Title Publish Date
Решение № 203 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на в.з. „Спирка Иваняне”, местност „Бели брег” с името „Света Петка” 01.04.2022
Решение № 202 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на с.Панчарево с името „Света Елена“ 01.04.2022
Решение № 201 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - Бул. Сливница“ - Район „Люлин“ с името „Шеовица“ 01.04.2022
Инвестиционно предложение: „Комплекс Капина" – изграждане на складове за съхранение на строителни материали, дървен материал, складове за отдаване под наем на безвредни стоки, административни сгради, магазини, обслужващи сгради – жилищни сгради за персонал и заведения за обществено хранене“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71, м. „Капиньовица“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложители „ТУРНА 91“ ООД, „ЧАР 2006“ ООД, „ИНА КОМЕРС 2016“ ЕООД, „ЕЛИЦА-2002“ ЕООД, Р. Илиев и С. Ибрямов 25.03.2022
Инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство и обработка на метални конструкции, изделия и детайли със складове, търговска дейност и пречиствателно съоръжение“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2332, УПИ УШ - 2150, 2163, кв. 256, м. „Требич-Стопански двор“, район „Надежда“ 21.03.2022
Решение № 158 по Протокол № 49 от 10.03.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на алея в Парк „Княз-Борисова градина“, Район „Средец“, с името „Димитър Воев” 18.03.2022
Столична община и Басейнова дирекция „Дунавски район” съобщават за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел: Водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди 07.03.2022
Столична община кани столичната общественост на 09.03.2022 г. на публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2022 година 01.03.2022
Решение № 94 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в гр.Банкя с името ул. „Връх Добринова скала” 18.02.2022
Решение № 93 по Протокол № 47 от 10.02.2022 г. на Столичния общински съвет за наименуване на безименна улица в Район „Кремиковци” с името „Новото ливаде“ 18.02.2022