Title Publish Date
Решение № 306 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район "Витоша" 28.05.2018
Решение № 305 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на СОС за именуване на улица в район "Триадица" на името на д-р Харалан Попов 28.05.2018
Решение № 261 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г. на СОС за именуване на преустроената музейна сграда на НМ "Боянска църква" в детска градина за две групи 09.05.2018
Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" 02.05.2018
Заповед № СОА18-РД09-396/26.04.2018 г. на кмета на Столична oбщина за изменение и допълнение на Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. относно предоставяне на функции по ЗУТ, ЗУО, ЗУЗСО и по НИЕТИЗСГСТСО и НПОРИМДЕРДТСО 27.04.2018
Решение № 171 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за наименуване на безименни улици в с. Желява, район „Кремиковци” – Столична община 28.03.2018
Решение № 170 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с. Войнеговци, СО – район „Нови Искър”, с името „Слънчева” 28.03.2018
Решение № 169 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша” 28.03.2018
Решение № 168 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша” 28.03.2018
Решение № 167 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО – Район „Триадица”, м. „Южен парк II част” 28.03.2018