над 12 тона опасни отпадъци в мобилната система за събиране на отпадък в Столична община

През 2016 г., сме спестили 4 тона опасни отпадъци на природата, само заради предадените от гражданите опасни отпадъци. Откакто Столична община поддържа мобилната система за приемане на опасните отпадъци – от 2012 г., общият брой на опасните отпадъци, които са събрани на територията на Столична община са 12 тона. Това ни показва колко малко е нужно, за да можем да имаме екологосъобразно поведение. Надяваме се тази положителна тенденция на интерес към отделянето на опасните битови отпадъци да продължи, така че постепенно да се превърне в трайно отношение към природата и в част от навиците ни, които ще предадем и на децата си. Това подчерта зам.-кметът по екология Йоана Христова днес, по време на посещение на мобилния пункт за събиране на опасни отпадъци в кв. Възраждане.

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започва прилагането на изцяло нова за страната ни Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци, включително живак и живаксъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали и лекарства с изтекъл срок на годност, се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт, чието разположение се реализира по предварително обявен график – (http://www.balbok.com/upload/document/20170104-GrafikMobilenPunkt_2017_za-listovka.pdf).

През месец юни, мобилната система ще приема опасни битови отпадъци на ул. Париж №5 от 8:30 до 14:00 часа.

По време на събитието днес, екипът на Столична община беше отличен и с Грамота за това, че е първата община, която изгражда и поддържа мобилна система за събиране на опасен битов отпадък. Приложеният в България иновативен подход при Системата за събиране на опасни битови отпадъци включва сортиране на отпадъците по видове и по кодове в момента на приемането им. Прилагането на Системата гарантира отделянето на опасните от общия поток битови отпадъци и значително намалява риска за здравето на хората, риска от инциденти, нарушаването на организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.


Йоана Христова откри международната конференция на Европейската асоциация на озеленителите

Озеленяването е приоритет в работата на Столична община, не само през 2017 г., но и в следващите няколко години. За нас е много важно да инвестираме в посока увеличаване на броя и подобряване на качеството на зелените площи – както в парковете и градините, така и в междублоковите пространства и по този начин да спомогнем за подобряване качеството на живот на хората, осигурявайки места за отдих, спорт и почивка. В последните два месеца, откакто времето ни позволява, на различни места в София бяха засадени над 6000 дървета, храсти и цвета. Озеленяването ще продължи, ще продължат и плановите ремонтни дейности на парковете пред НДК, в парк „Въртопо“ и „Западен парк“. Това обяви зам.-кметът по eкология София Йоана Христова, по време на откриването на международната конференция на Европейската асоциация на озеленителите.

През тази година конференцията на Европейската аосицаиция на озеленителите, чийто член е и Асоциацията на професионалните озеленители в България, е посветена на обмяната на опит и идеи от страната и чужбина при изграждане на зелени градски инфраструктури – паркове, градини, улично озеленяване, вертикално и покривно озеленяване и др. В контекста на предстоящото председателство на Бъглария на Съвета на Европейския съюз, по време на форума ще бъде обърнато сериозно внимание и на изменението на климата, загубата на биологичното разнообразие, влиянието на ефективната зелена система върху здравето на обществото и възможните похвати и решения за справяне с тези проблеми.

 

 


Фандъкова: Столична община въведе управленска иновация в сферата на сигурността и превенцията

Техническо оборудване, което се използва при борба с различни природни бедствия, получава общинското звено за аварийно-спасителна дейност


Техническо оборудване, което се използва при борба с различни природни бедствия, получава общинското звено за аварийно-спасителна дейност и доброволното формирование на Столична община. 
Техниката е получена като дарение в рамките на сътрудничество между Конфедерация Швейцария, ГД Пожарна безопасност и защита на населението и Националното сдружение на общините в България. Дарението се осъществява на базата на сътрудничеството между България и Конфедерация Швейцария и по конкретно между структурите, отговорни за защита на населението при бедствия и аварии. 
Столичната община е първата, която сформира доброволно формирование и специално аварийно-спасително звено, което с решение на Столичен общински съвет е част от дирекция "Аварийна помощ и превенция". 
Управленска иновация въведе Столична община в областта на аварийно-спасителната дейност и превенцията със създаването на първото звено за аварийно-спасителна дейност и доброволно формирование. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при предаване на техниката в присъствието на главен комисар Николай Николов - ГД Пожарна безопасност и защита на населението, Даниел Панов, председател на НСОРБ и кмет на Велико Търново, Бено Бюлман - директор на Федералната служба по защита на населението на Конфедерация Швейцария. 
Сътрудничеството с Конфедерация Швейцария е много важно, каза гл.комисар Николов. По думите му това не е сътрудничество само на техническо дарение, а голямата идея е реализиране на модел за обмяна на опит, като освен на национално ниво се предвижда подписване на споразумение за сътрудничество между Столичната дирекция за пожарна безопосност и защита на населението и дирекцията в Берн. 
Дарението, доставено от Швейцария, включва компресори за извършване на спасителни дейности, отводняване и разбиване, моторни триони, шлангове за гасене, пробивни триони и др. Специализираната техника се използва при различни аварии като наводнения, пожари, земетресения. 
Аварийно-спасителното звено на Столична община извършва основни дейности при усложнени метеорологични и пътни условия (обилен снеговалеж, обилни валежи и др.), превантивна работа чрез следене в реално време на нивата на реките на територията на Столична община, наблюдава системата за превенция на горски пожари, която е изградена на територията на Столична община, както и различни други дейности. Помага след наводненията в Скопие, Мизия. 
Доброволното формирование на Столична община включва 66 души, които са преминали основно обучение. Екипи участваха при погасяването на големите пожари, възникнали на територията на парк "Витоша" - местността "Бистришко бранище", местността "Меча поляна", над с. Подгумер и над с. Локорско.


Успешно завърши осиновителската кампания на Екоравновесие „Подари си приятел“

С общо 16 осиновени кучета завърши кампанията „Подари си приятел“, организирана от ОП „Екоравновесие“ и Столична община, която протече в три поредни недели в Sofia Ring Mall.

„Много са позитивите от тази кампания, но едно от най-важните сред тях е позитивизъмът, с който бяха въприети нашите кучета. Чрез тези акции ние целяхме точно това – да изведем животните от приюта и да ги покажем, така че широката общественост да се убеди, че нашите кучета са здрави, добре гледани и биха били идеални домашни любимци“. Това коментира след инициативата зам.-кметът по екология в Столична община Йоана Христова.

Кампанията „Подари си приятел“ ще продължи и в следващите месеци с последващи инициативи на открито, като повече информация за тях може да бъде намерена на сайта на ОП „Екоравновесие“ – www.ecoravnovesie.com.


Йоана Христова е част от журито на наградите “Най-зелените компании в България”

„За мен е чест да бъда част от журито на тези награди. Ползотворната връзка между общината и бизнеса при реализирне на успешни и значими екологосъобразни проекти е от изключително значение. Бизнесът има възможността да допълва усилията на общината и да надгражда, а общината е тази, която от своя страна трябва да създава максимално подходящи условия за това бизнесът да е достатъчно мотивиран да го прави. Факт е, че благодарение на координирани и целенасочени общи усилия заедно можем да постигаме по-бързо целите, които всички ние бихме искали да имаме – по-злелен град, по-красиви градски пространства, по-чиста околна среда. В тази връзка очаквам с нетърпение участието най-добрите зелени кампании, реализирни от бизнеса през последната година и се надявам, че броят на тези кампании ще нараства с всяка следваща година“. Това коментира зам.-кметът по eкология в Столична община  Йоана Христова пред медии, във връзка с предстощите награди „Най-зелените компании в България“, организирани за седма поредна година от B2B Media.

Кампанията по набиране на кандидатури в различните категории, е отворена до 25 май 2017 г., на сайта www.green.b2bmedia.bg/, а церемонията по награждаване на „Най-зелените компании в България“ е 5 юни.

 


Продължава плановото почистване на речни корита

И през тази седмица продължава плановото почистване на речни корита на територията на Столична община с близо 2.4 км речни корита (р.Банишка в район „Витоша” и отводнителните канали в с. Долни Богров). Започва почистването на реките Стубела в район „Красна поляна”, Какач, от метростанция „Обеля” до бул. „Ломско шосе” и дере «Планинец» в район «Витоша”. Междувременно беше завършено почистването на река Суходолска в райони „Илинден” и „Надежда” с дължина 560метра, както и на коритото на река Владайска в район „Витоша”, с дължина 800 метра.


Над 300 доброволци се включиха в акцията по озеленяване на Зоопарка

Повече от 300 доброволци се включиха в акцията по озеленяване на Зоопарка на 1 май, чрез засаждане на дървета, храсти и почистване на ненужната растителност. В рамките на инициативата беше обособен защитен дървесен пояс по оградата до Западния вход, беше насадена допълнителна растелност в новата клетка на сибирския тигър и беше засадена красива декоративна растителност покрай новите алеи в парка.

„За мен е изключително удоволствие да посрещна толкова много млади хора, които са отделили от времето си в почивния ден и са дошли, за да ни помогнат да направим зоопарка още по-зелен. Ние вече сме стартирали различни инициативи, така че той да е още по-красив и уютен, както за животните, така и за посетителите. Почистихме голямото езеро, а сега сме близо до финала на прокета за изграждане на нови клетки за хищните котки, чието откриване предстои съвсем скоро. Планираме да кандидатстваме и по проект за закупуване на компостираща инсталация, чрез която да оптимизираме биоотпадъците, така че да ги превръщаме в компост и евентуално – в ток. Всички планове обаче, ще се случват още по-бързо и с по-видим резултат, когато ги правим заедно. Затова – още веднъж, голямо благодаря на всички добворолци и на дарителите ни от Фондация 77, които осигуриха дърветата и храстите за засаждането днес“. Това каза директора на Столичния зоопарк Добромир Бориславов при откриването на акцията.

В рамките на инициативата в понеделник бяха засадени общо над 400 различни вида дървета и храсти – червен дъб, дървовидни ружи и японски дюли.


8 нови кучета намериха нов дом през втория ден на кампанията „Подари си приятел”

8 кучета от общинския приют в с. Горни Богров намериха свои нови семейства по време на втория ден от акцията на ОП „Екоравновесие“, Столична община и столичния Sofia Ring Mall в неделя. Кампанията ще продължи и на 7 май, когато отново от 12:00 часа, всички желаещи ще могат да се запознаят с кучета от приюта, да ги разходят и ако проявят желание – да ги осиновят. Процедурата по осиновяването е облекчена и то се реализира с попълване на документи на място единствено срещу данните от личната карта на новия собственик.

„Изключително сме доволни от хода на съвместната ни инициатива. Радваме се, че благодарение на интереса и на медиите, успяваме да покажем на максимално широк кръг от хора колко хубави са нашите кучета. Освен хубави и добри, те са ваксинирани, обезпаразитени и чипирани, така че веднага могат да станат пълноценни домашни любимци. Осиновяването от нашия приют е напълно безплатно, процедурата е лесна и бърза и целта ни е повече кучета максимално лесно да намерят свой нов дом“. Това коментира директорът на ОП „Екоравновесие“ Веселин Асенов.

Освен нов домашен любимец, в рамките на кампанията всички основители получават и по 18 кг суха храна за кучето, предоставена от хотела за кучета в мола.

 


Садим дървета в зоологическата градина на 1 май

Столична община ще отбележи Деня на труда - 1 май с мащабно засаждане на дървета в Столичния зоопарк. Инициативата е отворена за доброволци и е продължение на активностите по озенияване, които бяха водеща част от кампанията за пролетното почистване „София чисти“.

Всички желаещи са поканени да се включат в озеленяването на зоопарка от 10 часа на 1 май. Дърветата са предоставени безвъзмездно от Фондация 77.

„Решихме да използваме почивния понеделник, за да озеленим Зоопарка. Каним всички приятели на парка да се включат към нас и заедно да го направим още по-зелен и красив. Всички, които са посетили зоологическата градина в последния месец, със сигурност са забелязали промяната там – изчистихме голямото езеро там, оправихме централните алеи и в момента сме почти накрая на изграждането на новите клетки хищните котки. По стореното през последния един месец се убедихме, че заедно можем повече, затова и се обръщаме към всички желаещи да се включат към нас и така по-бързо и по-лесно да направим това място още по-приятно за отдих и разходки“, коментира инициативата зам.-кметът по Екология Йоана Христова.

 


Над 11 000 доброволци се включиха в тазгодишното Пролетно почистване „София чисти“

Над 11 000 доброволци са участвали с различни дейности в тазгодишното Пролетно почистване „София чисти“, организирано от Столичния инспекторат с подкрепата на Столична община. Това стана ясно по време на официалното закриване на кампанията, което се състоя в градинката пред Народния театър, поднесено под формата на концертен поздрав към софиянци и гости на столицата от Софийския духов оркестър.

Благодарение на действията на лица и фирми, в рамките на „София чисти“ са почистени общо над 1800 декара градинки, детски площадки и междублокови пространства. Извозени са 6 800т зелени отпадъци на депото за компостиране към Общинското предприятие за третиране на отпадъци, както и 4 800 т. Едрогабаритни отпадъци. В рамките на месец прил са измити малко над 3000 дка улици и булеварди на територията на Столична община.

„Най-важният резултат от тази кампания, обаче, е че провокирахме интереса и активността на столичани и затова ще продължим с общите инициативи и след нея. Още на 1 май от 10 часа каним всички доброволци да се включат и заедно да засадим нови дървета в Зоологическата градина. Ще продължим с допълнителни акции и в Парк Врана, и в приюта за безстопанствени кучета в с. Горни Богров, така че да не губим инерция и енергия и да продължаваме все така заедно да подобряваме средата, в която живеем“, каза на закриването на кампанията зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова.

За първи път в тазгодишното издание на кампанията бяха използвани и социалните медии за популяризиране на инициативите. Анализът показва, че различните публикации от страницата на кампанията във Фейсбук „София чисти“ са достигнали до общо над 400 000 души, като на дневна база посланията са достигали до над 14 000 потребители.

 


Пейки със слънчеви панели поставиха в район „Оборище“

Във връзка с отбелязване празника на Район „Оборище“ през месец април на територията на района бяха поставени енергийни пейки, които да служат за отмора и забавление на граждани и посетители.

Пейките са с вътрешно вградени слънчеви панели, които събират енергия през деня, а вечер излъчват мека светлина създавайки уютна атмосфера. Съоръженията се свързват със земята чрез пружини, които позволяват пейките да се люлеят.

Пейките са позиционирани в Парк „Заимов“, а също и в междублоковото пространство на район „Оборище“ и детските площадки на ул. „Буная“, ул. „Султан тепе“, ул. „Калиманци“ и ул. „Черковна“, ул. „Панайот Волов“ и в двора на Църквата „Св. Мчца Параскева“. Инициативата бе осъществена с помощта на партньори и спонсори.

В район „Оборище“ на 24 и 25 април се проведоха тържествата по случай неговия празник. Началото бе поставено на 24 април с шествие по бул. „Янко Сакъзов“ и тържествено поднасяне на венци и цветя на паметника на Васил Левски. Това се случи под съпровода на Представителният духов оркестър на Сухопътните войски с диригент майор Анатолий Димитров, а участие в него взеха ученици от СМГ „Паисий Хилендарски“, граждани и екипът на районната администрация.

Празникът продължи с концерт на открита сцена в парка „Заимов“ с участието на Духовия оркестър на I АЕГ и НЧ „Д-р Петър х. Берон“ с ръководител Николина Ангелова и Мажоретния състав при I АЕГ с ръководител Даниела Икономова. Посетителите на парка имаха възможност да се насладят и на прекрасните танцови изпълнения на участниците от клуб за спортни танци „Финес“ при НЧ „Д-р Петър х. Берон“ с ръководител Ина Ичева, клуб по народни танци „Хоп троп“ и детски балет Déjà vu. Проведоха се ателиета, открити уроци по балет, народни танци и спортове.

В Столична библиотека на пл. „Славейков” № 4 бе открита Пролетната изложба  на детското и ученическото творчество, представяща творби на ученици от I Английска езикова гимназия, 1 СУ "Пенчо Славейков", 112 ОУ "Стоян Заимов", 129 ОУ „Антим I“, НЧ "Алеко Константинов 1897" и НЧ „Цанко Церковски 1946“. 


Стартира процедурата за кандидатстване по Програма „Зелена София“ за 2017 г.

На страницата на Столична община в раздел „Околна среда“ в рубриката „Програми и проекти“ са публикувани документите за кандидатстване по Програма „Зелена София“ за 2017 г.

Програмата има за цел активното гражданско участие в изпълнение на проекти за  подобряне и облагородяване на пространства от зелената система на територията на Столична община. Програмата подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи общинска собственост като предоставя безвъзмежно на регистрирани етажни собствености, неправителствени организации и читалища на дървесна и храстова растителност, цветя, паркова мебел, материали и инструменти за ремонт и поддържане на облагородените пространства.

Чрез съчетаване на гражданските идеи и активност и подкрепата на Столична община Програмата е насочена към подобряване на условията за живот и отдих на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали, подкрепа на местните инициативи и доброволчество, повишаване качеството на живот и социалното общуване.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в деловодстванта на районните администрации, на територията на които ще се изпълняват конкретните проекти е  до 17,00ч. на 29 май 2017 г.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване на адрес: Зелена София


Продължава плановото почистване на речни корита на територията на Столична община

Започна почистването на река Суходолска в участък от 410 метра преди мост на ул. „3020” и при ж.п. мост в ж.к. „Надежда-1” с дължина 150м. Почистват се още два участъка от отводнителни канали в с. Долни Богров с обща дължина 930м.

Отстранени са два броя дървета (едно паднало и едно опасно наклонено) от реките Новачица и Суходолска. През изминалата седмица са почистени още 950метра от отводнителните канали в с. Долни Богров.

Продължава почистването на река Банишка (1500м в участък от ул. „198” до Софийски околовръстен път) и река Владайска (800 м в участък от пл. „Сред село” до ул. „Бойница”, кв. Княжево).

Предстои осигуряване на проводимостта на водата на река Какач, в участък от метростанция „Обеля” до бул. „Ломско шосе” с дължина 980м.


Кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства на откриването на фестивала за дигитална икономика и технологии Webit.Festival

На 25 април 2017г. от 9.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще участва в откриването на събитието за дигитална икономика и технологии Webit.Festival, което ще се проведе в София тех парк, сграда „Джон Атанасов“.

Кметът на София Йорданка Фандъкова ще бъде говорител и ще изнесе презентация в панела Smart Cities Summit, който ще започне в 11.00 часа.

На събитието ще присъства Ермано Санчес Руиво – съветник на кмета на Париж Ан Идалго, проф.Флавия Марцано – общински съветник, Рим, Любо Бешлич – кмет на Мостър, Мосна и Херцеговина, Ван Ганг – министър на науката и технологиите на Китай и др. Ще присъстват и кметовете на Бургас Димитър Николов, на Габрово – Таня Христова, на Стара Загора – Живко Тодоров, на Ловеч – Корнелия Маринова.

На 25 и 26 април фестивалът ще събере в София Тех Парк 4806 посетители от над 90 държави, а повече от 300 лектори ще споделят безценен опит от водещите световни компании. Събитието се провежда под патронажа на президента Румен Радев, кмета на София Йорданка Фандъкова и Европейската комисия.

Програмата включва 12 паралелни конференции, засягащи теми, като маркетинг и иновации, мобилност, умни градове, дигитална трансформация, финансови технологии и блокчейн, големи бази данни и облачни услуги, киберсигурност и безопасност на личните данни, здравеопазване, интернет на всичко, софтуерно разработване и лидерство в дигиталната икономика.

Сред лекторите ще срещнете представители на Fortune 500 компании, топ брандове, политици, създатели на едни от най-иновативните бизнеси и най-интересните стартъпи не само в региона, а и в целия свят.

Тази година, Webit.Festival събира най-добрите 100 от близо 2500 кандидатствали стартиращи компании, които ще се надпреварват за инвестиция от €200 000 в състезанието Founders Games.

Архитектурният хакатон Elevated Habitat V1.0 ще потърси иновативна концепция за трансформацията на покривното пространство на Дом на културата “Средец”. Инициативата е част от отбелязването на десетата годишнина от членството на България в Европейския съюз.

Webit ще раздаде годишните си награди за най-добрите бизнес модели и иновации, развитие на дигиталната икономика, политически и управленски инициативи за успешно интегриране на технологични решения и подобряване на качеството на живот на хората.


Стартира процедурата за кандидатстване по Програма „Зелена София“ за 2017 г.

На страницата на Столична община в раздел „Околна среда“ в рубриката „Програми и проекти“ са публикувани документите за кандидатстване по Програма „Зелена София“ за 2017 г.

Програмата има за цел активното гражданско участие в изпълнение на проекти за  подобряне и облагородяване на пространства от зелената система на територията на Столична община. Програмата подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи общинска собственост като предоставя безвъзмежно на регистрирани етажни собствености, неправителствени организации и читалища на дървесна и храстова растителност, цветя, паркова мебел, материали и инструменти за ремонт и поддържане на облагородените пространства.

Чрез съчетаване на гражданските идеи и активност и подкрепата на Столична община Програмата е насочена към подобряване на условията за живот и отдих на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали, подкрепа на местните инициативи и доброволчество, повишаване качеството на живот и социалното общуване.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в деловодстванта на районните администрации, на територията на които ще се изпълняват конкретните проекти е  до 17.00ч. на 29 май 2017 г.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване на адрес

https://www.sofia.bg/web/guest/green-sofia-projects-02/-/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2017?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fgreen-sofia-projects-02%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WfIJvLd31n43%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3


3000 нови дървета бяха посадени в гората на Западен парк

В рамките на Пролетното почистване и по повод Международния ден на Земята, в събота бяха посадени 3000 дървета в лесопарка на Западаен парк. Събитието беше организирано по инициатива на Столична община, със съдействието на доброволци и дарители от Фондация 77, които осигуриха фиданките – смърч и дъб.

„С тези 3000 дървета подновяваме гората в Западен парк. Тази инициатива е част от доста мащабното залесяване, което правим в последния месец на различни места в Столична община и което планираме до продължим и занапред, докато времето ни позволява. Искам да благодаря на всички доброволци, които се включват в инициативите ни по засаждането, които отворихме за участие и на граждани. Специални благодарности и към Фондация 77, които осигуряват фиданките и помагат плановете ни да се случват още по-бързо.“ Коментира зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова.

 


„Подари си приятел“ стартира с две осиновявания на безстопанствени кучета още в първия час

Вчера Столична община и ОП „Екоравновесие“ дадоха официален старт на инициатива, в рамките на която в три последователни недели (23-30 април и 7 май) кучета от общинския приют в с. Горни Богров ще бъдат настанени в Sofia Ring Mall и предоставени на всички желаещи за разходка на място или осиновяване. Събитието беше посетено от над 500 души, като още през първия час две от кучетата намериха своите нови стопани.

„Чрез тази инциатива искаме да покажем част от нашите кучета от общинския приют. Те, както и всички останали кучета от приюта, са ваксинирани, обезпаразитени, чипирани и кастрирани и са готови да станат част от нечие семейство, в което да получават любов и грижа. Виждате, че те по нищо не отстъпват на породистите кучета и са повече от подходящи да се превърнат в домашни любимци. В рамките на инициативата всички желаещи могат да дойдат в мола, да се запознаят с кучетата, да ги поразходят на място и ако преценят – да си ги вземат вкъщи. Искам да благодаря на огромния брой отдадени доброволци, които помагат, както днес, така и всекидневно в приюта, за да можем заедно да отглеждаме всичките 1500 кучета“, подчерта по време на откриването на инициативата зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова.

Инициативата се реализира в рамките на кампанията „Подари си приятел“, чрез която се насърчава осиновяването на кучета от приюта. Напомняме, че приютът е отворен всяка събота и неделя за всички желаещи, които искат да разходят кучетата и да се запознаят с тях на място. За повече информация – www.ecoravnovesie.com  или на страницата на приюта във Facebook.


Състезание по информационни технологии "Големият до мен" събра ученици и родители

В 134 СУ "Д. Дебелянов" се състоя традиционното състезание по информационни технологии "Големият до мен", в което деца от 5, 6 и 7 клас от различни столични училища, заедно със свой по-възрастен близък работиха по конкретна задача.

Надпреварата се провежда всяка година от 2010 г. насам, с подкрепата на Столична община, Асоциация за развитие на София и др. Идеята на състезанието е децата да се учат да работят в екип по общ проект, да сплотява учениците с техните родители и близки, обясниха организаторите.

Всяка година задачите имат различна тема. Тази година тя бе „Зелена София”. Петокласниците трябваше да направят лого за конкретно „зелено” мероприятие, шестокласниците - да съберат информация онлайн и да изработят плакат /на снимките по-долу могат да се видят трите плаката, отличени с 1, 2 и 3 награда/, а седмокласниците - да направят презентации за природните паркове и птиците, които ги обитават.

35 отбора участват т.г. в състезанието, като най-много бяха участниците от 5 клас - 25 отбора. Подробна информация за наградените екипи и техните проекти може да се намери на www.bigtome.info.


„Екоравновесие“ показва кучета от общинския приют в столичен мол

Инициативата е част от кампанията „Подари си приятел“, която популяризира осиновяването на куче


В продължение на три поредни недели (23 април - 7 май), общинското предприятие „Екоравновесие“ ще представи част от кучетата от приюта в с. Горни Богров в Sofia Ring Mall, където всички желаещи ще могат да се запознаят с тях, да ги разходят на обозначените за това места и при желание – да ги осиновят на място. Инициативата е част от кампанията „Подари си приятел“, която популяризира осиновяването на кучета от общинския приют. Събитието ще е с начален час 12:00 часа и ще започне в присъствието на заместнк-кмета на Столична община по екология Йоана Христова.
В рамките на събитието, доброволци от приюта ще запознават на място гостите на мола с историите на кучетата и ще съдействат на желаещите да ги разходят и да си поиграят тях. Те ще предоставят още и насоки за отглеждането им в домашни условия. Екипът на „Екоравновесие“ осигурява на място облекчена процедура за осиновяване на кучета, така че всички, които искат да си „подарят приятел“, ще могат да сторят това веднага.
Напомняме, че кучетата от общинския приют в с. Горни Богров са обезпаразитени, ваксинирани, кастрирани и чипирани, което освобождава собствениците им от полагаемия се годишен данък за отглеждане на куче в домашни условия.
Повече информация за кучетата и кампанията „Подари си приятел“, можете да намерите тук  www.ecoravnovesie.com или в страницата на приюта за кучета в с. Горни Богров във Facebook.


Зам.-кметът Дончо Барбалов ще връчи наградите в състезанието „ГолемияТ до мен“

На 22 април в 13.00 часа зам.-кметът Дончо Барбалов ще връчи наградите в състезанието по информационни технологии „ГолемияТ до мен“. Състезанието е инициирано от столичното 134 СОУ „Димчо Дебелянов" и традиционно се подкрепя от Столична община и Асоциация за развитие на София.

Провежда се за 8-ма поредна година в сградата на училището. Тази година темата, по която ще представят иновативни  решения участниците е „Зелена София“.

Инициативата „Големият до мен” е предназначена за ученици от град София. В него участват екипи от двама души: ученик от 5, 6 или 7 клас и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който е над 16 годишна възраст и не е ученик в същото училище. По време на самото състезание единствено ученикът има право да работа с мишката и клавиатурата. Близкият на ученика има право да дава съвети по време на изпълнение на задачата, но не и да участва пряко в действията, които се извършват с компютърната система. Всеки екип участва със собствен лаптоп, който има възможност за безжично свързване с Интернет (wireless).


Столична община подкрепя доброволчески инициативи, насочени към освежаване на детски площадки

„В рамките на Пролетното почистване „София чисти“ 2017, Столична община, чрез Столичния инспекторат, е готова да предостави материали – включително и посадъчен материал, за да подкрепи, както доброволческата инициатива за освежаване на детски площадки „Презареди детската площадка“, така и всички други подобни инициативи, насочени към подобряване на междублоковите пространства и като цяло – на средата, в която живеем. След 28 април, когато е официалният край на Пролетното почистване, ние ще продължим да съдействаме и насърчаваме доброволчеството и самоорганизацията на гражданите за подобряване и поддържане на средата, в която живеем, защото вярваме, че взаимното участие през цялата година, не само по време на кампании, е в основата на това да имаме един още по-зелен и хубав град“. Това коментира зам.-кметът по екология в София Йоана Христова, след среща с представители на Гражданската инициатива за безопасни детски площадки. Тя информира, че към момента над близо 6000 доброволци са се включили чрез различни инициативи в Пролетното почистване и подчерта значението на гражданската инициативност. Христова насърчи представителките на Гражданската инициатива за безопасни детски площадки, да продължат да се информират от сайтовете на районните кметства за конкретните планове, свързани с изграждане или реконструкция на детски площадки в отделните райони на Столична община, както и да изразяват активна гражданска позиция по тях.


Кметът на София Йорданка Фандъкова провери миенето на бул.”Цар Борис Трети”

Кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-кметът по екология Йоана Христова провериха извършването на дейности по миене на пътните платна. Тази вечер се изпълнява механизирано миене с цистерна с маркуч на бул.”Цар Борис Трети” между бул.”Тодор Каблешков” и бул.”Акад.Гешов”. Миене се изпълнява и на ул.”Любляна”в район „Овча купел”, улици в район „Витоша” и др.

Преди празника Възкресение Христово – Великден ще бъдат измити прилежащите площи около църквите и храмовете. Дейностите с машинно миене ще се извършват през нощта, за да не се затруднява движението. Тази вечер се мие около църквите „Св.Йоан Предтеча“, „Преображение Господне“ в  кв.”Лозенец”, а на 13 април ще се мие прилежащото пространство около храм-паметника „Св.Александър Невски“, царквата „Света София“, „Св.Николай Чудотворец“ и др.


Преди Великден ще бъдат измити прилежащите площи около столичните храмове

Преди празника Възкресение Христово – Великден ще бъдат измити прилежащите площи около църквите и храмовете. Дейностите с машинно миене ще се извършват през нощта, за да не се затруднява движението. На 11 април ще се мие около църквите „Св.Йоан Предтеча“, „Преображение Господне“,  на 13 април ще се мие прилежащото пространство около храм-паметника „Св.Александър Невски“, царквата „Света София“, „Св.Николай Чудотворец“ и др.

Продължават и дейностите по миене на улици и булеварди. Тази вечер ще се мие на бул.“Цар Борис Трети“.

Продължава и инициативата „София чисти“. Досега в нея се включиха над 3800 доброволци, засадени са общо 1400 броя различни видове дървета, храсти и цветя, боядисани са над 60 броя пейки и са почистени над 780 дка площ в междублокови пространства. Извозени са 1600 тона едрогабаритни отпадъци и 130 тона - биоразградими отпадъци.

Ще бъдат засадени дървета и цветя в училищните дворове като най-активни са районите „Връбница“,„Красно село“, „Искър“, „Нови Искър“, Лозенец“, „Средец“ и „Надежда“.

Фотограф: Гео Калев


ОП „Екоравновесие“ започва кампания за регистрация и кастрация на дворни кучета в район „Кремиковци“

От 18 април в район „Кремиковци”, Столична община и „Екоравновесие” стартират ежегодната кампания за регистрация и кастрация на дворни кучета. Всички манипулации по кастрацията, поставянето на ваксини и на микрочип ще бъдат  безплатни. Това каза директорът на предприятието Веселин Асенов. Първото населено място, което  ще посетят екипите на общинското предприятие е Бухово. Всички желаещи да кастрират дворните си кучета, могат да се  обърнат към районните администрации или директно към ОП „Екоравновесие“.  
Графикът по кампанията продължава през май в район „Нови Искър”.

Продължава и инициативата за разходки и социализация на кучетата настанени в приюта  в Горни Богров. 

През месец март 2017 г. от приютите на „Екоравновесие” са осиновени 64 кучета, а общо 279 са  кастрирани, сочи отчетът на предприятието за март.   Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приюта са предадени 8 кучета, а 38 са постъпили за лечение във ветеринарната клиника във Връбница, каза още Веселин Асенов.
През месец март изразходваните финансови средства за дейността на предприятието са 155778 лв., като в тях влизат разходи за ветеринарно медицински консумативи и лекарства, храна за животните в приютите и ветеринарната клиника, за поддръжка на трафопост за приют „Горни Богров“, сметоизвозване, техническо поддържане на компютърна техника и системи за видеонаблюдение, абонамент автоматична телефонна централа, почистване на изгребните  ями, сервизно обслужване на автомобилите,  заплати и осигуровки на работниците и служителите.

 


Приключи почистването на голямото езеро в Зоологическата градина

В рамките на Пролетното почистване „София чисти“, приключи и пълното почистване на голямото езеро в Столичния зоопарк. Езерото е с площ от 5 дка и е дом на водоплаващите птици, включително и на пелеканите.

„Това е първото толкова мащабно почистване на езерото от 15 години. Извадени бяха над 2300 кубика тиня. От днес започваме пълненето на езерото с чиста вода и до няколко дни цялото ще бъде напълнено и готово да посрещне в пълния си блясък гостите на зоопарка“. Това коментира директорът на зоопарка Добромир Бориславов.

Припомняме, че Зоопаркът работи без почивен ден, дори и в празнични дни.

 


2310 метра са почистените речни корита за последните 20 дни

За първите 20 дни от старта на кампанията по почистване на речни корита в Столична община са изчистени общо 2310 м речни корита. Това включва реките Владайска – от мост на бул. „Първа Българска армия” до ул. „Жак Дюкло”, Отводнителния канал в с. Долни Богров, река Суха река - около моста на бул. „Климент Охридски”, река Банишка – при мост на ул. „Филип Аврамов”, както и 9 водостоци на Софийски околовръстен път – Южна дъга.
В следващите два дни предстои да се отстранят две паднали и опасно наклонени дървета по реките Новачица и Суходолска. Ще приключи почистването на р. Какач (от ж.п. линия София-Банкя до Метростанция „Обеля”, с дължина от 1200м), както и на още два отводнителни канала в с.Долни Богров, с обща дължина 775м.
Все още продължава почистването на участък с дължина 800м от р. Шиндра в район „Младост”, както и уборката на р. Перловска – от ул. „Фритьоф Нансен” до бул. „Мадрид”, с дължина на трасето от 2840 м.

 

 


Повече от 100 деца участваха в засаждането на 1000 рози в Розариума на Ботаническата градина

Повече от 100 днеца се включиха в инициативата на Столична община и засадиха общо над 1000 корена рози в Розароума на Борисовата градина на Цветница.

„Инициативата е част от кампанията по Пролетното почистване на София – „София Чисти“ и чрез нея искаме да включим всички децата и техните семейства, да участват във възстановяването на Розариума. Той е част от атмосферата на стара София и ще полагаме и занапред усилия да възстановим първоначалния му вид. Предстои да се изградят конструкции за увивните рози, както и да се засадят допълнително още видове, така че тази част от Борисовата градина през цялото лято, до късна есен да има цъфтящи в различни цветове видове“. Това коментира зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова.

По данни на Столичния инспекторат, в първата седмица от Пролетното почистване са се включили над 3000 доброволци, изчистени са общо 650 дка територии, извозени са 1400 т. Еднрогабаритни и 114 т. Зелени био отпадъци и са засадени над 2300 бр. цяветя, дървета и храсти.

Напомняме, че кампанията за Пролетното почистване продължава, всеки който иска може да получи информация как да стане доброволец на сайта на Столичния инспекторат, както и на страницата във Facebook СофияЧисти.

 

 


Замeстник-кметът по екология Йоана Христова засади рози в двора на 74-то училище

Ден преди цветница, със засаждане на 30 рози беше отбелязана 30-тата годишнина от създаването на 74 СУ „Гоце Делчев“ в район „Връбница“. Училището е известно с активния си ученически Еко-клуб, както и с основаването на единствения по рода си ученически Еко парламент. Инициативата е част от Пролетното почистване на София и в нея участие взе и зам.-кметът по екология на СО Йоана Христова, заедно с представители на Столичния инспекторат, който осигури цветята.

„Високо оценявам екологичната инициативност във вашето училище. Искаме да имаме по-зелен град, да имаме по-чисти въздух и вода, искаме да запазим разнообразието от животни и дървета. Всичко това може да стане само и единствено, ако и когато го правим заедно. Надявам се повече училища да последват примера ви и да оценят необходимостта от създаване и развитие на екологична култура в младите хора“, отбеляза Христова.

Повече информация за събитията, които са част от Пролетното почистване и кампанията „София чисти“, можете да следите на сайта на столичния инспекторат или във фейсбук страницата на кампанията, както и с #СофияЧисти.


1000 рози ще бъдат засадени на Цветница

Екипът на Столична община организира безплатен кръжок за деца на възраст от 4 до 10 години, на който ще бъдат засадени над 1000 броя рози. Инициативата е в рамките на Пролетното почистване и цели да покаже на децата целия процес по засаждане на растенията, както и да им разкрие някои тънкости, свързани с градинарството и отглеждането на цветя. Събитието ще се състои от 12:30 часа на 9 април, на Цветница в неделя, а мястото е Розариумът на парк „Борисова градина“ (който се намира между стадион „В. Левски“ и езерото „Арияна“.


Предстои пускане на градските фонтани в София

От 10 април започва поетапното пускане на следните 16 фонтана на територията на Столична община: фонтаните пред Народен театър „Иван Вазов”, пред Минерална баня в Банкя, на кръгово кръстовище, в парк „Оборище” - до театър „София” и срещу ул. „В. Априлов”, в Южен парк срещу бул. „Витоша” и ул. „Бяла черква”, на площад „Бански”, в градина „Буката”, пред район „Изгрев”, пред Президентството, в подлеза на НДК, каскади 1,2,3 и 4 пред НДК и каскада в детски сектор пред НДК.

Фотограф: Гео Калев


Подобряването на качеството на атмосферния въздух е приоритет в работата на Столична община и предприема конкретни мерки

В последните години, подобряването на качеството на атмосферния въздух е заложено като приоритет в работата на Столична община, като се предприемат редица мерки за намаляване на емисиите на конролираните замърсители. Модернизацията на градския транспорт, в който са обновени 90% от тролеите и половината от автобусите, изграждането на 22 км нови метролинии и увеличението на пътниците, използващи метро на 350 000 души дневно, изграждането на кръстовища на две нива, финализирането на Южната дъга на Околовръсния път и внедряването на интелигентна система за управление на трафика, подмяната на отоплителните инсталации и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в над 170 общински училища и детски градини и поддържането на зелена система и залесяване на над 6000 нови дървета, водят до промяна в структурата на атмосферния въздух.

През 2017 г., в сравнение с 2011 г., нивата на бензен, въглероден окис, серен диоксид и олово се поддържат трайно под нормите, като показателите от годишните замервания съответстват на нормативните изисквания по нормирани показатели. Тенденцията на показателите отчита продължаващо намаляване на концентрациите на вредни вещества от 2011 г. В допълнение към това,  предприетите мерки за намаляване на емисиите и на азотен окис, са довели до постигане на съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Въпреки регистрираните постижения, измерванията продължават да отчитат завишения в средногодишната концентрация на ФПЧ10, независимо че и при тях се отчита сериозно намаляване в броя и абсолютните стойности на превишенията на нормите. Поради този факт, усилията на Столична община, както през 2017 г., така и в следващите години – до 2020 г., са и ще бъдат насочени към предприемане на целенасочени мерки за минимизиране и ограничаване на емитерите.

Мерките, заложени в Актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и Плана за действие към него, представени публично през месец март 2017 г., са насочени целево към трайно намаляване на нивата на фини прахови частици.

Очакванията на екипа на Столична община, както и на експертите от ХТМУ, с чието съдействие беше изготвен първоначалният вариант на Програмата, са свързани с чувствително и трайно намаляване на нивата на фините прахови частици, при последователно изпълнение на заложените в Програмата мерки.

В момента, спазвайки нормативните разпоредби, експерти от СО адаптират постъпилите предложения в рамките на Общественото обсъждане, към първоначалния вариант на Програмата, като окончателният вариант ще бъде внесен в СОС през април. Междувременно в последните 2 седмици се водят интензивни разговори с екипа на на Световна банка, който работи в тясно сътрудничество с управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ по реализиране на проекти по Приоритетна ос 5, за синхронизиране на дейностите и увеличаване на екологичния ефект от предприеманите усилия, както на национално, така и на местно ниво. На работно посещение в Столична община днес беше и представител на Европейския тематичен център за качество на атмосферния въздух към Европейската агенция по околна среда, като бяха разгледани, както пакетът от мерките, заложени в първоначалното предложение на Актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и Плана за действие към нея, така и част от предложенията, постъпили в рамките на Общественото обсъждане, които биха могли да бъдат включени към нея.

Веднага след като документите бъдат одобрени от СОС, ще се пристъпи към същинската работа по конкретните мерки. Дори и на този етап, обаче, вече се изпълняват някои от краткосрочните мерки, включително миенето на улиците, завишаването на контрола на строителните площадки и поетапното озеленяване. Вече е възложена за изпълнение и се разработва системата за ранно прогнозиране на атмосферни замърсявания.

 


Започна засаждането на нови дървета покрай бул. "Цариградско шосе"

Ежегодно залесяваме на територията на Столичната община на общински горски терени между 50 и 100 декара

През 2017 г. в общинските горски територии, собственост на Столична община, ще бъдат залесени общо 53 дка. Те са в землищата на с. Железница, кв. "Суходол", с. Горни Богров, с. Кубратово, кв. "Челопечене", кв. "Враждебна" и с. Кривина. Ежегодно залесяваме на територията на Столичната община на общински горски терени между 50 и 100 декара. Тава каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която се включи в засаждането на явори в с.Железница заедно.

Предвиждаме също и засаждане на нови дървета на 70 улици и булеварди през годината. Голямото богатство на София са местата, в които има много и красиви дървета, посочи също кметът Фандъкова.

Покрай бул."Цариградско шосе" започна засаждане на 79 нови дървета в отсечката от ул. "Александър Жендов" до ул. "Антон Чехов". Те ще бъдат от вида Кълбовиден шестил (Acer platanoides Globosum) и Червенолистна джанка /Prunus cerasifera Nigra/.

Тези дървета, освен че са много красиви, са избрани така, че да са максимално устойчиви на климатичните условия. Със сигурност благодарение на тях един от основните входни булеварди ще придобие още по-зелен облик, коментира зам.-кметът по екология в Столична община Йоана Христова.

Във връзка с плановете на СО за повишаване на озеленяването в града, до края на 2017г. предстои засаждането на общо над 600 броя дървета.


Столична община се обръща към всички заинтересовани организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устав е предвидена дейност за защита на животните

 „Столична община се обръща към всички заинтересовани организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устав е предвидена дейност за защита на животните, с предложение за стратегическо партньорство за самостоятелно или съвместно стопанисване на общинските приюти за безстопанствени кучета, намиращи се в с. Горни Богров и кв. Слатина.

Кандидатите трябва да представят, в срок до 03.05.2017 г„ писмена презентация на дейността си, както и писмено разработена концепция за стопанисване на избрания от тях приют, в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

Възможността за съвместно стопанисване на обектите включва, както подбор и управление на екипа от служители на съответния приют, така и ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета и предоставяне на цялостна грижа за отглеждането им, в съответствие с действащата нормативна уредба и препоръките на Световната здравна организация за прилагане на принципа „кастрирай и върни“.“

Контакти за уточнение и справки: 02/9377 585; l.petrunov@sofia.bg - Лазар Петрунов, главен експерт в дирекция „Околна среда".


Проектът за ремонт на ул. „Граф Игнатиев“ и пл. „Славейков“ не предвижда премахване на дървета

Проектът за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в Зона 2 на централна градска част, която включва ул. „Граф Игнатиев“ и площадите „Славейков“ и „Гарибалди“, не предвижда премахването на дървета, а пълно запазване на съществуваща дървесна растителност, както и увеличаване на местата за озеленяване и засаждане на нови дървета.

Работният инвестиционен проект за зоната е изготвен от „А. Д. А. - Архитектурно дизайнерска агенция“, след проведен конкурс от Столична община. Столична община не е възлагала оценка на дървесната растителност в зоната. По своя преценка от фирмата А. Д. А. са направили оценка на растителността, което е записано в документацията. Предложението на проектантското бюро, което касае оценка на дърветата, ще бъде извадено от документацията на обявената обществена поръчка за избор на изпълнител. Това е отбелязано и от дирекция „Зелена система“ в протокол от експертен съвет, проведен на 24.09.2015 г., който е записан върху предадените проекти. Проверка на състоянието на всички дървета в зоната, както и на територията на Столична община, се прави ежегодно от експертите на дирекция „Зелена система“ и дървета се премахват само в случай, че се констатира, че те са опасни за живота на гражданите и не могат да бъдат спасени.

Проектът за зона 2 на централна градска част предвижда процентното увеличение на дърветата в зоната с 53%, като преди реконструкцията общия брой на дърветата е 303, а след нея техният брой ще бъде 463.

Реализацията на проекта за възстановяване и обновяване на ул. „Граф Игнатиев“ включва подмяна на подземната инфраструктура, настилките и релсовия път. В проекта е предвидено място за функциониране на книжния пазар на пл. „Славейков“. За времето на ремонта книжният пазар ще бъде преместен в градинката при хотел „Рила“.


Програмата за подобрение на атмосферния въздух беше разгледана на експертен съвет за „Наука, технологии и иновации“ към кмета на Столична община

На специално заседание днес, съставът на експертния съвет за „Наука, технологии и иновации“ към кмета на Столична община разгледа актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и Плана за действие към него.

„Въздухът в София днес е в пъти по-чист от преди 7-8 години. От всички завишени показатели, които имаше тогава - включително високи нива на азотен диоксид, балгодарение на целенасочени екологични действия, предприети от Столична община, днес ни остава да се справим с един последен завишен показател и това са фините прахови частици. Точно поради това и в Актуализираната програма за подобрение на атмосферния въздух до 2020г., изцяло сме насочили усилията си върху ограничаване на източниците на фини прахови частици. Мерките са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Във времето, в което тече общественото обсъждане на Плана, ние вече започнахме да изпълняваме някои от краткосрочните мерки, включително миене на улиците и завишаване на контрола на строителните площадки“, отбеляза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова.Заседанието е част от пубичното обсъждане на Актуализираната програма за подобряване на атмосферния въздух и Плана към нея. Очаква се Програмата и Планът да бъдат внесени за обсъждане в Столичен общински съвет в края на месец април 2017 г. Съветът за „Наука, технологии и иновации към кмета на Столична община“ е учреден през 2012 година, за да подпомага дейността на Столична община с осигуряване на експертни становища по различни проекти на общината. В областта на екологията и зелените системи, експертизата си дават изследователи от Лесотехническия университет и БАН.


Зам.-кметът на София д-р Тодор Чобанов участва в засаждането на японски вишни в Южния парк

На 2 април 2017 г. в Южния парк, се проведе традиционния японски празник Ханами, посветен на цъфтежа на японската декоративна вишна „Сакура. Както всяка година, събитието се организира от Клуб „Приятели на Япония в България“. На събитието посланика на Япония в България НП. Шиничи Яманака, и зам.-кмета на София по култура и образование на София, д-р Тодоро Чобанов, засадиха дръвчета в Южния парк и връчиха годишните награди на националния конкурс за Хайку.

В засаждането на 30 фиданки „Сакура“ се включиха и учениците, изучващи японски език в 18 СОУ "Уилям Гладстон".


Започна пролетното почистване в София

Ежегодната инициатива за пролетното почистване в София, с покана за участие на доброволци, бе обявена на 2 април.  Директорът на Столичен инспекторат Веска Георгиева и заместник-кметът на София по екология засадиха туи в парка на Военна академия.

София става по-чиста благодарение на теб и твоето семейство и приятели!

Повече за инициативата може да се намери на електронната страница на Столичен инспекторат и във Фейс бук: http://spring.inspectorat-so.org/ София Чисти #СофияЧисти Почистването ще протече по следния начин - до 13 април ще се почистват прилежащите територии към жилищни сгради, детски и спортни площадки, градинки и паркове. От 18-и до 21-и април ще се извърши озеленяване на училищни дворове, детски градини, площади и паркове. От 24 до 28 април ще се почистват крайградските територии и зоните за отдих.

Към момента са раздадени над 24 000 чували по районите на София. Заявили са желание да се включат над 3500 доброволци, а над 60 фирми ще участват с транспортна и товарачна техника.

Общината осигурява логистика, чували, ръкавици, посадъчен материал.

На телефон 02 987 55 55 можете да получите повече информация за кампанията, както и как и къде можете да се включите.


От 03.04.2017г. при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработките на паркове, градини и зелени площи

От 03.04.2017г. при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработките на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината срещу кърлежи и гризачи (дезакаризация и дератизация).

Ларвицидна обработка срещу комари на речни корита, естествени и изкуствени водоеми  вече приключва.

Съгласно сключените договори на Столична община фирмите изпълнители са:

Фирма “ДДД-1” ООД с управител Мартин Петров,  тел. 9631816, GSM 0888649195 с договори:

№ СО-РД-55-777/10.12.14г. на територията на районите : Средец, Красно село, Възраждане, Оборище, Сердика, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Триадица, Искър, Нови Искър и Кремиковци

№ СО-РД-55-776/10.12.14г. на територията на гробищните паркове.

Фирма “Агроинсект” ЕООД с управител Константин Тодоров, тел.9867881, GSM 0888639102 с договори:

№ СО-РД-55-774/10.12.14г. на територията на районите: Красна поляна, Илинден, Надежда, Младост, Студентски, Витоша, Овча купел, Люлин, Връбница, Панчарево и Банкя;

№ СО-РД-55-775/10.12.14г. на територията на транспортни зелени ивици:

Фирма "Пали Пест Протект"ЕООД с управител Георги Георгиев –тел.9582460, GSM 0896820760 с договори:

№ СО-РД-55-825/22.12.14г. и №СО-РД-55-826/22.12.14г. - за територията на парковете и градините по зони към СО.

Задължителни годишни обработки по договор са:

трикратна обработка срещу комари (в т.ч. ларвицидна) през м.ІV-V, VІІ и VІІІ-ІХ;

двукратна обработка срещу кърлежи през ІV и ІХ;

еднократна обработка срещу бълхи през м.VІ-VІІ

двукратна обработка срещу гризачи през  ІV-V и ІХ-Х.

Преди започване на обработките фирмата - изпълнител представя график за изпълнението им, който се публикува на интернет - страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия и при ниска (окосена) трева. Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари късно вечерта след 20.00 часа.

Времето за стартиране на обработките ще се определя според климатичните условия.

Обработват се общински зелени площи.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковете места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Съгласно “Наредба №3 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации” на МЗ  публ. ДВ бр. 12/2005г. специализиран контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Приложения: Графици с площи  за изпълнение на обработки срещу кърлежи, гризачи през м. април.   

1. Списък на обектите в позиция 1
2. Списък на обектите в позиция 2
3. Списък на обектите в позиция 3
4. График за обработка срещу кърлежи и гризачи месец “Д.Д.Д.- 1” ООД 04 - 2017г.
5. Списък на обектите в позиция 5
6. График за обработка срещу кърлежи и гризачи месец “Д.Д.Д.- 1” ООД 04 - 2017г.


Публичните градски пространства развити в съответствие с визията на София за зелен град

 Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе срещата с датските архитекти Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер от "Геел Архитекти"
   
Екип от български и датските архитекти от екипа на световно известния урбанист Ян Геел работи по развитие на публичните градски пространства на София. Обществените градски пространства в широкия център на София да бъдат развити в съответствие с визията на София като зелен град. Доклад по темата се очаква да бъде готов през октомври. Днес кметът на София Йорданка Фандъкова проведе срещата с датските архитекти Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер от "Геел Архитекти" заедно с главния архитект арх.Здравко Здравков.
Екипът на Геел, който беше в София през тази седмица, направи проучвания на състоянието на градската среда в центъра на София, проведе работилница и обучение за използваните от Gehl Architects методология и подходи с представители на местната власт, местната администрация и експерти.
Направиха презентация пред общински съветници и кметове на райони в Столична община.
Хенриет Вамберг оцени високо инвестициите на Столичната община в инфраструктурата, модернизацията на градския транспорт и обособяването на пешеходни зони в центъра. Датският урбанист посочи, че достъпът на автомобили до центъра на града към момента е твърде лесен. Необходимо е да се привлекат хората да се придвижват с градски транспорт и с велосипеди, както е в повечето европейски столици. Тя постави акцент върху развитието на веломрежата в града, която трябва да продължи да се развива и повече хора да използват този екологичен начин на придвижване. За обособяването на привлекателни градски пространства е необходимо и обновяване на настилките, каквото се предвижда с проектите за зоните при ул.>Граф Игнатиев> и около храм-паметника <Св.Александър Невски>.
Столичната община има идея за изграждане на велоалея по бул. "Патриарх Евтимий" в участъка от НДК до Петте кьошета, съобщи кметът Фандъкова. Идеята е на екипа на главния архитект на София Здравко Здравков. След завършване на реконструкцията на бул. "Патриарх Евтимий", свързана с метрото, ще бъде възстановено еднопосочното движение и едностранното паркиране по бул.
"Патриарх Евтимий", където има пространство за обособяване на алея.
Главният архитект на София арх. Здравко Здравков посочи, че анализът, който ще бъде направен ще ни помогне правилно да насочим усилията си за обособяване на пешехозни зони и връщането на града на хората.
От българска страна координатор на екипа, който работи, е арх.Павел Янчев, участват и урбанистите Силвия Христова, Галя Алексова, Нурхан Реджеб, Стела Калоянова, Деспина Кънева.
Gehl Architects консултират Столичната община за подобряване на градската среда и за изработването на визия за развитие на публичните пространства в историческия център. Ян Геел е световноизвестен специалисти в градското планиране и автор на проекти за подобряване на градската среда. Архитектът е помагал за подобряване на обществените пространства и за прехода от автомобилен към пешеходен и велосипеден транспорт в Копенхаген, Стокхолм, Лондон, Мелбърн, Сан Франциско и Ню Йорк.

Фотограф: Гео Калев


Започва изпълнението на обработки срещу кърлежи и гризачи

От понеделник, 3 април, ще започнат първите годишни обработки срещу кърлежи и гризачи в столицата. Обработките се извършват върху зелени площи по график, включително паркове, градини, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита и гробищни паркове на територията на Столична община.
Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.
При получени сигнали от граждани (на Контактния център на Столична община) за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации, ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.
   
Обработките се извършват при благоприятни метеорологични условия и сухо време.


Откриване на кампанията „Пролетно почистване 2017”

За 14-та поредна година даваме старт на кампанията, в която се включват стотици граждани, за да направим заедно града ни още по-чист и зелен.
Откриването ще се състои на 2 април (неделя) в 11:30 часа в парка на Военна Академия "Г. С. Раковски". Ще се почиства парковото пространство от клони и храсти и ще се направи зелен вход от туи от парка към двора на Академията в западната част. Инициативите ще започнат в присъствието на Йоана Христова - зам. кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване", директора на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева и началника на Военната академия генерал-майор Груди Ангелов.
Тази година Пролетното почистване ще се проведе от 2 до 28 април под мотото "Заедно за по-чиста и зелена столица".
   
Подробна информация за етапите на кампанията и как да се включите може да намерите на сайта:
http://spring.inspectorat-so.org/


Започва поетапното миене на шумоизолиращите панели по столичните булеварди

От днес започва пролетното миене на шумоизолиращите панели, разположени по основните булеварди на територията на Столична община. Последователно предстои да бъдат измити панелите покрай бул. „Пейо Яворов“, бул. „Брюксел“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ и на Околовръстен път при магазин ИКЕА. През 2017 г. е предвидено панелите да бъдат мити общо четири пъти.

Извършено е плановото почистване на реките в Студентски град

Извършено е почистването на река Суха река в участъка преди и след моста на бул. „Климент Охридски”. От речното корито бяха премахнати самораслата растителност и натрупаните отпадъци. В периода 20 март до 28 март беше извършено и плановото почистване на решетката на чакълозадържателя на река Аджибарица, преди началото на покрития участък под бул. „Г. М. Димитров”. Премахнати бяха строителни отпадъци и храстовидна растителност и от коритото на река Рекмарица, преди моста на бул. „Климент Охридски”.


Започна плановото почистване и на река Банишка в „Младост”

Няколко планови почиствания на реки в Столичната община започват през тази седмица. Рано днес стартира почистването на 80 метра от река Банишка в участък по 30 м преди и след мост на ул. „Филип Аврамов” в ж.к.  „Младост - 4”, район „Младост”.

В периода 27 март до 30 март ще се кастри храстовидна растителност и ще се премахват натрупани битови отпадъци от бреговете на река Владайска в участък от 20 м преди мост на бул. „Първа Българска армия” до 50 м след мост на ул. „Жак Дюкло”, некоригиран, район „Подуяне” – 950 м.

От утре - 28 март, започва почистването и на два отводнителни канала в с. Долни Богров: участък № 6 в с. Долни Богров с дължина 170 м от ул. „35” на северозапад, район „Кремиковци”, коригиран – 190 м; участък № 7 в с. Долни Богров, в имот № 22304.7952.127, район „Кремиковци”, коригиран – 615 м. От четвъртък, 30 март, стартира почистването и на река Какач в участъка от ж.п. линия София-Банкя до 50 м преди Метростанция „Обеля”, некоригиран, район „Връбница”, 1200 м.


Започна пролетната поддръжка на зелените площи в София

Благодарение на благоприятните атмосферни условия се извършва пролетна поддръжка на зелените площи в парковете и градините на територията на Столичната община. По график се изпълняват дейностите, характерни за пролетния сезон, между които резитба на дървета и храсти, прекопаване на единични храсти и живи плетове.

Активно се осъществява, плевене на засадените през есента цветя, отзимяват се и се прекопават розите. Започна и поетапното косене и почистване на тревните площи към основните булеварди, както и засаждането на декоративна дървесна и храстова растителност. 

   

   


Столична община се включва в инициативата Часът на земята

За девета поредна година Столичната община ще подкрепи инициативата Часът на земята като изгаси за час (от 20:30ч.) осветлението на емблематични за София сгради и паметници. Целта на световната инициатива е да привлече вниманието на хората към проблемите на околната среда. През тази година затъмнени ще бъдат 17 обекта в центъра на града, между които са Храм-паметник „Св. Александър Невски“, Народен театър „Иван Вазов“, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии“, Паметника на Цар Освободител и СУ „Св. Климент Охридски“, Статуята на София.

„Участието в Часа на Земята е вече традиционно за Столична община. Тази година отново ще изгасим осветлението на най-значимите сгради в града. За екипа на общината  предизвикателствата, свързани с опазването на околната среда са приоритет и затова участието ни е съвсем ествествено. Много е важно обаче точно по повод подобни инициативи да отчитаме съучастието на всички нас като граждани, в опазването на околната среда – малките усилия, като това да се изгаси осветлението, да се спира водата, когато не я използваме, да ходим повече пеша, са всъщност усилия, които имат голям общ ефект за природата. Призовавам всички софиянци да си загасят осветлението в събота от 20:30 часа и да се включат в Часа на Земята“, призовава зам.-кметът по екология  Йоана Христова.

За няколко годни Часът на Земята се превръща в най-популярната международна природозащитна инициатива, с участници от над 170 държави и над 7000 града.


Детска площадка, зелени площи, сцена за културни събития на открито, маси за шах са разположени в новия парк в Бухово

Детска площадка, кът за отдих, сцена за културни събития на открито, маси за шах, пейки и алеи са разположени на площ от около 18 декара в новия парк в Бухово. Днес във връзка с празника на пролетта в парка са организирани спортни и културни събития в новия парк в Бухово. Завърши цялостната реконструкция на първия етап от парка, която е на площ от около 18 дка.

 

Предвиждаме и разширение с втори етап, в който ще се наблегне на спортни дейности, каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка.

С проекта се извършва изграждане на 3000 кв.м. алейна мрежа, поливна система, парково осветление с 64 високи осветителни тела и видеонаблюдение. Направени са и кътове за игра с 3 приказни къщички. Паркът е ограден с предпазна декоративна ограда. С дървени перголи са оформени площадки и беседки.

Предвиждаме да започне работа по ремонта на площад „България“, което се очаква към началото на юни. Провежда се и процедури за първи етап от парк „Въртопо“. До края на април се предвижда да бъде обявена обществена поръчка за ремонта на „Западен парк“.

Разглеждат се и проекти за възстановяване на междублокови пространства в различни райони на София.

Фотограф: Гео Калев 


Струденти-еколози и ландшафтни архитекти се включиха в обсъждането на Програмата за подобряване качеството на въздуха в София

„Срещата със студентите беше особено полезна. За мен беше много важно да чуя мнението и на бъдещите експерти по Плана с мерките, които сме набелязали, за да се намали замърсяването с фини прахови частици в София. Чух много интересни идеи и конструктивни предложения, които биха могли да намерят място в настоящия проект. Не веднъж съм казвала, че разглеждам Плана като динамичен и в него ще бъдат включвани или съответно - изключвани мерки, така че това, което правим да е максимално ефективно. Що се отнася до комуникацията със студентите - и занапред мисля да се допитвам до тяхното мнение, защото те са информирани, необременени и ентусиазирани и тяхната енергия и знания със сигурност биха добавили стойност към бъдещите екоинициативи на Столична община" Това подчерта по време на среща с повече от сто студенти от специалности "Екология" и "Ландшафтна архитектура" в Лесотехническия университет, зам.- кметът по екология в Столична община Йоана Христова. Събитието се проведе в рамките на общественото обсъждане на Актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 и Плана за действие към него.

Към момента, в рамките на публичното обсъждане, бяха проведени поредица от срещи между зам.-кмета по екология, експерти, граждани, представители на бизнеса и НПО-сектора. Получените материали и отправени коментари и бележки ще бъдат обработени от експертите на екологичното направление в общинатаи ще бъдат отразени при формиране на финалния вариант на Актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 с План за действие, която предстои да бъде внесена за обсъждане в Столичния общински съвет през месец април 2017 г.


Столичната общината партньор на ЕК в „Лагер за иновации – Innovation Camp 2017”

Представители на екологичното направление на Столичната община, заедно със зам.-кметът Йоана Христова, взеха участие в провелия се през изминалия уикенд „Лагер за иновации - Innovation Camp 2017“, посветен на иновациите в управлението и повишаването на достъпа на граждани при формулиране на ефективни решения за устойчиво развитие.

Събитието беше реализирано в партньорство между Софийска община, Министерски съвет и Главна дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. 

Целта на форума беше да събере на едно място представители на държавната и местната власти, НПО- сектора, университетите и бизнеса от страната и чужбина, които работейки заедно в смесени екипи, да предложат различни иновативни решения по предварително зададени съществуващи казуси. “Предизвикателствата“в отделните групи бяха представени от вицепремиера Малина Крумова, зам.-кмета на СО Йоана Христова и Брор Сомелин от ЕК. Заданието на екологичния проект, “поръчано“ от столичния заместник-кмет по екология, беше свързано с повишаване на прозрачността и диалога при разработване и въвеждане на инициативи, в областта на околната среда на гр. София.

„Прозрачността е от изключително значение за екипа на Софийска община и комуникацията на голяма част от екологичените теми е сериозно предизвикателство, предвид значението най-актуалните екологични теми. Отворени сме към всякакви иновативни, но работещи предложения, които биха подобрили ефективността на предлаганите от нас мерки за подобряване на околната среда в София. Точно поради тази причина, заданието, което поставих на единия екип, е свързано с разработване на комуникационна алтернатива, която да предоставя по-голяма достъпност на гражданите и представителите на НПО сектора и така да увеличи ефективността от т.нар. „обществени обсъждания“, подчерта зам.-кметът Христова.

Идеите, изработени в рамките на двата дни, бяха представени на заключителна церемония в неделя привечер. Екологичният екип представи интегрирана динамична платформа за онлайн и офлайн комуникация, която да се управлява от самостоятелен екип и да се фокусира изцяло върху диалога с гражданите. Според предложението, комуникацията трябва да включва повече разяснителни кампании, срещи с експерти по отделни теми, възможности за обмен на добри граждански идеи и международни практики, както и система за модериране на колективни решения.

„Искам да благодаря за работата на участниците в групите. Решенията им са наистина новаторски. За мен е важно работата по проектите да продължи, така че да бъдат тествани отделните елементи в тях и онези, които се окажат успеши, да бъдат включени в комуникацията ни с гражданите“, категорична беше по време на закриването на „Лагера за иновации“ зам.-кметът по екоплогия Йоана Христова.

Повече за Лагера за иновации, можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/

 


Фандъкова: Енергийна ефективност на училищата е важна част от приоритетите ни за по-чиста околна среда

Изпълнени са мерки за енергийна ефективност на сградата на 90-о училище в ж.к. “Люлин“ 2. Въвеждането на мерки за енергийна ефективност е важна част от политиката на Столичната община за по-чиста околна среда, както и за намаляване на разходите за отопление и осветление. Продължаваме с работа по един от най-важните за София приоритети – образованието. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на санирането на 90-о училище „Ген. Хосе де Сен Мартин“ в ж.к. “Люлин“ 2. На проверката присъства и кметът на район „Люлин“ Милко Младенов.

Столичното училище пострада при земетресението през 2012 г. Оттогава Столичната община и район „Люлин“ заделят  сериозни средства за конструктивното укрепване и осигуряването на сигурността на сградата. Досега в сградата са инвестирани общо над 2.4 млн. лева от бюджета на Столичната община. Тази година с проект по Националния доверителен екофонд е направено и саниране на училището. Очаква се ефектът от мерките за енергийна ефективност да спестят около 50% от разходите, като средствата ще останат за училището.

Освен в това училище през последните две години в София са извършени дейности за повишаването на енергийната ефективност в още 10 училища, а за 2017 г. се предвиждат други 16 училища

Фотограф: Гео Калев


Фирмите, ангажирани с почистването на София, ще мият пътните платна на булевардите „Сахаров“ и „Ляпчев“

Фирмите, ангажирани с почистването на София, ще мият тази нощ булевардите „Сахаров“ и „Ляпчев“ в район „Младост“ . Продължава и почистването на основните улици от натрупаните през зимата наноси, както и почистването на уличните шахти.

През изминалата нощ екипи на почистващите фирми са мили улиците „Резбарска“, „Острово“ и „Васил Кънчев“ в район „Подуяне“ и бул. „Данаил Николаев“.

Мият площада на НДК

Екипи на общинското предприятие "Паркове и градски градини" започна изпълнение на дейности по миене на околното пространство на НДК. Днес ще бъде извършено миене на площада на НДК. Дейностите се извършват с помощта на мултикар.


Заместник-кметът Йоана Христова провери изпълнението на дейности по миене в града

Във връзка с повишението на температурите и благоприятните атмосферни условия в София започва миене на улици и булеварди. Дейностите, които извършват екипи на почистващите фирми, започват от основните трасета на градския транспорт.
Заместник-кметът на София по направление екология Йоана Христова провери работата на почистващите екипи на терен. През тази година бюджетът за миене е увеличен и това е още едно потвърждение на приоритизирането на тази важна и най-бърза за предприемане мярка в посока подобряване качеството на въздуха дейност, каза Йоана Христова. По думите й със сигурност през тази година миенето ще е повече и то ще обхване, както основни улици и булеварди на градския транспорт, така и улици в кварталите. Обръщам се и към гражданите с апел за повече съдействие в процеса на миене с преместване на автомобилите от предварително планираните зони, за да може екипите, които почистват да си свършат безпроблемно работата", подчерта зам.-кмета по екология Йоана Христова.
Днес се извършва миене по бул.“Александър Малинов“, участък от бул.“Васил Левски“ от „Граф Игнатиев“ до бул.“Цар Освободител“, участък от бул.“Цар Освободител“, ул.“История славянобългарская“ и др. Дейностите по миене се извършват след като са почистени дъждоприемните шахти и уличните регули от наноси.
Работата ще продължи и през събота и неделя. Екипи на Столичен инспекторат извършват контрол на дейността.
 


Проектът за подобряване на качеството на въздуха бе обсъден с неправителствения сектор

„Среща беше изключително полезна и за мен тя е началото на диалог с НПО сектора, който ще продължи и по други теми в областта на околната среда. Изказани бяха много експертни становища и представени разнообразни идеи и предложения. С участниците се разбрахме, че в рамките и на срока за обществени обсъждания, желаещите ще изпратят подробно описани своите бележки и идеи, за да могат експертите ни да ги обработят и така да имаме база, която да използваме за бъдещите ни индивидуални срещи с предстсвителите на НПО-тата, преди да финализираме Програмата. Искам да подчертая, както направих и пред тях, че аз възприемам програмата за отворена система и напред във времето ще сме адаптивни да включваме нови мерки към нея или да изключваме такива, които се окажат неефективни, спрямо конкретните цели, които сме си поставили“. Това коментира зам.-кметът по екология Йоана Христова пред журналисти след края на срещата.

, между които представители на „Спаси София“, Sofia Green, Earth care, „Лагера и приятели“,  Софийска енергийна агенция, Фомдация „77“, „За Земята“, Сдружение Интерспейс, „Грийнпийс“-България, ИК „София-зелена столица“, Сдружение Българска соларна асоциация, Фомдация „Екообщност“ и Конфедерацията за защита на здравето.


СО кани представители на НПО сектора за обсъждане на Проекта за подобряване качеството на въздуха

В рамките на публичното обсъждане на актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 и План за действие, Столична община кани представители на НПО сектора на тематична среща-разговор на 17 февруари 2016 г. (петък) от 11:30 часа в сградата на Столична община (ул. “Московска”33).
   
Приносът на експертите от неправителствения сектор към развитието и подобряването на градската среда е безспорен. Убедени сме в значението на активното му включване при формиране на стратегически за жителите на Столична община планове. В тази връзка ще очакваме Вашите бележки, коментари и/или допълнителни предложения, които ще имате възможността да представите лично по време на срещата.
Моля да потвърдите Вашето участие на имейл: vania@sofia.bg, до 17:00 часа на 16 февруари 2016 г.”

4 млн.лв. повече през 2017г. за озеленяване в София

 "Озеленяването на града и грижата за зелените площи в София е сред приоритетите ни през тази година. С 4 млн.лв. е увеличен бюджетът за озеленяване в София през 2017 г. Освен всички останали "зелени" планове, през тази година ще стартираме и с мащабното поетапно обновяване на Западен Парк. Амбициите ни са свързани с това да го превърнем в един истински европейски парк". Това обяви зам.-кметът по екология Йоана Христова на откриването на "Форум градове на бъдещето: Виена и София", който се състоя в рамките на Дните на Виена в София.
Христова подчерта, че и към момента Столичната Община полага приоритетни грижи за поддържането на зеления облик на града като предстоят още целенасочени усилия, които да наредят българската столица сред най-зелените градове в Европа.
"Парковете и градините в града са само едната част от градската зелена система. Изключително важни за облика на София са междублоковите пространства, а грижата за тях е както на Столична Община, така и на всички нас, които живеем тук, в Столицата. Убедена съм, че със съвместните усилия и на местната власт, и на жителите на града, ще превърнем София в един от най-добрите градове за живеене в Европа", подчерта Христова.


Фандъкова: Подобряването на качество на въздуха е стратегическа задача

Подобряването на качество на въздуха е стратегическа задача. За съжаление резултати в тази сфера не се постигат бързо, изискват огромни инвестиции, нуждаят се от това всички институции да работят в координация и обща посока и не могат да бъдат осъществени без подкрепата и личното участие на гражданите. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представянето на програмата за подобряване на качеството на въздуха.
   Кметът Фандъкова посочи, че във всички сфери, в които работим вече няколко години екологичния ефект и грижата на околната среда са задължителна задача.
   С разширяването на първия и строителството на втория метродиаметър - са построени 22 км метро за по-малко от 10 г. и вече над 350 хил. души използват метрото всеки ден. Това е не само ключов транспортен обект, а стратегически екологичен проект - 75 хил. т. вредни емисии на година се спестяват само с метрото.
   По настояване на столичния кмет Пътна полиция и Държавната автомобилна инспекция започнаха съвместни проверки на нивата на вредните емисии от превозни средства. Проверките се извършват от мобилна лаборатория, с която КАТ разполага.
   Подготвя се доклад до Столичния общински съвет, който да даде разрешение за ограничаване на движението на автомобили и безплатен градски транспорт при трайно високи нива на фините прахови частици.
   Най-важното е да се въведат национални стандарти за горива, които се използват за отопление - това означава да се забрани продажбата на дърва за отопление с висока влажност и на въглища с високи нива на сяра и пепел.
   С повишението на температурите започна почистване на булевардите. Предвижда се при подходящи атмосферни условия да започне и миене.
   Заместник-кметът по екология Йоана Христова представи конкретните мерки за подобряване на въздуха в София.


До два месеца София с проект за подпомагане на стартиращи компании

Проведе се първата среща на бизнеса "София среща Осло. Осло среща София".
Проектът за създаване на Фонд за стартиращи компании, които работят на територията на София, е на финала си и до два месеца се очаква да бъде внесен доклада за неговото създаване в Столичния общински съвет. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова по време на форум "София среща Осло. Осло среща София", на който се събраха представители  на над 30 компании от София и от Осло, Норвегия.
Фондът ще кандидатства за средства пред Фонда на фондовете, а целта е да спечели проект, чрез който общината ще подкрепи иновативните и стартиращи компании в столицата.
Форумът "София среща Осло. Осло среща София" е организиран от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и организацията "Иновация Норвегия". Той е първото от поредицата срещи за намиране на нови пазари и партньорства на софийския бизнес. "Бъдещето е в развитието на зелените политики. Радвам се, че участието на Норвегия, която работи и финансира проекти в областта на зелените индустрии, съвпада с тази наша стратегическа цел. През последните години работим последователно за внедряване на устойчиви политики в секторите транспорт, енергийна ефективност на сградите, отопление, осветление, преработка и управление на отпадъците, както и възстановяване и изграждане на нови паркове.", подчерта кметът. Привличането на инвестиции и подкрепа за бизнеса, който споделя приоритетите и визията за развитие на София като зелен и иновативен град, са основни цели в работата на Столична община. За нас е важен интересът от страна на чужди
инвеститори към София, така и възможността български компании да получат достъп до чуждите пазари, каза също кметът Фандъкова.
През последните години София се утвърди като най-бързо развиващия се град в България и получи много международни признания. Столицата влезе в топ 30 на най-бързо развиващите се градове в класацията на JPMorgan Chase и е на едно от първите места по развитие на БВП в Европа. Това се дължи на инвестициите направени в града, от страна на общината в инфраструктура, на бизнеса и процентът на хората с добро образование, който е изключително голям - 50% от хората в София са с висше образование, и само 3% са с основно и по-ниско образование. Именно образованите млади хора и утвърдените професионалисти привличат инвеститори.
София привлича около половината от инвестициите в страната - до края на 2014 г. градът е привлякал близо 12 млрд. евро чужди инвестиции. За бързото темпо на развитие помогна изключително активната работа на общината за привличане на европейски средства. През последните години една от промените в икономиката е изключително бързото развитие на информационните технологии и делът на ИТ-сектора в икономиката. Според доклада на БАСКОМ - организацията, която обединява компаниите от ИТ-индустрията за 2016 г. приходите от тази индустрия са с 13 % повече от тези през 2015 г.
Работим активно за превръщането на София от дестинация на евтиния бизнес, в място за стабилни инвестиции, каза директорът на СОАПИ Владимир Данаилов.
Венцеслава Янчовска, мениджър на софийския офис на "Иновация Норвегия" предостави информация на присъстващите за възможностите за финансиране на български компании, избрали да се развиват като високотехнологични и иновативни.
По време на посещението си в София норвежката делегация ще посети няколко столични компании. През април предстои посещение на нашия бизнес в Осло.

В София през цялата нощ са работили без прекъсване над 150 снегопочистващи машини

В София във връзка с непрестанните валежи от сняг през цялата нощ са правени обработки и работата продължава във всички райони. Снегопочистващата техника извършва разпръскване на смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса. Приоритетно се работи по опасни, стръмни пътни участъци и улици и булеварди, по които се движи градския транспорт. През цялата нощ на терен са работили без прекъсване над 150 машини. Валежите от сняг продължават и към момента. Обстановката е усложнена.
Градският транспорт се движи при зимни условия по всичките си маршрути.
В момента продължава разпръскване на смеси и избутване на сняг във всички райони. Работи се и по Южната дъга на Столичен околовръстен път. Опесъчаване и избутване на сняг се извършва и в парк Витоша по пътищата „Драгалевци – Алеко” и „Бояна – Златни мостове”.
По данни на БАН към 5.00 часа тази сутрин снежната покривка в София е 25 см.
Прогнозата за днес е за продължаващ снеговалеж, във връзка с което молим гражданите, които имат възможност, да не излизат с автомобилите си. Предупреждаваме шофьори и пешеходци да се движат внимателно. Шофьорите да използват автомобилите си оборудвани за движение при зимни условия.
Почистват се прилежащите площи към спирките на градския транспорт в „Лозенец”, „Триадица”, „Студентски”, „Средец” и други райони.
Собствениците на търговски обекти, офиси, етажни собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните сгради.
Тази нощ в кризисните центрове за настаняване на бездомни хора са постъпили 146 души. Гражданите могат да сигнализират за хора, нуждаещи се от настаняване на тел 02 /9875555 или 112, 02/9377303.

Обработки срещу заледяване на стръмни участъци в районите Нови Искър, Слатина, Младост и Искър

5.1.2017 г.
   
Във връзка с обявената прогноза жълт код за времето днес в София (5 януари 2017г. ), според която се очакват обилни валежи от сняг и понижение на температурите се предвижда организация за извършването на обработки срещу заледяване и почистване на снега. В готовност да започнат работа са 160 машини – снегопочистваща техника, която вече е разположена на над 60 места в града. През изминалата нощ са извършени частични обработки със смеси против заледяване на стръмни и опасни участъци в районите Нови Искър, Слатина, Младост и Искър.
Вчера кметът на София Йорданка Фандъкова проведе работна среща с целия оперативен щаб по зимно почистване на столицата, на който присъстваха представители на почистващите фирми и СДВР, Столичната пожарна, Агенция „Пътна инфраструктура”, Спешна помощ, експлотационните дружества в града „Топлофикация София”, „ЧЕЗ Електроразпределение”, „Софийска вода”.
При прогноза за снеговалеж фирмите, ангажирани с почистването са задължени да разположат снегопочистваща техника на определените над 60 места на територията на целия града.
Приоритетно се извършват обработки със смеси срещу заледяване по улиците и булевардите, по които се движи градския транспорт, критични и опасни пътни участъци, както и основни улици в районите. След това снегопочистваща техника преминава към вътрешно-квартални улици.
При необходимост във връзка с продължителен снеговалеж е възможно да се затворят за движение улици, докато бъде извършено почистване на снежната маса. За това е създадена организация съвместно от екипи на КАТ и общинска полиция.
Столичен инспекторат контролира почистването на снега. Екипи на звеното за аварийно-спасителни дейности към Столичната община подпомага дейността.
В момента градският транспорт се движи нормално при зимни условия по всичките си маршрути.
През нощта срещу петък (06.01.2017 г.) се очаква валежите да се усилят и температурите да се понижат.
Възможно е при усложняване на обстановката да бъдат затворени за автомобили пътищата към планината Витоша за Златни мостове и Драгалевци – Алеко.
Ако не е необходимо да не се предприемат пътувания от гражданите.
Шофьорите и пешеходците да бъдат внимателни на пътя. Призоваваме шофьорите да излизат на пътя само с автомобилите, оборудвани за движение при зимни условия, както и да шофират със съобразена с пътните условия скорост и да спазват нужната дистанция.
За хората, останали без дом работят двата общински Кризисни център, в които те получат храна и подслон. През изминалата нощ в кризисните центрове за настаняване на бездомни хора са пренощували 156 човека . Гражданите могат да сигнализират за хора, нуждаещи се от настаняване на тел 02 /9875555 или 112, 02/9377303.


150 снегопочистващи машини са извършили обработки срещу заледяване в София

29.12.2016 г.
 В София във връзка с валежите от сняг през са направени обработки със смеси срещу заледяване. Във всички райони на София са обработени улици и булеварди, по които се движи градския транспорт, Южната дъга на околовръстен път, както и основни улици в квартали. През нощта на терен са работили 150 снегопочистващи машини.
   Към момента обработки срещу заледяване продължават в районите Триадица, Слатина, Люлин, Възраждане, Студентски.
   Извършено е и избутване на снежна маса в районите Панчарево, Витоша и Подуяне. В планината Витоша е направено опесъчаване на пътищата „Драгалевци – Алеко” и „Бояна – Златни мостове”.
   Започна и продължава почистването на подходи към спирките на градския транспорт и подлези.
   В момента градският транспорт се движи по всичките си маршрути.
   Столичен инспекторат контролира почистването на снега. Четири екипа на звеното за аварийно-спасителни дейности към Столичната община подпомага дейността.
   Напомняме на шофьорите да използват автомобилите си, оборудвани за движение при зимни условия и да карат внимателно.


Заводът за отпадъци с производство на RDF гориво има Сертификат за изпълнение

  

Една година от експлоатация на завода за преработване на битовите отпадъци на София са направени тестове, с цел проверка на постигнатите резултати, така както са заложени в договора. Строителният надзор е издал Сертификат за изпълнение, с което показателите по договора са изпълнени и завода може да продължи експлоатация.
Гаранционният срок за изпълнение е общо 5 години.
  
Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в присъствието на представителя на Строителния надзор, Инженера, който се изпълнява от българо-немски консорциум, с ръководител проект Матиас Шонфелд, Димитрис Граматас, проект мениджър и представител на изпълнителя Обединение Актор АД, Хелектор АД, и.д. директор на предприятието за преработване на отпадъците Николай Желев.

По договор показателите са изпълнени. От позицията на Инженера приключи успешно изпълнението и може да продължи експлоатацията на завода, каза Шонфелд.
В рамките на една година заводът се натоварваше постепенно до достигане на пълен капацитет. От 1 април 2016г. 100% от отпадъците постъпват за обработка.
  
Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF - гориво на площадка "Садината" е втора фаза на проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.". Общият бюджет на проекта е над 345 млн. лева, от които 84% са безвъзмездна помощ. Това е най-големия проект по оперативната програма.

С работата на завода се намалява количествата на депонирани отпадъци и това обосновава подхода на изпълнение, каза Петър Трайков при презентация на постигнатите резултати от работата на завода.
Интегрирания подход, който е приложен в работата на инсталациите, е донесъл приход на общината над 1 млн. лева за една година.

Кметът Фандъкова посочи и конкретни предизвикателства пред работата на завода, които трябва да бъдат решение от новото ръководство. Това са забавени процедури по ЗОП от предходния ръководител на общинското предприятие, което затруднява навременното обслужване на машините. Необходима е и промяна на правилата за продажба на рециклируеми материали. Предизвикателство е и набирането на квалифициран персонал за работа в завода.

През изминалата една година от работа на Завода отчетените приходи от продажби на рециклируеми материали са над 455 000 лв. През първата си експлоатационна година Заводът е преработил 221 693,40 тона отпадъци, като произведеното модифицирано гориво (RDF) е 105 253 тона, извлечените рециклируеми материали над 9 000 тона, а количеството депониран отпадък - 33040 тона (14,90%), което е под придвиденото.
От инсталациите за био и зелени отпадъци на "Хан Богров", от която се произвежда компост и ел енергия, приходите от продажба на ел енергия до 31 октомври 2016г. са 562 000 лева.


Обработват се опасни и стръмни участъци и трасетата, по които се движи градския транспорт

Продължава разпръскване на смеси срещу заледяване в райони Кремиковци, Панчарево, Витоша и Слатина към момента. Обработват се улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, както и опасни и стръмни участъци. По рано днес във връзка с валежите от сняг и ниските температури фирмите, ангажирани със снегопочистването в града, започнаха обработки по Южната дъга на Столичен околовръстен път, трасета на масовия градски транспорт и стръмни участъци в райони Връбница, Средец, Възраждане, Кремиковци, Панчарево, Изгрев, Подуяне и други. На терен са над 100 снегопочистващи машини в различни райони на града.

Опесъчаване се извършва на планинските пътища на Витоша – „Бояна – Златни мостове“ и „Драгалевци – Алеко“.

Напомняме на водачите на моторни превозни средства да бъдат внимателни и да използват автомобилите си оборудвани за движение при зимни условия.


98 кучета са осиновени през ноември от приюта на ОП Екоравновесие

98 кучета са осиновени през месец ноември от приюта на ОП „Екоравновесие“. Това каза пред журналисти директорът на общинското предприятие Веселин Асенов. „От началото на 2016 година  до настоящия момент са осиновени  828 кучета, което е с 200 кучета повече от осиновените през цялата минала година. Надявам се тази тенденция да продължи и все повече хора да избират домашен любимец от нашите приюти“ , посочи още Веселин Асенов.

ОП „Екоравновесие“ съвместно с доброволци   стартира през този месец инициатива за  разходки на кучета в приют Горни Богров. Целта на тази инициатива е по-лесно и бърза кучетата да бъдат социализирани, а оттам и броят на осиновените кучета от обектите  да се увеличи. За изминалата събота и неделя в кампанията се включиха повече от 60 човека.

За  периода  от 1 ноември до 30 ноември са кастрирани 326  и са реваксинирани 87. За дейността на предприятието през месец ноември са отделени около 199 хиляди лева, с които са закупени   ветеринарно- медицински консумативи и лекарства, храна за животните в приютите и ветеринарната клиника, за  поддръжка на трафопост за приют „Горни Богров“, сметоизвозване, техническо поддържане на компютърна техника и системи за видеонаблюдение, абонамент автоматична телефонна централа, почистване на изгребните  ями, сервизно обслужване на автомобилите и заплати на лекарите и работниците в предприятието.


София и Виена обменят „зелени политики”

 Експерти от Виенската енергийна агенция консултират столичните експерти от дирекция „Управление на отпадъците“ по проблемите на използването на отпадъците като ресурс. Експертната помощ бе договорена по време на срещата на кмета на София Йорданка Фандъкова с кмета на Виена Михаел Хойпл през март тази година.
   По време на работната среща софийските специалисти в сферата на околната среда представят резултати от проекта „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община. След пускането на завода за МБТ са преработени над 296 хиляди тона отпадъци, от които са произвежда гориво и се извличат рециклируеми отпадъци като хартия, стъкло и пластмаси. От въвеждането в експлоатация до настоящия момент от работата на инсталацията за преработка на зелени и хранителни отпадъци е произведена 4 222 MWh енергия.

Цветни фигури и празник в парк Слатинска река


Балкански институт за активна политика (БИАП) проведе заключително събитие по повод успешното приключване на проект „Природата и децата – добри приятели“, който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“.

На събитието присъстваха Наталия Стоянова, кмет на район „Слатина“, Йоанна Драгнева, общински съветник в Столичен общински съвет, и Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Заедно с децата, те участваха в изработването на цветни фигури от хартия. Дилияна

Нейчева, председател на БИАП, и Елка Петрова, координатор по проекта, обявиха доброволците в кампанията „Осинови дръвче или цветна фигура“, които поемат личната отговорност да полагат системни грижи за растенията, допринасяйки за запазване привлекателния вид на парка. Всички те получиха сертификати за своето начинание. 

По време на събитието бяха представени постигнатите резултати по проекта, а именно: подобряване вида на парк „Слатинска река“ и превръщането му в притегателно място за жителите и гостите на района. Отчетено беше изпълнението на най-важната цел на проекта: повишаване знанията на децата и полагане основите на активно общество – приятел на природата. 
   
За доброто настроение на малки и големи се погрижиха актьори-аниматори. Най-малките жители на район „Слатина“ имаха възможност да оцветяват книжки, да рисуват и изработват цветя от хартия. 


Столичният инспекторат извърши съвместни проверки

Съвместни екипи на сектор "Контрол по замърсяване от строителство" от Столичен инспекторат  и от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" извършиха проверки на строителни обекти. Проверките обхванаха строителни обекти на територията на Столична община.  Целта на инспекцията е спазването на разпоредбите за безопасни и здравословни условия на труд, както и Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Проверени са шест строителни обекта. Съставен е акт за административно нарушение на обект, разположен на бул. "Цариградско шосе".  Техническият ръководител на обекта получи акт за това, че е дапуснал натрупване и разпиляване на отпадъци от строителни материали извън границите на обекта.


Зам.-кметът на София Дончо Барбалов присъства на представянето на електрически туристически мотоциклет

Eлектрически лекотоварни автомобили се използват за почистването на паркове в града

 

Преди 143 години Жул Верн написа "Пътешествие около света за 80 дни" и тогава хората са питали дали е възможно това. В наше време, благодарение на новите технологии, да обиколиш света за 80 дни е напълно изпълнима идея.

Днес виждаме тази възможност на практика с направеното от екипа на студентите от Техническия университет в Айндховен, Холандия, които представят в София Тех Парк първия в света електрически туристически мотоциклет Storm Wave. Това каза заместник-кметът на София Дончо Барбалов.

Съвременните тенденции в развитието на чистите технологии водят до все по-активното ползване на електрически превозни средства. Столична община първа в страната експериментира и с пускането на електробус по една от линиите на градския транспорт, каза също Барбалов. Постигнатите резултати доказват ползата от внедряването на електромобилите в масовия транспорт, затова залагаме в проекта за модернизиране на обществения транспорт и закупуването на електробуси.

Столичната община инвестира и в електрически лекотоварни автомобили.

Общинското предприятие "Паркове и градски градини" вече поддържа парка на НДК с такава машина. Това спестява до 9000 кг вредни емисии. Предвиждаме да бъдат закупени и още 2 нови електрически лекотоварни автомобила за почистване на парковете в града, каза Дончо Барбалов.

Новият холандски туристически мотоциклет, представен в присъствието на Н.Пр.Посланика на Нидерландия Том ван Оорсхот, изп.-директор на "София Тех Парк" АД Йолиан Иванов, изминава 380 км без презареждане на батерията.

София е спирка от световната обиколка на мотоциклета, която започна на 14 август в Айндховен. За 80 дни мотоциклетът ще измине 26 000 км около света, като се захранва изцяло от електричество. Посещението на STORM Wave в България е организирано от Световния алианс за децентрализирана енергетика, в сътрудничество с посолството на Холандия.

 

 


Фандъкова: Изграждаме цялостна реконструкция на междублокови пространства в кварталите

В 17 междублокови пространства в различни квартали на града се извършва ремонт и обновяване. Те са в "Овча купел", "Банишора", "Фондови жилища", "Люлин", "Подуяне" и др. Това е един модел за цялостна реконструкция и обновяване с детски, спортни площадки, каза при проверка на място кметът на София Йорданка Фандъкова на изпълняващата се реконструкция на междублоково пространство при блок 17 ж.к."Овча купел 2".

Междублоковото пространство е с площ 6700 кв.м. Подменя се съществуващата настилка, възстановяват се три броя цветарници с над 200 броя цветна растителност, ще се засаждат нови 20 броя дървета и 600 броя храстова растителност. Изгражда се нова детска площадка с 3 съоръжения, ударопоглъщаща настилка и пясъчник, както и фитнес площадка. Монтират се и нови пейки, осветителни тела, кошчета за отпадъци. Проектът се изпълнява с финансиране от Столична община, като част от него е осигурено от получената икономия при изпълнение на пилотния проект за разделно събиране на отпадъците и средствата се инвестират отново в района.
Този месец предстои да започне и реконструкция на второ междублоково пространство в "Овча купел". То се намира до бл.30 ж.к."Овча купел 2" и също ще бъде реновирано цялостно. През 2016г. в район "Овча купел" са изградени и две фитнес площадки. През последните години в района са ремонтирани бул."Никола Мушанов", приключи първия етап от реконструкцията на бул."Монтевидео". Предстои изграждането на трета линия на метрото до кв."Овча купел", която се очаква да бъде въведена в експлоатация през 2019г.

Детски и спортни площадки се предвижда да бъдат изградени в междублокови пространства също в "Банишора", "Фондови жилища", "Орландовци", "Стрелбище", "Дианабат", "Изгрев", Люлин", "Илинден", а стрит фитнес на открито в "Нови Искър" и др.

 


Кметът Йорданка Фандъкова провери почистването на река Перловска

Изпълнява се почистване на речни корита на територията на Столична община. Всяка година възлагаме тази дейност с цел превенция. Досега са почистени 45 км речни участъци със средства от бюджета на общината и работата продължава. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на почистването на река Перловска. На проверката присъства и кметът на район Подуяне Ева Митова.

В момента се извършва почистване на участък от река Перловска в район Подуяне. Работата продължава като предстои и почистване на участъци на река Суходолска в кв. Суходол, район "Овча купел", река Шеовица, район "Банкя", както и отводнителни канали в с. Казичане и с. Кривина, район "Панчарево".

Периодично се извършват огледи и наблюдения на критични участъци от речните корита на реките и нивото на водата в язовирите общинска собственост. Във всеки административен район на града има създадена организация за наблюдение и превантивен контрол.

През миналата и тази година успяхме да изградим система за наблюдение на нивата на реките в реално време, каза също Фандъкова. Проектът е с подкрепата на Германското министерство на образованието и се наблюдава в изнесения център за видеонаблюдение. Със специални сензори се следи всяко повишаване на нивото на реките, които минават през града.

Изработихме два проекта за почистване на речното корито и осигуряване проводимостта на водата в река Искър, с обхват от язовир „Панчарево” до началото на земната корекция при моста на Чепинско шосе.

През 2014 година почистихме покритите участъци от реките Перловска, Слатинска, Новачица, Боянска и Суходолска, с обща дължина 5 000 метра.

Изпълнихме и проекти за изграждане на диги - на р. Лесновска при с.Долни Богров и изграждане на дига 340 м на р. Лесновска в кв. Челопечене.

Фотограф : Гео Калев


265 проектни предложения по програма Зелена София са подадени за оценка в районите администрации

 

„Това е най-големият брой проекти, подавани по програмата, от нейното създаване през 2011 година до сега, каза Лорита Радева председател на комисията по Екология в Столичния общински съвет.  
 

Проектните предложения са прегледани в районите и 257 от тях са допуснати до оценка от комисията, назначена от кмета на София Йорданка Фандъкова.  Най – голям брой проекти са подадени от  етажни собствености – общо  197., а най- активни са граждани от районите Искър, Изгрев, Подуяне, Надежда, Младост и Слатина.    Със свои предложения в конкурса участват неправителствени организации, читалища, настоятелства на детски градини и  училища.

„Комисията ще заседава през следващите 25 дни, за да извърши класиране на подадените гражданските проекти. Списъкът ще бъде внесен за одобряване и публикуван на интернет страницата на общината“, уточни още Лорита Радева.  За реализация на проектите Столичната община предоставя  безвъзмездно материали – растителност и паркова  мебел на стойност  400 000 лева. В проекта гражданите участват с идея и труд като реализират проектите в междублоковите пространства в столичните квартали и се задължават в рамките на 3 години да поддържат изграденото озеленяване.

Всички проекти, спечелили финансиране трябва да бъдат  изпълнени до 31 ноември. Доставката на посадъчния материали ще бъде извършена в края на септември и началото на октомври, каза още Радева. 


Кметът Фандъкова провери ремонта на детската площадка в Борисовата градина

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изпълнението на ремонтните дейности по обновяване на детската площадка със слончето в Борисова градина в присъствието на заместник-кметовете Мария Бояджийска и д-р Тодор Чобанов. 

Ремонтът на площадката, разположена в централната зона на Борисовата градина, започна на 6 юли 2016г. Вече са демонтирани старите настилки, оформен е централния кръг за цветарника, положена е и валирана основата за новата настилка и започна трасирането на детските кътове и кофражни работи за отливане на основи за нова ударопоглъщащата настилка. 

Предвижда се да се изгради кът за сядане на придружители с паркова мебел и да се засади декоративна растителност. Емблематичните фигури на слончето и костенурката ще бъдат запазени, като се предвижда специалисти от Музея за история на София да съдействат за реставрацията им. 

Ще бъдат монтирани и нови детски съоръжения за деца от различни възрастови групи, включително и за деца със специфични потребности, разположени в 4 обособени сектора. 

 

 

 


Цветни фигури и дръвчета ще бъдат засадени в парк Слатинска река

Сдружение „Балкански институт за активна политика“ и кметът на район „Слатина“ организират на 4 юли т.г. от 10 ч. в парк „Слатинска река“ информационно събитие по повод старта на проект „Природата и децата – добри приятели“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“ 

Гости на събитието ще бъдат представители на Столична община, СОС, Програма Европа, кметове на съседни райони, директори на детски градини и училища от район „Слатина“, както и представител на МОН. 

Проектът е ориентиран към подобряване вида на парк „Слатинска река“ и превръщането му в притегателно място за жителите и гостите на района. Целта е да повиши знанията на децата, създавайки предпоставки за активното им включване в опазването на околната среда и полагането на грижи за отглеждане и съхранение на новозасадените цветя и дръвчета. 

В рамките на проекта ще стартира инициатива „Осинови цветна фигура или дръвче от парк „Слатинска река“. 


Фандъкова: Продължаваме реконструкции на парковете на София с Борисовата градина, Западен парк, парка в град Бухово


 

Тази година предвиждаме реконструкции в Борисова градина, Западен парк, парка в град Бухово и в междублокови пространства в район „Овча купел“. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на инвестиционната програма на Столична община за реконструкции на паркове в присъствието на директора на „Зелена система“ Ралица Маджарова и кмета на район Кремиковци Ивайло Панев.

Преди дни завърши обновяване на парка в Сеславци, където са изпълнени алеи, осветление, видеонаблюдение. През пролетта - първият изцяло нов парк „Възраждане“, който вече привлича голям брой посетители.

От началото на юли ще започне реновиране на емблематичната площадка „Слончето“ в Борисовата градина и алеите от нея до централния вход.
Проектът включва обособояване на нови 4 зони за игра за деца на различна възраст, удароплоглъщаща настилка, над 16 хил. кв м нови настилки, парково обзавеждане. За този обект са предвидени 1,7 млн. лв. Запазват се емблематичните слонче и костенурка на площадката.

До края на годината ще започне изпълнението на първия етап от възстановяването на Западен парк с изграждането на осветление и видеонаблюдение на стойност 400 хил. лв.

За първия етап от парка в гр. Бухово вече имаме избран изпълнител. Паркът е общо 55 декара, като започваме с 18 декара, в които са съсредоточени основно съоръженията за деца. Изграждаме алеи, осветление и видеонаблюдение. 

Две големи междублокови пространства в район „Овча купел“ ще бъдат обновени. Предвижда се изграждане на детски площадки, фитнес на открито, осветление, ново озеленяване.


Информация по проект Международна балканска мрежа на местни власти по околна среда

В периода м. февруари 2014г. - м. април 2015г. се изпълни проект „Международна балканска мрежа на местни власти по околната среда” (ENVIRONMENTAL LOCAL AUTHORITIES INTERBALKAN NETWORK) на страните от Балканския регион по програма „Европа за гражданите 2007 - 2013г." на Европейския съюз. 

Бенефициент по проекта е Асоциацията за опазване на околната среда на общините Атина и Пирея, Република Гърция.

Столична община участва като партньор, съвместно с градове от още 4 държави: Република Сърбия с град Нови Сад и град Ниш, Република Босна и Херцеговина с град Сараево и град Биелина, Република Албания с град Тирана и Република Хърватска с град Риека. 

Информация е за проведените дейности по проекта >>


Кметът на София Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на София

 

От началото на експлоатацията на Завода до 25.06.2016 г. на площадката на съоръжението са постъпили 147 222 т. смесени битови отпадъци от територията на Столична община. За същия период са обработени 141 280 т. отпадъци., като от тях са извлечени 5 307 тона рециклируеми отпадъци. Най- голямо е количеството на стъклото -2731 т. и черните метали – 2112 т. Отделената пластмаса е 195 т., а цветни метали и хартията съответно -173 т. и 94 тона. Депонираното количество на Депото за неопасни отпадъци е 20 553 т, а за същият период е произведено 71 014 т = РДФ гориво.

От данните за отчетния период се наблюдава тенденции на намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване на количеството на отделените рециклируеми материали от началото на експоатацията на завода до момента. Увеличава се и произведеното количество РДФ гориво, което е за сметка на намаленото количество депониран отпадък.

Според обобщените данни в Инсталация за биологично третиране - ,, Хан Богоров‘‘ от началото на 2016г. са постъпили 11646т. биоотпадъци. Произведеният компост възлиза на 2124т., от който раздаденият компост е приблизително 12т., а продаденият – 1946т. Произведената електроенергия за 2016г. е 1073MWh.


Заводът за МБТ е въведен в експлоатация на 12.09.2015 г. Съгласно договора за строителство Изпълнителя – ДЗЗД „Актор АД – Хелектор АД“ има задължението в рамките на 1на година от експлоатацията на инсталацията да бъдат доказани предвидените по проект технически и технологични показатели. Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво на площадка „Садината” е втора фаза на проект № DIR 592113-1-9 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО”.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и заем от Европейска инвестиционна банка.


До 6 юли се приемат проекти по програма Зелена София на Столична община

Срокът за приемане на предложения за финансиране на проекти по програма "Зелена София" е удължен до 6 юли.

Предложнията трябва да се внесат до 17,00 ч. на 6 юли 2016 г. в районните администрации, на чиято територия ще се изпълнява проектът. Крайният срок за оценяване в районните администрации е 18.07.2016 г. Срокът за класиране на кандидатите на заключителния етап на оценяване в Столична община и внасяне до Столична община утвърждаване на списъка на класираните проекти е 8 август 2016 г. 

Програмата е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености. Блогодарение на програмата се озеленени и обновени градинки пред редица жилищни сгради в районите на София. 


Столичен инспекторат, 120 ОУ Г.С. Раковски и Екобулпак АД провеждат екоинициативата Спаси дърво или сливи за смет

Ученици от 120 ОУ „Г. С. Раковски“ в район „Лозенец на 13 юни 2016 г. /понеделник/ от 11.30 ч. преди старта на ваканцията ще съберат хартия и хартиени отпадъци и ще я предоставят на „Екобулпак“АД. Организацията по оползотворяване ще поощри първите трима със специални отличия и грамоти.Инициативата се провежда за трета поредна година в различни столични училища и цели да провокира отговорно отношение към околната среда. 

На 19 април учениците от 85 СОУ „Отец Паисий“ в кв. „Враждебна“ предадоха около 4 тона хартиени отпадъци, които бяха предадени за рециклиране като на място те видяха как се събират в камион с преса и получиха тетрадки, учебни материали и химикалки от рециклирани материали. Така те повече за ползата от разделното събиране и предаване на отпадъците и продължават да се учат да живеят в хармония с природата.


През месец юни се организират четири мобилни пункта за приемане на опасни отпадъци

Бихме искали да ви информираме, че месец юни ще бъде наситен с Мобилни пунктове – общо четири (за седем района на столицата) – един в начало на юни и тридневна лятна кампания към края на месеца. 

Първият Мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци е за райони „Средец“ и „Сердика“ на 6 юни 2016 /понеделник/, от 8.30 до 14.30 часа. 

Пунктът  ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5 – на паркинга пред Столичен инспекторат. 

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: 
    
   • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 
   • Лакове и бояджийски материали 
   • Домакински препарати и химикали 
   • Мастила и замърсени опаковки 
   • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) 

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. 

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД и успешно се прилага на територията на София за пета поредна година. 

На 5 юни отбелязваме Световния ден за защита на околната среда и действията на всеки един от нас в тази посока имат значение и допринасят за една по-чиста Планета. 

За тридневната кампания 23-25 юни ще получите подробна информация. 

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

График на Мобилния събирателен пункт за 2016 г. иинформационна листовка 


Нивото на реките в Столичната община е под постоянно наблюдение

Нивото на реките в Столичната община е под постоянно наблюдение, каза зам.кметът на Столичната община Мария Бояджийска . Наблюдението се осъществява със сензори, монтирани на 45 места по поречието на реките. Системата дава възможност за получаване на данни в реално време и възможност за бърза реакция при необходимост. Ежедневно се наблюдават критичните места, отоците на Околовръстен път и Южната дъга. Четири екипи на аварийно –спасителното звено и Софийска вода работят по почистване на шахтите, каза ръководителят на аварийно-спасителното звено Красимир Димитров.През днешния ден екипите са реагирали на 12 сигнала. 

Всяка година Столичната община изпълнява програма за превенция и почистване на речните корита. От месец февруари започна изпълнението на програмата за 2016 година и до момента са почистени около 21 километра. През месец май започва основното почистване на реките в централната градска част- река Перловска и река Владайска, както и участъци от реките Какач, Слатинска и Беравица. Столична община има разработени два проекта за почистване на речното корито на река Искър с обхват от язовир Панчарево до началото на земната корекция при моста на Чепинско шосе с дължина 15километра. Осигурено е финансиране от МКВПМС на единия проект с участък от края на корекцията след летище София до моста на Чепинско шосе. 


Фандъкова: Най-важните инвестиции са тези, които подобряват качеството на въздуха и опазват околната среда

Най-важните инвестиции са тези, които подобряват качеството на въздуха и опазват околната среда, това е ключовото послание от срещата на кметовете на европейските столици в Амстердам. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова по повод на конференцията на кметовете на европейските столици за прилагането на европейската стратегия за развитие на градовете в Амстердам.

В рамките на своето изказване на форума кметът на София посочи, че София работи по програмата за намаляване на вредните емисии във въздуха с 20% до 2020 г. На първо място с проекта за разширяване на метрото – 90 хил. т. вредни емисии ще спестим със завършването на третия лъч, който вече изграждаме. Целта ни е през 2019 г. средната възраст на автобусите на градския транспорт да е под 7 г. Затова в следващите 3 години купуваме 300 нови автобуса, част от тях ще са и първите електрически автобуси в София. До края на годината завършваме системата за управление на трафика на 160 кръстовище в града, която ще дава приоритет в движението на градския транспорт. Със системата, нови бусленти и модернизацията целим да направим градския транспорт по удобен и бърз. 
    
София ще използва опитът, който имат други европейски градове с мобилни приложения, които улесняват придвижването и иновативни решения за управление и подобряване на градската среда. 

В началото на април Амстердам беше избран от Европейската комисия за европейска столица на иновациите ("iCapital"). С кмета Еберхард ван дер Лаан обсъдихме възможностите за сътрудничество и тай заяви желание да посети София. Създаването на нови пешеходни пространства и извеждането на част от трафика извън центъра са сред задачите, по които се работи. В тази посока са и нашите усилия да изведем част от трафика чрез вътрешен градски ринг и околовръстен път.