Back Столична община и IAB подписаха меморандум за сътрудничество в областта на дигиталната трансформация и технологичното развитие на града

Днес, 26 юли, Столична община и IAB (Интерактив Адвъртайзинг Бюро България) подписаха меморандум за сътрудничество.

Меморандумът подписаха от името на Столична община кметът Йорданка Фандъкова и зам.-кметът по дигитализация Генчо Керезов, а от IAB Надя Гогова, изпълнителен директор, и Милена Кампламджиева, председател на Управителен съвет.

Сътрудничеството е в областта на дигиталната трансформация и технологичното развитие на града.

"За Столична община е ключов приоритет дигитализацията на обществените услуги за граждани и бизнеса и сътрудничеството с най-голямото глобално сдружение на медии, дигитални агенции и технологични компании е важно за развитието на дигиталната среда" – посочи кметът Фандъкова.

„Столична община продължава успешното си сътрудничество с организации за ефективното прилагане както на европейски политики, така и на местни с широк обществен ефект. Горд съм, че Стратегията за дигитална трансформация се изпълнява плавно и методично и привлича одобрението на глобални организации като IAB, които все повече желаят да си сътрудничим. Съвсем наскоро София беше избрана за един от четири града редом до Брюксел, Тирана и Дъблин, които заедно ще създадат Рамката за дигитални права на целия Европейски съюз. Отговорността е голяма, работата е много и приемствеността на сътрудник като IAB България ни дава допълнителната увереност, че сме на прав път и успяваме“ – сподели заместник-кметът по дигитализация, иновации и икономическо развитие Генчо Керезов.

Столичната община е член на международната Коалиция на градовете за цифрови права (CC4DR), с фокус върху насърчаването и защитата на цифровите права в контекста на градовете и справянето на градовете със съвременните цифрови предизвикателства.

Една от целите е световната мрежа на IAB да подпомогне създаването и прилагането на инструмент за защита срещу дезинформацията в колаборация със Столична община и европейски институции.

В края на април София спечели място сред 100 общини, участващи в европейската мисия за въглеродно-неутрални градове до 2030-та година. Това  дава възможност в следващите 8 години Столична община да има достъп до финансиране за изследвания за иновации, както и предимство в надпреварата във всички европейски фондове, свързани със Зелената сделка. Отличието спомага и подобряването на инвестиционната ни среда.

"Меморандумът между IAB и Столична община е без прецедент в Европа и подсилва позицията на София като иноватор. Поставяме отлична база за съвместното разработване на проекти в сферата на дигиталната трансформация, но също правà и стандарти, целящи благоденствието на гражданите в дигитална среда. Силните практики в колаборация с бизнеса доведоха до това София да бъде избрана за Умен град на годината за Югоизточна Европа, както и постоянно повишаващия се рейтинг на столицата пред света. Факти, които утвърждават доверието в София като сигурен сътрудник в областта на дигиталната трансформация“ – сподели Милена Кампламджиева, председател на Управителен съвет на IAB.

„В днешно време наблюдаваме множество социални разделения, които често са продукт именно на дигиталната среда и недостатъчно умения и познания за нея. Ние в IAB искрено вярваме в обединенията и го показваме с практиките и мрежата си. Съвместното предизвикателство, пред което се изправяме, включва дигитализацията, насърчаването и защитата на цифровите права, устойчивото развитие и превенцията от порочни социални практики, които целят дезинформация в едно общество, което заслужава да бъде силно информирано, обезпечено с факти и горд член на голямото европейско семейство” – посочва Надя Гогова, изпълнителен директор на IAB.

IAB e най-голямото глобално сдружение на медии, медийни и дигитални агенции, големи рекламодатели и технологични компании в света, отговорни за  развитието на дигиталната среда. Намира се в 46 държави на 6 континента, като работи за разработването и прилагането на дигитални  инструменти, механизми  и  стандарти  на онлайн средата и борбата срещу дезинформацията. IAB се ангажира и да предоставя качествени и количествени проучвания за дигиталната среда и потребителските навици на жителите на София. Тези независими данни ще послужат както като индикативна точка, така и да спомагат вземането на управленски решения на базата на конкретни данни.