София ползва опита на Виена в управлението на отпадъци

През последните години София си сътрудничи активно с Виена по темата:  "Управление на отпадъците – изграждането на система за разделно събиране на отпадъците,  извличането на всички годни за рециклиране и повторна употреба суровини и  термичната обработка". "Виена има над 50 години практика  в сферата на управлението на отпадъци и ние имаме възможността да се възползваме от натрупания опит и резултати при изграждането на софийската интегрираната система за управление на битовите отпадъци." Това каза кметът Йорданка Фандъкова при посещението си на две инсталации за термична обработка в австрийската столица,  инсталациите в Пфафенау и Шпителау.  Кметът на София Йорданка Фандъкова посети инсталациите за термична обработка в австрийската столица заедно със зам.-кмета Йоана Христова, кмета на район „Сердика“ Тодор Кръстев и граждани от район „Сердика“. По време на запознаването със съоръженията бяха  обсъдени системите, гарантиращи екологичния ефект на  инсталацията.

Инсенераторът в Шпитенау е разположен в един от централните райони на Виена, в непосредствена близост до университета и до жилищните сгради в квартала. Фасадата му е дело на прочутия австрийски архитект Фриденсрайх Хундертвасер и е една от  туристическите забележителности в града. В столицата на Австрия работят общо четири инсталации за термично третиране на отпадъците. Те са част от структурата на общинското енергийно дружество "Виенска енергия" ООД. Инсталациите оползотворяват годишно около 900 хиляди тона отпадъци, а  получената топлинна енергия от около 1,5 млн. МВт/ч годишно се подава към топлопреносната мрежа. С енергия от отпадъци се топлят 45 процента от домакинствата във Виена. Според виенските експерти  топлинната обработка заедно с извличането на суровини и производството на компост от зелени и био-отпадъци   е част от общия процес на управлението  на отпадъците. Целта е да се ограничи депонирането на отпадъците като вредно за околната среда. Виена вече не депонира отпадъци, казаха виенските експерти.

През последните години Столичната община изгради  инсталации за биологично третиране на зелени и биоотпадъци, от които се произвежда компост и електроенергия и  Завод за механично-биологично третиране на битовите отпадъци. От 2016 година всички битови отпадъци, генерирани от домакинствата,  се приемат и третират  в съоръженията на  завода като се произвежда РДФ гориво и компост, като преди това се отделят всички материали, годни за рециклиране.

През 2012 г. с решението, с което Европейската комисия одобрява изпълнението на завода за третиране на битовите отпадъци на София, е одобрено и производство на РДФ, който да се използва като алтернативно гориво в съоръжение за когенерация на енергия в инсталациите на „Топлофикация София“ ЕАД и само като временно решение в циментови заводи в България.

Инсталация за производство на топлоенергия от РДФ гориво е проектирана от датската компания Ramboll A/S, избрана след конкурс с 22 кандидата. Избраната технология отговаря на изискването на Европейската комисия за „най-добра доказана технология“, която Европейската комисия подкрепят с финансиране.

Избрана е технологията „скарно изгаряне“ заради предимствата по отношение на вида РДФ и по-малкото летяща пепел в димните газове. Същата технология използват и инсталациите във Виена. Избрана е от Копенхаген за завода, който е пуснат в експлоатация 2017 г., и от Сингапур за съоръжение, което ще бъде пуснато през 2023 г.

Над 450 подобни инсталации работят в цяла Европа. Най-много са в Скандинавските държави, Германия и Франция.

С пускането на новата инсталация ще се заместят част от старите мощности на ТЕЦ „София“. По този начин се намаляват емисиите, които ТЕЦ-а емитира във въздуха.  С новата инсталация фините  прахови частици  от ТЕЦ „София“ намаляват с 6  т на година или с 9,6%. Европейската норма на емисиите на фините прахови частици за индустриалните съоръжения е 10 милиграма на кубичен метър, а инсталацията на София ще покрие норма под 1 милиграм на кубичен метър. Емисиите на въглероден оксид  намаляват с 87,2 т/г., което е със 7% по-малко, а  азотните оксиди намаляват с 46,4 т/ г. или 2% по-малко.

Инсталацията на София е проектирана с комплексна 4-степенна система за очистване на отработените газове от най-съвременно поколение.  Заедно с инсталацията се изгражда и мониторингова система, която следи всички технически параметри от работата на инсталацията и емисиите във въздуха. Данните за въздуха ще бъдат достъпни в реално време при непрекъснато измерване. Комитет за наблюдение ще следи както процеса на изграждане, така и първите години от функционирането на инсталацията.

С новата модерна мощност „Топлофикация София“ намалява с 10 – 11% потребявания природен газ.

Инсталацията ще произвежда 58 MW топлинна енергия за 40 000 домакинства и 20  MW електроенергия за 30 000 домакинства.

Общата стойност на проекта е 157, 5 млн. евро, като Столична община кандидатства пред ЕК за 58%  безвъзмездна помощ по ОПОС или 91,8 млн. евро. Съфинансирането ще бъде осигурено с кредит от ЕИБ в размер на 65,7 млн. евро за 19 г., като първите 4 са гратисен период.

На проекта е направена Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в момента тече процедура в Управляващия орган на ОПОС, след което проектът ще бъде изпратен за проверка и съгласуване към ресорните дирекции на Европейската комисия.

Инсталацията за производство на топло- и електроенергия от РДФ гарантира  на София екологично, трайно, независимо и модерно управление на отпадъците.

 


Столичната община разширява системата за разделно събиране на отпадъци

София ще събира разделно и текстилните отпадъци. Столичната община разширява системата за разделно събиране на отпадъци чрез включването на нова група – текстилните отпадъци – към системата за разделно събиране. В момента в София разделно се събират 12 потока отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, метал, зелени и биоотпадъци и др. В ход е работата по пилотен проект за разделно събиране и на текстилни отпадъци.

Това обсъдиха на съвместна среща във Виена Ерих Валентин – общински съветник, председател на комисията по екология и комунални предприятия и кметът на София Йорданка Фандъкова. На срещата присъстваха и зам.-кметът на София по екология Йоана Христова, Николай Стойнев, зам.-председател на Столичния общински съвет.

Виенската система за разделно събиране на отпадъци е развита и доказана като една от най-добрите.

Кметът Йорданка Фандъкова посочи, че през последните години София активно си сътрудничи с Виена в работата по управението на отпадъците, която включва и развитието на системата за разделно събиране, рециклиране и термична обработка на битовите отпадъци. "Виена е обявена за най-добър град за живеене и за нас е важно сътрудничеството с австрийската столица" – каза също Фандъкова. – Виена работи и разрива системата си за управление на отпадъците от 50 години и за София този опит е важен за постигането на по-бързи и ефективни резултати."

На срещата бе обсъдено и включването на гражданите в процеса на управление на отпадъците.

"За една седмица чрез пилотния проект на Столична община и Столичен инспекторат само в 4 контейнера бяха събрани 2 тона текстилни отпадъци – каза зам.-кметът Йоана Христова. – Общо 2% от всички отпадъци са текстилните. Нашата цел е да предпиемем стъпки и да увеличим количеството на отпадъците, които могат да бъдат събрани разделно и да бъдат оползотворени и рециклирани."

Кампанията за събиране на текстилни отпадъци ще продължи и след почивните дни. Информация къде и как да изхвърляте разделно може да се намери на - www.sofia.bg/waste

Днес кметът на София Йорданка Фандъкова посети две от инсталациите за термична обработка на отпадъците във Виена – „Пфафенау“ и „Шпителау“.


София постави рекорд в тазгодишното издание на "Стара хартия за нова книга“

Децата на столицата събраха 15,5 тона хартия за рециклиране

В последния ден от лятната ваканция инициативата „Стара хартия за нова книга“ беше последната спирка преди училище на 2700 деца от София. На 16 септември 2018 г. пред Книжен център „Гринуич“ малките екоактивисти предадоха рекордните до този етап на кампанията 15,5 тона хартия за рециклиране, спасиха от изсичане 202 дървета и получиха над 3200 нови книжки. Традиционно инициативата в София се проведе под патронажа на кмета Йорданка Фандъкова и отново беше част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

Благодарността си към всички, които подкрепят каузата отправи Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столична община. „Аплодисменти за всички млади и мотивирани хора, които съм сигурна, че променят нагласи в средата си в училище и в семействата“ – допълни тя.

„Важното на тази кампания е, че тя се провежда под надслова „Почисти и прочети“ – свързваме опазването на околната среда, нашите зелени градове, с четенето на хубави книги“ – каза изпълнителният директор на „ЕКОПАК България“ Тодор Бургуджиев. Той представи на всички присъстващи новото специално издание на кампанията „Грийн тийн“.

Управителят на Книжен център „Гринуич“ Виктория Бисерова също приветства всички деца. „Избрали сме деня преди първия учебен дена, за да ви покажем, че няма нищо задължително и нищо не е скучно – нито училището, нито събирането на отпадъци, нито почистването на стаята или четенето на книги. Важното е да се забавляваме, а вашите приключения започват от утре и ви предстои цяла една година да откривате нови светове – такива, каквито ще откриете и в книгите“.

Празничната програма беше открита от БОН-БОН, които направиха сериозна заявка за предстоящия си мюзикъл на 29 септември „Котешката банда“. Звездите на Voice Academy, сред които участниците в „Гласът на България“ Яна Янчева и Габриела Байкушева, взривиха сцената с невероятните си изпълнения. Талантите от клуба по спортни танци PRO DANCE отново подкрепиха каузата.

Играта „Светът на Нарния“ на водещата на „Фамилно“ по Bulgaria ON AIR и посланик на каузата Деляна Маринова-Джуджи, ековикторината, снимките в специално създадената фотобудка от приятелите на иницативата Photo king, работилницата за значки на „Светът на Мария“ бяха само малка част от всички изненади и предизвикателства, които очакваха малките екоентусиасти през целия ден. До 25 септември децата все още имат възможност да участват във фотоконкурса „Стани фотограф на „Стара хартия за нова книга“, като изпратят своите снимки от събитието на Фейсбук страницата на кампанията. Авторите на трите най-добри фотографии ще получат награди. Пълните условия на конкурса – тук: http://www.greenwich.bg/

Още три големи общини ще бъдат домакини на кампанията до края на месеца: Русе на 23 септември, Плевен на 24 септември и Пловдив на 29 септември.

Организатори на инициативата „Стара хартия за нова книга“ са „ЕКОПАК България“ АД и Книжен център „Гринуич“.

Партньори на кампанията „Стара хартия за нова книга“ са издателствата „Ентусиаст“ и „Труд“. Каузата е подкрепена от издателствата ЕГМОНТ, „Книгомания“, „Хермес“, „Бард“, Фют“, „Сиела“, „Софтпрес“, ПАН, „Златното пате“, „Албо груп“.

Медийни партньори са Bulgaria ON AIR, clubz.bg, Майко мила!, azcheta.com, az-deteto.bg, dnes.bg, purvite7.bg, noviteroditeli.bg.

 

 


Столична община подкрепи инициативата „Да изчистим омразата от улиците на София“

Столичният инспекторат е почистил през годината над 300 кв. м публични площи.

"Инициативата „Да изчистим омразата от улиците на София“ е събитие от голямата кампания „София – град на толерантност и мъдрост“. Столична община чрез Столичен инспекторат отново подкрепя инициативата за почистване на публични места на надписи, изразяващи омраза." Това каза заместник-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов. По думите му това е част и от традиционното събитие на Столична община от последните години за изчистим омразата по фасади на сгради и улици. Тя е свързана с нашите усилия да не допускаме призиви с непристойно съдържание, призиви за омраза и противопоставяне да заемат място на знакови сгради и къщи. Столичният инспекторат традиционно почиства подобни надписи, като само за тази година са почистени над 300 кв. м непристойни надписи на публични места. Бяха чистени стените на църквата "Свети Седмочисленици", мостове, огради.

Днес в инициативата се включиха десетки доброволци, като са избрани 6 места – на ул. ”Г. С. Раковски”, на бул. ”Дондуков”, ул. ”Бачо Киро” и др.

"В София хилядолетия наред съжителстват в хармония различни вероизповедания, нашият град дава уроци по мъдрост и не бива да допускаме нашите традиции да бъдат застрашавани от хора, които търсят противопоставяне и омраза." – каза също доц. Чобанов.

В инициативата се включиха представители на посолството на Израел, зам.-ръководител на мисията в посолството на Израел Виолет Бараши, председателят на постоянната комисия по култура, образование, наука и културно многообразие Малина Едрева, гости от Израел, както и Организацията на евреите „Шалом”.


За шести път София е домакин на инициативата „Стара хартия за нова книга”

Инициативата е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 година. 

В навечерието на новата учебна година София отново е домакин на инициативата „Стара хартия за нова книга”, която по традиция се провежда на пешеходната част на бул. ”Витоша”. Пред Книжен център „Гринуич“ до 19.00 часа всяко дете, което доведе възрастен придружител с поне 5 кг стара хартия за рециклиране, ще получи нова детска книга по избор, както и подаръци от партньорите на празника. Събитието се провежда под патронажа на кмета на София – г-жа Йорданка Фандъкова.

„Стара хартия за нова книга” е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г. На откриването присъства председателят на постоянната комисия по култура, образование, наука и културно многообразие Малина Едрева.

През 2018 г. общините София, Бургас, Хасково, Русе, Плевен и Пловдив посрещат кампанията, която дава възможност на децата да научат повече за рециклирането, да разберат как да пазят природата и да събират разделно отпадъците. Организаторите от „ЕКОПАК България“ АД и Книжен център „Гринуич“ напомнят, че колкото повече стара хартия съберат децата, толкова повече дървета ще спасят от изсичане.

Както всяка година, кампанията има литературна тематика, вдъхновена от популярна детска книга. В настоящото издание малчуганите имат възможност да влязат в „дрешника“ на приказния свят на Нарния, където ги очакват нови предизвикателства и награди. Книгите от поредицата „Хрониките на Нарния“ на Клайв С. Луис са осигурени от издателство „Труд“, основен партньор на инициативата.

Под надслов „Почисти и прочети“ денят е изпълнен с много музика и танци. Програмата включва още спектакъла „Цирк“ – музикално куклено шоу с марионетки за деца и възрастни от „Театъра на приказките – София“.


Кметът на София Йорданка Фандъкова се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Йорданка Фандъкова заедно със служители от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и от район „Панчарево“ участва в  почистването на зелените площи около Панчаревското езеро.

Столичният инспекторат подпомага логистично кампанията като осигурява чували, ръкавици и организира извозването на събраните отпадъци. Служители на общината почистват и подходите към столицата: зелените площи при Южната дъга и при пътя София – Костинброд.

По време на инициативата Фандъкова се срещна и разговаря с участници в почистването от "Кока-Кола" и "Екопак".

Столичният кмет благодари на доброволците и на БТВ за упоритостта и за това, че успяха да превърнат инициативата  в традиция. Тази кампания е много важна, защото се обръща към гражданите, а когато човек участва лично, се замисля преди да хвърля отпадъци извън съдовете, предназначени за тази цел. "Нека да изчистим София за един ден, но да я пазим чиста всеки ден" –  каза пред доброволците столичният кмет.


Фандъкова: По програмата на Столична община за домашно компостиране са предоставени над 8 000 компостера

"Работим последователно за разделното събиране на отпадъците, оползотворяването им и превръщането им в ресурс и намаляване на депонирането. С дейността на цялата система от инсталации за третиране на отпадъците на София сме постигнали през 2017 г. 84% рециклиране и оползотворяване на отпадъците и 16% депониране. Програмата за домашно компостиране, която започнахме още през 2010 г., се развива и досега са предоставени на домакинства, детски градини и училища, паркове общо над 8000 компостера." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на програмата в с. Железница, район "Панчарево".

Тази година предоставяме 2800 броя компостери, от тях 743 са в район „Панчарево“. Кампанията се радва на голям интерес. Бяхме определили по-малка бройка за раздаване, но след като събрахме кандидатурите, решихме да не връщаме никого и така да удовлетворим всички желаещи.

София разполага с инсалации за преработване на зелени и биоотпадъци, от които се произвежда компост и ел. енергия. От 2014 г. всички биоотпадъци – храни от ресторанти, общински детски градини, пазари, търговски вериги, и зелените отпадъци – клони, листа, трева – се събират разделно и преработват. Инсталациите за зелени и биоотпадъци са част от завода за преработка на отпадъците.

От началото на 2015 г. предоставяме безвъзмездно до 10 кг. компост от инсталациите на всички столичани, които са заплатили такса битови отпадъци. Част от произведения компост се използва обратно в градините и парковете на София.

От 2015 г. София има завод за отпадъци, който преработва целия битов отпадък, изхвърлен от всеки от нас. Нашата основна цел е да превърнем отпадъците в ресурс и това вече се случва. От началото на тази година до края на август са събрани разделно и преработени над 9900 т зелени отпадъци, като от тях са произведени 7410 т компост.

"С дейността на цялата система от инсталации за третиране на отпадъците сме постигнали през 2017 г. 84% рециклиране и оползотворяване на отпадъците и 16% депониране. Само преди 10-ина години София депонираше 100% от отпадъците си" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

 

 


Мобилен събирателен пункт за отпадъци в райони „Лозенец“ и „Триадица“

За втори път през тази година ще има Мобилен събирателен пункт за райони „Лозенец“ и „Триадица“.

Пунктът ще бъде разположен на 14 септември (петък) от 8.30 до 14.30 часа на бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“.

Гражданите ще имат още една възможност безвъзмездно да предадат следните опасни битови отпадъци:

 • живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • лакове и бояджийски материали;
 • домакински препарати и химикали;
 • мастила и замърсени опаковки;
 • фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок" (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg/waste), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).  

График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г. и електронна листовка 2018.


12 000 т текстилни отпадъци се генерират в Столична община всяка година

Столичната община стартира кампания за изземане на ненужни дрехи, чанти и обувки с цел превенция от смесването им с общия битов отпадък.

От днес Столичната община стартира есенната си кампания „Време е за детокс на гардероба“, която цели както събиране на ненужните дрехи, чанти и обувки от домакинствата, така и превенция от смесването им в общия битов отпадък. За максимално улеснение на гражданите през целия септември месец е разкрит мобилен пункт за изземане на ненужните вещи, който ще премине по график през всички райони в Столична община. В допълнение са разположени и четири стационарни контейнера, като три от тях са поставени на ключови места в "Борисовата градина" (до площадката „Слончето“) и на двата входа на Южния парк (откъм бул. „Витоша“ и откъм ул. „Нишава“).

„12 000 т са текстилните отпадъци, включително дрехи, колани и обувки, които генерират софиянци и гостите на столицата за една година. В тази връзка е особено важно да знаем къде и как да изхвърляме този отпадък, така че да намалим неговото отражение върху околната среда и най-вече върху въздуха“ – това подчерта Йоана Христова при старта на кампанията „Време е за детокс на гардероба“.

Кампанията „Време е за детокс на гардероба“ ще се състои на два етапа. На първия етап мобилен пункт ще събира стар текстил по график във всички райони на Столична община. На втория етап текстилът ще премине последващо третиране, евентуална повторна употреба и оползотворяване. Финалът на кампанията ще бъде отбелязан с участието на Столична община в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (17 – 25 ноември), в рамките на която ще се състои модното събитие Green Fashion Days, в което ще бъде представена специално разработена дизайнерска колекция от дрехи, създадени изцяло от събрания в рамките на кампанията стар текстил.

„В началото на новия отоплителен сезон разделянето на текстила от смесения битов отпадък става особено актуално и в контекста на превенцията от неправомерното му изгаряне и замърсяването на въздуха. Проектът за популяризиране на разделното събиране започна още през януари 2018 г. с различни инициативи, които са насочени към това да създават условия успешно да изпълняваме задължението си като граждани да събираме разделно отпадъците си. Извън тази конкретна кампания вече имаме поставени в 8 района 29 контейнера за текстил, чиито точни локации можете да намерите на страницата на Столичния инспекторат“ – коментира директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева.

Графикът за кампанията можете да намерите на sofia.bg/waste, както и в страницата във Facebook „Зелени решения за София“. Партньори на кампанията са организацията за оползотворяване на текстил TexCycle и зелените дни на модата – Sofia Green Fashion Days.

Локации на стационарните пунктове:
- Южен парк – на входа откъм бул. „Витоша“ и на входа откъм ул. „Нишава“;
- "Борисова градина" – на централната алея, водеща към Лятната сцена;
- паркингът пред Столичния инспекторат – ул. "Париж" 5.


Столичната община организира мобилни пунктове за изхвърляне на стар текстил през септември

С част от събрания стар текстил ще бъдат изработени дизайнерски облекла и аксесоари.

Под надслов „Време е за детокс на гардероба“, от 10 септември 2018 г., Столичната община стартира есенна кампания за събиране на текстил от домакинствата. За целта ще бъде осигурен мобилен пункт, който ще набира текстил в различните райони по график до края на месеца. В допълнение ще бъдат разположени и четири стационарни контейнера на ключови места в столицата.

Целта на инициативата е да се намали текстилът в смесения битов отпадък, както и отново да напомни за значението на разделното събиране на текстила за околната среда, в това число и за качеството на въздуха.

Кампанията „Време е за детокс на гардероба“ ще се състои на два етапа. На първия етап, мобилен пункт ще събира стар текстил по график във всички райони на Столична община. На втория етап, текстилът ще премине последващо третиране, евентуална повторна употреба и оползотворяване. Финалът на кампанията ще бъде отбелязан с участието на Столична община в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (19 – 25 ноември), в рамките на която ще се състои модното събитие Green Fashion Days, в което ще бъде представена специално разработена дизайнерска колекция от дрехи, създадени изцяло от събрания в рамките на кампанията стар текстил.

„Използваме кампанията „Време е за детокс на гардероба“, за да напомним колко е важно да не смесваме стария си текстил с останалите битови отпадъци. Важно е, когато имаме стари дрехи, да ги отделяме и изхвърляме в специализираните за целта контейнери, които стават все повече около нас – както в големите търговски центрове и по пазарите, по инициатива на Столичния инспекторат тази есен ще бъдат разположени допълнителни контейнери за текстил на ключови места във всички райони. Само отделяйки текстила от общия битов отпадък и изхвърляйки го на специализираните за това места, можем да бъдем сигурни, че той ще бъде оползотворен правилно, както и че няма неправомерно да бъде събиран и изгарян, с което пък да се замърсява въздуха“, подчертава Йоана Христова, зам.-кмет по екология в Столична община.

Графикът за кампанията можете да намерите на sofia.bg/waste, както и в страницата във Facebook „Зелени решения за София“. Партньори на кампанията са организацията за оползотворяване на текстил TexCycle и зелените дни на модата – Sofia Green Fashion Days.

Откриването на кампанията ще се състои на 10 септември от 11 часа на паркинга пред Столичния инспекторат (ул. "Париж" № 5), където ще бъде разположен един от стационарните контейнери за целия период на кампанията. На откриването ще присъстват зам.-кметът в СО Йоана Христова и директорът на Столичния инспекторат – инж. Веска Георгиева.

Локации на стационарните пунктове:

 • Южен парк – на входа откъм бул. „Витоша“ и на входа откъм ул. „Нишава“
 • "Борисова градина" – на централната алея, водеща към Лятната сцена
 • Паркингът пред Столичния инспекторат – ул. "Париж" № 5.

График на мобилните пунктове за периода 10 – 16 септември.

График на мобилния събирателен пункт за периода 25.09.2018 – 30.09.2018 година – очаквайте скоро.


Започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Зона 2 от "Борисовата градина"

След завършилото през пролетта на 2018 г. почистване на пилотен участък (Зона 1*) на "Борисова градина" от опасни, сухи и гнили дървета покрай основните алеи, Столична община, чрез дирекция „Зелена система“ и със съдействието на експертите от Лесотехнически универистет – София, започва подготовка за извършване на дейности по почистване на Зона 2 (Обект 2, отдели 6-17 на лесопарк „Борисова градина“, находящ се между бул. „Драган Цанков“, бул. „П. Яворов“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Незабравка“).

Дейностите по почистване на Зона 2 ще бъдат извършвани на два етапа. В първия етап предстои маркиране на опасни, сухи и гнили дървета в лесопарковата част съгласно становище  на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори от 25.07.2017 г. Маркирането ще бъде извършено от специалисти към катедра „Лесовъдство“ на Лесотехнически университет.

Маркираните на втори етап дървета ще бъдат премахнати от Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. Отпадъците ще бъдат извозени на Инсталацията за зелени отпадъци „Хан Богров“.

* Пилотна Зона 1 е зоната от лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“, която е разположена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „П. Ю. Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски“ в парка.


Фандъкова: През последните 5 години сме инвестирали над 2.5 млн. лева в столичния зоопарк

"През последните години последователно инвестираме в столичния зоопарк. През 2017 г. извършихме цялостно обновяване и модернизация на клетките на големите котки, тази година отворихме разширението за сурикатите и бодливите свинчета. През последните пет години сме инвестирали около 2.5 млн. лева в столичния зоопарк, а сега продължаваме с разширение на сектор „Примати“. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на реконструкцията на сектор „Примати“.

Разширенията и ремонтните дейности са направени според изискванията на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). Нашата цел е да станем неин редовен член, което ще ни позволи да обменяме животни с други зоопаркове.

От началото на годината броят на посетителите се е увеличил с над 28 000 в сравнение със същия период на миналата година. Общо над 220 000 души са посетили зоологическата градина тази година.

Общата площ на столичния зоопарк е 240 дка. Разширението на площите на външните местообитания на сектор „Примати“ (маймуните) създава нови експозиционни площи и зони за наблюдение на животните. За различните видове примати площите за обитаване се увеличават от 5 до 10 пъти. С проекта се извършва и реконструкция на съществуващата инфраструктура и изграждане на нова в съответните сектори на територията на зоопарка. Новите местообитания си изпълняват със стоманобетонови фундаменти, метална носеща конструкция с предпазни мрежи и обособени стъклени витрини за наблюдение на приматите. Проектът включва и нова поливна система, реконструкция на водопроводната, канализационната и електрическата инсталация. Обособяват се нови алеи и се реновират съществуващите настилки. Проектът е съобразен с изискванията на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Общата инвестиция за настоящия проект е около 1.4 млн. лева. Предвижда се строителните работи да приключат до края на годината, а озеленяването да започне през пролетта.

Софийският зоопарк  има нов вид мечка и новородено кенгурче, както и нов обитател – мъжката бърнеста мечка Лийм. Той е на три години и е роден в зоопарка в Лайпциг, Германия. Софийският зоопарк получава този интересен и рядък вид мечка по линия на Европейската програма за застрашени видове на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, като в бъдеще очакваме и женска мечка от същия вид.

Бърнестата мечка е в категория Уязвим вид в Световната червена книга и е в Приложение I на Вашингтонската конвенция. Тенденцията при популацията на бърнестите мечки в природата (около 20 000) е намаляваща. Този вид мечка е разпространена в Южна Азия във влажните гори на Индия и Шри Ланка, както и в южните низини на Непал. Бърнестата мечка е прототип на мечката Балу от „Книга за джунглата“ на Ръдиард Киплинг.

Друго ново животно в Софийския зоопарк е младата мъжка двугърба камила Леми, която наскоро пристигна от зоопарка във Веспрем.

Най-новият обитател на зоопарка е малкото ръждиво кенгурче, което се роди наскоро. То още не напуска торбата на майка си, но може да видите как се подава от нея.

 

 

Фотограф: Гео Калев

Фандъкова: До края на септември завършваме първия етап от новия парк „Въртопо“ в район „Младост“

"Първият етап от създаването на новия парк „Въртопо“ в район „Младост“ е вече почти завършен. По план се предвижда до края на септември да бъде напълно готов, а към средата на септември се очаква всички съоръжения да са монтирани. Общо за проекта са отпуснати около 600 000 лв." Това каза днес при проверка на обекта кметът на София Йорданка Фандъкова в присъствието на зам.-кмета по направление екология Йоана Христова.

"Особеност на терена е голямата денивелация. На практика  се наложи да правим парково пространство във вертикална среда, затова и проектантите обмисляха различни варианти за  достъпността и съоръженията, така че да са достатъчно удобно разположени за детска игра" – каза също кметът Фандъкова.

Основната група, за която е предвиден паркът, са децата – ще има площадки за най-малките – бебетата до 3 г., както и такава за по-големи деца, а също и фитнес съоръжения.

Към момента изпълнението на първия етап от парка върви по график. Предвидено е видеонаблюдение. В района на главния вход се изгражда асансьор, който да позволи в парка да влизат майки с колички, възрастни хора и хора с увреждания. Асансьорът е необходим заради сериозната денивелация на терена.

Предвижда се откъм моста в района на "Мусагеница" да се направи алея, която да е подходяща за достъп на майки с колички и за хора с увреждания. Останалите подходи са със стълбища. За сега се работи по два от подходите към парка. По думите на кмета има трудности заради проблеми с многото частни терени в района. За да започне работа по третия подход – откъм "Мусагеница", все още се изчаква да приключат процедурите по придобиване на един частен терен.

В момента също продължава работа по над 10 обекта от "зелената система" на София. Работи се в Южен парк III част, градините в кв. „Княжево“, „Кристал“, „Св. Климент Охридски“, „Св. Седмочисленици“, Северен парк – входа откъм  ул. “Народни будители“,  "Борисова градина" – розариума  и други.

 

Фотограф: Гео Калев

 


Започна мащабен ремонт на Розариума в "Борисовата градина"

Започна ремонтът на емблематичния Розариум в "Борисовата градина", разположен непосредствено до Националния стадион „Васил Левски“. В рамките на строителните дейности ще бъде извършена цялостна реконструкция и подновяване на настилките, изграждане на ВиК инсталации, електроинсталации, автоматизирана поливна система, парково осветление. Предстои изграждане и на декоративен фонтан с помпено оборудване, както и поставяне на специални конструкции за поддържане на увивните видове. По проект в Розариума ще бъдат засадени и ще започнат да се отглеждат над 2 000 рози от различни видове чаенохибридни, полиантови, миниатюрни, щамбови, увивни и катерливи рози.

Общата стойност на проекта е малко над 600 000 лв., като срокът за изпълнението му е 180 дни.

Припомняме, че Розариумът е част от парк „Княз-Борисова градина“ от началото на 20. век. За пръв път той е създаден през 1910 г. от градинаря Йосиф Фрай, който събира няколко селскостопански постройки, обособява алеи от рози и започва да организира ежегодни изложби на цветя там. Първата мащабна реконструкция на Розариума е през 1934 г., когато в него са засадени 1 400 рози, донесени за целта специално от Германия.

 

 

 


Кметът Фандъкова: "Започна ремонтът и възстановяването на Розариума в "Борисовата градина"

В градината до колелото на трамвай № 5 се изграждат нови алеи, осветление, поливна система, две детски площадки, озеленяване

"Започна ремонтът и възстановяването на Розариума в "Борисовата градина". Това е един от десетте обекта от зелената система на града, по които се работи в момента" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на възстановяването и изграждането на градината при колелото на трамвай № 5.

"Ремонтът на градинката при колелото на трамвай № 5 трябва да приключи до края на годината. Миналата година направихме цялостно саниране на 26. училище в кв. „Княжево“ с ремонт на двора. Това е едно от малкото училища в София, което е изцяло ремонтирано. Тази година строим нова сграда на детска градина за 2 групи, заедно с физкултурен салон. Санираме и модернизираме старата сграда. Това са сериозни инвестиции и то в най-важното – в децата" – каза кметът Фандъкова.

В градината до колелото на трамвай № 5 се изграждат нови алеи, осветление, поливна система, две детски площадки, озеленяване. Ще бъде възстановена и чешмата, която е на пътя към Витоша. Най-важният проект, който предстои за квартала, е реконструкцията на трамвайната линия номер 5, която се предвижда да започне през пролетта на новата година.

Възстановяването на Розариума в "Борисовата градина" е един много важен проект, който включва и озеленяване със засаждане на нови рози. Предвиждаме да поставим и надписи с видовете рози.

Приключва реконструкцията на входа на Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев“. Работи се и по реконструкцията на Северен парк, на Западен парк, изгражда се парк „Въртопа“. Очакваме да бъде избран изпълнител за парка около езерото в ж.к. „Дружба“ и парка „Заимов“.

 

Фотограф: Георги Алексиев

 

 


Близо четири пъти е намалял броят на бездомните кучета в София през последните години

За първи път при това преброяване има райони само с кастрирани кучета

Резултатите от преброяванията през последните 11 години показват явна тенденция за намаляване  броя на уличните кучета в столицата. Това съобщиха от фондация "Четири лапи", които представиха днес резултатите от последното преброяване на безстопанствените животни за 2017/2018 г. на територията на Столичната община в присъствието на заместник-кмета по направление екология Йоана Христова и директора на ОП „Екоравновесие“ Веселин Христов.

През 2018 г. уличните кучета в столицата са 3589, а през 2007 г. са били 11 124.

Най-много бездомни кучета има в район "Сердика" – 316, поради стари индустриални зони, в които традиционно като безплатна охрана се ползват кучета, посочи Маргарита Чанкова от фондация "Четири лапи".

От „Четири лапи“ съобщиха, че в район „Красна поляна“ усилията на Столичната община, на "Екоравновесие" и на фондацията дават положителен резултат, защото при сегашното преброяване се констатира висок процент кастрирани кучета.

За първи път при това преброяване се наблюдават райони само с кастрирани кучета: четири в "Оборище", седем в "Изгрев", 25 в "Лозенец", 62 в "Красно село".

"Оборище", "Изгрев", "Студентски", "Лозенец", "Средец" са и районите с най-малко бездомни кучета: четири в "Оборище", седем в "Изгрев" и по 25 в останалите три.

Високото ниво на кастрация е основната причина за трайното намаляване на популацията на бездомните кучета, посочиха също от фондацията. Друг фактор е увеличаване на осиновените кучета от общинските приюти – 895 през 2016, 693 за 2017 г.

Чанкова припомни, че според промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност от 2016 г. всяко домашно куче над 4 месеца трябва да бъде идентифицирано чрез микрочип и данните му трябва да бъдат въведени в интегрираната информационна система.

 


Данните от експресния анализ от мобилната лаборатория на ИАОС към момента не показват превишавания на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух

Данните от експресния анализ от мобилната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към момента не показват превишавания на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. По искане на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова от вчера се извършват измервания на качеството на въздуха във връзка с подадени сигнали за остра миризма в районите „Подуяне“, „Оборище“ и „Сердика“. Измерванията с мобилната лаборатория продължават и към момента, като към тях се включва и химическата лаборатория на Столичната пожарна. Проверяват се и данните от шестте стационарни станции на ИАОС на територията на Столична община.

За случая са сезирани РИОСВ, РЗИ, СДВР и Столичната пожарна. Екипи на пожарната съвместно с кметовете на засегнатите райони и екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община извършват обходи за установяване на източника.  Координацията на действията на институциите е възложена на кмета на район "Подуяне" г-жа Ева Митова. 


Във връзка с високите температури Столичната община ще продължи да раздава минерална вода на 9 и 10 август от 13:30 ч.

  Пунктовете за раздаване отново ще бъдат три: пред пилоните на Националния дворец на културата, на площадното пространство при храма „Св. Неделя”, както и на Орлов мост – при езерото „Ариана” – в близост до автобусната спирка.  

Водата e осигурена като дарение от „Девин” ЕАД и ще бъде раздавана от служители на общината до изчерпване на количествата.

 


50 дворни кучета са кастрирани през юли по кампанията на „Екоравновесие”

През месец  юли в кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 50 кучета. Кампанията се осъществява в районите „Кремиковци“, „Нови Искър“ и „Овча купел“ и  цели да намали популацията на безстопанствени кучета. Има увеличение на кастрираните дворни кучета, от началото на годината до края на юли, като кастрираните дворни кучета са 307, което е с 20 процента повече в сравнение със същия период от миналата година.

Екипът на предприятието отчита също, че през юли 46 кучета от приютите на „Екоравновесие” са намерили нов дом, заловените кучета са общо 317, от тях 243 са кастрирани и 235 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 8 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 42 кучета.

На 07 юли в парк „Заимов” се проведе поредната инициатива по осиновителската кампания на „Екоравновесие” под мотото „Осиновявай, не купувай”. Много хора дойдоха и ни подкрепиха, запознаха се и разходиха куче от приюта в с. Горни Богров.

“С инициативите по кампанията „Осиновявай, не купувай” искаме не само да намерим дом за нашите кучета, а да накараме хората да се замислят, защото за присъствието на животни по улиците сме виновни ние, хората, и е наша отговорност техният брой да намалява. Затова призоваваме хората да бъдат отговорни, когато си взимат домашен любимец, това трябва да е съзнателно решение, а не емоционален акт. На тези събития, ние и доброволците към приюта, запознаваме хората с това какви грижи трябва да се полагат за кучето, ако решат да го осиновят, какви са техните отговорности като собственици. Затова има много хора, които посещават инициативите ни и впоследствие отиват в приюта, включват се в разходките на кучетата и след това вземат отговорно решение и осиновяват куче” – каза директорът на “Екоравновесие” Веселин Асенов.

Мероприятията по кампанията „Осиновявай, не купувай” ще бъдат възобновени през месец септември, за точните дати и местата на провеждане на събитията ще ви информираме своевременно.

 


На 8 август Столичната община отново ще организира раздаване на минерална вода от 13.30 часа

На 8 август, във връзка с продължаващите горещини и високи летни температури, Столичната община отново ще организира раздаване на минерална вода от 13.30 часа.

Ще бъде включен и нов пункт за предоставяне на вода за гражданите на столицата: пред пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се раздава и на площадното пространство при храма „Св. Неделя”, както и на Орлов мост – при езерото „Ариана”.  

Водата e осигурена като дарение от „Девин” ЕАД и ще бъде раздавана от служители на общината до изчерпване на количествата.


Пред храма „Света Неделя“ и езерото „Ариана“ ще се раздава минерална вода

На 7 август, във връзка с високите летни температури, Столичнaта община организира раздаване на минерална вода от 13.30 часа.

Водата ще се предоставя на площадното пространство при храма „Св. Неделя” и на "Орлов мост" – при езерото „Ариана”. 

Водата e осигурена като дарение от „Девин” ЕАД и ще бъде раздавана от служители на община до изчерпване на количествата.


Столичният инспекторат взе купата от Екорали БЪЛГАРИЯ 2018

Столичният инспекторат взе купата от Екорали БЪЛГАРИЯ 2018.

Екипите на Столичния инспекторат се класираха на второ място в шестото Екорали БЪЛГАРИЯ за Електрически автомобили и автомобили с Нова енергия.

Ралито се състоя от 27 юли до 29 юли 2018 г. В него участваха Румен Томов, Дафина Нешева и Силвия Кордон. Участниците  преминаха  маршрут от София до  Вършец с определена пътна карта и условия за определена скорост.

Столичните инспектори разполагат с два електромобила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Почистени са 60 речни участъка, изгражда се временен защитен насип

Временен защитен насип с цел превенция от наводнение изгражда дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община. Насипът е с дължина 250 м и се изгражда чрез специализирана техника. Предпазният земен насип е направен на р. Искър в кв. “Димитър Миленков“ в София.

С цел превенция от наводнения Столичната община продължава почистването на речни корита за осигуряване на тяхната проводимост. В момента се почистват участъци от река Владайска в ж.к. „Сердика“, река Банска, река Червена, река Лозянски дол и река Габровница. Досега през тази година са почистени 60 броя речни участъци с обща дължина над 26 км. Премахнати са паднали дървета, клони и отпадъци, осигурена е проводимостта на водостоци и мостове на реките Искър, Владайска, Перловска, Клисурска, Суха река, Аджибарица и др.

Работата по почистването на речните корита продължава. Столичната община изпълнява ежегодна програма като тази година е осигурила финансиране за почистването на 97 броя речни участъци с обща дължина 45 км.

Извършва се денонощно наблюдение на водните нива на речните корита на територията на Столична община. Към момента проводимостта в коригираните речни корита е нормална.


Над 300 000 души са посетили парка музей "Врана"

От 2013 г. Столичната община отвори за посетители парка музей „Врана“ за първи път от над стогодишната си история. Паркът бе отворен на 8 юни 2013 г., като вече е посетен от над 300 000 души.

Паркът „Врана“ е създаден като европейските пейзажни паркове. На площ от 100 ха има голямо разнообразие от 821 дървесни, храстови и тревисти вида. Всичко това определя високата му художествена стойност като едно от първите произведения на парковото изкуство в България.

Паркът може да бъде посетен събота и неделя от 10:00 до 16:00 часа, като Столичната община е осигурила и линия на градския транспорт № 505, тръгваща от „Орлов мост“ и стигаща до самия вход на парка. При желание от над 15 души да посетят парка през седмицата се правят предварителни записвания и се осигурява екскурзовод.

Паркът се откроява със спокойна атмосфера и нови летни цветя – рудбекия, ехинацея, гайлардия, колеус.


За справки и запитвания:
http://www.park-vrana.com/
телефони: 02 884 08 88, 0889 36 22 82

 

 

 


Кметът Йорданка Фандъкова присъства на редовната работна оперативка на Зона 4

На 24 юли, вторник, кметът на София Йорданка Фандъкова провери графика и хода на работите по изпълнение на Зона 4 – карето около площад "Св. Ал. Невски" в центъра на града. Кметът Фандъкова присъства на редовната работна оперативка на обекта заедно със зам.-кмета Евгени Крусев, ръководителя на проекта арх. Иво Пантелеев и представители на изпълнителя, строителния надзор, на дирекция "Зелена система", експлоатационните дружества "Софийска вода", "Топлофикация", "ЧЕЗ Електроразпределение" и Столичен инспекторат.

В момента в зоната се работи на три обекта: градините "Кристал", "Св. Климент Охридски", както и ул. "Московска". Ще бъдат обновени алеите, осветлението и озеленяването в градините, а на ул. "Московска" започна ремонт на топлопровод. Предвижда се след ремонта на улицата да бъде освободен тротоарът от паркиране.

В двете градини към момента се изпълняват дейности, свързани с полагането на нови настилки. Поради обилните валежи през последните дни има забавяне от графика на работа на градина "Кристал". Кметът Йорданка Фандъкова постави задача на изпълнителя да навакса със закъснението в графика на обекта. Тя подчерта, че е важно да се напредне като изключително стриктно се спазва технология и изискване за качество на работата.

В градина "Св. Кл. Охридски" се извършва и подмяна на водопровод, подготвя се насипа за алеята към сградата на Националната художествена академия. На оперативката бе обсъдено и обезопасяването на дърветата по време на ремонта.

Кметът Фандъкова подчерта, че опазването на дърветата е изключително важно.

Предвижда се в градината "Кристал" да бъдат засадени нови над 20 дървета.

Като част от Зона 4 се планира обновяване на тротоари, осветление и настилки по ул. "Оборище" от бул. "Васил Левски" до ул. "Раковски", ул. "Париж" от бул. "Цар Освободител" до ул. "Московска", ул. "Дунав" между ул. "Московска" и площад "Александър Невски", ул. "15-ти ноември" между пл. "Народно събрание" и БАН и ул. "11 август". Планира се да бъде освободен от движение и автомобили подходът към централния вход на катедралата "Св. Александър Невски", като участъкът от ул. "Оборище" – между храма и ул. "Раковски" – ще бъде затворен за движение.

Проектът за обновяване на Зона 4 се изпълнява в периода 2018 – 2019 г. по Оперативна програма "Региони в растеж".


На територията на Столична община ще бъде изграден градски „зелен“ коридор

Столичната община беше одобрена за участие като водещ град в проект URBiNAT – URBan-Innovative-NATure, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Проектният консорциум включва още два водещи града: Порто (Португалия) и Нант (Франция), а градове – последователи са Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения).

Програма „Хоризонт 2020“ предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на „зелени“ решения в трите водещи града в проекта. С активното участие на гражданското общество всеки град партньор ще предложи за изпълнение проекти, включващи иновативни природосъобразни решения в четири области: Енергия, Вода, Околна среда и Биоземеделие, които ще  формират градски „зелен“ коридор. Като цялостно природосъобразно решение коридорът ще обедини инфраструктурни елементи и градски общностни инициативи, които ще се осъществят върху конкретна територия. Предстои общината да определи район, в който да бъде проектиран и изграден софийският „зелен“ коридор и да идентифицира проектните идеи, които да бъдат осъществени в него.

„Бюджетът на Столична община по URBiNAT е в размер на 1,2 млн. евро, като финансирането е 100% грант, предоставен от Европейския съюз“ – заяви заместник-кметът на София по инвестиции и строителство Ирина Савина.

Партньори на общината по проекта са УАСГ и Асоциацията за развитие на София. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 5 години.


Предстои премахване на опасни дървета в местността „Кошарите“

Във връзка с влошеното физиологично състояние на дървесната растителност в лесопарк „Кошарите“, както и с Писмо на Софийска градска прокуратура, дирекция „Зелена система“ издаде Разрешително за премахване на сухи, наклонени или паднали дървета по вътрешните алеи и периферията на лесопарка.

Премахването ще започне от 23.07.2018 г.


Възстановено е движението по разширения бул. „Тодор Каблешков“

От днес е възстановено движението по бул. „Тодор Каблешков“ между бул. „Цар Борис III“ и ул. „Майор Горталов“, който разширихме като четирилентов булевард. Изградена е нова канализация, обновен е водопровод, положено е ново осветление. Изградени са и тротоари.

Изпълнени са важни инженерни мрежи. Предвижда се в разделителната ивица да бъдат засадени дървета. През миналата година бе извършено разширение на участъка от ул. “Братя Бъкстон“ до магазин „Кауфланд“.

Планираме след като пуснем движението по бул.“Тодор Каблешков“ да започне разширението на следващия етап на бул. “Монтевидео“ от ул. “Боряна“ до бул. “Никола Петков“.
 


Фандъкова: "Разширяваме парк „Възраждане“ с още 25 дка, изграждаме аквапарк и басейн с минерална вода"

"Готов е идейният проект за разширяване на парк „Възраждане“ с още 25 дка, като върху 6,6 дка ще бъдат изградени аквапарк и басейни с минерална вода, а с 18,2 дка разширяваме парка. Всички съществуващи дървета на терена се запазват, като ще бъдат засадени още над 400 широколистни и иглолистни дървета." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представянето на проекта заедно с председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков и изпълнителния директор на „Софийски имоти“ Димитър Шивачев.

Проектът е направен така, че да покрие нуждите на деца и възрастни и да се превърне в една семейна зона, в която всеки може да открие своя начин да прекара пълноценно свободното си време.

В аквапарка се разполагат 5 открити басейна, като основен акцент е детският басейн с дълбочина 15 см и площ 684 кв. м. В него е разположено водноигрово съоръжение с 3 пързалки за спускане и множество игрови атракциони. Освен него има още: детски басейн с дълбочина 60 см, бебешки басейн с дълбочина 20 см, развлекателен басейн с дълбочина 140 см и площ 300 кв. м. Предвижда се и хидромасажен басейн с дълбочина 90 см и площ 44 кв. м. Проектът предвижда и две водни пързалки. Ще има заведение за бързо хранене.

"Обектът след завършването му ще се управлява от общинското дружество" – каза кметът Фандъкова.

Предвижда се аквапаркът да бъде завършен в края на 2019 г. Предварителните оценки на инвестицията, която ще направи общинското дружество „Софийски имоти“ в изграждането на парка и аквапарка, е 9,5 млн. лв. Част от средствата се осигуряват от управлението на общинската собственост, а друга – ще бъде финансирана чрез заем от Фонда за градско развитие съм ОП „Региони в растеж“.


Изпълнява се миене на улици по карета в район „Оборище“

От днес, 13 юли, започна изпълнението на дейности по миене на улици по карета в район "Оборище". Предварително екипи проверяват проводимостта на дъждоприемните шахти, почистват уличните платна и отстраняват замърсявания, които могат да попречат за качественото измиване. Дейностите започват от 7.30 ч. и продължават до 16.30 ч., като предварително са обозначени улиците, които ще се затварят поетапно.

Напомняме на шофьорите да не паркират на обявените в графика улични платна. Колите, които възпрепятстват миенето, ще бъдат преместени принудително в съседни улици. За новото местонахождение на автомобилите си гражданите могат да намерят информация в съответното Районно управление към СДВР.


ГРАФИК за миене на район "Оборище"


Нов „зелен маршрут“ в центъра на София

От днес 4 информационни табели указват нов „зелен маршрут“ в центъра на София. В него попадат 21 значими дървета, разположени в "Княжеската градина" в София. В допълнение на това, до всяко от дърветата в самата градина е разположена табела с номер, което дава допълнителна възможност за проследяване. Инициативата се реализира от Британо-българското общество в София със съдействието на Столична община.

„Столична община подкрепи тази инициатива на Британо-българското общество, тъй като вярваме, че табелите ще повишат интереса на посетителите към видовия състав в градината и ще добавят стойност към времето, прекарано в нея. Те много ясно показват кое дърво къде се намира в градината, така че всеки желаещ, следвайки указанията, може да си направи интересна и опознавателна зелена разходка в "Княжеската градина“ – коментира Йоана Христова.

„Тази градина е едно от любимите ми места в София. Естествено дойде и идеята да съберем малко от историята ѝ, както и някои от по-интересните видове, така че да я направим съвсем достъпна за посетителите. Благодарни сме на Столична община, че подкрепи тази идея и съдейства да я реализираме“ – подчерта председателят на ББС д-р Ани Кей.


София се включва в проекта FAIRMODE на Съвместния изследователски център на Европейската комисия

В рамките на посещението на кмета на София Йорданка Фандъкова и делегацията на Столична община в Съвместния изследователски център – JRC, където се провеждат научни изследвания на Европейската комисия, в гр. Испра, Италия, беше договорено включването на София в проекта FAIRMODE.

София ще бъде 11-ят пилотен град в проекта и ще се възползва от експертизата на Изследователския център на Европейската комисия в управлението на качеството на въздуха. В проекта, заедно със София, участват градове като Милано, Стокхолм, Хелзинки, Дъблин, които под ръководството на Съвместния изследователски център JRC ще работят заедно за подобряване на качеството на въздуха на база на иновативните подходи и практики.

София ще се включи и в проекта City lab на JRC посредством инициативата „Визия за София 2030“ и в проекта ENGAGE за въвличане на гражданското общество в правене на политики и тяхното провеждане за формиране на бъдещето на града ни.

Проучват се възможности за разполагане на прототипни устройства на сензори, разработени от JRC в София. Прототипни устройства в момента се тестват в Холандия.

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе и среща с български учени, които работят в Съвместния изследователски център. На нея те изразиха готовността си да помагат на София.

 


Мобилният събирателен пункт за район „Искър“ и „Панчарево“ ще бъде на 13 юли 2018

Мобилният събирателен пункт за район „Искър“ и „Панчарево“ ще бъде на 13 юли 2018 (петък)

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

•             живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

•             лакове и бояджийски материали;

•             домакински препарати и химикали;

•             мастила и замърсени опаковки;

•             фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен: 

От 8:30 до 11:30 часа – в район „Искър“ – на бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, пред районна администрация „Искър“.

От 12:30 до 15:30 часа – ще се премести в с. Панчарево и ще бъде разположен на ул. „Самоковско шосе“ № 230, пред районна администрация „Панчарево“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок" (www.balbok.com) и Столична община (www.sofia.bg/waste), както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 


Тукан се излюпи за пръв път в Столичния зоопарк

За пръв път в Столичния зоопарк и като цяло – в България, се излюпи яйце на двойката редки птици тукан. Малкото вече напусна гнездото и прави първи опити да лети. Туканчето може да бъде видяно от посетителите на Зоопарка във фазанерията в сектор "Птици". Птицата е най-дребният представител на туканите от вида зелени аракари.

Малкото туканче е поредното бебе, родено това лято в Столичния зоопарк. Колекцията на зоопарка се попълни с две малки на изключително редките египетски лешояди, четири бебета сурикати, антилопа кана и лемурче.

В момента в Столичния зоопарк тече мащабен ремонт и разширение на сектора на маймуните. Той предвижда обособяването на 13 нови експозиционни зони, които ще бъдат разположени на площ от пет до десет пъти по-голяма от тази на досега съществуващите заграждения. Новите външни пространства ще са богато озеленени, като се запази максимално съществуващата дървесна и храстова растителност. Предвидено е поставяне на подходящо допълнително обогатяване и аранжировки – съоръжения за катерене, дървени площадки, въжета и естествени скални масиви, които ще осигурят на животните среда, възможно най-близка до тази в естествените им обитания.

През 2018 г. Столичният зоопарк отбелязва 130 години от създаването си.


SOFIA URBAN CHALLENGE – Първата система за споделено ползване на електрически велосипеди в София

SOFIA URBAN CHALLENGE
ПЪРВАТА СИСТЕМА ЗА СПОДЕЛЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ В СОФИЯ


Съвместната инициатива на “Зелена София” и "Клийнтех България" e пилотен проект за споделено ползване на електрически велосипеди на стартиращата българска компания "Елджои Байкс" (Eljoy Bikes).

Най-старият природен парк на Балканите – Пророден парк "Витоша", е и първата дестинация, където всеки ще може да се възползва от новата услуга.

От средата на юли тази година пред Националния исторически музей ще бъде инсталирана стойка за 10 електрически велосипеда, с които всеки ще може да се качи до "Алеко", "Златните мостове" или "Тихия кът".

Цел на проекта е да стимулира промяна в нагласите на българите за преминаване към екологични и здравословни методи на придвижване, намаляване трафика на коли към Витоша, както и тестване на нуждите и отношението на потребителите към самата система.

Ползвателите на услугата ще имат възможността да се посветят на един нов тип изживяване в планината и да се любуват на природата, докато спортуват с удоволствие. Услугата е за всеки, който има желание да опита и може да кара колело.

Резервацията на електрическите велосипеди ще става през специално предназначена апликация. Визията на партньорите на проекта е да разширяват системата с повече локации за достъп до планината, както и на други места в София и в други градове с възможност за веловръзка между самите тях.

Проектът се реализира с подкрепата на:
Столична община;
“Зелена София” към Асоциация за развитие на София;
"Клийнтех България" – мрежата за устойчив бизнес и еко иновации;
Climate-KIC – най-голямото публично частно партньорство в ЕС за борба с климатичните промени;
ElJoy Bikes – стартиращата компания, която е част от Акселераторската програма на "Клийнтех България" и Climate-KIC;
ElDrive, които осигуряват електрическото захранване, станция за зареждане на електромобили и SPARK зона;
Национален исторически музей, който предоставя интернет и достъп до експозициите на промоционални цени за ползвателите на електрическите колела;
Природен парк “Витоша”, който ще предоставя информация за събитията на територията на парка през този сезон и популяризира достъпа до планината без коли;
"Роо Брандс" ООД и "Загорка" АД ще предоставят сурови биодесерти и освежаващи безалкохолни напитки по време на официалното откриване.


С настоящия проект Столичната община започва още една инициатива – създаването на Living Lab за проекти, технологии и иновации в областта на чистия транспорт, екологични решения и устойчиво градско развитие. Целта е територията на града да стане отворена лаборатория за разработване и прилагане на иновативни и технологични решения в партньорство с бизнеса и стартиращите компании и гражданите. Възможността за развитие на продукти и услуги директно в градска среда е ключов фактор за повишаване на иновативния потенциал на София. Градските лаборатории допринасят за повишаване на конкурентноспособността на компаниите, като същевременно дават достъп до изцяло нови, качествени услуги и продукти за гражданите.


Фандъкова: Инвестираме над 24 млн. лева в паркове, градини и детски площадки

"Тази година реконструираме вход на Южен парк откъм бул. “Гоце Делчев“ заедно с голяма част от алейната мрежа, след като през последните години обновихме останалите три входа на парка. Проектът ще се изпълнява на два етапа, като се очаква ремонтните дейности да приключат в края на септември." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на обекта заедно с кмета на района Николай Терзиев и директора на „Зелена система“ Димитър Данчев.

"На входа се полага гранитна настилка и павета, изгражда се осветление, където липсва такова. За полагане на настилка използваме наличните павета и гранитни плочи и за това не заплащаме средства" – посочи кметът. Ще се направи и видеонаблюдение.

Във втория етап ще се ремонтират около 27 дка алейна мрежа като тази около „Голямата поляна“, където се провеждат много спортни и културни събития. Около 2 млн. лева е инвестицията за Южен парк.

"Изпълняваме мащабна програма за възстановяване, изграждане и обновяване на паркове и зелени пространства, което е важна грижа за чистотата на въздуха в града" – посочи също Фандъкова. "Тази година сме заложили да започне работа по 15 обекта. В момента се работи на 6 обекта. Освен в Южния парк, започна работа и по Западен парк, работи се първи етап от парк „Въртопо“ в район „Младост“, градините „Кристал“ и „Св. Климент Охридски“, както и градина „Княжево“. Предстои да започне работа по още 9 обекта – градина срещу СМГ, парк „Заимов“, градина „Св. Седмочисленици“, градина пред Двореца на децата, за която имаме становище на Областния управител, и ще обновим парк „Дружба“, градина „Черковна“, втори етап на Северен парк, втори етап от парк „Възраждане“ и "Борисова градина" – розариум.

Общата инвестиция в паркове и градини и детски площадки е над 24 млн. лева, като в Западен парк, парк „Заимов“ и градините „Кристал“, „Свети Седмочисленици“ се изпълняват и с европейски средства по ОП „Региони в растеж“.

"Предоставяме на всички райони 5 млн. лв. за нови детски площадки. През последните години са обновени 80% от детските площадки в паркове и градини. През 2017 г. обновихме 70 детски площадки, тази година – 130, като насочваме средства от продажбата на Общинска банка" – съобщи кметът Фандъкова.

Фотограф: Георги Алексиев

 

 


Кметът Йорданка Фандъкова провери ремонта на ул. “Солунска“

"Всички контейнери по ул. „Солунска“ се разполагат подземно. Това предвиждаме за контейнерите в зоните на ул. „Граф Игнатиев“ и на пл. „Св. Александър Невски“, чиито основни ремонти започнахме тази година. Днес възстановихме движението по ул. „Солунска“ в участъка от бул. „Витоша“ до ул. „Христо Белчев“, до няколко дни ще бъде пуснато движението и до ул. „Ангел Кънчев“. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на ремонта на ул. “Солунска“ заедно със заместник-кмета Евгени Крусев. На проверката присъства и кметът на район „Средец“ Мария Ачкова.

Ремонтът на ул. „Граф Игнатиев“ и зоната около него е един от най-големите и тежки обекти за това лято, който създава големи затруднения на хората, и благодаря за търпението на гражданите. Целта ни е тази знакова част от града, която се нуждаеше от основен ремонт, напълно да се обнови" – каза също кметът на София Фандъкова. Към момента общото изпълнение на ул. “Граф Игнатиев“ е около 20%, като са изпълнени голяма част от подземните комуникации.

"За качеството на работа са предвидени сериозни санкции по договор" – посочи кметът Фандъкова. "До завършването на ремонта на зоната около ул. „Граф Игнатиев“ се задържа 600 хил. лв. гаранция за добро изпълнение. При неспазване на срока за завършване на обекта неустойката е 240 хил. лв. за всеки ден просрочие. А при некачествено изпълнение се налага санкция от 1,2 млн. лв. С парите на софиянци няма да бъде платено за некачествено свършена работа" – посочи също Йорданка Фандъкова.


 


Излюпиха се два изключително редки египетски лешояда в Столичния зоопарк

Двойката египетски лешояди в Зоологическата градина в София се сдоби с две малки, след като мътиха яйцата си в продължение на 45 дни. Събитието е изключително рядко по своята същност, тъй като египетските лешояди са силно изчезващ вид и са вписани в Червения списък на застрашените видове на IUCN (Международен съюз за защита на природата). Тяхната популацията в Европа и България е намаляла с повече от 50% през последните 10 години.

Столичният зоопарк участва в Програмата за застрашени видове (ЕЕP) за египетския лешояд на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Новоизлюпените бебета лешояди са четвъртото поколение на моногамната двойка.


230 нови дървета покрай "Околовръстния път"

Започна засаждането на 230 млади кълбовидни акации (Robinia pseudoacacia umbraculifera) в зелените разделителни ивици на "Околовръстния път", в участъка между бул. „Черни връх“ и "детелината" с бул. „България“. Растенията са разположени в зелените площи, разделящи основните и локалните платна. Този вид акация е студоустойчив и издържа добре на градски условия. Тя е с височина 250 – 300 см с добре оформена корона. Компактният ѝ вид я прави особено подходяща за градско и алейно озеленяване.

С извършените залесителни дейности общият брой на засадените този сезон дървета в градска среда (покрай улици и булеварди) ще стане 1 260. До края на 2018 г. се планира да бъдат засадени още 1 000.

Поддръжката и разширяването на зелената система в Столична община е една от 100-те мерки в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2020 г. Отделно от залесяването покрай улици и булеварди тази пролет бяха засадени близо 8 000 дъвета в Новата гора на София, както и над 800 дървета в дворове на училища и детски градини в София.


Миене на улици по зони и карета започва в пет столични района

От 2 до 24 юли ще започне миене на улици по зони и карета в пет столични района: „Оборище“, „Възраждане“, „Средец“, „Триадица“ и „Красно село“. Дейностите ще се извършат поетапно.

Направена е организация на работата с екипите на Общинска полиция, Пътна полиция към СДВР, "Център за градска мобилност", Столичен инспекторат и фирмите, извършващи дейност „Чистота“.

Миенето ще се извърши в интервала от 07.30 до 16.30 ч.
 
За да се извърши организация, е необходимо собствениците на автомобили да преместят своите превозни средства от уличните платна в дните, определени за миене. Разработени са графици за работа.

Автомобилите, които не са  преместени доброволно, ще бъдат принудително премествани в съседни улици. За новото местоположение на превозното средство информация може да се получи в съответното Районно управление на СДВР.

При неподходящи метеорологични условия дейносттите може да бъдат отложени.

График за миене - район Възраждане

График за миене - район Красно село

График за миене - район Оборище

График за миене - район Средец

График за миене - район Триадица

 


Започва обновяването на зоната около храм-паметника „Св. Ал. Невски“ и базиликата „Св. София“

От 2 юли започваме работата по обновяване на „Зона четири“ от центъра на София.

"Това е пространството, в което през годината традиционно се провеждат най-много събития от национално и градско значение, място, където са събрани много от символите на София като катедралният храм „Св. Александър Невски“, базиликата „Света София“, дала името на нашия град, паметникът на Васил Левски, на Незнайния войн, на Цар Освободител, градината пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Народното събрание. Обхватът на проекта включва много знакови обекти: градски градини, няколко централни улици и площади."

 Това каза днес при представяне началото на ремонтните дейности кметът на София Йорданка Фандъкова. Заместник-кметът по направление транспорт Евгени Крусев направи презентация на проекта. На представянето присъстваха кметовете на район „Средец“ и „Оборище“ – Мария Ачкова и Васил Цолов, ръководителят на проекта арх. Иво Пантелеев, представители на изпълнителя и надзора.

"Запазваме духа на София като възстановяваме и обновяваме тези пространства от лицето на града и освобождаваме повече пешеходни зони за хората" – каза също Фандъкова.

От 2 юли дейностите ще започнат с градината „Кристал“ и „Климент Охридски“, както и тротоари по ул. “Московска“ от ул. “Г. С. Раковски“ до ул. “Париж“. Ще бъде извършен ремонт на алеите в градините, на осветлението, което се подменя с енергоефективно. Предвиждаме допълнително озеленяване, засаждане на нови дървета.

Около храм-паметника „Св. Александър Невски“ ще бъдат обновени тротоарните настилки и осветлението. Заедно с общото осветление на пространството ще направим и художествено осветление на храма „Света София“ и сградата на общината на ул. “Московска“.

Обновяваме тротоари, осветление и настилки по ул. “Оборище“ от бул. “Васил Левски“ до ул. “Г. С. Раковски“, ул. “Париж“ от бул. “Цар Освободител“ до ул. “Московска“, ул. “Дунав“ между ул. “Московска“ и площад "Александър Невски"; по ул. “Московска“ ще се подмени и топлопровод. Ще обновим и площада около паметника на Васил Левски и бул. “Васил Левски“ от паметника на Апостола до Ректората, като дейностите ще започнат след като приключи ремонта на бул. “Васил Левски“ от ул. “Граф Игнатиев“ до Ректората.

Други улици, по които ще се работи в "Зона четири", са: ул. “11-ти август“, ул. “Дунав“ между ул. “Московска“ и пл. "Ал. Невски", ул. “15-ти ноември“ между пл. "Народно събрание" и БАН.

В цялата зона ще бъдат подменени нови контейнери, разположени подземно. Предвиждаме поставянето на три зарядни станции за електромобили. Ще бъдат поставени и пет обществени тоалетни на три точки.

По проект работата ще се изпълнява поетапно и ще приключи през следващата година. Предвижда се също намаляване на местата за паркиране около храм-паметника „Св. Александър Невски“, а подходът към катедралата догодина ще бъде оформен като пешеходна зона. През 2019 г. се обновява и площад "Народно събрание".

Обновяването на "Зона 4" е част от изпълнението на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020, по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – София.

Общата стойност на проекта  е 46 078 473.32 лв. с ДДС, от които 35 037 844.89 лв. са финансирани от Европейски фонд за регионално развитие, 6 183 149.11 лв. – национално финансиране и 4 857 479.32 лв. – собствено финансиране по проекта.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е с продължителност 24 месеца и дата на приключване 16.02.2020 г.

Кметът Фандъкова също посочи, че сме заложили много сериозни изисквания за качество на работа и санкции при неизпълнение и неспазване на срокове по договор. На изпълнителя е задържана банкова гаранция, която е 3% от стойността на договора – 536 664 лв. При некачествено изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 894 хил. лв. При неспазване на срока се дължи над 178 хил. лв. за всеки просрочен ден.

От 1 юли започва ремонт на неремонтирания участък от релсовия път по бул. “България“, както и ремонт на бул. „Васил Левски“ от ул. “Граф Игнатиев“ до Ректората.

Презентация на проекта

Фотограф: Гео Калев


Нов фонтан в езерото „Дружба“

От днес всички жители и гости на София могат да се насладят на новия фонтан в езерото „Дружба“. Той се състои от два елемента и освен естетически ще изпълнява и допълнителни функции, насочени към обогатяване на средата за живеене в езерото. Аераторът, който е част от самия фонтан, вкарва кислород във водата, с което подобрява условията за живот на рибите и същевременно ограничава развитието на водораслите.

Фонтанът е снабден и с декоративно осветление, като общата стойност на съоръжението  е 30 000 лв. В парка около езерото в кв. „Дружба“ предстои извършване на ремонтни дейности, които ще обхванат както алейната инфраструктура, така и детските площадки.


Във връзка с обявения „оранжев код” за времето кметът Фандъкова разпореди непрекъснато наблюдение на критични места в града

Във връзка с обявения днес, 28 юни 2018 г., „оранжев код” за времето със значителни валежи кметът на София Йорданка Фандъкова разпореди непрекъснато наблюдение на критични места в града, както и следене на нивата на язовири и реки на територията на столицата. Мобилизирани са всички екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция”, както и на Столичен инспекторат. Мобилни и стационарни екипи извършват наблюдение по места, осъществяват обходи и реагират на сигнали. Мобилни екипи са извършвали обходи през цялата нощ и продължават.

Продължава и контролираното изпускане на водни количества от общинските язовири "Мърчаево", "Мрамор" и "Суходол". Реките са с повишени нива, но няма опасност от разливи.

Кметовете на райони имат задача да контролират работата на своята територия.

С цел недопускане на инциденти напомняме на строителните фирми да направят оглед и при необходимост да обезопасят своите обекти.


Близо 1 000 нови дървета в дворовете на училища и детски градини в София

Започна поетапната доставка на заявените от училища и детски градини дървета, храсти и цветя във връзка с участието им в кампанията за повече зеленина и по-чист въздух на СО "Моето зелено училище/Моята зелена детска градина". Участието си са заявили ръководствата на 102 детски градини и 86 училища на територията на Столична община. Общият брой на растенията, които ще им бъдат доставени, надвишава 19 000, като 890 от тях са дървета, близо 4 000 са храстите и малко над 14 000 са цветята.

Кампанията "Моето зелено училище/Моята зелена детска градина" стартира през есента на 2017 г. и цели да повиши озеленяването в дворовете на учебните заведения. В рамките на инициативата Столична община, чрез дирекция "Зелена сиситема", доставя растения – дървета, храсти и цветя, на предварително заявилите желание за това столични учебни заведения. В първия залесителен сезон на кампанията – през есента на 2017 г., участие в нея взеха 175 детски и учебни заведения, в които бяха засадени нови 800 дървета, близо 4 000 храсти и цветя.

Фотограф: Гео Калев

 


По-чист въздух и по-малко превишения на ФПЧ през изминалата зима

Със 100 по-малко са превишенията на фини прахови частици във въздуха на София, отчетени от измервателните станции на Изпълнителната агенция по околна среда през първите три месеца на 2018 г., спрямо първото тримесечие на 2017 г. Освен количествено, намалението е и качествено, като отчетените средни концентрации за тримесечието варират в диапазона между 30 и 53 µg/m3, докато година по-рано са в диапазона 52 – 77 µg/m3.

"Намаляването на броя на среднодневните превишения и на самите средни концентрации на фините прахови частици е резултат от комплексните мерки, които общината заедно с гражданите предприема за подобряване качеството на въздуха. Тенденцията за намаляване е трайна и очакванията ни са тя да се запази. Вярвам, че все по-ясно се осъзнава, че всички участваме във формирането на качеството на въздуха и че от всички нас зависи какъв точно въздух ще дишаме. Дали ще слезем от автомобила си и ще се качим в градския транспорт, дали ще оставим колата си да пуши или ще я приведем в изправност, дали ще изхвърляме по график едрогабаритните отпадъци или не, дали ще паркираме в зелените площи или не, дали ще изберем екологично отопление или не – това са ежедневни малки избори, които всеки от нас прави според възможностите си" – заяви зам.-кметът по околна среда Йоана Христова.

Тя припомни, че през последната година Столичната община изпълнява комплекс от над 100 заложени мерки от Актуализираната програма за подобряване на качеството на въздуха в София до 2020 г. Една от тях е и приетият през януари от Столичния общински съвет Механизъм с действия при превишения на фини прахови частици.

За пръв път тази зима беше въведен  „зелен билет“ за градски транспорт. Еднодневната „зелена“ карта за цялата мрежа на градския транспорт струва 1 лев и влиза в сила при стойности на фините прахови частици над 200 µg/m3 поне два последователни дни на две градски автоматични станции или на 4 градски автоматични станции в един ден. Тези условия бяха налице на 28 януари, когато гражданите бяха закупили 30 000 зелени  билета.

През първите три месеца на тази година общината е възложила измиване на улици и булеварди 33 пъти, а общата площ на измитите пътни платна е 3 177 дка.

Междувременно Столичната община стартира кампания за насърчаване на алтернативното на личните автомобили придвижване в градска среда – включително с градски транспорт, колело или пеша. Лице на кампанията е певецът и актьор Орлин Павлов. Анализите показват, че 57% от замърсяването на въздуха идва от транспорт, докато София е европейската столица с най-много автомобили на глава от населението, а в 70% от колите се вози само по 1 човек.

 

 


Нова камила в Столичния зоопарк

Столичният зоопарк се сдоби с ново екзотично животно – двугърбата камила Леми. Животното идва в София от унгарския зоопарк „Веспрем“ по линия на международния зоопарков обмен. У нас Леми ще живее в общо смесено местообитание с камилата Пешо и стадо камерунски миникози на площ от 1 000 кв. м.

Настаняването на животните в местообитания е модерен начин на отглеждането им в зоопарковете, който им предоставя условия на живот, максимално близки до тези, в естествената им среда. Към момента в Столичния зоопарк има обособени още две смесени местообитания: експозицията на тревопасните животни, в която заедно живеят ръждиви кенгура и патагонски мари, и Езерото за водоплаващи птици, в което съжителстват екземпляри от различни видове водоплаващи птици – поен лебед, ням лебед, черен лебед, лебедоподобна гъска, белобуза гъска, розов пеликан, зеленоглава патица и други. Плановете за развитие на Столичния зоопарк са насочени към планиране и групиране на животните в местообитания по географски райони. 

 


Целта на София е да сведе депонирането на отпадъци под 10% след 2023 г.

„София има изградена Интегрирана система от инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците. Благодарение на направеното дотук, само за 10 години сведохме депонирането от 100% на 16%. Плановете са ни, с пускане в експлоатация на третата фаза от Системата – Инсталацията за енергия, депонирането след 2023 г. да спадне под 10%.“ Това каза зам.-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова по време на откриване на Деветия национален зелен форум „100% кръгова икономика – Споделена цел, споделена отговорност“, организиран от сп. "Мениджър" и "Екопак".

В представянето си Христова акцентира върху изградените системи за разделно събиране на различните видове отпадъци, които Столичната община поддържа, и подчерта, че разделното събиране не бива да се противопоставя на оползотворяването на отпадъците. „Йерархията на отпадъците в Столична община приоритизира третирането на отпадъците, като поставя най-високо превенцията на отпадъците, а веднага след тях са последващата употреба и рециклирането. Оползотворяването на отпадъците идва едва тогава, когато всички рециклируеми материали са извадени от смесените битови отпадъци – както чрез системите за разделно събиране, включително чрез поставените по улиците цветни контейнери, така и при последващото отделяне на рециклируеми материали от смесените отпадъци, когато те попаднат в Завода за третиране на смесените битови отпадъци на Столична община. Чак накрая – в дъното на йерархията, е депонирането, като цел на Столична община е делът му да намалява осезаемо“ – каза Христова.

Христова покани всички, които имат интерес, за повече информация по темата за разделното събиране на отпадъците, да потърсят информация в специално разработения за това микросайт на Столична община – www.sofiawastemanagement.eu.

 


Проведе се заседание на Щаба за реакция при кризи на Столичната община

По време на заседанието бе изнесена информация за дейностите по преодоляване на последиците от вчерашната буря.  

През днешния ден фирмите, ангажирани с почистването на града, са прегледали 111  оттока по Южната дъга.  От всички 35 хил. шахти в София на 300 са констатирани запушвания след вчерашната буря и до края на деня ще бъдат почистени.  Екипите са почиствали и уличните платна от наноси. Измити са: подлезът на Орлов мост, подлезът на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Гоце Делчев“, тунелът на Лъвов мост.  По-късно тази вечер предстои да бъдат измити  подлезите на бул. „Ботевградско шосе“ и на Орлов мост.

През днешния ден са почистени и водостоците на "Околовръстен път" от наноси и паднали клони, дерета в район "Витоша", както и наноси и растителност на река Дървенишка.

27 светофарни уредби са били засегнати от бурята, като 22 от тях са ударени от мълнии. Своевременно са  били ремонтирани и е възстановена работата им. Повредени са и 48 камери от системата за видеонаблюдение  и фирмите, които ги подържат, са започнали ремонта им.  

Сериозни щети върху инфраструктурата няма.

 


Фандъкова: 19 километра речни корита са почистени през тази година

"Всяка година почистваме между 50 и 100 километра речни корита като превенция против наводнения. Тази година сме заложили почистването на 85 километра. Столичната община ще финансира почистването на 45 километра, като от тях 19 вече са почистени. За останалите сме внесли проект в  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет."  Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверката си на дейностите по почистване на коритата на реките, преминаващи през територията на София. Кметът подчерта, че превенцията на наводненията е изключително важна.  След снощния рекорден дъжд от 50 литра на квадратен метър нивото на реките спада.

"Освен почистването  на речните корита залагаме и изграждане на диги. Тази година сме  получили средства от Междуведомствената комисия  за доизграждане на дигата на река Лесновска в "Кремиковци" – допълни още столичният кмет и припомни, че  Столичната община  ежегодно почиства 500-метровите участъци  на язовирните стени. Това е изключително важна задача, която гарантира сигурност на населените места, които се намират в близост до общинските язовири.

"Всички екипи са мобилизирани" – каза още Фандъкова  и припомни, че "сигналите, получени на  телефон 112 по време на бурята, са били над 1 500, от които повече от  900 – за наводнени частни и обществени сгради.  Само 3 са били сигналите за паднали дървета в реките, което показва, че има резултат от дейностите по почистването на коритата. Всички трябва да се включим в работата по превенцията" – подчерта столичният кмет. "Призовавам гражданите най-вече да не изхвърлят отпадъци в дерета и речни корита!" и даде като лош пример дере в "Драгалевци", засипано с едрогабаритни и битови отпадъци.  Такива отпадъци могат да блокират състоянието на дерето и да станат причина за сериозни проблеми. "Към момента нямаме данни да сериозни щети върху инфраструктурата и това се дължи и на дейностите  по превенция: почистването на шахти, почистването на речни корита и трябва да продължим да го правим непрекъснато" – каза още Фандъкова.  През днешния ден ще продължат дейностите по почистване на шахти, отстраняване на паднали клони и дървета,  както и почистването на пътните платна от наноси, свлечени от пороя .   


Стартира лятна кампания за разделно събиране на отпадъци от домакинства в четири столични района

От 21 до 23 юни ще се проведе тридневна лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване четири столични района – „Овча купел“, „Лозенец“, „Триадица“ и „Слатина“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

- Район „Овча купел“
21.06.2018 г. (четвъртък) – бул. „Цар Борис III“ № 136 Б, пред районна администрация „Овча купел“

- Райони „Лозенец“ и „Триадица“
22.06.2018 г. (петък) – бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“

- Район „Слатина“
23.06.2018 г. (събота) – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

•  Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
•  Лакове и бояджийски материали
•  Домакински препарати и химикали
•  Мастила и замърсени опаковки
•  Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок" (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на "БалБок" във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

Изтеглете:

График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г.
Информационна листовка 2018


Йоана Христова и Евгени Крусев дадоха старт на рали за екологично шофиране

Зам.-кметовете по екология и транспорт в Столична община Йоана Христова и Евгени Крусев дадоха старт на III издание на състезанието за екологично шофиране „Еко Драйв България“, което цели да популяризира и насърчи екологичното и икономично шофиране. На него не се измерва скорост, а победител във всеки един от трите етапа е екипът, постигнал най-малък разход на енергия за превозен 1 тон тегло за километър.

„Популяризирането на ключовите правила за екологично шофиране е изключително важна задача за нашата столица, която е първенец по брой коли на глава от населението в Европа. Екологичното поведение зад волана е едно от онези дребни наглед действия, които имат особено голямо значение към качеството на въздуха и средата, в която живеем.“ –  каза по време на откриването Христова.

„Освен екологично и икономично, не бива да забравяме, че шофирането преди всичко трябва да е безопасно“ – подчерта Евгени Крусев.

За да подобрим екологичния си стил на шофиране, експертите препоръчват на първо място да избягваме шофирането на кратки разстояния. Освен това напомнят, че не бива да се държи двигателят включен при престой на автомобила на едно място повече от 3 минути. Напомнят също, че отворените прозорци увеличават разхода на автомобила и съответно – емисиите с 5%, както и че двигателят през зимата загрява по-бързо в движение, а не докато автомобилът стои на едно място. Важно е да поддържаме автомобила си в техническа и екологична изправност и да проверяваме редовно налягането в гумите.

 


108 дворни кучета са кастрирани до момента в кампанията на „Екоравновесие“ за намаляване на популацията

Кампанията стартира през месец април от район  „Нови Искър", а през месец май екипите работиха  в населените места на район „Кремиковци“.

"През тази година имаме увеличение на кастрираните дворни кучета, като само за месеците април и май броят им е нараснал на  108 кучета". Това каза директорът  на ОП „Екоравновесие“  Веселин Асенов при представянето на отчета за дейността на предприятието за месец май.  Според Веселин Асенов това показва, че все повече стопани постъпват отговорно  и припомни, че процедурата по кастриране, обезпаразитяване и поставяне на чип на дворните кучета е безплатно за стопаните им.   

От 18 юни екипите на „Екоравновесие“ ще кастрират кучета и в район "Овча купел". През месец май 31 от кучетата, настанени в приютите на „Екоравновесие”, намериха своя нов дом. Заловените безстопанствени кучета от екипи на предприятието са общо 242, като 209 от тях са кастрирани, а  198 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици (поради невъзможност да се грижат за домашния си любимец) през същия месец за настаняване в приют е предадено 1 куче. В Общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 25 кучета.

"На 30 юни в парк „Заимов” ще проведем поредната инициатива от кампанията за осиновяване на кучета от приютите на предприятието" – каза още Асенов. Кампанията е с мото „Осиновявай, не купувай!” и през тази пролет стартира в столичен Мол. През лятото ще продължи със събития на открито в парковете на София. 

Посетителите на парк „Заимов” ще могат да се запознаят с кучетата от общинския приют в с. Горни Богров. Всеки желаещ ще може да разходи куче, да му се порадва и дори да го осинови още намясто. Процедурата е облекчена и  се реализира с попълване на документи намясто единствено срещу данните от личната карта на новия собственик. Служители на „Екоравновесие” и доброволци ще разкажат на присъстващите за общинските приюти, за възможностите за разходки и осиновявания. В рамките на събитието ще бъде обърнато внимание и на културата на отглеждане и отговорността на собствениците на домашни любимци.

Веселин Асенов представи и финансов отчет за дейността на предприятието. За изминалия месец изразходваните финансови средства за дейността  на предприятието са 149 251 лв., като в тях влизат разходи за ветеринарномедицински консумативи и лекарства, храна за животните в приютите и ветеринарната клиника, за външни услуги (поддръжка на трафопост за приют „Горни Богров“, сметоизвозване, техническо поддържане на компютърна техника и системи за видеонаблюдение, абонамент, автоматична телефонна централа, почистване на изгребните  ями, сервизно обслужване на автобомилите, заплати и осигуровки на работниците и служителите).

 


Столичната община и Орлин Павлов призовават да слезем от автомобилите си за по-чист въздух

Столичната община стартира информационна кампания, напомняйки, че: "Чистият въздух зависи от всеки един от нас", и призовава всички, които шофират активно, да използват летния сезон, за да слязат от колите си и да изпробват алтернативите на придвижване в града. София е европейската столица с най-много коли на глава от населението, като едва 11% от столичани ходят пеш на работа. За сметка на това, един автобус на градския транспорт означава 40 коли по-малко по улиците. 

„Много голяма част от активните шофьори не са се возили от години с градски транспорт и допускаме, че впечатленията са им доста различни от това, което е реалността в момента. Голяма част от градския транспорт е обновен в последните години и той, заедно с метрото, е една от най-големите инвестиции за по-чист въздух и по-зелен град" – каза зам.-кметът по околна среда на София Йоана Христова.

Вече 60% от градския транспорт на столицата е с нулеви вредни емисии, а 40% от автобусите са нискоемисионни. С доставката на още 60 нови автобуса на природен газ и на 20 електробуса 70% от автотранспорта ще е обновен.

Метрото е най-бързият, удобен и екологичен градски транспорт. Всеки ден с него пътуват над 350 000 души, а с пускането на третата линия с него ще се придвижват 500 000 души дневно. Всяка година то спестява 75 000 тона вредни емисии, а с пускането на третия лъч – 90 000 т. Любопитен факт е, че тези, които пътуват с метро, изгарят 43 800 калории годишно.

Веломрежата в София е с дължина 55 км. Средната скорост на велосипедистите в града е 15 км/ч., но само 24% от тях го ползват до работа или училище. Пеша до работа пък ходят едва 11% от софиянци.

Съмишленик и лице на кампанията е певецът и актьор Орлин Павлов. "Градът ни е препълнен с коли, задръстванията са огромни, а въздухът, който дишаме, е много мръсен! И всичко това зависи само от нас. Аз обичам да карам колело и така се придвижвам много по-бързо и приятно по улиците на София. Включих се в кампанията, защото чистият въздух зависи от всеки един от нас!", категоричен е той.

 

Официалното видео на кампанията можете да видите тук:

https://youtu.be/JIGWIfZFA64

https://youtu.be/FHtaCuGNN-g

 


Продължават дейности по миене на улици

На 12 юни ще се мият улиците в няколко столични района. Дейностите ще се извършват в интервала от 08.00 – 16.00 ч. Молим водачите на автомобили, които са паркирали на тези улици, да преместят временно превозните си средства с цел изпълнение на дейностите.

Район „Слатина“:
1. Бул. „Проф. Цветан Лазаров“: от ул. „Кривина“ до ДАП – 2 (последна спирка на автобус № 9) и до кръстовище с бул. „Асен Йорданов“, без тупика от бензиностанция „Петрол“, до бул. „Асен Йорданов“.

Район „Подуяне“:
1. Пътен възел „Ботевградско шосе“, с ул. „Източна тангента“;
2. Ул. „Васил Петлешков“ от ул. „Никола Войнов“ до ул. „Ильо Войвода“;
3. Ул. „Никола Войновски“ – от ул. „Макгахан“ до ул. „В. Петлешков“;
4. Ул. „Панайот Хитов“.

Район „Искър“:
Улиците с граници от следните карета, намиращи се в ж.к. "Дружба 1":
Каре 1: Между ул. „Ген. Стоян Стоянов“, ул. „Тирана“, ул. 5048, ул. 5049;
Каре 2: Между ул. „Иван Арабаджията“, ул. 5017, ул. 5014, ул. 5016;
Каре 3: Между ул. „Тоше Делииванов“ и ул. 5030;
Каре 4: Между локала на бул. „Христофор Колумб“, бл. 108, ул. 5038, ул. 5039, ул. 5042.

Район „Сердика“:
1. Ул. „Княз Борис Първи“;
2. Ул. „Струга“;
3. Ул. „ Селиоглу“;
4. Ул. „Цар Самуил“.

Район „Илинден“:
1. Пл. „Стейпан Радич“.

Район „Красно село“:
Улиците с граници от следните карета:
Каре 1 в ж.к. „Лагера“: Между ул. „Мокренски проход“, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“, ул. „Боговец“, ул. „Драгшан“;
Каре 2 в ж.к. „Хиподрума“: между ул. "Булаир", ул. „Никола Палаузов“ и ул. „Добри Христов“.

В нощта срещу 13.06.2018 г. ще се извършва миене на бул. „Рожен“ от ул. „Петър Панайотов“ до ул. „Джерман“ в район "Надежда".


Започна разработката на Плана за „Зелен град“ на София

На международна конференция днес официално стартира процесът по разработване на Плана за „Зелен град“ на София, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Планът се подготвя от експертен екип от консултанти на „Прайс уотърхаус купърс“ и Arup и ще бъде готов през лятото на 2019 г. Той ще предоставя интегриран подход за устойчиво екологично развитие и ще предложи и приоритизира предстоящи проекти за реализация с хоризонт от 5 години.

„Горди сме, че Столична община е първата община в България, която се включва в програмата на ЕВБР „Зелени градове“, защото тук има много силен екип от професионалисти, който е направил много за подобряване на живота на гражданите. Ние вече имаме проект, който разработваме заедно – по закупуването на електробуси за Столичния автотранспорт, което е още едно основание, че Планът за „Зелен град“ ще бъде повече от успешен“, това отбеляза по време на откриване на конференцията директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в България – Лариса Манастърли.

„Ние избрахме да поканим София да се включи в програмата „Зелен град“, защото градът показва значим напредък в развитието си. Разликата между това каква е София днес и каква е била преди години е очевидна, така че – уверени сме, че тук планът няма да остане само документ, а ще доведе до наистина значими резултати“. Това каза на свой ред директорът на Програма „Зелени градове“ в Европейската банка за възстановяване и развитие – Найджъл Йоландес.

„В лицето на Министерството на околната среда и водите Столична община има естествен съюзник за реализиране на устойчиви и значими екологични проекти – както досега, така и занапред. София е лидер във въвеждане на добри практики и разработване на ефективни модели, които след това се използват успешно и в другите градове в България“,  подчерта по време на откриването и Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите.

„Искам да поздравя София за този амбициозен проект. Реализирането на План за „Зелен град“ изисква цялостен и интегриран подход – екологичен, икономически, дори социален, затова реализирането му е изключително важно. Пожелавам на София, чрез реализирането на този интегриран План, да се превърне в първата стъпка към една по-зелена България“, отбеляза и Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Експертизата, която ЕБВР предложи да ни окаже, канейки ни за участие в инициативата „Зелени градове“, вярвам, ще бъде от голямо значение за екологичното развитие на града ни. Чрез нея имаме възможност да почерпим сериозен опит и да получим нови идеи за развитие, които да направят София още по-зелен град“, коментира инициативата и зам.-кметът по околна среда на Столична община Йоана Христова.

В процеса по разработване на Плана, предстои да бъдат провеждани широки консултации със заинтересовани страни, както и с водещите политически сили в Столичния общински съвет, които целят постигане на консенсус по последващото реализиране на проектите и гарантират устойчивост на планираните дейности.


Столичната община става част от инициативата „Зелени градове“ на ЕБВР

София е избрана за участие в инициативата „Зелени градове“ на Европейската банка за възстановяване и развитие, с което столицата ни ще получи безвъзмездна финансова помощ от банката под формата на 5-годишен план за реализиране на приоритетни екологични проекти. Планът се подготвя от екип на „Прайс уотърхаус Купър“ (PwC) и Arup. Освен външните експерти в процеса на разработването ще бъдат включени широк кръг от местни заинтересовани страни.

„Усилията на Столична община в последните години са насочени към устойчивото развитие на града ни. Направили сме и продължаваме да правим много в тази посока, така че очаквам с интерес експертния План, който ще бъде разработен за София, в рамките на нашето участие в инициативата „Зелени градове“, защото той ще събере, оцени и анализира всичко, което имаме направено дотук и ще ни даде една ясна и конкретна перспектива за действия през следващата година“. Това подчерта кметът на Столична община Йорданка Фандъкова на среща с директора на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – Лариса Манастърли.

Очаква се планът да бъде завършен в рамките на 1 година.

Поканата за участието на София в инициативата „Зелени градове“ на ЕБВР е част от последователните усилия на Столична община за подобряване на качеството на въздуха и грижа за околната среда. Пример за това  е проектът за закупуване на 30 електробуса за Столичния градски транспорт (2018 – 2019), който ще се реализира с подкрепата на ЕБВР.

Официалният старт на участието на София в инициативата на ЕБВР ще бъде даден с международна работна конференция, която ще се състои на 8 юни, от 10:00 часа в хотел „Интерконтинентал“.

 


Столичната община получи отличие за популяризиране на разделното събиране на отпадъци

Столичната община получи отличие за "Най-съдържателна информационна кампания" за инициативата „Зеленото приключение на Инспектор N-Joy“, на първите награди „Чиста игра“ на bTV Media Group.

Кампанията на Столична община и радио N-Joy продължи 5 седмици и беше насочена изцяло към популяризиране на възможностите за разделно събиране на битови отпадъци. В рамките на кампанията бяха реализирани и няколко самостоятелни инициативи – разкрит бе мобилен пункт за изземане на стари електроуреди и мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци. В рамките на мобилния пункт за електрическо и електронно оборудване бяха събрани 720 кг малки електроуреди от граждани и бяха получени над 100 заявки по телефона за събиране на едрогабаритни уреди безплатно от домовете. В Деня на околната среда – 5 юни, в мобилния пункт за опасни отпадъци бяха събрани 165 кг домакински опасни отпадъци.

Повече за всички видове разделно събиране на отпадъци на територията на Столична община можете да научите тук: www.sofia.bg/waste

 


Първа копка в Западен парк и старт на ремонти в още 3 столични парка

Със символична „първа копка“ беше обявен стартът на ремонта на Западен парк, който ще обхване реконструкция на над 500 дка от парка. Той включва: изграждане на нови настилки от гранитни плочи, гранитни павета, бетонова настилка и опесъчена настилка, при запазване на съществуващата алейна мрежа, изграждане на нова детска площадка с нови детски съоръжения,  разполагане на ново парково обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели, велосипедни стендове, възстановяване и оформяне на водните обекти – сух фонтан, езерото при алпинеума, изграждане на ново алейно и декоративно осветление, енергоспестяващо, автоматично регулируемо осветление, изграждане на видеонаблюдение, захранване на помпени станции и водни площи, ремонт на техническата ВиК инфраструктура, отводняване на определени площи, изграждане на нова поливна система, проектиране на ново озеленяване, запазване на съществуващата ценна едроразмерна дървесна растителност, възстановяване на съществуващи цветни площи – възстановяване на цветната изложба и изграждане на нови цветни фигури. Стойността на ремонта е 11 млн. лв., като от тях 8 549 999,32 лв. по ОПРР. От бюджета на Столична община са 2 400 000 лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца.

„Приоритетна за Столична община през тази година е реконструкцията на парковете в София. Предстои да извършим различни строителни дейности в най-посещаваните и любими на столичани паркове – Западен, Южен, Северен и "Борисова градина". Освен тях ремонтни дейности това лято ще се извършват и в много от кварталните градинки“. Това обяви зам.-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова по време на инспекция на строителните дейности в Южния парк днес.

Днес стартираха ремонтите дейности и по реконструкцията на входа на Южния парк откъм бул. "Гоце Делчев" и прилежащите му алеи, включващи полагане на гранитни павета и гранитни плочи, монтаж на облицовки по бордове на бетонови цветарници от гранитни плочи, демонтаж на повредени облицовки по съществуващ фонтан и полагане на нова гранитна облицовка. Предстои монтаж на пейки, кошчета за отпадъци, гранитна чешма; полагане на нови ВиК връзки за водно огледало и питейна фонтанка; водоснабдяване на водното огледало от сондаж 2 и извършване на СМР по канализацията на водното огледало. В допълнение към това ще бъдат поставени нови 100 осветителни тела по алейната мрежа. Общата стойност на предвидените видове дейности по възстановяване на парковото осветление е на стойност около 800 000 лв., а срокът за изпълнение е 100 дни.

През последните години Столичната община възстанови цялостно и територията на Южен парк откъм ул. “Нишава“, ул. “Бяла черква“ и откъм ул. “Козяк“.

Предстои съвсем скоро да стартира и вторият етап от ремонтните дейности в Северен парк. В предстоящите това лято ремонти са и реконструкция на алейната мрежа на "Борисовата градина", както и цялостна реконструкция на емблематичния Розариум в нея. Досега Столичната община извърши ремонт на емблематичната детска площадка със слончето, алеите в "Борисовата градина" откъм главния вход, както и изгради ново осветление, видеонаблюдение и тоалетна.

Извършва се ремонт на градината при трамвай № 5 заедно с детска площадка и алеи.


Кметът на София Йорданка Фандъкова посети инсталацията за изгаряне на отпадъци в полската столица Варшава

Варшава, както и София, кандидатства за съфинансиране от Европейската комисия

Варшава разширява инсталацията си за изгаряне на смесените битови отпадъци на града, като кандидатства за финансиране по европейските програми. Действащата инсталация е с капацитет 60 хил. т/г., а с новата се планира капацитетът да достигне 305 хил. т/г. По време на работно посещение във Варшава кметът на София Йорданка Фандъкова посети инсталацията за изгаряне на отпадъци в полската столица и се запозна с изготвения проект за разширение.

Варшава, както и София, кандидатства за съфинансиране от Европейската комисия. Проектът за разширение на инсталацията за изгаряне на отпадъци на Варшава е с прогнозна стойност 1 млрд. злоти или 500 млн. лв.

„Действащата инсталация работи от 2000 г., като трябваше да отговорим на недоверието на част от хората, свързани с работата и чистотата на въздуха. Сега данните показват, че няма проблеми с чистотата на въздуха, дори може да се каже, че въздухът е доста по-чист сега от преди. Жителите на Краков, Познан, Бидгошч, където също вече действат инсталации за изгаряне, се убедиха, че няма никакъв проблем“ – това заяви директорът на общинската компания за управление на отпадъците Пьотр Лешчжински. Инсталацията произвежда топло- и електроенергия и работи със суха система за третиране на димните газове.

На територията на Варшава работят още няколко съоръжения за управление на отпадъците, като  те също са изградили и завод за механично-биологично третиране на отпадъците, какъвто от 2015 г. работи и в София. Компанията, която отговаря за третиране на отпадъците във Варшава, е 100% общинска собственост, какъв е и моделът, който следва в София. В Полша работят около 120 инсталации за механично-биологично третиране на отпадъците. В инсталацията на Варшава се изгарят смесени те битови отпадъци, които преди това са премина ли през процес на сепариране.

 

 

 

 

София е избрана за участие в инициативата „Зелени градове“ на ЕБВР

София е избрана за участие в инициативата „Зелени градове“ на Европейската банка за възстановяване и развитие, с което столицата ни ще получи безвъзмездна финансова помощ от банката под формата на 5-годишен план за реализиране на приоритетни екологични проекти. Планът се подготвя от екип на „Прайс уотърхаус Купър“ (PwC) и Arup. Освен външните експерти в  процеса на разработването ще бъдат включени широк кръг от местни заинтересовани страни. 

„Усилията на Столична община в последните години са насочени към устойчивото развитие на града ни. Направили сме и продължаваме да правим много в тази посока, така че очаквам с интерес експертния план, който ще бъде разработен за София в рамките на нашето участие в инициативата „Зелени градове“, защото той ще събере, оцени и анализира всичко, което имаме направено дотук и ще ни даде една ясна и конкретна перспектива за действия през следващата година“. Това подчерта кметът на Столична община Йорданка Фандъкова на среща с директора на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – Лариса Манастърли. 

Очаква се планът да бъде завършен в рамките на 1 година. 

Поканата за участието на София в инициативата „Зелени градове“ на ЕБВР е част от последователните усилия на Столична община за подобряване на качеството на въздуха и грижа за околната среда. Пример за това  е проектът за закупуване на 30 електробуса за "Столичния градски транспорт" (2018 – 2019), който ще се реализира с подкрепата на ЕБВР.

Официалният старт на участието на София в инициативата на ЕБВР ще бъде даден с международна работна конференция, която ще се състои утре, 8 юни, от 10:00 часа в хотел „Интерконтинентал“.


Табели „Пазете децата!“ се поставят в столичните паркове

Първите 50 табели   „Пазете децата!“ се монтират днес, на 1 юни, в  Южния парк  и "Борисовата градина". Инициативата е на Столичната община и Общинското предприятие  „Паркове и градски градини“.  Табелите са насочени към възрастните и целят да насочат вниманието им към това, че когато спортуват, карат велосипеди, разхождат домашните си любимци или просто преминават през парка, трябва да внимават и да пазят играещите в парковете деца.


720 кг събрани стари уреди в мобилния пункт и 3.5 тона спестени вредни емисии

720 кг са събраните излезли от употреба малки електроуреди на разкрития временен мобилен пункт по инициатива на Столична община в рамките на кампанията "Зеленото приключение", съвместно с радио NJoy. С предадените за последващо правилно третиране електрически и електронни отпадъци са спестени близо 3.5 тона вредни емисии на природата.
Над 100 са и подадените заявки по телефона за извозване на големи електроуреди от дома само за четирите дни на инициативата, която се проведе между 28 и 31 май и беше с продължителност от 2 часа по обяд на ден.

Всички предадени уреди ще преминат през последващо оползотворяване и рециклиране на съдържащите се в тях елементи.
Напомняме, че извозването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от дома е напълно безплатно в рамките на Столична община, необходима е единствено предварителна заявка на телефони 0800 14 100 или 0885 77 00 41.
Правилното изхвърляне на този вид отпадъци е от изключително значение и има значими както екологични, така и социални ефекти.
 


Започна изграждането на пътна връзка на ул. „Могилата“ с ул. “Сребърна“

Започна изграждането на пътна връзка на ул. „Могилата“ с ул. „Сребърна“. Там ще бъде направено ново улично платно с бетонови бордюри, нова тротоарна настилка и улично осветление. Асфалтовата настилка, която ще бъде поставена, е предвидена за тежко движение. Очаква се ремонтните дейности да приключат през месец август.

Продължава изпълнението на текущи пътни ремонти. На територията на града работят 45 екипа.


Фандъкова: "84% от отпадъците на София се рециклират и оползотворяват"

На https://sofiawastemanagement.eu/ може да бъде намерена информация за Интегрираната система от инсталации и съоръжения, за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците в София.

"През 2017 г.  в София чрез организираните системи от общината са събрани и обработени 480 563 т отпадъци, като 84% от тях се рециклират и оползотворяват." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Кметът благодари на гражданите, които се включиха в кампанията за разпространяване на информацията за разделното събиране на различните видове отпадъци. София има сериозна организация по събиране на различни видове отпадъци, като например излязло от употреба електронно и електрическо оборудване. От началото на седмицата за два дни, 28 и 29 май, на организирания мобилен пункт са събрани 300 кг отпадъци от излязло от употреба електрическо оборудване. Излезлите от употреба уреди се предават за рециклиране.

Столичната община има създадена организация за събиране на старите уреди. Извършва се безплатно за гражданите по предварителна заявка. Всичко, което трябва да направим, е да се обадим по телефона или да се възползваме от организирания мобилен пункт на ул. “Московска“. Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.

От 2015 г. в София работят всички инсталации на интегрираната система за преработка на зелените, биологичните и битовите отпадъци на града. Благодарение на тях в момента София депонира едва 16% от отпадъците, които градът произвежда всекидневно. Само преди десетина години 100% от битовите отпадъци на София се депонираха, което е най-опасният и за хората, и за природата начин за изхвърляне на отпадъци.

Столичната община има сключени договори за организиране на разделно събиране на следните специфични потоци отпадъци: отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло; отпадъци от електрическо и електронно оборудване; „опасни“ отпадъци от домакинствата; излезли от употреба автомобили; отпадъци от масла и петролни продукти; излезли от употреба батерии и акумулатори. Разделно се събират едрогабаритни отпадъци и отпадъци от домашни ремоти, както и зелени (растителни) отпадъци и хранителни отпадъци.

През 2017 г. в инсталациите за преработване на отпадъци на София са произведени 2 109 MWh енергия и 8 876 т компост.

През 2017 г. са рециклирани отпадъци 2 677 т стъкло, близо 5 000 т излязло от употреба електрическо оборудване, 3 748 т излезли от употреба гуми, 362 т излезли от употреба моторни превозни средства.  

На електронния сайт https://sofiawastemanagement.eu/ може да бъде намерена информация за Интегрираната система от инсталации и съоръжения, за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците в София, както и да се получи информация за разделното събиране на отпадъците. Столичната община създаде специален пътеводител за разделно събиране на отпадъците https://waste.sofia.bg/ , на който може да бъде получена информация за начина на събиране.

Организациите, които събират излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, са „Екобултех" АД за районите „Красна поляна" и „Овча купел", като заявки се приемат от понеделник до петък на телефони: 02/46 66 995 и 0888 602 916; „Елтехресурс" АД – от всички останали райони на територията на Столична община; телефон за приемане на заявки от понеделник до събота: 0800 14 100 и 0885 77 00 41.


 


Устойчиви градове – нови предизвикателства и възможности пред общините

На 28 – 29 май 2018 г. гр. София е домакин на международната конференция, организирана от Habitat for Humanity – фондация „Подслон за човечеството“ в рамките на проект BUILD SOLID GROUND, финансиран от ЕК чрез Главна дирекция "Международно сътрудничество и развитие". На форума ще се разгледат важните въпроси като устойчивото развитие на съвременните градове в контекста на нарастващата урбанизация, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременните градски територии и действията на общините за тяхното решаване.

Защо темата за градовете е толкова важна? До 2030 г. 3 от всеки 5 души ще живеят в градовете, което прави урбанизацията една от най-трансформиращите тенденции на 21-ви век. Тази нарастваща урбанизация има огромно въздействие върху населението, икономиката, околната среда и хуманитарните аспекти на градовете по целия свят, независимо дали са развити или развиващи се.

„Столична община като асоцииран партньор по проекта несъмнено следва да съобрази всичките си политики и мероприятия, които провежда, с климатичните промени, на които сме свидетели. Следва да сме гъвкави и мерките, които планираме във всички сфери на местни дейности, да адресират климатичните промени, да са ефикасни и да се търси синергичното въздействие..“ – това каза г-жа Йоана Христова, зам.-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“ към Столична община, като послание към организаторите и гостите на конференцията.

По време на конференцията ще бъде представена Стратегията за адаптация към климатичните промени на Столична община от г-жа Теодора Полимерова – директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“ към СО.

Проектът ще се реализира в продължение на три години до 2020 г., в  единадесет европейски страни: Белгия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното кралство, както и в някои страни извън Европа.


Започват обработки срещу комари

От тази вечер, 28 май, понеделник, при благоприятни метеорологични условия ще започне извършването на обработки срещу комари в зелените площи в София. Обработките започват от тази вечер, като ще се работи след 20.00 часа. Ще се третират зелени площи в Зоопарка, парк „Борисова градина“ и др.

Работата ще продължи и през следващия месец съобразно графика.

От началото на пролетта са извършени обработки срещу ларви на комари около водоеми и зелени площи, както и срещу кърлежи.

График на обработките за обектите в позиция 1

График на обработките за обектите в позиция 2

График на обработките за обектите в позиция 3

График на обработките за обектите в позиция 4

График на обработките за обектите в позиция 5

График на обработките за обектите в позиция 6


Фандъкова: "София проявява интерес към тестово използване на водороден автобус в градския транспорт"

"София проявява интерес към тестване на водороден автобус в градския транспорт и водим разговори за това" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова при откриването на форум за приложенията на водорода, организиран в рамките на Българското председателство от Съвместно предприятие "Горивни клетки и водород", БАН, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и Столична община.

Кметът на София Йорданка Фандъкова каза, че Столичната община е първата в България, която проведе конкурс, и предстои доставката на нови 20 електробуса в София. "Очакваме първите през октомври, след което ще се включат постепенно в системата на столичния градски транспорт. Преди да проведем процедурата проучихме тестово три различни типа електробуси. Това е принципът ни на работа. По този път трябва да тръгнем и за водородните автобуси" – каза кметът Фандъкова. – "Защото нулевите емисии са възможни, а за мен като кмет зелените политики и опазването на качеството на въздуха са от изключително значение. Това е стратегически приоритет. София е пример и модел за привличане на науката, образованието и иновациите в развитието и управлението на града. За подобряване качеството на въздуха ние работим като изпълняваме мерките, които са в правомощията на общината: модернизацията на градския транспорт, строителството на метрото, енергийна ефективност и подмяна на отоплителните инсталации на общински сгради, оползотворяването на отпадъците като ресурс, възстановяване и изграждане на паркове.

Другата важна част е включването на гражданите. Столичната община е една от 88-те европейски общини и градове, които в края на 2016 година подписаха Меморандум за разбирателство със Съвместното предприятие "Горивни клетки и водород". София бе домакин и на Работната среща за разработване на бизнес модели за въвеждане на горивни клетки и водород в общините и градовете от нашия регион през април 2018 г.

На заседание на Съвета по наука към кмета на София е обсъдена работата по демонстрационни проекти например в електротранспорта. Започна и процедура чрез "Столичния електротранспорт" за закупуване на още 30 електробуса. София проучва опита на други градове, които са въвели водородни автобуси. Един от тях е Лондон. По време на срещата си с кмета на Лондон г-н Кан една от темите, по които обсъдихме да получим експертна помощ, бе използването на електробуси и водородни автобуси. Ще очакваме да продължи работа ни и със Съвместно предприятие "Горивни клетки и водород". Столичната община има приета схема за поставяне на 64 зарядни станции за електромобили" – каза също кметът Фандъкова.

На събитието присъстваха министърът на образованието Красимир Вълчев и евродепутатът Петър Курумбашев.

Гео Калев


 


Започва миене на Южната дъга на "Софийския околовръстен път"

Започва миене на  "Софийския околовръстен път" – Южна дъга. Дейностите ще започнат тази вечер и ще се изпълняват поетапно. Ще се работи от 00.00 до 4.00 часа през нощта с цел да не се пречи на движението.

На 28 май от 00:00 часа – 4:00 часа ще започне миене на СОП – Южна дъга,  пътните платна в участъка от кръстовището с ул. „Патриарх Герман” до пътен възел „Бистришко шосе”.

На 29 май от 00:00 часа – 4:00 часа ще започне миене на СОП – Южна дъга,  пътните платна в участъка от пътен възел „Бистришко шосе” до кръстовище с бул. „Братя Бъкстон”.

На 30 май от 00:00 часа – 4:00 часа ще започне миене на СОП – Южна дъга,  пътните платна в участъка от кръстовище с бул. „Братя Бъкстон” до моста над река Какач.

Молим водачите на моторните превозни средства да се движат със съобразена скорост.

 

 


Столичната община разкрива временен пункт за изземване на излезли от употреба електрически уреди

Временен мобилен пункт за изземане на електрическо и електронно оборудване ще бъде разкрит в четири поредни дни близо до паметника на В. Левски в София. От 28 до 31 май мобилният пункт ще приема стари уреди, зарядни и кабели между 12 и 14 часа, за да бъде в максимално улеснение на работещите и живеещите в района. 

Напомняме, че изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване в контейнерите за смесени битови отпадъци е забранено. За улеснение на гражданите Столичната община има сключени договори с организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Всички граждани, които имат уреди за изхвърляне, могат да се обадят на телефон 0800 14 100 или 0885 77 00 41 и уредите им ще бъдат взети от дома безплатно.

Правилното изхвърляне на този вид отпадъци е от изключително значение и има както екологични, така и социални ефекти.

Инициативата е част кампанията „Зеленото приключение“, в която Столичната община си партнира с радио N-Joy.

 


Изградени са три нови пешеходни моста по река Владайска

"Нови 3 пешеходни моста са направени по река Владайска в район „Възраждане“. Общата стойност на обектите е 180 хил. лева". Това каза зам-.кметът Евгени Крусев при проверката на обектите.

Работата по мостови съоръжения продължава, като паралелно се работи и по тротоарите на надлеза на "Околовръстния път" над бул. „България“. Извършва се и  укрепване на конструкцията, ще бъдат направени нови парапети и еластични огради. 
Също така предстои ремонт и на моста на бул. „Даскал Стоян Попандреев“, както и ремонт на моста, намиращ се от "Околовръстния път" към резиденция "Бояна".
"Ремонтните работи по вътрешнокварталните улици продължават. Работи се по ул. „Хемус“ в "Слатина" и ул. „Феникс“ в "Овча купел"." – посочи зам.-кметът Евгени Крусев.


Столичната община разкрива временен пункт за събиране на излезли от употреба електрически уреди

Временен мобилен пункт за изземване на електрическо и електронно оборудване ще бъде разкрит в четири поредни дни близо до паметника на В. Левски в София. От 28 до 31 май мобилният пункт ще приема стари уреди, зарядни и кабели между 12 и 14 часа, за да бъдат максимално улеснени работещите и живеещите в района

Напомняме, че изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване в контейнерите за смесени битови отпадъци е забранено. За улеснение на гражданите Столичната община има сключени договори с организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Всички граждани, които имат уреди за изхвърляне, могат да се обадят на телефон 0800 14 100 или 0885 77 00 41 и уредите им ще бъдат взети от дома безплатно.

Правилното изхвърляне на този вид отпадъци е от изключително значение и има както екологични, така и социални ефекти.

Инициативата е част от кампанията „Зеленото приключение“, в която Столична община си партнира с радио N-Joy.


Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“

От 21 май 2018 г. стартира кандидатстването с проекти за подобряване на междублоковите пространства по Програма „Зелена София“ на Столична община. Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – общинска собственост, с активното участие на гражданите, което създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. За участие с проект в програмата могат да участват всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС, или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища. Размерът на средствата за финансиране на проекти за 2018 година е 500 000 лева и е определен с годишния бюджет на програмата.

На представителите на одобрените проекти Столичната община предоставя безвъзмездно дървесна и храстова растителност, цветя, тревна смеска, паркова мебел,  материали за ремонт (пясък, плодна пръст, бетонови плочи, боя и др.) и инструменти и машини – лопати, мотики, ножици за храсти и жив плет, косачки и храсторези и др.

От 2011 г. по Програма „Зелена София“ са обновени над 700 междублокови пространства.

Програмата за 2018 г. е обявена публично на сайта на Столична община – www.sofia.bg, в тема «Околна среда – Програми и проекти».

Оттам може да се изтеглят всички необходими документи (формуляр за кандидатстване и всички образци и приложения към него), след което да се подадат в деловодството на  районните администрации, в срок до 17,00 ч. на 18.06.2018 г.


Всички показатели за качество на питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, са в норма

Всички показатели за качеството на питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, са в норма по данни от лабораторните изследвания на “Софийска вода” АД. Категорично не отговаря на истината разпространяваното анонимно съобщение в социалните мрежи, в което се твърди, че водата на София е с нарушено качество.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова поиска от дружеството “Софийска вода” АД да публикува данните от лабораторните изследвания, които се правят при денонощния мониторинг на водата.

Всеки сигнал, който бъде получен, се предава за изследване в Лабораторно-изследователския комплекс на „Софийска вода“, който следи качеството на водата по целия ѝ път от язовирите „Искър“ и „Бели Искър“ до доставянето на потребителите. Допълнителни проби от различни точки от водопреносната мрежа ще бъдат изследвани по всички показатели за допълнително спокойствие на гражданите на София.

Столична община сигнализира компетентните институции за установяване на източника на анонимното невярно твърдение.

 

Фандъкова: Продължава модернизирането на Столичния зоопарк

"Поредният етап от модернизацията на Зоологическа градина – София, която на 18 май 2018 г. празнува 130 г. от създаването си от княз Фердинанд I през 1888 г., приключи. През 2017 г. извършихме цялостно обновяване и модернизация на клетките на големите котки, сега отворихме разширението за сурикатите и бодливите свинчета. Предстои разширението на сектора на приматите." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Разширенията и ремонтните дейности са направени според изискванията на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). Нашата цел е да станем нейн редовен член, което ще ни позволи да обменяме животни с други зоопаркове.

По повод юбилея на Столичния зоопарк пускаме SMART приложение – VIPS SOFIA ZOO, което може да се изтегли напълно безплатно за всички устройства и да се използва на територията на зоопарка. То дава допълнителна информация за различните видове животни: снимки, видео, текст и аудио записи; информацията е свързана с тяхното хранене, отглеждане и навици. Стартираме с информация за 24 вида животни, като постепенно ще я разширяваме. Предстои да излезе и английската версия на приложението, която ще съдържа еквивалента информация на тази в bg версията. Всички посетители на Зоопарка ще могат да се възползват от безплатната Wi-Fi мрежа в Зала „Големи котки, аквариум и терариум“ и около загражденията на дребните хищници и научат много нови любопитни факти за обитателите на Зоопарка!
Във връзка с юбилея, в събота, 19 май, ЗОО организират целодневен фестивал за малки и големи.

Програма:

19 май 2018 г. (събота)

Между 11:00 – 13:00 часа на лятната сцена на Зоопарка ще се проведе Празничен концерт за най-малките и техните родители с водещ популярният и обичан актьор Ники Станоев.

Програма:

- 11:00 ч. – Концерт на Детски радиохор на Българското национално радио с диригент Теодора Димитрова;

- 11:30 ч. – "Джаз за деца" (Jazz for kids) с "Венци Благоев ДЖАЗТЕТ”, гост вокалист Марина Господинова и детска вокална група “Пим-Пам” с диригент Ирена Христова;

- 12:30 ч. – Викторина за деца “Минута е много” с водещ Петър Вучков.

Вечерта от 18:00 до 20:00 часа на лятната сцена ще се състои втори празничен концерт с участието на любими на тийнейджърите изпълнители.

Програма:

- 18.00 часа Среща с блогъра (Chris Zahariev) Крис Захариев;

- 18:30 часа – NDOE (рапърът ЕНДО);

- 19:00 часа Концерт BNR (Bandata na ruba) – БНР, Бандата на ръба.

20 май 2018 г. (неделя), 19:30 часа

Във връзка със 130-годишнината на Зоологическа градина – София, 30 години Малък куклен театър „Слон” и Културната програма на Столична община по повод председателството на България на Съвета на Европейския съюз от 19:30 часа в зала „Големи котки, терариум и аквариум“ ще бъде представен уникален воден куклен спектакъл – „Райската птица“.

"Райската птица" е първият за България и Европа воден куклен театър.

19 и 20 май 2018 г. – Да направим най-дългата рисунка в Зоопарка! Всички малки и големи посетители на Зоопарка ще могат да се включат в изрисуването на платно от винил с дължина 130 метра, посветено на юбилея на Зоологическата градина!

Всички събития от програмата са безплатни срещу закупен билет за вход в Зоологическата градина.

На 19-ти и 20-ти май касите на Зоопарка ще работят с удължено работно време от 9:30 до 19:00 часа.
 

Фотограф: Гео Калев


Цветна фигура с логото на Българско председателство на Съвета на ЕС е оформена в парка на НДК

В парка на НДК е оформена голяма цветна фигура на логото на Българско председателство на Съвета на ЕС. В нея са засадени 2 000 хризантеми. Цветята са дарение от посолството на Холандия, а цветната фигура е дело на ландшафтните архтекти от ОП "Паркове и градски градини" и дирекция "Зелена система" в Столична община.

В парка на НДК са разцъфнали розите, оформени терасовидно.


Столичната община стартира проект за изследване на миризмите

Столична община стартира проект, насочен към изследване произхода, качеството и превенцията от миризми, отделяни от отпадъци. Проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D-NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“) е финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз и предлага иновативни решения за преодоляване на проблемите, свързани с  процесите по управление на миризмите в процеса по третиране на отпадъците.

На встъпителната среща по проект D-NOSES, която се проведе в края на април 2018 г. в Университетския колеж в  гр. Лондон, Великобритания, бяха разпределени екипите и конкретизирани задачите за изпълнение. По време на форума беше даден официален старт на Работен пакет 2, чиято дейност ще е посветена на Научната и регулаторна рамка за замърсяването с миризми. Като резултат от дейността на Работния пакет ще бъде събрана и обобщена информация за видовете миризми, дейностите за емитиране, наличните техники за измерване и техниките за намаляване на емисиите на миризми, заедно с  регулаторните инициативи и добрите практики. Лидер на Работен пакет 2 е Политехнически университет гр. Милано, Италия.

Една от основните цели на проекта е да представи и запознае обществеността с процесите по управление на миризмите при третиране на отпадъците. Предвижда се да бъдат направени проучвания и изследвания на процесите в инсталациите за третиране на отпадъци, както и да се обсъдят конкретни решения, с цел минимизиране на миризмите. В рамките на проекта ще бъдат предприети и действия за повишаване на осведомеността на гражданите за управлението на миризмите, чрез различни съвместни инициативи и работни срещи.

В рамките на D-NOSES предстои да бъде разработена и интерактивна платформа като инструмент, който да помогне на гражданите да станат участници в решаване на евентуални проблеми с миризмите. Проектът ще работи с местни общности, а гражданите ще използват иновативни инструменти за картографиране, за да обединят информацията за проблемите с миризмите. По този начин ще бъдат създадени съвместно ad hoc решения с организации на гражданското общество, неправителствени организации, местни публични органи, индустрии, отделящи миризми, и академични среди. Чрез нова международна обсерватория за миризми, „D-NOSES“ ще гарантира публичен достъп до информация за замърсяването с миризми, като предоставя на засегнатите общности възможност да предприемат действия за преодоляване на проблема.

Екипът на Столична община има участие във всички работни пакети, като за целите на проекта Работните пакети са: Създаване на Международна обсерватория за миризми; Ангажиране на заинтересовани страни и идентифициране на локални (местни) изследвания/казуси; Провеждане на локални (местни) изследвания/казуси за наука на гражданите, посредничество и изграждане на капацитет; Възпроизводимост, застъпничество и предложения за промяна политиките/нормативна уредба и Дейности по комуникация, разпространение и публичност.Започва възстановяване на 530 дка от Западен парк

"Започваме възстановяване на 530 дка от Западен парк, заедно с цялостния ремонт на главния вход. Проектът включва и възстановяване на основните алеи с нови настилки, алпинеума с водна площ, сухия фонтан, цветната изложба и розариума." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно със зам.-министър Деница Николова подписаха договор в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Проектът получава 8,5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., а общата му стойност е около 10 млн. лв.

Министър Нанков напомни, че "това е третият договор в изпълнение от инвестиционната програма по ОПРР на Столична община на обща стойност над 230 млн. лв. след проекта за интегриран градски транспорт и за обновяване на градската среда. Предстои подписването и на договорите за обновяване на образователна инфраструктура, на социална и на културна инфраструктура в София" – допълни той.

Кметът Фандъкова каза също, че "проектът предвижда да бъде отворен и вход към район „Люлин“. При всички дейности се запазва характерът на парка с минимална намеса в зелените площи. Ще бъде изградена поливна система, видеонаблюдение и осветление. Проектиран е и специален веломаршрут, свързан с градските велоалеи. Срокът за изпълнение е 10 месеца. Целта ни е през летните и есенните месеци да се работи най-интензивно, за да напреднем значително" – посочочи също Фандъкова.

"Модернизацията и развитието на зелените системи е една от основните мерки за подобряване на чистотата на атмосферния въздух в София" – подчерта също кметът Йорданка Фандъкова. Тя съобщи, че тази година ще започне реконструирането на втори етап от Северен парк и входа на Южен парк към бул. „Гоце Делчев“. Продължаваме и с изграждането на нови паркове – първи етап на парк „Въртопо“ в „Младост“ и разширението на парк „Възраждане“.

"Очакваме пълна мобилизация от страна на бенефициентите по програмата, защото постигането на етапните цели до края на годината е ключово важно" – заяви и заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова.

Схема


Фотограф: Гео Калев


 
 

 

 


Близо 4 тона е раздаденият компост на граждани този уикенд

3800 кг компост беше раздаден на граждани в рамките на изнесената инициатива, която се състоя събота и неделя на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“. Събитието е част от кампанията на Столична община за безплатно раздаване на компост, произведен на Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“.

„Организирахме този изнесен мобилен пункт, за да може всички, които искат да си вземат от висококачествения компост, произведен от преработката на зелени и биоотпадъци на Инсталацията за биологично третиране, да могат да се възползват, без да трябва да си организират превоз до самата инсталация. Радваме се, че се включиха толкова много хора и че интересът към инициативата беше толкова голям. Това показва, че гражданите оценяват изключителните качества на този материал за растенията. Кампанията за раздаване на безплатен компост продължава, така че – всеки, който иска да си вземе, но не е успял да го направи този уикенд, ще може да направи това, в удобно за него време, всеки делничен ден, на Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“. Това коментира зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова.

През 2017 г. е раздаден безплатно на граждани 20,57 т  висококачествен компост, а за 2015 г. и 2016 г. количеството е общо над 21 тона.

Припомняме, че през 2014 г. беше въведена в експлоатация инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, която се състои от Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци и Инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Общият капацитет на инсталацията е 44 000 тона/годишно. С изградените инсталации от отпадъци произвеждаме ресурси – ел. енергия и компост. През 2017 г.  в компостиращите инсталации за хранителни и зелени отпадъци отчитаме:

Преработени са 13 927 т зелени  и 8558 т хранителни биоотпадъци

 • 8 876 тона произведен компост;
 • 20,57 т раздаден компост на граждани;
 • 70 000,49 лв. приходи от продажба на компост;
 • 2109 MWh проиведена електрическа енергия.

 

 


Продължава засаждането на нови дървета в парковете на София

Фандъкова: „Над 300 000 души са посетили парк музей „Врана“ за пет години“

"София е много зелен град. Днес продължаваме засаждане на нови дървета" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която в парка музей „Врана“ заедно с посланика на Азербайджан Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова засади три нови източни чинара.
Йорданка Фандъкова благодари на Н. Пр. посланика на Азербайджан за инициативата за засаждане на дървета, която допринася за красотата в нашия град.
"Над 300 000 души са посетили парка през тези пет години, откакто е отворен от Столична община за гражданите. През тези години отваряме за гражданите нови зелени места за отдих и почивка" – каза кметът Фандъкова.
"Парк „Врана“ е проектиран във вида на европейските пейзажни паркове. Изграждането му започва в началото на миналия век от цар Фердинанд I. Днес паркът притежава над 800 растителни вида, доставяни от цял свят. Възстановяването и подобряването на зелената система на София е основна задача на Столична община" – подчерна кметът.
Фандъкова благодари на екипа на Общинското предприятие „Паркове и градини“ и директора му Милена Васева.
През този пролетен сезон Столичната община засажда 1200 дървета покрай улици и булеварди, в паркове и градини. До момента са засадени 478 по бул. „Цар Борис III”, бул. „Сливница”, бул. „Христо Ботев”, бул. „Стефан Стамболов”, ул. „Гюешево”, ул. „Болярска”, ул. „Пиротска”, ул. „Велико Търново”, ул. „Кракра”, ул. „Шипка”, ул. „Раковска”, ул. „Сан Стефано” и др. и 320 – в парк „Заимов”, парк „Св. Петър и Павел”, парк „Св. Троица”, "Западен лесопарк", парк „Люлин”, градина „Майчин дом” и др.
Продължава и засаждането на 120 хил. дървета в Новата гора на София в кв. „Суходол“. 


Столичната община ще раздава безплатен компост в центъра на София

Изнесен пункт за раздаване на компост на граждани ще бъде разкрит на 12 и 13 май, между 10:00 и 13:00 часа, пред централния вход на Националния стадион „В. Левски“. Инициативата е част от кампанията на Столична община за раздаване на до 10 кг безплатен компост на всички граждани, заплатили такса „битови отпадъци“ и поради това, за да получат своя компост, гражданите ще трябва да представят на място самата квитаниция за заплатената такса за 2017 или 2018 г.

Компостът се произвежда от преработката на био- и зелени градски отпадъци в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ на Завода за третиране на отпадъците на Столична община. Той е естествен обогатител на почвата, който задържа влагата и помага по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества от растенията.

През 2017 г. е раздаден безплатно на граждани 20,57 т  висококачествен компост, а за 2015 г. и 2016 г. количеството е общо над 21 т.

Припомняме, че през 2014 г. беше въведена в експлоатация инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, която се състои от Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци и Инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Общият капацитет на инсталацията е 44 000 тона/годишно. С изградените инсталации от отпадъци произвеждаме ресурси – ел. енергия и компост. През 2017 г.  в компостиращите инсталации за хранителни и зелени отпадъци отчитаме:

 • Преработени са 13 927 т зелени  и 8558 т хранителни биоотпадъци
 •  8 876 тона произведен компост
 • 20,57 т. раздаден компост на граждани
 • 70 000,49 лв. приходи от продажба на компост
 • 2109 MWh проиведена електрическа енергия.

 


Мобилeн събирателен пункт ще функционира в райони „Красна поляна“, „Илинден“ и „Възраждане“

Събирателен пункт – на 11 май 2018 (петък) от 8:30 до 14:30 часа

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

- живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
- лакове и бояджийски материали;
- домакински препарати и химикали;
- мастила и замърсени опаковки;
- фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Пиротска“ и бул. „Константин Величков“, до парк "Света Троица".

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на "БалБок" във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).  

Прилагаме График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г. и електронна листовка 2018.

Благодарим Ви за активната подкрепа.

Листовка
График


Над 13 хил. доброволци са се включили в Пролетното почистване на София

13 920 са доброволците, които са се включили в Пролетното почистване на София, отчетоха от Столичния инспекторат, по време на закриването на тазгодишната кампания. Това са близо 1500 човека повече от включилите се през 2017 г.

66 премахнати нерегламентирани сметища,  6 266 тона извозени едрогабаритни отпадъци, 677 140 тона смесени нерегламентирани отпадъци, 5 400 засадени дървета цветя и храсти, 7 000 събрани гуми  и 6 359 дка измити булеварди и улици – това е друга част от данните, които допълват отчета по кампанията за 2018 г.

„Традиционната кампания по Пролетното почистване е особено важна за града ни, защото тя всяка година ни напомня, че от всеки един от нас зависи в какъв град ще живеем. Особено важна е нейната роля за възпитанието на децата ни, затова благодаря на всички родители, които включиха децата си в различните инициативи – и по почистване, и по озеленяване“ – подчерта зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова. Тя изказа специална благодарност и  към екипа на Столичния инспекторат за създадената организация по реализиране на кампанията.

„Най-хубавото от всичко е, че в последните години виждаме трайна тенденция за намаляване на броя на нерегламентираните сметища, което категорично показва, че самите ние пазим повече и цапаме по-малко“ – отбеляза инж. Веска Георгиева, директор на Столичния инспекторат.


Стартира кампания за безплатно кастриране на дворни домашни кучета

От днес Столична община чрез ОП „Екоравновесие“ стартира за трета поредна година кампанията си за безплатно кастриране на дворни домашни кучета. В рамките на инициативата домашните животни ще бъдат кастрирани, чипирани, обезпаразитени и ваксинирани срещу бяс. За максимално улеснение на стопаните ще бъде осигурен и безплатен транспорт за извозването на кучетата от и до общинската ветеринарна клиника „Връбница“. Лица на тазгодишната инициатива са актрисата Катерина Евро и певицата Анелия.

„С тази кампания се обръщаме към собствениците на дворни домашни кучета, предоставяйки им една наистина уникална цялостна безплатна услуга. Ползите за домашните кучета – както здравословните, така и социалните – са безспорни. За нас като община и като институция, която се грижи за безстопанствените кучета, тази кампания е особено важна и поради това, че дворните домашни кучета са един от сериозните източници на нежелани популации от кученца, които след раждането са изоставяни на улицата“ – това коментира зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова.

От 2016 г. през безплатната манипулация са преминали близо 1000 кучета. През 2018 г. кампанията ще продължи до края на годината. Всички желаещи да включат кучетата си, могат да заявят това на телефон 02/9314160 или в сайта на www.ecoravnovesie.com.

Информационните клиповете на кампанията можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=GnpOP2USf8g

https://www.youtube.com/watch?v=PpQv06b2N-M


Столичната община с достъпна визия на графиците за разделно събиране на отпадъци

Столичната община визуализира графиците за сметосъбиране и сметоизвозване на различните видове отпадъци за всеки един от районите си. Достъпните визии събират и обобщават информацията за всички потоци отпадъци по лесен и удобен начин. Акцент е поставен върху графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци за всеки район и подрайон, а за максимално улеснение е предложено и обозначение върху карта. Призивът към гражданите е да планират изхвърлянето на едрогабаритните си отпадъци съобразно с деня на извозването им, така че да се намали престоят на изхвърлените стари мебели, дограми или чували от домашен ремонт на улицата.

„С помощта на Столичния инспекторат и Зелена София изготвихме обобщени модерни визуализации, които предоставяме на районните администрации и ще разчитаме на тях за по-нататъшното им разпространение. Целта е, така поднесена, информацията да достигне до жителите на всеки блок и до обитателите на всяка общинска сграда. Само чрез популяризиране на информацията за това кога и как да събираме и изхвърляме отпадъците си – включително  едрогабаритните, опасните отпадъци, електрическите и електронните – можем да разчитаме, че несъобразеното изхвърляне ще намалее, както и ще намалее възможността старите ни мебели да бъдат събирани нерегламентирано и евентуално – да бъдат изгорени и да замърсят въздуха“ – коментира инициативата зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова. 
 

Инициативата за изготвяне на единни обобщени визуализации стартира преди няколко месеца с разпространение на графиците под формата на стикери върху контейнерите за смесен битов отпадък в пилотен район "Красно село".

Графиците за всички райони можете да намерите тук: https://www.sofia.bg/waste.


Проект "Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община"

На 26.04.2018 г. в Националния пресклуб на БТА, гр. София, се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, с бенефициент Столична община.

Пресконференцията бе открита от инж. Добромир Симидчиев – ръководител на проекта, който представи консорциума, изпълнител на основната дейност по проекта.

Инж. Симидчиев акцентира върху обществената значимост на проекта и подробно презентира същността му.

Целта на проекта е разработване на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация (ВиК) за територията на Столична община, с което да бъдат определени приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата за обособената територия на „Софийска вода“ АД. В рамките на РПИП ще се анализират техническите и икономическите нужди от инвестиции и ще се предложат технико-икономически ефективни решения, които ще допринесат за постигане на съответствие с европейското и националното законодателство в областта на опазване на водите.

 

Стойността на проекта е 5 240 800,00 лв., от които: 4 434 000,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 806 800,00 лв. собствен принос на Столична община. А срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

 

Очакваните  резултати от реализацията на проектните дейности са:

- Изготвено регионално прединвестиционно проучване и идейни проекти, в съответствие с националното и европейското законодателство, с обхват над 2 000 екв. ж. за отпадъчни води и 50 екв. ж. за питейни води;

- Подготвени документи за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. за инфраструктурни проекти, насочени към агломерации над 10 000 екв. ж.;

- Изготвени инвестиционни проекти в идейна фаза за агломерации над 10 000 екв. ж., съобразени с добрите международни практики.


Фандъкова: Новите пелетни печки могат да достигнат коефициент на ефективност над 90%

Столичната община изпълнява проект за подмяна на старите домакински отоплителни уреди с нови – на пелети. Това ще намали с над 40% отделяните емисии на ФПЧ

Битовото отопление на твърдо гориво е с най-голям принос за влошеното качеството на въздуха и се счита за основния източник на емисии на фини прахови частици (ФПЧ) в България. Поради тази причина през зимния период се отчитат и най-високите концентрации на замърсителя.
"Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г. съдържа мерки, които са насочени към намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление. Такава мярка е подмяната на жилищното отопление на въглища с отопление на пелети от биомаса. За реализация на мярката Столичната община изпълнява пилотен проект за подмяна на старите домакински отоплителни уреди на 30 домакинства от район „Нови Искър“ – това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на инсталирането на една от първите нови пелетни печки.
Кметът Фандъкова посочи, че нашата цел е максимално да намалим употребата на дърва и въглища с цел изпълнението на мерки за намаляване на замърсяването на въздуха. Това е отговорност към децата.
Кметът на София благодари на районния кмет Даниела Райчева за работата по проекта, който изпълняваме в партньорство със Сдружение "За земята".
"На база на резултатите от този проект ще можем да включим повече домакинства" – посочи също Фандъкова.
Около 2300 лева е директната полза за едно домакинство, което се е включило в проекта. Освен пелетна печка на домакинствата се осигурява нужното количество пелети за един отоплителен сезон. Гаранционният срок на печките е 2 години.
Район „Нови Искър“ беше избран за пилотен поради това, че е с най-висок брой на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища – над 7 000 домакинства.
Новите пелетни печки могат да достигнат коефициент на ефективност над 90%. Поради високата плътност и ниската влажност горенето на пелетите е ефективно, а след изгаряне остава малко количество пепел. Топлината, излъчвана при горене на пелети, е 2,5 пъти повече от топлината, излъчвана при горене на дърва. Получената пепел след изгарянето им е 20 пъти по-малко от тази, която остава след изгарянето на същото количество дърва и може да се използва за наторяване. Горенето на пелети ще намали с над 40% отделяните емисии на ФПЧ.

Фотограф: Гео Калев


 


София и Виетнам ще си сътрудничат за развитие на туризма

Виетнамска делегация, водена от заместник-председателя на Националното събрание г-н Уонг Чу Лиу, се срещна в Столична община с кмета Йорданка Фандъкова. На срещата присъстваха заместник-кметовете Дончо Барбалов и доц. д-р Тодор Чобанов.
Представителите на Виетнамската република изразиха желание за сътрудничество в областта на туризма и околната среда. Предвижда се експерти в областта на туризма да обменят опит със своите колеги от Столична община.
Г-н Уонг Чу Лиу се интересува от инициативите, които София изпълнява за подобряване на въздуха. Столичната община изпълнява Програма за подобряване на качеството на въздуха, в която са заложени над 100 мерки.

 


Засадени са първите 60 едрогабаритни дървета

С тях стартира пролетното засаждане покрай основни булеварди в София

Със засаждането на 60 едрогабаритни дървета от вида габър стартира масираното пролетно озеленяване покрай основни булеварди и улици в София. Първите дървета са разположени от двете страни на велоалеята покрай бул. „Цар Борис III“ в отсечката между бул. „Житница“ и ул. "Йосиф Цанков" (парк "Лагера"). Засаждането покрай булеварда ще продължи до "Руски паметник", като общият брой на дървета там ще надвиши 150.

Според плановете на Столична община, в рамките на пролетния залесителен сезон, предстои да бъдат засадени общо над 800 дървета по тротоарите на булеварди и главни улици в града, както и над 300 – в паркове и градини. Засаждането ще обхване булевардите „Опълченска“, „Княгиня Мария-Луиза“, „Рожен“, „Мадрид“, „Обиколна“, „Тодор Александров“, „Джеймс Баучер“, „Г. М. Димитров“ и др.

Отделно на това, в началото на месец май ще се проведе и вторият етап на стартиралата през есента залесителна кампания „Моето зелено училище/детска градина“. В рамките на пролетната инициатива Столичната община ще предостави на учебните заведения в града нови над 500 броя дървета, няколко хиляди храсти и цветя, с които да озеленят дворовете си.

Всяка събота и неделя до края на юни ще продължи и засаждането в рамките на инициативата на СО – „Новата гора на София“, в която изцяло с помощта на доброволци, вече има засадени над 18 000 дървета в местността Суходол.

 


Излюпиха се първите бебета в Патешкото езеро на "Княз-Борисовата градина"

Излюпиха се 6 зеленоглави патета в Патешкото езеро на "Княз-Борисовата градина". Това са първите бебета, които се появяват в езерото, след като през 2017 г. Столичната община възстанови първоначалния му облик и започна да отглежда в него зеленоглави патици.

Езерото с водоплаващите птици (Патешкото езеро) е създадено през 1972 г. През годините то променя характера и предназначението си, докато през 2017 г. (във връзка с отбелязването на 135 години парк „Княз-Борисова градина“) общината възстанови оригиналния му вид – вкл. и емблематичната за цялостния облик на мястото къща за патици, разположена на островчето в средата му. За да се създаде подходяща среда за живот на птиците, езерото беше оградено с дървена ограда, която позволи отглеждането им независимо, че паркът е предпочитано място за разходка на домашни кучета. Първите зеленоглави патици бяха предоставени на Столична община от Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Управата на „Княз-Борисова градина“ полага всекидневна грижа за отглеждането на птиците.

 


Зам.-кметът Христова провери дейностите по поддръжка на "Княз-Борисовата градина"

Зам.-кметът на направление „Зелена система, екология и земеползване“ в Столична община  Йоана Христова извърши проверка на дейностите по поддръжка на парк „Княз-Борисова градина“.

В парковата част на "Княз-Борисовата градина" всекидневно се извършват мероприятия по косене, плевене, сметосъбиране и сметоизвозване. В парка вече са извършени и ежегодните пролетни обработки срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи.

Участие в проверката взеха и директорът на дирекция „Зелена система“ в Столична община  ланд. арх. Димитър Данчев и директорът на ОП „Паркове и градски градини“ ланд. арх. Милена Васева. Тримата направиха оглед и на състоянието и на настилките на алейната мрежа в парка и обсъдиха възможностите за предприемане на последващи действия за подобряването на съществуващата такава.

За проверката бяха използвани чисто новите електровелосипеди, закупени от ОП „Паркове и градини“ по-рано тази седмица, за да подпомогнат ежедневната работа на ландшафтните архитекти, отговорни за състоянието и поддържката на най-големите паркове и градини в столицата.

 


Столичният инспекторат почиства от графити фасадата на храма "Свети Седмочисленици"

Екип на Столичния инспекторат започна почистването на графити от фасадата на църквата "Свети Седмочисленици" в София в едноименния парк. По фасадата на една от най-красивите столични църква ще бъдат премахнати нерегламентирани надписи. Премахването на графитите се извършва със специална машина, която работи с екологични смеси при подходящи атмосферни условия.

Приоритетно дейностите се осъществяват на обществено значими места, сгради, които са общинска собственост и паметници на културата. Ще бъдат почистени: мост на река Перловска и мостът на НДК. В последните години са почиствани
каменни облицовки в градината около Руската църква, фасадата на Военния клуб, парапети при парка на НДК и др.

Ако гражданите забележат нерегламентирано драскане на графити, могат да подават сигнали за телефона на Столичния инспекторат.


 


Столичната община преизпълнява Националните цели за рециклиране на битов отпадък

„Столична община е преизпълнила целите за рециклиране на битови отпадъци, заложени в Закона за управление на отпадъците. Според него, в срок до 1 януари 2018 г., общините във всеки от регионите трябва да постигнат цел  за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници  (битови отпадъци) – най-малко 40% от общото им тегло. Столична община още през 2016 г. беше изпълнила 51% рециклиране на битовите си отпадъци. През следващата година, когато излязат резултатите за 2017 г., очакваме те да са още по-добри, защото отчитаме сериозно повишаване и в навиците на гражданите да събират и изхвърлят разделно отпадъците си“. Това обяви зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова по време на презентацията си, посветена на Управлението на отпадъците в СО, в рамките на форума „Екообщина“, организиран от Френското посолство в България.

В изказването си Христова подчерта още, че в резултат на цялостната система на СО по сметосъбиране и оползотворяване на столичния битов отпадък, който средно на ден е около 1200 т, процентът на депониране на отпадъци е спаднал на 16%. За сравнение – през 2007 г. този процент е 100%. „Изключително важно е да се търсят ефективни решения за оптимизиране на целия процес по управление на отпадъците, които да са еднакво добре балансирани, с мисъл както за околната среда, така и за инвестираните средства“, допълни още тя.

 

 

 


Служителите на „Паркове и градини“ ще контролират състоянието на парковете с електровелосипеди

Техническите ръководители на  „Паркове и градини“ ще обикалят столичните паркове на електровелосипеди. Общинското предприятие, което се грижи за състоянието на зелената система в най-големите паркове на София – Борисова градина, Южен парк, Княжеска градина, парк Възраждане, парка на Военна академия – осигури 10 електровелосипеда на служителите си. Така ланшафтните архитекти  ще използват екологичен транспорт и ще бъдат по-мобилни при ежедневните си обиколки на обектите от зелената система на столицата.

Общинското предприятие разполага и с малък електрокамион, с който се превозват инструменти и материали при поддръжката на парка на НДК и планира да закупи още две електрически превозни средства. 

 


Извършва се контролирано изпускане на язовир Искър

Кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на околната среда и водите Нено Димов провериха организацията на работата

"От днес, 23 април, започна контролирано изпускане на водни количества от язовир Искър. Създадена е организация на работа от различните институции и е възложено непрекъснато наблюдение". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов провери работата при с. Кокаляне. "В  момента около 14% от обема на язовир Искър е свободен. С предприетото изпускане на около 10 млн. куб. м ще се осигури достатъчно воден обем", каза министър Димов.

Осигурена е проводимостта на река Искър. Екипи на дирекциите „Околна среда“ и “Аварийна помощ и превенция“ на Столична община извършиха огледи по поречието на реката от язовир Искър до кв. „Курило“, почистени са паднали дървета, клони, възстановена е временната земно-насипна дига до болницата в с. Кокаляне и са изградени защитни диги от чували с пясък. Кметовете на районите "Искър", "Панчарево", "Кремиковци" и "Нови Искър" са ангажирани с наблюдението на критичните места.

На проверката присъстваха представители на Басейнова дирекция, директорът на Столичната пожарна старши комисар Веселин Гетов, зам.-областният управител Томи Николов.

Столичната община ежегодно извършва почистване на речните корита с цел превенция и недопускане на кризисни ситуации. "През 2017 г. почистихме 95 км от речни корита и допълнително 5 км от река Искър в район „Кремиковци“, осигуряваме поддръжка на реките в централната градска част, водостоците на "Софийски околовръстен път".

През 2018 г. се предвижда да се почистят 158 броя речни участъци с обща дължина над 85 км.


Санирането на ДКЦ – XII спести 40% от сметките за парно

Средно с 40% по-малко топлоенергия е била изразходвана в ДКЦ – XII в ж.к. "Люлин" през изминалата зима, отколкото през същия период на 2016/2017 г. Това е заключението на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, направено след анализ на данните за консумацията на топло- и електроенергия в общинското здравно заведение от октомври 2017 до февруари 2018 г. вкл. Най-значително е спестяването през декември и януари, когато изразходваната топлоенергия е била съответно с 62% и 68% по-малко, отколкото предходната година.
Икономията на топло- и електроенергия е резултат на цялостното саниране на сградата на ДКЦ – XII. Направена бе топлинна изолация на външните стени и пода, подменени бяха дограмата и отоплителната инсталация, поставено бе енергоспестяващо осветление. 
Проектът, на обща стойност 703 986 лв., беше финансиран със заем от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Срокът за погасяване на заема е 7 г., а самоучастието на здравното заведение е 10%, т.е. 70 398 лв.
Покривът на ДКЦ – XII също беше напълно подменен през миналото лято. Ремонтът на стойност 195 000 лв. беше финансиран със средства от Столичния общински приватизационен фонд, след решение на Столичния общински съвет. 
Поликлиниката в "Люлин" обслужва 200 000 пациенти годишно, които след пълното обновяване на сградата получават здравни услуги в много по-съвременни и удобни условия. 
Над 4,6 млн. лв. са отделени само през миналата година от Столичната община за модернизация на общинските лечебни заведения. 
Всяка година СО отделя между 8 и 9 млн. лв. за дофинансиране на дейностите в общинските болници, които не се покриват от Здравната каса. През т.г. за тази цел са предвидени 10 млн. лв. от бюджета на София.


Пресконференция по Проект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 26 април 2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Националния пресклуб на БТА, гр. София, ул. „Цариградско шосе” № 49 ще се проведе встъпителна пресконференция по Проект № BG16M1OP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“.

Проектът се изпълнява по  приоритетна ос 1: „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.007 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“.

Бенефициент по проекта е Столична община.

На пресконференцията ще бъдат представени цели, дейности и очаквани резултати по проекта.


Фандъкова: "Модерното образование и иновациите са шансът на България, шансът на Европа"

"Модерното образование и иновациите са шансът на България, шансът на Европа. Реформите,  които се провеждат от  Министерството на образованието,  са ключови за развитието на образованието.  Те залагат изключително сериозно на  дигиталните технологии и иновациите. Средата на обучение е много важна, но ключова си остава ролята на учителя.  Нашата задача е да привлечем млади учители, да ги обучим и да ги превърнем в създатели на  нови дигитални продукти". Това каза по време на    дигиталната конференция „Обучение да създаваш: от дигитални ползватели към дигитални създатели“ кметът на София Йорданка Фандъкова.  Организатор на конференцията е Министерството на образованието и  науката с подкрепата на Генерална дирекция „Образование“ на Европейската комисия.

"През последните години София се утвърди като място, отворено към създаване на старт ъп компании, включващи иновациите и дигиталните технологии в свята дейност. По данни на института за пазарна икономика IT секторът заема 5.7%  дял в икономиката на София, а работещите в сектора са повече от 40 000.  На територията на столицата работят близо 5000 малки  предприятия и повече от 20 големи. Секторът е и с една от най-високите производителности – средната добавена стойност на един служител е 47 000 лева, като при програмирането един зает произвежда 57 000 лева добавена стойност", припомни столичният кмет Фандъкова.  Кметът изнесе данни и за модернизирането на  образованието в столицата  – в 100% от училищата има интернет, като в голямата си част е свободен,  90% от училищата разполагат с поне една интерактивна дъска, като в 11 училища има изградени смарт класни стаи.  Все по сериозно навлизат електронните дневници, които дават възможност за по-голям контрол и комуникация с родителите.  В общо 267 паралелки в 36 училища се осъществяват обучения в профили с насоченост към IT технологиите като  Информационни технологии, компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи, Компютърна графика, Информатика, Цифров дизайн и мрежи, Компютърна анимация и Приложна информатика. В 73 училища  още от I клас изучават информационни технологии, компютърно моделиране и дигитално изкуство. Столичната община има задачата да направи връзката между училищата и бизнеса. Столичната агенция за инвестиции и приватизация разработи  демоверсия на образователна платформа, наречена „Работа и обучение“. Представени са всички училища и университети на територията на София с информация за всички специалности, профили, професионални направления. Работодателите могат бързо да се  ориентират  какви кадри се подготвят на територията на София и да създават контакти с училищата. На същата платформа ще се публикуват и свободните работни и стажантски места, ориентирани към ученици и студенти.

София е домакин на големи международни събития за иновации като „Иновейшън експлорер“, фестивалът „Уебит“, който събира над 5000 световни имена в областта на иновациите от цял свят. През миналата година Столична община чрез Асоциация за развитие на София организира 24-часов хакатона, единият от които събра 160 иноватори от цяла България. "Столичната община  организираме заедно с българския комисар Мария Габриел Дигитална асамблея, в която ще се проведе и Балкански хакатон. Безспорно това е проява, която ще насърчи цифровата свързаност на балканските държави", посочи още Йорданка Фандъкова.  

 

 


Фандъкова: Иновативните решения и зелените политики са приоритет във визията за развитие на София

"Във визията ни за развитието на града поставихме иновативните решения и зелените политики като приоритет.

Нашите усилия са насочени към това да прилагаме иновациите в управлението и проектите за града, с които подобряваме живота на хората. Паралелно с това общината търси иновативни решения при изпълнението си на ежедневните задачи". Това каза кметът Йорданка Фандъкова по време на инициативата „Ден на осведомеността“, организирана от  Европейския институт за иновации и технологии и  Министерството на образованието и науката. Събитието  цели да насърчи и подкрепи нова вълна от български иноватори. 

"Приветствам създаването в София на Център на Европейския институт за иновации и технологии. Съвместната ни работа с Европейския институт за иновации и технологии ще повиши опита, капацитета и ще отвори възможности за бъдещо развитие. Това е огромна възможност за младите, образовани и иновативни хора, както и за развитието на града ни", каза още Фандъкова.

Столичният кмет припомни, че София  изработи и прие Общинска стратегия за интелигентна специализация.

Кметът Фандъкова посочи и част от събитията, на които столицата е домакин, и които създават среда за комуникация и партньорство като Фестивалът „Уебит“ и „Иновейшън експлорер“.

"През лятото на тази година със съдействието на еврокомисаря Мария Габриел в София ще се проведе Дигитална асамблея",  посочи още столичният кмет.  

 

 


4000 засадени дръвчета в първите 4 дни в Новата гора на София

4 000 са дръвчетата, които доброволци засадиха в рамките на първите два уикенда от пролетния залесителен сезон. Инициативата Новата гора на София е проект на Столична община за трансформиране на пустеещ общински терен в нов зелен пояс в близост до София. За реализация на проекта и засаждане екипът на СО се обръща изцяло към доброволци като от своя страна осигурява дръвчета, лопати и ръкавици.

По план до края на 2018 г. в Новата гора на София ще бъдат засадени 120 000 дръвчета. Проектът стартира през есента на 2017 г., когато бяха засадени 12 000 дървета от вида акация, липа и цер.

За максимално улеснение на гражданите, за периодите от кампанията (до края на 30 юни 2018 г.), се разкрива специална автобусна линия на градския транспорт с номер 56А, който тръгва от спирка „Метростанция Вардар“ и ще се движи от 9:00 до 16:00 часа на интервал от 30 минути всички съботи и недели.

Повече информация за инициативата, както и да заявите своето участие, можете да намерите тук: www.novatagora.bg и в страницата във Facebook.

 

 
 
 
 
 
 

Кметът на София Йорданка Фандъкова посети фабриката "Нестле България“

"Поздравявам ви за развитието на производствената дейност, с насърчаването на чисти производства и депонирането на 0 кг отпадъци на територията на София". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при посещението си във фабриката "Нестле България“ по покана на изпълнителния директор на компанията Емануел Артур.

Кметът Фандъкова се запозна с производствените практики и процесите за производство на шоколадови продукти и разгледа условията на труд. Компанията създава работни места за над 1100 души, като в самата фабрика работят над 670 от тях. Има политика за социална отговорност, образование и спорт.

"Особено важно за околната среда е решението за осигуряване на нулево депониране на отпадъци", подчерта кметът Фандъкова.

Компанията се стреми да направи опаковките си 100% рециклируеми или за многократна употреба до 2025 г. Целта е нито една от опаковките, включително пластмасата, да не отива в депо или като отпадък. Nestlé смята, че е необходимо въздействието на всички опаковки върху околната среда да се сведе до минимум.

Фабриката в София "Нестле България" е компетентен център за производство на Kit Kat. 80% от произведеното в тази фабрика в София се изнася в над 43 страни по света. Като град на иновациите София подкрепя възможностите за развитие на нови иновативни продукти.


Предстои кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в три столични района – „Оборище“, „Изгрев“ и „Младост“

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

Район „Оборище“

19.04.2018 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“, срещу ул. „Васил Априлов“

Район „Изгрев“

20.04.2018 г. (петък) – ж.к. "Дианабат", ул. „Васил Калчев“ и ул. „Владимир Трендафилов“, пред магазин "Т Маркет"

Район „Младост“

21.04.2018 г. (събота) - ж.к. "Младост 1", бул. „Андрей Сахаров“, на паркинга пред магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45)

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

ГРАФИК

ЛИСТОВКА


София е сред 10-те европейски града, включили се в проект за насърчаване намаляването на хранителните отпадъци

 

Информационната кампания се реализира като част от участието на общината в проект TRiFOCAL London

"Над 670 хил. т годишно е храната, която изхвърляме – този факт ни накара да се включим в кампанията за разумно пазаруване и намаляване на пилеенето на храна. 10 европейски града, сред които Лондон, Брюксел, София, Барселона, Осло, Милано, се включихме в кампанията под патронажа на кмета на Лондон Mayor of London Садик Хан". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при обявяване на проекта, съчетано с вечеря със „спасена“ храна.

Вечерята приготвиха Лора и Стоян от "Бон Апети"/Bon Apeti. Партньори на кампания са Credo Bonum Foundation и магазини BILLA. Владо Николов, капитанът на националния отбор по волейбол, който е треньор на стотици деца и баща на 4 деца, прие да бъде част от информационната кампания.

Освен да пазаруваме разумно, е важно да знаем как да съхраняваме храната и как да оползотворяваме останали продукти.

От 2014 г. всички биоотпадъци (храни от ресторанти, общински детски градини, пазари, търговски вериги) и зелените отпадъци (клони, листа, трева) се събират разделно и се преработват. Инсталациите за зелени и биоотпадъци са част от завода за преработка на отпадъците. През 2017 г. са събрани разделно и преработени почти 14 хил. т зелени отпадъци и над 8 500 хранителни отпадъци. От тях са произведени 2 109 MWh електроенергия и 8 876 т компост, от който 21 т са предоставени безплатно на гражданите, които са платили своята такса битови отпадъци.

От 2015 г. София има завод за отпадъците и преработва целия битов отпадък, който всеки от нас изхвърля. Над 356 хил. тона са преработени в завода миналата година. Хартията, пластмасата, металите и стъклото се изваждат от смесения отпадък и се рециклират. През 2017 г. са рециклирани над 12 500 т материали и са произведени 61 хил. т РДФ гориво.

Кметът Фандъкова посочи, че "нашата основна цел е да превърнем отпадъците в ресурс и това вече се случва. Само преди 10-ина година София депонираше 100% от отпадъците си. Днес ние депонираме едва 17%. Това е огромен напредък, който не се вижда в нашето ежедневие, но който има изключително голям ефект върху околната среда".

Столична община стартира информационна кампания за насърчаване намаляването на хранителните отпадъци. Информационната кампания се реализира като част от партньорския ангажимент на Столична община в проект TRiFOCAL London (Transforming City FOod hAbits for Life), с координатор организация Resource London, създадена в партньорство между WRAP и LWARB – заедно с Groundwork London. TRiFOCAL се финансира от програма LIFE на Европейския съюз, проект номер LIFE15 / GIE / UK / 000867.

Организацията London waste and recycling board (LWARB), с председател кмета на гр. Лондон в партньорство с благотворителните организации Waste and Resources Action Programme (WRAP) и Groundwork London, е бенефициент по Програма LIFE на Европейската комисия и изпълнява проект Transforming city food habits for life (TRiFOCAL). Изпълнявайки задачите, заложени в плана на проект TRiFOCAL, екипът на LWARB привлича 10 подкрепящи европейски града, които да споделят своя опит при провеждането на информационни кампании, насочени към намаляване на хранителните отпадъци чрез въвличане на гражданите и промяна в потребителските им навици.

По време на първия етап се провежда КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на анимационен хранителен супергерой, чрез който да бъдат предадени по достъпен за идентифицираните аудитории начин посланията на проекта.

Фотограф: Гео Калев

 


Кметът Йорданка Фандъкова представи доклад за финансиране на общински проекти със средствата от приватизацията на Общинска банка

На 12 април кметът Йорданка Фандъкова представи пред Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ) доклад за финансиране на общински проекти със средствата, получени от приватизацията на Общинска банка АД.

След решението на Столичния общински съвет СОАПИ подписа договор за продажбата на Общинска банка на стойност 46 млн. лева.

"Предложението за разпределение на средствата е направено на база приоритети и цели дългосрочни инвестиции в развитието на София", каза кметът Фандъкова.

Основните приоритети за развитието на София са екология, образование и транспорт и транспортна инфраструктура. Предложени са и инвестиции в култура и спорт, общинско здравеопазване, социални дейности, както и за електронно управление.

"Най-сериозен дял от средствата в размер на 26%, или 12 млн. лева, се предлагат за основния приоритет – екология и зелена система. И при управлението на бюджета на Столична община най-важната тема, която защитаваме, е опазването на околната среда и чистотата на въздуха", каза също кметът Фандъкова. "Предвижда се освен в зелената система на града, средства да бъдат насочени към поддръжка и изграждане на нови детски площадки във всички райони на София.

На второ място сред приоритетите с дял от 21.7%, 10 млн. лева, са инвестициите в образование. Те са насочени в ремонт и изграждане на детски градини и училища и във финансиране на проекти за изцяло нови сгради на училища, в райони, където липсват в момента.

За третия приоритет – транспорт и транспортна инфраструктура – се предлагат 20% от средствата: 9.2 млн. лева. След напредъка по обновяването на базовата инфраструктура на града продължаваме сериозни инвестиции в този сектор, като целта ни е да насочим повече средства в изграждане и реконструкция на улици в кварталите", подчерта кметът на София.

В сферата на общинското здравеопазване се предлага да бъдат инвестирани 12.2 % – 5.6 млн. лева. За култура – 5.4 млн. лева, като един от проектите, за които се предвиждат инвестиции, е превръщането на бившата топлоцентрала в център за съвременна култура. Друг важен проект е за площадното пространство около храма „Света Неделя“, където главният архитект на София ще обяви конкурса за проектиране.

За социалните дейности са предвидени 1.8 млн. лева. Около 800 хил. лева са заложени за проектите за нови квартални спортни зали, които ще бъдат изградени в дворове на 6 училища.

800 хил. лева са предвидени и за развитие на нови технологии и системи в областта на електронното управление.

Представителите на Съвета подкрепиха доклада и приветстваха направените инвестиционни приоритети.

Милка Христова, зам.-председател на СОС и член на МК "БСП – Лява България", изрази съгласие с посочените приоритети и предложи повече средства да има за здравеопазване и конкретните дейности, за които ще бъдат насочени, трябва да бъдат осмислени добре. По думите ѝ трябва да се направи „нещо, което да остане.“

Малина Едрева, председател на постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в СОС, посочи, че средствата за инвестиции са за политиките за развитие на града, които превръщат София в модел на градове с добри и иновативни практики.

Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет и член на "Политическа група 5"/“Зелените" предложи при подготовката на конкретните проекти да се има предвид и разработването на възможности за публично-честни партньорства. 

 

3 нови контейнера за текстил на Женския пазар

“Колкото повече разделяме текстила от смесения си отпадък и го предоставяме за последваща употреба, толкова по-добре – както от екологична гледна точка, така и от социална, защото дрехите, които са ненужни за едни, могат да се окажат особено важни за други. Кампанията, която стартираме съвместно с Червения кръст и Хуманита за поставяне на 3 контейнера за текстил на Женския пазар, ще даде възможност на всички, които се включат, да получат уверение, че годният за употреба текстил, който се поставя в тях, след съответното третиране, ще достигне до други хора, които ще го използват. Възможността за последваща употреба и удължаване „на живота“ на една дреха е важна част от кръговата икономика.“ Това подчерта зам.-кметът по екология в Столична община Йоана Христова, която първа изхвърли свой стар текстил в новите контейнери. Тя подчерта, че всяка година в Завода за третиране на отпадъците на София попадат около 10 000 тона текстил, които влизат в състава на произвежданото там RDF гориво и биват оползотворявани в циментови заводи. „Независимо че модерната технология в завода ни дава възможност за оползотворяване на текстила като суровина,  когато имаме дрехи, палта, чанти или друг домашен текстил, все още годен за употреба, нека преди да го изхвърлим в смесения отпадък, да помислим дали не можем да го предоставим на някой друг, който да продължи да го използва. Контейнерите за текстил са едно лесно решение в тази посока, затова призовавам софиянци, когато и в рамките на Пролетното почистване правят преглед на гардеробите си, ако преценят, че нещо няма да бъде носено, дрехите да бъдат поставяни първо в тези контейнери, а не директно в сивите кофи“, призова Христова.

 


През април ще има четири Мобилни събирателни пункта за опасни отпадъци от домакинства

През месец април гражданите на София ще имат възможност да предадат своите опасни отпадъци на четири Мобилни събирателни пункта – на един в началото на април и тридневна кампания към края на месеца.

Първият Мобилен събирателен пункт е в район „Люлин“.

Пунктът ще работи на 13 април 2018 г. (петък) с обичайното работно време (от 8.30 до 14.30 часа) и обичайното местоположение – на бул. „Захари Стоянов“ № 15, пред районна администрация „Люлин“.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Действащата Система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният телефонен номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година.

За пролетната тридневна кампания на 19 – 21 април ще получите подробна информация.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г.

Информационна листовка


Логото на Българското председателство разцъфна в парка на НДК

София ще има нови цветни решения

"Шест месеца след засаждането на 38 000 цветни луковици в градинката пред официалния вход на НДК вече имаме цветно лого на Българското председателство. Фигурата е по идея на посолството на Нидерландия, а автор на дизайна е Ян Хулдемонд, бивш главен дизайнер на световноизвестните и най-големите в света градини Кукенхоф (Keukenhof)". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с министър Лиляна Павлова и посланикът на Нидерландия в България Н. Пр. Беа тен Тъшър откри цветната фигура.

Лалетата са дарение от посолството на Нидерландия и бяха засадени от Общинското предприятие „Паркове и градски градини“, благодарение на които това лято в зелени площи на София ще има нови цветни решения. Те са в "детелината" на бул. “България“ и "Околовръстен път", подхода към Летище София и други.

"Специалистите от Холандия се погрижиха логото на Българското председателство да разцъфти тази пролет и да зарадва не само гостите на София и участващите във форумите, но и всички софиянци, които се разхождат в парка на НДК", каза кметът Йорданка Фандъкова. Г-жа Фандъкова благодари на Амстердам за партньорството и отбеляза, че пролетта дава възможност столицата да покаже цялата си красота и чрез други цветни решения, които се изпълняват в града.

"Това дарение от цветя е само венецът на подкрепата, която Кралството оказва на България във важната ѝ роля на председател на Съвета на ЕС. Най-ценното са опитът и признанието, които получаваме от страна, която 12 пъти е била председател на Съвета на ЕС и е един от най-добрите примери за успешно ръководене на работата на Съвета на ЕС", каза министър Лиляна Павлова.

"Тези цветя са символ на напредъка и успеха на Българското председателство. Всички делегати и гости от моята страна са впечатлени и от работата на председателството, и от вашата столица, включително от красивите ви градини", каза посланик Беа тен Тъшър.


Столична община обсъжда партньорство с JRC за качеството на атмосферния въздух

По време на среща на изследователите от Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия, посветена на качеството на атмосферния въздух в страните от ЕС, зам.-кметът по екология Йоана Христова представи програмата с мерките, които Столична община предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата. Тя подчерта необходимостта от предприемане на едновременни организирани действия, както на регионално, така и на национално ниво, които заедно да доведат до желаната промяна в качеството въздуха. В изказването си Христова акцентира и върху значението от въвеждане на изследователския и научен аспект при вземане на ефективни решения за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Участието на зам.-кмета по екология на срещата на учените от JRC идва в момент, когато двете институции обсъждат предстоящо сътрудничество за подобряване качеството на атмосферния въздух в София.

 


Започва миене на столичния "Околовръстен път"

На 10 април от 23.30 часа ще започне миене на софийския "Околовръстен път" в участъка от с. Кокаляне до бул. "Сливница".

Дейността ще се извършва през нощта и ще продължи в рамките на четири нощи.

Създадена е временна организация на движението, за да се подсигури нормално протичане на дейностите по почистване.

Молим водачите на моторни превозни средства да се движат със съобразена скорост и да бъдат внимателни при придвижването си. 

Столичният инспекторат ще контролира качеството при изпълнение на работата.


Извършват се обработки срещу кърлежи и комари

Със затопляне на времето от началото на април започна и изпълнението на обработки на зелени площи срещу кърлежи, както и ларви на комари около водни обекти. На територията на Столична община работят 9 екипа.

Обработките се извършват при подходящи метеорологични условия при сухо време. Работата започва в ранните часове на деня от 5.00 часа и продължава до 10.00 часа.

На 10 април са обработвани зелени площи в Южен парк, в районите „Лозенец“ и „Люлин“. Ларвицидна обработка се извършва в район "Нови Искър".

Утре обработките ще продължат в Борисовата градина и в районите на града.

Дейностите се контролират от дирекция „Зелена система“ и Столичната РЗИ.


Екипи на фирмите, ангажирани с поддръжката на зелената система, косят в парковете и междублоковите пространства в София

През днешния ден екипите работят в Борисовата градина, в парк „Възраждане“ и в Княжевска градина. Косене се извършва и в зоната на  зелените ивици по основните пътни връзки – булевардите „Г. М. Димитров“, „Ал. Малинов“,  „Възкресение“, "Евлоги и Христо Георгиеви“, „Цар Борис III“,  „Владимир Вазов“, „Сливница“ и  „Цариградско шосе“. 

По възлагане и под контрола на районните кметове  е започнало и косенето в  квартални градинки и в междублоковите пространства.


Започва пускането на фонтаните в София

Започва поетапното пускане на фонтаните на територията на София.
От 5 април ще бъдат пуснати фонтаните пред Народния театър "Иван Вазов", в парк "Заимов" – до театър "София" и срещу ул. "Васил Априлов", в Южен парк срещу бул. "Витоша" и ул. "Бяла черква", фонтанът пред Президентството, както и в подлеза на НДК и каскадите  пред Националния Дворец на Културата.
На 6 април ще бъде пусната каскадата в детския сектор пред НДК.
От 15 април ще бъдат пуснати и останалите фонтани: пред Минерална баня – град Банкя, на кръгово кръстовище – гр. Банкя, на площад "Бански", в градина "Буката" и пред район "Изгрев". 


Над 70 доброволци се включиха в залесяване по поречието на р. Искър

Започват уборки около столични храмове

Днес по случай Седмицата на  гората и кампанията по пролетното почистване на столицата над 70 доброволци се включиха в залесяване на терен в кв. “Абдовица“ по поречието на р. Искър. Служители на Югозападното горско предприятие и  от Държавно горско стопанство – София  ще засадят на 4 дка площ  тополи по поречието на реката, а във вътрешността – акации и червен американски дъб.

Във връзка с предстоящите Великденски празници ще бъде извършено почистване – уборки, ръчно метене, събиране и  транспортиране на едрогабаритни и зелени отпадъци около прилежащите площи на църкви и храмове в София. Екипи на почистващите фирми започнаха извършване на дейностите. От 3 до 5 април от 22.00 ч. ще се извърши и миене с автоцистерна на площад „Александър Невски“.


Мобилен пункт за предаване на ненужни дрехи и текстил

От днес, 2 април, до 24 април 2018 г. Столичният инспекторат организира мобилен пункт за събиране на текстил. Кампанията за събиране на текстил и стари дрехи е част от инициативата за Пролетно почистване.

С цел улеснение на гражданите всеки, който желае да предаде ненужни облекла в количество над 10 кг, може да направи заявка за предаване на телефона на Оперативния център на Столичния инспекторат – 02/ 987 55 55.

Целта на кампанията е опазване на околната среда и въздуха. Изхвърлянето на текстилни отпадъци в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и въздуха в случай на нерегламентирано изгаряне.

Столичната община чрез Столичния инспекторат провежда целогодишна кампания за събиране на ненужен текстил (дрехи, чанти, обувки, кожи, кърпи, хавлии, завеси, покривки) и други текстилни материали от гражданите в стационарни пунктове. Броят на пунктовете постепенно се разширява, за да се обхване цялата територия на Столична община.


Започна пролетният залесителен сезон на Новата гора на София

Заедно с кмета Йорданка Фандъкова в засаждането се включиха много доброволци.

"Тази събота, 31 март, започва пролетният залесителен сезон на Новата гора на София. Тя се намира в кв. „Суходол“, в близост до старото депо за отпадъци, което рекултивираме". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с доброволци участва в засаждането днес.

Засаждат се фиданки от цер, липа и акация.

Целта ни е до края на годината да засадим 120 хил. дървета. Миналата година заедно с над 1000 доброволци засадихме първите 12 000 дървета.

До мястото може да се стигне с автобус 56А.

"Това е новият зелен клин, който ще допринесе за по-чистия въздух в града. Залесяването на общински земи не е спирало и тази година. ОП „Земи и гори” ще засади още около 200 декара допълнително. Миналата година по идея на зам.-кмета Йоана Христова започнахме проекта Новата гора. Другата програма на общината е „Моята зелена детска градина и моето зелено училище”, по която ще засадим 500 дървета", каза също Фандъкова.

Сметището в Суходол се рекултивира. Устойчивата зелена политика е спиране на депонирането на отпадъци, след като изградихме съвременни инсталации за преработване на битовия отпадък.

И тази година продължават инициативите за залесяване и обновяване на парковете в София.


Започват обработки срещу ларви на комари и кърлежи

Започват обработки срещу ларви на комари и  кърлежи
        
От 02.04.2018 г., стартира ларвицидната обработка срещу комари на изкуствени и естествени водоеми и разливи и временни биотопи на комари по речни корита.

След средата на м. април при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработки на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината срещу кърлежи и гризачи (дезакаризация и дератизация).

График за изпълнение на обработките ще се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при ниско (окосена) трева за кърлежите и бълхите. Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20.00 часа.

Обработват се общински зелени площи.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – за използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Специализиран контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

График за обработка срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи за м. април - “Д.Д.Д. - 1” ООД

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Агроинсект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 5)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Пали Пест Протект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 1)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Пали Пест Протект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 2)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Агроинсект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 3)

График за обработка срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи за м. май - “Д.Д.Д. - 1” ООД


Започва разчистване на терен за разширение на парк „Възраждане“

Във връзка с изпълнението на втория етап  на парк „Възраждане“ започва разчистване на терена. 

От 28.03.2018 г. „Софийски имоти“ ЕАД  предприема действия по разчистване на терен на  дружеството, намиращ се в м. „Парк Възраждане“, Зона Б-5-4 между ул. „Българска морава“, ул. „Партений Нишавски“ и изградената част на парк „Възраждане“. Разчистването на терена се налага за целите на предстоящото геодезическо заснемане, проучване и проектиране.     

До момента е проведена процедура за обществена поръчка и е избран изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект за разрешително за строеж“.

 


Столичната община стартира кампания за намаляване на хранителните отпадъци

С конкурс за анимационен супергерой стартира кампанията на Столичната община за намаляване на хранителните отпадъци. Конкурсът адресира най-малките и очаква от тях да изпратят своите рисунки до 31 март на имейл office@credobonum.bg.

Пред децата няма никакви ограничения, освен че супергероят трябва да е забавен и духовит, защото на следващия етап от кампанията ще се очаква  той да „разказва“ колко важно е да намалим хранителните отпадъци като:

- пазаруваме разумно

- съхраняваме хранителните си отпадъци

- готвим, използвайки докрай останалото в хладилника

- изхвърляме хранителните си отпадъци отделно от опаковките.

На 12 април екипът на Столичната община ще обяви и победителя в конкурса и ще даде официалния старт на кампанията си.

Кампанията се реализира в рамките на проект TRiFOCAL London (Transforming City FOod hAbits for Life) с координатор организация „Resource London“, създадена в партньорство между WRAP и LWARB заедно с Groundwork London. TRiFOCAL се финансира от програма LIFE на Европейския съюз, проект номер LIFE15/GIE/UK/000867.

За България партньори на Столичната община са БИЛЛА-България и фондация „Кредо Бонум“.

Плакат на кампанията


Йоана Христова откри изложенията за енергийна ефективност, управление на отпадъците и умни градове – "Save the planet"

„Устойчивото управление на отпадъците е тема, по която Столична община инвестира все по-нарастващо внимание, усилия и средства. Във време, когато целият свят е насочил очи нагоре, към откриване на нови светове и търсене на нови енергийни източници, темата за максималното оползотворяване на енергията постепенно ще заема все по-значима част от дневния ни ред. Конференции като тези, които събират на едно място разнообразие от знания, подходи и култури, са пътят, по който всички заедно по-бързо можем да постигаме значими успехи – както на местно, така и на глобално ниво“. Това подчерта зам.-кметът по Екология в СО Йоана Христова по време на официалното откриване на 14-тата международна конференция и изложба за енергийна ефективност и интелигентни градове и 9-тата Международна конференция и изложба за управление на отпадъци.

В рамките на стартиралото днес изложение предстои последователно да се проведат три специализирани конференции:  Конференция по енергийна ефективност, Конференция за управление на отпадъците и екология и Конференция за интелигентни градове  с участието на водещи компании и експерти от 16 държави.


200 кг са предадените електроуреди за рециклиране по повод "Часът на Земята" в събота

200 кг електроуреди са събрани в рамките на инициативата на Столичната община за разполагане на мобилен пункт за предаване на остаряло електрическо и електронно оборудване по повод "Часът на Земята" в събота.

Мобилният пункт беше разположен на пл. "Батенберг" и приемаше остаряла електроника в продължение на 6 часа.

Събраните уреди ще бъдат рециклирани от компанията за оползотворяване "Екобултех АД", с която Столичната община има сключен договор. 


Софийското велошествие призовава да слезем от колите си за по-чист въздух

„Тази година традиционното Софийско велошествие, което ще се състои в събота (31 март), ще призовава за замяна на личните автомобили с велосипед или разходки на открито. Темата за личния принос на всеки един от нас в подобряване качеството на атмосферния въздух е изключително важна, затова съм особено благодарна на организаторите от „София 2018 – Европейска столица на спорта“, че тази година са избрали да насочат вниманието на участниците именно в тази посока“. Това каза зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова.

Тя подчерта, че разширяването на мрежата от велоалеи е приоритет на Столичната община и напомни, че към момента вече има изградени 55 км. Напомни също и че предстои поставяне на 33 стоянки в града за разполагане на велосипеди под наем, с което възможностите за използване на колело в градска среда ще нараснат значително.

„В допълнение към това не трябва да забравяме, че парковете и градините в София са над 22 000 дка, които също предоставят възможности за активно движение, спорт и по-здравословен начин на живот“, каза Христова и призова всички, които имат велосипеди, ако все още не са ги извадили от зимния паркинг, да използват повода – Софийското велошествие в събота – и да ги извадят за активна употреба. 

 


50 зелени сърца по светофарите в София за инициативата "Часът на Земята"

50 светофара в центъра на София светят като зелени сърца през целия ден днес, за да напомнят за личния принос на всеки един от нас към опазването на околната среда. Освен това чрез тях Столичната община напомня на гражданите да се включат в инициативата "Часът на Земята" като в рамките на един час – между 20:30 и 21:30 ч. – загасят осветлението си.

С тази и още мерки Столичната община се включва в 10-то издание на глобалната инициатива, като през тази година активностите не са само за час, а ще обхванат целия ден. Освен традиционното изгасяне на светлините на значими общински сгради Столична община разширява пешеходната зона за целия ден в събота и затваря за коли площад "Батенберг" от бул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Княз Александър Батенберг“.

За целия ден на площада се провеждат успоредно две инициативи – провежда се фермерски пазар с разнообразни биопродукти от цялата страна. Освен него, отново на площада, е разположен мобилен пункт за събиране на стара техника – електрическо и електронно оборудване.

Фермерският пазар „От нашата ферма – с любов за вас!“ е с богато разнообразие на био- и занаятчийски храни на малки производители от различни краища на страната и провеждането му е съвместна инициатива между WWF – България и фондацията за биологично земеделие "Биоселена". Той ще работи между 10:00 и 18:00 часа.

В мобилния пункт за събиране на стара техника всички желаещи ще могат да предадат остарелите си или излезли от употреба електроуреди, независимо от размера им. Уредите ще бъдат рециклирани от "Екобултех" АД – компания за оползотворяване, с която Столична община има сключен договор. Мобилният пункт ще работи между 10:00 и 16:00 часа.

Столичаните и гостите на града са поканени и на традиционното гасене на светлини за "Часът на Земята" и съпътстващото го огнено шоу с участие на Театър на огъня и сенките "Fireter" и огнено шоу "Дивинитас"  пред Народния театър "Иван Вазов" от 20:30 часа.

 


Фандъкова: Поставихме научния подход в повечето от проектите на общината и новата Програма за качеството на атмосферния въздух

"Много са проектите, по които работим с различни институти на БАН. Поставихме научния подход в работата на общината. Едно от най-големите предизвикателства пред нас е чистотата на атмосферния въздух и затова при втората Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, в която заложихме над 100 мерки, работихме съвместно с НИМХ на БАН". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по повод отбелязването на Деня на метеоролога в присъствието на министъра на образованието Красимир Вълчев, председателя на БАН акад. Ревалски и проф. Брънзов – директор на НИМХ на БАН.

"Изключително е важна прогнозата за нивата на фини прахови частици, която се изчислява от система, разработена от екип на БАН, и публикуваме на сайта на Столична община. Тя е достъпна и постоянно проверявам чрез моя телефон", каза кметът Йорданка Фандъкова. По думите ѝ "все по-често виждаме зелените цветове на прогнозата. Резултатите от климатичните промени са голямо предизвикателство и благодарение на все по-вярната прогноза, грешки няма напоследък, и във връзка със снеговалежа тези дни смело можем да кажем, че въпросът "Изненада ли ни снегът?" вече не е актуален".

Кметът благодаря за сътрудничеството на Националния Институт по Метеорология и Хидрология при БАН за поставянето на научна основа работата по чистотата на въздуха.


Фермерски пазар и пункт за предаване на стара техника за "Часът на Земята"

През тази година Столичната община ще вземе активно участие в отбелязването на световната инициатива "Часът на Земята" с поредица от екологични инициативи. Освен традиционното изгасяне на светлините на значими общински сгради Столична община ще разшири пешеходната зона за целия ден в събота (между 8:00 и 21:30 часа) и ще затвори за коли площад "Батенберг" от бул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Княз Александър Батенберг“.

За целия ден на площада ще се провеждат успоредно две инициативи – ще се проведе фермерски пазар с разнообразни биопродукти от цялата страна и ще бъде разположен мобилен пункт за събиране на стара техника – електрическо и електронно оборудване.

Фермерският пазар „От нашата ферма – с любов за вас!“ е с богато разнообразие на фермерски и занаятчийски храни на малки производители от различни краища на страната и провеждането му е съвместна инициатива между WWF – България и фондацията за биологично земеделие "Биоселена". Той ще работи между 10:00 и 18:00 часа

В мобилния пункт за събиране на стара техника всички желаещи ще могат да предадат остарелите си или излезли от употреба електроуреди, независимо от размера им. Уредите ще бъдат рециклирани от "Екобултех" АД – компания за оползотворяване, с която Столична община има сключен договор. Мобилният пункт ще работи между 10:00 и 16:00 часа.

В допълнение към инициативите на пл. "Батенберг" Столична община ще освети зеления сигнал на 50 пешеходни светофара в града във формата на сърце – отправяйки ясно послание за любов към природата, подсещайки гражданите да изгасят осветлението си вечерта, включвайки се в световната инициатива.

Столичаните и гостите на града са поканени и на традиционното гасене на светлини за "Часът на Земята" и съпътстващото го огнено шоу с участие на Театър на огъня и сенките Fireter и огнено шоу "Дивинитас"  пред Народния театър "Иван Вазов" от 20:30 часа.


 


Кампанията за Пролетно почистване на София започва на 26 март

Традиционната кампания на Столична община – Пролетно почистване на София – ще започне на 26 март 2018 г. и  ще продължи до 28 април 2018 год. под мотото „Заедно да почистим София пролетно!“.

Старт на кампанията ще дадат децата от 74-то СУ „Гоце Делчев“ и техните родители в район „Връбница“ от 11.00 ч. на 26 март (понеделник) с фолклорна програма и  дейности по почистване, засаждане на дървета, растителност, възстановяване и боядисване на пейките за отдих в училищния двор.

Тази година кампанията ще протече на два етапа:

Първи етап: „Заедно да почистим, поддържаме и пазим своя квартал” от 26.03.2018 г. до  15.04.2018 г. През първия етап ще бъдат почистени  прилежащите територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи и др., засаждане на растителност.

Втори етап: „За по-чиста и зелена София” от 16.04.2018 г. – 28.04.2018 г. През втория етап на кампанията ще се изпълнят дейности по озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински места, засаждане на  дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки  и боядисване на същите; почистване на ел. табла от агитационни материали, рисуване от спонсори.

Ще бъдат почистени територии около манастири, крайградски места и  зони за отдих, затревяване на свободни площи, засаждане на дървета, нискостеблена растителност, цветя.

Създадена е организация за координиране дейността по пролетното почистване, като на телефона на оперативния център на Столичния инспекторат  987 55 55  и 93 77 566 в периода на кампанията (вкл. събота и неделя), гражданите ще могат да подават своите сигнали, предложения и др., за времето от 09.00 до 17.00 ч.

За кампанията по пролетното почистване ще бъдат  осигурени 50 000 броя чували и 20 000 броя ръкавици.

Изпратени са  покани  до строителни и транспортни фирми  за включване в кампанията с транспортна и товарачна техника, която ще бъде насочена към районните администрации за почистване на  нерегламентираните сметища.

Създаден е сайт на кампанията (spring.inspectorat-so.org), който да даде повече информация за кампанията.


Кметът Йорданка Фандъкова проведе среща с жители на кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“

Съвместна работна група продължава работа за решаване на конкретни въпроси

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе среща с жители на квартал „Витоша ВЕЦ Симеоново“, на която обсъдиха проблемите на квартала и нужните решения.

На срещата присъстваха и кметът на район „Лозенец“ Любомир Дреков, зам.-кметовете Ирина Савина, Дончо Барбалов, главният архитект на София арх. Здравко Здравков.

"Ще бъде сформирана съвместна работна група, в която ще се изработи план, по който да продължи работа за решаване на конкретни въпроси. Целта е заедно с гражданите в диалог да постигнем резултати като осигурим по-добра среда и спокойствие в квартала", каза кметът Фандъкова.

Проблемите в квартала произтичат от:

Първо, собствеността на улиците. Кварталът е разположен върху бивши земеделски земи, които са върнати по Закона за възстановяване на бившите земеделски земи. Столична община притежава и е придобила в последните години около 35% от улиците. От 404 дка, отредени за улици по действащия регулационен план, 66%, или 268 дка са частните терени. За придобиването и отчуждаването им са нужни десетки милиони. Затова целта е заедно в работната група да бъдат определени приоритетните обекти, които да се отчуждават, и веднага след това да се пристъпи към изграждане.

На този етап са включени в програмата за отчуждаване имоти по ул. „Васил Арнаудов“, за да бъде отворен още един вход-изход към квартала, ул. „Леа Иванова“ и ул. „Филип Кутев“ – от бул. „Черни връх“ до ул. „Могилата“. Веднага след като приключи работа по тези обекти, целта е да продължи отчуждаването на ул. „Филип Кутев“ от ул. „Могилата“ до бул. „Г. М.  Димитров“. Това е ключов и за квартала и за цяла София обект, който е част от вътрешния ринг на града.

Подготвя се и отчуждаване на имоти по ул. „Борис Руменов“ за връзката между „ВЕЦ Симеоново“ и „Кръстова вада“ и по ул. „Могилата“ до ул. „Чавдар Мутафов“, а по ул. „Чавдар Мутафов“ – за изграждане на тротоари.

Вторият сериозен проблем е канализацията. Части от квартала се обслужват от изградения по бул. „Симеоновско шосе“ главен канализационен клон към Десен Слатински колектор. За цялата територия има идейни проекти и в момента се изготвя регионалния ПИП, като за територията се предвиждат 6 главни колектора с дължина 5,7 км, и вътрешноквартална мрежа – с дължина около 12 км. Кварталът е разделен на три части и стартира отчуждаване в първата зона, която е между ул. „Филип Кутев“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Ангел Каралийчев“ и р. Драгалевска. В този участък за отчуждаване има 82 дка, в които влизат и трасето на ул. „Филип Кутев“.

По отношението на публичните обекти – готов е проект за нова спортна и детска площадка, който е съгласуван с гражданите. Ще бъдат осигурени средства и за втора детска площадка на ул. „Йордан Стубел“. През 2014 г. Столична община инвестира в нова детска градина за 6 групи и сега води разговори за изграждане на училище на терен от 26 дка, който е собственост на Българската православна църква.

Кметът Фандъкова възложи на Столичния инспекторат да осигури присъствие на място на инспектор всеки вторник и четвъртък от 13 до 15 ч. – на ул. „Чавдар Мутафов“, срещу моста на ул. „Екатерина Ненчева“. Важно е да бъде създадена организация за ефективен контрол на строителните камиони. Ще бъде поискан от Пътна полиция към СДВР осигуряването на екипи, които да контролират забраната за паркиране по бул. „Симеоновско шосе“. Всички конкретни предложения за еднопосочност, светофари, повдигнати пътеки, осветление, оптимизиране на графика на градския транспорт ще бъдат обект на уточняване в работната група.


Столичната община ще подпомага домакинствата за преминаването им към екологосъобразно отопление

Мерките, които Столична община предприема за ограничаване на замърсяването от битово отопление, бяха представени подробно днес от зам.-кмета по околна среда в СО Йоана Христова по време на регионалната конференция „Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти“, част от официалната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Христова подчерта, че действията, които се предприемат към момента от екипа на СО, са насочени в няколко ключови посоки и припомни за пилотното предоставяне на 30 пелетни печки на домакинства от район "Нови Искър". „Очакваме до края на месеца печките да бъдат монтирани и да влязат в експлоатация. За нас беше важно с този пилотен проект да проиграем административната процедура, така че, когато имаме покана да кандидатстваме за по-големи финансирания включително и по ОПОС, да сме подготвени“, обясни зам.-кметът. Тя подчерта, че Столична община вече е възложила мащабно проучване на домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво. „Освен проучването, което ще ни помогне да идентифицираме всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво, изпълнителят ще ни предостави и анализ на възможните финансово-икономически възможности за промяна на отделните отоплителните инсталации в зависимост от местонахождението и обема на помещенията. Очакваме съвсем скоро Пловдивската енергийна агенция, която прави изследването за нас, да представи резултатите.“

Йоана Христова припомни още, че по инициатива на Столична община Министерството на околната среда и водите в момента работи по въвеждане на стандарт за горивата, който да регламентира по-ниско съдържание на пепел и сяра. 


Аварийните екипи са отреагирали на над 80 сигнала след вятъра и дъжда

Извършва се и наблюдение на речните корита.

На 17 и 18 март във връзка с вятъра и обилните валежи от дъжд шест екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция” отреагираха на сигнали за паднали клони и дървета на пътната инфраструктура, паркове, междублокови пространства. Общо екипите са се отзовали на над 80 сигнала.

Екипи на Столичния инспекторат контролират почистването на дъждоприемните шахти.

Във връзка с валежите е отреагирано и на два сигнала за завиряване в "Малинова долина" и във "Владая'.

Падналите вследствие на вятъра клони се почистват от екипи на фирмите оператори и на „Зелена система”. Дейностите по почистване на паркове и междублокови пространства ще продължат.

Градският транспорт към момента се движи по редовните си маршрути.

Извършва се и наблюдение на речните корита и оттоците на Южната дъга на "Столичен околовръстен път", както и на общинските язовири, които се изпускат контролирано.

 

 

 


Фандъкова: "Осигуряваме 24-часово наблюдение на общинските язовири"

"През 2017 г. почистихме над 100 км речни корита, включително 5 км от река Искър

Осигуряваме 24-часово наблюдение на общинските язовири". Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова при проверка на язовир "Мърчаево". Създадохме организация за наблюдение на водните нива в язовирите. Към настоящия момент се извършва контролирано изпускане на водни количества през основните изпускатели на язовирите "Мрамор", "Мърчаево" и "Суходол 2".

"Екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ проверяват на място. Разчитам и на кметовете на райони и на населените места", каза също кметът Фандъкова. На територията на Столична община има 6 общински язовира, като три от тях са „Мърчаево“, „Мрамор“ и „Суходол 2“, останалите три („Бистрица“, „Кремиковци“ и „Сеславци“) са изпразнени.

"Към момента обстановката е спокойна. Общината ежегодно почиства язовирните стени и 500-метровите участъци под преливните съоръжения на язовирите. Изпълняваме технически контрол на язовирите – общинска собственост, като през годината ще продължат наблюденията и измерванията на контролно-измервателните им системи.

Язовир "Мърчаево" е един от общинските язовири, на който през 2012 г. с финансовата подкрепа на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане извършихме основен ремонт", посочи също Фандъкова. Изграден е стоманобетонов парапет за обезопасяване на съоръжението, ремонтирана е облицовката на преливното съоръжение и отводящия канал. За наблюдение на язовирната стена и хидротехническите съоръжения към нея е изградена контролно-измервателна система.

Поддържа се подходящ свободен обем и на трите язовира и се прави контролирано изпускане. Кметът Фандъкова благодари на "Напоителни системи", които поддържат язовир "Суходол" на територията на Столична община.

Столична община ежегодно извършва почистване на речните корита. През 2017 г. почистихме над 117 км речни участъци, включително 5 км от река Искър в район „Кремиковци“, както и водостоците на "Софийски околовръстен път".

През тази година също се предвижда превенция по отношение на водните обекти, като ще бъдат почистени 85 км речни корита.

 

Фотограф: Гео Калев


Миенето на улици и булеварди продължава и през почивните дни

Екипите на почистващите фирми, ангажирани с изпълнението, ще работят предимно през нощта, с цел да не се затруднява движението.

Миенето започва, след като е извършено механизирано метене и почистване на регулите, както и почистване на дъждоприемните шахти.

На 10 март през деня ще се мие ул. "Хан Кубрат", район „Надежда“, бул. "Александър Малинов", район „Младост“ и през нощта – улиците "Александър Екзарх" и ул. "Река Велека" в район "Подуяне", бул. "Драган Цанков“, район "Изгрев", бул. „ Ген. Михаил Д. Скобелев“ и бул. „Христо Ботев“, ул. "Бяла черква", бул. "Витоша", район „Триадица“.

На 11 март се предвижда дейностите да продължат по ул. "Острово" и ул. "Първа българска армия", в район „Подуяне“, бул. "Шипченски проход", ул. "Добринова скала" в район „Люлин“ и бул. "Арсеналски".

Екипи на Столичен инспекторат извършват контрола по изпълнение на работата.

 


Фандъкова: Работим по иновативен проект за автоматизиран контрол на сметосъбирането от контейнери

"Пилотен проект за автоматизиран контрол на сметосъбирането от контейнерите за смесен битов отпадък е в процес на тестови период в София. Той се реализира по възлагане на Столична община на екип от млади хора. Проектът се реализира на базата на старт-ъп Binary. Кметът на София Йорданка Фандъкова разговаря с екипа, реализиращ проекта, и се запозна с процеса на контрол и събиране на данни в офиса на Binary. В София търсим иновативни идеи, които развиват виждането ни за София като зелен град. Важно е, че системата позволява да се контролира процеса на генериран трафик при сметоизвозване, както и да се надгради системата в зависимост от спецификата на различните райони на София", каза кметът Фандъкова.

Целта на пилотния проект е оптимизиране на управлението на сметосъбирането. Проектът осигурява видимост за процесите по запълване и обслужване на контейнерите за смесен битов отпадък чрез платформа за наблюдение в реално време. Данните в реално време се проследяват по дни и часове чрез gps и сензор.

Чрез електронна платформа се вижда запълняемостта на капацитета на контейнера, като цветен код индикира пет нива на запълване. Платформата показва кога контейнерът е обслужен от камион на оператора. По този начин се получава информация за: средното време за запълване, броя събирания за 24 часа и ефективност на обслужването. Тестовият период към момента се реализира в контейнери на територията на кв "Люлин", "Разсадника", "Бели брези" и "Красно село".
 


Столичната община ще стартира кампания за намаляване на хранителните отпадъци

Тази пролет Столична община планира да реализира кампания за намаляване на хранителните отпадъци в домакинствата. Въпреки, че морфологията на отпадъците отчита понижаване на отпадъците от домакинствата през пролетта и лятото, пролетта консумацията на плодове и зеленчуци традиционно се увеличава.

Кампанията на СО ще бъде насочена в няколко посоки – повишаване на планирането при пазаруване, правилно съхранение на стоките, готвене от останали в хладилника продукти. Специален акцент в кампанията ще бъде поставен върху значението на отделянето на хранителните отпадъци от опаковките им преди да бъдат изхвърлени в контейнерите за отпадъци, така че да не се възпрепятства по-нататъшното рециклиране на пластмасата и стъклото. Кампанията ще повиши информираността и за пътя на хранителните отпадъци, които попадат в Инсталацията за биологично третиране на отпадъците на СО.

Кампанията се реализира в рамките на проект TRiFOCAL London (Transforming City FOod hAbits for Life), с координатор организация „Resource London“, създадена в партньорство между WRAP и LWARB - заедно с Groundwork London. TRiFOCAL се финансира от програма LIFE на Европейския съюз, проект номер LIFE15 / GIE / UK / 000867. За България, партньори по кампанията на Столична община, са БИЛЛА – България и Фондация „Кредо Бонум“.

За да предадат своя опит и с цел финализиране на детайлите по кампанията, представители на LWARB посетиха Столичната община, където се срещнаха с експерти от Дирекция „Управление на отпадъците“. 

 

 


Продължава извършването на метене и миене на улици в София

С повишението на температурите започна изпълнението на дейностите по миене на транспортната инфраструктура в София. Извършва се миене на булеварди и улици, на които предварително е направено метене и ринене на регули, както и почистване на дъждоприемни шахти.

Миене се извършва в район „Младост“ на ул. “Филип Аврамов“, в „Илинден“ на ул. “Габрово“, в „Надежда“ – ул. “Бели Дунав“, в „Сердика“ – ул. „Каменоделска“.

"Екипите на фирмите, ангажирани с дейността, ще продължат работа и през следващите дни при подходящи метеорологични условия. Това е превантивна мярка и е важна за подобряване на атмосферния въздух. Предвижда се дейностите да се извършват предимно през нощта, за да не се пречи на трафика", каза Стефка Енчева, началник-сектор в Столичен инспекторат.

Ще се почистват трасетата, по които се движи градския транспорт, както и основни улици в кварталите и вътрешноквартални улици. Ще се мие с маркуч и на дюзи.

Същевременно започна и извършването на уборки на зелени площи в кварталите, което допринася за чистотата на градската среда.

Дейностите се извършват по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова и се контролират от екипи на Столичния инспекторат и кметовете на райони.

 


Екипи на фирмите, ангажирани с почистването на София, през днешния ден ще мият улици

Екипи на фирмите, ангажирани с почистването на София, през днешния ден ще мият улици в районите „Сердика“, „Младост“ и „Илинден“. През изминалата нощ са измити пътните платна на бул. „Брюксел“.

И през днешния ден ще продължи машинно метене и почистване на регули и шахти от наноси по основни пътни трасета: бул. „Сливница“, „Шипченски проход“, „История славянобългарская“, надлез "Надежда".  Извършват се и уборки на зелени площи и в затревени алеи около булевардите.

Дейностите се извършват по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова под контрола на Столичния инспекторат и кметовете на райони. 

Записване на синхрони може да стане на бул. „Филип Аврамов“  в 12.30 часа.

 


Фандъкова: "Превенцията при различни кризи, при природни бедствия и сигурността е ключова тема..."

Продължава наблюдението на нивата на реките и общинските язовири

"Превенцията при различни кризи, при природни бедствия и сигурността е ключова тема за всяко населено място". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на Двадесет и петото изложение "Секюрити експо" в присъствието зам.-министъра на вътрешните работи Балабанов, комисар Николов.

Столична община създава иновации в сферата на превенцията. София сформира аварийно-спасително звено, в което в момента работят 34 души, и е първата община с доброволно формирование, в което влизат 67 души.

Екипите на дирекция "Аварийна помощ и превенция" са винаги първи на място и оказват помощ. Те се отзовават на сигнали от граждани при различни бедствия, аварии и усложнени метеорологични и пътни условия (обилен снеговалеж, обилни валежи и др.). Дирекцията извършва и превантивна работа чрез следене на нивата на реките на територията на Столична община, наблюдава системата за превенция на горски пожари, която е изградена на територията на Столична община, както и различни други дейности, насочени към недопускане на инциденти. От началото на годината до сега екипите на "Аварийна помощ и превенция" са получили и обработили 700 сигнала при усложнени метеорологични условия, като само през последните дни във връзка със снеготопенето са се отзовали на 68 сигнала.

Екипите извършват наблюдение на нивата на реките, общинските язовири, критичните места и водостоците на Южната дъга на "Околовръстен път". С повишението на температурите и снеготопенето кметът Фандъкова възложи да има осигурено наблюдение на водните нива. Работата продължава. Кметовете на райони имат задача да осигурят наблюдение и да контролират дейностите. Към момента има нормална проводимост на речните корита. Продължава наблюдението на водните нива и контролираното изпускане на язовирите "Иваняне", "Мърчаево", "Суходол" и "Мрамор". По думите на кмета Фандъкова "много е важно при реакцията при различни кризи взаимодействието между различните институции, Столична община, Министерство на вътрешните работи чрез Главна дирекция и Столичната пожарна, както и СДВР".

В навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. на територията на Столична община беше въведена в експлоатация иновативна система за видеомониторинг на определени зони в града. Системата е основана на иновативна технология за управление.


 


Мобилен събирателен пункт за отпадъци в район „Красно село“ отваря врати на 9 март

Мобилният събирателен пункт за район „Красно село“ ще работи на  9 март 2018 (петък) от 8:30 до 14:30 часа.

Пунктът ще бъде разположен в ж.к. "Хиподрума" на бул. „Цар Борис III“ № 41, на паркинга пред Общински културен институт „Красно село“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.

ЛИСТОВКА

 


Извършват се дейности по почистване на столичните улици и булеварди

Фирмите, ангажирани с поддържане на чистотата в София, започват дейности по организирано механизирано метене и почистване на регули от наноси. През днешния ден се почистват пътните платна на надлез „Надежда“, булевардите „Линкълн“, “Александър Малинов“, „Асен Йорданов“, „Петко Тодоров“, „Костенски водопад“, „Тодор Каблешков“, „Пушкин“, „Бъкстон“, „Цар Борис III“,  „Стоян Попандреев“, „Иваница Данчев“,  „Сливница“, бул. “Христо Ботев“, ул. „Позитано“ и други.  При подходящи атмосферни условия след почистването на регулите ще започне и поетапното миене на пътните платна.

Екипите на почистващите фирми извършват и уборки на зелени площи и затревени алеи в близост до булевардите.

През изминалата нощ е извършено механизирано миене на бул. „Брюксел“.

Дейностите по почистване се извършват по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова и под контрола на Столичния инспекторат. 

При подходящи климатични условия ще продължат и текущите ремонти на пътните платна. Екипи на фирмите работят през днешния ден в районите „Изгрев“, "Люлин“, „Красно село“, „Студентски“, "Панчарево“ и „Младост“.


Продължава наблюдението на речните корита, дерета на реките и нивата на общинските язовири

Четири екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция” извършват обходи на място в София на 4 март. Продължава наблюдението на речните корита, дерета на реки, критични речни участъци и нивата на общинските язовири във всички райони на Столична община.

На територията на цялата община вали дъжд, а на планината Витоша – сняг, поради което се извършва обработка с опесъчаване на трасетата „Драгалевци – Алеко” и „Бояна – Златни мостове” в планината. Продължава наблюдението на водните нива и контролираното изпускане на язовирите „Иваняне”, "Мърчаево", "Суходол" и „Мрамор”. 

Екипи на Столичен инспекторат извършват контрола за осигуряване проводимостта на дъждоприемните шахти по пътната мрежа.  

В момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути. 

Няма райони без парно. Частично прекъсване на електроснабдяването има в кв. ”Надежда”, село Мрамор и кв. ”Връбница”. Аварийните екипи на ЧЕЗ работят за възстановяване на електрозахранването.


С повишение на температурите и снеготопенето кметът Фандъкова разпореди наблюдение на реките и на общинските язовири

Във връзка с повишение на температурите и снеготопенето кметът на София Йорданка Фандъкова разпореди да се извършва наблюдение на състоянието на реките и нивата на общинските язовири на територията на Столична община.

Кметът на столицата възложи също районните кметове да осигурят наблюдение на критични места, дерета и речни корита в съответните райони.

Столичният инспекторат контролира осигуряването на проводимостта на дъждоприемните шахти по уличната мрежа.

Четири екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция” извършиха наблюдение на място на общинските язовири и реагират на сигнали.

Към момента речните корита са с нормална проводимост.

Извършва се и контролирано изпускане на водни количества през основните изпускатели на язовирите „Иваняне”, "Мърчаево", "Суходол" и „Мрамор”. Извършва се наблюдение на водните нива в язовирите и се осигуряват необходимите свободни обеми. Проверяват се и водостоците на Южната дъга на "Околовръстен път".

През 2017 г. Столична община извърши почистване на над 100 км речни корита на своя територия, между които 5 км от река Искър.

Екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" са се отзовали на два сигнала за ледени висулки и снежни козирки. Напомняме на собствениците на частни сгради да огледат своите имоти и при необходимост да предприемат действия за обезопасяването им.

 


С 6.2 т/годишно ще се намалят ФПЧ10 във въздуха на София, когато заработи Инсталацията за оползотворяване на RDF гориво

С 6.2 т на година ще се намалят ФПЧ10  от ТЕЦ София, след като заработи Инсталацията за оползотворяване на RDF отпадъци. Това обяви зам.-кметът по екология в Столична община Йоана Христова по време на проведеното днес обществено обсъждане на намерението на СО да поеме общински дълг за реализиране на проекта.

Общата му стойност възлиза на 157 538 011 евро без ДДС, като за повече от половината сума (91 813 153 евро) Столична община ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от ОП "Околна среда" 2014 – 2020. Останалите средства общината планира да вземе под формата на дългосрочен заем от Европейската инвестиционна банка –  до 67 млн. евро.

Инсталацията за преработка на RDF е част от Интегрирания проект за управление на отпадъците в Столична община. Тя ще даде възможност да се финализира процеса по цялостно оползотворяване на битовия отпадък на столицата. Припомняме, че в предходните две фази от Интегрирания проект бяха изградени: Инсталацията за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци и депото "Садината" (Фаза 1), както и по Фаза 2 – модерният завод за механично-биологично третиране с производство на RDF (Refuse Derived Fuel), в който вече 2 години се преработва целият смесен битов отпадък на Столична община. Капацитетът на Завода е 410 000 т, от които, след предварително третиране, се получават 180 000 т RDF на година. Към момента RDF се оползотворява в циментови заводи като временно решение, до изграждане на Инсталацията (Фаза 3) в "Топлофикация" съгласно Решението на ЕК за одобрение на Фаза 2 от 2012 г.

След изграждане на Инсталацията за оползотворяване на RDF на обособена площадка от терена на ТЕЦ София в нея ще се произвежда топлинна и електрическа енергия, която ще захранва общо над 70 000 домакинства (40 000 с топлоенергия и 30 000 с електроенергия). При реализиране на проекта ще се намали консумацията на природен газ за захранването на ТЕЦ София с 65 000 000 Nm3/годишно, което ще спестява между 15 – 18 млн. евро на година. Това ще доведе до диверсификация на горивната база и увеличаване на независимостта от доставки на газ и ще увеличи възможността за стабилизиране на цените на "Топлофикация". Не на последно място анализите, които вземат предвид 4 степенната технология за очистване на газовете в Инсталацията за оползотворяване на RDF, отчитат годишни нива на ФПЧ10 в размер на 1,3 т от новата инсталация, но тъй като тя ще бъде заместваща мощност на един от съществуващите общо 3 котлоагрегата към момента в ТЕЦ София, чрез нея и нейната очистваща технология, ще бъдат намалени общите ФПЧ от ТЕЦ София, с 9,6%, които се равняват на 6,2 тона на година намалени ФПЧ.

Над 300 са инсталациите за оползотворяване на отпадъци, които работят в Европа. 80% от тях са в най-развитите държави – Дания, Австрия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Германия, Франция.

Информация за инсталации за изгаряне на RDF


Кметът Фандъкова приветства участниците в Общото събрание на общините в България

Същинското предизвикателство пред нас, кметовете и местните общински съвети, са мерките за ограничаване на промените в климата, опазването на околната среда.

"Поставената тема на днешното събрание: "Актуални проблеми и бъдеща визия за общинските проекти" е важна, защото ние, общините, сме отговорни за подготовката на необходимите проекти, които да продължат развитието на населените места. Подготвяме проекти както с местно, така и с еврофинансиране". Това каза кметът Йорданка Фандъкова в рамките на Общото събрание на общините, което се провежда в София в присъствието на Президента на България Румен Радев.

"Общините имаме общи приоритети и предизвикателства. От опит знаем, че решението на големите предизвикателства, пред които сме изправени, не могат да бъдат решени само в отделно взета община", посочи също кметът Фандъкова.

Тя поздрави Националното сдружение на общините за неговата роля за изработването и защитата на общи позиции.

По думите на Фандъкова същинското предизвикателство пред нас, кметовете и местните общински съвети, са мерките за ограничаване на промените в климата, опазването на околната среда и подобряване на качеството на въздуха.

"Отговорността към околната среда трябва да е нашата обща кауза", каза също столичният кмет.

Всички общини разработват проекти за насърчаване на използването на градския транспорт, защото това е една от ефективните мерки за намаляване на трафика и вредните емисии. В София през последните години са обновени голяма част от тролейбусния парк, от автобусите, закупени са нови трамваи.

Работим по прилагането на мерки за борба със замърсяването на конкретен замърсител – фините прахови частици. Кметът Фандъкова посочи, че "вече сме инициирали въвеждане на стандарт за горивата, върху който МОСВ работят, и очакванията ни са за следващия отоплителен сезон това да бъде факт", за което тя благодари на министър Нено Димов.


Информация за обстановката в София към 6 часа на 28 февруари 2018 г.

Във връзка с продължаващия снеговалеж, динамична обстановка и понижението на температурите в София продължава извършването на обработки със смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса. Във всички 24 района на Столична община са обработени улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, опасни и стръмни участъци, общински пътища, Южната дъга на "Околовръстен път", както и основни улици в квартали. Извършена е обработка тип „ветрило” с помощта на няколко снегорина едновременно на трасето на бул. ”България”. На терен работят 138 снегопочистващи машини.

Няма затворени пътища на територията на общината.

Опесъчаване на планинските пътища във Витоша: „Драгалевци – Алеко” и „Бояна – Златни мостове”.

Към момента градският транспорт се движи при зимни условия по всички обичайни маршрути. Гражданите могат да използват градския транспорт при придвижването си.

Започна почистването на прилежащите площи на спирките на градския транспорт и пешеходните подлези.

Столичният инспекторат контролира дейността на почистващите фирми. Шест екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция” подпомагат на терен дейностите и заедно с екипи на Пътна полиция съдействат за организацията на движение.

Напомняме на шофьорите, имайки предвид понижението на температурите, да карат с автомобили, оборудвани за движение при зимни условия, със съобразена скорост и да спазват дистанция.

В двата Кризисни центъра на Столична община са настанени 182 души, останали без дом. Центровете са отворени 24 часа и в тях нуждаещите се получават подслон и храна.

 


Информация за обстановката в столицата към 8.00 часа

Вследствие на продължаващия второ денонощие снеговалеж и ниските температури обстановката в столицата е усложнена. 160 специализирани машини са работили през изминалата нощ по почистването на София от снега.  Извършени са две обработки с бутане на снежна маса и разпръскване на реагенти. Приоритетно се обработват улици, по които се движи градски транспорт, и основни улици в кварталите. Опесъчени са пътищата в Природен парк "Витоша": „ Драгалевци  – Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“.  В момента се извършват  обработки на спирки и подходи на подлези.

Призоваваме гражданите да ползват градския транспорт и само при необходимост да се движат с личните си автомобили. Съветваме шофьорите да излизат на пътя само с добре подготвени за зимата автомобили и да шофират със съобразена с пътните условия скорост.

Към момента се изпълняват всички маршрути на градския транспорт.  По-сериозно отклонение от графика вследствие на аварии до момента  е имало по трамвайни линни  11 и 7.

6 екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са на терен, за да оказват съдействие на почистващите фирми и инспектората.

 


Информация за зимната обстановка в столицата към 16 часа

Направени са шест обработки тип „ветрило“ с цел почистване на основни пътни артерии в София

Към момента са направени шест обработки тип „ветрило“ чрез едновременната работа на няколко снегопочистващи машини. Целта е по-бързо да се извърши почистване на пътното платно като временно се ограничи автомобилното движение. Обработките тип „ветрило“ са извършени на основни булеварди като „Цариградско шосе“, „България“ и на Южната дъга на "Околовръстен път" на София. Организацията е създадена с помощта на Пътна полиция и екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и Столичен инспекторат.

Екипите на почистващите фирми продължават извършването на обработки с разпръскване на смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса. На терен са над 180 машини – специализирана техника за почистване. Приоритетно снегорините почистват опасни и стръмни участъци, улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, основни квартални улици и вътрешноквартални улици. Продължава поредната обработка в районите „Люлин“, „Овча купел“, „Панчарево“, „Възраждане“, „Кремиковци“ към момента, където снеговалежът е по-интензивен.

От 16 часа е възстановено движението по планинските пътища на Витоша – „Драгалевци – Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“.

По данни на БАН снежната покривка в София към 14 часа е била между 15 и 30 см.

 

 


Информация за обстановката към 12 часа

Над 180 машини и 1022 души работят по почистването на снега в София

Не е спирала работата по почистване на основните трасета, улици и булеварди, по които се движи градският транспорт в София, във връзка с подължаващия снеговалеж. Над 180 снегопочистващи машини са на терен. Извършва се разпръскване на смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса.

Почистваща техника навлиза и във вътрешнокварталните улици. Работи се в районите "Триадица", "Оборище", "Лозенец", "Нови Искър", "Панчарево" и "Слатина".

Почистват се подходи към пешеходните подлези, спирки на градския транспорт и тротоари. По данни на фирмите, ангажирани с дейностите, на терен работят 1022 души. Повечето от тях са ангажирани в ръчното почистване на пешеходните пространства.

Градският транспорт се движи при зимни условия. Временно поради затруднения беше нарушен графикът в движението на трамвайни линии 3, 6 и 11.

Напомняме на шофьорите да използват автомобилите си оборудвани за движение при зимни условия и да карат със съобразена скорост.

В Кризисните центрове на Столична община са приети 186 души, останали без дом. Те получават подслон и храна. Центровете работят денонощно. Гражданите могат да подават сигнали на 112 и в Контактния център на Столична община на тел. 0700 17 310.


Над 120 снегопочистващи машини са извършвали обработки в София

Във връзка с валежите от сняг в София са извършени обработки със смеси срещу заледяване във всички 24 района на Столична община. Работата започна през нощта. На терен над 120 снегопочистващи машини са обработили улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, основни улици в районите, опасни и стръмни участъци, както и общинските пътища и Южната дъга на "Околовръстен път" на София. Продължава работа по някои вътрешноквартални улици в районите „Красна поляна”, „Люлин”, „Подуяне”, „Витоша”, „Панчарево” и др. 
Екипите на фирмите, ангажирани с дейностите по почистване, извършват и опесъчаване на планинските пътища на Витоша: „Драгалевци – Алеко” и „Бояна – Златни мостове”.


Изпълнява се и почистване на прилежащите пространства към спирките на градския транспорт, както и на тротоари и велоалеи. 
Към момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути. 
Към момента няма квартали и населени места без електроснабдяване и парно. 
Напомняме на шофьорите да карат с автомобили, оборудвани за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.


Белград ще ползва опита на София при изграждане на метрото

Сръбската столица разработва свой проект за изграждане на метро и напредъкът на София при строителството на метрото  представлява интерес за белградската община.

Това стана ясно по време на среща на софийския кмет Йорданка Фандъкова и кмета на Белград Саниша Мали. В срещата участваха заместник-кметовете доц. д-р Тодор Чобанов и Евгени Крусев.

"За нас метрото е транспортен и екологичен проект. За последните 7 години успяхме да постоим 21 километра метролинии. В момента подземната железница е над 40 километра и има дял от 34 процента в системата на градския транспорт. След реализацията на третата линия екологичният ефект от метрото ще достигне намаление на вредните емисии с около 90 хил. т на година", каза още Фандъкова.

Саниша Мали посочи, че Белград има много какво да научи от София в строителството на метрото.

По време на разговорите между двамата кметове бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в сферата на транспорта, екологията и развитието на градската среда. Саниша Мали сподели своите впечатления от развитието и промяната в София и даде висока оценка на работата на Йорданка Фандъкова и нейния екип. Той посочи, че през последните години Белград привлича чуждестранни инвестиции и се извършва сериозно строителство, като един от най-големите инвестиционни проекти е изграждането на комплекс с кула и търговски център при река Сава. В Белград се движат пилотно 5 електробуса, а градът разработва процедура за закупуване на още 80 буса, използващи електрическата енергия.

"Столичната община провежда процедура за избор на изпълнител за 20 броя електробуси. Очакваме да бъдат в София в края на тази година", каза още Фандъкова.

По време на разговорите стана ясно, че и двете общини развиват пешеходните зони и велотрасетата като алтернатива на автомобилния транспорт и изпълняват проекти, свързани със санирането на фасадите на сградите.

По-късно днес метрото на София посети и президентът на Сърбия Александър Вучич, който бе придружаван от кметовете на Белград Саниша Мали и на София Йорданка Фандъкова и изпълнителния директор на "Метрополитен" проф. Стоян Братоев. Сръбският президент разгледа метростанция "Сердика", част от "Ларгото", където са направени археологически проучвания при строителството на метрото, разкрито е културно-историческо наследство от древна Сердика като главната римска улица, разказа д-р Тодор Чобанов.


София спечели 173.5 млн. лв. по европроекти

В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов и министри от кабинета кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 Деница Николова подписаха договорите за четири проекта за София. Те са на обща стойност 173.5 млн. лв., като 151 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ, останалата част е съфинансиране от Столична община.

На събитието присъстваха и заместник-кметовете на София Ирина Савина с ресор „Инвестиции и строителство“, Албена Атанасова – „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”, Евгени Крусев – „Транспорт и транспортни комуникации“, Дончо Барбалов – “Финанси и стопанска дейност”.

Кметът Фандъкова посочи, че проектите са за реконструкцията и благоустрояването на централната градска част – зоната на ул. “Граф Игнатиев“, площада около храм-паметника „Св. Александър Невски“, за продължаването на модернизирането на градския транспорт – втори етап от проекта за интегриран столичен градски транспорт, който включва цялостно обновяване на най-старата трамвайна линия по бул.“Цар Борис Трети“ с изключение на вече реконструираната част в района на пл. „Руски паметник“. Ще бъде даден приоритет на трамваите пред останалите превозни средства, като те ще имат предимство на кръстовищата. Ще бъде реконструирана и трамвайната линия на ул. „Каменоделска“. Ще бъдат закупени и 13 нови трамвая.

София спечели и финансиране за „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, чрез което се осигурява инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общностни центрове. Това са: Центърът за обществена подкрепа; два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Проектите предвиждат основен ремонт, обновяване, осигуряване на нова материално-техническа база и внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Министър-председателят Бойко Борисов коментира, че новите трамваи ще гарантират не само чистота на въздуха, но и на шума.

Това са най-видимите проекти за софиянци, коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на церемонията. Николай Нанков съобщи, че Столична община вече е договорила 62% от общия ѝ определен ресурс по оперативната програма, което е изключително голям напредък.

Четирите проекта, договорите за които бяха подписани днес, са част от инвестиционната програма на София, финансирана с 280 млн. лв. по ОПРР. Предстои да се инвестира в обновяване на училища, детски градини, театър „София“, парка „Владимир Заимов“, „Западен парк“ и много други.

Първият подписан днес проект е за 46 млн. лв. за обновяването на „Граф Игнатиев“ и сърцето на града – Златна София. С 21 милиона ще бъдат преобразени любимите на софиянци „Граф Игнатиев“ с прилежащите улици и градинката на църквата „Св. Седмочисленици“, книжния пазар на пл. „Славейков“ и магазинчетата на площад „Джузепе Гарибалди“. Предвижда се ремонт на трамвайния релсов път, ще бъдат подменени настилки, ще се инвестира в допълнително осветление и озеленяване.

Нов облик ще добие и „Зона 4“, известна като Златна София. Наречена е така не само заради кубетата на „Св. Александър Невски“ и жълтите павета, но и заради емблематичните сгради, които се намират в района. Това са църквата “Св. София”, паметникът на Цар Освободител, Синодалната палата, паметникът на Васил Левски, „Квадрат 500“ и други. С европейски средства тази забележителна част на София ще бъде напълно обновена и ще запази мястото си на притегателен център за гостите на града. Инвестицията в Златна София е 25.1 млн. лв.

Вторият проект е за 125.5 млн. лв., с които ще се финансира изпълнението на втората фаза от проекта за интегриран градски транспорт. Той включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови 13 нископодови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Предстои да започнат дейностите по рехабилитация на линията по бул. „Цар Борис III“ от кв. „Княжево“ до Съдебната палата.


Събрани са над 4500 стари гуми, инициативата продължава и в район "Сердика"

На 23.02, 24.02 и 25.02.2018 г. жителите на район „Сердика“ могат да изхвърлят стари автомобилни гуми на два стационарни пункта, които ще бъдат открити на следните адреси:

- ул. „Струга“ на ъгъла с ул. „Княз Борис I";

- ул. „Мара Бунева“, кв. „Орландовци“, читалището „Райна Княгиня“.

Инициативата по събирането на стари гуми от домакинствата е на Столична община, чрез Столичен инспекторат и районна администрация „Сердика“. Целта е да се намали възможността този вид отпадък да се изхвърля безразборно и да не се замърсява околната среда.

До момента са събрани над 4500 стари гуми в райните "Овча купел", "Младост", "Люлин", "Връбница", "Красна поляна", "Надежда" и "Искър".

Напомняме, че търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми, както и отработените моторни масла. Всеки обект, който нарушава разпоредбите на законодателството, подлежи на санкция в размер от 1400 до 4000 лв.

Събирането на стари автомобилни гуми ще продължи и в други райони на София.


Продължават проверките на Столичния инспекторат на строителни обекти и автосервизи

Екипи на Столичния инспекторат извършиха  8 проверки на строителни обекти през днешния ден. На 4 строителни обекта в районите „Студентски“ и Лозенец“ са съставени актове.

Направени са и 5 проверки на автосервизи в районите „Изгрев“, „Надежда“ и „Възраждане“. Инспекторите следят за неправомерно горене на отпадъчни материали и отработено масло, както и за непочистени прилежащи площи.  По време на проверката  е съставен акт  за непочистена прилежаща площ на един от сервизите.  

Екипите ще продължат проверките и през утрешния ден.


Продължават проверките за нерегламентирано горене на отпадъци

На 12 февруари екипите на Столичен инспекторат извършиха проверки за установяване на нерегламентирано използване на отпадъци. Съставени са 4 акта на лица, коита са горили кабели на открито в район "Красна поляна" – кв. „Факултета“.

В район "Сердика" инспекторите съставиха 2 акта на лица, които нерегламентирано са изваждали отпадъци от контейнерите за смет и са замърсявали околното пространство.

Продължават и проверките на строителни обекти като само днес е съставен акт за разрушаване на тротоарна настилка от тежкотоварно моторно превозно средство в строеж в район "Възраждане".

Досега от началото на инициативата са съставени 22 акта на строителни обекти за спазване на изискванията в Наредбата за опазване на чистотата на строителните обекти.

 


Интерактивна карта ще улеснява гражданите в разделното изхвърляне на отпадъци

По идея на “Зелена София” от понеделник, 12 февруари 2018 г., ще заработи сайт с интерактивна карта, на която гражданите на София бързо и лесно ще могат да намерят информация как и къде да изхвърлят разделно всички видове битови отпадъци.
На адрес www.waste.sofia.bg е посочено местоположението по квартали на най-близките контейнери за разделно събиране на хартия, метал, пластмаса и стъкло; на контейнерите за зелени отпадъци, както и на общинските площадки за предаване на вторични суровини. Сайтът съдържа информация и за всички останали видове отпадъци и режима на тяхното събиране – със заявка или по график и съответните телефони за контакт.
Готови са и информационните стикери за всички 24 района на София, които подробно и разбираемо разясняват какво трябва да правят столичани с отпадъци като мебели, строителни материали, остаряло електрическо обурудване, акумулатори, автомобилни гуми, лекарства, препарати, биоотпадъци и др. Те не трябва да бъдат изхвърляни директно в сивите контейнери. Именно тази широко разпространена практика възпрепятства работата на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в село Яна, район "Кремиковци".
Стикерите са достъпни на сайта www.waste.sofia.bg, откъдето всеки може безплатно да ги свали и разпечата. Идеята е информацията да стигне до максимално голям брой хора, които да бъдат мотивирани и улеснени в стремежа си да се грижат за опазването на околната среда.
С настоящата инициатива “Зелена София” и Столична община целят да информират гражданите за добрите практики при разделното изхвърляне на смет и да повишат процента на рециклирани отпадъци на територията на София.
Проектът се реализира с подкрепата на верига супермаркети Лидл България.
Компанията поставя акцент върху сортирането и оползотворяването на всички отпадъци, които подлежат на рециклиране. Лидл България дава пример за подражание – веригата имплементира централизиран подход за сортиране и събиране на едно място на всички отпадъци от хартия, пластмаса, метал, стъкло и батерии от всички филиали и логистични центрове, които след това се предават на оторизираните институции и организации за рециклиране.
Интернет страницата www.waste.sofia.bg е разработена с помощта на сдружение “CSR Bulgaria”, Център за научни изследвания и проектиране – УАСГ, дирекция "Управление на отпадъците" и Столичен инспекторат.

ПРОЕКТЪТ “ЗЕЛЕНА СОФИЯ”

В края на 2016 г. Столична община даде начало на Проект „Зелена София“. Задачата
на неговия екип е да координира политиките за устойчиво развитие на Столична
община, както и да подготви кандидатурата на града в конкурса "Зелена столица на
Европа", организиран от Европейската комисия. Екипът цели да постигне съществен
напредък по няколко приоритетни теми: качество на въздуха, транспорт, зелени
градски площи и третиране на отпадъците.


Мобилният събирателен пункт за район „Витоша“ ще работи на 16 февруари

От 8:30 до 14:30 часа ще работи мобилният събирателен пункт за район „Витоша“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

- Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
- Лакове и бояджийски материали
- Домакински препарати и химикали
- Мастила и замърсени опаковки
- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен в кв. "Павлово" на ул. „Слънце“ № 2, пред районна администрация „Витоша“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД. Тя се прилага с успех на територията на София от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).  


50 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са намерили своя нов дом през януари

"50 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са били осиновени през януари", това каза директорът на ОП „Екоравновесие“ Веселин Асенов. Общинското предприятие планира да продължи кампаниите за осиновяване с цел намиране на дом на постъпилите при тях изоставени кучета. През март ще бъде проведена заедно с доброволци отново кампанията  „Подари си приятел“ в Ринг Мол София. На практика в Мола гражданите могат да видят част от кучетата, настанени в приютите, да разходят куче, да си изберат домашен любимец и да го осиновят. Кампанията стартира през миналата година и освен в мола, кучета бяха представяни в градинката „Заимов“ и на Женския пазар, както и по време на фестивалите „София диша“ и „Живей активно“.   През 2017 година са осиновени общо 693 кучета.

"През януари са кастрирани 218 кучета, като 193 са върнати по местата на залавянето им.  За съжаление продължава изоставянето на домашни кучета", сподели  Веселин Асенов и посочи като пример предадена за отглеждане в приюта  майка питбул с малките ѝ. В приюта постъпват за отглеждане все повече породисти кучета. Доброволно от собствениците, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през януари  са предадени 9 кучета.

През март ще започне активната работа и по кастрирането на кучета от крайградските райони и промишлените зони на града. Целта е да се намали тяхната популация.

През тази пролет ще бъде извършено  преброяване на бездомните кучета. Преброяването е възложено на екипите на фондация „Четири лапи“. Последното преброяване е правено през 2015  година.     


Столичният инспекторат проверява автосервизи и строителни обекти за замърсяване и нерегламентирано горене на отпадъци

Експерти от  Столичен инспекторат  и РИОСВ  София извършиха  проверки на 3 автосервиза и цех за преработка на дървесина  в районите „Сердика“ и „Красно село“. При извършените проверки не са констатирани нарушения като нерегламентирано изгаряне на отпадъци и тяхното разпиляване.

Продължават и проверките на строителни обекти. В районите „Триадица“ и „Люлин“ са съставени 3 акта за административно нарушение на техническите ръководители на строителни  обекти за допускане на камиони с мръсна ходова част по уличните платна. Извършени са 15 проверки за контрол по замърсяване от строителство. Целта е да се ограничи замърсяването на пътните платна и на въздуха с фини прахови частици.

 

 

 


Продължава извършването на дейности по машинно миене и метене в града

На 7 февруари екипи на почистващите фирми извършиха дейности по машинно миене на улици, ръчно и машинно метене. Машинно миене е извършено на бул. “Черни връх“ в участък от бул. “Арсеналски“ до бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, както и на участък от бул. “Брюксел“. При благоприятни атмосферни условия работата ще продължи.

Започна и изпълнението на уборки за отпадъци в междублокови пространства и зелени площи в кварталите. Днес екипи работиха в районите „Надежда“, „Красна поляна“ и „Красно село“.

Продължават проверки на строителни обекти като са съставени 7 констативни протокола и акт за административно нарушение на изискванията за чистота.

 


Ремонтира се коригиран участък от река Боянска

Заместник-кметът по направление "Инвестиции и строителство"  Ирина Савина и кметът на район "Витоша" Теодор Петков провериха как върви ремонтът на коригиран участък от река Боянска.

Днес, 7 февруари,  заместник-кметът по направление "Инвестиции и строителство"  Ирина Савина и кметът на район "Витоша" Теодор Петков провериха как върви ремонтът на коригирания участък от река Боянска. Стойността на ремонта е 600 хил. лв. и се очаква да приключи до началото на пролетта.

Ремонтните дейности се изпълняват в два участъка. В участъка от ул. "Иван Сусанин" до ул. "Вихрен" се извършва почистване и заздравяване на дъното на реката, възстановява се каменната облицовка, отливат се шапки и ще се монтират предпазни парапети, а от ул. "Вихрен" до бул. "Тодор Каблешков" ще се заздравява дъното на реката и ще се възстановява каменната облицовка.

От 2006 г. досега с цел превенция срещу наводнения са коригирани около 6 км участъци от следните реки: р. Слатинска, р. Суходолска, р. Новачица, р. Владайска, р. Иванянска, р. Драгалевска и др.

В момента се изготвят инвестиционни проекти и планове за отчуждаване за над 20 участъци от реките Суходолска, Банска, Какач, Владайска, Драгалевска, Рекмарица, Аджебарица и др. 


Стартира кампанията за раздаване на безплатен компост

За четвърта поредна година, на 12 февруари, Столичната община стартира кампанията си за предоставяне на до 10 кг безплатен компост на всички граждани, заплатили такса битови отпадъци.

Компостът се произвежда от преработката на био- и зелени градски отпадъци в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ на Завода за третиране на отпадъците на Столична община. Той е естествен обогатител на почвата, който задържа влагата и помага по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества от растенията. През 2017 г. е раздаден безплатно на граждани 20,57 т  висококачествен компост, а за 2015 г. и 2016 г. количеството е общо над 21 т.

Припомняме, че през 2014 г. беше въведена в експлоатация инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, която се състои от Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци и Инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Общият капацитет на инсталацията е 44 000 тона/годишно. С изградените инсталации от отпадъци произвеждаме ресурси – ел. енергия и компост. През 2017 г.  в компостиращите инсталации за хранителни и зелени отпадъци отчитаме:

Преработени са 13 927 т зелени  и 8558 т  хранителни биоотпадъци.
Произведен е  8876 тона компост.
Произведена е 2108 MWh електрическа енергия.

Компостът ще се раздава на всички желаещи граждани всеки работен ден, в периода от 12.02.2018 г. до 31.12.2018 г. от 10 до 17 часа, на територията на площадка „Хан Богров“.

 


Събрани са 4450 стари гуми от домакинства

На 9, 10 и 11 февруари инициативата продължава

С цел предотвратяване използването на стари гуми за горене Столична община и Столичен инспекторат организират мобилни пунктове за събиране на излезли от употреба стари гуми.

Освен на разкритите пунктове в районите „Красна поляна“, „Люлин“, „Овча купел“, „Младост“, „Надежда“ от 3 февруари мобилни пунктове има и в район „Искър“. Досега са събрани общо 4450 стари гуми.

Инициативата ще продължи и на 9, 10 и 11 февруари. Гражданите могат да оставят на тези места старите гуми, които ще бъдат събрани и транспортирани за последващо оползотворяване. Инициативата е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Продължава и миенето на улици, предвид подходящите атмосферни условия. На 6 февруари дейности по миене ще се извършват в районите „Лозенец“ и „Красно село“.

 

Фотограф: Гео Калев


Продължават проверките на Столичния инспекторат за замърсяване от строителни обекти на територията на столицата

През днешния ден инспекторите провериха  21  обекта на територията на София  и съставиха  4 акта за административно нарушение на фирми, извършващи строителна дейност в  районите „Триадица“, „Витоша“ и „Красно село“. Актовете са за непочистена ходова част на камионите и неизгредена плътна строителна ограда на обекта. Целта е да се предотврати замърсяване на пътните платна и въздуха в града. 

Продължават проверките и на пунктове за вторични суровини за нерегламентирано използване на отпадъци за отопление и изискванията за чистота.  Инспекторите са проверили 4 пункта за вторични суровини в район „Люлин“. Не са констатирани нарушения.

Рано сутринта неизвестен извършител бе изхвърлил строителен отпадък пред 145-та детска градина в район „Красно село“. Инспекторите  предприеха мерки за почистване на района и извозване на строителните отпадъци.  

 


Йоана Христова: Само обединени можем да постигнем ефективни резултати за подобряване качеството на въздуха

„С приемането на Програмата за опазване качеството на атмосферния въздух през май 2017 г. и Плана към нея Столична община стартира множество процеси, които са насочени по различен начин към ограничаването на емисиите на фини прахови частици от най-големите групи емитери – транспорт и транспортна инфраструктура и битово отопление“, това подчерта зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова по време на „21-вия европейски форум за екоиновации“, организиран в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Христова подчерта, че към момента вече се изпълняват мерките, заложени за 2017 г. и 2018 г. „Най-устойчивите решения за подобряване качеството на въздуха в София изискват време и активно взаимодействие между всички институции. Надяваме се, че активният диалог и с гражданските сдружения ще продължи, за да можем заедно да бъдем още по-ефективни в общата си цел. За съжаление, колкото и ефективни да са най-значимите ни действия, докато не постигнат изцяло целта си, те остават не много видими за широката аудитория. Затова разчитаме активно и на медиите, за да може гражданите да са достатъчно информирани какво правим ние и какво още предстои“, подчерта още зам.-кметът.

В изказването си тя акцентира и върху пилотното за София въвеждане на пакет от действия при реакция в дни с реално или прогнозирано замърсяване. „За пръв път преди десетина дни София въведе механизъм от действия за бърза реакция в дни с реализирани или прогнозирани замърсявания. Независимо че механизмът не е сред устойчивите действия, насочени към трайно подобряване на качеството на въздуха в града ни, той недвусмислено показва решителността на Столична община да се справи с предизвикателствата, свързани с нивата на фини прахови частици в атмосферата.“


Продължава миенето на столичните улици

През днешния ден екипите на фирмите, ангажирани с почистването на  София, мият пътните платна по ул. “Житница“  в район „Красно село“,   бул. “Княгиня  Мария-Луиза“ в район „Сердика“  и бул. „Брюксел“.  При подходящи атмосферни условия миенето ще продължи и в събота. Планирано е през утрешния ден да бъдат измити ул. „Житница“ в район „Красна поляна“, бул. „Тодор Каблешков“,  бул. „Овча купел“ и бул. „Александър Стамболийски“.  

Продължават съвместните проверки на Столичния инспекторат и РИОСВ на автосервизи и пунктове за вторични суровини за нерегламентирано горене на отпадъци. В рамките на днешния ден са проверени 5 обекта в район „Витоша“.

Служители на Столичния инспекторат са  извършили проверки за замърсяване от строителни обекти, както и  за изваждане на отпадъци от контейнерите. Съставени са  6 акта за нерегламентирано използване на отпадъци и  2 акта на шофьори за замърсена ходова част на камиони. 


Системите за измерване чистотата на въздуха в София ще бъдат свързани

Системите на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ и гражданските мрежи за измерване на качеството на атмосферния въздух в София ще бъдат свързани. Това стана ясно днес след срещата на министъра на околната среда и водите Нено Димов, кмета на София Йорданка Фандъкова и членовете на Съвета на учените към МОСВ – проф. д-р Христомир Брънзов, директор на НИМХ – БАН, проф. дфн Александър Драйшу, декан на Физическия факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“, както и Стефан Димитров, създател на гражданската платформа AIRBG.INFO.

„Целта е различните системи да бъдат интегрирани, така че да имаме максимално ясна картина за състоянието на въздуха в София“, обясни министър Димов. „За нас е от изключителна важност информираността на гражданите от една страна, а от друга – причините за замърсяването. Защото информацията за източниците на замърсяване е нужна при разработването на мерките за подобряване качеството на въздуха“, каза и кметът Фандъкова. Тя припомни, че предстои Столичната община да пусне и своя мониторингова система с 20 станции. Така в бъдеще ще бъдат интегрирани системата на ИАОС, гражданската платформа и общинската измервателна система.

Според проф. Брънзов на първо време предстои съвместяване на двата типа устройства – 5-те на ИАОС и повече от 200 станции, които гражданите на София са изградили със собствени сили и средства. В рамките на следващите 6 месеца учени и експерти ще направят калибриране на измервателната техника на AIRBG.INFO и Изпълнителната агенция.  Към устройствата на ИАОС ще бъде монтиран уред от платформата AIRBG.INFO, за да бъде установена степента на достоверност на данните. „Инициативата е добро начало към изясняване на източниците на замърсяване“, потвърди и проф. Брънзов.

„Данните от нашата независима мрежа започват да се приемат от общинската и изпълнителната власт. Преди година това беше немислимо, затова е добре, че приеха да работим заедно“, каза Стефан Димитров от гражданската платформа. Той добави, че се следва добър модел за синхронизиране между институционалните и гражданските системи за измерване на замърсяването на въздуха, който успешно е бил приложен преди година в Германия. Министър Димов припомни, че в момента се работи по изготвянето на стандарти за качество на горивата за битово отопление, така че още от следващия отоплителен сезон те да бъдат прилагани и да се намали замърсяването на въздуха от бита.

 


На 1 февруари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха в границите 51 – 100 mg/m3

На 1 февруари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха. При норма от 50 mg/m3 за 24 часа очакваното превишение ще е в границите 51 – 100 mg/m3.

За намаляване на замърсяването призоваваме жителите и гостите на София да ограничат движението на собствените си автомобили и да използват градски транспорт. При ходене пеша изберете маршрут, който не е покрай големите градски булеварди.

Призоваваме домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление.

Поради очакваните подходящи метеорологични условия Столична община възложи извънредно допълнително машинно метене и миене на улици.


Продължава миенето на основни улици в София

И днес, 31 януари, се извършват дейности по миене на улици и булеварди в София през  деня, затова призоваваме водачите на моторните превозни средства да имат предвид организацията по осъществяване на миене.

Миене се извършна в районите „Надежда“ – ул. „Хан Кубрат“, „Сердика“ – бул. „Княгиня Мария-Луиза“, „Илинден“ – бул. „Тодор Александров“, „Красна поляна“ – бул. „Константин Величков“, „Слатина“ – "Площад на Авиацията“, „Триадица“ –  ул. „Костенски водопад“, бул. „Витоша“ от бул. „П. Евтимий“ до Южен парк и бул. „Тодор Каблешков“. Дейностите ще продължат и в утрешния ден.

Извършването на тази мярка цели подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване нивата на фини прахови частици.

 


Над 4000 са събраните гуми от домакинствата, акцията продължава

Акцията на Столичния инспекторат по събиране на стари гуми от домакинствата ще продължи на 2, 3 и 4 февруари в район "Искър". Инициативата е насочена към намаляване на достъпа до гуми с цел нерегламентирано изгаряне. До момента, в резултат на отделните акции за събиране на гуми в различни райони на СО, вече са събрани над 4000 гуми, които ще бъдат транспортирани за последващо оползотворяване.

Адресите на местата за събиране на автомобилни гуми от домакинствата:

1. ж.к. "Дружба" 1-ва част –  ул. "Иван Арабаджията", западно от ресторант "Милениум" на паркинга

2. ж.к. "Дружба" 2-ра част –  бул. "Копенхаген" и бул. "Проф. Цветан Лазаров", западно от "РОССА"

3. за с. Бусманци, кв. "Абдовица" и кв." Миленков", северозападно от моста за с. Бусманци и източно от ул. "Васил Златарев"

4. бул. "Амстердам" – срещу Тържище София.

 

 

 


Очаква се превишение до 100 микрограма на куб. метър на прахови частици на две от станциите в София

На 31 януари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха на две от градските станции. При норма от 50 mg/m3 за 24 часа очакването повишението ще е в границите 51 – 100 mg/m3.

За намаляване на замърсяването призоваваме жителите и гостите на София да ограничат движението на собствените си автомобили и да използват градски транспорт.

Призоваваме домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление.

Във връзка с очакваното превишение на нивата на прахови частици Столичната община  възложи на екипите, ангажирани с почистването на София, да мият улици и булеварди. 

https://www.sofia.bg/prognosis-fpch10

Проверки за изгаряне на отпадъци на открито и нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

Днес, 30 януари, продължават проверките за изгаряне на отпадъци на открито и изхвърляне на строителни отпадъци, както и на автосервизи и пунктове за вторични суровини. Екипите на Столичния инспекторат съставиха актове в район „Студентски“ за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци и стари мебели върху тревните площи в междублоково пространство.

Проверки за замърсяване със строителни отпадъци са направени освен в район "Студентски" и във "Витоша", където са установени нарушения и са съставени актове на техническите ръководители на обектите.

При извършена съвместна проверка на Столичен инспекторат и служители на 7-мо РУ на СДВР е установено лице, което гори отпадъци на открито в парк „Въртопо“, за което е съставен акт за установено административно нарушение.

Продължават и проверките на екипи на Столичен инспекторат и РИОСВ на автосервизи като досега са наложени 15 акта.


Започна механизирано метене и миене на улици

Във връзка с подходящите метеорологични условия, както и във връзка с прогнозата за нивата на фини прахови частици Столична община възложи започване на механизирано извънредно метене и миене на улици.

Днес, 30 януари, екипите на почистващите фирми извършват механизирано и ръчно метене в районите "Слатина", "Красна поляна", "Красно село" и "Надежда". При механизираното метене се извършва и оросяване. В "Слатина" на бул. “Асен Йорданов“ се извършва миене с маркуч. На бул. “Брюксел“ започна механизирано почистване на разделителната ивица от наноси.

Поради повишаването на температурите дейностите продължават и в утрешния ден като ще се извършва миене в "Красно село", "Красна поляна" и "Надежда".

Почистването на регулите на уличните платна, разделителните ивици и миенето цели подобряване качеството на атмосферния въздух.

 


Напомняме: Остава седмица до крайния срок за кандидатстване за пелетни печки

До 8 февруари 2018 г. жителите на район "Нови Искър" могат да кандидатстват за получаване на пелетни печки по проект на Столична община. Инициативата е пилотна и се реализира като част от Програмата за подобрение качеството на атмосферния въздух на СО до 2020 г. В рамките на проекта се предвижда безвъзмездна подмяна на 30 броя стари домакински горивни инсталации на твърдо гориво (дърва и въглища) с нови пелетни печки и осигуряване на нужното количество пелети за един отоплителен сезон. За получаване на екологична печка могат да кандидатстват всички жители от район "Нови Искър", като подборът на кандидатите ще се извърши на базата на предварително разработени и одобрени от постоянната Комисия по Околна среда в СОС критерии за класиране. Акцент в подбора ще бъде поставен върху социалните критерии – домакинства с деца с увреждания, самотни майки, хора с ТЕЛК и др.

Изборът на район за подмяна на горивните инсталации е свързан с най-големия брой малки населени места в рамките на "Нови Искър". През първите три години администрацията на района ще удостоверява, че отоплителните уреди се използват единствено с пелети.

Повече информация за проекта можете да намерите тук: http://www.novi-iskar.bg/piloten-proekt-za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vzduh.html


На 30 януари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха в границите 51 – 100 mg/m3

 

На 30 януари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха. При норма от 50 mg/m3 за 24 часа очакваното превишение ще е в границите 51 – 100 mg/m3.

За намаляване на замърсяването призоваваме жителите и гостите на София да ограничат движението на собствените си автомобили и да използват градски транспорт.

При ходене пеша изберете маршрут, който не е покрай големите градски булеварди.

Призоваваме домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление.

Поради очакваните подходящи метеорологични условия Столична община ще възложи извънредно метене и миене на улиците.


Продължават проверките с цел предотвратяване изгарянето на отпадъчни материали за отопление

Съвместни екипи на Столичен инспекторат и РИОСВ – София продължават проверки за неправомерно събиране и използване на отпадъчни материали за горене. Екипите провериха днес три обекта в район „Красно село“ – автосервизи и пунктове за вторични суровини. За констатирано изгаряне на отработено масло за отопление е съставен акт за установяване на административно нарушение. Досега са проверени общо 42 обекта и са съставени 15 акта.

Инспекторите извършиха и проверки на строителни обекти. На обект „ВЕЦ – Симеоново“ е съставен акт за замърсяване от строителство.

Продължават проверките за изваждане на горими отпадъци от контейнерите за битов отпадък като са съставени 61 акта за подобни нарушения.

Във връзка с благоприятните климатични условия днес започна ръчно почистване на регулите на уличните платна от наноси.


На 29 януари на две от градските станции се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха

На 29 януари 2018 г. на две от градските станции се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха. При норма от 50 mg/m3 за 24 часа очакваното повишението ще е в границите 51 – 100 mg/m3.

За намаляване на замърсяването призоваваме жителите и гостите на София да ограничат движението на собствените си автомобили и да използват градски транспорт.

При ходене пеша изберете маршрут, който не е покрай големите градски булеварди.

Призоваваме домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление.


На 28 януари Столична община въвежда „зелен билет” за пътуване с градския транспорт

Във връзка с реализираните от предходните дни превишения на нивата на фини прахови частици и високи стойности в първите часове днес Столична община чрез Център за градска мобилност въвежда за 28 януари 2018 г. специален „зелен билет” за пътуване с градския транспорт.

За намаляване на замърсяването и насърчаване използването на градски транспорт в днешния ден Столична община въвежда „зелен билет“ за пътуване в градския транспорт на цена от 1 лв. за целия ден за всички линии. Мярката беше одобрена с решение на Столичен общински съвет на 25 януари тази година.

Призоваваме настойчиво гражданите да използват градския транспорт за своето придвижване.

Особено внимание обръщаме на собствениците на  автомобили с екологичен клас под ЕВРО 5 да ограничат придвижването с тях. В случай че използвате личния си автомобил, Ви молим да не оставяте двигателя включен при престой по-дълъг от 3 минути.

Призоваваме домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление.

Столичният инспекторат продължава извършването на проверки за нерегламентирано събиране и горене на отпадъчни материали в града.

Съветите на лекарите са гражданите с респираторни заболявания, както и малките деца, и възрастните хора, да избягват продължителен престой на открито. При ходене пеша изберете маршрут, който не е покрай големите градски булеварди.

 

 


На 27 януари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха

На 27 януари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха.

Според системата за прогнозен потенциал на замърсяване с фини прахови частици на територията на София на 27 януари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха.

За намаляване на замърсяването призоваваме жителите и гостите на София да ограничат движението на личните си автомобили и да използват градски транспорт. Особено внимание обръщаме на собствениците на  автомобили с екологичен клас под ЕВРО 4, които да ограничат придвижването с тях. В случай че използвате личния си автомобил, молим да не оставяте двигателя включен при престой, по-дълъг от 3 минути.

Призоваваме домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление.

Столична община осигурява допълнителни автобуси по две от линиите до Витоша. Това са най-натоварените автобусни линии – 66 и 63.

Възложени са извънредни проверки да извършват Столичен инспекторат за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и  Пътна полиция при СДВР.

Съветите на лекарите са гражданите с респираторни заболявания, както и малките деца, и възрастните хора, да избягват продължителен престой на открито.


Проверени са за нерегламентирано изгаряне на отпадъци общо 39 автосервиза, както и пунктове за вторични суровини

Днес, 26 януари, екипи на Столичен инспекторат към Столична община и Регионалната инспекция по околна среда извършиха извънредни проверки на пунктове за вторични суровини и автосервизи за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в районите "Младост" и "Искър". Дейностите са част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в София.

В рамките на проверката днес екипите съставиха акт за административно нарушение за липса на договор за предаване на генерираните отпадъци от горива на стойност 5 хил. лева. Съставени са и два фиша за нарушение на изискванията за поддържане на чистотата на прилежащата на обекта територия.

Фишовете са на стойност 50 лева. До сега са проверени общо 39 обекта на територията на София и са съставени 14 акта, 17 фиша. Проверките продължават.

Днес са извършени и проверки за нерегламентирано изваждане на отпадъци от контейнери като са съставени 59 акта.

На два пункта в район "Красна поляна" продължава акцията по събиране на стари гуми от домакинствата.

Инициативите са част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в София и са насочени към намаляване на изхвърлянето на стари гуми до кофите за смет и минимизиране на възможността да бъдат изгаряни за отопление. На адресите, на които има разкрити временни стационарни пунктове, старите си гуми могат да предават всички желаещи, независимо от района по местоживеене. В рамките на предходните акции са събрани над 4000 гуми в районите "Люлин", "Връбница", "Красна поляна", "Овча купел".


Обявен е конкурс за длъжността директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“

Във връзка с необходимостта от увеличение на експертния капацитет за работа по приоритетната за 2018 г. тема в плановете на Столична община – подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата, Столична община обявява конкурс за длъжността директор на новообособената с Решение № 757/2017 г. на СОС дирекция „Климат, енергия и въздух“.

В новата дирекция са структурирани два отдела – единият ще се занимава изцяло с предизвикателствата, свързани с качеството на въздуха в столицата, а вторият ще работи по темите "Климат и енергия". Общият брой на експертите в дирекцията е 12.

Освен директор, във връзка с постепенното попълване на експертния състав на дирекцията, в момента тече процедура за набиране на кандидатури и за позицията „началник-отдел“ в отдел „Климат и енергия“. Предстои обявяване на процедури и за експерти в двата отдела.

Обявите за всички конкурси можете да намерите тук: https://www.sofia.bg/jobs-advertisement


Мерки и препоръки във връзка с очакваното превишение на нивата на фини прахови частици във въздуха

На 26 януари се очаква превишение на нивата на фини прахови частици във въздуха.

За намаляване на замърсяването Столична община призовава жителите и гостите на София при възможност да ограничат движението на личните си автомобили и да използват градски транспорт, както и домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление.

Възложили сме на Столичен инспекторат, съвместно с РИОСВ, да направи извънредни проверки на пунктове за вторични суровини и автосервизи за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, а на Пътна полиция при СДВР – да извърши извънредни проверки на автомобилите за нивата на вредните газове и техническата изправност на системите им за преработка.

Съветите на лекарите са гражданите с респираторни заболявания, както и малките деца, и възрастните хора, да избягват продължителен престой на открито.

При ходене пеша гражданите да изберат маршрут, който не е покрай големите градски булеварди.


Столичният общински съвет одобри механизма за реакция при замърсяване на въздуха

Столичният общински съвет одобри механизма с действия за реакция на Столична община в случай на реални или прогнозни превишения на фини прахови частици в атмосферата. Мерките се въвеждат незабавно, тъй като за утре, 26 януари, се очаква превишение на нивата на ФПЧ10.

Механизмът е една от над стоте мерки, заложени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на СО, одобрена през месец май 2017 година.

В механизма са адресирани различни варианти на превишения на емисиите на ФПЧ, като се предлага въвеждане на съответен набор от мерки: (допълнително) увеличаване на миенето, оросяването и механизираното метене на улиците при подходящи атмосферни условия; сезиране на органите на СДВР за извънредни проверки за техническа изправност на МПС; провеждане на извънредни проверки на Столичния инспекторат и РИОСВ на пунктовете за вторични суровини и автосервизите; обособяване на буферни зони за паркиране в десните ленти на централни входни артерии в близост до спирки на градски транспорт; ограничаване на навлизането в зони и карета от централна градска част; ограничаване на паркирането в части от синя и зелена зони; въвеждане на целодневна карта за всички линии на масовия градски транспорт – Зелен билет на цена от 1 лв.

Предвид очакваните превишения на нивата на ФПЧ10 за 26 януари Столична община призовава жителите и гостите на София да ограничат движението на личните си автомобили и да използват градски транспорт, както и призовава домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление. Възлага се на СДВР да започне извънредни проверки на автомобилите за нивата на вредните емисии. Столичният инспекторат, съвместно с РИОСВ, ще направи извънредни проверки на пунктове за вторични суровини и автосервизи за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.


Прогнозните данни за следващите два дни сочат повишени нива на фини прахови частици

При възможност гражданите да се предвижват с градски транспорт

Прогнозните данни от системата за ранно предизвестяване, които са публикувани на сайта на Столична община,  сочат, че в следващите два дни в София се очакват повишени нива на фини прахови частици.

Молим гражданите, които имат възможност, да не използват личните си автомобили и да се предвижват с градския транспорт.

Утре, 25 януари, Столичният общински съвет ще гласува мерките на Столична община за справяне със замърсяване на атмосферния въздух.

69% от столичани смятат, че ежедневното им поведение би допринесло за подобряване на състоянието на въздуха

Готовност на гражданите за активно участие в мерките, които Столична община планира да въведе за дните с очаквани или реализирани пикови превишения на фините прахови частици в атмосферата, отчита проучване на Alpha Research, изработено по поръчка на Столична община. Механизмът е една от стоте мерки, заложени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на СО, одобрена през месец май 2017 г.

69% от респондентите в запитването имат ясното разбиране, че отговорността за качеството на атмосферния въздух е споделена между гражданите и общината и смятат, че ежедневното им поведение би допринесло за подобряване качеството на въздуха. Столичани отреждат по-голям дял от замърсяването на автомобилния трафик (51%), за 24% основен замърсител е отоплението на дърва и въглища, а за 19% – нерегламентираното изгаряне на отпадъци в някои райони.

Според резултатите от проучването висока е подкрепата по отделните мерки към механизма, който Столична община предложи и предстои да въведе след гласуването му от Столичния общински съвет. Най-голяма подкрепа среща идеята за безплатен градски транспорт (93%) и въвеждането на "зелен билет" в дните с най-високи очаквани или реализирани превишения (89%). След тях по подкрепа се нарежда възможността за безплатно паркиране на буферни паркинги (87%) и преминаване към масов градски транспорт. Готовността на столичани да подкрепят затварянето на карета и зони от София е 60%. С най-ниско одобрение се възприемат идеите за двойно увеличение на цената в Синя зона, както и намаляването на престоя в платените зони. Напомняме, че двете мерки отпаднаха във финалния вариант на предложението, което предстои да бъде гласувано от Столичния общински съвет.

Вчера Постоянната комисия по Околна среда гласува финален вариант на механизма  от действия за реакция на СО в случай на реални или прогнозни превишения на фини прахови частици в атмосферата, който предстои да бъде гласуван от Столичния общински съвет утре. В него са адресирани различни варианти на превишения на емисиите на ФПЧ като се предлага въвеждане на съответен набор от мерки. Мерките варират от увеличаване на кратността на миенето, оросяването и механизираното метене на улиците; сезиране на органите на КАТ за извънредни проверки за техническа изправност на МПС; провеждане на извънредни проверки на Столичния инспекторат и РИОСВ на пунктовете за вторични суровини и автосервизите, до обособяване на буферни зони за паркиране в десните ленти на централни входни артерии в близост до спирки на градски транспорт; ограничаване на навлизането в зони и карета от централна градска част; ограничаване на паркирането в части от синя и зелена зона, както и въвеждане на целодневна карта за всички линии на масовия градски транспорт – "зелен билет" на цена от 1 лв.

Цялото изследване на Alpha Research можете да намерите тук. http://alpharesearch.bg/bg/socialni_izsledvania/socialni_publikacii/obshtestveni-naglasi-kam-merki-za-preodolyavane-na-problema-sas-zamarseniya-vazduh-v-sofiya.892

 


На 19 януари стартира събирането на опасни отпадъци за 2018 г.

Мобилният пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата стартира месечните си графици за 2018 г. с районите "Нови Искър" и "Кремиковци". На 19 януари мобилният пункт на Столична община и БалБок ще бъде разположен на ул. „Искърско дефиле“ № 123 от 8.30 ч. до 11.30 ч. и след това от 12.30 до 15.30 ч. ще се премести в кв. "Челопечене", ул. „Ангел Маджаров“, на площада срещу кметството (пред паметника).

Гражданите могат да предават в него безплатно своите опасни отпадъци, препарати, лекарства с изтекъл срок, стари живачни термометри, мастила и бои.

През февруари мобилният пункт ще бъде разположен в район "Павлово". До края на годината мобилните пунктове ще преминат през всички райони на Столична община.  

 


Предстои премахване на дърво от "Градската градина"

Във връзка с влошено физиологично състояние предстои пълно премахване на дърво от вид „плачеща върба“, разположено в "Градската градина" в София. След проведен експертен преглед беше установено, че дървото е с изявени гнилостни процеси в основата и по височина на ствола и короната, както и със сериозно наличие на дървесни гъби по ствола. Дървото е с висок потенциал от внезапно разпукване на кората и падане, което представлява опасност за живота и здравето на гражданите, имайки предвид разположението му в непосредствена близост до използваема от гражданите каменна чешма.

Изпълнението на пълното отрязване на върбата ще се реализира съгласно разрешение № СЕК17-ТД26-1181/14.07.2017 г., издадено от Дирекция „Зелена система“ – на основание чл. 44, ал. 2, т. 1 и чл. 45 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, Заповед № РД-09-28/19.01.2012 г. на кмет  на Столична община и експертна оценка от главен експерт на Дирекция „Зелена система“ – СО.

На мястото на премахнатото дърво ще се засади едроразмерна фиданка от същия вид.

 

 


Мобилни пунктове ще събират стари гуми в "Красна поляна" и "Надежда"

Продължава акцията по събиране на стари гуми от домакинствата на 19 и 20 януари в районите  "Красна поляна" и "Надежда".

От 9.00 ч.  до 17.00 ч.  в  двата района се организира събиране на стари гуми в продължение на инициативата на Столична община и Столичен инспекторат.  

Адресите на временните стационарни пунктове в район "Красна поляна" са:

1. Пункт на ъгъла на бул. "Вардар" с бул. "Ал. Стамболийски"

2. Пункт на ул. "Освобождение" № 25 – на паркинга, югозападно от районната администрация на "Красна поляна". За предаването на по-голям брой гуми гражданите могат да подадат заявка с  точен адрес на телефон: 0882 27 12 11.

Адресът на временния стационарен пункт в район "Надежда" е:

1. ж.к. "Триъгълника", ул. "Шибой" – до парк "Горска култура". За по-голям брой гуми гражданите могат да подадат заявка с точен адрес на телефон: 0882 27 12 13.

Това е четвъртата поредна инициатива на Столичния инспекторат, която е част от мерките за Подобряване качеството на атмосферния въздух в София и е насочена към намаляване на изхвърлянето на стари гуми до кофите за смет и минимизиране на възможността да бъдат изгаряни за отопление. В рамките на предходните две акции, проведени в районите "Младост" и "Овча купел", бяха събрани близо 3000 гуми. На адресите, на които има разкрити временни стационарни пунктове, старите си гуми могат да предават всички желаещи, независимо от района по местоживеене. В рамките на предходните акции са събрани 3400 гуми, като само през последния уикенд в район "Люлин" и "Връбница" бяха събрани 800.

 

 

 


Комисията по околна среда одобри нови четири мерки към механизма за реакция при замърсяване на въздуха

На редовното си заседание днес,16 януари, Постоянната комисия по околна среда към Столичния общински съвет разгледа и подкрепи предложението, представено от зам.-кмета по околна среда на София Йоана Христова, за промяна в част от елементите към механизма за реакция при замърсяване на въздуха в столицата. Напомняме, че механизмът е част от Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община до 2020 с над 100 мерки, а докладът с окончателния му вариант предстои да бъде разгледан и приет на заседание на Столичния общински съвет на 25 януари 2018 г.

С приетото днес предложение отпадат мерките: увеличение на цената на "Синята зона" от 2 лв. на 4 лв. в дните с очаквано превишение и безплатно паркиране в буферните паркинги срещу документ за масов градски транспорт (билет или карта) за съответния ден. На тяхно място бяха предложени такива, които да бъдат използвани заедно или поотделно, по преценка на екипа на Столична община. Новите мерки са: забрана за паркиране в части или в цялата "Синя зона", забрана за влизане в карета от центъра, сезиране на КАТ за масирани проверки и въвеждане регламент за навлизане на МПС в "Зона Център“ на принципа четни и нечетни номера на автомобилите.

Одобреният от членовете на Постоянната комисия по околна среда доклад с мерки от механизма ще влиза в сила в две ситуации – при отчитане на прогнозна стойност, надвишаваща 200 µg/m3 (микрограм на кубичен метър) в два последователни дни или при реално отчетено замърсяване от над 200 µg/m3 (микрограм на кубичен метър) в два последователни дни на 2 от градските станции или за един ден на четири от градските станции. В допълнение към това при реализирано превишаване може да бъде въведена и допълнителна мярка – „зелен билет“ на цена от 1 лв. на ден за целия градски транспорт.

Постоянната комисия по околна среда подкрепи и да бъде даден мандат на кмета на Столична община да внесе предложения за промяна в националното законодателство, свързани с поставяне на стикери за екологичния клас на МПС, както и за даване на възможност на общините за ограничаване на движението на МПС по технически характеристики (екологичен клас) при необходимост.

 

 

 


146 снегопочистващи машини извършиха обработки със смеси срещу заледяване

Във връзка със снеговалежа тази нощ в София са работили 146 почистващи машини.
Извършени са обработки със смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса във всички райони на Столична община. Обработени са улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, опасни и стръмни пътни участъци, основни улици в кварталите, както и общинските пътища и Южната дъга на "Околовръстния път". Разпръскване на смеси срещу заледяване се извършва частично и на вътрешноквартални улици. Опесъчават се планинските пътища на Витоша „Драгалевци – Алеко” и „Бояна – Златни мостове”. Започва снегопочистването и на подходите към подлезите и спирките на градския транспорт. В момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути.

Напомняме на шофьорите да карат със съобразена скорост и автомобили, оборудвани за движение при зимни условия.

В кризисните центрове на Столична община тази нощ са настанени 174 души, останали без дом.

 

 


800 бр. стари гуми от домакинствата са събрани в последната акция на Столичния инспекторат

800 бр. стари гуми от домакинствата са събрани в двата дни от последната инициатива на Столичния инспекторат, която обхвана районите "Люлин" и "Връбница". С това общият брой на събрани гуми през трите проведени за последния месец акции е 3400.

Акциите за събиране на стари гуми от домакинствата са част от мерките, които Столична община предприема за намаляване на изхвърлянето на стари гуми до кофите за смет и минимизиране на възможността те да бъдат изгаряни за отопление. До момента такива бяха проведени в районите "Младост", "Овча купел", "Люлин" и "Връбница". Инициативата ще продължи и в други райони на Столична община.


Във връзка с подобряване на качеството на атмосферния въздух – нови изисквания към СМР в столицата

Нови, завишени изисквания за поддържане на чистота на строителните обекти, се въвеждат с изменения в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Промените са насочени към намаляване на запрашаването  във въздуха, както на място, при изпълнение на строително-ремонтни дейности, така и при движението на специализирана строителна техника в градската среда, и са част от мерките, които Столична община предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата. Промените в Наредбата вече са в сила след одобрението им и от Столичния общински съвет.

Според новите изисквания възложителите и изпълнителите на строително-монтажни работи (СМР) в рамките на Столична община са длъжни както да поддържат постоянно чисто на мястото на изпълнение на СМР и около него с минимум 10 метра отстояние чрез метене и миене, както и да оросяват, покриват и предприемат други мерки, необходими за недопускане отделянето на прах при изпълнение на дейности по СМР в т.ч. товарене, разтоварване, разрушаване.

Промените в Наредбата категорично забраняват замърсяването на пътните платна и/или местата за обществено ползване от машини и механизация с неизмити или замърсени гуми и ходова част; поставяне и/или разполагане на строителни материали, строителни отпадъци и земни маси и други предмети без съответното разрешение в общински имоти (тротоари, улици, зелени площи и др.), предназначени за обществено ползване; допускане на разлив на места за обществено ползване на смоли, петролни продукти или други материали, вещества и химикали; замърсяването на мястото на изпълнение на СМР, както и разстоянието от него – минимум 10 метра, както и отделянето на прах, при изпълнение на дейности по СМР в т.ч. товарене, разтоварване, разрушаване.

Контролът на дейностите се извършва от Столичен инспекторат. Глобите, предвидени за нарушителите съгласно промените в същата Наредба, са в размер между 100 до 5 000 лв. за физически лица и между 700 до 20 000 лв. за фирми или еднолични търговци.


Мобилни пунктове ще събират стари гуми от домакинствата в район "Люлин" на 12 и 13 януари

Акцията по събиране на стари гуми от домакинствата ще продължи на 12 и 13 януари в районите "Люлин" и "Връбница". Това е третата поредна инициатива на Столичния инспекторат, която е насочена към намаляване на изхвърлянето на стари гуми до кофите за смет и минимизиране на възможността да бъдат изгаряни за отопление. В рамките на предходните две акции, проведени в районите "Младост" и "Овча купел", бяха събрани близо 3000 гуми. На адресите, на които има разкрити временни стационарни пунктове, старите си гуми могат да предават всички желаещи, независимо от района по местоживеене.

Адреси на временни стационарни пунктове в район „Люлин“:
- бул. „Добринова скала“, срещу бл. 402, вх. А
- ж.к. "Люлин 1" – ул. „Константин Константинов“, зад магазин „Фантастико“
- ж.к. "Люлин 8" – ул. „Търново“, обръщало на тролеите срещу бл. 816
- ж.к. "Люлин 10" – бул. „Генерал Владимир Динчев“, срещу бл. 115, вх. Б
- ж.к. "Люлин 7" – ул. „Полковник Стоян Топузов“, до трафопост до бл. 704
- ж.к. "Люлин 5" – ул. „Капитан Васил Данаджиев“, трафопост до бл. 521.

Адреси на временни стационарни пунктове в район „Връбница“:
- ж.к. „Връбница“ – ул. „Тричко Велев“, до бившето БТК
- ж.к. „Обеля 2“ – ул. „Илия Георгов“, между бл. 231 и бл. 214.

Адреси на временни стационарни пунктове в район „Младост“:
- кв. „Горубляне“ – ул. „Цветна градина“ до Стадиона
- ж.к. „Младост 4“, ул. „Проф. Александър Танев“, терен срещу колелото на автобуси с № 213, 76
- ж.к. „Младост 3“, ул. "Жечо Гюмюшев“, терен преди пресечката с ул. „Инж. Георги Белов“
- ж.к. „Младост 1“, ул. „Митрополит Серафим Сливенски“, до дърводелски цех
- ж.к. „Младост 1“, ул. „Проф. Марко Семов“ и ул. „Андрей Сахаров“.

Адреси за временни стационарни пунктове в район "Овча купел":
- ж.к. „Овча купел 1", ъгъла на бул. „Президент Линкълн“ № 55 и ул. „Зеленика“ –  Автокозметичен център „Портокал“
- автопаркинг –  ж.к. „Овча купел 1" , бул. „Президент Линкълн“, с/у бл. 431
- павилион –  ж.к. „Овча купел 2", кръстовището на бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Петър Димков“.

Столичният инспекторат напомня, че търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми. Всеки обект, който нарушава разпоредбите на законодателството, подлежи на санкция в размер от 1400 до 4000 лв.
 


Пилотно жителите на район "Нови Искър" кандидатстват за пелетни печки

До 8 февруари 2018 г. жителите на район "Нови Искър" могат да кандидатстват за получаване на пелетни печки по проект на Столична община. Инициативата е пилотна и се реализира като част от Програмата за подобрение качеството на атмосферния въздух на Столична община до 2020 г. В рамките на проекта се предвижда безвъзмездна подмяна на 30 броя стари домакински горивни инсталации на твърдо гориво (дърва и въглища) с нови пелетни печки и осигуряване на нужното количество пелети за един отоплителен сезон. За получаване на екологична печка могат да кандидатстват всички жители от района, като подборът на кандидатите ще се извърши на базата на предварително разработени и одобрени от постоянната Комисия по Околна среда в СОС критерии за класиране. Акцент в подбора ще бъде поставен върху социалните критерии: домакинства с деца с увреждания, самотни майки, хора с ТЕЛК и др.

Изборът на район за подмяна на горивните инсталации е свързан с най-големия брой малки населени места в рамките на "Нови Искър". През първите три години администрацията на района ще удостоверява, че отоплителните уреди се използват единствено с пелети.

На 16 януари 2018 г. от 19:00 часа  в ритуалната зала на районната администрация в гр. Нови Искър ще се проведе информационна среща за граждани, на която ще бъдат представени подробности за значението на самия проект, както и ще бъдат указвани практични насоки за попълване на заявлението за кандидатстване.

 


Започва премахването на сухите и опасни дървета, разположени до 25 м от алеите в "Борисова градина"

От днес започва работата по изпълнение на решението на постоянната Комисия по околна среда към Столичния общински съвет за премахване на сухите и опасно наклонени дървета, разположени до 25 м от алеите в пилотна Зона 1* на лесопарковата част на парк "Борисова градина". Съгласно същото Решение на останалите, маркирани през 2017 г. дървета от същия пилотен участък, ще се осъществяват мероприятия по кастрене на опасните клони.

Дърветата, маркирани за отрязване, са с поставена общинска синя марка с номера № 33 или № 44 в основата на дървото, така че марката да остане видима и след премахване на дървото. Дърветата, на които ще бъдат извършени единствено мероприятия по кастрене на сухи и опасни клони, са отбелязани със син спрей на едно място – на гръдна височина.

Всички мероприятия ще се извършват от специализиран екип на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“, като членовете на екипа ще бъдат облечени със специализирано обозначаващо работно облекло. Обозначени ще бъдат и превозните средства, с които ще се извеждат отрязаните дървета и клони от парка. Всички мероприятия ще се извършват единствено в рамките на работния ден. Изрязаните дървета и клони ще бъдат своевременно извозвани до Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци „Хан Богров” и от тях ще бъде произвеждан компост. Всички граждани могат да проследят маршрута на камионите, въвеждайки номера на съответното МПС в сайта на Изпълнителна агенция по горите: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi  

Мероприятията са част от професионалната поддръжка на лесопарка и ще окажат благоприятно въздействие върху естественото възобновяване на растителността в него.

*Пилотна Зона 1 е зоната от лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“, която е разположена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „П. Ю. Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски“ в парка.


От днес до края на месеца всички собственици на МПС могат да тестват автомобилите си за вредни газове

От днес до края на месец януари всички собственици на лични МПС (бензинови, газови и дизелови) имат възможността да направят безплатен тест на автомобилите си за вредни газове. Екологичният технически преглед отнема 2 минути и се извършва с един от новозакупените газанализатори, които Столична община предостави на КАТ. За провеждане на тестовете за граждани в КАТ е обособен отделен канал.

Инициативата за доброволно тестване на лични МПС се реализира по идея на Столична община, като в рамките на доброволното тестване в КАТ не се предвиждат санкции при отчитане на несъответствия с екологичните норми за съответния евроклас. Целта на акцията е да се предостави възможност на всички желаещи да се информират за степента на замърсяване на автомобилите си, за да могат да предприемат своевременни мерки за отстраняване на евентуална техническа неизправност.

ПЛАКАТ

 


Проверяват системата за преработка на отработените газове на автомобили

По инициатива на Столичната община в рамките на месец всеки шофьор, който пожелае, може да провери безплатно нивата на емисии на автомобила си.

От днес, 4 януари 2018 г., в пунктовете за първоначална регистрация на Пътна полиция при СДВР в София работят 7-те газанализатора, които Столичната община закупи. Автомобилите, които нямат работеща система за преработка на отработените газове, няма да получават първоначална регистрация в София. Това е важна мярка за чистотата на въздуха.

"По инициатива на Столичната община в рамките на месец всеки шофьор, който пожелае, може да провери безплатно нивата на емисии на автомобила си". Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова в присъствието на министъра на околната среда и водите Нено Димов, зам.-директора на СДВР Антон Златанов, директора на Пътна полиция комисар Тенчо Тенев.

Според анализите на експертите 60% от замърсяването с фини прахови частици в София се дължи на автомобилния трафик.
Изследването, което направихме с испанската лаборатория показа, че около 7% от автомобилите допринасят за ¼ от замърсяването.

"И нашите мерки са насочени именно към тези технически неизправни автомобили", каза кметът Фандъкова.
"Отоплението на твърдо гориво е другият сериозен източник на фини прахови частици. Заедно с министъра на околната  среда и водите Нено Димов работим за това през следващия отоплителен сезон да имаме стандарти за въглищата и дървата и целта ни е до пазара да достигат само такива с ниско съдържание на пепел и сяра. Важен приоритет е и работим активно за ограничаване на горенето на отпадъчни материали. Изключително успешна е кампанията за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми, която екипи на Столичния инспекторат извършва.

Продължават проверките на автосервизи за това дали използват отработено масло за отопление. Повишена е и кратността на събиране на едрогабаритни отпадъци."


 


Над 100 000 луковици в цветните фигури в София за Председателството на Съвета на ЕС

Над 100 000 цветни луковици, над 5000 вечнозелени храсти и 30 японски вишни са част от четирите тематични цветни фигури, посветени на Председателството на Съвета на ЕС. Фигурите са разположени на ключови места в столицата като се очаква да разцъфнат още през ранната пролет.

Цветна фигура с площ от половин декар с логото на Българското председателство на ЕС ще посреща гостите още от летището. За изработката ѝ са засадени 2 800 корена вечнозелени и листопадни храсти (туя, смрика, кисел трън, пт. грозде, лавровишна, спирея, хибискус) и над 7000 броя цветя (виола, сантолина).        

30-те  японски вишни вече са засадени в близост до "детелината" на  бул. „България“   и "Околовръстния път". Освен тях в тревните площи са засадени 86 000 луковици на лалета, подредени в разноцветни фигури.       

Покрай НДК, в тревната площ на ъгъла на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Фритьоф Нансен“ са проектирани и засадени изцяло нови цветни фигури. За аранжировката им са подбрани 450 бр. вечнозелени храсти и над 12 000 цветя – теменужки и лалета.

По-рано есента беше завършен и първият такт от „Одата на радостта“, който се намира в градинката срещу парк "Дружба". За оформлението му са използвани 2500 бр. вечнозелени храсти  (смрика, кисел трън, лоницера, лавровишна) и 550 бр. листопадни храсти (спирея). Освен него, със съдействието на посолството на Нидерландия в България, от южната страна на НДК беше създадена и цветна мозайка от различни цветове луковици на лалета и мускари. Общата площ на фигурата е 140 кв. м и в нея са засадени над 37 000 бр. луковици.

 


Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за третиране на отпадъци

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за механично-биологично третиране на отпадъците на Столична община и присъства на седмичната оперативка на екипа. Проверката се състои месец след сключване на новите договори за оптимизация на процесите за сепариране на  рециклируеми отпадъци.  Генерираните  отпадъци за рециклиране като пластмаси, стъкло, черни и цветни метали и хартия за периода 27.11.2017 – 27.12.2017 са 2350 тона, което представлява 9.2% от входящите отпадъци.

От началото на тази година в Завода за механично-биологично третиране са постъпили 345 776 тона отпадъци, което е с 21 681 тона повече от миналата година.  Произведено е 163 883 тона RDF-гориво. В инсталацията за преработка в Хан Богров на био- и зелени отпадъци са постъпили 20 105 тона отпадъци. За същия период е произведен 8609 тона компост, което е с 2500 тона повече от миналата година. Продаденият компост е 9316 тона, а предаденият на граждани срeщу платена такса за битови отпадъци е над 20 тона. Инсталацията е произвела и 2086 MWh енергия.

 

 

 


100 стикера информират къде и как да събираме отпадъците си разделно

Информационни стикери, разлепени на 100 от сивите контейнери за смет в район "Красно село", предоставят събрана на едно място цялата необходима информация за това къде и как да изхвърляме разделно отпадъците от домакинствата си. Проектът е пилотен и цели повишаване на информираността на гражданите за графика на сметосъбиране и сметоизвозване в конкретния район, както и за телефоните, които могат да бъдат използвани от гражданите, при наличие на електронни, електрически или други специфични отпадъци от бита.

Проектът е съвместен между екипите на Столична община, Столичния инспекторат и "Зелена София", като при отчетена ефективност той ще обхване и останалите райони в Столична община.

КАРТА


Приключи замерването на КАВ в районите "Красна поляна", "Илинден" и "Овча купел"

По инициатива на Столична община, мобилната измервателна станция за качеството на въздуха на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) в продължение на 5 денонощия проведе нарочни измервания на няколко различни локации в районите „Красна поляна“, „Овча купел“ и „Илинден“. Изследването на въздуха се проведе в периода 18-21.12.2017 г.

След обработка на данните от ИАОС, средноденонощните резултати отчитат завишение на нивата на фини прахови частици единствено за денонощието на 19.12.2017 г. За останалите дни няма отчетено наднормено превишение в средноденонощните стойности на ФПЧ10 за нито една от отчетените локации.

Измерване с мобилни станции за КАВ на територията на ж.к. „Красна поляна“, ж.к. „Западен парк“, ж.к. „Овча купел“
 

Дата Адрес на пункта Средноденонощна стойност, µg/m3 Превишение на средноденонощната норма в пъти
18.12.2017 г. Район „Красна поляна“, бул. „Ал. Стамболийски“, колелото на ТМ 10 32 Не
19.12.2017 г. Район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“, бл. 225 53.46 1.07
19.12.2017 г. Район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“151 105 2.1
20.12.2017 г. Район „Красна поляна“, бул. „Възкресение“, бл. 225 47 Не
20.12.2017 г. Район „Овча купел“, бул. „Линкълн“ 55 26.09 Не
21.12.2017 г. Район „Илинден“, жк „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ 10 38.71 Не

 

 

 


Столичната община стартира кампания за раздаване на безплатни домашни компостери

Всички граждани, желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка за това в районната администрация до 26.01.2018 г. След изтичане на срока заявките ще бъдат обработени от СО и в началото на 2018 г. предстои закупуване и раздаване на компостерите на гражданите.

Инициативата е част от кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“, която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци. Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани, освен от граждани, от администрациите на училища, детски градини и детски ясли.

Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015 – 2020 г., през 2018 г. са планирани за закупуване около 1000 бр. домашни компостери с обем от 700 л. При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци (треви, храсти, клони), очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона/годишно.

Кампанията на Столична община за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата стартира през 2010 г., като общият брой раздадени домашни компостери до момента надвишава 8000 бр.


Съвместни екипи на Столичната община, РИОСВ-София и СДВР започват засилен контрол върху горенето на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София

Съвместни екипи на Столичната община, РИОСВ – София и СДВР започват засилен контрол  върху горенето на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. Това се договориха на среща днес кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, министърът на  околната среда и водите Нено Димов и главният секретар на МВР Младен Маринов. В междуинституционалния екип ще бъдат включени и представители на столичната пожарна, които заедно със Столичен инспекторат имат правомощия да проверяват горенето на открити площи. 

Съвместните проверките с РИОСВ ще обхванат сервизите за ремонт на автомобили за използване на отработени масла за отопление, както и предаването на излезлите от употреба гуми на оторизирани за оползотворяването им фирми.

Столичният инспекторат продължава кампанията за събиране на излезли от употреба гуми. До момента  са събрани над 2500 гуми и кампанията продължава. Столична община засили и честотата на събиране на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Целта и на двете мерки е да се предотврати нерегламентираното им изгаряне.  

Министър Нено Димов информира кмета, че в момента се  изработват  стандарти за твърдите горива за битово отопление (въглища и дърва). Целта е от следващия отоплителен сезон горивата, които достигат до крайния потребител, да са с по-ниско съдържание на сяра и пепел.   

 


Столичната община призовава гражданите да засадят живите си елхи в междублоковите пространства

Гражданите, които са избрали да украсят дома си с жива елха в саксия за Коледа, след празниците да засадят дръвчетата си в междублоковите пространства. За максимално прихващане на дръвчетата препоръчително е да се запази целостта на кореновата бала при изваждането ѝ от контейнера и пренасянето ѝ в почвата. Озеленителите съветват засаждането да се реализира в ден с положителни температури. При избора на локация за посаждане на дръвчето, препоръчително е да се спазва отстояние от 6 – 7 метра от други дървета и храсти.

Столична община напомня на всички, които предпочетат да украсят отрязана жива елха в дома си, след празниците да изхвърлят дървото до сивите контейнери за битови отпадъци. Специализиран превоз ще събере елхите по график и ще ги извози за рециклиране на инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“, където ще бъдат преработени и от тях ще бъде направен компост за подхранване на почвата. 

Апелираме жителите на районите „Витоша“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, и “Овча купел“ да изхвърлят коледните си дръвчета на изградените обособени места за събиране на зелени биоразградими отпадъци от домакинствата, както следва по адреси:


1. Район "Витоша" на ул. "Беловодски път", старото обръщало на авт. № 63
2. Район "Витоша" – кв. "Симеоново" – площад "Виктория"
3. Район “Витоша“, с. Владая – ул. "Любомир Миланов Дамянов“ 
4. Район “Нови Искър“ –  ул. „Кумарица“ № 60
5. Район “Връбница“ , с. Мрамор – ул. „Васил Левски“
6. Район "Панчарево" – с. Горни Лозен, ул. "Кайгана" и ул. "Съединение" до трафопоста
7. Район "Панчарево" – с. Долни Лозен – ул. "В. Левски" и ул. "Иван Пешев" срещу № 32
8. Район “Кремиковци" – кв. „Челопечене" на ул. "Гилица"
9. Район “Кремиковци" – с. Яна на ул. "Св. Анна"
10. Район "Овча купел" – кв. "Горна баня" до моста на Домуз дере.

 


2530 са събраните автомобилни гуми след двата уикенда от акцията на Столичния инспекторат

410 са предадените от граждани стари гуми от домакинствата в район "Младост" през този уикенд. Акцията стартира на 9 и 10 декември в район "Овча купел" и там събраната бройка достигна 2120. Всичките 2530 гуми от двата уикенда са извозени за последващо оползотворяване.

Акцията на Столичния инспекторат за събиране на ненужни автомобилни гуми от домакинствата ще продължи и на 12 и 13 януари 2018 г. в районите "Люлин" и "Връбница".