Столичен инспекторат санкционира управители на сервизи в район "Подуяне"

При извършване на текущ контрол на автосервизи в район "Подуяне" инспекторите са установили нерегламентирано изхвърлени излезли от употреба гуми в зелените площи. Установено е, че отпадъците са от два автосервиза в кв. "Левски В". На управителите на обектите са съставени актове за установяване на административно нарушение.

Автосервизи, пунктове за смяна на гуми, дърводелски работилници и други потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух се проверяват с приоритет през есенно-зимния сезон. От управителите на обектите се изискват договори за предаване на излезлите от употреба гуми, отработени моторни масла, както и приемно-предавателни протоколи с фирми, на които са ги предали. В обектите се проверява и начинът на отопление, използваното гориво, както и чистотата на прилежащата територията.


Над 280 стари автомобилни гуми събраха в с. Доброславци

Над 280 излезли от употреба стари автомобилни гуми бяха събрани за ден в с. Доброславци.

На обявената предварително от Столичен инспекторат инициатива за предаване на стари гуми се отзоваха жителите на населеното място в район "Нови Искър".

По този начин даваме възможност на хората да оставят излезлите от употреба автомобилни гуми на специални места, за да не се ползват от недобросъвестни граждани за отопление.

От началото на този есенен сезон сме събрали над  3 000 стари гуми, а миналата година – над 8 500.

Създадени са и специални места за събиране на стари дрехи. От началото на годината са събрани над 1 000 тона текстилни отпадъци в 86 контейнера. 


Качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2026 г.

Подобряването на качеството на атмосферния въздух е ключов приоритет за Столична община, която в последните години провежда последователна и надграждаща политика в областта. В резултат на провежданата политика през последните години Националната система  за мониторинг на въздуха констатира трайна тенденция към подобряване на качеството на атмосферния въздух. В новата програма мерките са секторни (битово отопление, площни източници, транспорт, строителство и индустрия) и хоризонтални – информационни и комуникационни мерки. Всички мерки са насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух съгласно националното законодателство.

При анализите на причините за замърсяването се използваха  иновативни научни методи, които в последните години се прилагат в някои европейски градове, в допълнение към стандартните методи от европейските ръководства. Анализите използваха данни от едногодишно изследване на Националния институт по хидрология и метеорология за химическия състав на праховите частици. Резултатите от комбинирания метод на оценка на основните източници на замърсяване показват, че основен източник за превишенията над нормите е битовото отопление (около 60%), следвано от ветрово ресуспендиране на праховите частици от „кални петна“, улици и тротоари, незалесени терени в периферията на София и др. (над 30%).  Следващ по значимост източник на замърсяване е движението на автомобилите (11%). И двата метода показват висок принос на преноса на замърсяване от източници извън общината, както и силното влияние на неблагоприятните метеорологични условия през зимните месеци. Последното изисква допълнителни усилия чрез мерки, които да компенсират фактическото положение, дължащо се на релефа и климата на територията на общината.

Резултатите от анализите определиха приоритетните мерки за подобряване качеството на въздуха:

Сектор битово отопление

Стратегически приоритет за общината са мерките за намаляване замърсяването от битовото отопление. Проектите в тази област стартираха и ще се изпълняват мащабно от 2021 г., очаква се подготовка и на нови проекти с европейско финансиране.

Основните планирани мерки са:

Продължава подмяната на печки на дърва и въглища с екологични алтернативи. Продължава доставката и монтажа на коминни филтри за домакинства. Създаваме регистър за битовото отопление. Предвиждаме изготвянето на план за въвеждане на зони за ниски емисии за битово отопление при дадена възможност на всички от тези зони да сменят начина си на отопление.Предвиждаме законодателни промени за въвеждане на процедура за „контрол на дима“ от битово отопление на дърва и въглища.

Сектор транспорт

Приоритетни са мерките за увеличено миене на улиците и машинно почистване на улиците.  Залагаме увеличение на площта на измитите улици най-малко 2,5 пъти спрямо базовата 2018 г. и закупуване на електрически почистващи машини за 24-е районни администрации.

След допълнителни анализи се предвижда въвеждане на Зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на МПС с нисък екологичен клас/екологична група.

Продължават мерките за модернизиране на градския транспорт, включително и закупуване на електрически превозни средства, разширение на метромрежата, нови буферни паркинг, нови бус ленти, доизграждане на вътрешноринговите и тангенциални пътни връзки, изграждане на велоалеи, подобряване на пешеходната свързаност. Продължава мярката за безплатно паркиране на електрически автомобили в „синята“ и „зелената“ зона. Планира се изграждане на общински зарядни станции. Планира се въвеждане на система за контрол на тежкотоварното движение. 

Продължава прилагането на механизма за мерки при дни с превишения, в това число и „Зелен билет“.

Сектор строителство и ремонтни дейности – продължаваме с контрола на замърсяването от строителни обекти, при превоза на земни маси, мерки срещу запрашаване при строителни дейности и др.

Мерки в сектор депа и други площни източници – с висок приоритет  са мерките за намаляване на замърсяването от открити терени – премахване на „калните петна“ в междублокови пространства чрез облагородяване, залесяване в града и пустеещи  терени, покриване с дишащи настилки на открити паркинги  без покритие.

Информационни и комуникационни мерки – продължаване ежедневното информиране на гражданите за качеството на въздуха и осигуряване на допълнителна информация.

Програмата беше обсъдена с представители на институции, неправителствени организации, университети и научни институти, които дадоха предложения в хода на изработване на предварителния ѝ вариант.

 

 

 


Разширява се системата от контейнери за текстилни отпадъци на територията на София

От днес, 20 ноември, екип на Столичен инспекторат постави още два нови контейнера за приемане на текстилни отпадъци и материали. Новите места, на които са разположени, са бул. „Сливница“ 187 и на кръстовището на ул. „Костенски водопад“ и бул. „Г. Делчев“.

От началото на годината до 30 септември 2020 г. са събрани над 1000 т текстилни отпадъци, а за 2019 г. 1100 т.

Целта на поставянето на този тип контейнери е да има разделно събиране на отпадъците и да не се изхвърлят текстилни материали на неопределени места, откъдето могат да бъдат използвани неправомерно за изгаряне.

На територията на Столична община има разположени 86 броя специализирани контейнери за текстилни отпадъци. В тях гражданите могат да изхвърлят стар текстил и кожени изделия и материали. Контейнерите са снабдени със заключващ се механизъм и датчик, който отчита запълването, за да могат да бъдат обслужени своевременно. Контейнерите са разположени на комуникативни и леснодостъпни места. Адресите на местата, където има такива специализирани контейнери, могат да се видят на страницата на Столичен инспекторат.

Призоваваме гражданите да използват контейнерите по предназначение.

 


От началото на годината 1052 кучета от общинските приюти намериха нов дом

От началото на годината до края на месец октомври 1052 кучета са осиновени от приютите на ОП „Екоравновесие”. Част от осиновените кучета намериха нов дом в Германия, благодарение на споразумението за сътрудничество между Столична община и германската неправителствена организация „Щройнерхилфе Булгариен“, 176 кучета от общинските приюти срещнаха новите си стопани в Германия.

Всеки, който желае да осинови куче, може да отиде и да се запознае с кучетата от общинските приюти в с. Горни Богров, където са настанени кучета над 1 година или в приютите кв. „Слатина“ и кв. „Сеславци“, ако иска да осинови малко кученце.

Екипът на „Екоравновесие“ отчита също, че за десетте месеца на годината, кастрираните кучета са 1857, в общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 291, по кампанията за кастрация на дворни кучета са кастрирани 335 кучета.

Кампанията за кастрация на дворни кучета продължава. Стопаните на домашни дворни кучета могат да ги кастрират безплатно, да ги регистрират, обезпаразитят, ваксинират и да им поставят микрочип. Всеки стопанин може да заяви желание за кастрация на кучето си през интернет страницата на ОП „Екоравновесие” или на телефоните на предприятието 02/931-41-60; ‎931-41-64. В рамките на кампанията се предлага възможност за безплатно транспортиране на домашните кучета от и до дома след проведените интервенции. Всички кастрирани кучета са освободени от годишна такса, която за територията на столицата е в размер на 24 лева.

 

 


Продължава извършването на дезинфекция на обществени места

Продължава извършването на дезинфекция на обществени пространства. Ежедневно се дезинфекцират спирките на градския транспорт и уличните кошчета.

Продължава извършването на дезинфекция на превозните средства на градския транспорт, както и влаковете на метрото и метростанциите.

Екипите на почистващите фирми дезинфекцират подходите към подлези и болничните заведения. По график се дезинфекцират пешеходните подлези. Тази нощ са измити пешеходните подлези в район „Оборище“.


Пет открити пространства „кални точки“ в „Надежда“ ще бъдат благоустроени

До края на седмицата ще бъдат благоустроени пет места, определени като „кални точки“ в район "Надежда".

Заместник-кметът на Столична община в направление “Зелена система, екология и земеползване“ Десислава Билева и инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, провериха работата по облагородяване на част от т.нар. „кални точки“ на територията на района.

Пространствата са общо 5 и са включени в Програма "Управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2015 – 2020 – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици". Местата са:

 ∙ ж.к. „Надежда“ 2, бл. 270 А;

 ∙ бул „Рожен“, срещу "Хюндай Хеви индъстрис";

 ∙ ул. „Княз Иван Кулин“, зад обществен пазар;

 ∙ ул. „Кръстьо Кръстев“, до бл. 332;

∙ ж.к. „Толстой“, бл. 3, бл. 2 и бл. 5.

Столична община финансира проектите в зависимост от готовността на районните администрации. Първите три, подготвили проекти, са районите „Надежда“ , „Красна поляна“ и „Овча купел“.

Общо 76 открити пространства са определени като източници на фини прахови частици в районите на София. Подадените към момента терени са с обща площ 64 140 кв. м, а дейностите предвиждат затревяване, засаждане на дървета и храсти, ограждане по подходящ начин, а където е необходимо, насипване с чакъл.

Облагородяването на „калните точки“ в София е сред трите приоритетни мерки, включени в новата Програма срещу атмосферното замърсяване, която стартира по инициатива на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Те се основават на научно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология относно източниците на замърсяване. Според изнесените данни основният източник на замърсяване на атмосферата с фини прахови частици в столицата – 25% – идва от праха по улиците.

 


Продължава засаждането на широколистни и иглолистни фиданки в града

На територията на паркове, градини и зелени площи за широко обществено ползване са засадени още 204 броя фиданки. Дръвчетата са засадени в рамките на изминалата седмица, 9 – 13 ноември. Те са разпределени на територията на следните паркове и градини: Южен парк 3-та част, площад "Славейков", бул. "М. Еминеску", ул. "Одрин", бул. "Ал. Стамболийски", пл. "Св. Неделя", ул. "Стефан Стамболов", ул. "Софроний Врачански", бул. "Сливница", ул. "Раковска", ул. "6-ти Септември", ул. "Хан Крум", ул. "Цар Иван Асен", ул. "Дойран", ул. "Позитано", ул. "Ген. М. Д. Скобелев", Парк "Врана", Парк "Робов дол".

Продължава кампанията за засаждане на фиданки в училищните дворове, в инициативата "Моето зелено училище", под ръководството на Десислава Билева, зам.-кмет на Столична община, направление "Зелена система, екология и земеползване".

Дейностите по залесяване, озеленяване и изграждане на зелени филтри са една от мерките в програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.

 

 


Над 220 стари автомобилни губи предадоха за ден в с. Локорско

Над 220, излезли от употреба стари автомобилни гуми, бяха предадени на специално откритата днес площадка в с. Локорско, район "Нови Искър".

На 14 ноември на площад "Тодор Гаджов" в населеното място бе организирана възможност за предаване на стари гуми от гражданите. Хората се възползваха от възможността да оставят негодните гуми на определената за целта площадка. Екип на Столичен инспекторат се погрижи за извозването им и почистване на мястото.

В сезона за смяна на летните със зимни гуми тези, които са излезли от употреба, трябва да бъдат изхвърлени на определени за целта места. Осигурена е възможност гражданите да предадат излезлите от употреба гуми по един от следните начини:

1. В автосервизите, където се извършва подмяна на гуми;
2. На специално определени площадки, на които можете да изхвърлите ненужни гуми:

 • бул. "Илиянци" № 6;
 • жп гара София-Север;
 • район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51;

3. На местата, определени за тази цел в 12 столични района като „Люлин“,„Връбница“, „Младост“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Нови Искър“, „Банкя“, „Слатина“, "Овча купел", „Красна поляна“, „Надежда“ и „Искър“.

Информация за всички места, на които можете да оставите старите си гуми, може да намерите на сайта на Столичен инспекторат: тук

Безплатно хората могат да се възползват от площадките на „Норд гуми“ ЕАД, съгласно сключен договор със Столична община.

Допълнителна информация гражданите могат да получат и на телефон 02/ 987 55 55 в Оперативния център на Столичен инспекторат.


Близо 10 000 нови дръвчета в Новата гора на София. Засаждането продължава

През изминалия уикенд нови 2000 фиданки бяха засадени от доброволци на втория терен от Новата гора на София край "Суходол". С тях общият брой на засадените дръвчета през настоящия залесителен сезон е 9500.

По план залесяването ще продължи през всички уикенди до края на месец ноември. Амбицията на Столична община е до края на залесителния сезон броят на засадените нови дръвчета да се увеличи двойно.

На терен доброволците получават фиданки, инструменти и ръкавици, обезпечени от Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“. Именно общинските лесовъди са тези, които имат ангажимента да полагат последващи грижи за посадените дръвчета – влючително поливане и окопаване.

Есенното засаждане в Новата гора на София ще се реализира всяка събота и неделя между 10 и 16 часа до края на месец ноември. В рамките на епидемиологичната обастановка засаждането се провежда при спазване на необходимите изисквания.

За максимално улеснение на всички желаещи да се включат в рамките на залесителния сезон е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него можете да научите на www.novatagora.bg или в страницата във Фейсбук.

 


„Кална точка“ в "Красна поляна" става зелено междублоково пространство

До края на ноември ще завърши облагородяването на кварталното пространство – едно от т.нар. “кални точки“ на територията на Столична община, което се намира в район „Красна поляна“.

С цел намаляване на източниците на кал и прах от тази седмица започна облагородяване на междублоковото пространство с площ около 600 кв. м при бл. 137Б в кв. "Красна поляна" и е част от Програмата на Столичната община за премахване на „кални точни“, създадена по инициатива на кмета на София Фандъкова.

Проектът е финансиран по Програма "Управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община".

"Ще се обособят зелени ивици и ще се засади нова дървесна растителност. С цел премахване на нерегламентираното паркиране в зелените площи, което е източник на пренасяне на прах по уличните платна, се обособяват нови паркоместа. Ще бъде засадена трева, 3 нови фиданки и 50 бр. храсти, които се надявам заедно да пазим" – каза кметът на „Красна поляна“ Иван Чакъров. Проектът се изпълнява с подкрепата на етажните собствености на прилежащите жилищни блокове.

Освен в „Красна поляна“ тази есен благоустрояването на „кални точки“ се изпълнява и в „Овча купел“ и предстои да започне в район „Надежда“.

 


Продължава монтирането на филтри на комини на домакинства

До края на 2020 г. ще бъдат монтирани още 100 филтъра на комини на домакинства в София, които се отопляват на дърва и въглища, с цел подобряване на качеството на въздуха. С тях филтрите в града ще станат общо 509.

От началото на изпълнението на тази програма досега са монтирани 494 филтри. Те са в районите „Красна поляна“ и „Слатина“.  

Установено е, че филтрите спират повече от 80% от фините прахови частици, които се отделят при битовото отопление. Те се монтират на комините, като се поставя един електростатичен електрод, който създава електростатика и спира фините прахови частици. За домакинствата поставянето на филтри е безплатно. Финансирането се извършва от бюджета на общината. Консумацията на филтъра е около 30 вата, което е колкото една електрическа крушка.

Столична община изпълнява и два големи проекта за подмяна на отоплителните инсталации на дърва и въглища с по-екологични алтернативи. По тях се предвижда да бъдат подменени отоплителните устройства на около 15 000  домакинства.


Екипи на Столичен инспекторат извършиха над 1100 съвместни проверки на тежкотоварни автомобили

От началото на годината до днес, 10 ноември 2020 г., са направени 1129 проверки и са съставени 126 акта на камиони за замърсяване на въздуха. Екипи на Столичен инспекторат и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват съвместни проверки на тежкотоварна техника, чиито специализирани автомобили са с непочистени гуми и ходова част, както и за непоставено предпазно покритие на превозвани инертни материали.

Днес екипите проверяваха на бул. „Илиянци“ в район "Сердика" и с. Требич, район "Надежда", където бе съставен един акт за непочистена ходова част.

По инициатива на Столичен инспекторат се извършват и общи проверки с отдел "Пътна полиция" – СДВР по основни възлови булеварди на София.

Общо от направените 1129 проверки с двете институции са съставени 126 акта за нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Проверките целят подобряване качеството на атмосферния въздух.


Старите автомобилни гуми се изхвърлят на определени над 30 площадки

Над 2500 броя стари автомобилни гуми са събрани досега от площадките, които са определени за тяхното изхвърляне след излизането им от употреба. На територията на Столична община са определени над 30 площадки за тази цел. 

Миналата година бяха събрани общо над 13 000 стари гуми.

В сезона за смяна на летните със зимни гуми тези, които са излезли от употреба, трябва да бъдат изхвърлени на определени за целта места, а не къде да е, за да не замърсяваме околната среда.

На 14 ноември (събота) от 10:00 до 16:00 ч. в с. Локорско, площад „Тодор Гаджов“, район „Нови Искър“, ще бъде организирано място за предаване на стари гуми от гражданите. Предадените стари гуми ще бъдат събрани и транспортирани.

Осигурена е възможност гражданите да предадат излезлите от употреба гуми по един от следните начини:

- В автосервизите, където се извършва подмяна на гуми.

- На специално определени площадки, на които можете да изхвърлите ненужни гуми:

 • бул. "Илиянци" № 6;
 • жп гара София-Север;
 • район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51;

- Както и местата, определени за тази цел, в 12 столични района като „Люлин“, „Връбница“, „Младост“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Нови Искър“, „Банкя“, „Слатина“, "Овча купел", „Красна поляна“, „Надежда“ и „Искър“.

Информация за всички места, на които можете да оставите старите си гуми, може да намерите на сайта на Столичен инспекторат.

Безплатно хората могат да се възползват от площадките на „Норд гуми“ ЕАД съгласно сключен договор със Столична община.

Допълнителна информация гражданите могат да получат и на телефон 02/987 55 55 в Оперативния център на Столичен инспекторат.


Нови 3300 широколистни и иглолистни фиданки в столицата

“Поех този пост с ясното съзнание колко сериозно изпитание за цялото ни общество е чистотата на въздуха. Сега се радвам детайлно да представя конкретните резултати от работата ни през есенния залесителен сезон.Уточнявам,че те показват статистиката само до момента” – споделя Десислава Билева, зам.-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване".

С нейно активно участие се провежда и тазгодишната кампания “Моето зелено училище”. В училища и детски градини на територията на Столична община са засадени над 590 броя дървесни фиданки на територията на 21 учебни заведения, както следва:

- 42. ОУ „Хаджи Димитър“, 171. ОУ „Стоил Попов“, 140. СУ „Иван Богоров“, 74. СУ „Гоце Делчев“, 45. ОУ „Константин Величков“, 85. СУ „Отец Паисий“, 83. ОУ „Елин Пелин“, 58. ОУ „Сергей Румянцев“, 59. ОУ „Васил Левски“, 17. ОУ „Дамян Груев“, 63. ОУ „Христо Ботев“, 88. СУ „Д. Попниколов“, 145. ОУ „Симеон Радев“, 150. ОУ „Цар Симеон Първи“, 55. ОУ „Петко Каравелов“, 11. ОУ „Св. П. Зографски“, 36. СУ „Максим Горки“, 22. СЕУ „Г. С. Раковски“, 93. СУ „Ал. Теодоров – Балан“, 129. ОУ „Антим Първи“, 40. СУ „Луи Пастьор“.

На територията на паркове, градини и зелени площи за широко обществено ползване са засадени 638 броя фиданки. Те са разпределени на територията на следните паркове и градини: „Южен Парк“, НДК, "Княжеска градина", "Борисова градина",  Парк „Младост III”,  парк „Хиподрума", парк ГУСВ, парк „Дружба“, Парк „Свети Никола“, Градина „Буката“, парк „Света Троица“, парк „Братска могила“, ул. „Първа българска армия“ , градина при Двореца на децата, градини „Възраждане“, парк „Гео Милев“, парк „100 години София“, градина „Докторски паметник“, „Градска градина“, градина „Св. Седмочисленици“, площад „Независимост“, парк „Заимов“.

Засадени са и 523 броя широколистни дървета по улици и булеварди, както следва: бул. „Мария-Луиза“, ул. „Ненчо Бончев“, бул. „Рожен“, ул. „Христо Силянов“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов“, ул. „Кирил Драганов“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Скопие“, бул. „Габрово“, ул. „Бургас“, ул. „Варна“, бул. „Ситняково“, ул. „Гео Милев“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Първа българска армия“, ул. „Опълченска“, ул. „Обиколна“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Димитър Списаревски“, бул. „Цветан Лазаров“, ул. „Скайлер“, ул. „Константин Фотинов“, ул. „Калотина“, бул. „Дондуков“, бул. „Ситняково“, ул. „Московска“, ул. „Царибродска“, ул. "Петрич", ул. "Влах камък", до бл. 193, ул. "Екзарх Стефан", бл. 135, ул. "Чудотворци", ул. "Асен Златаров",  ул. "Кешан", ул. "Екзарх Йосиф".

761 броя широколистни и иглолистни дървесни фиданки са засадени на терени общинска собственост, зелени ивици по улици и булеварди, на територията на Столична община към транспортни зони.Обхват на залесителната дейност: бул. „България“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Рожен“ – прилежащи зелени площи към транспортна зона, бул. „Никола Петков“, бул. „Александър Малинов“, бул. „Черни връх“, бул. „Искърско шосе“, ул. „Даскал Стоян Попандреев“, "Околовръстен път" на София, бул. „Г. М. Димитров“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Сливница“, бул. „Стамболийски“.

Продължава и засаждането на дървета по автобусните спирки на подходящите за това места, като до настоящия момент са засадени 23 броя.

Дейността по засаждане на широколистни и иглолистни дървесни фиданки на терени общинска собственост за есенния залесителен сезон продължава. В нея ще бъдат обхванати алейни посадни места и зелени ивици по улици и булеварди, зелени площи, паркове и градини на територията на Столична община, както следва: засаждане на още 690 броя дървета по следните улици и булеварди:

- ул. "Г. С. Раковски", ул. "Граф Игнатиев", ул. "6-ти септември", ул. "Цар Иван Шишман", ул. "Гогол" и ул. "Цар Иван Асен II", ул. "Хан Крум", ул. "Шейново" с ул. "В. Априлов", ул. "Славянска", ул. "Иван Вазов", ул. "Гечкенли", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Мургаш", ул. "Цар Иван Асен", ул. "Страхил Войвода", ул. "Васил Априлов", ул. "Георги Софийски", ул. "Невестина скала", бул. "Иван Иванов", ул. "Атанас Бурмов", ул. "Пимен Зогравски", ул. "Доспат", ул. "Уйлям Гладстон", бул. "Тодор Александров", ул. "Ц. Церковски", ул. "Зайчар", ул. "Перник", ул. "Костур", ул. "Петко Войвода", ул. "Одрин", ул. "Позитано",  ул. "Симеон", бул. "Черни връх" (локално), ул. "Димитър Манов", ул. "Индже войвода", ул. "Добротич", ул. "Любляна", от бул. "Линкълн" до бул. "Цар Борис III, бул. "Бъкстон" от "Околовръстен път" до бул. "Тодор Каблешков", бул. "Прага", площад "Македония", бул. "Владайска", ул. Криволак", ул. "Алеко Туранджа", ул. "Васил Петлешков", ул. "Александър Екзарх", бул. "Кръстю Пастухов", бул. "Бели Дунав", бул. "Панчо Владигеров", ул. "Чудотворци", ул. „Враня“, ул. „Кадемлия“, ул. „Хемус“, ул. „Ал. Фон Хумболт“, ул. „Светлоструй“, ул. „Съзнание“, ул. „Веле Митров“, ул. „Календерска“, ул. „Гинци“, ул. „Анжело Ронкали“, ул. „Кракра“, ул. „Христо Ковачев“.

Предстои да бъдат засадени още 141 дървета в парк „Врана“, както и в зелените площи на НДК.

Дърветата са една от мерките в програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния поток.

 

 


Електрически лекотоварни автомобили ще бъдат използвани в софийските паркове

Доставени са два изцяло електрически лекотоварни автомобила, които ще бъдат използвани за дейности, свързани с поддръжката на софийските градски паркове. Предстои да бъде извършена регистрацията им и до края на месеца да бъдат пуснати в движение. Електрическите автомолиби са доставени по договор на Столична община и Националния доверителен екофонд за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 000 лв.

Те имат редица екологични предимства като намаляване на емисиите на парникови газове и фини прахови частици, както и на шумовото замърсяване, които в комбинация с ниското им собствено тегло позволяват безпрепятствена им работа в паркове на града.

Електрически лекотоварни автомобили ще бъдат използвани от ОП „Паркове и градини“ за обслужване на градските паркове и градини. Заедно с новите две камиончета в парковете ще работят общо пет електрически превозни средства.Започна облагородяването на пространство в „Овча купел“, определено като „кална точка“

Започна реализацията на дейностите за облагородяване на първия от общо 7 обекта за 2020 г., определени като „кални точки“ и източници на запрашаване в София.

Тази седмица започна изпълнението на дейностите по първия обект от Програмата на Столичната община за премахване на т.н. „кални точни“ и облагородяване на пространствата. Той се намира в кв. „Овча купел“ и с неговата реализация ще се намали запрашаването в района, като се създадат условия за регламентирано паркиране на  над 100 автомобила.

Проектът включва и засаждане на 20 дървета и създаване на 100 метра зелена ивица от храсти.  

Дейностите ще бъдат завършени до края на месец ноември. 

                                      

 


4500 нови фиданки в Новата гора на София през втория уикенд от залесяването

 

4500 нови фиданки са засадени през втория уикенд от най-мащабния залесителен проект на Столична община – Новата гора на София. Така общият брой на засадените през първите два уикенда нови дръвчета са общо 7500. Залесяването ще продължи и този уикенд, като за участие са поканени всички желаещи.

Амбицията на организаторите е тази есен да бъдат засадени общо 21 500 фиданки на площ от 43 дка. От началото на проекта в двата терена на Новата гора на София вече има засадени над 80 000 дървета.

В рамките на проекта Столична община и лесовъдите от Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ предоставят на място фиданките, инструментите за засаждане и ръкавиците. В настоящата пандемична обстановка залесяването се извършва при спазване на всички епидемиологични изисквания, като се предоставят дезинфектанти и маски.

Есенното засаждане в Новата гора на София се реализира всяка събота и неделя между 10 и 16 часа до края на месец ноември. 

За максимално улеснение на всички желаещи да се включат, в рамките на залесителния сезон, е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него можете да научите на www.novatagora.bg или в страницата във Фейсбук.


Продължава кампанията на Столичната община за създавене на зелени пояси около столичните училища

240 широколистни фиданки бяха засадени с участието на  децата и преподавателите  в  училищните дворове  като част от кампанията на Столичната община. До момента зелени пояси са изградени в 16 столични училища в районите в “Надежда”, “Овча купел”, “Младост”, “Искър”, “Студентски” и “Изгрев”. Дърветата са от видовете явор, ясен, чинар и липа.

Залесяването в дворовете на училищата е ключова част от мерките, които общината реализира за адаптация към климатичните промени. Мащабната залесителна инициатива е част от кампанията “Моето зелено училище”. Целта ѝ е създаването на зелени пояси и изолирането от праха и шума на автомобилите край столичните учебни заведения.

 

 


С 24% се увеличават площите за миене през 2021 г.

220,4 млн. лв. е План-сметката за чистотата на Столична община

220,4 млн. лв. ще бъдат отделени за всички дейности по почистването на Столична община през 2021 г. План-сметката, която е внесена за обсъждане, включва всички дейности по събирането и обезвреждането на отпадъци, лятното и зимно почистване на улици и публични площи, рекултивацията на затворените депа и др.

С 24% се увеличава площта на улици и обществени места, които ще бъдат измивани през следващата година. Така общата им площ достига 95 495 дка.

3,2 млн. лв. повече се залагат за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, като общата сума за годината е 88,4 млн. лв.

73 млн. лв. са предвидени за събиране на битовите отпадъци, което е с 6 млн. лв. повече от настоящата година. Данните показват, че в последните 3 години обемът на събрани и транспортирани отпадъци се е увеличил с 11%.

Столична община задължи фирмите, които отговарят за почистването, да работят с изцяло нова техника с най-високия екологичен стандарт ЕВРО6, както и да осигурят малка техника за чистене на тротоари и улици с електрическо или хибридно задвижване. За предотвратяване на нерегламентираното горене на гуми в договорите на почистващите фирми е предвидено и събирането на излезли от употреба гуми, оставени на публични площи.

Размерът на такса битови отпадъци за поредна година остава непроменен, като с по-добра събираемост се залага увеличение от 3,2 млн. лв. на План-сметката за чистота.

Таксата за недвижими имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятията се запазва в размер на 1.6%о върху данъчната оценка. Непроменен остава и размерът на таксата за нежилищните имоти на предприятията – 10%о върху отчетната стойност.

Напомняме, че до 30 ноември 2020 г. трябва да подадат искане юридическите лица – предприятия и фирми, които желаят през 2021 г. да плащат такса смет според количеството отпадъци или с пряко договаряне.

Проектът на План-сметката за 2021 г. може да бъде намерен на страницата на Столична община:

https://www.sofia.bg/web/guest/draft-tbo2021

 

 


260 снегорина ще почистват София през зимата

"260 машини (снегопочистваща техника) ще почистват столичните улици през зимата." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверката на готовността за работа на почистващите фирми през зимния сезон. „В новите договори с фирмите, ангажирани с почистването на града,  имаме изискване всички камиони да бъдат с двигатели Евро 6“ – допълни още столичният кмет. "Колегите от Столичния инспекторат проверяват наличната техника, наличните соли, както и персонала, за да сме сигурни, че ще има кой да работи през зимата“ – каза още Фандъкова. "В условията на КОВИД-19 Столичната община е поискала от фирмите да разполагат с 30% повече работници, за да се гарантира почистването на града в случай на работници в карантина. При прогноза за снеговалеж най-малко 2 часа по-рано трябва да има разположени снегопочистващи машини на 67 точки в града, за да могат да реагират бързо. При обилен снеговалеж временно ще се затварят участъци от булеварди, за да бъдат почистени.

Необходимите финансови средства са предвидени в бюджета за тази година. Готова е и план-сметката за следващата година, в която финансовите средства за зимно почистване се запазват. Когато зимата е по-мека, спестените средства се насочват към миене на улиците през лятото. 

Организацията е създадена и очаквам фирмите да свършат своята работа, а Столичният инспекторат да контролира дейността и при необходимост да налага санкции" – допълни още Фандъкова. 

 

 


Становище за качеството на въздуха в София

От няколко дни в осем от българските градове, в това число и София, въпросът за замърсяването на въздуха отново се превърна в централна тема, даже на фона на COVID кризата. Появи се публикация „Здравни разходи, обусловени от замърсяването на въздуха в европейските градове и връзката им с транспорта“, с автори Sander de Bruyn и Joukje de Vries, CE Delft, Нидерландия. Целите на представения доклад включват:

 • оценяване на степента на замърсяване на въздуха в различни европейски градове;
 • определяне на здравните рискове и поражения от това;
 • остойностяване на обществените разходи поради преждевременна смърт или за възстановяване на капацитета на засегнатите индивиди.

Определените обществени разходи за София възлизат на 2575.3 млн. евро или по фиксирания курс на Българска народна банка – на почти 5 милиарда и 37 милиона лева.
Изследвания от подобен характер се извършват интензивно в последните 25 – 30 години. Те са полезни с това, че оценяват загубите, произтичащи от замърсяването на въздуха, и с това стимулират управляващите органи да предприемат подходящи мерки и действия (свързани обикновено със значително по-малки разходи в сравнение с причиняваните вреди) за решаване на съществуващите проблеми.

Целият текст можете да видите ТУК.


Столична община удължава срока за подаване на проект за газификация или техническа схема от одобрени кандидати

 

С настоящото съобщение Столична община информира всички одобрени кандидати по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, че срокът за предоставяне на:

1. Проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/-и (в случай на преминаване към отопление на газ)

или

2. Техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети (в случай на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза)

се удължава до 09.12.2020 г.

Документите се предоставят в районната администрация по местонахождение на имота.


Над 200 броя фиданки са засадени в Северен парк тази есен

 

"Повече от 200 широколистни и иглолистни дървета са засадени тази есен в  Северен парк в район „Надежда“ като част от облагородяването на парка." Това каза кметът на район „Надежда“ Димитър Димов. Широколистната растителност е обогатена с нови дървета от видовете  Гинко билоба,  Червен конски кестен, Червен клен, Дъб, Амброво дърво, Магнолия, Смарагдова туя и Сребрист смърч. Засадени са и 70 броя иглолистни дървета от видовете Лавзонов лъжекипарис, Хвойна,  Сребрист смърч,  Дугласка ела, Тис,  Западна туя смарагд.

Общо 140 декара от Северния парк са обновени напълно с изпълнението на втория етап от възстановяването на един от най-големите паркове в София. По време на строителните дейности това лято са  положени  нови настилки, изградени са две  детски площадки и места за игра на деца, както и зони за спорт – фитнес площадка, тенис на маса, шах. В зоната са разположени още амфитеатър и фонтан. Изпълнени са водопровод, канализация и осветление.  Монтирани са вече и част от новите  пейки и дървени шезлонги.


Фандъкова: Започна засаждането на пролетните цветя на София

Над 5000 луковици на лалета са от специално селектирания вид „Сердика“ от Нидерландия

Кметът на София Йорданка Фандъкова и Посланикът на Кралство Нидерландия Беа тен Тъшер засадиха лалета от специално селектирания вид „Сердика“ по повод откриването на едноименния стенопис.

"Радвам се, че заедно успяхме да реализираме няколко инициативи, които допринасят за облагородяване на места в нашия град" – каза кметът Фандъкова. Тя благодари на Посолството на Кралство Нидерландия "за цветните решения, които направихме заедно – по повод Българското председателство на ЕС в парка на НДК засадихме лалета, а като подарък за 110-та годишнина от дипломатическите отношения между България и Нидерландия, през 2019 година бе селектиран специален вид лалета, наречени „Сердика“. Общо 5 000 лалета от вида „Сердика“ ще бъдат засадени в градини на София тази есен.

Благодаря на Посолството на Кралство Нидерландия за подкрепата и опита, който споделя с нас при отглеждане и грижа за градското озеленяване. Надявам се и този нов стенопис да привлича посетители на София графити тур.

През последните години успяхме да направим редица цветни решения в София, които промениха градската среда. Те са комбинация от едногодишни и многогодишни цветя."

Кметът Фандъкова посочи, че като част от обновяването на градската среда е въвела и разширила цветните решения.

"Тази есен започнахме засаждането на луковиците, които очакваме да цъфнат през пролетта на 2021 г. Засаждаме общо 210 000 лалета, от които 5 000 са от селектирания вид „Сердика“. В градини и зелени площи на София тази есен засаждаме общо над 738 300 цветя – още 520 000 теменужки и парички, над 3 000 рози, над 5 300 перенни цветя и над 2000 многогодишни храсти.

Във връзка с икономическата криза не засадихме летни цветя, но много хора ми писаха, че е важно да има, и затова тази есен подновихме засаждането" – посочи кметът.

Цветя ще има в парковете и градските градини, в парка на НДК, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, "Ботевградско шосе", кръговото на Телевизионна кула, цветна площ до зала "Арена Армеец" и др.

Стенописът „Сердика тюлип“ е част от София графити тур.

Извършваме и засаждане на дървета в града и на общински земи в околоградски територии. 21 500 млади фиданки ще засадим на оставащите 43 дка на Новата гора на София тази есен. Засаждаме и широколистни и иглолистни дървета покрай улици и булеварди и зелени площи, паркове и градини на територията на Столична община. Ще засадим общо над 3000 алейни дървета – червен кестен, ясен, шестил и високо декоратовните кълбовидни и червенослитни форми.


3000 нови фиданки в Новата гора на София през първия уикенд от залесяването

3000 са новите фиданки, засадени изцяло от доброволци, през двата дни от първия уикенд на есенния залесителен сезон в Новата гора на София край "Суходол". Това сочат данните на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столична община, отговорник за последващата поддръжка на вече залесения терен.

Повече от 200 доброволци взеха участие в откриването на есенния залесителен сезон на проекта в събота, а лошото време и дъждът не попречиха на голяма група ентусиазирани младежи да продължат със засаждането и в неделя, така че общият брой на засадените в двата дни дръвчета да надвиши 3000.

Амбицията на Столична община, инициатори и организатор на проекта, е тази есен да бъдат засадени общо 21 500 фиданки на площ от 43 дка. От началото на проекта в двата терена на Новата гора на София вече има засадени над 80 дървета.

Припомняме, че Новата гора на София е мащабен залесителски проект на Столична община, който цели трансформиране на пустеещи общински земи в гора и обособяване на зелен крайградски пояс. За залесяването общината осигурява фиданките, инструментите и ръкавиците, а за труда се разчита изцяло на доброволци.

Есенното засаждане в Новата гора на София ще се реализира всяка събота и неделя между 10 и 16 часа до края на месец ноември. 

За максимално улеснение на всички желаещи да се включат, в рамките на залесителния сезон е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него, можете да научите на www.novatagora.bg или в страницата във Фейсбук.


Столична община ще облагородява пространства, определени като „кални точки“ и източници на запрашаване в София

76 открити пространства са определени като източници на фини прахови частици в районите на София. Проучването е част от Програмата на Столичната община за премахване на т.н. „кални точни“ и облагородяване на пространствата и се прави по нареждане на кмета Йорданка Фандъкова.  

"Столичната община ще финансира проектите в зависимост от готовността на районните администрации да започнат работа по благоустрояване на конкретните терени." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова. "Първите райони, които ще получат финансиране за реализиране на свои проекти, са  „Овча купел“, „Красна поляна“ и „Надежда“ – каза още столичният кмет.

Общата площ на подадените към момента терени е 64 140 кв. м,  а дейностите предвиждат затревяване, засаждане на дървета и храсти, ограждане по подходящ начин, поставяне на табели и, където е необходимо, насипване с чакъл. Стойността на програмата е над 1 200 000 лева, а изпълнението на проектите ще започне в края на тази година и ще продължи през 2021 година. 


НИМХ изследва приноса на различните източници на замърсяване с фини прахови частици в София

НИМХ изготви научно-приложно изследване за приноса на различните източници за замърсяване с фини прахови частици в София на база химичния им състав и прилагане на рецепторни модели.  

Изследването е направено по искане на столичния кмет Фандъкова и е финансирано от   Министерството на образованието.

„Използвали сме най-съвременната рецепторно-моделна система на Американската агенция  за океаните и атмосферата  за изследване на произхода и преноса на въздушните маси, свързани с концентрацията на фини прахови частици“. Това каза проф. Христомир Брънзов – директор на НИМХ.  Изследванията са направени в две лаборатории –  в България и в Хърватска, направено е и  междулабораторно сравнение с Финландския Метеорологичен Институт.  Резултатите сочат като  най-голям приносът на почвата и праха от улиците – 25%, а  непосредствано след тях се нареждат изгарянето на биомаса, в това число дървесина – 23% и  изгаряне на въглища – 19% . Сериозен е  преносът от външни за града източници – 16%. Според проучването към момента делът на транспорта и на индустрията в замърсяването на града с прахови частици  е едва 9% и 4%.

„Резултатите от  изследването ще бъдат в основата на новата програма за качеството на въздуха, защото е  важно да насочим усилията си към конкретни замърсители и  мерки.  Изключително важни са източниците на замърсяване, а те се променят с времето“. Това каза  столичният кмет Фандъкова при представяне на изследването.    

Знаете, че разработихме програма с над 100 мерки за подобряване качеството на въздуха, които изпълняваме. В последните няколко години последователно увеличаваме средствата за миене на града. От 2017 година до сега сме увеличили 4 пъти площите за миене като увеличаваме и кратността.  За следващата година планираме в план-сметката за чистота да увеличим средствата за миене с около 30%. Друга важна мярка за ограничаване на праха  е разработената Програмата за премахване на т.н. „кални точки“ в кварталите. Поискала съм информация от районните кметове за наличие на подобни места, а в зависимост от тяхната готовност ще им предоставяме средства за облагородяване на пространствата. Третата мярка за намаляване на праха са засилените проверки на строителни обекти и на автомобили, които пренасят строителни материали. Проверките се извършват от съвместни екипи на  Столичния инспекторат, ДАИ и КАТ – Пътна полиция.


Електрически превозни средства почистват парковете на София

 

Още два електрически лекотоварни автомобила ще бъдат пуснати в движение за почистване на столичните градски паркове. Столична община сключи договор с Националния доверителен екофонд за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 000 лв. за доставката на два броя електрически лекотоварни камиона категория L7e. Този тип камиони имат редица екологични ползи като намаляване на емисиите на парникови газове и фини прахови частици, както и на шумовото замърсяване, които в комбинация с ниското им собствено тегло позволяват безпрепятствена им работа в паркове на града.

Електрически лекотоварни автомобили ще бъдат използвани от ОП „Паркове и градини“ за обслужване на градските паркове и градини, което е една и от мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух и мярка за смекчаване на климатичните промени.

Заедно с новите две камиончета в парковете ще работят общо пет електрически превозни средства.

 


Над 200 човека откриха залесителната кампания Новата гора на София

Повече от 200 доброволци взеха участие в откриването на есенния залесителен сезон на проекта на Столична община – Новата гора на София. Тази есен в мащабния доброволчески проект се очаква да бъдат засадени над 21 500 фиданки на площ от 43 дка.

“Искам да благодаря на всички, които дойдоха навън, за да засадим заедно първите есенни фиданки днес. До момента в Новата гора на София броят на засадените дръвчета през изминалите 5 сезона надвишават 80 000. Амбицията ни е тази есен да засадим още 21 500 фиданки, така че да завършим засаждането и на втория терен от Новата гора на София”. Това обяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, която лично откри масовото засаждане.

Новата гора на София е мащабен залесителен проект на Столична община, който цели трансформиране на пустеещи общински земи в гора и обособяване на зелен крайградски пояс. За залесяването общината осигурява фиданките, инструментите и ръкавиците, а за труда се разчита изцяло на доброволци.

Засаждането на зеления пояс се извършва с фиданки, първите от които са на три години, когато стартира проектът. Отделно в градска среда Столична община засажда по-големи дървета, като тази есен са предвидени да бъдат засадени 3000.

Есенното засаждане в Новата гора на София ще се реализира всяка събота и неделя между 10 и 16 часа до края на месец ноември.

За максимално улеснение на всички желаещи да се включат, в рамките на залесителния сезон е разкрита и извънредна автобусна линия номер 54А с начална спирка метростанция “Вардар”. Повече за проекта и как да се включите в него можете да научите на  www.novatagora.bg  или в страницата във Фейсбук.

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 


До момента са засадени 1125 от есенните широколистни дървета в София

Още 285 фиданки са посадени в първите 10 училища

През настоящия есенен сезон на тази година започна засаждането на широколистни и иглолистни дървета покрай улици и булеварди и зелени площи, паркове и градини на територията на Столична община. Броят на предвидените дървета за засаждане е около 3000.

Към настоящия момент по време на кампанията по засаждане „Есен 2020 година“ са извършени дейности по засаждане на дървесни фиданки по бул. „България“, бул. „Никола Петков“, бул. „Александър Малинов“, бул. „Черни връх“, бул. „Симеоновско шосе“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Панчо Владигеров“, ул. „Даскал Стоян Попандреев“, ул. "Йордан Хаджиконстантинов“, "Околовръстен път на София", парк „Свети Никола“, градина „Буката“, парк „Света Троица“, парк „Братска могила“, ул. „Първа българска армия“, градина при Двореца на децата, градини „Възраждане“ и други, като общият брой на засадените фиданки е 1125.

Като алейни дървета към 22 октомври 2020 г. са засадени над 520 броя широколистни фиданки в районите „Връбница“, „Надежда“, „Оборище“, „Илинден“, „Сердика“, „Слатина“ и др. Дърветата са червен кестен, ясен, шестил и високо декоратовните кълбовидни и червенослитни форми и др.

В училища и детски градини на територията на Столична община е планирано засаждането на 900 дървесни фиданки. Към днешна дата са засадени 285 броя дървесни фиданки на територията на 10 училища, като до края на 2020 година предстои да бъдат засадени още 615 дървесни фиданки.

На територията на паркове, градини и зелени площи ще бъдат засадени над 600 иглолистни и широколистни фиданки. Към момента са засадени над 320 от тях и предстои засаждането на над 280 до края на годината.

 

 


Екипи на Столичен инспекторат извършват проверки на тежкотоварни превозни средства за замърсяване на въздуха

Проверки на тежкотоварни превозни средства за спазване на изискванията за движение с почистена ходова част и поставено покривало извършват екипи на Столичен инспекторат. Целта на проверките е опазване чистотата на въздуха.

В проверките участват и екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и „Пътна полиция“ към СДВР.

Екипите съставиха за последните два дни 2 акта за нарушение на камиони.

От началото на този месеца са проверени 39 тежкотоварни камиона и са съставени 9 акта за установяване на административно нарушение.

Санкциите за неспазване на изискванията са за физическите лица административно наказание глоба в размер от 100 до 5000 лева, а на юридическите лица от 700 до 20 000 лева.


Снежният леопард Никс пристигна в Софийския зоопарк

 

На Балканския полуостров този рядък и ценен вид може да се види само у нас

Столичната зоологическа градина вече разполага с единствения на Балканите много рядък вид от семейство Котки – снежен леопард (Рantera uncia) или барс, както още го наричат. Мъжкият екземпляр пристигна в Зоологическата градина в София от зоопарка в Ихлава, Чешка република. Животното е младо, на възраст 2 години и 5 месеца, и се казва Никс. Транспортът се извършва от специализирана фирма за превоз на животни, която е одобрена от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА).

Това е първият снежен леопард, който пристига у нас, и този ценен екземпляр може да се види единствено в Софийския зоопарк. Барсът е в категория „Застрашен вид“ на Световната червена книга. Среща се в Централна и Южна Азия, в скалисти планински райони до 6000 м надморска височина. От тази най-харизматична и потайна голяма котка в природата са останали едва около 8 000 екземпляра и броят им продължава да намалява. Основните заплахи за вида са бракониерството, незаконната търговия на кожи и части от барса за нуждите на традиционната Източна медицина. В момента в зоопарковете по света се отглеждат едва около 700 барса и Столичният е един от тях.

„Нашият зоопарк беше одобрен от Европейската програма за застрашени видове (ЕEP) на ЕАЗА, по която кандидатствахме, за да получим този снежен леопард. Координаторът по програмата, който отговоря за тези котки, ни увери, че догодина ще получим и подходящ женски барс, за да успеем да ги размножим. Това е и главната цел на програмата, която е основен консервационен инструмент на ЕАЗА – размножаването и управлението на редки и застрашени видове в зоопарковете и спомагане за възстановяването на техните популации в природата. През 21. век консервационната роля на зоопарковете е все по-значима и се превръща в тяхна основна функция. "Ние следваме тенденцията и активно се включваме в тези дейности като участваме вече в 8 ЕЕР програми, въпреки че все още сме кандидат-член на ЕАЗА. Затова и една от най-важните стъпки за развитието на зоопарка е да станем част от европейското семейство на зоопарковете и така да можем да получаваме още по-редки и застрашени животни“ – каза Добромир Бориславов, директор на ОП „Зоологическа градина – София“.   

За снежния леопард Никс в Столичния зоопарк е приготвен нов дом, одобрен от ЕАЗА, с подходящо вътрешно и външно заграждение, чиято цялостна реконструкция беше реализирана през 2017 г. с финансови средства на Столична община. За доброто здраве и състояние на голямата хищна котка ще са нужни от една до три седмици, за да се адаптира с новото място, и едва тогава ще може да бъде показан на посетителите на Зоологическата градина.


Интелигентни решения за чист въздух в София

На 27 октомври в Аулата на Софийския университет от 10:00 часа ще се проведе публична лекция и дискусия за търсене на интелигентни решения за чистотата на въздуха в столицата.

В дискусията ще участват Десислава Билева – заместник-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“, доц. д-р Климент Найденов – декан на Геолого-географски факултет, председател на Българско географско дружество, доц. д-р Стелиян Димитров – директор на Национален университетски център геопространствени изследвания и технологии, доц. д-р Биляна Борисова – заместник-декан на Геолого-географски факултет и ръководител на МП „Ландшафтна екология и природен капитал“.

Организатори на проявата са Геолого-географският факултет на Софийски университет и направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община.


130 фиданки са засадени около училища в "Подуяне“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Илинден“

 

По инициатива на зам.-кмета Десислава Билева Столична община създава зелени пояси край столичните училища. Целта е  дворовете да бъдат изолирани от праха и шума от автомобилите.

Над 1000 броя широколистни дървета и храсти ще бъдат засадени край столичните училища. Дърветата са от вида явор, ясен, чинар и липа. Залесяването в дворовете на училищата е ключов момент от мерките, които общината предприема за адаптация към климатичните промени.

Кампанията обхваща всички 24 района, а първите 130 броя широколистни дървета вече са засадени край училищата в районите „Подуяне“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Илинден“, получили над 130 бр. широколистни дървета.

 

 

 


Над 80 000 млади фиданки вече растат в Новата гора на София

Над 80 000 са дръвчетата, които вече растат в Новата гора на София край "Суходол". Всички те са част от проекта на Столична община за трансформация на пустеещи общински земи в гора. Той стартира през 2017 г., а засаждането се реализира единствено от доброволци. Столична община предоставя фиданките, инструментите и ръкавиците на всички желаещи да участват.

„Първите акации, които посадихме заедно през есента на 2017 г. на първия терен от проекта, вече са високи над 2 метра. От миналата година засаждаме втори терен на Новата гора на София. Когато дойдете тази есен на втория терен, ще видите колко са големи акациите, които започнахме да садим там миналата година. Удовлетворението да видиш как растат дръвчетата е огромно, а ползите за околната среда са безспорни“. Коментира проекта кметът на Столична община Йорданка Фандъкова.

Стартът на залесителния сезон тази есен ще се реализира на 24 октомври от 11 часа. Засажданията ще продължат всяка събота и неделя, докато времето го позволява. Точното местонахождение на втория терен от Новата гора на София край кв. "Суходол" можете да видите на сайта www.novatagora.bg или в страницата на проекта във Фейсбук. В рамките на засаждането е открита и редовна линия от градския транспорт с номер 56А, чиято първа спирка е метростанция „Вардар“. Засажданията ще се реализират всяка събота и неделя между 9 и 16 часа. За участие са поканени всички желаещи, без необходимост от предварителна заявка.


Реализира се проект за Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност

Днес на 16.10.2020 г. на пресконференция в Столична община беше представен проекта за Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност в София (GEMSS), финансиран по Програмата за бързи КОВИД-19 мерки на EIT Urban Mobility. Координатор на проекта е "Клийнтех България", в партньорство със “Зелена София”, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и "Център за градска мобилност".

В рамките на проекта се изследва настоящото състояние на район "Люлин" в София – улици, кръстовища, паркиране по улиците, чрез иновативен подход за картографиране на градските единици с висока разделителна способност. Проектът има за цел да предложи иновативни решения за справяне с проблема с прекомерния трафик и паркиране по улиците в този район, като в последствие решенията биха могли да се приложат и в други райони на столицата.

Дейностите включват картографиране на зони със силно натоварен трафик и струпване на паркирали автомобили. Събраните данни ще бъдат обработени в ГИС формат и обобщени чрез локализационен анализ и моделиране, служещи като инструмент за вземане на решения за подобряване дейността на обществения транспорт, включително развитието на интермодални хъбове, буферни паркинги и довеждащ транспорт до ключови точки (Park and Ride stations), както и насърчаване на алтернативи на автомобилния транспорт, които да намалят натоварването по улиците от паркиралите коли, да намалят използването на лични автомобили, като същевременно увеличат използваното пространството за живеене, а не за придвижване.

По време на срещата с представители на медиите освен основните дейности беше представена и свършената работа към момента. Изпълнителният директор на "Клийнтех България", г-жа Марияна Хамънова сподели, че за първи път програмата за градска мобилност на Европейския институт за иновации и технологии (EIT Urban Mobility) финансира проект в България, което е голямо признание за Столична община и партньорите по проекта. "Клийнтех България" е партньор на ЕИТ от 2016 г. и управлява регионалния хъб за иновации в сферата на климата, устойчивите енергии и производство.

Г-н Цветан Цолов от "Център за градска мобилност" заяви, че за "Центъра за градска мобилност" е изключително важно и ключово да се търсят мерки, които имат не само санкциониращ характер, но и спомагат за популяризирането на алтернативи на използването на личен автомобил за придвижване в града и вярва, че чрез подобни проекти се дава възможност за тестване на такива решения.

Доц. Стелиян Димитров от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ сподели за направеното дотук заснемане с дрон на столичния квартал "Люлин", както и идентифицираните проблеми и идеи за решения. Той каза също, че заснемането е изключително прецизно и може да покаже дори кои са автомобилите, които току-що са паркирали, както и да идентифицира такива, които не са били в движение от дълго време. Той допълни също, че още в процеса на заснемане и преглед на суровите данни са дошли идеи за решаване на проблемите с паркиране по тротоари и зелени площи.

Г-жа Елица Панайотова от проект „Зелена София“ допълни, че въз основа на анализа ще бъде формулирано и основното предизвикателство, за решаването на което ще бъде приложен отворен иновационен подход (Open innovation initiative). Целта е да се привлече иновационния капацитет на местните стартиращи компании, университети и организации, които развиват научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Те ще бъдат поканени да представят решения с потенциал за пилотно тестване в София. Приложимостта на най-добрите решения ще бъде предварително анализирана и така ще бъде очертан най-ефективният метод на пилотно тестване и потенциално прилагане през 2021 г., като целта е да бъдат използвани и други данни и изследвания, правени от Столична община и да се търси хоризонтален подход за въвеждането на иновативни решения.

Проектът ще приключи в края на тази година, като целта е резултатите от него да бъдат приложени и за други райони на София.

 


Столичната община ще кандидатства пред ОП „Региони в растеж“ с проект за обновяване на парк „Борисова градина“

 

"Столичната община  ще кандидатства пред  ОП „Региони в растеж “  с проект за обновяване на парк „Борисова градина“. Проектът включва възстановителни дейности в историческата част на парка – площта, заключена между  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, алея  „Яворов“, бул. „Цариградско шосе“, къпалнята „Мария-Луиза“ и стадион "Българска армия". Всички дейности са съобразени със статута на парка като резерват и се съгласуват с Национален институт за недвижимо културно наследство." Това каза  зам.-кметът Десислава Билева.

Идейният проект на обект „Обновяване на "Княз-Борисовата градина" – историческа част“ включва ремонт на алейната мрежа и осветлението, обновяване и допълване на видеонаблюдението с нови 130 камери, възстановяване на знакови места в парка като Езерото с лилиите и пространството около него, алпинеума, зоната около Патешкото езеро, ремонт на  чешмите в зоната.

На по-късен етап е предвидено е и възстановяване на художествена украса в автентичен вид по архивни снимки на чешмата с мечката и пингвините, фигурата на къпещото се момиче, жеравите в езерото с патиците и други.

Индикативната стойност на проектното предложение възлиза на 10 330 000 лева,  от които  9 000 000 е безвъзмездната финансова помощ. „Знаете, че за  мен въздухът е много важен и предвиждаме изграждането на зелен пояс с над 25 хиляди храста и 60 дървета, който да изолира парка от бул. „Цариградско шосе“ – каза още Десеслава Билева.

Според председателя на Комисията по околна среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет Лорита Радева проектът предвижда запазване на цялата растителност, нейната поддръжка и обновяване. „Имаме уверението на проектантите и на кметската администрацията, че възстановяването  ще бъде извършвано на етапи, така че максимално да се осигури достъп в парка и да се запази удобството за посетителите по време на строителните дейности посочи  кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков. 

Презентация "Ремонт и обновяване на Борисова градина - историческа част"


Фандъкова: Започваме засаждането на зелен пояс в дворовете на 26 столични училища

„Зелен пояс от дървета засаждаме в дворовете на 26 столични училища с цел да обогатим зелената система на града и да създадем по-добра зелена среда“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която участва в засаждането на дървета в 42. ОУ „Хаджи Димитър“ заедно със заместник-кмета Десислава Билева и кмета на „Подуяне“ Ева Митова.

В инициативата са включени училища от всички райони на Столична община, в чиито дворове позволяват да се направят зелени пояси от дървесна растителност. В районите „Триадица“ и „Връбница“ са определени по две училища. Училищата са подбрани след проверка на наличната растителност в техните дворове.

Предвидени за засаждане са около 1 000 широколистни дървета от вида явор, ясен, чинар и липа. Залесяването в дворовете на училищата е ключов момент и от мерките, които общината предприема за адаптация към климатичните промени. През летните месеци училищните дворове се превръщат в термични екрани, които затоплят допълнително градския въздух, затова ще се работи върху залесяването на училищните дворове, което ще има благоприятен ефект върху градския микроклимат в дългосрочен аспект.

Кампанията „Моето зелено училище“ се провежда от 2017 г. За това време в дворовете на 510 училища и детски градини са засадени около 2 700 дървета.

Ударното озеленяване на училищните дворове е част от мащабната есенна залесителна кампания на Столична община. Месеците октомври и ноември са най-подходящи за есенно залесяване и заради това се извършват залесителни мероприятия в отделните райони на общината.

В ход са дейности по залесяване на тротоарни участъци от улици и булеварди, както и обособени пространства около автобусни спирки.

 

 


Завърши надграждането и ремонта на дигата на река Лесновска

Завърши изпълнението на проекта за ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров. Проведена е и Държавна приемателна комисия за приемане на изпълнението на проекта.

Участъкът, който е изпълнен, е с дължина 1897 метра. Основните видове работи, които са изпълнени, са земно-насипни. Извършено е надграждане спрямо съществуващата корона на дигата средно 0.80 м, като в различните профили варира от 0,70 м-мин до 1,50 м. Профилът на ремонтираната дига е трапецовиден с ширина на короната – 4 м. За предпазване на дигата от ерозионни процеси е извършено затревяване на сухия откос.

Изграждането на дигата има за цел превенция от образуване на разливи при обилни валежи. Столичната община изпълнява и ежегодна програма за почистване на речните корита, която също има за цел превенция от наводнения.


Представиха подробния проект за ремонт в Западен парк


Столична община организира начална пресконференция, на която представи проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Пресконференцията се състоя на 30.09.2020 г. от 10:00 ч., в залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2А.Одобрени са кандидатите по проекта за безплатна екопечка

 

С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, всички 5 506 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта, са одобрени. Списък на одобрените кандидати може да намерите ТУК.

В тази връзка очакваме в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети, да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота:
- проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор;
и/или
- в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.
Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.


Започна подаването на декларации от фирмите за такса смет

250 столични фирми вече са пожелали през 2021 г. да плащат такса смет за имотите си според количеството отпадъци или в условията на пряко договаряне. Подаването на заявления – декларации започна от 1 октомври и продължава до 30 ноември 2020 г. От дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община, където приемат документите, предупреждават компаниите да не чакат последния момент, за да не става струпване на опашки в условията на епидемична обстановка.  

С декларация по чл. 23 от Наредбата за местните такси, фирмите и предприятията заявяват количествата отпадъци и съответно – брой съдове и честота на извозване, на базата на които ще им бъде определен размерът на такса битова смет за 2021 г. 

Предприятията могат и пряко да се договорят с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай също до 30 ноември 2020 г. трябва да се подаде молба за допускане на пряко договаряне по чл. 24 от същата Наредба за местните такси. 

Фирмите, които до края на ноември не са подали нито един от двата документа в Столична община, ще плащат такса битови отпадъци за 2021 г., определена изцяло на база отчетната стойност на недвижимия фирмен имот.

Образци на декларации за брой контейнери и молби за допускане на пряко договаряне могат да се изтеглят от сайта на Столична община –   https://www.sofia.bg/sample-documents

Документите се подават в дирекция "Икономика и търговска дейност" към Столична община на ул. "Оборище" № 44.

Повече подробности може да намерите на сайта на СО

 


Фандъкова: Създаваме нова Програма „София избира“ за реализация на проекти, предложени от гражданите

Проектите, които получат най-много гласове, ще бъдат заложени за изпълнение в Инвестиционната програма на Столична община за 2021 г.

"Създаваме нова Програма за реализация на проекти, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване. Програмата „София избира“ има за цел да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета. В Бюджет 2021 отделяме 1,5 млн. лв. за Програмата „София избира“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на Програмата днес заедно със заместник-кметовете по финанси и дигитализация Дончо Барбалов и Генчо Керезов.

Правилата на програмата:

✅ От днес, 2 октомври, до 25 октомври могат да се изпращат идеи и предложения на адрес sofia.izbira@sofia.bg. Нужно е да бъдат изпратени описание на идеята и приблизителната стойност за реализация ѝ.

✅ От 26 до 31 октомври всички получени идейни предложения ще бъдат разгледани от експерти на общината. Критериите, на които трябва да отговарят предложенията, са да могат да се реализират в рамките на следващата година и да са в рамките на бюджета от 1,5 млн. лв.

✅ От 1 до 30 ноември ще можете да гласувате за всеки проект.

Кметът Фандъкова посочи също, че проектите, които получат най-много гласове, ще бъдат заложени за изпълнение в Инвестиционната програма на Столична община за 2021 г.

Колко проекта ще бъдат изпълнени зависи от резултатите от гласуването – ако на първо място е проект с бюджет 1,5 млн. лв, ще бъде реализиран само той, ако общата стойност на първите 3 проекта е 1,5 млн. лв., ще бъдат реализирани и трите.

Кметът представи и няколко примера за такива проекти, които Столична община е получила в последната година:

 

Изгледна площадка и кът за отдих на Копитото – предложен от  Природен парк „Витоша“.

 

 

 

 

 

Детска площадка, посветена на видовете изкуства, в „Младост“ на един от терените, който е получен от държавата за изграждане на парк – предложение на един млад възпитаник на Консерваторията.

 

 

 

 

Скейтпарк в Северен парк – по идея на Федерацията по скейтборд.

 

 

 

 

 

Възстановяване на ул. „Будапеща“ от ул. „Московска“ до бул. „Дондуков“ с изграждане на асансьор и тераса за наблюдение – предложение на група архитекти.

 

 

 

 

По настояване на кмета Фандъкова за последните 10 години са разработени 7 програми на Столична община за финансиране на външни проекти на обща стойност 4 млн. лв.

Това са Програма „Култура“, „Европа“, „Младежки дейности и спорт“, „Детско-юношески спорт“, „Зелена София“ и „Социални иновации“. "При тези програми предложенията идват от гражданите и различни неправителствени и професионални организации, а класирането се извършва от експертни комисии в общината. В новата програма и предложенията и класиранията ще идват от гражданите, а реализацията ще бъде от общината" – каза също Фандъкова.


Експертизата на НИМХ е важна за предприемане на адекватни превантивни мерки и дейности в областта на климатичните промени и въздуха

"Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология са сред първите, които следим и ни помагат за предприемане на адекватни действия в работата както на общинските звена и структури, които се занимават с превенция като "Аварийно-спасителната" дирекция, така и на инспектората." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която приветства Националния институт по метеорология и хидрология с годишнината от създаването му – 130 години метеорология и 100 години хидрология.

"С НИМХ работим още при разработване на Програмата ни за подобряване качеството на атмосферния въздух през 2017 г. Направихме първата прогноза за нивата на фини прахови частици, която развихме и публикуваме на сайта на Столична община в реално време" – посочи кметът Фандъкова.

Положително е наличието на тенденция за намаляване на средногодишните норми. През 2019 г. е спазена средногодишната норма от 40 мг/куб. м за всички автоматични станции на територията на Столична община.

Експертите на НИМХ са включени и в състава на работна група, която по научен начин да направи преглед и даде своето становище и препоръки още на етапа – предварителен вариант на новата програма за въздуха.


Столична община организира информационно събитие за обобщение на всички изпълнени дейности на проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“


Столична община организира информационно събитие за представяне на извършените дейности до този момент по договор за БФП № BG16RFOP001-1.001-0003-С03 за проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Информационното събитие се състоя на 30.09.2020 г. от 11:00 ч., в залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2А.
 Представят подробно плановете за реализация на проект: „Възстановяване на Западен парк -

 

Столична община организира информационно събитие по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички реализирани дейности на проекта.

Информационното събитие ще се състои на 30.09.2020 г. от 11:00 ч., в зала на Столична община, намираща се на 4 ет. на бул. „Ломско шосе“ 2А, гр. София.Представят напредъка по ремонта на Западен парк

 

Столична община организира начална пресконференция по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Пресконференцията ще се състои на 30.09.2020 г. от 10:00 ч., в зала залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2.

 


Столичният инспекторат почиства графити от ул. „Цар Иван Асен II“

 

100 кв. м нецензурни надписи и драсканици  вече са отстранени от улица „Цар Иван Асен II“.

Само в рамките на няколко дни екип на Столичен инспекторат успя да отстрани повече от 100 кв. м графити и  надписи по ул. „Цар Иван Асен II“. Сред почистените обекти попадат части от знаковите за улицата кооперации като „Царевец“, „Асеновец“ и „Трапезица“, а в участъка около кино „Влайкова" са заличени десетки нецензурни надписи и символи. Работата по премахване на графитите се извършва със специализираната почистваща система Ghibli Skid Silent, като в следващите дни предстои да бъдат почистени обекти в частта от 12. СУ „Цар Иван Асен II“ до бул. „Ситняково“. На улицата са установени и 28 броя ел. табла в лош външен вид, като за тяхното промяна вече има постъпило предложение от художник за тематичното им изрисуване, а рекламна агенция предлага за своя сметка да отпечати  красиви визии, с които таблата да бъдат преобразени.

Кампанията по облагородяване на градската среда по емблематичната улица „Цар Иван Асен II" е съвместна между Столичен инспекторат и районна администрация на район „Средец“.

През последната година Столичният инспекторат провежда активни действия по заличаване и премахване на грозни графити от фасади на сгради, детски градини и училища, метростанции, подлези, паметници и емблематични сгради. До този момент са премахнати повече от 4 хил. кв. м подобни надписи.


Столична община сменя безплатно старите печки на 5000 софиянци

Акцията по смяната на отоплителните уреди ще продължи и през 2021 г., обещава зам.-кметът Десислава Билева

5 хиляди стари и неефективни отоплителни печки на твърдо гориво на домакинствата в София от догодина ще бъдат заменяни с нови, екологични алтернативи за отопление. Целта на безплатната подмяна е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битово отопление. Модернизацията се осъществява в изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

„На 20.05.2020 г. стартирахме кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проекта. Първоначално обявеният краен срок за подаване на формуляри за кандидатстване беше до 20.08.2020 г. Предвид обстоятелството, че периодът на кампанията попада в обхвата на летния сезон и в продължаваща ситуация на прилагани противоепидемични мерки, го удължихме с месец – до 18.09.2020 г. Така дадохме възможност повече хора да се включат в проекта“ – разказва зам.-кметът на София по екология Десислава Билева. Тя допълва, че до 18.09.2020 г. са подадени и обработени близо 5000 формуляра за кандидатстване.

„Важно е гражданите да са запознати и да се възползват от възможностите, които им предоставяме. Интересът беше голям и планираме инициативата да продължи и през следващата година. Така ще може да помогнем на хиляди столичани не само да живеят по-добре, но и да опазим околната среда и чистотата на въздуха в града ни“, допълва Билева.

Повече информация за изпълнението и процедурите по проекта можете да намерите тук.


Започна строителството на Пикник кът в Западен парк

 

Столична община организира символична официална церемония „Първа копка” – подобект „Пикник кът“ по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Церемонията се състоя на 15.09.2020 г. от 11:00 ч., в Западен парк, подобект „Пикник кът“.С 40 нови дървета в "Борисовата градина" започна есенният залесителен сезон в София

 

Зам.-кметът по екология Десислава Билева и баскетболистите на "Левски Лукойл" засадиха 40 нови дървета в "Борисовата градина".

“Днес, на деня на София, засадихме 40 нови дръвчета в Лесопарка на "Борисовата градина". Така поставяме началото на есенния залесителен сезон, през които ще засадим още 2200 дървета в града и ще продължим засаждането на Новата гора на София край "Суходол“ – това каза зам.-кметът по екология Десислава Билева, която  заедно с баскетболистите на „Левски Лукойл“ участва в засаждането на новите дървета. Рекордьорите по спечелени трофеи споделиха надеждата си, че примерът им ще бъде последван от много спортни симпатизанти и активни граждани. “Личният пример, дисциплина и отборен дух са най-важни за победата” – споделиха младите спортисти.  

“Развитието на София като зелен град е основна цел за кмета г-жа Фандъкова. И днешната ни инициатива е поредната стъпка в намирането на съмишленици за тази мисия“ – допълни Десислава Билева. 

 

 

 

 

 


Последен ден за подаване на формуляр за екопечка

Петък (18.09.) е последният ден, в който всички желаещи да се включат в кампанията на Столична община и да заменят безплатно стария си отоплителен уред с нов могат да подадат своите заявления. Формулярите се подават в районната администрация, като за попълването им е необходима лична карта на собственика и нотариален акт на имота, в който ще бъде монтирана новата печка. Документите могат да се свалят от страницата на Столична община или да се получат и попълнят на място при подаването им.

Проектът е част от усилията на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух и е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление – дърва или въглища, с по-екологични такива – на пелети, ток, ТЕЦ или газ. За участие са поканени всички граждани на Столична община. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.


Започна строежът на Площадката за обучение на кучета в Западен парк

 

Столична община организира символична официална церемония „Първа копка” – подобект „Площадка за обучение на кучета“ по проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Церемонията се състоя на 15.09.2020 г. от 11:30 ч., в Западен парк, подобект „Площадка за обучение на кучета“.Остават 4 дни за кандидатстване за безплатна екопечка

Остават 4 дни, в които всички желаещи да получат безплатна екопечка от Столична община могат да подадат своите заявления в районната си администрация. Крайният срок за подаване на формулярите изтича в петък – 18 септември. За участие в проекта са поканени всички собственици на имот в рамките на Столична община, които се отопляват на твърдо битово гориво. Към момента интерес са заявили близо 4500 домакинства.

Проектът на Столична община е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление – дърва или въглища, с по-екологични такива – на пелети, ток, ТЕЦ или газ. За участие са поканени всички граждани на Столична община, а първите нови уреди се очаква да бъдат монтирани още в предстоящия отоплителен сезон. Проектът е насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 

 


На 15 септември се възстановява движението по бул. “Монтевидео” и бул. “Асен Йорданов“

На бул. “Асен Йорданов” автомобилното движение се възстановява, но продължава работата по трамвайното трасе, заради което остава стеснението при ул. “Иван Димитров – Куклата”.

"На 15 септември, вторник, възстановяваме движението по бул. “Монтевидео” и бул. “Асен Йорданов”. Тази година завършихме последния участък от разширението на бул. “Монтевидео”, който прави връзка с новата метростанция № 16 в район “Овча купел”." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери разширението на бул. “Монтевидео“ в участъка от ул. “Акад. К. Пашев“ до ул. “763“. На проверката присъстваха и заместник-кметовете Дончо Барбалов и инж. Ангел Джоргов. След пускане на движението по бул. “Монтевидео“ работата по тротоарите продължава, като се обособява и велолента.

Непосредствено до метростанцията се изгражда и наземен паркинг за 270 автомобила.

На бул. “Асен Йорданов” автомобилното движение се възстановява на 15 септември, но продължава работата по трамвайното трасе, заради което остава стеснението при ул. “Иван Димитров – Куклата”. Със завършване на този ремонт и по предложение на кмета на район “Слатина” Георги Илиев от следващия уикенд ще започне ремонт на един участък от ул. “Николай Коперник”.

"Реконструкцията на последния участък от бул. "Монтевидео" включва изграждането на нов път, като пътните платна стават по две ленти в посока. Изградени са всички инженерни мрежи водопровод, канализация, улично осветление" –каза инж. Джоргов.

Бул. „Монтевидео“ е изпълнен от бул. „Никола Петков“ до ул. "Акад. Константин Пашев“ и участъка на кръстовището при ул. „Боряна“ до ул. „763“. Той бе изграден заедно с цялостната реконструирания на основни пътни обекти за район „Овча купел“ – бул. “Президент Линкълн“, участък от бул. “Овча купел“.

 

 

Снимки: Любослав Бачев


Стартира „първа копка“ на Площадката за кучета в Западен парк


Столична община организира символична официална церемония „Първа копка” – подобект „Площадка за обучение на кучета“ по проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС. Церемонията ще се състои на 15.09.2020 г. от 11:30 ч., в Западен парк, подобект „Площадка за обучение на кучета“.Започва строителството на Пикник къта в Западен парк

 

Столична община организира символична официална церемония „Първа копка” – подобект „Пикник кът“ по проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС. Церемонията ще се състои на 15.09.2020 г. от 11:00 ч., в Западен парк, подобект „Пикник кът“.


 


До 15 септември ще бъде възстановено движението по бул. „Монтевидео“

Това показа проверка на кмета на София Йорданка Фандъкова на строителния обект. В момента се изгражда последният  участък от булеварда от ул. „763“ до ул. „Академик Константин Пашев“.  Новото трасе на булеварда включва  четири ленти за движение на автомобили. Обособяват се и еднопосочни велоленти, които се свързват със съществуващите. До момента е положен нов водопровод, канализация, елекроинсталации, изградени са улично осветление и отводняване.  По време на строителните дейности е преместен трафопост, който е попадал в трасето на новия участък.

Екипи на „Софийска вода“ АД изграждат в кръстовището на „Монтевидео“ и „Академик Константин Пашев“ колектор, които е част от Главен канализационен клон 3 "Горна баня", с което се гарантира, че при строителството на Главния канализационния клон няма да се разкопават пътните платна. Ще бъде изграден и временен обиколен път, който да осигурява достъп на живущите до 21. ДКЦ. Ръководителят на обекта и строителният надзор увериха кмета Фандъкова, че до 15 септември ще бъде пуснато движението в участъка. След 15 септември ще продължи работата по тротоарите и по изграждането на връзките на бул. „Монтевидео“ с вътрешнокварталните улици. Кметът Фандъкова поиска от строителя да работи с удължено работно време и с допълнителни екипи, за да се гарантира пускане на движението до първия учебен ден.

 

 


В „Лозенец“ и „Триадица“ се организира мобилен събирателен пункт за изхвърляне на стари лекарства и препарати

За втори път през тази година организираме мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата райони „Лозенец“ и „Триадица“.

Пунктът ще бъде разположен на 11 септември (петък) от 8.30 до 14.30 часа на бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“.

Гражданите ще имат още една възможност безвъзмездно да предадат следните опасни битови отпадъци:

 - Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 - Лакове и бояджийски материали
 - Домакински препарати и химикали
 - Мастила и замърсени опаковки
 - Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 г..

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook

График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г.
Листовка

 

 

 


Столичната община подготвя пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на хранителни и кухненски отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми

"Столичната община ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на управлението на отпадъците." Това каза зам.-кметът на Столична община Десислава Билева. Проектът е разработен от експертите на Столичен инспекторат.

В пилотния проект ще бъдат включени 1 000 домакинства от районите „Витоша“ и „Банкя“, на които ще се  предоставят за ползване контейнери с монтирани датчици за събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от домакинствата. За осъществяването на  контрол и мониторинг ще се използва софтуер, който да отчита движението и количествата на генерираните отпадъци, както от всяко домакинство, така и общо постъпилите за преработка и оползотворяване в общинското предприятие СПТО. Чрез софтуера ще бъде възможно и проследяването на резултатите от оползотворяването на отпадъците и определянето на  оптимални маршрути на сметоизвозващите камиони. Целта е да се види готовността на гражданите, живеещи в крайградските райони за разделно събиране на хранителните отпадъци чрез индивидуални контейнери по системата „от врата на врата“, която е широко разпространена в редица европейски страни. С изваждането на този биоотпадък от потока ще се намали количеството на битовите отпадъци и ще се увеличи процентът за оползотворяване.  

В проекта е включена и схема за събиране и рециклиране на излезлите от употреба автомобилни гуми. Те са източник на сериозно замърсяване за околната среда, тъй като не подлежат на естествено разлагане, а при горене замърсяват въздуха. В същото време, значителният ръст на автомобилния парк води до непрекъснато повишаване на количествата от изхвърляни автомобилни гуми. В рамките на пилотния проект ще се осъществи Система на доброволно донасяне и рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми. В рамките на проекта ще бъде разработена интерактивна карта с отбелязани всички регламентирани площадки и обекти, където гражданите могат да оставят доброволно и безвъзмездно излезлите от употреба автомобилни гуми. Събирането ще се извършва на кампаниен принцип 2 пъти в годината, при смяна на сезонните гуми. Ще бъде закупен мобилен шредер за гуми, който ги надробява до чипс и по този начин събраните гуми ще бъдат подготвени за рециклиране. В рамките на пилотния проект ще бъде отчетен делът на оползотворения материал от преработените гуми.

Столична община ще кандидатства с проектното  предложение за „Подобряване на  управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по Открита покана № 2 BGENVIRONMENT-3.002 – „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проектът е по Открита покана № 2 "Кръгова икономика“, Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, публикувана на 08.05.2020 г. на Министерство на околната среда и водите в качеството си на Програмен оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Столична община ще кандидатства с гореописаното проектно предложение в партньорство с норвежката фондация INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS (IDN). INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS. Тя е част от фондация SINTEF, най-големият институт за научни изследвания в Скандинавия. Чрез своите експерти, компанията ще улесни обмена на знания и сътрудничеството по проекти, като се фокусира върху кръговата икономика, предприемачеството, намаляването на отпадъци и иновациите. В допълнение, IDN ще представи съществуващата добра практика в Норвегия за управление на отпадъците на общинско ниво.


От днес е отворена детската зона в парк „Дружба“

От днес е отворена детската игрова зона в парк „Дружба“. Това установи проверка на кмета на София Йорданка Фандъкова и зам.-кмета Десислава Билева.  Детският кът  включва две тематични  площадки:  „Замък“ и „Гора“, които са предназначени за деца до 3- и до 12-годишна възраст.  Площадките включват оригинални съоръжения за игра като „таран“, „морени“, „каляска“, както и пързалки и люлки, подходящи за съответната възраст. Положена е саморазливна ударопоглъщата настилка, която осигурява безопасна среда на децата. В зоната са засадени  храсти и дървесна растителност от видовете ликвидамбър, лирово дърво, платан и брези. Асфалтирина е и алеята, която се намира в близост до детската площадка .

„Изпълняваме програмата за управление на Столична община и поетите ангажименти от кмета за подобряване на градската среда в кварталите. Доказателство за това са и  новоизградените детски площадки, които вече радват децата от квартала“ – каза зам.-кметът Десислава Билева. Детската зона е част от първия етап на реконструкция на парк „Дружба“. Като част от него през това лято бяха  изградени: фитнес на открито и две площадки за разходки на дребни и едри породи кучета. В процес на изграждане е изгледна площадка с амфитеатрално разположени пейки. С цел да се  отдели изгледната площадка от бул. “Кръстьо Пастухов“ се изпълнява геопластика. Основата ѝ е готова, предстои засипване с хумосна почва и аранжиране със скални късове от страната на парка и засаждане на нова храстова растителност  от страната на булеварда. "Пространството ще дава възможност за провеждане на събития в паркова среда" – каза председателят на комисията по „Екология“ към  Столичния общински съвет Лорита Радева, а кметът на  район „Искър“ Ивайло Цеков изрази увереност изгледната площадка да бъде готова до края на октомври.

"Във втория етап на реконструкцията ще бъдат включени части от парка, които към момента са частна собственост" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Според нея четирите частни терена са в непосредствена близост до детската площадка и е необходимо да бъдат придобити от общината и ремонтирани. Тя възложи на експертите от „Зелена система“ и районната администрация да изготвят проект за обновяване на алеите и укрепване на ската, както и да се монтира нов обезопасителен  парапет.

 

 

 

 


22 кучета от приюта на „Екоравновесие“ заминаха за новите си домове в Германия

22 кучета от приютите на “Екоравновесие” заминаха тази сутрин за новите си домове в Германия. Това се случва благодарение на Споразумението за сътрудничество между Столична община и германската неправителствена организация „Щройнерхилфе Булгариен“. От сключване на споразумението през юли миналата година до днес  в Германия са  намерили нови стопани  132 кучета от общинските приюти.                  

Кучетата пътуват със специално оборудван автомобил за транспорт на животни на „Екоравновесие“ до гр. Антрифтал, където на място ги очакват техните осиновители, които получават документите за кучето и веднага го завеждат у дома.

От началото на годината до края на месец август от приютите на “Екоравновесие” са осиновени общо 761 кучета.
 

 


Зоната на протестите от вчерашния ден около Министерски съвет, Президентството и БНБ е почистена

Рано тази сутрин зоната около Министерски съвет, Президентството и БНБ, в която се провеждаха протести през вчерашния ден, са почистени от екипи на почистващите фирми на Столична община. Извозени са голямо количество отпадъци – бутилки, хранителни продукти, слама, и са събрани извадени жълти и гранитни павета, плочи и камъни.  

Служители на Столичния инспекторат и Регионалния исторически музей направиха оглед на материалните щети по жълтите павета и публичната инфраструктура в района. При проверката са установени около 6 км. м изкъртени жълти павета в района на пл. „Независимост“ и бул. „Цар Освободител“, както и изкъртени и счупени тротоарни плочи и бордюри. На място е намерен изваден пътен знак и е установен липсващ капак на отводнителни шахти около куполите на "Ларгото".  На парапета при подлеза на Президентството липсват облицовъчни плочи и решетка от английския двор на Президентството. Две от вратите на сградата на Народното събрание са със счупени стъкла.

Столична община предприема необходимите действия съвместно със СДВР за установяване на самоличността на гражданите, които по време на вчерашните протестни действия изваждаха жълти павета. Наличните снимки и записи ще бъдат предадени на полицията. Жълтите павета на София са със статут на културна ценност и увреждането им подлежи на санкция по Закона за културното наследство.

За 2 септември 2020 г. от Столична община са издадени три съгласувателни писма за провеждане на протестни действия в района. Съгласно Закона за събранията организаторите им носят отговорност за причинените вреди по време на провеждане на събитията и са длъжни да осигурят почистване на мястото след края на мероприятието. 


Продължават дейностите по миене на улици и булеварди

Извършва се миене на улици и булеварди в различни райони на столицата. Дейностите се извършват с автоцистерна с маркуч през деня и нощно време. През нощта с цел да не се затруднява движението се извършва миене на булеварди и трасета, по които се движи градски транспорт.

Днес миене се извършва в район „Искър“ – „Дружба“ 1 и 2 част, "Възраждане" и "Надежда".

Утре продължава миенето на квартални улици и булеварди. В светлата част на деня ще се мият улици като ул. “Немирович-Данченко“, ул. „Ангел войвода“ (от ул. „Гинци“ до бл. 107), ул. „Сопот“, ул. „Брезник“, ул. “Лясковец“, ул. “Проф. Иван Шишманов“, ул. „Войнишко въстание“, ул. „Цар Симеон I“ и др. През нощта ще се мият участъци от бул. “Васил Левски“, бул. “Ботевградско шосе“, бул. „Илиенско шосе“, бул. “Ломско шосе“ от надлез "Надежда" до ул. „Бели Дунав“.

 


Столичният инспекторат е проверил 187 строителни обекта за замърсявания през август

На територията на Столична община се извършва ежедневен контрол на строителните обекти.

Инспекторите следят за изпълнение на разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на територията на Столична община. На терен всеки ден се контролират строителните площадки на територията на стролицата, както и строежи, извършвани от частни лица, които имат въздействие върху терени общинска собственост. При проверките едни от най-честите нарушения, които констатират инспекторите и налагат санкции, са липса на устройство за измиване на ходовата част на строителната техника, която излиза от обекта; липса на плътна строителна ограда или частично изградена такава; разполагане на строителни материали на общински площи без разрешение; заемане на тротоари и други общински площи с техника или материали без разрешение; замърсяване и разпиляване на отпадъци около обекта и други.

Всички тези нарушения водят до замърсяване на околното пространство, пътни платна, чистотата на въздуха,  разрушаване на тротоарни настилки и други общински собствености.

Най-голям дял от нарушители през юли са установени в районите "Лозенец", "Сердика", "Студентски" и "Триадица".

При направените 187 проверки за месеца са съставени 36 броя актове за установяване на административно нарушение на технически ръководители на строежи, като санкциите стигат до 5 000 лв. и 20 броя актове на фирми със санкции до 20 000 лв. на основание Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община. Изпратени са покани на още 29 фирми, допуснали нарушения, ще получат актове.

Днес, на 31 август, при направените проверки на строителни обекти във "Възраждане", "Триадица", "Студентски", "Сердика", "Слатина" и "Оборище"  не са констатирани нарушения. На всеки проверен обект са дадени  предписания за спазване на разпоредбите на Столична община със срок постоянен.


ЦГМ продължава с лятна акция по почистване на спирките

ЦГМ продължава акцията по лятното почистване и възстановяване на спиркови навеси на обществения транспорт. Общо 600 места, които се стопанисват от дружеството, ще бъдат измити.

Към момента са почистени тези в район „Подуяне“, а от 1 септември екипите на ЦГМ ще работят в районите „Красна поляна“ и „Студентски град“. Дейностите се извършват с две нови машини, закупени от дружеството. 

Всеки ден се работи и по възстановяването на увредени спиркови навеси – подмяна на стъкла, метални конструкции, пейки и други елементи.


Столичната община организира раздаване на минерална вода

Днес във връзка с горещото време Столичната община организира раздаване на минерална вода. Тя ще се предоставя от 13:00 часа на два пункта – на площадното пространство при храма „Св. Неделя” и на Националния дворец на културата (при пилоните).

Инициативата е част от ежегодната кампания на Столична община за предоставяне на вода на гражданите в летни месеци, защото пиенето на вода е най-благоприятно за организма в горещото време, за да не се получи дехидратация.

Минералната вода е осигурена като дарение от „Девин“ и ще бъде раздавана от служители на общината до изчерпване на количествата. Столичната община благодари за партньорството и проявената социална отговорност.


Извършват обработки срещу комари на общински зелени площи

От началото на тази седмица при подходящо време се извършват поредните обработки срещу възрастни комари (т.нар. имагоцидна обработка) съгласно установения годишен график, във всички зелени площи, гробищни паркове, транспортни зелени ивици и градинки, както и на междублокови пространства на територията на Столичната община. 

Извършени са третирания на зелени площи до момента на части от Южен парк, градина "Славейкови дъбове", градина на пл. Папа Йоан-Павел II, градина Свети Мина, пл. Журналист, пл. Велчова завера, зелена площ към бул. Витоша“, бул. Ботевградско шосе, ул. „Резбарска“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „П. К. Яворов“, бул. Черни връх“, бул. „Драган Цанков“ и др.

От 1 септември 2020 г. предстои да бъдат проведени поетапно и останалите обработки срещу кърлежи и гризачи на тревните площи, които по годишен график се изпълняват съобразно климатичните условия.

Обработките се извършват при благоприятни климатични условия. Обработват се общински зелени площи по възлагане от Столична община и се контролират от дирекция „Зелена система“, районите и експерти на Столичната РЗИ.


Над 3 800 са заявленията, подадени до момента към Столична община за получаване на екопечки

Над 3 800 са заявленията, подадени до момента към Столична община за получаване на безплатен екологичен уред по проекта за замяна на старите уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи. За максимално улеснение на гражданите Столична община провежда серия от изнесени информационни срещи по места, в рамките на които екипът отговаря на въпроси на граждани, съдейства за попълването на заявленията и дава допълнителна информация за реализирането на безплатната подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи – пелети, газ, ток или ТЕЦ. Срещите се провеждат по предварително обявен на страницата на проекта график (www.sofia.bg/en/opos), като целта е до края на месеца да бъдат посетени всички квартали и села, в които преобладава отоплението на твърдо битово гориво.

Проектът на Столична община за безплатна подмяна на отоплителните уреди на домакинствата е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

График


Удължава се крайният срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки

 

 


Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки
 
Поради огромния интерес към проекта за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи екипът на Столична община удължава крайния срок за подаване на формулярите за участие с един месец – до 18.09.2020 г. Само за вчерашния ден (19.08.) са отчетени рекорден брой подадени формуляри в различните райони – около 500.
 
До 31.08. ще продължи и изнесената разяснителна кампания по места. Целта е екипът на проекта да отиде при гражданите, предоставяйки възможност на всички желаещи да зададат лично въпросите си, както и да им съдействат при попълването на формуляра. Графикът на кампанията, както и повече информация за проекта, може да се намери на сайта: www.sofia.bg/opos.
 
Проектът на Столична община е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление – дърва или въглища, с екологични – на пелети, ток, ТЕЦ или газ. За участие са поканени всички граждани на Столична община, а първите нови уреди се очаква да бъдат монтирани през следващия отоплителен сезон. Проектът е насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
 


www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България


Последен ден за подаване на формуляри за безплатни екопечки

 

20 август е крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване по проекта на Столична община за замяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с безплатна екопечка. Към момента подадените формуляри са над 3100.

Формулярите се подават в районните администрации, като бланката може да се получи на място или да се изтегли от сайта на СО – www.sofia.bg/opos Изискванията към кандидатите са сведени до минимум. Най-важно условие е наличието на документ за собственост на имота, както и готовност за предоставяне на стария отоплителен уред, след замяната му с новия.

Проектът на Столична община цели подмяна на стари отоплителни уреди на домакинствата с по-екологични алтернативи – ток, газ, ТЕЦ или пелети. Той е част от усилията за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата, тъй като се счита, че основен замърсител през зимните месеци е битовото отопление на твърдо гориво. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 


Значителен е напредъкът по ремонта на Западен парк


Значителен е напредъкът по ремонтните дейности на Западен парк, като след възстановяването на работата по мащабния строителен обект, голяма част от подобектите в него вече са в напреднал етап на завършеност. Това показа проверка на терен, извършена от зам.-кмета по екология в Столична община Десислава Билева.

След рестарта на ремонта в парка, основните обекти в проекта вече са изпълнени. Изцяло е изградена подземната инфраструктура, направени са основите на всички алеи. Завършен е главният вход откъм бул. Сливница, като е излята стоманобетоновата конструкция на входната арка, стената с чешмата в източна посока, положена е цялата настилка и е изградена отводнителната система на площадното пространство. Монтирани са електрическите стълбове и осветителните тела. Изпълнен е второстепенният вход към лесопарка в югозападна посока. Извършени са цялостните конструктивни дейности и на някои подобекти: зелено училище, сух фонтан, детска площадка, алпинеум и езеро. 

Продължава работата и по всички останали подобекти – розариума, цветната изложба, пикник къта, площадката за разходка на кучета, площадката за обучение на кучета. Изграждат се настилките по алеите, като се оформят завършващите детайли – гранитни плочи, паважна настилка, тактилни плочи, филцова настилка – архитектурен рисунък съгласно детайлите на проекта.

Към момента се изгражда поливната система, като в хода на ремонтните дейности максимално е запазен автентичният вид на парка.

Предстои доставката на парковото обзавеждане и ландшафтното оформление.

“Това е най-мащабният ремонт на Западен парк в последните 50 години. Очаква се, след като той е завършен, представителната част на парка да придобие изцяло европейски вид”, коментира зам-кметът Билева.

Столична община реализира ремонта с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.


Значителен е напредъкът по ремонта на Западен парк

Значителен е напредъкът по ремонтните дейности на Западен парк, като след възстановяването на работата по мащабния строителен обект, голяма част от подобектите в него вече са в напреднал етап на завършеност. Това показа проверка на терен, извършена от зам.-кмета по екология в Столична община Десислава Билева.

След рестарта на ремонта в парка основните обекти в проекта вече са изпълнени. Изцяло е изградена подземната инфраструктура, направени са основите на всички алеи. Завършен е главният вход откъм бул. "Сливница", като е излята стоманобетоновата конструкция на входната арка, стената с чешмата в източна посока, положена е цялата настилка и е изградена отводнителната система на площадното пространство. Монтирани са електрическите стълбове и осветителните тела. Изпълнен е второстепенният вход към лесопарка в югозападна посока. Извършени са цялостните конструктивни дейности и на някои подобекти: зелено училище, сух фонтан, детска площадка, алпинеум и езеро. 

Продължава работата и по всички останали подобекти – розариума, цветната изложба, пикник къта, площадката за разходка на кучета, площадката за обучение на кучета. Изграждат се настилките по алеите като се оформят завършващите детайли – гранитни плочи, паважна настилка, тактилни плочи, филцова настилка – архитектурен рисунък съгласно детайлите на проекта.

Към момента се изгражда поливната система, като в хода на ремонтните дейности максимално е запазен автентичният вид на парка.

Предстои доставката на парковото обзавеждане и ландшафтното оформление.

“Това е най-мащабният ремонт на Западен парк в последните 50 години. Очаква се, след като той е завършен, представителната част на парка да придобие изцяло европейски вид” – коментира зам-кметът Билева.

Столична община реализира ремонта с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.2 500 домакинства искат да сменят отоплителните си уреди с по-екологични

Над 2 500 заявления са подадени до момента в Столична община за получаване на безплатен екологичен уред по проекта за замяна на старите уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи – пелети, газ, електричество или ТЕЦ.

За улеснение на гражданите Столична община провежда серия от изнесени информационни срещи по места, в рамките на които екипът информира гражданите и отговаря на въпроси. Експертите помагат и при попълването на заявленията. Срещите се провеждат по предварително обявен на страницата на проекта график (www.sofia.bg/en/opos), като целта е до края на месеца да бъдат посетени всички квартали и села, в които преобладава отоплението на твърдо битово гориво.

Проектът на Столична община за безплатна подмяна на отоплителните уреди на домакинствата е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

ГРАФИК

 


Извършено е почистването на 82 участъка от речните корита на територията на София

До момента са почистени 82 броя участъци от реките Владайска в с. Владая, р. Суходолска, р. Суха Лешница в район "Витоша", р. Стубела  в район "Илинден" и "Връбница", р. Какач в район "Връбница", р. Беравица в район "Връбница", р. Слатинска в район "Подуяне", р. Боянска бара, река Скакавица и Симаничка в район "Витоша" и "Триадица", ляв приток на река Дреновичка в район "Триадица", р. Боянска в район "Красно село" и др. Общата дължина на почистените до момента речни участъци е над 35 км.

В момента се почистват участъци от реките: Косана в район "Панчарево", река Слатинска в район "Подуяне", река Боянска бара кв. „Бояна“, река Аджибарица след „Симеоновско шосе“, река Подгумерска в район "Нови Искър".

До края на месец август предстои да се почистят участъци от реките: дере по ул. "Радин дол" в район "Витоша", река Банишка в район "Младост", дере по ул. „Орниче“ в с. Кокаляне, дере по ул. „Курията“ в район "Панчарево", отводнителни канали в гр. Бухово и с. Челопечене, река Кремиковска в район "Кремиковци" и др.

Почистването на речните корита е основна превантивна дейност срещу наводнения и се финансира от бюджета на Столична община.


Над 2000 са подадените заявления до момента за получаване на безплатен екологичен отоплителен уред

Над 2000 са заявленията, подадени до момента към Столична община за получаване на безплатен екологичен уред по проекта за замяна на старите уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи. За максимално улеснение на гражданите Столична община провежда серия от изнесени информационни срещи по места, в рамките на които екипът отговаря на въпроси на граждани, съдейства за попълването на заявленията и дава допълнителна информация за реализирането на безплатната подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи – пелети, газ, ток или ТЕЦ. Срещите се провеждат по предварително обявен на страницата на проекта график (www.sofia.bg/en/opos), като целта е до края на месеца да бъдат посетени всички квартали и села, в които преобладава отоплението на твърдо битово гориво.

Проектът на Столична община за безплатна подмяна на отоплителните уреди на домакинствата е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.


Изпълнява се миене на улици по карета в столични райони

 

Изпълнява се миене на улици, сегментирани в определени карета, които са на територията на столични райони. Днес се мие в районите „Красно село“ и „Триадица“ – следните карета: ул. „Баба Илийца“, ул. „Христо Матов“, ул. „Драгшан“, ул. “Мъглен“, ул. “Йосиф Цанков“, ул. “Троянски проход“, ул. “Коломан“ от бул. “Овча купел“ до ул. “Житница“, ул. “Славия“ от бул. “Цар Борис III“ до ул. “Коломан“, ул. “Хайдушка поляна“, ул. „Родопски извор“ от ул. „Дебър“ до ул. “Тодор Каблешков“, ул. “Света Марина“, ул .“Ладога“, ул. „Пирински проход“, ул. “Солун“ от ул. “Тодор Каблешков“ до ул. “Нишава“, бул. „Цар Борис III“ – локални платна и др.

В район „Триадица“ се извършва миене на каре между бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев“, ул. „Княз Борис I“, бул. “Пенчо Славейков“, бул. „Витоша“, ул. “Свиленица“, ул. “Цар Асен“, ул. “Удово“, ул.  “Н. Славков“, ул. “Бузлуджа“ и др.

Дейностите по миене на улици се извършват след почистване на дъждоприемните шахти и почистване на пътните регули.

Работата по почистващите фирми се контролира от Столичен инспекторат.

През нощта с цел да не се пречи на движението се извършва миене по основни булеварди като бул. “Акад. Ив. Евст. Гешов“, бул. „България“ – локално платно, бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ – централно и локално платно, бул. „Никола Мушанов“ от ул. “Житница“ до ул. “Добротич“ и др.


Аварийните екипи на Столична община са реагирали на над 60 сигнала вследствие на дъжда през нощта

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община са реагирали на над 60 сигнала в следствие на обилните валежи през миналата нощ. Аварийните екипи са работили по отстраняване на 36 паднали клони и дървета, отводняване при и завирявания на пътните платна на 13 места от територията на столичния град, както и отстраняване на откъснати части от покривите на сгради. 


Извършено е почистване на 0,5 км от речното корито на р. Драгалевска в София

Завърши почистването на речното корито на 0,5 км от река Драгалевска в участъка от ул. “Никола Габровски“ до бул. “Симеоновско шосе“.

До момента са почистени 81 броя участъци от реките Владайска в с. Владая, р. Суходолска, р. Стубела в район "Илинден" и "Връбница", р. Какач в район "Връбница", р. Слатинска в район "Подуяне", река Скакавица и Симаничка в район "Витоша" и "Триадица", ляв приток на река Дреновичка в район "Триадица" и др. Общата дължина на почистените до момента речни участъци е над 35 километра.

През месец юни бяха почистени основно участъци от реките Владайска и Перловска, които преминават през централната част на града.

В момента се почистват също участъци от реките: Беравица и дере в кв. „Толева махала“ в район "Връбница", река Косана в район "Панчарево", река Подгумерска в район "Нови Искър".

Предстои и почистване на участъци от река Банишка в район "Младост", отводнителни канали в гр. Бухово и с. Челопечене, река Кремиковска в район "Кремиковци" и др.

Всяка година Столична община изпълнява Програма за почистване на речни корита, преминаващи през територия на града. Дейностите се финансират от бюджета на общината.


Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинства ще бъде разположен в „Люлин“ и „Банкя“

На 7 август 2020 г. (петък) в два столични района, „Люлин“ и „Банкя“, ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинства.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен:

• От 8:30 до 11:30 часа на бул. „Захари Стоянов“ № 15 (пред районна администрация „Люлин“)

• От 12:30 до 15:30 часа ще се премести в гр. Банкя на ул. „Цар Симеон“ № 1, пред районна администрация „Банкя“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

 


Извършват се обработки на тревните площи срещу комари и бълхи

Продължава извършването на обработки на тревните площи срещу възрастни комари и бълхи. Направена е първа обработка на всички паркове, градини, зелени площи, транспортни ивици и гробищни паркове. В момента продължава работа по междублоковите пространства в районите.

На 3 август са обработени междублоковите пространства на район "Красна поляна" и "Овча купел".

Днес, 4 август, предстои обработването на междублоковите пространства в район "Триадица".

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи на общински терени към районните администрации се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида на използвания препарат.

Специализиранят контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.


Провеждат се изнесени информационни срещи по проекта за подмяна на стари печки с екологични алтернативи

 

Провеждат се изнесени информационни срещи на открито в отделните квартали и села в рамките на Столична община по проект по проект № BG16M10P002-5.003-0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Столична община стартира допълнителна масирана информационно-разяснителна кампания.

През месец август жителите на столичните райони ще имат възможност да се срещнат с експерти на Столична община, да получат допълнителна информация и помощ за попълване на формуляр за кандидатстване.

Срещите са посветени изцяло на проекта за безплатна подмяна на отоплителни уреди на твърдо битово гориво и ще са насочени към предоставяне на допълнителна информация на крайните бенефициенти на проекта.

Припомняме, че Столична община стартира изпълнение на проект за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо битово гориво с по-екологични такива – на пелети, ток, газ или ТЕЦ. Повече за инициативата можете да намерите тук: www.sofia.bg/en/opos

Срещите по информационната кампания се състоят по график, който можете да намерите ТУК.


Студио „Фуксас“ представи идейния проект за обновяване на площад „Света Неделя“

 

В присъствието на главния архитект на София арх.Здравко Здравков и отец Николай от храм „Света Неделя“ архитектурно студио „Фуксас“ представи идейното решение за обновяване на площад „Света Неделя“.

Проектът на архитектурно Студио „Фуксас“ с водещ архитект световноизвестния архитект Масимилиано Фуксас бе класиран на първо място от международното жури в конкурса за обновяване на пл.“Св.Неделя“, който Столична община обяви през миналата година.

По думите на главния архитект на София „Целта ни е да върнем обратно града на хората, да може да се създаде място, което хората да припознаят като свое любимо, а не да преминават транзит през площада."

В проекта са отчетени всички бележки дадени от международното жури по отношение на пешеходната достъпност, свързаността на входовете, осигуряване на подходите към храма, запазване на съществуващата растителност, каза арх.Здравков.

Проектът предвижда възстановяване на площад „Св. Неделя“ като знаково историческо място за София заедно с богатството на древна Сердика и разширяване на пешеходните пространства. Обновяване с нови настилки, осветление, пейки и подчертаване на връзката с археологическото ниво и главната римска улица от античността.

Запазва се достъпът до църквата за нуждите на Българската православна църква и обредни дейности.

Арх.Антонио Марселини от архитектурно студио „Фуксас“ подчерта важността от запазването на връзката с историята. Проектът обръща внимание на геометрията на площада и разполагането на оста на главната римска улица декуманос. Разкритото културно-историческо наследство се запазва и експонира, специално внимание е обърнато на осветлението, което подчертава особеностите на площадното пространство, дърветата и храма „Света Неделя“. В естетиката на осветителните тела има елементи от фасадата на сградата на Богословския факултет.

Пейките, които се планират, са от екологични материали т.нар.дишащ бетон и дърво.

Предвижда се в следващите месеци да се се пристъпи към изработване на технически проект.

Повече информация

 


Извършват се обработки срещу комари в междублоковите пространства

Продължава извършването на обработки срещу комари и бълхи в зелените площи на Столична община. До момента са обработени всички градски паркове, градини, зелени площи на транспортни ивици и гробищни паркове. Започна и работа в междублоковите пространства към районите.

На 21 юли са извършени обработките на тревните площи срещу комари и бълхи в междублоковите пространства на район "Илинден" и "Лозенец".

Днес, 22 юли, предстои да бъдат обработени тревни площи на Централен гробищен парк, както и междублоковите пространства на район "Възраждане" и в район "Банкя".

Специализираният контрол на препаратите и дейностите ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Обработките се извършват при подходящо време, без валежи.


Извършва се косене на зелените площи в градските паркове и градини на София

Започна ново косене на тревните площи в градските паркове и градини с цел поддържането на зелените площи. Обектите се стопанисват от дирекция „Зелена система“.

Днес екипите са извършвали косене на тревните площи и събиране на окосената трева в следните паркове, градини и зелени площи на територията на Столична община: Южен парк II – част, парк НДК, парк „Възраждане“, „Хиподрума“, Зелени площи при ул. “Даскал Попандреев“, "Княжеска градина" и други.

На 22 юли дейностите продължават и предстои да бъде извършено косене на тревните площи в парк „Робов дол“, Южен парк III – част, части от лесопарк „Борисова градина“, градините „Знаме на мира“, „Рила“ и „Чайка“.

Извършва се косене и на зелени ивици при булеварди и улици, като утре ще се работи по бул. „Петър Дертлиев“ и бул. „Панчо Владигеров“, транспортна зона в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Ботевградско шосе“.


Продължава извършването на дейности по миене на улици и дезинфекция

 

Екипите на почистващите фирми извършват миене на улици в различни квартали на града. График на дейностите може да бъде видян на сайта на Столичен инспекторат.

Днес, 21 юли, се работи в районите "Слатина", "Красно село", "Красна поляна", "Младост", "Люлин", "Нови Искър" и "Кремиковци". Извършва се дезинфекция на спирки на градския транспорт, както и на контейнерите за битови отпадъци.

Миенето на улици и булеварди, по които се движи градски транспорт, се извършва основно през нощта с цел да не се затруднява движението, а вътрешнокварталните улици се мият в светлата част на денонощието.

През месец юни машинно миене е извършено на над 38 000 дка улици.

Дейностите се контролират от Столичен инспекторат.

Утре, на 22 юли, ще се извършва миене в район "Възраждане" на ул. „Гюешево“ от бул. „Инж. Иван Иванов“ до бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“, ул. „Екзарх Йосиф“, бул. „Скобелев“ от ул. „П. Нишавски“ до бул. “Ал. Стамболийски“. През нощта ще се мие бул.“Акад. Иван Гешов“ в частта на район "Триадица", а в "Младост" – локалните платна на бул. “Александър Малинов“ и др.

 

 

 


Градински център „Тис“ дари на Столичната община дървета и храсти за Южния парк

Градински център "Тис" на фирма "Плантика" ЕООД дари на Столичнatа община декоративни растения, част от които рядко срещани видове като: купресоципарис, китайски мехурник, зелкова, червена плачеща декоративна ябълка, магнолия, лавровишня, фотиния, лъжекипарис, пъстролистен явор, както и лигуструм за жив плет. По-голямата част от тях бяха засадени от служителите на ОП „Паркове и градини“  на поляните в Южен парк, а с част от тях бе допълнена растителността в  градина "Баня Лозенец".

В края на юни абитуриентите от Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” засадиха 7 дръвчета,  по едно за  всеки един клас от випуск 2020, в "Борисовата градина". Заедно с тях бе и преподавателят им ландшафтен арх. Емил Манолов и директорът на гимназията инж. Доротея Дончева.

Във връзка с пандемията от КОВИД 19 и необходимостта да бъдат отделени повече средства за болниците и градския транспорт Столичната община няма да засажда летни и есенни цветя в градините и парковете на София. Само цветното слънце пред паметника на Светите братя Кирил и Методий пред  Нaционалната библиотека и Гербът на София при алея „Яворов“ ще бъдат поддържани с цветя през лятото.  


Йорданка Фандъкова провери изграждането на детски и спортни площадки в парка на езерото Дружба

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изграждането на детски и спортни площадки в парка на езерото Дружба“. Изграждането им е част от първия етап на реновиране на парка. Кметът на район "Искър" Ивайло Цеков и директорът на „Зелени системи“ Димитър Данчев информираха столичния кмет Фандъкова, че строителните дейности се движат в срок, а първият етап на реновирането на парка ще приключи през есента.

Към момента е готова фитнес площадката, която вече се използва активно от жителите на района. В близост са поставени пейки и е засадена нова растителност. Готови са и двете кучешки площадки, които са на площ от около 800 квадратни метра и разполагат със съоръжения за катерене на домашните любимци. Едната може да се ползва от по-дребни породи, а другата е предназначена за едри кучета.

В момента се изграждат и две тематични детски площадки – Замък  и Гора, които са предназначена за деца до 3-годишна възраст и за деца от 3 до 12-годишна възраст. След поставянето на съоръженията прилежащите площи ще бъдат облагородени с подходящо озеленяване и пейки. Двете площадки са с обща площ от 1 200 квадратни метра.

При понтона на езерото предстои да бъде изградена и изгледна площадка с места за сядане, а в пространството между бул. „Кръстьо Пастухов“ и съществуваща алея на парка ще бъде изградена геопластика, която по естествен начин ще отдели парковата среда от улицата.


Снимки: Аделина Ангелова

 

 

 


Приключва второто косене за този месец в централните зони на столичните паркове

Екипи на ОП "Паркове и градини" косят днес зелените площи в Южен парк, "Борисова градина", парка на НДК и "Княжеска градина". Продължава второто косене в парка "Възраждане" и в периферните зони на Южен парк. Общо 5 екипа от предприятието извършват санитарна сеч, оформяне на храстовата растителност и на живия плет в столичните градини. Продължава плевенето и окопаването на цветята и храстите при входа на ул. „Нишава" и „Бяла черква“, както и на розите в Южен парк. 

 


Електрически мотометачки почистват велoалеи и тротоари в София

 

6 нови електрически мотометачки вече почистват велoалеи и тротоари в централната градска част. Новата малогабаритна техника работи в районите „Оборище“, „Средец“, „Възраждане“ и „Лозенец“, а от няколко дни и в район „Искър“.

От утре предстои електрически мотометачки да се включват и в почистването на район „Връбница“. Новата техниката е закупена по искане на  Столичната община от фирмите, които имат ангажимент да почистват града.  „Машинките са лесни за управление  и с намален габарит, което позволява движението им и по велоалеите“ – казаха от Столичния инспекторат.  Зареждат се на ток и  не замърсяват околната среда.  


Подменят стари дървета в градините „Чайка“ и „Рила“

 

Днес започна подмяната на стари и изсъхнали дървета в две от градините в центъра на града – „Чайка“ и „Рила“.

В градина „Чайка“ ще бъде подменена изсъхналата стара бреза с цел недопускане на инциденти, като на нейно място ще бъде засадена декоративна растителност.

Изсъхналата върба в градина „Рила“ също ще бъде подменена с ново дърво.

Преди да започне премахването на дърветата е извършено обследване с резистограф, с което се проследява състоянието във вътрешността на ствола.

Състоянието на дърветата в паркове, градини и на уличната мрежа се следи регулярно от екипите на "Зелена система" и се планира подмяна на изсъхналите дървета.

Дървесината от премахнатите дървета се преработва в инсталацията за зелени отпадъци в „Хан Богров“, където се получава компост, използван за наторяване на зелени площи и цветята в града.

Столичната община извършва ежегодно засаждане на нови фиданки в града през пролетта и есента, като тази пролет са засадени около 1 000 нови дървета по улици, булеварди и паркове, а до края на година предстои да засадим 1 500 дървета.

Фотограф: Аделина Ангелова


На 62 сигнала за отводняване и обезопасяване са реагирали аварийните екипи на общината

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община са реагирали на 62 сигнала, свързани с бурята и силния дъжд, който падна над София вечерта на 6 юли. По разпореждане на кмета на София всички аварийни екипи започнаха работа веднага през нощта и през целия следващ ден. Досега са обезопасени и отводнени над 30 сутерена, подлеза и мазета, както и завирявания на пътната инфраструктура. Най-много са отработените сигнали  за завиряване и отводняване на сутерени в районите „Триадица“ и „Красно село“.

Днес пет екипа на "Аварийна помощ и превенция" работят по отводняване в районите „Лозенец“, „Триадица“ и „Овча купел“.

Кметът на София Йорданка Фандъкова възложи всички районни кметове да направят огледи, при които да се опишат щети, нанесени на инфраструктурата.

Почистващите фирми продължават с почистване на пътната инфраструктура – дъждоприемни шахти и оттоци, наноси на пътните платна и тротоари.

Екипите на дирекция „Зелена система“ организират отстраняването на паднали дървета и клони от бурята. До момента са премахнати над 60 паднали дървета и множество клони в парковете и градините. Продължава работа по извозване на дървения материал до инсталацията за зелени отпадъци в „Хан Богров“, където ще бъдат преработени за компост.


Мобилен събирателен пункт за район „Искър“ и „Панчарево“ за опасни отпадъци от домакинства

На 10 юли 2020 (петък) се организира мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен:  

От 08:30 до 11:30 часа – район „Искър“ – бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, пред районна администрация „Искър“.

От 12:30 до 15:30 часа ще се премести в с. Панчарево – ул. „Самоковско шосе“ № 230, пред районна администрация „Панчарево“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат , както и на страницата на БалБок във Facebook


Между 50 и 60 литра на квадратен метър дъжд са паднали по време на бурята над София

Екипите на Аварийна помощ и превенция и Столичната пожарна работиха цяла нощ за реакция на сигнали

Информация към 6:30 часа на 7 юли 2020 г.

 

"Между 50 и 60 литра на квадратен метър дъжд са паднали по време на бурята над София тази нощ по данни на НМХ. Екипите на Аварийна помощ и превенция и Столичната пожарна работиха цяла нощ и работата продължава с цел отводняване и обезопасяване. Над 475 са получените сигнали, на които реагираха екипите." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в присъствието на комисар Веселин Гетов, директор на Столична дирекция ПБЗН.

Работата на екипите продължава и в момента. Целта е до обяд дъждоприемните шахти да бъдат почистени от падналите листа и наноси, тъй като след обяд се очакват нови валежи.

За кратко време се повишиха нивата на реките Перловска и Владайска.

В най-ниските места на София и подлезите наводненията бяха най-сериозни. В момента се работи по отводняване на транспортния тунел на "Лъвов мост", сутерени на болници, гаражи и мазета на кооперации и др.

Метрото продължава да работи като движението му не беше спирано и през нощта. През нощта са почистени четири метростанции, които бяха наводнени заради влизане на вода през входовете.

Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути с изключение на линия № 63, която е отклонена по ул. „Пушкин“.

До обяд ще бъде възстановено електричеството за пет трафопоста, които към момента са със спряно електроподаване. По време на бурята бяха получени над 430 сигнала за спряно електричество, като голяма част от авариите бяха възстановени през нощта от екипите на ЧЕЗ.

През нощта работиха 28 екипа със 140 служители на Столичната пожарна и 10-те екипа на Аварийната дирекция на общината с 38 служители.

По нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова почистващите фирми от рано сутринта трябва да извършат почистване на пътната инфраструктура – дъждоприемни шахти, наноси на пътните платна и тротоари.

Екипите продължават да работят по сигнали за отводняване, почистване на пътни платна, както и премахване на паднали клони и дървета в паркове и градини.

 

Информация за обстановката към 17:30 ч.

Възстановено е електрозахранването към кварталите "Лагера", "Гео Милев", "Оборище", "Факултета".

Възстановено е движението в транспортния тунел на "Лъвов мост". Градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути.

Всички реки на територията на София текат нормално в коритата си и няма опасност от разливи. Язовирите се наблюдават и изпускат контролирано. Продължава почистване на последиците от обилния валеж снощи в районите от наноси и листна маса, почистват се дъждоприемните шахти и оттоци.

Продължава почистването на паднали клони и дървета в градски паркове и градини, както и в кварталите. Екипите на „Зелена система“ работиха по сигнали за паднали както дървета, така и множество клони в Южен парк, Западен парк, "Св. Петър и Павел", "Борисовата градина", "Света Троица", градина баня „Лозенец“, „Заимов“. Премахнати са паднали, след бурята и силния вятър през деня, общо 59 дървета.


Две малки рисчета се родиха в Софийския зоопарк

 

Две малки рисчета се родиха Софийския зоопарк на 3 май тази година. Посетителите все още нямат достъп до експозицията с рисове, защото майката Куанта е неспокойна и пази малките си.
Така женската Куанта и мъжкият Моргул станаха родители. Рисчетата са здрави и вече се катерят по дърветата и си играят около майката. Живеят във външното заграждение на експозицията с рисове в сектор „Хищници“.

Евроазиатските рисове са включени в Европейската племенна книга на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Тяхното размножаване в зоопарковете се следи внимателно и се използва за опазването и възстановяването на този застрашен в Европа вид.


 


Фандъкова: Почистваме 45 км речни корита тази година

"Единственият начин да се ограничат сериозните щети при обилни валежи и наводнения е превенцията. Затова и всяка година отделяме средства за почистване на реки и дерета, които преминават през територията на общината. В момента се почистват участъци от почти всички реки на София, където има над 10 основни реки." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на почистването на река Владайска в район „Красна поляна“ заедно със заместник-кмета по екология Десислава Билева и кмета на район „Красна поляна“ Иван Чакъров.

"Всяка година инвестираме в почистване на реки. Тази година сме заложили почистване на 45 км от основните реки със средства от бюджета на общината" – каза кметът на София.

Почистен е участъкът от река Владайска в район „Възраждане“ и предстои още 600 м в район „Красна поляна“.

До момента са почистени 53 броя участъци от реките Владайска в с. Владая, р. Суходолска в райони "Илинден" и "Връбница", р. Какач в район "Връбница", р. Слатинска в район "Подуяне", р. Боянска бара в райони "Витоша" и "Триадица", ляв приток на река Дреновичка в район "Триадица" и др.

В момента се почистват участъци от реките: Владайска в район "Възраждане", Шеовица в район "Люлин", р. Перловска в райони "Средец" и "Подуяне", река Кътинска и р. Червена река в район "Нови Искър".

Общо 45 км сме заложили за почистване в рамките на годината.

Кметът на София посочи, че е завършена дигата на река Лесновска – 2 км в най-рисковия за заливане участък. Подготвен е и проектът за почистване на 10 км от река Искър – от Панчарево до летище „София“. "Преди няколко години започнахме почистването на р. Искър – нещо, което не беше правено десетилетия назад" – коментира кметът Фандъкова.

Фотограф: Аделина Ангелова

 


Пресконференция по Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Столична община има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите, основните дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се състои на 16.06.2020 г. от 10:00 часа в зала 1 в сградата на Столична община, на адрес: ул. „Московска“ № 33.

 


Фандъкова: "Инвестираме в подобряване на туристическата инфраструктура на Витоша с тригодишна програма"

Тя ще бъде реализирана с ръководството на Природен парк „Витоша“


"Инвестираме в подобряване на туристическата инфраструктура на Витоша с 3-годишна програма, която ще реализираме с ръководството на Природен парк „Витоша“. През последните години една от най-важните ни задачи е да работим за подобряване на достъпа до планината." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която присъства на подписването на Програма „Един ден на Витоша“ между фондация „София – европейска столица на спорта“ и Природен парк „Витоша“.

"В Програмата се планира за тази година да бъдат възстановени заслон „Комините“ и да бъде изграден заслон „Боянски водопад“. Ще бъдат възстановени туристическите алеи Златни мостове – хижа "Кумата", Златни мостове – хижа "Момина скала", както и 11 чешми в Дендрариума и Туристически център „Златни мостове“. Ще бъдат обновени 4 маршрута в местностите Живата вода, Бай Кръстьо – "Комините" и др. Организират се обучения на ученици по планинско оцеляване и спасяване в хижа „Боерица“, която реновирахме през 2018 – 2019 г. Първото обучение на 19 юни се организира от общинската дирекция за аварийна помощ и Планинската спасителна служба.
Заедно с Природен парк „Витоша“ миналата година възстановихме заслона по пътя към "Алеко" и пътищата към местност Меча поляна. Изградихме и площадка за спорт на хора с увреждания на Игликина поляна по инициатива на Дойчин Боянов от НСА" – каза също Фандъкова.

"Днес се подписа споразумението за сътрудничество между Столична община, чрез фондацията „София – европейска столица на спорта“, и Природен парк „Витоша“. Заедно ще инвестираме в подобряване на туристическата инфраструктура и ще продължим да организираме спортни събития и празници в планината – каза Фандъкова. – За да подобрим достъпа до Витоша от 1 юни намалихме интервалите на автобусите до планината.
✅ Автобус № 63 до Златните мостове е с допълнителен курс в обедните часове през делничните дни и с намалени интервалите през уикенда.
✅ Автобус № 66 до Морените за първа година ще се движи и в работни дни и с намалени интервали през уикенда.
✅ Продължаваме с обновяването на автобусите за Витоша – към 10-те автобуса, които купихме, ще добавим още 5 нови, които в момента са в процедура."

На пресконференцията присъстваха председателят на СОС Елен Герджиков, Анатоли Илиев – зам.-председател на фондацията, д-р инж. Анна Петракиева – директор на Природен парк „Витоша“, Емил Нешев – директор на Планинска спасителна служба, доц. д-р Румен Драганов – вр.и.д. изпълнителен секретар на БТС, Петко Тотев – председател на Българска федерация катерене и алпинизъм, Дойчин Боянов – представител на НСА, инициатива „Един ден на Витоша“, Аспарух Мачирски – дългогодишен организатор на скиучилища и детски лагери сред природата.

През юни на Витоша ще се проведат няколко събития:
Детско планинско колоездене HOME MOUNTAIN BIKE CUP – Витоша, "Драгалевци"
Обиколка на Витоша 100 км – супермаратон и колоездене по трасе около Витоша
Планинско колоездене категория ХСО – в Княжевска гора и Долна станция на лифта
Екстремно бягане по морените в м. Златни мостове
Изкачване по маршрут х. "Алеко" – вр. Камен дел – Черни връх – Алеко
Еньовден 24 юни – поход от кв. "Княжево" до х. "Момина скала" и  богата фолклорна програма.

 

  


Започва поетапно миене на карета от улици в жилищни квартали

 

От 8 юни започва миене на съседни улици в кварталите, които са обособени в карета. Дейностите ще започнат от район “Красно село“ от каре, в което попадат улиците: бул. "Генерал М. Д. Скобелев", от бул. "Прага" до пл. "Руски паметник", бул. "Христо Ботев" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до бул. "Македония", бул. "Македония" – нечетни номера от пл. "Руски паметник" до бул. "Христо Ботев", ул. "Св. Иван Рилски" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до бул. "Христо Ботев", ул. "Люлин планина" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до ул."20-ти април", ул. "Лайош Кошут" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до бул. "Христо Ботев", ул. "20-ти април" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Македония" ул. "Ивайло" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Македония".

Поетапно ще се извърши миене с цистерни по карета и в районите “Възраждане”, “Оборище”, “Средец”, "Лозенец" и "Триадица".

Ще се мие и територията между бул. "Витоша", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Христо Ботев" и ул. "Позитано".

Въвежда се временна забрана за обществено ползване на улиците от превозни средства във връзка с извършване на дейностите.

Закриват се и участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и „служебен абонамент“ за периода на миенето.

Собствениците на автомобили трябва да преместят колите си за времето от 07:30 ч. до 16:30 ч. от уличните платна. Това е необходимо, за да се извърши цялостно миене на пътните платна и тротоарите.

График с улиците може да се види на страницата на Столичен инспекторат от банера МИЕНЕ и ГРАФИЦИ.

http://inspectorat-so.org/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0

Уведомление за извършване на дейностите се поставя на жилищните сградите за съответната етажна собственост.

Непреместените автомобили ще бъдат принудително изместени на свободни места в съседни улици.

На телефон 070013233 гражданите имат възможност да се информират за местонахождението на автомобила си, в случай на наложило се преместване.

Организацията за изпълнение на всички дейности се извършва съгласувано от Столичен инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ АД, Пътна полиция – СДВР, Общинска полиция, "Софийска вода" АД.

Благодарим на гражданите за проявеното разбиране и съдействиие!

Чистотата в града зависи от всички нас!

 


Започват обработки срещу комари и бълхи в зелени площи

От 10 юни, при подходящи метеорологични условия, започват обработки срещу комари  и бълхи. Дейностите за третиране срещу бълхи се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари късно вечерта след 20:00 часа.

Обработките се извършват при сухо време и нискоокосена трева.

До момента през месеците април и май са извършени: ларвицидна обработка срещу комари, както и обработки срещу кърлежи и гризачи, съобразно даденото предписание от СРЗИ. Обработени са зелените площи в паркове, градини и междублокови пространства, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, както и гробищни паркове на територията на общината.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

При получени сигнали от граждани за наличие на кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени, ще се маркират рисковите места и ще се подават участъците за допълнителни третирания.

Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

График за изпълнение на обработките се публикува на https://www.sofia.bg/parks-and-gardens.

 

 

 


Обработки на общински зелени площи за месеците юни – юли 2020 г.

На основание „Наредба 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“ и провеждането на задължителните годишни обработки срещу комари, бълхи, кърлежи, върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината към момента за 2020 година са изпълнени следните дейности:

До момента през месеците април и май са извършени: ларвицидна обработка срещу комари, обработка срещу кърлежи и гризачи съобразно даденото предписание от СРЗИ.

Извършени са и обработки срещу комари (имагоцидна) и обработка срещу бълхи съгласно годишния график през месец юни – юли 2020 г.

На 24.08.2020 г. стартират обработките срещу комари кърлежи и гризачи на територията на всички паркове, градини, зелени площи, транспортни ивици, междублокови пространства и гробищни паркове в Столична община.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община. Обработките се извършват при благоприятни климатични условия и при нискоокосена трева за кърлежите и бълхите.

Обработките се извършват рано сутрин при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Обработват се общински зелени площи, по възлагане от Столична община и се контролират от дирекция „Зелена система“.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител участъците за допълнителни третирания.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Специализиранят контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Задължителните годишни обработки са следните:

 • трикратна обработка срещу комари, в т.ч. 1 ларвицидни през м. март – април, и при необходимост допълнителни ларвицидни през април – май и 2 имагоцидни: юни – юли, август – септември;

 • двукратна обработка срещу кърлежи през м. април – май и август – септември;

 • обработка срещу бълхи през м. юни – юли;
 •  обработка срещу гризачи през  м. март – април и септември – октомври.

1. График за провеждане на дезакаризационна и дератизационна обработка по обособена позиция № 1 – паркове запад за 2020 г.

2. График за провеждане на дезакаризационна и дератизационна обработка по обособена позиция № 2 – паркове изток за 2020 г.

3. График за провеждане на обработка срещу комари УЛВ по обособена позиция № 3 в зелени площи към транспортни обекти за 2020 г.

4. График за провеждане на обработка срещу комари (имагоцидна) по обособена позиция в № 4 зелени площи към районни администрации – североизток за 2020 г.

5. График за провеждане на обработка срещу комари (имагоцидна) по обособена позиция в № 5 зелени площи към районни администрации – югозапад 2020 г.

6. График за провеждане на обработка срещу комари УЛВ по обособена позиция № 6 в гробищни паркове за 2020 г.

 

 


Кметът Йорданка Фандъкова провери ремонта на бул. “България“

 

След ремонта на участъка от бул. “България“ между бул. “Гоце Делчев“ до бул. “Тодор Каблешков“, в посока кв. “Бояна“, строителните дейности продължават между "Околовръстен път" и ул. “Пушкин“. Днес кметът на София Йорданка Фандъкова провери рехабилитацията на булеварда заедно със зам.-кмета по направление строителство инж. Цветан Божинов и кмета на район „Витоша“ инж. Теодор Петков.

Продължението на бул. "България" (ул. "Даскал Стоян Попандреев") от "Околовръстния път" до моста над река Боянска е с дължина 1,6 км. Извършено е фрезоване, поставяне на метална мрежа с цел заздравяване, полага се първият слой асфалт и предстои да се положи износоустойчив пласт и маркировка. Изгражда се нов тротоар и се прави велоалея.

"Навсякъде, където е възможно, правим и велоалеи. От колелото при ул. “Пушкин“ до бул. “Гоце Делчев“ се предвижда тротоар и двупосочно велоалея. Предвидени са два нови сфетофара с цел безопасно движение на пешеходците" – каза кметът Фандъкова.

След настоящия участък работата ще продължи в другото платно, както и между бул. “Тодор Каблешков“ и бул. “Гоце Делчев“ в посока център.

Предвижда се пътното платно на бул. “България“ в посока център, в участъка от бул. “Гоце Делчев“ до бул. “Тодор Каблешков“, да бъде ремонтирано през лятото, когато трафикът е обичайно по-слаб.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 


Фандъкова: На базата на „Визия за София“ започваме промяната на Общия устройствен план на Столична община

"Създаването на „Визия за София“ е важен процес, който направихме като привлякохме за участие граждани и експерти. Вярвам, че имаме общи приоритети за нашия град и заедно можем много по-успешно да решаваме проблеми.

За създаването на „Визия за София“ през последните две години бяха проведени десетки изследвания, анализи и дискусии, в които се включиха над 10 000 организации и експерти.

На базата на Визия за София започваме да подготвяме основата за промяната на Общия устройствен план на Столична община." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова преди внасянето на документа в Столичен общински съвет.

По думите на Фандъкова: “Това не е просто визията на кмета, а споделената визия на софиянци за 30 години напред. Целта е всички, които днес работим за града, да подчиним стратегиите и проектите си на това, което лежи в нея, и да обединим не само гражданите, а и всички политически сили около един план, който надхвърля мандати и политически пристрастия и е споделен от всички.”

"Разчитам, че Общинският съвет ще подкрепи предложението за промяна на Общия устройствен план на София. С него ще въведем допълнителна защита на зелените площи и ред в строителството" – каза Фандъкова.

„За мен като кмет на София вoдeщитe пpинципи в paбoтaтa тpябвa дa ca cилнитe cтpaни нa гpaдa, a eднa oт нaй-вaжнитe и xapaĸтepни зa Coфия е, че тя е зелен град. Затова тpябвa дa продължим със cъxpaнението, възcтaнoвяването и новото oзeлeнявaнe на града. Дpyг гoлям пoтeнциaл нa Coфия e ĸyлтypнo-иcтopичecĸoтo нacлeдcтвo, ĸoeтo paзĸpивaмe и cъxpaнявaмe“ – посочи още столичният кмет Фандъкова.

"Визия за София" ще бъде внесена в две части: 1. Дългосрочна част, в която са включени 5-те приоритета, 24-те дългосрочни цели и 230-те стъпки, разпределени във времето от 2020 до 2050 г., необходими за постигането на целите.

Това е много важна задача, защото с приемането на дългосрочния документ ще започнем и работа по заданието за изменение на Общия устройствен план, което трябва да е готово до края на годината, за да можем да гарантираме законово висчки планове и да осигуряваме повече зелени площи, по-подредено строителство, и по-балансирано развитие на новите зони” – добави още кметът.

Процесът по създаването на “Визията”, както и следващите стъпки, представени от кмета на София Йорданка Фандъкова, както и арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, и Любо Георгиев, ръководител на екип “Визия” и Общинското предприятие “Софпроект – Общ градоустройствен план”.

Презентация "Визия за София"


Предстои организиране на мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци в район „Средец“ и „Сердика“

Мобилен събирателен пункт ще приема опасни битови отпадъци за райони „Средец“ и „Сердика“ на 5 юни 2020 (петък), от 8:30 до 14:30 часа.

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5 – на паркинга пред Столичен инспекторат.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда и действията на всеки един от нас за нейното опазване имат значение и допринасят за една по-чиста Планета.

За тридневната кампания 18 – 20 юни ще получите подробна информация.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на София от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook .

Листовка
ГрафикЗапочна раздаването на компост срещу квитанция за платена такса смет за недвижим имот в София

Ежегодната кампания на Столична община за безплатно раздаване на компост, произведен в Инсталацията за биологично третиране "Хан Богров" към Столичния завод за третиране на отпадъците, е възобновена след изтичане на ограничителните мерки, свързани с коронавируса у нас. Компостът се получава срещу бележка за платена такса смет за недвижим имот.

Всеки гражданин, който желае да получи 10 кг висококачествен компост, може да го направи на място в ИБТ "Хан Богров". Работното време е всеки ден от 8:30 до 17:30 часа. Ако собственик на два имота е платил такса смет и за двете си жилища, ще получи 20 кг компост, уточниха от ръководството на съоръжението.

Инсталацията бе пусната в експлоатация през 2014 г. и произвежда годишно по около 9 000 тона компост, който се използва за обогатяване на почвата в парковете и градините на София.

Крайният срок за внасяне на първата вноска на такса битови отпадъци, както и 5% отстъпка при плащане в пълен размер на местните данъци за недвижими имоти и МПС тази година, бе удължен до 30 юни.
Собствениците могат да се издължат във всеки от районните отдели "Общински приходи" в София, независимо от адреса на имота. Другите опции за плащане са по банков път, чрез финансови посредници или онлайн през портала на Столична община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
След изтичане на крайния срок за плащане започват да се начисляват лихви, напомниха от дирекция "Общински приходи".

 


От 1 юни се възстановяват автобусните линии до Витоша № 63 и № 66

 

"От 1 юни се възстановяват автобусните линии до Витоша № 63 и № 66 и предлагаме намаление на интервалите. Днес докладът ще бъде обсъден в комисията по транспорт и предложен за гласуване на Столичния общински съвет." Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова.

За автобусите до Златните мостове се пуска допълнителен курс в обедните часове през делничните дни и намаляваме интервалите през уикенда.

Автобусите до Морените за първа година ще се движат с три курса и в работни дни, а в събота и неделя с намалени интервали.

За тази цел пренасочваме двата автобуса от линия № 166 към линии № 63 и № 66. Двете линии ще работят с новото разписание от 1 юни до 31 октомври, а линия № 66 ще се движи и в работните дни от 1 юни до 15 септември.

 

 


София прилага иновативни мерки в предизвикателствата с климатичните промени

С водещата роля на Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Столичната община и общините Варна, Бургас, Кърджали, Пловдив, Русе, Стара Загора и Сливен, както и Норвежкото сдружение на общините, подготвят проект за прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Общият бюджет на проекта е 2 800 000 евро (5 476 324 лв.), разпределен пропорционално между всички партньори, като за Столична община е в размер на 278 000 евро (543 720.74 лв.) и не изисква съфинансиране от общинския бюджет.  Изпълнението на дейностите е за 46 месеца.

Общините са идентифицирани в процеса на разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата приета с Решение на МС 621/25.10.2019 г. във връзка с тяхната уязвимост от ефекта на градските топлинни острови, рискове свързани с природни бедствия или съчетание между високи температури и суша.

През декември 2019 г. завърши проучване, възложено от СО, за добри практики за „топлинните острови“  на територията на София. По-високите температури на земната повърхност и на контактния с нея слой въздух, характерни за градския "топлинен остров", оказват  допълнително топлинно натоварване особено през летните месеци, което съществено се отразява на разходите за енергия за охлаждане и свързаните с това емисии на парникови газове. В рамките на проучването са направени теренни и методически изследвания, в резултат на които са определени зоните с най-висок интензитет на проявление на ефекта на „градския топлинен остров“ на територията на София, както и са идентифицирани потенциални възможности за изпълнение на смекчаващи мерки.

Участието на Столична община в проектното предложение ще даде възможност след предварителен анализ да  се надградят и реализират мерки от План за адаптация към климатичните промени на СО и проучването за ефекта на градските топлинни острови, като се постигне синергично въздействие, от една страна, за смекчаване на климатичните промени чрез намаляване на емисиите на парникови газове, и от друга страна, за адаптация към изменението на климата.


Столична община, бизнеса и гражданското общество ще разработват зелени решения за справяне с градски предизвикателства

 

Преди дни Секретариатът на Програма УРБАКТ III одобри за изпълнение втората фаза на проект “Общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ CITIES4CSR, в който Столична община си партнира  с Милано (водещ партньор) – Италия, община Враца – България, община Кекава – Латвия, Риека – Хърватска, Гимараеш – Португалия, Молина де Сегура – Испания, Будайорш – Унгария,  Братислава – Словакия и Нант – Франция.

Определеният бюджет за Столична община е в размер на 53,807.94 евро, от които 45,736.76 евро (85%) безвъзмездно финансиране и 8,071.19 евро  (15%) осигурени чрез национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество, за да насърчи устойчива, приобщаваща и новаторска промяна в градовете чрез интензивно изграждане на капацитет на всички местни участници в единна платформа. В рамките на тази платформа партньорите  ще разработват прагматични решения за справяне с основни градски предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения чрез холистичен подход.

Първата фаза на проекта приключи през март чрез създаването на местна мрежа за корпоративна социална отговорност, в която вземат участие СО, представители на бизнеса и на гражданското общество. След провеждането на поредица от срещи между участниците в групата бяха идентифицирани предизвикателствата. Съставена беше базовата линия на направленията, в които Столична община в сътрудничество с бизнеса и гражданското общество ще изпълнят пилотни дейности през втората фаза на проекта. Тези направления са намаляване на ефекта на градския топлинен остров, популяризиране здравословни/устойчиви практики в потреблението на ресурси и намаляване на употребата на пластмаса от населението.

Втората фаза е с продължителност 24 месеца, през които ще се идентифицират и тестват съвместни пилотни дейности  и ще се разработят механизми и  инструменти за бъдещи партньорства.

Определеният бюджет за Столична община е в размер на 53,807.94 евро, от които 45,736.76 евро (85%) безвъзмездно финансиране и 8,071.19 евро  (15%) осигурени чрез национално съфинансиране.

 


Направено е основното измиване на улици и булеварди в район "Подуяне"

Тази нощ бе извършено основно измиване на улици и булеварди в столичния район „Подуяне“. С цел почистване бяха измити пътните платна на 11 улици, които бяха обработени с пясък след разливане на битум, с който са били запълнени пукнатини миналата есен. Измиването започне от 22 часа, когато трафикът е по-слаб, и се осъществи с цистерни.

Организацията и съдействието за извършване на дейностите се извърши от екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Измити са улици като ул. „Тодорини кукли“ от ул.“Александър Екзарх“ до ул. “Витиня“; ул. „Макгахан“; ул. „Васил Кънчев“; участък от ул. “Резбарска“; ул. “Поп Грую“; ул. “Поручик Георги Кюмюрджиев“ и др.

Тази вечер дейностите ще продължат по ул. “Ангел войвода“.


София се класира на 7. място от 18 града в конкурса на Европейската комисия за зелени градове

 

В класацията на Европейската комисия за зелени градове София взима първо място в категориите „Качество на въздуха” и „Интегрирано управление”. Столицата ни заема предни позиции и в индикаторите „Адаптация към промените в климата” (3. място), „Смекчаване на промените в климата” (4. място) и  „Енергетика” (4. място). Главите  „Отпадъци” и „Зелен растеж и екоиновации” са получили добри оценки и съответно 6. и 7. място сред участниците. Журито, съставено от международни експерти и учени, препоръчва надграждане на вече постигнатото в София в сферата на “Градска мобилност”, както и усилена работа по темите “Биоразнообразие”, “Устойчиво земеползване”, “Води” и “Шум”.

Резултатите от техническата оценка на градовете – кандидати в конкурса за наградата “Зелена столица на Европа” 2022 бяха оповестени на 12 май 2020 г. от Европейската комисия.

Надпреварата е създадена през 2006 г. Нейната цел е да окуражи усилията на местните власти да постигнат баланс между социално-икономическото развитие и опазването на околната среда.

Градовете – финалисти в конкурса са Дижон, Гренобъл, Торино и Талин. Победителят ще бъде избран тази есен след представяне на визията за развитие на всеки град. В общо класиране София заема 7. място от 18-те кандидата. За да участват в конкурса, през м. октомври 2019 г. рекорден брой градски управи предоставиха подробни доклади за оценка от експертите на ЕК. Всяка от кандидатурите е разделена на 12 тематични глави. Те описват детайлно актуалното състояние, резултатите от приложени политики в последните 10 години, както и стратегическите планове за бъдещо развитие.

Работата по кандидатурата на София за конкурса “Зелена столица на Европа 2022“ беше координирана от екипа на проект  „Зелена София” на Столична община. Той e създаден в края на 2016 г. от кмета Йорданка Фандъкова, в отговор на предложение на инициативен комитет, който апелира столицата на България да участва в инициативата на ЕК. Кандидатстването през 2019 г. е първи опит на града в конкурса. След анализ на резултатите и изготвяне на предложение за мерки, София отново ще участва в надпреварата и ще подаде своите документи през тази есен.

Повече информация за конкурса: https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/

Повече за “Зелена София”:

Проект „Зелена София“ стартира по инициатива на кмета на Столична община през октомври 2016 г. и е структура към Фондация „Асоциация за развитие на София“. Екипът, който стои зад проекта, има две основни цели. Едната е да координира всички политики на Столична община, обвързани с устойчивото развитие на града, а другата е свързана с подготовката на кандидатурата на столицата за наградата на Европейската комисия „Зелена столица на Европа“. През последните три години екипът идентифицира четири приоритетни области – качество на въздуха, управление на отпадъци, градска мобилност и градска среда, като реализира редица пилотни проекти, имащи за цел да предложат ефективни решения за решаване на проблемите на града в тези сфери и така градът да постигне напредък в своето устойчиво развитие. 

 


Тази вечер започва измиването на основни улици в район „Подуяне“

Тази вечер ще започне измиването на основни улици в район „Подуяне“, които бяха обработени с пясък след разливане на битум, с който са били запълнени пукнатини миналата есен. Измиването ще започне от 22 часа, за да не се затруднява движението.

"На фирма „ДЛВ“ налагаме санкция 100% от размера на месечната поддръжка за улиците в района" – заяви кметът на София Йорданка Фандъкова.

Освен това като част от санкцията фирмата ще извърши за своя сметка цялостно преасфалтиране на ул. „Тодорини кукли“, която е една от ключовите улици в „Подуяне“. Обработките по почистването на битума и измиването също са за сметка на същата фирма, която изпълнява текущите ремонти в района.

Дейностите по миене на основни улици и булеварди в район „Подуяне“ ще се извършат поетапно. Ще се мият следните улици и булеварди: ул. „Тодорини кукли“ от ул. “Александър Екзарх“ до ул. “Витиня“; ул. „Макгахан“; ул. „Васил Кънчев“; участък от бул. „Владимир Вазов“; участък от ул. “Резбарска“; ул. “Поп Грую“; ул. “Поручик Георги Кюмюрджиев“; ул. “Видини кули“; ул. “Ген. Липранди“; бул. “Кн. Ал. Дондуков“ – от моста "Чавдар" до ул. “Кракра“.

Движението на пътни превозни средства ще се затваря поетапно, като ще бъдат пропускани автомобилите на живущите.

Организацията на дейностите ще се извърши от екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

 


Мобилният събирателен пункт за район „Възраждане“, „Илинден“ и „Красна поляна“ ще бъде на 15 май 2020 (петък), от 8³° до 14³° часа

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Пиротска“, след бул. „Константин Величков“, до парк "Света Троица" (срещу Пожарната).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Както знаете, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на София от началото на 2012 г..

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

 

Листовка

График


Зоологическата градина в София отваря за посетители на 14 май 2020 г.

Посетителите трябва да спазват мерките за безопасност, свързани с епидемиологичната обстановка

Зоологическата градина в София ще отвори врати за посетители на 14 май 2020 г. с работно време за продажба на билети на касите от 9:00 ч. до 16:30 ч. и разрешен престой на посетители в зоопарка до 18 ч. при спазване на дистанция както при закупуването на билетите, така и при посещението в градината.

По-голямата част от животните ще може да бъдат наблюдавани във външните им заграждения.

С цел избягване на събиране на хора в закрити пространства залите „Големи котки", "Терариум и аквариум“ и зала „Гиганти“ ще са затворени за посетители до второ нареждане.

Достъпът до пейките и детските площадки в Зоологическа градина – София ще бъде ограничен, в съответствие с мерките, предвидени в Заповедта за разрешение за разходки в градски паркове и градини на СО от 27.04.2020.

Призоваваме посетителите да спазват мерките за безопасност – препоръчително е използването на лични предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти и др.), спазване на дистанция от поне 2,5 м между отделните групи посетители, както и да не се струпват множество хора на едно място, да се придвижват само по алеите за посетители. Напомняме, че влизането с домашни любимци, велосипеди и тротинетки в зоопарка е абсолютно забранено.

Двете тоалетни на територията на зоопарка ще са отворени от 9 до 18 ч. и ще бъдат затваряни на всеки 2 часа по 15 мин. за дезинфекция.

Всеки посетител, който предлага храна на животните, което е абсолютно забранено, ще бъде незабавно извеждан от зоопарка от охраната.

Спазването на правилата на зоопарка и посочените мерки във връзка с епидемиологичната обстановка и заплахата от зараза с Covid-19 от страна на посетителите е проява на отговорност към опазването на здравето на животните, посетителите и персонала на Зоологическа градина – София, която е парк със специално предназначение и единствен дом на много птици и животни.

 

 


Утре отварят за посещение парк „Врана“ и парка на Военна академия

По заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова още два големи столични парка отварят врати за посещения  на 9 май – паркът музей  „Врана“ и  паркът на Военна  академия. 

Паркът музей „ Врана“ работи в събота и неделя от 10 до 16 часа.  И на двете места не се допускат домашни любимци и колоездене. От утре ще бъде отворен  за граждани и археологическият парк „Западната порта“, както и градината при мавзолея на Александър Батенберг. 

Напомняме на  гражданите да спазват всички противоепидемиологични мерки и най-вече да спазват физическа дистанция между групите.


Обработват зелените площи срещу кърлежи в София

 

В момента се извършват обработки на зелените площи в междублоковите пространства в районите на Столичната община.

Направена е организация за поетапно обхващане на тревните площи. Обработките се извършват при подходящи метеорологични условия и окосена трева.

Днес се обработват тревните площи в районите „Студентски“ и „Панчарево“. Екипите започват работа от рано сутрин и трябва да приключат до 10:00 часа.

Другата седмица при подходящо време ще се третират зелените площи в райони „Връбница“, „Нови Искър“, „Възраждане“.

Обработват се всички общински площи – паркове, градини, всички транспортни ивици и гробищни паркове. След като бъде обработен всеки район, се поставят указателни табели за периода, в който е желателно гражданите да не посещават градинката, за да може препаратът да свърши своето действие. Препаратите са одобрени от РЗИ и са щадящи околната среда. Контролът също се извършва от Столичната РЗИ съвместно с дирекция „Зелена система“.

Досега е направена първата обработка срещу кърлежи и гризачи във всички зелени площи на общински паркове, транспортни ивици и булеварди, както и на гробищни паркове, които по годишен график са заложени да се извършат през април – май. Извършена е и обработка срещу ларви на комари.

 

 


През май продължават обработки срещу кърлежи в междублокови пространства

В момента се извършва първата обработка за тази година срещу кърлежи и гризачи във всички зелени площи на гробищни паркове, транспортни ивици и булеварди, градинки и междублокови пространства, която по годишен график е заложена да се извърши в април – май. Извършена е и обработка срещу ларви на комари.

Обработките срещу кърлежи се изпълняват при подходящи метеорологични условия.

Извършват се поетапно и обработки на зелени площи срещу кърлежи и гризачи в междублокови пространства в районите на Столична община, които по годишен график се изпълняват поетапно съобразно атмосферните условия и дейностите по косене.

През месец май ще продължат обработки на междублокови пространства в районите "Люлин", "Връбница", "Възраждане", "Нови Искър" и "Панчарево".

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.
 


Шест зелени проекта на столични райони са класирани в конкурса „Обичам природата и аз участвам в нея“

В конкурса „Обичам природата и аз участвам в нея“ в рамките на ежегодната Национална кампания „Чиста околна среда“ на МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са класирани шест проекта на районни кметства  на територията на Столична община.

До 10 000 лева за реализацията на техните проекти ще получи район "Витоша" за обновяване на паркова алея между ул. “Ген. Суворов“  и ул. „Тодор Каблешков“, както и три в район "Нови Искър": Войнеговци за изграждане на кът за отдих и спортноделови срещи, Балша за създаване на детски кът и зона за отдих и забавление и Мировяне.  Кметство Кривина ще получи финансиране за озеленяване и изграждане на зона за отдих и спорт и Подгумер – за изграждане на кът за отдих и спорт за най-малките.

До  5 000 лева за реализиране на своите одобрени и класирани зелени проекти  ще получат 14 столични училища и 9 детски градини на територията на Столична община. 

Конкурсът “Обичам природата и аз участвам в нея” в рамките на ежегодната Национална кампания „Чиста околна среда“ се провежда за 17-та поредна година. Бенефициенти в нея са общини и кметства, които получават финансиране в размер до 10 000 лева и училища, детски градини, Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)/Обединени детски комплекси (ОДК) с финансиране в размер до 5 000 лв. С решение на Управителния съвет на ПУДООС ежегодно се определя ресурс от 3,5 млн. лв. за най-оригинален и екологичнопознавателен проект.

Тази година финансиране от 10 000 лева ще получат 232 проекта на общини и кметства (от 901 постъпили предложения), 132 проекта на детски градини (от 426 постъпили предложения) и 110 проекта на училища (от 506 постъпили предложения) на територията на цялата страна.

По Националната кампания „За чиста околна среда“ с доброволното участие на гражданите и с прякото участие на младежи и деца се изграждат детски площадки, облагородяват се обществени площи, създават се зони за отдих, спортни площадки, класни стаи на открито, оборудване и учебни пособия, създаване на екокътове и др.

 


Фандъкова: От 3 май, неделя, отваряме за разходка Природен парк „Витоша“

От 3 май, неделя, отваряме за разходка Природен парк „Витоша“. Днес, на заседание в Министерския съвет с министър-председателя Борисов, министър Кирил Ананиев, министър Младен Маринов, ген. Мутафчийски и членовете на Националния оперативен щаб, коментирахме организацията за отваряне на природните паркове и създаването на организация за излети в планините, за което министърът на здравеопазването издава заповед.

Екипите на Столична община и Общинска полиция ще организират движението и паркирането на автомобили от „Драгалевци“ до Морените и от „Бояна“ до Златните мостове, Ветровала и Офелиите.

Между 11 и 14 ч. тези пътища ще се затварят за автомобили.

 На паркинга на хижа „Алеко“ ще се допускат автомобили с трудноподвижни граждани и с инвалидни колички.

За да не допускаме събирането на много хора на едно място, автобусните линии, които пътуват до Витоша, остават спрени. С успокояване на епидемичната обстановка имаме готовност да възстановим движението на градските автобусни линии до Витоша.

При разходка в планината спазвайте дистанция от минимум 2,5 м. При разговори с други хора поставяйте маска или шал.

Хижите на Витоша остават затворени. Забранява се сядането на пейки и в беседки, както и събирането на компании и групи от туристи. Правенето на пикник е допустимо само за членовете на едно семейство.

✅ Моля гражданите, които не познават добре Витоша, но искат да се разходят, да ползват задължително само маркираните екопътеки.

 Благодаря на всички граждани, които отговорно спазват правилата за разходка в отворените големи паркове.

В неделя ще премахнем лентите в големите паркове, но моля гражданите да спазват еднопосочното движение и правилата за разходка в парковете.

Остават в сила и забраните за сядане на пейките и за използване на детските и спортни съоръжения.

Възлагам на кметовете на райони от понеделник да създадат организация за отваряне на малките паркове в кварталите и градските градини при спазване на всички противоепидемични мерки.


Започна засаждането на едро- и средноразмерни дървета по улици и булеварди в София

По тротоарите на столични улиците и булевардите вече са посадени първите 329 от 1 100 едро- и средноразмерни дървета, предвидени за пролетния залесителен сезон. Те са от видовете акация, ясен, липа, кестен и шестил.

Към 27 април екипите засадиха фиданки на празните посадни места на  ул. "Георги Минчев", ул. "Вълчо Атанасов", ул. "Хемус", бул. "Патриарх Евтимий", ул. "Сан Стефано", бул. "Акад. Иван Гешов", бул. "Кн. Ал. Дондуков", бул. "Вардар", ул. "Румяна", бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Ген. Скобелев", ул. "Битоля" и бул. "Цар Борис III".

До края на залесителния сезон се предвижда едроразмерни дървета да бъдат засадени по ул. "Ив. Вазов", ул. "Иван Асен II", ул. "6-ти септември", ул. "Любен Каравелов", ул. "Цанко Церковски", бул. "Ал. Стамболийски", ул. "Сан Стефано" и др. Засаждането на  дървета е една от мерките в програмата на Столична община за чистота на въздуха, както и мярка срещу шумовото замърсяване от автомобилния трафик.

 


Столична община разработи План за действие за Зелен град

Планът за действие за Зелен град представлява програма за устойчиво развитие, която съдържа инвестиционен план и 10-годишна визия в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването. 

Целта е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти като по този начин се подобри качеството на околната среда в града.

За постигане на „зелените“ цели са планирани мерки за подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в града, интегриране на зелената инфраструктура в целия град. В целите за „чиста енергия” са: планирани  да се увеличи делът на обществения транспорт и насърчаване на използването на по-чисти горива, увеличаване използването на възобновяема енергия, подобряване на енергийната ефективност всградите и намаляване на използването на твърдо гориво за отопление на сгради. В стратегическите цели за „отговорно използване на ресурсите” са планирани мерки за  намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша. Други мерки са: увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите.

Изпълнението на стратегическите цели ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на  въглеродния отпечатък на града.

Общите капиталови разходи в плана са мащабни и са в размер на около 840 млн. eвро. Изпълнението на мерките ще доведе до конкретни оценени ползи като икономия на енергия в размер на 384 100  MWh/годишно. Изпълнението на мерките ще доведе и до намаляване на емисиите  на ФПЧ2,5 с 21 200 кг/г. и 322 700 кг/г. азотни диоксиди, а намалението на CO2 се очаква да бъде 213 800 т CO2/година.

Планът се разработва с техническата помощ на ЕБВР. Това стана възможно след присъединяването през 2018 година на Столична община към Рамковата инициатива на Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) „Зелени градове“.


От 27 април се разрешава разходката в 10 от големите паркове на София. Това е позволено за деца с родителите им, бременни жени, единично спортуващи и собственици на домашни кучета

Това е позволено за деца с родителите им, бременни жени, единично спортуващи и собственици на домашни кучета

"От утре, 27 април, се разрешава разходката в 10 от големите паркове на София за деца с родителите им, бременни жени, единично спортуващи и собственици на домашни кучета." Това съобщиха днес кметът на София Йорданка Фандъкова и министър-председателят Бойко Борисов, които провериха организацията в Южен парк.

Столичната община чрез дирекция „Аварийна помощ и превенция“ направи тест и обучение на екипите си за създаване на необходимата организация на терен. В учението участваха служители на Столична община и доброволци от формированието на Столична община.

Позволени са разходките само по определени маршрути. Те ще бъдат публикувани на страницата ни www.sofia.bg.

Родителите с деца и бременните жени могат да използват парковете между 9:30 и 18:30 ч., а единично спортуващи и собственици на кучета – до 9:30 и след 18:30 ч.

Задължително е спазването на дистанция от минимум 2,5 м и носенето на предпазни маски.

! Парковете, които отваряме за разходки, са: "Борисова градина", "Борисова градина" – лесопарк, Южен парк, паркът на НДК, парк „Гео Милев“, Западен парк, Северен парк, парк „Заимов“, парк „Студентски“, парк „Дружба“. Паркът на НДК II част е разрешен само за извеждане на домашни любимци.

Важно е да се спазват следните мерки!

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАРКОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕТО НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

☑️ Разрешава се разходка на деца с родителите им и на бременни жени в големите паркове на София.

☑️ Препоръчителна възраст на децата – до 12 г.

☑️ Децата могат да бъдат извеждани в парка само от членове на семейството между 9:30 и 18:30 ч.

☑️ Единично спортуващи и собственици на кучета могат да използват парка до 9:30 и след 18:30 ч.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА:

➡️ Носенето на предпазни маски е задължително;

➡️ Спазвайте дистанция 2,5 м от други семейства;

➡️ Влизайте в парка само от отворените входове. Страничните входове са затворени;

➡️ Използвайте обозначените маршрути за разходка;

➡️ Избягвайте да докосвате повърхности – използвайте дезинфектант и ръкавици;

➡️ При разходка на домашни кучета използвайте повод;

➡️ Спазвайте указанията на служителите в парка. Те се грижат за Вашето здраве!

 

ЗАБРАНЯВА СЕ:

Събирането на деца и възрастни от различни семейства;

Използването на детски и спортни съоръжения и пясъчниците;

Игрите на деца в група и с общи играчки;

Сядането на пейки. Сядането на тревата и правенето на пикник;

Употребата на алкохол на територията на парка.

 

ПРЕПОРЪКИ:

Не посещавайте парка, ако имате симптоми като температура, кашлица, задух!

Ако видите, че в парка има много хора, не влизайте!

Не оставайте повече от 2 часа!

Изхвърляйте отпадъците си в контейнерите извън парка!

След прибиране от разходка измийте ръцете си и почистете дрехите!

Проверете маршрутите за разходка на адрес https://www.sofia.bg/routes-parks-covid-19 и във Вайбър групата: Join COVID-19 | Столична община – https://invite.viber.com/… on Viber

 

❗️Моля, спазвайте правилата и указанията на общинските служители на място.

Това е начинът парковете да продължат да са отворени и да се предпазваме от заразяване.

За Вашата сигурност и за осигуряването на реда ще се грижат 40 служители на аварийната дирекция на Столична община, доброволци към Столична община, екипи Общинска полиция и СДВР, заедно с велопатрули, конни патрули и охранителни фирми.

 


Подготвяме организация за отваряне на големите паркове за малките деца и родителите им, но това ще стане едва след решение от Националния оперативен щаб

 

"Подготвяме организация за отваряне на големите паркове за малките деца и родителите им, но това ще стане едва след решение от Националния оперативен щаб." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

По думите на кмета Фандъкова: „Моята задача е да сме готови с организацията за поетапно отваряне на парковете. Това означава ясни правила за разходка на малките деца в определени часове, еднопосочност по големите алеи, за да няма засичане и струпване на хора, без използване на площадките за спорт и игра, както и на пейките и т.н.

Проучили сме опита на големите европейски столици.

Една такава на пръв поглед минимална стъпка изисква огромна организация и подготовка. Затова и информирах премиера, че в неделя ще направим тест на терен за стиковане на работата на екипите. Предстои да изработим и нужните информационни материали и табели“ – каза столичният кмет.

"По отношение на паркирането в центъра – моето решение е и през следващата седмица „синя“ и „зелена“ зона да остават безплатни за паркиране" – каза също Фандъкова.

Тя посочи, че колегите ѝ в Софийския щаб са на мнение, че трябва да започне поетапно възстановяване на работата на зоните, защото в центъра с всеки изминал ден хаосът и проблемите с паркирането се увеличават. ":Факт е, че безплатните зони, заедно с хубавото време, привличат повече коли и хора, които не отиват на работа. Въпреки това, заради регистрирания ръст на заболеваемостта в последните дни, зоните ще продължат да са безплатни и през идващата седмица, за да избегнем както евентуални рискове, така и неизбежните спекулации" – посочи още кметът.

 


Продължава косенето на тревните площи в градски паркове и градини

 

Извършва се косене на тревните площи в градски паркове и градини на София по нареждане на кмета на Столична община.

Днес екипите изпълняват косене на тревните площи в Южен парк – трета част, вход откъм ул. “Бяла черква“, парка НДК, както и в "Борисовата градина", градина „Дворец на децата“, парк „Възраждане“, градините „Климент Охридски“, Руската църква, парк “Гео Милев“ и др.

Коситба се извършва и на зелените ивици при столичните булеварди като бул. „Владимир Вазов“, бул. „Цветан Лазаров“, бул. „Стамболийски“ и прилежащи градини, бул. „Климент Охридски“ и „Г. М. Димитров“, бул.. „Цар Борис“ III и др.

На 24 април ще се коси в парк „100 години София“, Южен парк – вход откъм ул. „Нишава“, парк „Братска могила“ и парк „Заимов“, а събота и неделя в парк „Св. Никола“ и градини „Възраждане“.

Косенето в градските паркове и градини се възлага от дирекция „Зелена система“ на Столична община.

В 24-те столични района на община дейностите се възлагат от кметовете на райони и също трябва да започне изпълнение на косене в междублокови пространства.

 

 

 


Намаляло е количеството на хранителни отпадъци, които постъпват в Инсталацията за биологично третиране

През последния месец е намаляло двойно  количеството на хранителни отпадъци, които постъпват  в Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. От тях се произвежда електроенергия и компост. Сравнението на количествата е спрямо миналата година. Хранителните отпадъци постъпват от големи търговски вериги, пазари, места за хранене, както и кухни в детски градини и училища, които в момента не работят.  Тава стана ясно при проверката на кмета на София Йорданка Фандъкова на инсталацията.  През първите месеци на тази година до 21 април са постъпили 2 105 тона хранителни отпадъци и 3 220 зелени отпадъци от почистването на парковете и градините на София. В същото време са произведени 923 381 kWh електроенергия и 3 127 тона компост. 

По време на извънредното положение е спряна и продажбата на компост на физически лица, за да се избегнат струпвания на хора.  

Общото количество битов отпадък, постъпил в Завода за преработка на отпадъци през тази година до 22 април, е 114 752 тона, което е приблизително толкова, колкото е било количеството и през първите месеци на миналата година. През тази година са отделени 10 986 тона рециклируеми материали, което е с над 900 тона повече от миналата година. Най-голямо е количеството на  пластмасата – 4 789 тона, а на хартията и картоните – 2 161 тона. Отделени са също така 2 071 тона черни метали, 1 764 тона стъкло и 198 тона цветни метали.

 

 


Продължава извършването на обработки на зелени площи срещу кърлежи

 

Към момента е направена първата обработка срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи във всички общински паркове и градини. Извършена е ларвицидна обработка и дератизация на всички транспортни ивици и част от гробищните паркове.

Започнаха първите обработки срещу кърлежи и гризачи в междублоковите пространства на районите на Столична община. Те се изпълняват по годишен график поетапно и съобразно климатичните условия.

При благоприятни метеорологични условия на 23.04.2020 г. предстои да бъде проведена дезакаризация и дератизация в междублоковите пространства на район „Овча купел“ и район „Надежда“, а на 24.04.2020 г. ще се проведе обработка срещу кърлежи и гризачи в междублоковите пространства на район „Изгрев“ и район „Лозенец“.

Изпълняват се и обработки на гробищните паркове, като на 23 април 2020 г. предстои да бъдат обработени гробищните паркове „Драгалевци“, „Симеоново“, „Горна баня“, „Княжево“, „Дървеница“, „Банкя – полето“. В петък, на 24.04.2020г., ще се обработват площите в Централни софийски гробища.

Третираните терени се обозначават с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия и при окосена трева. Обработват се общински зелени площи, по възлагане от Столична община – дирекция „Зелена система“. Специализираният контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

 


Косене на зелени площи и обработки срещу комари и кърлежи се изпълнява в паркове и градини на София

Днес, 13 април 2020 г., е извършено косене на зелени площи на територията на парк „Възраждане“, "Княжеска градина", НДК, Южен парк – трета част (около цветната изложба), както и зелената ивица на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. “Александър Малинов“, и участък от "Околовръстно шосе".

Продължава и ларвицидната обработка срещу комари по зелени площи на бул. “Сливница“ и "Околовръстен път" в участъка от бул. “Цариградско шосе“ до бул. “Ботевградско шосе“.

Извършени са и обработки срещу кърлежи и гризачи в междублоковите пространства на район „Кремиковци“ и район „Красно село“, както и на територията на паркове и градини като градина „Славейкови дъбове“, градина „Черни връх“, градина на пл. „Папа Йоан Павел II“, градина на пл. „Журналист“, пл. „Велчова завера“, Южен парк – първа част, градина „Баня Лозенец“, парк „Вл. Заимов“, Докторски паметник, градина „Руска църква“, градина „Библиотека Св. Св. Кирил и Методий“, градина Национална художествена галерия, градина „Св. Кл. Охридски“, околно пространство на храм-паметник „Св. Александър Невски“, градина „Кюлуците“, паметник „Цар Освободител“, Градската градина, градина „Чайка“ и др.

Обработките се извършват при подходящи метеорологични условия, а контролните дейности се изпълняват от столичната РЗИ.

Продължава и дезинфекцията на обществени места. Фирмите изпълнители извършват измиване и дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци, извършват ежедневна дезинфекция на спирките на градския транспорт.

 

 


Фандъкова: Цветни фигури в столични паркове заменяме със зеленина

Запазваме цветната фигура слънце пред Националната библиотека и герба на София

"В парковете и градините на София това лято цветните фигури ще бъдат заменени със зеленина. Предвижда се да бъдат запазени цветни две места през цялата година – цветното слънце пред Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и гербът на София при алея „Яворов“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

"В момента в парковете и градините на София цъфтят пролетните цветя лалета, теменужки, които бяха засадени миналата есен. В новата ситуация е нужно да се откажем от някои допълнителни разходи. Затова с колегите ми решихме, че ще спестим и от средствата за лятно зацветяване" – посочи столичният кмет.

"Двете фигури ще ни напомнят за цветята, които догодина отново ще ни радват, и за градините, в които отново ще можем да се разхождаме. Останалите места ще оставим зелени през лятото и есента" – каза кметът Фандъкова

Продължава засаждането на нови дървета покрай улиците и булевардите като част от мерките за по-чист въздух. Започна засаждането на 1 100 дървета през тази пролет. Продължава и засаждането на 800 млади фиданки на територия на "Борисовата градина".

 

 


Родиха се първите бебета за тази година в Софийския зоопарк

 

Пролетта дойде и с нея се появиха първите бебета в Софийския зоопарк. По това време на годината се раждат малки в сектор  „Тревопасни животни“. Тази година на бял свят вече се появиха 3 муфлончета, 1 африканска антилопа личи, 3 камерунски козички и 3 прасенца от вида огърличесто пекари. Животните се чувстват добре и растат под грижите на родителите си и на служителите на зоопарка. Предстои размножителният период на птиците.

"Въпреки че поради пандемията с коронавируса Covid-19 "Зоологическа градина – София" е временно затворена за посетители, ние ежедневно публикуваме на фейсбук профила на зоопарка видеоклипове и информация за животните и техните гледачи. Така се стремим да направим съпричастна публиката към това, което се случва в зоопарка и сега, когато няма достъп до нас" – каза директорът на зоопарка Добромир Бориславов.


Започна извършването на обработките срещу кърлежи на паркове и градини в София

На 8 април започна извършването на обработки срещу кърлежи на общинските паркове, градини и междублокови пространства.

Обработките се извършват рано сутрин до 10 часа при благоприятни климатични условия и при ниска трева.

Обработват се зелени площи в „Борисова градина“, парк „Света троица“, „Южен парк“, парк „Гео Милев“ и др. Обработени са и междублокови пространства в район „Слатина“, предстои да се третират в район „Младост“. След това ще се третират и останалите райони на територията на Столична община. Гробищните паркове и транспортните обекти ще бъдат обработени след приключване на ларвицидната обработка и дератизацията.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт. Обработката на общинските зелени площи срещу кърлежи се извършва задължително два пъти годишно през: април и май; август и септември.

Обработките за гробищните паркове, транспортните обекти, както и паркове и градини към общинското предприятие, се извършват по възлагане от Столична община и се контролират от дирекция „Зелена система“. Специализираният контрол се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.


Обработват зелени площи срещу ларви на комари

Обработки срещу ларви на комари и срещу гризачи се извършват в зелени площи до водоеми, пътни обекти и градинки. Днес екипите третираха зелени площи около бул. “Панчо Владигеров“, ул. „Райко Даскалов“, бул. „Тодор Александров“, бул. “Царица Йоанна“, бул. “Ботевградско шосе“ и др.

Обработките срещу ларви на комари се извършват при благоприятни метеорологични условия. Дейностите се контролират от специалисти от Столичната РЗИ.

Предвижда се след десетина дни при подходящо време да започнат обработки на тревните площи и срещу кърлежи.

 


Започва постоянно наблюдение на нивата на реките и язовирите

Във връзка със затоплянето на времето и снеготопенето кметът на СО Йорданка Фандъкова разпореди на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на дирекция „Околна среда“ да започнат наблюдение на нивата на реките, преминаващи през територията на града, както и на язовирите, които се намират в рамките на Столичната община.

Направената проверка през днешния ден показа, че е осигурена проводимостта на реките, преминаващи през територията на града. В язовирите „Суходол“, „Мрамор“, „Мърчаево“ и „Иваняне“ има около 60 процента свободни обеми, а язовирите „Бистрица“, „Кремиковци“ и „Сеславци“ са  без налични водни обеми. Язовирите, които се стопанисват от НЕК – „Искър“ и „Кокаляне“, имат съответно 28,2% и 22% свободни обеми.

Събота и неделя ще продължи наблюдението на всички критични участъци на реките, както и наблюдението на язовирите.

Столичната община разполага и със Система за ранно предупреждение за покачване на нивата на реките с 23 сензора за дистанционно следене на нивата на реките, която се наблюдава от дирекция „Аварийна помощ и превенция“. 


В София 176 снегопочистващи машини са извършили обработки във всички райони тази нощ

В София във връзка с валежите от сняг тази нощ са извършени обработки на всички улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, общински пътища, мостове, основни улици в кварталите, стръмни участъци, както и на Южната дъга на "Околовръстен път".

Общо 176 снегопочистващи машини са извършили обработки във всички 24 района на Столичната община. Изпълнени са обработки със смеси срещу заледяване, както и снегопочистване и избутване на снежна маса.

В Природен парк "Витоша" са опесъчени двата пътя „Драгалевци" – "Алеко“ и „Бояна" – Златните мостове.

В момента продължава работа на снегопочистващата техника в райони като „Овча купел“, „Витоша“, „Триадица“, „Искър“ и др. Почистват се и прилежащите пространства на спирките на градския транспорт.

Най-обилен е бил снеговалежът в планинските райони. Очаква се през деня валежите да спират.

В момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути.

Напомняме на всички шофьори да карат със съобразена скорост и автомобили, оборудвани за движение при зимни условия.

 

 


Над 90 снегопочистващи машини извършиха обработки в София тази нощ

 

Информация за обстановката в София към 6:00 часа

В София във връзка със снеговалежа тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и почистване на сняг от пътните платна. Над 90 снегопочистващи машини са работили във всички райони на града, като са обработени трасетата на градския транспорт, основни улици в кварталите, както и Южната дъга на "Околовръстен път", общински пътища и мостове.

В момента продължават обработки на основни улици в районите и на някои вътрешноквартални улици във „Витоша“, „Панчарево“, „Красна поляна“, „Овча купел“, „Банкя“ и др.

В момента градският транспорт се движи нормално по обичайните си маршрути. Започва и почистването на прилежащите пространства и подходи към спирките на обществения транспорт.

Почистване на сняг и опесъчаване е направено на планинския път в Природен парк "Витоша" „Бояна" – Златни мостове и предстои да се извърши обработка на „Драгалевци" – "Алеко“.

Снегопочистващите машини ще продължат работа и през деня при необходимост.

Напомняме на шофьорите да карат с автомобили, оборудвани за движение при зимни условия внимателно и със съобразена скорост. 


Извършват се уборки на зелени площи и дезинфекция на обществени места

През събота и неделя започнаха уборки на обществени места във всички райони на Столичната община. Извършването на уборки се осъществява от екипи на почистващите фирми. При благоприятни метеорологични условия работата ще продължи.

Продължава дезинфекцията на спирки на градския транспорт, тротоари и контейнери за битови отпадъци.

Извършва се и почистване на регули на пътни платна от наноси и се изпълнява миене с автоцистерна с маркуч. Днес екипите работиха в "Овча купел" и "Слатина" на улици като „Сребърни звънчета“, „Феникс“, „Петър Димков“, „Централна“, „Иван Хаджийски“, бул. “Шипченски проход" и др.


Предстоят обработки срещу ларви на комари и за кърлежи

От понеделник, 30 март, при благоприятно време, без валежи, ще започне извършването на обработки срещу ларви на комари.

С настъпване на пролетта и затоплянето на времето са планирани ларвицидни обработки срещу комари около речни корита, езера, разливи, както и зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства.

Екипите, които извършват дейностите, работят по установените графици и съобразно изискванията на Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ). Обработките ще стартират с третиране на площи в районите „Илинден“, „Възраждане“, „Люлин“, „Витоша“, както и на зелените ивици на основни булеварди в града и др.

От средата на април се планира да стартират и обработките срещу кърлежи и гризачи. Те също се извършват при сухо и топло време.

Изпълнението на дейностите се контролира от специалисти от Столичната РЗИ.


В София 140 машини са извършили обработки със смеси срещу заледяване и почистване на сняг

В София тази нощ 140 снегопочистващи машини са извършили обработки със смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса. Обработени са трасетата на градския транспорт, основни улици в кварталите, стръмни участъци и мостове. Почистване на снега е направено на Южната дъга на "Околовръстен път" и общинските пътища. Направени са по няколко обработки във всички райони на Столичната община поради обилния снеговалеж през цялата нощ.

Към момента продължават обработки в част от районите като „Слатина“, „Овча купел“, „Изгрев“, „Подуяне“.

Започна работа на почистващата техника и в някои вътрешноквартални улици в районите на града. Почистват се прилежащите пространства на спирките на градския транспорт.

В Природен парк „Витоша“ са опесъчени планинските пътища „Бояна" – Златните мостове и „Драгалевци" – "Алеко“.

В момента движението на градския транспорт се извършва навсякъде по обичайните му маршрути.

Напомняме на шофьорите да карат с автомобили, оборудвани за движение при зимни условия, внимателно със съобразена скорост.


Направени са обработки със смеси срещу заледяване в София

През деня в София над 150 снегопочистващи машини са направили обработки със смеси срещу заледяване на улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, общински пътища, основни улици в квартали. Обработени са частично и вътрешноквартални улици.

Извършено е опесъчаване в Природен парк „Витоша“ на пътищата „Драгалевци" – Алеко и „Бояна" – Златни мостове.

В момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия.

Напомняме на шофьорите да използват автомобилите си само оборудвани за движение при зимни условия и да карат със съобразена скорост.

 


172 снегопочистващи машини са извършили обработки срещу заледяване в София

В София във връзка с валежите от сняг и понижението на темепатурите тази нощ започна извършването на обработки със смеси срещу заледяване. Към момента 172 снегопочистващи машини са на терен и изпълняват обработки на улици и булеварди, по които се движи градския транспорт във всички райони на Столична община, както и основни улици в кварталите, стръмни участъци и общински пътища.

Обработено е и трасето на Южната дъга на "Околовръстен път".

Снеговалежите са по-обилни в планинските райони "Панчарево", "Витоша", "Връбница", "Банкя", "Нови Искър".

Към момента градският транспорт се движи навсякъде при зимни условия по маршрутите си. Извършва се почистване на пространствата при спирките на градския транспорт и подходите към подлезите.

Напомняме на шофьорите да карат с автомобили, оборудвани за движение при зимни условия, и със съобразена скорост. 

 


Кметът на София Йорданка Фандъкова изпрати съболезнователно писмо до кмета на Загреб

„С истинска тъга научих за зeметресението, което сполетя хърватската столица. Нашите мисли са с жителите на Загреб.“ Това се казва в изпратеното днес писмо от кмета на София Йорданка Фандъкова до кмета на Загреб Милан Бандич по повод земетресението, сполетяло града.

„В пълна солидарност сме с вас и вашите съграждани. В този тежък за всички нас момент, в обстоятелства на извънредна хуманитарна и социална криза, позволете ми да изразя най-искрена приятелска и човешка съпричастност и с дълбока загриженост поднасям пожелания за бързото възстановяване на Загреб“ – е написано още в писмото на кмета Фандъкова.


„Аварийна помощ и превенция“ пусна дрон с цел информиране на населението за мерките относно COVID-19

Днес, 21 март, дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община пусна дрон с цел информиране на населението за мерките относно COVID-19 в кв. “Факултета“. С помощта на звуков сигнал дронът информира населението за необходимите противоепидемични мерки за ограничаване на заразата с коронавирус. Дронът е снабден със звуков сигнал и термокамера и с него се подпомагат усилията на полицията за уведомяване на населението за мерките за ограничаване на разпространението на вируса.

Продължават мерките за дезинфекция

Продължава дезинфекцията на пешеходни подлези. Ежедневно се дезинфекцират пешеходните подлези и подходите към тях.

Извършва се дезинфекция на контейнери за битови отпадъци, кошчета, спирки на градския транспорт. Миенето на улиците се извършва като се включва дезинфектант. С автоцистерна с дюзи днес са обработени улици в райони като „Триадица“, „Красно село“, „Илинден“, „Възраждане“, „Слатина“, „Студентски“, „Кремиковци“ и др. Дейностите продължават и през утрешния ден.

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ извърши дезинфекция на публични пространства в кв. “Орландовци“.

Продължава доставката на стоки от първа необходимост и медикаменти до домовете на самотно живеещи, болни и трудно подвижни възрастни хора. Днес над 60 възрастни са получили заявените от тях продукти. 40 домакинства са посетени от екипи на „Аварийна помощ и превенция“, а „Социален патронаж“ са изпълнили 23 заявки за доставка. За седмица, откакто започна от 14 март до сега, „Социален патронаж“ извърши над 150 доставки на храна и медикаменти.

На четири адреса, на които е наложена карантина, също са доставени стоки от първа необходимост от екипи на „Аварийна помощ и превенция“, при спазване на всички изисквания за безопасност.

Напомняме на всички граждани, които отговарят на критериите за доставка, че могат да правят заявки за стоки от първа необходимост и лекарства на телефон 02/8188522, 02/8188523 и 0879811403. Гражданите трябва да преценят какво им е необходимо както за деня, така и за следващите няколко дни. Заявките се правят от 9:00 до 16:00 часа.

 

 

 

 


Периодично се дезинфекцират площите на "Пазари Юг"

Периодично се обработват с дезинфектанти пазарите в "Красно село", "Иван Вазов" и "Борово". По нареждане на изпълнителния директор на „Пазари ЮГ“ Николай Попов търговците могат да работят на щандовете само с индивидуални защити средства.

 

 

 


Продължава дезинфекцията на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“

Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД  набавя постоянно необходимите предпазни средства за служителите си и за търговците

 Продължава регулярната дезинфекция на Женски пазар и на пазар „Димитър Петков“, както и на предгаров площад „Ротонда“, които се стопанисват от Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, съобщиха от предприятието. Спешните мерките за превенция и недопускане разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на тържищата, бяха предприети още преди въвеждането на извънредното положение в страната.

 Дезинфекцията на откритите пазарни площадки след приключването на пазарния ден  се комбинира с миене на цялата територия на тържищата с оглед по-голяма превенция и грижа за здравето на клиентите и търговците на площадките. Дружеството продължава да осигурява нужните предпазни средства – защитни маски, ръкавици, дезинфекционни разтвори на спиртна основа на служителите си и на търговците на двата пазара.

Допълнително, със заповед на изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД, е разпоредено да се допуска по 1 човек в търговските обекти, тип павилиони на пазарните пространства, а изчакването да става отвън на дистанция 1,50 м. На дистанция от 1,50 трябва да пазаруват и клиентите на масите за сергийна търговия.

Мерките, които са предприети за превенция са съгласно препоръките на Министерството на здравеопазването и Оперативния щаб на Столична община за превенция на разпространението на коронавирус.


Продължава дезинфекцията на пешеходните подлези, контейнери за отпадъци и миенето на улици в София

Продължава изпълнението на дейности за дезинфекция с цел предотвратяването на разпространението на COVID-19 в София.

Извършва  се ежедневна дезинфекция на пешеходните подлези на територията на Столична община.

Миенето на улици и булеварди на територията на Столична община също продължава и се извършва като към използваната вода се добавя и дезинфекционен препарат. Днес екипите ще продължът дейности по миене в районите „Илинден“, „Изгрев“, „Подуяне“ и др.

Дезинфекцират се и контейнерите за битови отпадъци, които са разположени в районите. Дейностите ще се извършват на всеки три дни. През последния ден това е направено в районите "Младост", "Лозенец", "Триадица", "Надежда","Панчарево", "Връбница", „Красно село“ и "Банкя". Сметосъбирането и сметоизвазването се извършва по установения за това график.

Дезенфекцирани са и открити обществени пространства със специализирана техника в кв. „Христо Ботев“, район "Слатина", кв. „Филиповци“, район "Люлин" и в район "Красна поляна.

 


Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен в петък в "Красно село“

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци, образувани от домакинствата, ще бъде разположен в район „Красно село“ на 13 март 2020 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Пунктът ще бъде разположен в ж.к. "Хиподрума" на бул. „Цар Борис III“ № 41, на паркинга пред Общински културен институт „Красно село“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

• Лакове и бояджийски материали;

• Домакински препарати и химикали;

• Мастила и замърсени опаковки;

• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

През този месец гражданите на София ще имат още една възможност да предадат своите опасни отпадъци в Мобилен пункт на 28 март, за който ще ви информираме подробно (б. ред. Съобщение за отмяна от 23.03.2020 г.).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД и се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок", Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на "БалБок" във Facebook. 

График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г. 
Информационна листовка.
 


От 5 март технически лица започват посещения на предварително заявилите желания за подмяна на старите печки

 

 

 


Публикувано на 05.03.2020 г.

От 5 март технически лица започват посещения на предварително заявилите  желания за подмяна  на  старите печки

От 5 март технически лица, представители на Обединение "Екологично отопление – София" ДЗЗД ще започнат посещения в домакинствата, подали предварителни образци за намерение, с които са заявили желание да участват в подмяната на старите печки на дърва и въглища с нови екологични алтернативни като газ, пелети, електричество или свързване към централно топлоснабдяване.

Всички, подали предварителни  образци за намерение, ще бъдат потърсени от техническите екипи  за уточняване на час и датата за посещението на място. Експертите ще помогнат на домакинствата да попълнят въпросник с данни относно параметри на жилището, за което е заявено желание за замяна на отоплителния уред на дърва и/или въглища,  брой на членовете на домакинството, наличие на малки деца и т.н., които са необходими за целите на проекта, и ще бъде уточнена предпочитаната форма на отопление: газ, пелети, електричество или свързване към централно топлоснабдяване.

По време на посещенията всеки експерт ще се идентифицира с карта и копие на удостоверение, издадени от Столична община.

Посещенията са във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.", съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд  и от Националния бюджет на Република България.

С изпълнението на проекта  около 15 000 хиляди домакинства на територията на Столична община за период от три години ще могат да подменят старите си отоплителни печки на дърва и въглища с нови екологични.

Всички домакинства, които се отопляват на дърва и въглища и досега не са подавали формуляр за кандидатстване, ще могат да направят това от 15 април в районните администрации.

 


Над 1095 тона текстилни отпадъци са събрани през 2019 г. в специализираните контейнери на Столичната община

 

За изминалата година над 1 095 тона текстилни отпадъци са събрани в специализираните контейнери на територията на Столичната община. От тях 861 тона (79%) са подготвени за повторна употреба, а 217 тона (20%) са предадени за рециклиране.

От началото на 2019 г. Столичната община започна да разработва система за събиране и третиране на текстилни отпадъци. С въвеждането й се цели да се намали вредното влияние на тези отпадъци върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух.

Общината има сключен договор за поставяне и обслужване на контейнерите с фирмите „Евротекс“ и „Тексайд България“, специализирани за третиране на текстилни отпадъци. На територията на общината вече са поставени 81 контейнера за текстилни отпадъци на 71 места. От 47 съда с бранда TexСycle фирмата „Евротекс“ през миналата година е събрала над 623 тона текстилни отпадъци, като от тях 389 тона (62%) са подготвени за повторна употреба, 217 тона (35%) са предадени за рециклиране. През септември втора фирма "Тексайд България“ постави нови 34 специализирани контейнера на още 28 места в София. Оттогава до края на 2019 г. фирмата е събрали над 472 тона текстилни отпадъци, като цялото количество е предадено за повторна употреба.

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от компаниите за третиране на текстилните отпадъци до техни площадки, на които се извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.  

Адресите на всички контейнери могат да бъдат намерени на сайта на Столична община - www.sofia.bg/waste

 

 


Започват дейности по залесяване в "Борисовата градина"

Днес, 01.03.2020 г., започват дейности по залесяване в "Борисовата градина", в изпълнение на проект на Лесотехнически университет – София – съгласно изготвените технологични планове за залесяване на отдела със смесени култури.

Дърветата за засаждане в “Борисова градина”, обект 2, са по периферията на лесопарка, граничещ с бул. „Цариградско шосе“ и участъка, заключен между бул. „Драган Цанков“, бул. „П. К. Яворов“ и ул. „Незабравка“ и са от вид явор с размери 1,7 – 2,0 м.


София получи най-висок рейтинг „А“ за прозрачност и лидерство в действията си в областта на климата

Фандъкова: "Подготвяме  4-годишна програма за засаждане на дървета в градска среда"

Само за 1 година Столична община повиши своя рейтинг от „В- Управление” за 2018 г. до рейтинг „А- Лидери” за 2019 г. в класацията на глобалната платформа CDP. София е сред градовете, получили това престижно признание за 2019 г. наред със Сеул, Хага, Париж, Берлин, Лисабон, Стокхолм, Лондон, Рига, Сан Франциско, Сиатъл, Ню Йорк и др. Отличието беше връчено на кмета на София Йорданка Фандъкова на специална церемония във френската столица. Наградите са под патронажа на френския президент Еманюел Макрон.

„След като положихме добрата основа с планиране, подготвихме проекти, защитихме европейско и национално финансиране за част от тях, а други финансираме със собствени средства, продължаваме с изпълнението на приетите стратегически документи за смекчаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени: План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община, Стратегия за адаптация към климатичните промени и План за действие към нея до 2025 г.

Един от най-значимите ни проекти, който допринася за намаляване на въглеродните емисии, е изграждането на метрото, като през 2009 г. мрежата на метрото беше 9,6 км и пътуваха 70 хил. души дневно, а днес тя е 40,2 км и всекидневно се използва от  350 хил. души. До края на годината София ще има 52 км метро, което ще обслужва 500 000 пътници на ден и ще спестява по 90 000 тона вредни емисии годишно. Подменяме основна част от подвижния състав на градския транспорт, като за последните години купихме 398 автобуса с най-високия екостандарт ЕВРО 6, 35 електробуса с нулеви емисии и 38 трамвая. Ежегодно засаждаме над 2 000 дървета в градската среда, за 10 години залесихме над 1 260 дка горски и замърсени земеделски земи, а всяко дърво може да абсорбира до 150 кг въглероден диоксид годишно. През 2020 София се включи в инициативата „Дърветата в градовете“ на Икономическата комисия за Европа на ООН, в рамките на която през 2020 г. ще засадим над 10 000 дървета. По моя инициатива подготвяме и 4-годишна програма за засаждане на дървета в градска среда. Изпълняваме мащабни проекти за подмяна на отоплителните уреди във 20 000 домакинствата като в рамките на три години ще заменим стари уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи. До момента 126 домакинства са подали заявления в рамките на първия етап на кампанията по Програма "Лайф", в която 140 домакинства ще получат екологични уреди през 2020 година. През месец април предстои да стартира и кампанията за всички останали райони по Програма ОПОС. Във връзка с присъединяването ни към Глобално споразумение на кметовете за климат и енергия през 2018 г. в момента разработваме интегриран План за действие за устойчива енергия и климат 2021 – 2030 г.” – коментира кметът Фандъкова. CDP е глобална платформа, в която на годишна база градове и бизнес организации споделят своя напредък като докладват по над 100 въпроса за действията си за смекчаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени.

Отличието е мотивиращо признание за действията на Столична община за смекчаване на изменението на климата и за адаптация към случващите се промени.

 

 

 


Над 10 екипа изпълняват машинно миене в различни райони на София

Днес поради положителните дневни температури продължава изпълнение на дейностите по миене на улици в София. Над 10 екипа извършват машинно миене на пътните платна с автоцистерни с маркуч. Улиците се мият след като е извършено почистване на дъждоприемните шахти и е извършено метене.

Днес екипите мият улици като ул. „Гюешево“ от бул. „Ив. Евст. Гешов“ до ул. „Охридско езеро“, ул. „Арх. П. Момчилов“, ул. „Кап. Васил Данаджиев“, ул. „Кап. Иван Златев“, ул. „Мичман Димитър Светогорски“, ул. „Обзор“ от ул. „Тихи кът“ до бул. „Никола Петков“ и др.

Дейностите ще пръдължат и през утрешния ден.

 


Извършва се миенето на основни улици и булеварди в столицата

Миене с автоцистерна с маркуч се извършва днес на улици и булеварди в София. Екипите на почистващите фирми извършиха миене на бул. “Цар Борис Трети“ и бул. “Тотлебен“, както и на кръговото кръстовище на "Руски паметник" в столицата. Цялостно са измити пътните платна и прилежащите тротоари. Освен основни трасета на градския транспорт се извършва миене и на улици в кварталите като ул. “Кирил Ботев“, ул. “Георги Измирлиев“, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ и др.

Преди миенето екипите почистват дъждоприемните шахти и извършват ринене на пътните регули от наноси и отпадъци.

Днес се извършва почистване на пътни регули на ул. “Беловодски път“, на бул. “Рожен“, на ул. “Царибродска“, на бул. “Сливница“, ул. “Летоструй“, ул. “Освобождение“ и др.

Дейностите се извършват при положителни температури и се контролират от Столичния инспекторат.

При благоприятни метеорологични условия миенето продължава и в предстоящите дни, като една от мерките за чистота и подобряване на качеството на въздуха. 


Над 10 екипа извършват почистване на улици и булеварди в София

На 22 февруари, събота, във връзка с повишаване на температурите започна извършването на почистване на уличните регули от наноси. Над 10 екипа извършват почистване на пътните регули на улици и булеварди, по които се движи обществен транспорт, както и на вътрешноквартални улици в районите „Триадица“, "Витоша", "Овча купел", "Люлин", "Подуяне", "Надежда" и др.

Днес екипите работиха на ул. “Панорамен път“, ул. “Ген. Кирил Ботев“ в район "Триадица", ул. “Кап. Васил Данаджиев“ в район "Люлин", ул. “Св. Мина“ във район "Връбница", бул. “Рожен“ и др.

След почистването на пътните регули се възлага миене при благоприятни метеорологични условия.

Дейностите се контролират от Столичния инспекторат. 

 


 


Мобилният събирателен пункт за район „Витоша“ ще има на 21 февруари 2020 (петък), от 8³° до 14³° часа

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
• Лакове и бояджийски материали;
• Домакински препарати и химикали;
• Мастила и замърсени опаковки;
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен в кв. "Павлово" на ул. „Слънце“ № 2, пред районна администрация „Витоша“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД. Тя се прилага с успех на територията на София от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г. и информационна листовка.


Продължават проверките за замърсяващи автомобили в София

Съставени са 33 акта за непочистена ходова част на тежкотоварни автомобили
 

От началото на годината са направени 172 проверки и са съставени 33 акта за непочистена ходова част на тежкотоварни автомобили. Екипите на Столичен инспекторат съставиха 5 акта за непочистена ходова част досега в днешния ден.

Продължават съвместните проверки на Столичен инспекторат и Пътна полиция при СДВР за замърсяващи автомобили. От 12 февруари до днес екипите са проверили 327 автомобила с помощта на газанализатори. Извършва се контрол на техническа изправност на очистващата инсталация на автомобилите, както и чистотата на ходовата част на камионите. Целта е да не се допускат превозни средства, които замърсяват въздуха. Спрян от движение е един автомобил, на 19 камиона са съставени актове за непочистена ходова част.

С цел предотвратяване на замърсяването на въздуха с прахови частици екипи на Столичен инспекторат извършват и проверки за горене на отпадъци, на потенциални източници на замърсяване от автосервизи, цехове за производство на мебели, работилници, както и на строителните обекти. От началото на годината са направени над 950 проверки, съставени са 62 акта за нарушения и 11 глоби.

Извършват се и миене във връзка със затоплянето на времето на улици в София. През деня се мият пътните платна на улици като ул. „Велчо Атанасов“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“, ул. „Поп Груйо“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, ул. “Звезда“ и др.


Заместник-кметът на СО Йоана Христова откри семинар на Световната банка за качеството на въздуха

”В последните години дебатът за качеството на атмосферния въздух тръгваше и завършваше в Столична община," – това сподели Йоана Христова, зам.-кмет на СО, на регионален семинар за качеството на атмосферния въздух на общинско ниво, организиран от Световната банка. Събитието има за цел да представи за първи път практически инструменти, които могат да се ползват от общините – за оценка на емисиите, разходи в сектор битово отопление, насоки за изготвяне на проектни предложения.

Христова сподели, че по предварителните данни за 2019 г. Столична община няма превишения на средногодишната норма за ФПЧ10 на нито една от АИС за мониторинг, но все още има предизвикателствата, свързани с броя на превишенията. Затова се изпълнява и трета по ред програма за качество на въздуха. Тя се спря на основните замърсители в градска среда и  изброи част от мерките, които общината е предприела за справяне със замърсяването на въздуха. Една от тях е модернизацията на градския транспорт. Други мерки, върху която акцентира, е намаляване на емисиите от битовото отопление и представи програмите за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 20 000 домакинства с нови екологични, поставяне на филтри на комините, повече миене и метене на улиците.

„Когато говорим за  качество на атмосферния въздух, е време да започнем да поставяме човека в центъра на този дебат. Досега говорим за въздуха като за някакво изолирано понятие, целейки да приведем ФПЧ във въздуха в съответствие с нормите. Време е да коментираме и здравните аспекти, свързани с опазване здравето на хората, и защо е важно въздухът да е чист както заради околната среда, така и за здравето на хората – каза още Христова. "Радвам се, че толкова много здравни специалисти участват в събитието. Освен експертите по качеството на въздуха е добре и те да се включат с експертиза в предаването на правилните послания към хората" – заключи  Христова.  


Извършва се миене на улици и булеварди в София

Във връзка с повишаване на дневните температури днес, 16 февруари, се подновиха дейностите по миене на улици и булеварди в столицата. Дейностите се извършат при благоприятни атмосферни условия и целят подобряване на качеството на въздуха.

Миене се извършва по бул. “Сливница“, ул. „Лъчезар Станчев“ в район „Изгрев“, ул. “Градинарска“ в район "Надежда", ул. „Владайска река“, ул. „Резбарска“ в район "Подуяне", ул. „София“ в район „Сердика“, ул. „Екзарх Стефан“ в "Надежда" и др. Миене се изпълнява и в тунела на "Лъвов мост".

Екипите на фирмите, отговорни за почистването в града, изпълняват дейностите с автоцистерна.

Контролът се изпълнява от Столичен инспекторат.

При благоприятни метеорологични условия миенето ще продължи и през следващите дни. 

 


Мобилно приложение Sofia ZOO Smart App ни показва Столичния зоопарк

На своя щанд на 37-то издание на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо“ ОП „Зоологическа градина – София“ представя новия си уеб сайт, позволяващ виртуална разходка, както и специално мобилно приложение Sofia ZOO Smart App. Сайтът и приложението са част от концепцията „Смарт Зуу“ на зоопарка, с  която отговаря на потребностите на съвременните посетители, ползващи активно смартфони, социални мрежи и електронни комуникационни канали.

Щандът бе посетен от кмета на София Йорданка Фандъкова и от зам.-кмета с ресор „Екология“ Йоана Христова. Директорът на Зоопарка инж. Добромир Бориславов демонстрира дигитална разходка и уточни, че не всички животни могат да се видят и е добре да се посети и зоопарка .

Посетителите ще могат да се информират и за ежегодното лятното зооучилище,  което тази година ще отбележи 20 г. Също така ще могат да  научат повече за колекцията на зоопарка, както и за най-новите попълнения в нея – антилопите дик-дик, птиците носорози и двойката бели тигри.

Зоологическата градина е един от 100-те национални туристически обекта, но и любимо място за разходка на столичани и гостите на града. 


22 кучета от ОП „Екоравновесие“ заминаха днес за Германия

Екипът на „Екоравновесие“, представители на германската неправителствена организация „Щройнерхилфе Булгариен“ и доброволци изпратиха днес 22 кучета при новите им осиновители в Германия. Това са и първите кучета за тази година, които тръгват към новите си домове, съгласно Споразумение между Столичната община и  неправителстевната организация. Кучетата пътуват със специално оборудван автомобил за транспорт на животни на „Екоравновесие“ до гр. Антрифтал, където ще ги посрещнат новите им семейства.

От 31 юли 2019 г. до сега 43 кучета са намерили нов дом в  Германия.


Кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна с кмета на Охрид

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе среща в Столична община с кмета на Охрид Константин Георгиески. На срещата присъства и заместник-кметът на София Ирина Савина. Разисквани бяха мерките, които общините предприемат за подобряване на качеството на въздуха. Обсъдено бе и сътрудничеството в сферата на туризма и културата.

Йорданка Фандъкова посочи, че подобряването на качеството на въздуха и озеленяването е стратегически приоритет за града. Столична община има програма с над 100 мерки.

София и Охрид са партньори в проекта за поставяне на сензорни станции по пилотен проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма „Балкани – Средиземно море (2014 – 2020)“. В него Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Охрид, Никозия и Тирана. По проекта в София са монтирани 22 станции, които проследяват качеството на въздуха. Измерванията от станциите в реално време се предават към облачна платформа за съхранение, визуализация и последващ анализ.

София и Охрид имат възможност да развиват общи туристически маршрути. Кметът Георгиески е посетил провеждащото се в София в момента изложение „Ваканция и СПА Експо“.


Проверени са 60 автомобила за замърсяване на въздуха

Един от тях е спрян от движение, съставени са 4 акта за непочистена ходова част на тежкотоварни превозни средства

Общо 60 автомобила в София са проверени за замърсяване на въздуха при съвместната инспекция на Столичен инспекторат и Пътната полиция към СДВР в рамките на деня. Целта на проверките е да не се движат автомобили с техническа неизправност, които замърсяват въздуха.

С помощта на газанализатори, които Столична община предостави на Пътната полиция, се проверява очистващата система на автомобилите. От проверените 60 автомобила е установен един, който не отговаря на техническите изисквания и същият е спрян от движение до отстраняване на техническата неизправност съгласно Закона за движение по пътищата.

Екипите на Столичен инспекторат проверяват за непочистена ходова част на тежкотоварни автомобили и замърсяване на пътното платно. На четири камиона днес са съставени актове за непочистена ходова част, а от началото на годината са наложени 18 акта.

Проверките продължават.


Информацията е към 18:00 ч. на 12.02.2020 г.
 


Предстои премахване на сухи и опасни дървета от „Княз-Борисовата градина“

Във връзка с изпълнение на дейности по програмата за съхраняване, възстановяване, обновяване и подновяване на горските насаждения и предприемане на мерки за възобновяване на дърветата – съобразно изготвената „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарковата част от „Княз-Борисовата градина“ – предстои премахване на сухи и опасни дървета с влошено физиологично състояние в обект № 2 (отдел 17) по периферията на лесопарка, граничещ с бул. „Цариградско шосе“ и участък, заключен между бул. „Драган Цанков“, бул. „П. К. Яворов“ и ул. „Незабравка“.

Дейностите започват на 17.02.2020г. (понеделник) и ще се изпълняват от ОП „Управление на общински земи и гори“ на основание издадено разрешително от дирекция „Зелена система“ – СО с рег. № СЕК19-ВК08-18/08.01.2019 г. и извършено маркиране от катедра „Лесоустройство“ на Лесотехнически университет съгласно Становище от „Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори“.

При започване на предвидените дейности ще се поставят информационни табели и ограничителни ленти за спиране на движението и за безопасното придвижване на гражданите по алеите в лесопарка.

За възобновяване на дървесните масиви в парк „Борисова градина“ след приключване на дейностите в участъка, граничещ с бул. „Цариградско шосе“, ще бъде изпълнен проект на Лесотехнически университет – София за залесяване със смесени култури. 

Дървесината се извозва след издаване на електронен превозен билет, който е свързан към информационната система на „Изпълнителна агенция по горите“. Информацията е общодостъпна на http://tickets.iag.bg, където може да бъде направена проверка на всеки издаден електронен билет за транспортиране на дървесина, добита на територията на Република България.

 


Продължава кандидатстването за подмяна на отоплителните уреди по Програма LIFE

До 31 март жителите на кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене и Кривина могат да подават заявления  за подмяна на старите печки на дърва и въглища с  нови екологични  уреди. Документи се приемат в районните кметства, където има служители, помагащи на желаещите при попълване и подаване на заявленията. Това е първи етап  от изпълнението на проект по Програма LIFE. По него ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища на 4 925 домакинства, като за 2020 г.  се очаква 140 домакинства да имат нови екологични уреди на газ и пелети. 

От средата на април ще стартира и кампанията за подаване на заявления от всички други  квартали на територията на Столична община по големия проект, финансиран от Оперативна програма "Околна среда", който  ще обхване още  15 000 домакинства. Ще  бъдат проведени  и разяснителни кампании във всички 24 столични района, за да се обясни при какви условия гражданите могат да заменят отоплителните си уреди и каква алтернативна форма на отопление могат да получат.

Всички домакинства, подали през 2019 г. предварителни заявления, че искат да се включат в безплатната подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди, ще са първите, потърсени и посетени от експерти, за да попълнят нужните документи за кандидатстването. За да се включат в кампанията за подмяна на старите отоплителни уреди, собствениците трябва да подадат формуляр за кандидатстване в района, в който живеят. Подмяната на уредите ще се  извършва поетапно и  ще приключи до три години.

Подменените старите печки безвъзмездно ще се предават на общината за рециклиране, а средствата ще се използват за реализацията на екологични проекти, свързани с чистотата на въздуха. 

За замяната на старите печки  на 20000 домакинства на територията на Столична община с уреди на пелети, газ или на ТЕЦ Столичната община защити 57 млн. лв. по два европейски проекта – по Програма LIFE и по Оперативна програма „Околна среда“, с които в следващите 3 г. безплатно  ще се подменят старите отоплителни уреди. 

 


От началото на февруари са извършени над 130 проверки за замърсяване на въздуха

Екипите на Столичен инспекторат проверяват автосервизи, търговски, производствени и строителни обекти

Екипи на Столичен инспекторат извършват проверки за контрол на източници за замърсяване на въздуха с прахови частици. Проверките целят установяване на потенциални източници на зъмърсяване от автосервизи, цехове за производство на мебели, работилници, както и на строителните обекти.

От началото на месец февруари са извършени над 130 проверки, свързани със замърсяване на въздуха. Проверките продължават и днес.

Инспектирани са 33 автосервиза, цех за производство на мебели, работилници в районите „Слатина“ и „Подуяне“. Съставен е акт за горене на стари дървени плоскости в цех за производство на мебели.

От 62 строителни обекта, които инспекторите са проверили през месеца, са съставени 11 броя актове за установени нарушения, свързани със замърсяване на въздуха като замърсена ходова част на камионите. Извършени са и 11 броя съвместни проверки с КАТ за чист външен вид на камионите.

В 38 частни имота инспекторите са извършили проверки по сигнали за горене на отпадъци. Те са в районите "Възраждане", "Подуяне", "Витоша" и "Красна поляна".

Глобата при акт на физическо лице е в размер от 100 до 5 000 лева, а за юридическо лице – от 700 до 20 000 лева по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО.

 

 


Миене на улици и булеварди започна със затопляне на времето

С повишаването на температурите днес, 31 януари, отново започна изпълнението на дейност миене на улици и булеварди в София. Миенето се извършва с цел подобряване на качеството на въздуха.

Екипите на почистващите фирми изпълняват дейностите с автоцистерни с маркуч и се извършва след почистване на пътните регули.

Днес миене се извършва на бул. “Царица Йоана“ в район "Люлин", ул. „Железопътна“ – район "Сердика", ул. „Божурище“, ул. „Вардар“ – район "Илинден", ул. „Възрожденска“ – район "Надежда", бул. „Владимир Вазов“ – район "Подуяне' и др.

В утрешния ден при подходящо време работата по миенето ще продължи в различните райони. Предвидени са бул. „България“, ул. „Бяла черква“, ул. „Хисаря“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Житница“ и др.

Контролът на изпълнение на дейностите се извършва от екипи на Столичен инспекторат. 

 

 


Столичната община се включи в инициативата на ООН "Дървета в градовете"

Столичната община се включи в "Дървета в градовете" (Trees In Cities) на Икономическата комисия за Европа на ООН. Това е доброволна инициатива, насочена към кметовете и местните власти по целия свят, която ще допринесе за постигане на част от целите за устойчиво развитие.

Столичната община ще участва в нея като засади над 12 000 дървета през 2020 г. Напредъкът по изпълнение на ангажиментите за засаждане на нови дървета ще се проследява on-line чрез интерактивна диаграма на интернет страницата на инициативата. След успешното приключване на предизвикателството Икономическата комисия за Европа на ООН ще предостави на Общината доклад за напредъка.

Ползите за градовете от присъединяване към проявата са смекчаване изменението на климата и подобряване на устойчивостта на града. Едно дърво може да абсорбира до 150 кг въглероден диоксид годишно и да осигури по естествен начин охлаждането на въздуха. Дърветата намаляват нуждата от климатизация, намаляват градските замърсители, имат и положителен ефект върху човешкото здраве. Дърветата имат  и съществена роля в опазване на биоразнообразието. Те осигуряват подслон, храна и са естествен хабитат за животни и растения. Доказано е, че градските зелени площи оказват положително влияние и върху социалното сближаване.


Кметът Фандъкова провери Контролния център на „Софийска вода“

"В Контролния център на „Софийска вода“ в Бистрица в реално време се следят нивата на яз. „Искър“, яз. „Бели Искър“, водните количества, които преминават през магистралните водопроводи, пречиствателните станции, резервоарите и помпените станции, налягането и качеството на водата, както и възникналите аварии и реакция за отстраняването им." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с ръководството на „Софийска вода“, общински съветници и медии проследи възможностите на системата за контрол.

Чрез системата за контрол се следи и може да се управлява системата на действащите резервоари в София – нивото на водата в тях, системата за ранно предупреждение. Под наблюдение са и помпените станции, които се управляват дистанционно, данни от разходомерите по довеждащите и разпределителни съоръжения. Визуализирана е информацията за управление на мрежата.

Кметът Фандъкова посети и Лабораторния изпитателен комплекс на „Софийска вода“ на Пречиствателна станция „Бистрица“.

По думите на кмета Фандъкова "ключово е, когато обсъждаме възможността през водопреносната система на София да преминат допълнителни количества вода към Перник, софиянци да имат реална информация за водоснабдяването на града ни и възможностите за контрол, които сме изградили."

На 28 януари Столичният общинският съвет ще разгледа възможността през Рилския водопровод да преминават 300 литра/секунда от каналите „Манастирски“ и „Грънчар“ до резервоар „Мало Бучино – нов“ и от там през ново трасе – до Перник.

„Софийска вода“ е направила теста, който е успешен и показа, че магистралните водопроводи имат достатъчен капацитет да осигурят тези допълнителни количества.

Трасето на Рилския водопровод е 70 км и годишно по него има до 2 – 3 аварии, които се отстраняват приоритетно.

Всеки ден Акредитирана лаборатория изследва качеството на водата в София от 72 точки в града. През 2019 г. са направени 8500 проби за контрол и над 150 000 анализа на качеството на водата по различните показатели.

 

 

 


Столичната община закупува две електрически лекотоварни камиончета за работа в градските паркове

 

Столичната община ще закупи две електрически лекотоварни камиончета за работа в градските паркове и градини. Електрическите камиончета не отделят замърсяващи газове, което подобрява качеството на въздуха.

С тях ще се извършват дейности в паркове и градини на София като събирането и извозването на зелени отпадъци, доставката на дървесна и храстова растителност, инструменти при засаждане.

Новите електрически камиончета ще заменят двата стари дизелови автомобила, използвани досега.

Двете камиончета се финансират по проект от Националния доверителен екофонд, по който Столичната община получава безвъзмездно 30 000 лева, а 90 000 лв. са от общинския бюджет с решение на Столичния общински съвет.

В момента Общинското предприятие „Градски паркове и градини“ разполага с три електрически камиончета и с тях извършва дейности в парка на НДК, "Борисовата градина" и др.


На 24 януари мобилен пункт ще приема опасни отпадъци в районите „Нови Искър“ и „Кремиковци“

 

На 24 януари 2020 г., петък, мобилен пункт ще приема опасни отпадъци от бита в районите „Нови Искър“ и „Кремиковци. От 8:30 до 11:30 ч. пунктът ще бъде в гр. Нови Искър пред сградата на районна администрация на ул. „Искърско дефиле“ № 121. По-късно същия ден от 12:30 до 15:30 ч. той ще се премести на площада срещу кметството на ул. „Ангел Маджаров“ в кв. „Челопечене“.

Домакинствата ще могат да предават безвъзмездно уреди, съдържащи живак: термометри, прекъсвачи, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, както и лекарства с изтекъл срок на годност.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД и се прилага успешно на територията на общината от началото на 2012 година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен Инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

 


Столична община стартира първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди

Столична община стартира от 20 януари 2020 г. първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Кампанията обхваща кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене и Кривина.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на фините прахови частици, отделяни от битово отопление на въглища и дърва.

По проекта ще бъдат подменени старите отоплителните уреди на дърва и въглища на общо 4 925 домакинства  на територията на Столична община с нови уреди на газ и пелети.
 

Подробна информация ще намерите на: 

https://www.sofia.bg/web/guest/pilot-phase-lifeipcleanair


Столичната община стартира разработването на нова програма за въздуха за периода 2021 – 2026 г.

Граждани, институции, НПО и научни среди участват с предложения, препоръки и мнения по мерките

 

"За първи път София е влязла в средногодишната норма за фини прахови частици от 40 микрограма на куб. м на всички 6 измервателни станции през 2019 г. Това сочат предварителните данни на Столичната община" – съобщи зам.-кметът по екология Йоана Христова на София на информационно събитие за представяне на проект за „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“.

Общата стойност на проекта е 412 583,87 лв. и ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и бюджета на Столичната община. Това е третата Програма за КАВ (Качество на атмосферния въздух). Тя трябва да е готова до края на годината и ще влезе в сила през 2021 г., а мерките в нея ще действат до 2026 г. Граждани, институции, НПО и научни среди ще могат да дават предложения, препоръки и мнения по мерките, с които ще се съобразят експертите, работещи по проекта. При изготвяне на програмата екипът предстои да набере информация за оценка и управление на КАВ от различни източници, да направи инвентаризация на емисиите на замърсителите през 2018 г. по сектори, да анализира причините за превишаване на нормите, както и да направи дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за 2018 г., да анализира вече планираните и прилагани мерки за подобряване на КАВ. Като част от новата програма ще се направи и прогнозно моделиране на зони с ниски емисии от транспорта, като се включат и емисии на ФПЧ от битовото отопление.

Сега действащата програма за качеството на въздуха включва над 100 мерки. Сред тях са подмяната на старите отоплителни уреди на общо 20 000 домакинства, ползващи дърва и въглища, в следващите 3 г. и монтирането на 2 000 филтъра на комините на жилищни сгради в район "Слатина" и "Красна поляна".

 


Започва миене на булеварди и улици в София

За подобряване качеството на въздуха по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова във връзка с повишаване на дневните температури днес, 14 януари, ще започне миене на улици и булеварди.

Дейностите по миене ще се извършат с автоцистерна с маркуч при благоприятни метеорологични условия в районите „Люлин“, „Възраждане“, „Кремиковци“, „Триадица“, „Сердика“, „Илинден“, „Надежда“, „Подуяне“, „Слатина“. Ще се мият улици като бул. “Царица Йоана“, бул. “Ботевградско шосе“, бул. “Владимир Вазов“, ул. “Железопътна“, ул. “Божурище“ и др.

Контролът на дейностите се извършва от Столичен инспекторат. При благоприятни метеорологични условия миенето ще продължи и утре.


Съставени са 6 акта за непочистена строителна техника

Шест нарушения за непочистени тежкотоварни превозни средства от строителни обекти установиха при проверки екипи на Столичен инспекторат.

Днес, 13 януари, екипите на Столичен инспекторат съставиха 6 акта за административно нарушение при напускане на строителни площадки със замърсена ходова част. Обектите са в „Манастирски ливади“ – район „Триадица“, в район „Лозенец“ и в район „Студентски“.

Столичен инспекторат и дирекция "Общински строителен контрол" извършват проверки на строителните обекти, генериращи замърсяване на въздуха.

Проверките ще продължат и през утрешния ден.

 

 


Проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

 

ПОКАНА
 

На 14.01.2020 г., вторник, от 11:00 ч. в зала 1 на Столична община – ул. „Московска“ 33, ще се проведе информационно събитие по проект BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Бенефициент по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта e 412 583,87 лв., който ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и съфинансиране от бюджета на Столичната община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на финансирането е да се разработи нова „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е комплексна програма от мерки, гарантираща подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.


Екипи на Столичен инспекторат установиха нерегламентирано горене на отпадъци в район "Подуяне" и "Триадица"

Екипи на Столичен инспекторат днес, 10 януари, са установили нерегламентирано горене на отпадъци и са съставили два акта. Те са за горене на отпадъчни материали на територията на район „Подуяне“ на ул. "Резбарска" и "Пасарелски язовир". Съставен е и 1 акт за изгаряне на отпадъци с цел отопление в район "Триадица".

Проверките, които извършва Столичен инспекторат, целят установяване на замърсяване на въздуха с прахови частици от нерегламентирано изгаряне и източници на замърсяване от строителни обекти, автосервизи, пунктове за смяна на гуми, площадки за изкупуване на отпадъци, цехове за производство на мебели.

При проверки на строителни обекти са съставени 3 акта за напускане на строителни площадки от строителна техника със замърсена ходова част и без чергила. Наложени са и 5 глоби на автосервизи и пунктове за смяна на гуми.

От началото на месеца екипите на Столичен инспекторат са съставили 18 акта и са направили над 200 проверки.


С над 1,5 тона намаляват ФПЧ с монтирането на 84 филтъра в София

Всеки монтиран филтър спестява около 80% вредни емисии

"Над 100 филтъра на комини са монтирани досега в София, като само през последния месец са поставени над 84 такива устройства. С всеки монтиран филтър се намаляват емисиите с около 80%, или изразено от досега монтираните филтри резултатът е намаляване на емисиите на ФПЧ от битово отопление в размер на повече от тон и половина, обяви  зам.-кметът по екология на  Столична община Йоана Христова по време на проверка на монтирани филтри в район "Красна поляна".

"До края на 2021 година предстои филтрите да станат 1000. А след това имаме допълнителна възможност за още 1000 до края на 2023 г." – каза още Христова.

Тя уточни, че устройствата се монтират в район „Красна поляна“ и „Слатина“, а желаещите могат да подават заявление в районната администрация. Това е допълваща мярка към дейностите на Столична община за намаляване замърсяването на въздуха от битово отопление.

 


На 10 януари буферните паркинги в София ще са безплатни

За утрешния ден – 10 януари, Столичната община въвежда безплатно паркиране в буферните паркинги към станциите на метрото за всеки, който остави колата си и ползва градския транспорт. Мярката се предприема във връзка с повишаване на нивата на фини прахови частици и прогноза за 10 януари.

Призоваваме гражданите, които имат възможност, да не използват личните си автомобили, а тези, които се отопляват на твърдо гориво – да преминат на алтернативно отопление.

Безплатните паркинги са разположени по линиите на метрото на бул. “Цариградско шосе“, бул. “Черни връх“, бул. “Ломско шосе“, на бул. “Александър Малинов“ и на бул. “Драган Цанков“.

Продължава извършването на проверки за източници на замърсяване на въздуха от екипи на Столичен инспекторат.

На сайта  https://air.sofia.bg гражданите могат да следят в реално време  измерваните стойности на ФПЧ и прогнозите за следващите дни.

На специално мобилно приложение SofiAir, което може да се свали и използва на телефони с Android  и iOS операционни системи, гражданите могат да получат информация за предприетите мерки при повишена концентрация на ФПЧ.


Столичната община кандидатства по проект за озеленяване на градски пространства и подобряване качеството на въздуха

 

Столичната община е получила покана, в партньорство с няколко големи европейски градове: Ница (Франция), Вроцлав (Полша) и Корк (Ирландия), да подготви концепция на проектно предложение и да кандидатства за безвъзмездно финансиране по Програма „Хоризонт 2020“. Периодът на изпълнение на проекта е 48 месеца.

Проектът предвижда изпълнение на демонстрационни проекти с природобазирани решения като озеленяване на междублокови пространства, покривно озеленяване, естествено засенчване и др. Такива дейности са залегнали в плана за адаптация към климатичните промени на Столична община 2019 – 2025.

Концептуалната идея на проекта е чрез неговото изпълнение да се предоставят научни доказателства за прилагането на природобазирани решения за справяне с предизвикателствата, свързани с качеството на въздуха и въглеродните емисии в градовете.

В проекта ще участват и изследователски институти и университети.

 


Столичен инспекторат извършва проверки за източници на замърсяване на въздуха

 

Екипи на Столичен инспекторат извършват проверки за източници на замърсяване на въздуха с прахови частици от строителни обекти, автосервизи, пунктове за смяна на гуми, площадки за изкупуване на отпадъци, цехове за производство на мебели, както и за горене на отпадъци на открито. От началото на годината до 8 януари са извършени 139 проверки, а само за последния месец на миналата година проверките са над 1 000.  

От началото на новата година екипите са съставили 10 акта за установяване на нарушения, от тях 9 са за установяване на строителна техника със замърсена ходова част. Общо 5 глоби са наложени при проверки на автосервизи и пунктове за смяна на гуми, като за последната седмица са проверени 30 броя обекти.

Тази седмица също над 300 автомобилни гуми, нерегламентирано изхвърлени в района на Виетнамските общежития, са събрани и извозени до определените за този тип отпадък места.

Извършени са проверки за чист външен вид на транспортните средства на фирмите, изпълняващи дейностите по почистване на града, и са наложени 32 санкции.

По сигнали на граждани са направени проверки за горене на отпадъци в частни имоти в районите "Сердика", "Овча купел", "Красна поляна", "Слатина", "Триадица", "Нови Искър", "Лозенец".

За месец декември на 2019 г. са направени общо 1 101 броя проверки. Установени са нарушения, свързани с горене на отпадъци на открито, съставени са 15 акта и са наложени 12 глоби.  

Проверките ще продължат и през днешния ден.

 


Фандъкова: Три нови електрически линии пускаме до края на февруари

"Удължаваме линия № 123 от кв. „Слатина“ до Симеоновския лифт и пускаме по нея 3 нови електробуса от 17 януари. Това е третата електрическа линия, която пускаме, а през февруари пускаме още две" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Линия № 123 ще бъде удължена с още 6 спирки и ще стига до автостанция „Гео Милев“.

Пускането на удължената линия № 123 е една инициатива, която беше подкрепена от Общинския съвет по доклад на тогавашния зам.-кмет по транспорта господин Барбалов и общинските съветници Зафир Зарков, общински съветник от ГЕРБ и Карлос Контрера, общински съветник от "Патриотичен фронт".

"След първите две електролинии, които пуснахме в края на 2018 г. по линии 9 и 306, пускаме трета електрическа линия 123, а до края на февруари – още две. Общо три нови електролинии ще бъдат пуснати в края на февруари – каза Фандъкова. – Нови електробуси ще се движат и по линии 84 и 184.

До края на 2021 г. около 20% от всички автобуси по улиците на столицата ще са електрически." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред журналисти. По думите на Фандъкова "В програмата ми за новия мандат ще заложим 10 нови електролинии. Автобусите, за които текат в момента процедури и има осигурено финансиране, до края на 2021 година ще се движат по улиците на София" – каза още Фандъкова. "Това е едно добро постижение за нашия град, който се развива по отношение на електробусния транспорт наравно с много други европейски градове" – каза също Фандъкова.

Електробусите са с нулеви емисии и са най-чистият за града градски транспорт. Техните първоначални разходи за закупуване са доста по-високи от газовите и дизеловите автобуси, но експлоатационните разходи и разходите за гориво са в пъти по-ниски.

Новият зам.-кмет на Столична община по направление „Транспорт и транспортни комуникации“ Кристиян Кръстев заяви, че по новата линия значително се подобрява интервалът на движение на автобусите. Като една от предстоящите задачи, по която работи той, е повишаване на пропускателната способност на кръстовищата на бул. "Тодор Каблешков" и бул. "България", както и на бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Царица Йоанна", които са силно натоварени.


Фотограф: Веселина Христова


 

 


Отрязаните коледни дръвчета се преработват в компост

Столичната община напомня на всички, които са украсили дома си за празниците с отрязана жива елха, че е добре да изнесат и поставят дървото до контейнерите за битови отпадъци. Фирмите, изпълнители на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, ще събират елхите отделно по график, за да бъдат транспортирани до инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“, където коледните дръвчета се преработват и от тях се получава компост. 

Жителите на районите „Витоша“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“ и “Овча купел“ да изхвърлят коледните си дръвчета на изградените обособени места за събиране на зелени биоразградими отпадъци от домакинствата, както следва по адреси:

1. Район "Витоша" на ул. "Беловодски път", старото обръщало на авт. № 63

2. Район "Витоша" – кв. "Симеоново" – площад "Виктория"

3. Район “Витоша“, с. Владая – ул. "Любомир Миланов Дамянов“  

4. Район “Нови Искър“ –  ул. „Кумарица“ № 60 

5. Район “Връбница“ , с. Мрамор – ул. „Васил Левски“ 

6. Район "Панчарево" – с. Горни Лозен, ул. "Кайгана" и ул. "Съединение" до трафопоста 

7. Район "Панчарево" – с. Долни Лозен – ул. "В. Левски" и ул. "Иван Пешев" срещу № 32

8. Район “Кремиковци" – кв. „Челопечене" на ул. "Гилица"

9. Район “Кремиковци"  – с. Яна на ул. "Св. Анна"

10. Район "Овча купел" – кв. "Горна баня" до моста на Домуз дере.

Компостът отново се използва за наторяване на почвата в градски паркове и градини в София. През 2019 г. от инсталацията „Хан Богров“ са произведени около 7 хил. тона компост. 


22 сензорни станции показват данни за качеството на въздуха в София чрез интернет платформа

От днес данните от 22-те сензорни станции за качеството на атмосферния въздух на София могат да се наблюдават в реално време на интернет адрес: https://platform.airthings-project.com/. Линк към платформата ще има и на специализирания сайт на общината air.sofia.bg

Инсталираните от Столична община 22 сензорни станции са една от дейностите по пилотен проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма "Балкани – Средиземно море (2014 – 2020)". В него Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие.  

22 станции представляват съвкупност от измервателни сензори, които проследяват основни замърсители като ФПЧ10, ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис, както и метеопараметри като температура, влажност и налягане. Сензорните станции позволяват бъдещо надграждане с допълнителни сензори (например за шумово замърсяване).

Измерванията от станциите в реално време се предават към облачна платформа за съхранение, визуализация и последващ анализ. Всеки може да провери актуалните показания на станциите и състоянието на различните замърсители, както и история на показанията от последните 14 дни. С бърз поглед се придобива представа за качеството на въздуха около съответната станция чрез индекс за качеството на въздуха.

Следвайки принципите на отворени данни (Оpen Data System), платформата предоставя данните и в отворен, машинночетим формат. С натрупването на повече данни системата подобрява точността си. Като за подходяща оценка е необходимо преминаването през поне 4 сезона с цел анализ на сезонност на данните, т.е. как климатичните промени през различните сезони влияят върху качеството на данните и измерванията. Това ще позволи да се оцени точността на новаторските методи за измерване спрямо референтните, които използва Изпълнителната агенция по околна среда. Затова и проектът е с продължителност 36 месеца.

Данните за качеството на атмосферния въздух на партниращите в проекта градове ще могат да се визуализират на същата платформа. По този начин  ще се създаде мрежа от свързани градове за съвместно наблюдение на атмосферния въздух в региона, използвайки новаторски технологии. Впоследствие към платформата могат да бъдат присъединявани и допълнителни станции.


Над 47 хиляди „зелени билета“ са закупени до 17 часа

Над 47 хиляди „зелени билета“ са закупени до 17 часа от касите на "Центъра за градска мобилност", метрото и през мобилното приложение https://sofia.mpass.bg.

Билети са закупувани и от водачите на превозните средства. „Зеленият билет“ е еднодневна абонаментна карта на стойност 1 лев, която важи за всички линии на градския транспорт на територията на Столичната община. Мярката бе въведена във връзка с реализирани превишения на средноденонощните стойности на ФПЧ на две от автоматичните станции на ИА „Околна среда“ над 200 мкг/куб. м.  

През днешния ден безплатно работиха и буферните паркинги към линиите на метрото на бул. “Цариградско шосе“, бул. “Черни връх“, бул. “Ломско шосе“, бул. “Александър Малинов“ и на бул. “Драган Цанков“. Целта е повече хора да оставят автомобилите си и да се придвижват с градски транспорт.

През днешния ден продължиха и проверките на Столичния инспекторат за замърсяване и нерегламентирано горене. Проверени са 42 обекта и са съставени 10 акта за нарушения. От проверените 18 сервиза в три от тях са констатирани нарушения, съставен е 1 акт на сервиз в „Слатина“ и са глобени управителите на два сервиза в районите „Надежда“ и „Красно село“.

Проверени са и 24 строителни обекта, като в 8 от тях са установени нарушения, за което са съставени актове. Обектите са в районите „Изгрев“, „Триадица“, „Люлин“ и в „Студентски“. В цех за производство на мебели  е установено горене на плоскости и пластмаси и е наложена санкция.  

Продължава и миенето на улици и булеварди. Екипи на фирмите, ангажирани с почистването на София през днешния ден, са мили пътните платна на бул. „Симеоновско шосе“ и бул. „Филип Аврамов“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Асен Йорданов“, както и по-малки улици в кварталите – ул. „Д-р Иван Селимински“ и ул. „Витиня“ в район „Подуяне“,  ул. „Скопие“ в „Сердика“ и  ул. „Възрожденска“ в „Надежда“. 


Буферните паркинги към метрото са безплатни днес

Днес, 19 декември, четвъртък, Столичната община създава организация за безплатно паркиране в буферните паркинги към станциите на метрото за всеки, който ползва градски транспорт.

Мярката се предприема във връзка с реализирани превишения на ФПЧ на две от станциите на ИА „Околна среда” над 150 мкг/куб. м.

Безплатните паркинги са разположени по линиите на метрото на бул. “Цариградско шосе“, бул. “Черни връх“, бул.  “Ломско шосе“, бул. “Александър Малинов“ и на бул. “Драган Цанков“.

Призоваваме гражданите, които имат възможност, да не използват личните си автомобили, а тези, които се отопляват на твърдо гориво – да преминат на алтернативно отопление.

На сайта https://air.sofia.bg гражданите имат възможност да се информират в реално време за измерваните стойностите на ФПЧ и прогнозите за следващите два дни. 


Осем акта съставиха само днес екипи на Столичен инспекторат при проверки за източници на замърсяване

При извършени проверки за източници на замърсяване на атмосферния въздух през днешния ден екипите на Столичен инспекторат съставиха 8 акта за установени нарушения.

Проверени са строителни обекти, автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми. Извършени са и проверки за горене на отпадъци на открито.

Екипите провериха 33 строителни обекта в районите "Красно село", "Изгрев", "Студентски", "Лозенец" и "Витоша", където са съставени 7 акта за установени нарушения.

Проверени са общо 28 автосервиза и пунктове за смяна на автомобилни гуми и за горене на отработено масло.

За горене на отпадъци на открито в район "Подуяне" на ул. "Дан Колов“ е съставен акт.

Съвместно с район "Красна поляна" бяха извършени проверки на ул. "Ришки проход" (бившите виетнамски общежития), където са извозени четири камиона с отпадъци. Този месец при проверки на жилищата в бившите виетнамски общежития за нерегламентирано горене са съставени 11 броя актове.


Мият се столични булеварди

Екипи на фирмите, ангажирани с почистването на София, мият булеварди и улици в София. В днешния ден са предвидени за миене бул. „Филип Аврамов“ в ж.к „Младост“ и  бул. „Симеоновско шосе“, както и  бул. „Вардар“, ул. „Божурище“ и ул. „Крум Стоянов“ в район „Илинден“.

През нощта, ако температурите се задържат положителни, ще се мие и ул. „Житница“. Работата се контролира от Столичния инспекторат.   

Миенето на пътната инфраструктура е една от мерките за по-чист въздух.


За утрешния ден – 18 декември, Столичната община въвежда безплатни буферни паркинги

За утрешния ден – 18 декември, Столичната община въвежда безплатни буферни паркинги за всеки, който остави колата си и използва градския транспорт.

Мярката се предприема във връзка с прогноза за 18 декември за превишения на ФПЧ на две от станциите на ИАОС над 150 мкг/куб. м.

Безплатните паркинги са разположени по линиите на метрото на бул. “Цариградско шосе“, бул. “Черни връх“, бул.  “Ломско шосе“, бул. “Александър Малинов“ и на бул. “Драган Цанков“.

Призоваваме гражданите, които имат възможност, да не използват личните си автомобили, а тези, които се отопляват на твърдо гориво – да преминат на алтернативно отопление.

Продължава и миене на столични булеварди с автоцистерна.

Екипи на Столичен инспекторат извършват и проверки за източници на замърсяване от строителни, търговски, промишлени обекти и по сигнали на граждани.

На сайта https://air.sofia.bg всички граждани могат да следят в реално време измерваните стойностите на ФПЧ, прогнозите за следващите дни.

На специално мобилно приложение SofiAir, което може да се свали и използва на телефони с Android  и iOS операционни системи, гражданите могат да получат информация за предприетите мерки при повишена концентрация на ФПЧ.


Кметът на София възложи да започне миене на булеварди

Днес, 13 декември, във връзка с повишението на температурите кметът на София Йорданка Фандъкова възложи да започне миене на булеварди.

Миенето на пътната инфраструктура се изпълнява при подходящо време и е част от мерките за подобряване качеството на въздуха.

Дейностите ще се изпълняват с автоцистерна. Екипи на Столичен инспекторат извършват контрол и създават организация за изпълнение на дейностите в града и през следващите дни.

При миенето бъде създадена временна организация на движението с цел минимални затруднения на трафика.

Кметът Йорданка Фандъкова ще предложи на Столичен общински съвет спестените 2 210 000 лв. от решението на МОСВ да намали размера на отчисленията за депониране, които се заплащат от общините, да бъдат пренасочени за допълнително миене и метене в план-сметката за почистване на София през 2020 година.

 


Кметът Фандъкова проведе среща с представители на Дипломатическите представителства

Фандъкова: "Освен посланици на своите държави в България бъдете, както до сега, посланици на София зад граница"

Кметът Фандъкова проведе среща с представители на Дипломатическите представителства

"Имаме ясни приоритети и проекти, продължаваме работа за града си и разчитам на вас да бъдете активни, да работим заедно и освен Посланици на своите държави в България да бъдете, както до сега, и Посланици на София зад граница за популяризирането на града ни като туристическа, инвестиционна и бизнес дестинация и се надявам, че заедно ще постигнем тези цели." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при среща с представителите на Дипломатическите представителства в Музея за история на столицата в присъствието на заместник-кметовете Дончо Барбалов и д-р Тодор Чобанов.

Фандъкова посочи, че продължава работа по развитието на ключовите за града проекти като строителството на метрото, модернизирането на градския транспорт, което е важно, и за подобряване качеството на въздуха.

Фандъкова благодари на посланиците за инициативите и проектите, които са подкрепили или реализирали в града ни. Един такъв проект е конференцията за въздуха на кмета на София. "Темата за въздуха е важна за всички и вярвам, че вие отново ще подкрепите конференцията.

Работим и за подобряването на качеството на въздуха като безплатно подменяме старите печки на 1/3 от домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища и изграждаме общинска система за измерване на качеството на въздуха.

Монтираме и безплатно филтри на домакинства, които не могат да се включат в двата проекта.

Засаждаме нов зелен пояс на града, планираме изграждане на нови паркове, посочи също столичният кмет.

Както всяка година мога да изброявам добрите примери за успешното ни партньорство в нашите инициативи за подобряване на качеството на живот в София – посочи кметът.  – Променихме София с работа. През 2019 г. София влезе в класациите на FDi Intelligence Unit  Световни градове на бъдещето като заема 9 място по  благоприятност на бизнес средата и 4 място по ефективност на разходите" – посочи също Фандъкова.

 

 

 

 


Фандъкова: Поисках Народното събрание да подкрепи предложението ми за инкриминиране на горенето на отпадъци

"Нерегламентираното горене на отпадъци е сред причините за замърсяване на въздуха и крие риск за здравето на гражданите. Затова поисках Народното събрание да разгледа и подкрепи предложението ми за инкриминиране на горенето на отпадъците." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова в парламента. Днес групата на ГЕРБ внесе проект за промени в Наказателния кодекс, с които горенето на отпадъци се наказва с лишаване от свобода. Наказанието е до 2 години или пробация и глоба от 2 – 5 хил. лв. според тежестта на деянието.

"Горенето на отпадъци е забранено и в момента, но наказанието е само административно. В повечето случаи административната мярка няма възпиращ ефект за извършителите. Това е причината да настоявам общините да имаме по-сериозни механизми за ограничаване на замърсяването от горенето на отпадъци. Заедно с гражданите от „Красна поляна“ сме обсъждали различни мерки, които ще дадат реален ефект и това е една от мерките, зад които и те застават. Надявам се, че ще получим подкрепа и от депутатите от различните политически сили" – посочи също Фандъкова.

През последните три дни екипи на Столичен инспекторат и СДВР направиха 21 проверки по сигнали за горене на отпадъци като бяха установени няколко случая на горене на стара дограма.

От 1 декември до вчера са направени 345 проверки и са наложени 49 санкции. Столичен инспекторат проверява и строителни обекти, пунктове за смяна на гуми, за вторични суровини, цехове за дограма, автомобилни сервизи и други. Проверките продължават и днес.

 

 


Безплатни буферни паркинги, ако оставим автомобила си и използваме градския транспорт

Отчитайки стойностите на ФПЧ през днешния ден и прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за жълт код за мъгла през утрешния ден – 10 декември – Столичната община въвежда безплатни буферни паркинги за всеки, който остави колата си и използва градския транспорт.

Продължава извършването на извънредни проверки на източници на замърсяване. 

Призоваваме гражданите, които имат възможност, да не използват личните си автомобили, а тези, които се отопляват на твърдо гориво – да преминат на алтернативно отопление.

Столичната община продължава да следи актуалната обстановка и има готовност при регистрирани над 200 мгк/куб. м среднодневни превишения да въведе „зелен билет“.

На сайта https://air.sofia.bg всички граждани могат да следят в реално време измерваните стойностите на ФПЧ, прогнозите за следващите дни, както и допълнителните мерки, които Столична община въвежда в дните с по-високи нива на замърсяване.

От началото на декември работи и специално мобилно приложение, което известява за предприетите мерки при повишена концентрация на ФПЧ. SofiAir може да се свали и използва на телефони с Android и iOS операционни системи.

 


Изгражда се дига на река Лесновска

"Столичната община изгражда дига на река Лесновска. Съоръжението цели да предпази жителите на Долни Богров от разливи на реката. Това е вторият етап на изграждането и укрепването на дигата на река Лесновска. Преди 5 години изпълнихме първия етап, който беше дълъг близо 2 километра. Дигата е собственост на "Напоителни системи", работим съвместно" – това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на проверката си на строителните дейности.   

Дигата е дълга близо 2 километра, а възстановяването и надграждането ѝ се прави със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. При благоприятни метеорологични условия съоръжението ще бъде готово в началото на следващата година. Основната цел на предвиденото възстановяването на лявата оградна дига, включително нейното надграждане, е осигуряване на безпрепятственото отвеждане на постъпили високи води, включително обезпеченост на  100-годишна вълна.

"Към настоящия момент няма никаква риск за населението" – посочи Снежана Динева – изпълниетлен директор на «Напоителни системи» – и посочи, че "Напоителни системи" почистват край дигата от дървесна и храстовидна растителност.   

 


Продължават извънредните проверки за нерегламентирано горене на отпадъци

През последните дни са извършени над 60 проверки за нерегламентирано горене на отпадъци от екипи на Столичен инспекторат, както и проверки на строителни обекти

През изминалото денонощие бяха регистрирани среднодневни превишения до 3 пъти над нормата от 50 мкг/куб. м на 4 от 5-те градски станции. Прогнозата е концентрацията на ФПЧ в рамките на днешния ден да намалява.

Във връзка с регистрираните превишения и днес продължават извънредни проверки за нерегламентирано горене на отпадъци от екипи на Столичен инспекторат, както и проверки на строителни и търговски обекти, и горене на отпадъци на открито. Последните дни са извършени над 60 проверки.

Молим гражданите да подават сигнали на телефон 02 987 55 55.

Призоваваме гражданите, които се отопляват на дърва и въглища и имат възможност, да използват друг начин на отопление.

През зимата около 40% от замърсяването на въздуха идва от битовото отопление на дърва и въглища. В дни с мъгла, то се задържа в приземния слой и поради котловинния характер на релефа на София трудно се разсейва. Поради тази причина Столична община защити проекти за безплатната подмяна на печките на дърва и въглища на 20 хил. домакинства в София. Призоваваме всички граждани, които използват този начин на отопление, да подават заявление за участие. В момента Столична община монтира и коминни филтри на домакинства, които използват твърдо гориво за отопление в районите “Красна поляна” и “Слатина”.

На сайта  https://air.sofia.bg всички граждани могат да следят в реално време  измерваните стойностите на ФПЧ, прогнозите за следващите дни, както и допълнителните мерките, които Столична община въвежда в дните с по-високи нива на замърсяване.

От началото на декември работи и специално мобилно приложение, което известява за предприетите мерки при повишена концентрация на ФПЧ. SofiAir може да се свали и използва на телефони с Android  и iOS операционни системи.


160 снегопочистващи машини са извършили обработки със смеси срещу заледяване

В София 160 снегопочистващи машини са извършили обработки със смеси срещу заледяване тази нощ. Извършено е разпръсване на смеси срещу заледяване поради ниските температури и леден дъжд.

Обработки са направени на трасетата на градския транспорт, основни улици във всички райони на Столична община, общински пътища, опасни и стръмни участъци и мостове, както и Южната дъга на "Околовръстния път".

През деня, при необходимост, с цел извършване на обработки може да бъдат затваряни за движение временно пътни участъци.

Опесъчаване е направено на пътищата в планината Витоша: Драгалевци – Алеко и Бояна – Златни мостове.

Разпоредено е извършването на обработки и почистване на тротоари, прилежащите пространства на спирките на градския транспорт, подлези и пасарелки.

През деня се очакват валежи, леден дъжд, ниски температури и възможност от образуване на нови заледявания. Затова напомняме на шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и автомобили, оборудвани за движение при зимни условия.

Пешеходците да бъдат внимателни при своето придвижване.

Собствениците на търговски обекти и обществени заведения е нужно да почистят тротоарите пред съответните си обекти.

Екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция” извършват обходи на терен.

 

--

Пресцентър на Столичната община


Екипи на Столичен инспекторат извършиха над 50 проверки за източници на замърсяване на въздуха

 

В изпълнение на мерките, заложени в „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на Столична община", екипи на Столичен инспекторат извършват проверки на обекти с потенциални източници на замърсяване. Тази седмица са проверени 33 строителни обекта, 21 автосервиза, пунктове за смяна на автомобилни гуми, ателие за тапицерски услуги. Извършени са 4 проверки на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса съвместно с експерти от РИОСВ – София. Проверките включват начина на отопление и нерегламентирано горене на отпадъци.

Днес инспекторите съставиха и два акта за излизане на транспортни средства от строителен обект с непочистена ходова част.

Проверени са и 5 производствени обекта.За непочистена прилежаща територия са наложени две глоби.

Съставени са 4 акта за установени нарушения за горене на отпадъци на открито. Районите, в които са констатирани нарушенията, са „Младост“, "Триадица" и "Подуяне".

 


Фандъкова: Монтираме 180 филтъра на комини от домакинства, които се отопляват на дърва и въглища

Монтираме 180 филтъра на комини на домакинства, които се отопляват на дърва и въглища, като домакинствата са в районите “Красна поляна“ и „Слатина“. Филтрите намаляват над 80% от емисиите на фини прахови частици, които се отделят при горенето." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Кметът Фандъкова благодари на всички граждани, които се включиха. Те поемат единствено разходите за електричество, които са между 12 и 15 лв. за година.

Столичната община изпълнява програма за монтиране на 2 000 филтъра на домакинства в рамките на следващите три години. Приоритетни са районите „Красна поляна“ и „Слатина“, в които имаме най-голям брой сигнали за замърсяване от битово отопление.

В програмата ще бъдат обхванати домакинства, които не могат да бъдат включени в двата големи проекта за безплатна подмяна на старите печки на дърва и въглища на 1/3 от домакинствата в София.

"Целта ни е до 3 години да намалим чувствително емисиите на ФПЧ и да влезем в допустимите норми" – каза също кметът Фандъкова.

Монтажът на филтрите се извършва бързо, те имат ниски оперативни разходи, на практика разходите са само за електричество. При монтирането им се постига незабавен ефект, като не се усеща пушек и дим.


Над 10 500 стари гуми са събрани от 34 площадки в София

"До сега тази година са събрани над 10 500 излезли от употреба стари гуми, а за 2018 г. – над 12 700 бр. На територията на София има 34 места, на които гражданите могат да оставят безплатно старите си гуми и те ще бъдат извозени за преработка." Това съобщи Татяна Асенова, началник-сектор контрол на компонентите и факторите на околната среда в Столичен инспекторат.

Проверката бе извършена на площадка в ж.к. “Младост“. В 12 района на Столичната община са обособени 31 площадки. В сезона на смяна на гумите гражданите могат да оставят стари гуми и на още три специализирани площадки и така е сигурно, че те ще бъдат предадени за отпадъци, а няма да бъдат изгорени нерегламентирано. Целта на проверките и предаването на старите гуми в определените пунктове е да се предотврати тяхното използване за горене.

Регулярно фирмите събират и извозват предадените стари гуми.

Информация за площадките, на които могат да бъдат предадени старите, излезли от употреба гуми, е публикувана тук.

Екипи на Столичен инспекторат извършват проверки по автосервизите, площадките за изкупуване на вторични суровини, цеховете за производство на мебели, строителните обекти. Извършени в рамките на миналия месец са 29 проверки на автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми, на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, направени са 363 проверки на строителни обекти.


Залесени са 164 дка с 82 000 фиданки в Новата гора на София

С всеки залесителен сезон броят на доброволците се увеличава, като досега в кампанията са се включили над 7 300 души.

"Новата гора на София край кв. ”Суходол” е най-мащабната залесителна инициатива на Столична община. До този момент за пет сезона са залесени 164 дка с 82 000 фиданки." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която се включи в дейностите по засаждане на нови дръвчета.

"Благодаря на всички доброволци, които се включиха, на семействата, които доведоха и децата си" – каза Фандъкова.

"Заедно залесяваме тези общински земи в близост до бившето сметище "Суходол", което рекултивирахме. Подобряването на чистотата на въздуха е основен мой приоритет. С Новата гора изграждаме зелен филтър в близост до София" – посочи също столичният кмет.

От началото на есента за този залесителен сезон са засадени близо 20 000 фиданки акация на площ от 39 дка. В гората се садят само широколистни дървета като до този момент са посадени общо 8 000 фиданки дъб, другите фиданки са акация.

Инициативата стартира през 2017 г. До този момент са залесени 164 дка. Остават още 61 дка, на които трябва да се засадят над 30 000 фиданки. Общо по проекта  ще засадим площ от 225 дка.

С всеки залесителен сезон броят на доброволците се увеличава, като досега в кампанията са се включили около 7 300. Те са представители  на неправителствения сектор, фирми, училища, университети, институции и граждани.

Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското предприятие "Управление на общински земи и гори". Лесовъдите полагат и допълнителни грижи за засадените дръвчета през годината.


Заместник-кметът Йоана Христова представи интегрирания подход на София за намаляване на замърсяването на въздуха на форум в Братислава

Заместник-кметът на Столична община Йоана Христова участва на 28 – 29 ноември във Втория европейски форум за чист въздух  в  Братислава. Той е  организиран от Европейската комисия в сътрудничество с Министерството на околната среда на Словашката република. Следвайки ясното послание от първия форум „Чист европейски въздух”, проведен през ноември 2017 г. в Париж „Решенията за решително подобряване качеството на атмосферния въздух са налице, но за да се справим успешно със замърсяването на въздуха е необходимо да работим заедно” – вторият форум дава основата за структурни диалози, обмяна на опит, добри практики и дебатиране на хоризонтален подход за подобряване качеството на атмосферния въздух.

В рамките на форума Христова представи интегрирания подход на СО за намаляване замърсяването на въздуха от битовото отопление като подчерта, че преходът към алтернативни форми на отопление и подмяната на стари печки на дърва и въглища с газ, пелети, електричество или включване към централно отопление – ТЕЦ, са част от приложимите мерки, но не и единствените. Въведените стандарти за твърдите горива, адекватната политика за подпомагане на домакинства с помощи за отопление, поставянето на филтри на комините, енергийната ефективност на домовете и др. трябва да се прилагат едновременно, за да се постигне ефект в най-кратки срокове. "Към синергия на мерките за намаляване замърсяването от различните източници, в това число от транспорта, градовете следва да подхождат индивидуално съобразно приноса на източниците на замърсяване. Няма едно решение, което да е приложимо за всички" – обобщи Христова.

Форумът се фокусира и дебатира по няколко теми като замърсяване на атмосферния въздух от транспорта и битовото отопление, земеделие и финансиране на мерки за подобряване качеството на въздуха.


Уъркшоп по проект за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони се проведе в Столичната община

В Столичната община се проведе уъркшоп по проект CITIES4CSR – "Широко обхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“, финансиран по Програма УРБАКТ III. Той бе открит от Йоана Христова, заместник-кмет на СО.

Основната цел на проекта е засилване на сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество за насърчаване на устойчиви, приобщаващи и иновативни градски промени. Участници в проекта са: Милано (водещ град), Столична община, Община Враца, Община Кекава – Латвия, Риека – Хърватска, Гимараеш – Португалия, Молина де Сегура – Испания, Будайорш – Унгария,  Братислава – Словакия, Нант – Франция. В рамките на специфични градски мрежи партньорите съвместно ще разработват прагматични решения за справяне с основни градски предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения чрез холистичен подход.

Проектът цели засилване на ролята и увеличаване на добавената стойност на дейностите по корпоративната социална отговорност на компаниите на местно ниво, към регенерация на градовете и иновации за социалното развитие, за да се отговори по-добре на възникващите и незадоволени местни нужди.

Пред представителите на бизнеса, международните партньори и експерти, участници в уъркшопа, Христова сподели, че сътрудничеството между местни власти и бизнес в световен мащаб се налага като необходимост и добра възможност за по-добра градска среда, образование, социални услуги. Доказателство за това е и стартиралата съвсем скоро глобална инициатива „Алианс на бизнеса и местната власт за климата“, подкрепена от С40 и глобалната платформа CDP, към която на годишна база се докладват данни за политики и дейности както от местните власти, така и от бизнеса. И  отбеляза, че за тази година София получи най-високия рейтинг А за своите устойчиви политики, докладвани пред глобалната платформа.

Срокът за изпълнение на одобрената първа фаза на проекта е 6 месеца с начало – 2 септември 2019 г. Дейностите по проекта са организирани в две категории: Работен пакет 1 „Управление на мрежата“ (организация и координация) и Работен пакет 2 „Разработване на проекта“. Целта на Работен пакет 1 е да осигури добро управление и съответно ефективен обмен на опит и знания. Дейностите ще се изпълняват основно от водещия партньор (община Милано) с участието на всички партньори по проекта. Ключова роля в този етап има и водещ експерт, който ще провежда посещения в градовете за изготвяне на проучването за базовата линия. Работен пакет 2 включва дейности за ангажиране на заинтересованите страни, консолидиране на партньорството, анализиране на предизвикателствата на местните политики, които ще бъдат адресирани в мрежата, разработване на методология за обмен на опит и знания.

Определеният бюджет за София е в размер на 8 092,41€, от които 6 878.55€ (85%) осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 1 213,86€ (15%) осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство като Национален координатор на Програмата за България под формата на национално съфинансиране.

Ключовите дейности във всеки град ще започват с идентифициране и интензивно ангажиране на заинтересованите страни. Всички партньори следва да създадат местни групи от заинтересовани страни, включващи местни компании, неправителствени/граждански организации и организации за подпомагане на бизнеса (например кàмари или браншови организации), а също по преценка и изследователски центрове или университети. Всяка местна група от заинтересовани страни ще формира основата на платформите за корпоративна социална отговорност на градско ниво, които ще бъдат създадени във Фаза 2 на проекта. Платформите са от съществено значение в дългосрочен план и колкото по-рано компаниите са ангажирани в процеса, толкова повече възможности ще има да се включат в стратегиите на местните власти за сътрудничество по линия на корпоративната социална отговорност.

 


Над 6 500 доброволци се включиха досега в засаждането на Новата гора на София

 

Петият есенен залесителен сезон на Новата гора на София ще приключи на 1 декември. С всеки уикенд от залесителната кампания гората расте. Столичната община започна засаждането на новата гора през 2017 г. – 225 дка площ с широколистни дървета от вида акация и дъб, която се намира край кв. “Суходол“. Целта е в тази площ да бъдат засадени над 113 000 дървета. 

През четирите залесителни сезона се включиха над 6 500 доброволци, които посадиха 60 000 фиданки. До този уикенд  над 800 граждани, представители на НПО, бизнес организации и учебни заведения се включиха в залесителните акциите. Засаждането се организира със съдействието на експертите на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столичната община.

Желаещите да се включат в инициативата могат да ползват и временната автобусна линия № 56А.